Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

O NEOΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ανοιχτός για υποβολή προτάσεων είναι από  10 Ιουνίου 2013, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013.
Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία αυτή θα τεθούν σε αξιολόγηση από την 1η Ιουλίου 2013.
Ακολούθως, θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 4146/2013 από την 1η Ιουλίου 2013, και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.
Σημειώνεται ότι, μετά τις αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, οι οποίες ψηφίστηκαν φέτος, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παλαιότερα αιτήματα

Σχετικά με τα αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ως ακολούθως:
Α’ Κύκλος 2012: 1/7
Β’ Κύκλος 2012: 30/7

Ποιες επενδύσεις επιχορηγούνται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.
Ενδεικτικά επιδοτούνται:
 • τουρισμός, π.χ., ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
  - μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
  - ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, γιονοδροµικά
  κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.λπ.
 • μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνία – βιομηχανία), π.χ. κατασκευή ειδών ένδυσης – παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων
  κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & προϊόντων υψηλής τεχνολογίας – παραγωγή πλαστικών
  - ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών
 • μονάδες Logistics, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων), τηλεπικοινωνίες, εκθεσιακά, κέντρα κ.ά.
 • θερμοκήπια.
Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου

 • Γενικής Επιχειρηματικότητας: αφορούν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.
 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.
 • Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας, που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες, εισάγουν τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων, και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια του αναπτυξιακού Νόμου

 • Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδύσεις που υποβάλλονται για την ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% νέοι μέχρι 40 ετών, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τη διοίκηση της εταιρίας.
 • Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορούν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών, 2-5 ετών, επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις κατάρτισης των εργαζομένων.
 • Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή κοινοπραξίας, και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία αξιοποιούν είτε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Σημειώνουμε ότι ο Α’ κύκλος υποβολής προτάσεων για το 2013 αφορά την κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, Κοραή 4, και στο τηλέφωνο 210 3258800-6.
Σχετικά κείμενα:

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2013 το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα η φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 22 Νοεμβρίου 2013 από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 31-7-2013, πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 23-7-2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των φορέων να μας διαβιβάσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 το Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων (European CV – το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose ) καθώς και το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους, τα οποία και επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείων .pdf ή .doc – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), στο e-mail: grammateia@ydmed.gov.gr προκειμένου να προωθηθούν από την υπηρεσία μας οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά έγγραφα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται στη χώρα μας, η κάθε υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ενώπιόν της. Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων.

Σημειώνεται τέλος ότι, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2014, οι οικείες υπηρεσίες θα πρέπει να αξιολογήσουν τις σχετικές υποψηφιότητες δίνοντας προτεραιότητα σε υπαλλήλους που θα συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας, οι οποίες θα υποστηρίξουν τις εργασίες της Ελληνικής Προεδρίας.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του προγράμματος και τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα).

Σημειώνουμε ότι η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, και όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, έναν μήνα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  http://www.ydmed.gov.gr/?p=5109

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ : ΝΑ ΜΗΝ ΣΙΓΗΣΕΙ Η ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται εξορθολογισμός στη δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία.
  Η αναγκαιότητα αυτή, δεν αναιρεί τη διαφορετική προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει σε περιφερειακούς σταθμούς, με εθνική σημασία  και διάσταση.
  Το Δίκτυο της ΕΡΑ στο Αιγαίο έχει αυτή ακριβώς τη διάσταση.
  Μεταφέρει τη φωνή και τον παλμό της ενημέρωσης στα νησιά μας, είναι μία ελληνική φωνή σε μία ευαίσθητη εθνικά περιοχή.
  Η λειτουργία της έχει περιφερειακή και εθνική διάσταση.
 Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ευαίσθητη αυτή παράμετρο.
  Σε ένα νέο οργανόγραμμα στη δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία δεν μπορεί να μην υπάρχει δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα».


MAYΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ: ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ!


Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι ένα σκουρόχρωμο, μεσαίου μεγέθους μεταναστευτικό γεράκι με μακριές φτερούγες, το οποίο εμφανίζεται στη Μεσόγειο τον Απρίλιο, επιστρέφοντας από τις περιοχές διαχείμασής του στην Ανατολική Αφρική και ιδιαίτερα στη Μαδαγασκάρη! Ωστόσο, η Ελλάδα θεωρείται ως η πιο σημαντική χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωσή του, αφού γνωρίζουμε πλέον ότι φιλοξενεί, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, που εκτιμάται στα 14.700 – 15.400 ζευγάρια! Το γεράκι εμφανίζεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο, όπου ζευγαρώνει και καταλαμβάνει θέσεις φωλιάσματος. Εξαιτίας όμως της χαμηλής διαθεσιμότητας τροφής στις περιοχές όπου φωλιάζει, ο Μαυροπετρίτης κυνηγά την τροφή του σε μεγάλες αποστάσεις που ξεπερνούν τα 1000 τετραγ. χλμ. κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι αναπαράγεται πολύ πιο αργά (τον Ιούλιο), σε σχέση με άλλα μεταναστευτικά πουλιά, γεγονός που, όμως, του επιτρέπει να συμπεριλάβει στη διατροφή του την πληθώρα των μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας που πετούν πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου κατά τα τέλη του καλοκαιριού και με κατεύθυνση προς Νότο . Κάθε ζευγάρι Μαυροπετρίτη γεννά από 1 έως 3 αυγά, οι νεοσσοί εκκολάπτονται τέλη Αυγούστου και πτερώνονται μετά από 35 μέρες. Έτσι, από τα μέσα Οκτωβρίου οι πληθυσμοί αρχίζουν να μεταναστεύουν προς την Ανατολική Αφρική και τη Μαδαγασκάρη όπου διαχειμάζουν. Πηγή: 

ΤΟ "Ionian Sky" ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το «Ionian Sky» στη γραμμή Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς από 28 Ιουνίου

Τη δρομολόγηση του «Ionian Sky» (που θα μετονομαστεί σε «European Sky») στη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη στα τέλη του Ιουνίου, έχει προγραμματίσει η ΝΕΛ. Παρ’ ότι τα στελέχη της εταιρείας δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την επιβατική κίνηση του καλοκαιριού, θέλουν το πλοίο να μπει στη γραμμή.

Το πλοίο θα έχει συμπληρωματικό ρόλο στα δύο πλοία που είναι ήδη δρομολογημένα στη γραμμή. Το πιθανότερο είναι πως το «European Sky» θα αποχωρήσει από τη γραμμή στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αλλά από την πλευρά τής ΝΕΛ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επισήμως έως τώρα.

Στον πίνακα των δρομολογίων τής ΝΕΛ για τη συγκεκριμένη γραμμή φαίνεται ότι πρόκειται να δρομολογηθεί το «European Sky» από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Το πλοίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από Πειραιά για Χίο και Μυτιλήνη. Επίσης θα αναχωρεί κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή από Μυτιλήνη για Χίο και Πειραιά.

Επίσης στον πίνακα των δρομολογίων σκόπιμα δε διευκρινίζεται αν το πλοίο που θα μπει στη γραμμή, θα είναι το «European Sky» ή το «European Express».
emprosnet.gr

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑ ,ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κ. ΚΡΑΚΑΡΗΟ Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης συναντήθηκε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Κωνσταντίνο Γανιάρη και τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Μανώλη Κράκαρη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αθανάσιου Χριστόπουλου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα λιμενικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Ο κ. Μουσουρούλης δεσμεύτηκε να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΝΑ η συμπλήρωση των αρχικών μελετών του έργου του λιμένα της Λαγκάδας, μετά την ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών μεταξύ διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα του ορισμού του λιμένα Μεστών ως πύλης εισόδου Σένγκεν, διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για την υλοποίησή των σχετικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου ενημέρωσε για τα απαιτούμενα βήματα που προβλέπονται  από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία και ζήτησε να υπάρξουν από πλευράς Περιφέρειας και δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οι σχετικές προαπαιτούμενες ενέργειες.

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τους Αντιπεριφερειάρχες για την ένταξη στο ΠΔΕ του έργου της ανακατασκευής της ράμπας του κεντρικού λιμένα Χίου. Το ΥΝΑ θα έρθει σε επαφή με το Λιμενικό Ταμείο Χίου, ώστε να εκπονηθεί και να σταλεί η σχετική μελέτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου. Επιπλέον, ο κ. Μουσουρούλης τους ενημέρωσε για τις προοπτικές αξιοποίησης της μαρίνας Χίου.


Στη συνέχεια, έγινε κοινή σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά αγροτικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Ο κ. Τσαυτάρης, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε για την πορεία του έργου του φράγματος Κόρης Γεφύρι, καθώς και για την εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης των συνεπειών της περσινής πυρκαγιάς στις καλλιέργειες, για τις οποίες έχει αρχίσει η καταγραφή από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝΗ χρηματοδότηση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στου δήμους, καθώς και η προώθηση του προγράμματος EU - STARTER, που αφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη ήταν τα θέματα που έθεσε προς συζήτηση η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη κατά τη σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με δηλώσεις αμέσως μετά, είπε ότι ο υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση των  παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά με το ποσό των 150 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Ασκούνης, το ποσό αυτό δεν επαρκεί, με δεδομένο ότι και φέτος – λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης - αναμένεται νέο κύμα αύξησης των αιτήσεων για τη φιλοξενία παιδιών στις παραπάνω δομές.
«Για αυτό, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ζητήσαμε από τον κ. Βρούτση να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης με αδιάθετους πόρους από άλλα διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να διασφαλιστούν περισσότερα χρήματα και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση που θα υπάρχει από τους γονείς για τη φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς».

Σε ότι αφορά το θέμα της ανεργίας και ειδικότερα την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους δήμους, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ μετέφερε τη διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας ότι μέσα στο μήνα θα υπάρξει συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, να πάρουμε την έγκρισή της και να ξεκινήσει η υλοποίησή του από τον Σεπτέμβριο.
«Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αφορά 50 έως 60 χιλιάδες άτομα, έχει προϋπολογισμό περίπου 150 εκ. ευρώ, έχει πεντάμηνη διάρκεια και αποτελεί ένα ανάχωμα απέναντι στην ανεργία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δε λύνει το πάγιο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά είναι κάτι σημαντικό σε αυτή τη φάση που διανύουμε».
Τέλος, η ΚΕΔΕ ζήτησε από τον υπουργό να προωθήσει η Κυβέρνηση και το υπουργείο ως πρώτη προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά φόρουμ, αλλά και στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27-28 Ιουνίου την πρόταση «EUSTARTER», του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), την οποία έχει υιοθετήσει η ΚΕΔΕ, αλλά έχει και την έγκριση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι που αφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 6 δις ευρώ και για τις χώρες του νότου η χρηματοδότηση θα είναι στο 100%.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑ, ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ , ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗΟ Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη. Οι δύο Υπουργοί επισκέφθηκαν το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ), του οποίου το πρώτο στάδιο αναβάθμισης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πλήρη αναβάθμιση του. Οι χειριστές του συστήματος, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρουσίασαν στους κ.κ Μουσουρούλη και Τσαυτάρη τις νέες αυξημένες δυνατότητες ελέγχου της αλιείας που έχει το Κέντρο.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, καθώς και για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αφού υπάρχει πλέον πολιτική συμφωνία Συμβουλίου της Ε.Ε., Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οριστική διατύπωση και η επίσημη θέσπιση του νέου Κανονισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, όπως και η ολοκλήρωση του Κανονισμού για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Οι κ.κ Μουσουρούλης και Τσαυτάρης έκαναν στη συνέχεια τις ακόλουθες δηλώσεις:

Κ. Μουσουρούλης: «Καλωσορίζω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία πλέον με την αναθεώρησή της εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και τη διαχείριση αλιευμάτων, περνάει και στις εναλλακτικές μορφές δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός τουρισμός. Επισκεφθήκαμε το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, το οποίο λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά. Είχε την ευκαιρία ο Υπουργός να διαπιστώσει πως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ασκεί τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά στην αλίευση στα δικά μας χωρικά ύδατα, αλλά και στα διεθνή χωρικά ύδατα. Τον ευχαριστώ για την συμβολή του σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Τα δύο Υπουργεία είναι σε στενή συνεργασία προκειμένου να ενισχύσουν με την προσπάθεια των υπηρεσιών τους αυτή τη δραστηριότητα στη χώρα μας, η οποία είναι παραδοσιακή, συνδέεται με τη ναυτική μας παράδοση και έχει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζεται από την ελληνική πλευρά.»


Α. Τσαυτάρης: «Άλλη μια υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της αλιείας γίνεται πράξη. Η αναβάθμιση του ΚΠΑ και κύρια το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έρχεται να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμεσα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκίνησε και η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, για το 2013, δημιουργούνται πλέον οι βασικές προϋποθέσεις για μια πραγματική «Γαλάζια Βιώσιμη Ανάπτυξη». Στο όλο εγχείρημα συντελούν διαχειριστικά μέτρα της αλιείας, όπως η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για αλιευτικά εργαλεία και η κατασκευή έργων υποδομής και εμπλουτισμού θαλάσσιου οικοσυστήματος, με τη δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων και τεχνητών υφάλων, αλλά και η χρηματοδότηση φορέων σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (LEADER Αλιείας), έργα που χρηματοδοτούνται από το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Η Γαλάζια Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία είναι συνυφασμένη με την παράδοση και τον πολιτισμό της χώρας μας και τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα αλιείας και ιχθυοπαραγωγής μας, αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠ.Α.Α.Τ, όπως επίσης αποτελεί προτεραιότητα και της Ε.Ε. μέσω και της νέας ΚΑλΠ. Καλούμε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους αλιείς, να συμπράξουμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμη διαχείρισης για μια αειφόρο αλιεία και ιχθυοπαραγωγή».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε πολύ καλά τις καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς που έπληξε το νησί της Χίου, τον περασμένο Αύγουστο. Και αυτό, γιατί, από την πρώτη στιγμή, επιδείξατε το απαιτούμενο ενδιαφέρον  για την αντιμετώπιση των συνεπειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Στη δέσμη των προτάσεων μου για την «επόμενη μέρα», είχα, μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στη Χίο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή τη στήριξη για τη δημιουργία οργανωμένων χώρων για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε τα ζώα που βόσκουν  να έχουν τροφή από χλωρή βλάστηση και υγιεινές συνθήκες διαμονής.
Το κτηνοτροφικό πάρκο αποτελεί  μια περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται η προστασία των καμένων εκτάσεων από τη βόσκηση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη φυσική αναγέννηση της βλάστησης στις καμένες περιοχές.
Τα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνουν την αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, την αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου.
Θεωρώντας ότι οι συνθήκες για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στη Χίο είναι κατάλληλες, αφού υπάρχει περιοχή που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, παρακαλώ, να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας του.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος

Βουλευτής Νομού Χίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ

Την κατασκευή ενός σύγχρονου κτηνοτροφικού πάρκου στη Χίο, προτείνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος, με επιστολή του.
Η επιστολή είναι συνέχεια μιας σειράς επαφών και πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Βουλευτής, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου.
Το κτηνοτροφικό πάρκο αποτελεί  μια περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων, για συγκεκριμένο αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων. Έτσι, επιτυγχάνεται η προστασία των καμένων εκτάσεων από τη βόσκηση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη φυσική αναγέννηση της βλάστησης στις καμένες περιοχές, αλλά και ο περιορισμός των οχλήσεων για τους κατοίκους και για τις άλλες δραστηριότητες, που ασκούνται στις γειτονικές περιοχές (π.χ. αγροτική παραγωγή).
Τα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνουν την αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, την αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου.
Την πρόταση για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου είχε, ήδη, κάνει ο Κώστας Τριαντάφυλλος, από τον Σεπτέμβριο, με δημόσια δήλωσή του και έκτοτε, συνεχίζει τις προσπάθειες και τις επαφές για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Στην επισύναψη θα βρείτε την επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, όπου περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαίο να χωροθετηθεί κτηνοτροφικό πάρκο στη Χίο.

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ«ΠΟΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΗΣ; ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ»

Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης στη Λέσβο για το θέμα του Καλλικράτη, που τόσο «καίει» το νησί, έκανε το εξής σχόλιο:

«Επιτέλους θα πρέπει η κυβέρνηση να πάψει τη διγλωσσία της.

Το καλοκαίρι, λίγες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία της συγκυβέρνησης Σαμαρά, κατέθεσα Ερώτηση στη Βουλή με θέμα την αναγκαιότητα να αλλάξει το καλλικρατικό καθεστώς στο νησί της Λέσβου.

Η γραπτή απάντηση που έλαβα με την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χαράλαμπου Αθανασίου ήταν σχεδόν δεσμευτική με την αποδοχή της επανεξέτασης του Καλλικράτη στα νησιά και πόσο μάλλον στη Λέσβο.

Χθες, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης έβαλε την υπόθεση στις καλένδες. Ασάφειες και αοριστίες. Αόριστες δεσμεύσεις για... μελέτη των προβλημάτων του Καλλικράτη και μελλοντικές συσκέψεις!

Δηλαδή μια τρύπα στο νερό!

Με εντυπωσιάζει το γεγονός (πρέπει άραγε;) ότι, όπως διαβάζω στο lesvosnews.net, «κανείς από τους τοπικούς άρχοντες ΔΕΝ έθεσε το θέμα του Καλλικράτη επιτακτικά».

Εκφράζω την πλήρη απογοήτευσή μου για το πώς πορεύονται τα μέγιστα ζητήματα του νησιού που έχουν να κάνουν και με τον Καλλικράτη και διαβεβαιώνω ως Βουλευτής που έχω «υιοθετήσει» αυτή την Εκλογική Περιφέρεια, ότι θα έχω στην κορυφή των κοινοβουλευτικών μου προτεραιοτήτων το μέγιστο πρόβλημα Καλλικράτης – Λέσβος, όπως μου το θέτουν όλοι οι τοπικοί φορείς.


Επαναλαμβάνω: η διγλωσσία πρέπει επιτέλους να τελειώσει».

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ


mytilene 1Μέχρι 16% φθάνουν οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τα εισιτήρια δρομολογίων κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα τα εισιτήρια στο πλοίο ΜΙΤΥΛΗΝΗ που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Σάμος, διαμορφώθηκαν ως εξής: για την τρίτη θέση από 31 ευρώ η τιμή σκαρφάλωσε στα 36 ενώ η δίκλινη καμπίνα από τα 66 ευρώ πήγε στα 76. Σταθερή παρέμεινε η τιμή για τα Ι.Χ αυτοκίνητα στα 88 ευρώ. Ως ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή της Σάμου ως τουριστικό προορισμό, χαρακτηρίζουν οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό την εξέλιξη αν κανείς συνυπολογίσει και την διάρκεια του ταξιδιού.
era-aegean.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

Γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Σπύρος Γαληνός
Σύνταξη: Δήμητρα Λαχουρή   

galinosΓραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξελέγη ο Σπύρος Γαληνός στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

era-aegean.gr

ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ


Σύνταξη: Θοδωρής Πυλιώτης   

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά όχι για το άμεσο μέλλον, για την κατασκευή νέων Δικαστικών Φυλακών στη Χίο που θα βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης.
 Προσκεκλημένος του ιδρύματος Μαρία Τσάκος ο πρόεδρος της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστικής Βασίλης Χάνδακας, σε σχετική συνέντευξη τύπου, σημείωσε ότι υπάρχουν προτάσεις για νέο χώρο, χωρίς όμως να έχει γίνει και η τελική χωροθέτηση.  Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, Ανθίππη Ζαννάρα, παρουσιάζοντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να δημιουργηθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, τόνισε μεταξύ άλλων το σημαντικό αριθμό σωφρονιστικών υπαλλήλων αλλά και την αποδοχή από την τοπική κοινωνία.
era-aegean.gr

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ "ΛΟΥΚΕΤΑ" , ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Τις εναλλακτικές λίστες με τους υπό κατάργηση και συγχώνευση οργανισμούς αλλά όχι και τα 12.500 ονόματα των «διαθέσιμων» ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr,  έτοιμος να δείξει κατά τη σημερινή συνάντηση του με τους επικεφαλής των δανειστών μας ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκης.
Αναφορικά με τη λίστα ο κ. Μανιτάκης παρέπεμψε τους εκπροσώπους της τρόικας στο Μέγαρο Μαξίμου και τους πολιτικούς αρχηγούς, που, όπως τους είπε, θα λάβουν πολύ σύντομα την τελική απόφαση.
Σε σχέση με τη ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας των 12.500 ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι η διαδικασία με τα άλλα υπουργεία για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης είναι σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο ζήτησε παράταση μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός.
«Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία;»
Το γεγονός δεν φαίνεται να άρεσε στους δανειστές μας οι οποίοι ζήτησαν πιεστικά διευκρινίσεις για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όμως ο Α. Μανιτάκης ούτε σε αυτό το σημείο είχε απάντηση, τονίζοντας προς τους εκπροσώπους της τρόικας ότι θα είναι σε θέση να τους απαντήσει στα τέλη Ιουνίου, όπως και θα έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός.
Πάντως, πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έλεγαν στην aftodioikisi.gr, ότι σε ότι αφορά το υπουργείο έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και το μόνο που απομένει είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του πλεονάζοντος προσωπικού, όσων, δηλαδή, ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας- κινητικότητας. Πρόσθεταν δε ότι αναμένουν και από τα άλλα υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα τη διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης και το θέμα των (έως) τριών πλασματικών ετών για το οποίο το υπουργείο έχει πάρει το «πράσινο» φως από την τρόικα, ενώ εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων.

aftodioikisi.gr

ΕΡΧΕΤΑΙ Η "ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"


Κατατέθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση, συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
Με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Οπως αναφερεται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)». Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή:
α. τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
β. τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
γ. τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και την αξιολόγηση της δράσης τους.
Στο πεδίο δράσης της Αρχής εμπίπτουν οι φορείς: α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Επίσης επιφέρονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου.
Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από το δημόσιο τομέα.
Ακόμη, με σχετική διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008.
H διαβουλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14/06/2013.

aftodioikisi.gr

"ΣΠΑΣΙΜΟ" ΤΩΝ 325 ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ


Την κατάργηση του «Καλλικράτη» με ταυτόχρονη «χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ, έτσι ώστε να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα μας», προανήγγειλε μιλώντας στο Ναύπλιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.  Μάλιστα όπως είπε, «στην Ελλάδα ο μέσος πρωτοβάθμιος Καλλικρατικός ΟΤΑ έχει 34.780 κατοίκους και έκταση 406 τετρ. χλμ, τη στιγμή που οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην ΕΕ 27 είναι 5.630 κάτοικοι και 50 τετρ. χλμ περίπου».
Τόνισε δε ότι «οι νέοι δήμοι θα έχουν διακριτή ταυτότητα και θα είναι εύληπτες ενότητες, αναγνωρίσιμες, άμεσα προσβάσιμες και ελέγξιμες από την τοπική τους κοινωνία. Ο σημερινός «συγκεντρωτισμός» του Καλλικράτη  θα αντικατασταθεί από χωρικές ενότητες που θα αποτελούν κοινωνικά κύτταρα με πρωτογενή εξουσία, η οποία θα εκφράζεται μέσα από συμμετοχικές δομές αυτοδιεύθυνσης των τοπικών υποθέσεων»,πρόσθεσε.
Στην ομιλία του για το «νέο Δημόσιο Τομέα, τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση» ο κ. Τσίπρας μίλησε για ριζική αναδιάρθωση της Αυτοδιοίκησης με:
-          Τις περιφέρειες να μεταβάλλονται σε βασικούς θεσμούς ανάπτυξης με την υλοποίηση σχεδόν του συνόλου του Προγράμματος  Δημόσιων Επενδύσεων, πέρα των κεντρικών εθνικής εμβέλειας έργων, και το συντονισμό μαζί με τους δήμους των παραγωγικών και κοινωνικών δράσεων της περιοχής τους.
-          Τους δήμους να είναι συν-διαμορφωτές και διαχειριστές του κοινωνικού κράτους και να αναλαμβάνουν το σύνολο των τομέων που αφορούν κοινωνικές δράσεις – κοινωνική συνοχή, χωροταξία, περιβάλλον, χρήσεις γης, τοπική ανάπτυξη, σχέσεις διοικητικής μορφής δημοσίου – πολίτη, θα περάσουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, στα πλαίσια του ενιαίου ισόρροπου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
«Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Τσίπρας, σκοπεύουμε να καταργήσουμε τον «Καλλικράτη» και να εγκαθιδρύσουμε μια νέα αρχιτεκτονική και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου και θα προβλέπει με ακρίβεια την κατανομή των απαιτούμενων πόρων και των αντίστοιχων επενδυτικών μέσων.»

aftodioikisi.gr

80 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά έδωσαν στην δημοσιότητα τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού.
Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.
Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30 % τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους (ενδεικτικά): ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά.
Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
•Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
•Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
•Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
•Λογισμικό,
•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
•Προβολή – Προώθηση,
•Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.
Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων.
Πρόκειται για τις τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο. Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχειρήσεως που καλύπτουν το 30 % τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κλπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ.
Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.
Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ και στα ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου-Αττικής-Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η Δράση προκηρύσσεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

aftodioikisi.gr