Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΕΥΧΕΣΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ  chiosvitrine.blogspot.com ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!!

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Εκ της υπ' αριθμ. 5 της 16/04/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου
Αριθμός απόφασης
227/2014
14ο θέμα εκτός Η.Δ.
Περίληψη απόφασης
(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 16η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 09/04/2014, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
 1
Καμπούρης Στυλιανός          
 2
Στεφάνου Παντελής            
 3
Νύκτας Νικόλαος              
 4
Γιαννάρας Μικές              
 5
Λαμπρινούδης Παντελής        
 6
Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά        
 7
Θλιβίτου Αθηνά               
 8
Μυριαγκός  Βασίλειος         
 9
Ντομάτας Ισίδωρος            
 10
Φαρατζής Στέφανος            
 11
Καλαγκιάς Αντώνιος           
 12
Σουρέλας Σταμάτιος           
 13
Μαρτάκης Νικόλαος            
 14
Κλεισσάς Κ. Ηλίας            
 15
Χρίτης Γεώργιος              
 16
Μάντικας Δημήτριος           
 17
Κοντούδης Μιχαήλ             
 18
Φυτούσης Μιχαήλ              
 19
Φλάμος Πέτρος                
 20
Ρισκάκης Πέτρος              
 21
Αποστολίδης Παντελής         
 22
Λιγνός Γεώργιος              
 23
Βεϊογλάνης Ευστράτιος        
 24
Ξυδιάς Παντελής              
 25
Μόσχοβος Ιωάννης             
 26
Μερούσης Χριστόφορος         
 27
Στείρος Πολύδωρος            
 28
Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά    
 29
Καλλίκης Ιωάννης             
 30
Σκούφαλος Μάρκος             
 31
Βαρβάκης Σταύρος             
 32
Αμπαζή Στυλιανή              
 33
Κωστάλα Κλεάνθη                   


ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
 1
Μούνδρος Κωνσταντίνος        
 2
Χαλλιορής Ιωάννης            
 3
Μιχαηλίδης Σταύρος           
 4
Ατσάλης Ευάγγελος            
 5
Στρουμπής Ευστράτιος         
 6
Μισετζής Ιωάννης             
 7
Πατούνας Ιωάννης             
 8
Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)   
Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος
-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις-
Τέθηκαν -14- θέματα

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:
IΔ.(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καμπούρης Στέλιος, ενημέρωσε το Σώμα για δημοσιεύματα της ιστοσελίdας Chiospress του κ. Μήτσουρα Βασίλη, που αναφέρονται στον ίδιο, στον Αντιδήμαρχο κ. Στεφάνου και στον επικεφαλής της ΛΑ.Σ., κ. Μάρκο Σκούφαλο.
Ο κ. Καμπούρης δήλωσε, αναφερόμενος στην αριθ. 40/2014 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Σώμα έπραξε το αυτονόητο: Συμπαραστάθηκε σε ένα συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, του παρείχε κάλυψη και έλαβε απόφαση.
Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα την επαναβεβαίωση της απόφασης αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο του, κ. Καμπούρη, την αριθ. 40/2014 προηγούμενη απόφαση του και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα
Εμμένει στην αριθ. 40/2014 απόφαση του και:
Καταδικάζει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου από τον κ. Μήτσουρα Βασίλη στο πρόσωπο του επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και Δημοτικού Συμβούλου, Μάρκου Σκούφαλου.
Καταδικάζει τις φραστικές επιθέσεις από τον ίδιο, στα πρόσωπα των Καμπούρη Στέλιου και Στεφάνου Παντελή, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου Χίου αντίστοιχα.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 227/2014

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη
Υπογραφή                                                       υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος 17/04/2014

Η επί των πρακτικών

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Έξι προγράμματα για τη στήριξη 109.000 ανέργων μετά το Πάσχα (πίνακες)


Έξι προγράμματα στήριξης ανέργων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή  μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 109.000 ανέργων.
Οι συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνουν είτε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είτε κατάρτιση και απασχόληση σε Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ) είτε voucher-“επιταγή εισόδου” από το οποίο πρόγραμμα έχουν ήδη εγκριθεί οι πρώτες 3.298 θέσεις για φορτοεκφορτωτές λιμένος και ξηράς. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 12.000 μαθητές στις Επαγγελματικές Σχολές.
Τα έξι προγράμματα είναι:
Ποιες από τις δράσεις είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων
Δείτε εδώ τα προγράμματα που βρίσκονται σε εφαρμογή και τις δράσεις που αναμένονται μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 97.000 ανέργων:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Η απόφαση για το επίδομα των 500 εως 1.000 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί


Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του, οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο φορέας, η διαδικασία και ο χρόνος και τρόπος καταβολής του.
Για τους δικαιούχους που θα υποβάλουν αίτηση ως το τέλος Απριλίου η καταβολή του μερίσματος θα γίνει ως τις 15 Μαΐου, για όσους υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Μαΐου η καταβολή θα γίνει ως τις 10 Ιουνίου, ενώ για όσους υποβάλουν αίτηση έως 30 Ιουνίου που είναι και η καταληκτική ημερομηνία το μέρισμα θα καταβληθεί ως της 10 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την απόφαση, το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
- Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:
Δικαιούχοι                                                 Βασικό όριο εισοδήματος (Euro)   Καταβαλλόμενο ποσό (Euro)
Αιτών/ Αιτούσα                                                                            6.000                  500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας                                     + 2.000                +166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο      + 1.000                +  83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)  +2.000                      + 166,67
Για ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, +1.000              + 83,33
- Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος θα προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου σύμφωνα με την κλίμακα.
Σύμφωνα με την απόφαση, από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
- Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.
- Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
- Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
- Πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
- Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
Ο δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.
Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

aftodioikisi.gr

O ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ


Ημερομηνία
ΏραΘερμ/σίαΥγρασίαΔιεύθ. ανέμου - ΈντασηΚαιρός - φαινόμενα
Πέμπτη
17/4
21:00
11°C
92%
3 Μπφ ΒΔ
16 Km/h
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Παρασκευή
18/4
03:00
10°C
93%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΒΡΟΧΗ
09:00
12°C
86%
3 Μπφ NA
16 Km/h
ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
15:00
16°C
60%
5 Μπφ N
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
21:00
13°C
78%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο
19/4
03:00
13°C
82%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Μικρή πιθανότητα βροχής
09:00
13°C
86%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
15:00
16°C
74%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΒΡΟΧΗ
21:00
14°C
83%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή
20/4
03:00
14°C
93%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ
Κυριακή
20/4
09:00
15°C
83%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
15:00
18°C
64%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
21:00
14°C
84%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα
21/4
03:00
11°C
98%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
09:00
14°C
89%
2 Μπφ NA
9 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
15:00
22°C
38%
2 Μπφ N
9 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
21:00
18°C
41%
1 Μπφ Δ
3 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη
22/4
03:00
15°C
44%
1 Μπφ Δ
3 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
09:00
17°C
51%
3 Μπφ NA
16 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
15:00
25°C
35%
5 Μπφ N
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
21:00
19°C
57%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τετάρτη
23/4
03:00
17°C
73%
4 Μπφ ΝΔ
24 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Ερμηνεία συμβόλωνΕκτυπώσιμη έκδοση
Χάρτης METEONETΧάρτης UVΙστιοπλοϊκοί χάρτεςΠρόγνωση Ύψους ΚύματοςΧάρτης Κεραυνών
Κάμερες ΠεντέληςΧάρτης ΑττικήςΧάρτης ΕυρώπηςBing MapsΕργαλεία
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ