Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 6500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΠ

Oι  θέσεις για Επαγγελματίες Οπλίτες κατανέμονται στον Στρατό 2.500, στην Αεροπορία 2.000 και στο Ναυτικό 2.000

Προσκλητήριο» σε 6.500 άντρες και γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες σε επιχειρησιακές ειδικότητες του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, θα απευθύνει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
6.500 ΕΠ.ΟΠ. σε ΓΕΣ - ΓΕΑ - ΓΕΝ
Σύμφωνα με πληροφορίες τού «Εργασία», η προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 2.500 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς θα βγει «στον αέρα» μέχρι τα τέλη Μαϊου (καθώς έχει εκδοθεί ΚΥΑ πριν από το Πάσχα), ενώ θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις 2.000 ΕΠΟΠ στο Ναυτικό και 2.000 ΕΠΟΠ στην Αεροπορία περί τα μέσα Ιουνίου.
Στα δύο τελευταία Οπλα (Αεροπορία και Ναυτικό) οι ανάγκες πρόσληψης ΕΠΟΠ εμφανίζονται αυξημένες, αφού έχει περάσει η 4ετία από τις πρώτες προσλήψεις και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα υποβολής παραίτησης όσοι ΕΠΟΠ επιθυμούν να αποστρατευθούν.
Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των ΕΠΟΠ που υπηρετούν στον Στρατό, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, από 25.000 που είναι σήμερα θα αυξηθεί σε 40.000, όπως προβλέπεται στον Νόμο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
6.500 ΕΠ.ΟΠ. σε ΓΕΣ - ΓΕΑ - ΓΕΝ
 • Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:
1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.
3. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.
4. Να έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας και να μην είναι κατώτερες του κατόχου απολυτηρίου Γυμνασίου.
5. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
7. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
8. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
9. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
10. Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο διοικητή τους.
Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Επίσης όσοι πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά τον χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους.
Αξιολόγηση - δοκιμασίεςΟλοι οι υποψήφιοι Οπλίτες, οι οποίοι θα περιληφθούν στον πίνακα των καταλλήλων, θα κληθούν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητάς τους και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβουν ως ΕΠΟΠ.
Η Επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της.
Μετά τις συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν οι υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες. Για να κριθούν κατάλληλοι από την αθλητική δοκιμασία οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.
- Δρόμος (100 μ. σε 16'')
- Δρόμος 1.000 μ. (σε 4 και 20')
- Αλμα σε ύψος με φόρα (1,05 μ.)
- Αλμα σε μήκος με φόρα (3,60 μ.)
- Ρίψη σφαίρας (μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ.)
Οσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:
- Δρόμος 100 μ. (σε 16'')
- Δρόμος 1 μιλίου (σε 7 και 30')
- Αλμα σε ύψος με φόρα (1,05 μ.)
- Αλμα σε μήκος με φόρα (3,60 μ.)
- Ρίψη σφαίρας (μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ.)
- Κάμψεις - τάσεις των αγκώνων (30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2)
- Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα (30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2')
- Ελξεις σε μονόζυγο (4 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή)
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών (ΑΚ 9056), Τυφεκιοφόρου (ΑΚ 9058) και Νοσοκόμου Καταδρομών (9059), πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση.
Προσόντα ανά ειδικότηταΣύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελου Μεϊμαράκη, οι γραμματικές γνώσεις των πιο δημοφιλών ειδικοτήτων (βλ. πίνακα), που θα πρέπει να έχουν οι Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι θα καταταγούν στον Στρατό Ξηράς, είναι οι εξής:
ΠΕΖΙΚΟ - Πλήρωμα ερπυστριοφόρων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου. - Υπηρέτης ελαφρού οπλισμού - πολυβόλων - πυροβόλων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου. - Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. - Υπηρέτης όλμων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ - Πλήρωμα αρμάτων ΤΘ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ - Υπηρέτης Κ/Β STINGER ΠΒ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
- Χειριστής οργάνων ελέγχου πυρός Α/Α Κ/Β ΠΒ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων και κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003.
Θητεία - μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στον Στρατό Ξηράς, εκτός εάν υποβάλουν αίτηση παραίτησης πριν συμπληρωθεί η επταετία και αφού συμπληρωθούν τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις και τέσσερα χρόνια για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
Μετά τη συμπλήρωση επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν ύστερα από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι για μονιμοποίηση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στον βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε ετών στον βαθμό του Δεκανέα και με τη συμπλήρωση οκτώ σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του Επιλοχία και μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία. Οι Αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στο μεταξύ, οι Επαγγελματίες Οπλίτες υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Στρατού Ξηράς.
Οι 45 τεχνικές ειδικότητες στο Ναυτικό
Στην πρόσληψη 2.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ανδρών και γυναικών) σε 70 διαφορετικές ειδικότητες θα προχωρήσει σε περίπου έναν μήνα το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ θα ακολουθήσει η προκήρυξη της Π. Αεροπορίας για περίπου 2.000 ΕΠ.ΟΠ.
Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/3-4-2007 Τεύχος Β) καθορίζονται οι γραμματικές γνώσεις ανά ειδικότητα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι οπλίτες του Ναυτικού.
Απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. είναι η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Για ορισμένες ειδικότητες απαιτείται μόνο απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου, ενώ για άλλες ζητείται τουλάχιστον 5ετή ενεργή προϋπηρεσία.
Οι 45 επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες από το σύνολο των 70 απευθύνονται μόνο σε άντρες και αφορούν τις εξής κατηγορίες: Αρμενιστές, Ραδιοεντοπιστές, Σηματωροί, Τηλεγραφητές, Εσχαρείς, Θαλαμηπόλοι, Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτροτεχνίτες, Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Ανθυποβρυχιακών Συσκευών, Ηλεκτρονικοί Αυτόματων Συστημάτων, Ηλεκτρονικοί Διευθύνσεως Βολής, Ηλεκτρονικοί Ραδιοεντοπιστές, Ηλεκτρονικοί Συνεννοήσεως, Ηλεκτρονικοί Υφάλων Οπλων, Διαχειριστές, Διαχειριστές Υλικού, Τεχνίτες Πυροβόλων, Τεχνίτες Πυρομαχικών, Τεχνίτες Ναρκών, Τεχνίτες Τορπιλών, Δύτες, Τεχνίτες Οπτικών Οργάνων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Εφαρμοστές, Εφαρμοστές/ΜΕΚ, Ψυκτικοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Λεβητοποιοί/Ελασματουργοί, Σιδηρουργοί, Μηχανουργοί, Συγκολλητές, Σωληνουργοί, Τορναδόροι, Χαλκουργοί, Χύτες, Λεμβουργοί, Ξυλουργοί, Προτυποποιοί, Πυροσβέστες, Τεχνίτες Συντηρητές Σκάφους, Μεταφορείς/Ανυψωτές Βαρέων Αντικειμένων, Οδηγοί/Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Φαροφύλακες και Υδρογράφοι.
Οι υπόλοιπες 25 ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης αφορούν άντρες και γυναίκες και μοιράζονται στις εξής κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστών και Δικτύων, Διαχειριστές Η/Υ, Κουρείς, Βιβλιοθηκάριοι, Σχεδιαστές, Χαρτογράφοι, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Βοηθοί Ακτινολογικού, Βοηθοί Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων, Βοηθοί Νοσηλευτικής, Βοηθοί Αναισθησιολογικού, Βοηθοί Χειρουργείου, Βοηθοί Φαρμακείου, Βοηθοί Κυτταρολογικού, Βοηθοί Μικροβιολογικού, Βοηθοί Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Οδηγοί Αυτοκινήτων, Ράφτες και Μουσικοί.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Πηγή: ethnos.gr

Π.ΚΑΜΜΕΝΟΣ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 16 ΝΗΣΙΩΝ

Επιθεώρηση μάχης στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και Καστελόριζο που διεκδικεί η Τουρκία προβαίνοντας συνεχώς σε αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους με ενέργειες τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα, θα πραγματοποιήσει αύριο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στέλνοντας σαφές μήνυμα προάσπισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και αποφασιστικότητας. 
 
Η επίσκεψη του κ. Καμμένου θα ξεκινήσει από τη Ρόδο, όπου θα έχει τις πρώτες συσκέψεις με τους επιτελείς και εν συνεχεία θα μεταβεί στα τρία μικρά νησιά, στο ένα εκ των οποίων μάλιστα πρόκειται να διανυκτερεύσει την Παρασκευή το βράδυ. 
 
Στόχος του υπουργού Εθνικής Άμυνας δεν είναι να κάνει στρατιωτική επιθεώρηση σαν και αυτές που «λιώνουν» το προσωπικό με ημέρες προετοιμασίας για να φαίνονται ότι όλα είναι στην εντέλεια, αλλάθέλει ιδίοις όμμασι να διαπιστώσει ποια είναι τα προβλήματα στα συγκεκριμένα νησιά, με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί η επάνδρωση τους και πώς θα βελτιωθούν οι αμυντικές και αποτρεπτικές δυνατότητες στην περιοχή.
 
Πρόκειται δηλαδή για μία επίσκεψη ουσίας, η οποία θα κάνει τόσο τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα ακριτικά νησιά όσο και τους κατοίκους που διαβιώνουν ακούγοντας τα τουρκικά μαχητικά να περνούν πάνω από τα κεφάλια τους να αισθανθούν πώς η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι στο πλευρό τους και δεν είναι ξεχασμένοι από την πολιτεία. 
 
Για την επιθεώρηση του κ. Καμμένου στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου έχουν ληφθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απαλειφθούν ή να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες τουρκικές προκλήσεις, δεδομένης και της κατάστασης που επιχείρησε να δημιουργήσει η Άγκυρα κατά την επίσκεψη-απόθεση στεφάνου του υπουργού Εθνικής Άμυνας στα Ίμια στη μνήμη των τριών ηρώων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
 
Ο χρόνος που αποφασίστηκε από την ηγεσία του Πενταγώνου να σταλεί ένα μήνυμα ελληνικής κυριαρχίας από τα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας δεν είναι καθόλου τυχαίος. Έρχεται σε συνέχεια της πρόκλησης από την Τουρκία με τη ΝΟΤΑΜ δέσμευσης του μισού Αιγαίου για πεδίο βολής, που τελικώς πήρε πίσω η Άγκυρα αλλά και της αμφισβήτησης της κυριαρχίας 16 ελληνικών νησιών από το τουρκικό Ινστιτούτο, «Τουρκία -21ος αιώνας», όπως αποκάλυψε πρόσφατα το defencenet.gr.
 
Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο θεωρείται το επίσημο think takn της τουρκικής κυβέρνησης καθώς χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εξωτερικών. Βάσει άρθρου του προέδρου του λοιπόν και στενού φίλου του Ρ.Τ.Ερντογάν, καθηγητή πολιτικών επιστημών, Ümit Özdağ, η Τουρκία ξεκαθαρίζει ότι "θα προχωρήσει άμεσα στην διεκδίκηση των απωλεσθέντων 16 νησιών του Αιγαίου τα οποία βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή".
 
Ποια είναι αυτά τα ελληνικά νησιά; Οινούσσες, Φίμενα, Φούρνοι, Αγαθονήσι, Άρκη, Φαρμακονήσι, Καλόλημνος, Πλατιά, Κυρά Παναγιά, Γυαλί, Σύρνα και τα ανήκοντα στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κρήτης, Γαύδος, Δία, Διονισιάδες, Γαιδουρονήσι, Κουφονήσι, τα οποία «κατέχονται παράνομα από την Ελλάδα» όπως αναφέρει ο συνεργάτης του Ρ.Τ.Ερντογάν.
 
Με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα Ιμίων (έτσι ξεκίνησε και η κρίση του 1996) διεκδικώντας ελληνικό «ζωτικό χώρο». Μάλιστα, ο Ümit Özdağ αναφέρει και το επεισόδιο που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του 2008, όταν τότε ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47D Chinnok που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Δημήτρη Γράψα, «παραβίασε» τον «τουρκικό» εναέριο χώρο πάνω από το… Φαρμακονήσι.
 
Οι Τούρκοι όσο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος προβαίνουν σε «τσαμπουκάδες». Το δε επεισόδιο με τη ΝΟΤΑΜ έδειξε καθαρά πως η Άγκυρα δοκιμάζει τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Το μήνυμα λοιπόν που πρέπει να δοθεί, όπως εκτιμούν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι πως η Ελλάδα δεν κάνει σπιθαμή πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα της στο Αιγαίο.
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΕΚΤ ΜΕ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ 60 ΔΙΣ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πιστωτική ασφυξία προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι στην χώρα με εκβιαστική ενέργεια απο την ΕΚΤ η οποία δε λειτουργεί θεσμικά, όπως υποχρεούται, μοιράζοντας 60 δισ.ευρώ το μήνα σε όλους πλην Ελλάδος. Η αιτιολογία θα είναι η σημερινή απόρριψη των μεταρυθμίσεων Γ.Βαρουφάκη.
 
Βλέπουμε έτσι ότι η ΕΚΤ δε θα λειτουργήσει θεσμικά, ως οφείλει, αλλά ως ο επίσημος "στραγγαλιστής" των Γερμανών και των δανειστών. Θα επιχειρήσουν να "στραγγαλισουν" τη χώρα μέχρι η κυβέρνηση να δηλωσει οτι αποδέχεται όλους τους ορους των Βρυξελλών και του Βερολίνου.
 
Ετσι ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την έναρξη αγορών τίτλων, συνολικού ύψους 60 δισ. ευρώ κάθε μήνα, χωρίς μέσα στο πρόγραμμα ρευστότητας να περιλαμβάνεται η Ελλάδα.
 
Για πρώτη φορά η ΕΚΤ δρομολογεί ένα τέτοιας έκτασης πρόγραμμα χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη και στην πραγματικότητα η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με «τύπωμα» χρήματος.
 
Οι πρώτες αγορές, κατά πάσα πιθανότητα, αρχίζουν τη Δευτέρα. Την ίδια ημέρα δηλαδή που στις Βρυξέλλες το Εurogroup θα περνάει από κόσκινο το πακέτο έξι μέτρων του Γιάνη Βαρουφάκη και αν κριθούν αρκετά τότε θα ανοίξει η κάνουλα χρηματοδότησης και για την Ελλάδα.
 
Η Ελλάδα θα μείνει έξω από την χρηματοδότηση που αρχίζει τη Δευτέρα, όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, μέχρι η ΕΚΤ να θεωρήσει ότι το υπάρχον πρόγραμμα είναι επαρκής όρος για να τα κάνει και πάλι αποδεκτά ως εγγυήσεις χρηματοδότησης.
 
Στο μεταξύ, οι αγορές υποδέχονται τις επικείμενες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» με μία μεγάλη διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε τιμές που είχαμε να δούμε από το 2003 (1,10 δολ./ευρώ)
 
Η διολίσθηση του ευρώ αναμένεται να επιταχυνθεί όταν αρχίσουν οι αγορές σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 
Το μεγάλο στοίχημα βέβαια παραμένει το αν η χρηματοδότηση αυτή μαζί με το φθηνό ευρώ και το φθηνότερο πετρέλαιο θα καταφέρουν να «κινήσουν» τις οικονομίες της Ευρωζώνης για να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και του αποπληθωρισμού.
 
 
Στο κατακόρυφο βρίσκεται η αγωνία στην κυβέρνηση, αφού οι δανειστές απέρριψαν το πακέτο έξι μέτρων που τους έστειλε ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να πάρει η Ελλάδα την υπο-δόση του 1,5 δισ. για να πληρωθεί το ΔΝΤ.
 
O Αλέξης Τσίπρας προήδρευσε πολύωρης σύσκεψης του οικονομικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το βράδυ, ενώ έστειλε και μήνυμα στον Μάριο Ντράγκι μέσω του Γιάννη Στουρνάρα.
 
Την ίδια ώρα ο Γιάνης Βαρουφάκης διεμήνυσε στους εταίρους μας, οι οποίοι απέρριψαν το πακέτο των έξι μέτρων που τους είχε αποστείλει, πως η Ελλάδα έχει και plan B χρηματοδότησης, μιλώντας στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Την ίδια  θέση επανέλαβε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης.
 
Ας σημειωθεί ότι καμία πλευρά -ούτε η Ελλάδα ούτε οι δανειστές- δεν έχει γνωστοποιήσει ποια είναι τα έξι μέτρα που πρότεινε ο κ. Βαρουφάκης.
 
Όπως και να’χει, η κυβέρνηση θα επιζητήσει και πολιτική λύση στο Eurogroup τη Δευτέρα, για να μην προκύψει «ατύχημα» για τη χρηματοδότηση της χώρας.
 
«Πάμε στον πόλεμο και σκεπτόμαστε μόνο τη νίκη», τόνισε μάλιστα χθες ο κ. Βαρουφάκης, αλλά συμπλήρωσε πως «έχουμε και εναλλακτικό σχέδιο» αν δεν πάνε καλά τα πράγματα και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους δανειστές.
 
Ερωτηθείς για το τί θα συμβεί αν δεν γίνει εκταμίευση δόσης μέσα στον Μάρτιο και για το πώς θα αποφευχθεί πιστωτικό γεγονός, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως όταν πηγαίνεις για τη μάχη δεν συζητάς την ήττα.
 
Πρόσθεσε πως «αντιμετωπίζουμε τη διαπραγμάτευση με αισιοδοξία, ιδιαίτερα καλή προετοιμασία και δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει αρνητική εξέλιξη». «Υπάρχει όμως εναλλακτική» είπε για το σενάριο μη εκταμίευσης της δόσης τον Μάρτιο.
 
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα για τους επόμενους τέσσερις μήνες που συνδυάζει τη διασφάλιση της χρηματοδότησης από την ΕΕ με την εξόφληση των δόσεων προς το ΔΝΤ και κάποια ομόλογα εκτός PSI. Ανέφερε επίσης ότι ευελπιστεί σε πρόσβαση στη ρευστότητα της ΕΚΤ όταν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
 
Είπε ότι από τη Δευτέρα, στο Eurogroup, θα υπάρξει ενεργοποίηση της διαδικασίας των διαβουλεύσεων για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και παράλληλα η δρομολόγηση της διαδικασίας για τη νέα συμφωνία με τους εταίρους.
 
Το υπουργείο Οικονομικών αναζητά λύσεις έτσι ώστε να υπάρχει ταμειακή ρευστότητα μέχρι και τον Ιούνιο, για να μην υπάρξει κίνδυνος να θιγούν μισθοί, συντάξεις και καταθέσεις.
 
Μία λύση είναι το Δημόσιο να κλείσει τις κάνουλες πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα. Για ακόμη μια φορά, δηλαδή, το κράτος δε θα πληρώσει τα χρωστούμενα, εκμεταλλευόμενο ως και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ στα ταμεία.
 
Παράλληλα θα συνεχιστεί ο εσωτερικός δανεισμός στα πρότυπα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό επιτελείο να υποστηρίζει πως, από τη στιγμή που τα ταμεία λειτουργούν με επιχορήγηση από το κράτος, το να υπάρχουν διαθέσιμα τα οποία απλά τοκίζονται στις τράπεζες δεν έχει νόημα την ώρα που η κεντρική διοίκηση αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας.
 
«Μόνο αν η Αθήνα παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό, που να είναι συμβατό με το πρόγραμμα, θα έχει θετικό αποτέλεσμα η συνεδρίαση της Δευτέρας», τονίζουν πηγές της Κομισιόν, επιβεβαιώνοντας ότι το επικείμενο Eurogroup θα είναι εξαιρετικό δύσκολο για την ελληνική αντιπροσωπεία αν μείνει στις περιγραφές αξόνων.
 
Οι ίδιες πηγές αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα ήταν το μοναδικό θέμα που συζητήθηκε στο Euroworking Group της Τετάρτης, λόγω του ότι το πρόβλημα της επαρκούς χρηματοδότησης για τις επόμενες εβδομάδες δεν απασχολεί μόνο την Αθήνα αλλά και τους εταίρους.
 
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, δε, ότι αυτή τη φορά δεν αρκούν οι δεσμεύσεις -που οδήγησαν στη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου- αλλά θα χρειαστούν πολιτικές αποφάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις, που να πείθουν για την ειλικρίνεια των προθέσεων της Αθήνας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η αναπροσαρμογή κάποιου συντελεστή ΦΠΑ, το οποίο θα ερμηνευόταν ως μέτρο για τη διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών.
 
Για να μην κοροιδευόμαστε έχουμε μπροστά μας ένα chicken game. Όλοι ξέρουν ότι όποιος υποχωρήσει πρώτος, χάνει, και όχι απλώς χάνει, θα έχει υποταχθεί για πολλά χρόνια. Οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά σε τόσα χρόνια φάνηκαν στα υπόλοιπ μέλη της ΕΕ ότι δεν μπορούν να επιβληθούν απόλυτα και αναγκάστηκαν να συζητούν. Αυτό οφείλεται στη νυν κυβέρνηση, και είναι κάτι που ψυχολογικά έχει κοστίσει στους Γερμανούς.
 
Μέχρι τον Ιούνιο θέλουν να μπορέσουν να αναγκάσουν την νέα κυβέρνηση να κάνει ακριβώς ότι και οι προηγούμενες: Να σκύψει το κεφάλι και να δεχθεί να "γδάρει" τον λαό της (οι προηγούμενες σε αυτό δεν προέβαλαν καν αντίσταση).
 
Το πιστωτικό γεγονός η ΕΕ δεν το θέλει. Γνωρίζει ότι θα ακολουθήσουν άλλες χώρες που είναι ήδη ευάλωτες και μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, και η Ισπανία.
 
ΜΠορεί να φάινεται περιεργο αλλά θα κερδίσει αυτός που είναι πιο δυνατός ψυχολογικά. Εάν η κυβέρνηση αντέξει την ψυχολογική πίεση που δέχεται από συνδυασμένες επιθέσεις από έξω και από μέσα (κέντρα ανωμαλίας που επιζητούν την πτώση της και είναιπλήρως εναρμονισμένα με τα ξένα και όχι ελληνικά συμφέροντα), τότε αυτοί που θα υποχωρήσουν θα είναι οι Γερμανοί, και τότε θα δούμε αυτούς να καταφεύγουν στις "δημιουργικές ασάφειες" για να μην φανούν ότι έκαναν πίσω για πρώτη φορά.
 
Για την επιτυχία της κυβέρνησης πρσεύχεται πάνω απ'ολους ο Γάλλος πρόεδρος Φ.Ολάντ, αλλά και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μ.Ρέντσι, γιατί ξέρουν ότι μετά έχουν σειρά, και οι λαοί τους δενε είναι συνηθισμένοι να υποφέρουν και να μην έχουν μέλλον.
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 

ΙΚΑ : Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

Τα έσοδα του ΙΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015, εμφανίζονται μειωμένα, λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών
Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε λήψη δανείου η διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να καταβληθούν οι συντάξεις του Απριλίου, ενώ δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας των ασφαλισμένων, σχετικά με την καταβολή των συντάξεων τους, όπως διευκρινίζουν στελέχη του Ιδρύματος.
Τα ίδια στελέχη τονίζουν, μάλιστα, ότι το ΙΚΑ κατέθεσε ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά στα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε μείωση των εσόδων του Οργανισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, σημειώνουν, ότι πράγματι τα έσοδα του ΙΚΑ εμφανίζονται μειωμένα κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014, λόγω της μείωσης κατά 3,9% από 1.1.2015 την οποία έχει νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Διευκρινίζουν ωστόσο, ότι η μείωση αυτή δεν επηρεάζει τα οικονομικά του Ιδρύματος και η ροή των εσόδων από εισφορές είναι, έστω και οριακά, καλύτερη από πέρυσι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τα έσοδα του ΙΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015, εμφανίζονται μειωμένα, λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών. Αναλυτικότερα τα έσοδα του ΙΚΑ τον Ιανουάριο 2015, ήταν 951 εκατ. ευρώ, έναντι 983 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014. Αντίστοιχα τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν 1 δισ. ευρώ έναντι 1,054 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2014.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤου Κώστα Ιερίδη


Κάθε ημέρα που περνάει, το κουβάρι σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις φαίνεται να μπερδεύεται περισσότερο.

«Θολό» παραμένει το τοπίο στο φλέγον ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων, καθώς συνεχίζονται οι αντικρουόμενες θέσεις κορυφαίων στελεχών του ΥΠΟΙΚ για τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία του ΔημοσίουΑυτή τη φορά, σύγχυση προήλθε λόγω των αντικρουόμενων δηλώσεων και πράξεων δύο κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη και της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη. Ο πρώτος ανέφερε, την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ελληνογαλλικό εμπορικό επιμελητήριο ότι «αποκρατικοποιήσεις που έχουν μπει σε νομική διαδικασία θα συνεχιστούν κανονικά» χωρίς, βέβαια, να έχει ακόμη διασαφηνιστεί ποιες είναι αυτές.

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, η κα Βαλαβάνη με παρέμβασή της ζήτησε να αναβληθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και να παραταθεί ο διαγωνισμός σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΛΠ και ΟΛΘ μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη, βέβαια, δημοπρασίες κρατικών ακινήτων που πωλούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction έχουν παραταθεί για τις 30 Ιουνίου.

Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση μέσω της λίστας μεταρρυθμίσεων που παρουσίασε στις Βρυξέλλες, τον Φεβρουάριο, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει όσες αποκρατικοποιήσεις έχουν ολοκληρωθεί ή για όσες έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία («Commit not to roll back privatisations that have been completed. Where the tender process has been launched the government will respect the process, according to the law».)

Ακίνητα προς πώληση
Πάντως, για τα μόνα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που υπάρχει χρονοδιάγραμμα είναι 10 ακίνητα, για τα οποία η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • Οικόπεδο 3.768 τ.μ. στο Άργος
 • Οικόπεδο 1.521 τ.μ. στο Άργος
 • Οικόπεδο 529 τ.μ. με διατηρητέα κτήρια 777 τ.μ. στο κέντρο της Καλαμάτας (Αριστομένους 11-13)
 • Δεκατέσσερα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 14.768 τ.μ. στις Λεύκιες Πόρου Κεφαλληνίας
 • Δύο κτήρια συνολικού εμβαδού 568 τμ επί οικοπέδου 1.045 τ.μ. στην Κω
 • Τρία οικόπεδα συνολικού εμβαδού 1.851 τ.μ. στη Στυλίδα Φθιώτιδας
 • Δύο οικόπεδα συνολικού εμβαδού 1.284 τ.μ. πάλι στη Στυλίδα Φθιώτιδας
 • Δεκαεπτά οικόπεδα συνολικού εμβαδού 8.455 τ.μ. στη Στυλίδα Φθιώτιδας
 • Πέντε αυτοτελή κτήρια συνολικού εμβαδού 1.680 τ.μ. επί οικοπέδου 3.301 τ.μ. στη συμβολή των οδών Κορυζή 28 και Θράκης στον Ταύρο Αττικής
 • Οικόπεδο 16.788 τ.μ. στην Πάτρα.

zougla.gr

" Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ "Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «El Pais», ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην κρίση χρέους της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «οι πρόσφατες εκλογές δεν έχουν αλλάξουν τη θεμελιώδη κατάσταση».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να εφαρμόσει όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες, το μήνυμα του επικεφαλής της Κομισιόν«Οι εκλογές δεν αλλάζουν τις συνθήκες. Είναι σαφές ότι μπορείτε να έχετε μια άλλη προσέγγιση στην ελληνική κρίση, ότι μπορεί να υπάρξει περισσότερη ευελιξία, αλλά η νίκη του Αλέξη Τσίπρα δεν σας δίνει το δικαίωμα να αλλάξετε τα πάντα» τόνισε αναφερόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος έχει επανειλημμένα ταχτεί υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και της επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων της μέσω μιας διαλλακτικής στάσης, δήλωσε ότι «πολλές από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι απίθανο να τηρηθούν» και πως «αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους Έλληνες ψηφοφόρους».«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει απευθύνει τις σωστές ερωτήσεις. Αλλά δεν έχει δώσει ποτέ τις κατάλληλες απαντήσεις» πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη Γαλλία, ο επικεφαλής της Κομισιόν δήλωσε πως η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει στη γαλλική κυβέρνηση δύο ακόμη χρόνια για να διαμορφώσει το έλλειμμά της στο 3% του ΑΕΠ, δεν αίρει την απειλή των κυρώσεων.

«Η Γαλλία έχει προχωρήσει σε ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις, αλλά έχει ξεκινήσει αυτήν τη διαδικασία (εξυγίανσης των δημοσιονομικών της). Γνωρίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί. Και θα το κάνει. Είμαι βέβαιος ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει πως οι κυρώσεις είναι ένα (υπαρκτό) ενδεχόμενο» επεσήμανε επίσης.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα

zougla.gr

Eurogroup: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης ή ακύρωση της παράτασηςΤην ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας ή την πρόωρη λήξη της παράτασης της δανειακής σύμβασης, αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες το euro working group.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές στις Βρυξέλλες, το ελληνικό ζήτημα συζητήθηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση και επισημαίνουν ότι το euro working group απέρριψε τις προτάσεις Βαρουφάκη.

Σύμφωνα με διαφορετικές πηγές δεν υφίσταται σε αυτή τη φάση θέμα έγκρισης ή απόρριψης ελληνικής δέσμης προτάσεων για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διαβεβαίωναν σήμερα στις Βρυξέλλες πηγές της ευρωζώνης.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι οι συζητήσεις μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών συνεχίζονται και άφηναν να εννοηθεί ότι η Ευρωζώνη αναμένει τις ολοκληρωμένες ελληνικές προτάσεις.

Παράλληλα, πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωναν ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ενόψει Eurogroup.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Βρυξέλλες επιμένουν πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της παράτασης, δηλαδή η ολοκλήρωση του ελέγχου και η σύνταξη του επόμενου ελληνικού προγράμματος.

Οι Βρυξέλλες  φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην ελληνική πλευρά και εκφράζονται με επίσημες δηλώσεις ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Σε αυτό το κλίμα το eurogroup της Δευτέρας, δύσκολα θα αποφασίσει για εκταμίευση δόσης προς την Ελλάδα.


topontiki.gr

Προβοκάτσια ή γκάφα;


 
Γκάφα ολκής ή παιχνίδια εξουσίας που αποσκοπούν στο να πληγούν επικοινωνιακά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης και, κυρίως, η κυβέρνηση; Και μάλιστα σε μια περίοδο που εκκρεμούν οι κρίσεις στους ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις γνωστές παρασκηνιακές κόντρες στους εσωτερικούς κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. και τις προτιμήσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας;
 
Η έκδοση της Ημερησίας Διαταγής αναφορικά με τη «Νέα Πολιτική σχετικά με τις διαδικασίες κράτησης αλλοδαπών», η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο κλαδάρχη του Τομέα Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων υποστράτηγο Γεώργιο Νίτσα, ανέφερε ότι:
 
«Από λήψεως παρούσας όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται στα σύνορα της χώρας μας, μετά τις διαδικασίες ταυτοποίησης, είτε από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής είτε από αστυνομικές υπηρεσίες, δεν θα κρατούνται, αλλά θα τους επιδίδεται απόφαση απέλασης χωρίς κράτηση, με προθεσμία προς αναχώρηση διάρκειας 30 ημερών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 5 του Ν. 3386/05, στην οποία θα επικολλάται και η φωτογραφία τους.
 
Στην ίδια απόφαση θα τίθεται ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής τους στα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών (όπου υφίστανται) ή στα Τ.Σ.Φ. ή Τ.Δ.Λ. και όπου υφίστανται. (...) Επίσης θα γίνεται μνεία επί της απόφασης και της δυνατότητας οικειοθελούς αποχώρησης με οικονο¬μικά κίνητρα μέσω του Δ.Ο.Μ. ή της Ελληνικής Αστυνομίας».
 
Η σχετική διαταγή κοινοποιήθηκε σε όλες τις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τμήματα συνοριοφυλάκων, στο υπουργείο Εξωτερικών, στον Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο ελληνικό παράρτημα της'Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ.α.
 
Όπως ήταν αναμενόμενο, το συγκεκριμένο υπηρεσιακό έγγραφο, που επί της ουσίας δεν αποτελεί πα¬ρά την εφαρμογή των εγκυκλίων για τη μεταναστευτική πολιτική οι οποίες προβλέπονται από το 2005, σε συνδυασμό με τον Νόμο 3907/2011 - σχετικά με τη διοικητική μεταχείριση των αλλοδαπών οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής και απέλασης - του τότε υπουργού Εσωτερι¬κών Γ ιάννη Ραγκούση - προκάλεσε σάλο πολιτικών αντιδράσεων, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, και αιφνιδίασε τόσο τον υπουργό αναπληρωτή Δημόσιας Τάξης Γιάννη Πανούση όσο και την κυβέρνηση.
 
Γιατί βγήκε η εγκύκλιος;
 
Τι συνέβη όμως και μια εγκύκλιος, η οποία αρχικά θα έπρεπε να περάσει ιεραρχικά ως εισηγητική πράξη του κλαδάρχη της ΕΛ.ΑΣ. από όλα τα διοικητικά κλιμάκια του Αρχηγείου και να υπογραφτεί από τον αρμόδιο υπουργό προτού εκδοθεί ως σχετική διαταγή, έφθασε να αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, έξαρσης εθνικιστικών τάσεων και ρατσιστικών αντιλήψεων.
 
Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πρόβλημα με αποκλειστικά θύματα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δηλαδή ταλαιπωρημένους ανθρώπους, πρόσφυγες πολέμου, οικογένειες ξεριζωμένες και κυνηγημένες στις πατρίδες τους, θύματα των δουλεμπόρων που τους ξεφορτώνονται κατά χιλιάδες στην Ελλάδα και την Ιταλία με το πρόσχημα ότι θα τους οδηγήσουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
 
Κανένας αρμόδιος από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει το σκεπτικό υπό το οποίο ενήργησε ο αντιστράτηγος Γ. Νίτσας για την έκδοση της σχετικής διαταγής, ουσιαστικά παρακάμπτοντας τον αρχηγό του Σώματος και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
 
«Η διαχείριση των μεταναστών οι οποίοι εντοπίζονται στα σύνορα δίχως τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού, ο οποίος υπογράφει τη διαταγή βάσει και της εισηγητικής πρότασης του αρμόδιου κλαδάρχη της ΕΛ.ΑΣ. και σε καμία περίπτωση αυθαίρετα» επισημαίνει ανώτερος αξιωματικός.
 
ΕΔΕ και παραιτήσεις
 
Ήδη σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, την Τετάρτη το πρωί, ο υπουργός αναπληρωτής Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης ανακοίνωσε την ανάκληση της επίμαχης διαταγής αφήνοντας σαφείς αιχμές σχετικά με τη σκοπιμότητά της.
 
«Η διαταγή εκδόθηκε παράτυπα. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν είχε γνώση. Δεν μπορεί ο κάθε ταξίαρχος να εκδίδει μια απόφαση από μόνος του, δίχως να ακολουθείται η διοικητική Ιεραρχία» τόνισε ο υπουργός.
 
Άφησε δε αιχμές και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο καταλόγισε προσπάθεια πρόκλησης λανθασμένων εντυπώσεων, που ξυπνούν επικίνδυνες αντιλήψεις για το μεταναστευτικό ζήτημα, δίχως να έχει εξακριβώσει την εγκυρότητα της είδησης.
 
Με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτριου Τσακνάκη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ποντικιού», δεν ενημερώθηκε για την έκδοση της διαταγής παρά μόνο όταν την είδε δημοσιευμένη, διατάχθηκε ΕΔΕ και ζητήθηκαν οι παραιτήσεις όλων όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
 
Επιπλέον, σε όσους υποστηρίζουν ότι η διαταγή του κλαδάρχη δεν ήταν τίποτε περισσότερο από εφαρμογή των όσων είχαν εξαγγείλει σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, από τις 17 Φεβρουαρίου, οι αρμόδιοι υπουργοί αναπληρωτές Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δημόσιας Τάξης Τασία Χριστοδουλοπούλου και Γιάννης Πανουσης, ο υπουργός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρόταση για τη μεταναστευτική κυβερνητική πολιτική που πρόκειται να εφαρμοστεί βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για οριστική απόφαση. Πόσω μάλ¬λον διαταγή άμεσα εφαρμόσιμη από τα αρμόδια όργανα.
 
Άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναγγελθεί κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, η διαχείριση των μεταναστών και όσων θεμάτων άπτονται του συγκεκριμένου ζητήματος πρόκειται να ανατεθούν στο υπό σύσταση υπουργείο Μετανάστευσης, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει πλέον υποστηρικτικό ρόλο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη φύλαξη όσων μεταναστών είναι έγκλειστοι στα κέντρα κράτησης, υπό καθεστώς άμεσης διοικητικής απέλασης.
 
topontiki.gr

Καληνύχτα από τη ΝΕΡΙΤ, καλημέρα από την ΕΡΤΗ κυβέρνηση, διά του υπουργού Επικρατείας Ν. Παππά, φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, του οποίου τις βασικές παραμέτρους δημοσίευσε το «Ποντίκι» την περασμένη Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβού­λιο της Παρασκευής για τη νέα εποχή της ΕΡΤ, έκανε λόγο για «πολυφωνική, ανεξάρτητη ενημέρωση» και για δημόσια ραδιοτηλεόραση που δεν θα είναι «εργαλείο πολιτικής βούλησης και θυσία στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Το νομοσχέδιο έχει βασικό στόχο την επαναφορά της ΕΡΤ σε κανονική λειτουργία, δίχως δευτερόλεπτο «μαύρου» κατά τη διαδικασία εξαφάνισης της ΝΕΡΙΤ. Η ΕΡΤ λοιπόν επαναλειτουργεί με τρία πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια (δύο από την Αθήνα, ένα από τη Θεσσαλονίκη), το δορυφορικό κανάλι ERT World και με πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πρόκειται για τα 19 περιφερειακά ραδιόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τους γνωστούς κεντρικούς ραδιοσταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας από την Αθήνα (Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, ΕΡΑ Σπορ κ.ά.) και τη Θεσσαλονίκη.

Στον διαδικτυακό «αέρα» θα επανέλθει το ert.gr, ενώ θα επαναλειτουργήσει η επί δεκαετίες «μήτρα» παραγωγής πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προϊόντος (μουσικά σύνολα, ορχήστρες, παραγωγές ντοκιμαντέρ κ.ά.).

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση της ΕΡΤ από το υπουργείο Οικονομικών, την περιουσία της, πράξεις, δεσμεύσεις και «γκρίζες ζώνες» της λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν «διαγράφεται» το παρελθόν, αντίθετα θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να γίνουν φύλλο και φτερό τα πεπραγμένα της ΝΕΡΙΤ (συμβάσεις προμηθειών υλικού και προγράμματος, ενοικίαση από ιδιωτικές εταιρείες... ολόκληρων ραδιοφώνων, εξωφρενικά ακριβές εξωτερικές παραγωγές κ.ά.).

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα οριστεί νέα επταμελής διοίκηση, με τη συμμετοχή και των εργαζομένων, και αμέσως θα αρχίσει η διαδικασία οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της επανόδου των εργαζομένων, κάτι που υπολογίζεται εικοσαήμερο.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ, όταν προς τα τέλη Μαρτίου θα επανέλθει στον αέρα το σήμα της, θα έχουν αλλάξει στο σύνολό τους «τα πρόσωπα και οι φωνές» που συνδέθηκαν λιγότερο ή περισσότερο με τη Δ.Τ. και εν συνεχεία με τη ΝΕΡΙΤ.

Εκτός των παραπάνω, ρυθμίζονται και αντιμετωπίζονται επιπλέον πέντε βασικοί άξονες για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Ανταποδοτικό τέλος

Η χρηματοδότηση της ΕΡΤ θα βασίζεται στο ανταποδοτικό τέλος και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Η κατά ένα ευρώ μηνιαία αύξησή του προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις. Ωστόσο το ανταποδοτικό των 3 ευρώ τον μήνα, που ισχύει σήμερα, αφορούσε μια «καρικατούρα» δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με ένα ουσιαστικά τηλεοπτικό κανάλι και 2-3 ραδιόφωνα.

Και όχι μόνο αυτό: Το 2014 το υπουργείο Οικονομικών παρακράτη­ επιτευχθεί το «πρωτογενέςπλεόνασμα», ενώ και στον προϋπολογισμό του 2015 το υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμεύσει 99 εκατ. ευρώ από τα περίπου 190 εκατ. που υπολογίζεται το ανταποδοτικό για το 2015.

Σημειώνεται ότι το ανταποδοτικό τέλος στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα για τις ευρωπαϊκές δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις. Για παράδειγμα, σε Δανία και Σουηδία ξεπερνά τα 25 ευρώ τον μήνα, στην Αυστρία τα 23, στην Ολλανδία τα 15, στη Γερμανία και τη Γαλλία τα 18 και τα 10 ευρώ αντίστοιχα.

Επάνοδος εργαζομένων

Επανέρχονται όλοι όσοι εργάζονταν στην ΕΡΤ την 11η Ιουνίου 2013, αν φυσικά το επιθυμούν. Η περί «επιθυμίας» διευκρίνιση γίνεται καθώς κάποιοι από τους τότε εργαζόμενους, στο 21μηνο που μεσολάβησε, άλλαξαν δουλειά ή ακόμη και χώρα... Στη νέα εποχή της ΕΡΤ θα συνεχίσουν να εργάζονται και όσοι βρέθηκαν­ στη ΝΕΡΙΤ, με την επισήμανση ότι στην προοπτική «επανένωσης» του προσωπικού δεν υπάρχει χώρος για ρεβανσισμούς.

Άλλη μια επισήμανση ωστόσο από την κυβέρνηση έχει τη σημασία της: Η νέα εποχή της ΕΡΤ αφορά όλους όσοι «εργάζονται σήμερα νόμιμα στη ΝΕΡΙΤ», διότι είναι γνωστό ότι δύο εισαγγελείς ερευνούν τους διαγωνισμούς - παρωδία προσλήψεων στη ΝΕΡΙΤ ύστερα από σωρεία καταγγελιών για λαθροχειρίες (πλαστά πτυχία, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ, έως και πλαστή προϋπηρεσία). Για όσους επιβεβαιωθεί η λαθροχειρία, θα δουν αμέσως την πόρτα της εξόδου.

Οι συνταξιούχοι

Οι μόνοι για τους οποίους αποκλείεται η επάνοδος είναι οι συνταξιούχοι, εφόσον όμως στο μεσοδιάστημα συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη σύνταξη. Για εκείνους που εξ ανάγκης προχώρησαν σε αίτηση πρόωρης συνταξιοδότησης (για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν έστω ένα μικρό εισόδημα) θα υπάρξει μέριμνα ώστε να μπορέσουν να ανακαλέσουν ή να αναστείλουν τη συνταξιοδότησή τους και να επιστρέψουν στην ΕΡΤ.

Από τους 100 δημοσιογράφους που μπήκαν σε διαδικασία συνταξιοδότησης, οι 68 ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, αυτή της «πρόωρης».

Συμψηφισμός

Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ θα σημάνει μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων που επανέρχονται για το «χαμένο» διάστημα των 21 μηνών, διαδικασία για την οποία θα υπάρξει συμψηφισμός: Από τη μια πλευρά θα υπολογιστούν τα οφειλόμενα από την ΕΡΤ, με βάση τα μισθολογικά δεδομένα τον Ιούνιο του 2013. Από την άλλη θα προστεθούν οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα ανεργίας.

Από τον συμψηφισμό προκύπτει και ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ όσων επέλεξαν να ενταχθούν σε Δ.Τ. - ΝΕΡΙΤ και όσων αντιθέτως διάλεξαν τον δρόμο του αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αρνούμενοι να στελεχώσουν τα προσωρινά μορφώματα.

Για τους πρώτους, εκτός από τα ποσά των αποζημιώσεων και της ολιγόμηνης ανεργίας, θα υπολογιστεί και το σύνολο των απολαβών που είχαν από Δ.Τ. και ΝΕΡΙΤ. Από τη διαδικασία του συμψηφισμού θα υπάρξουν εργαζόμενοι που θα έχουν λαμβάνειν από την ΕΡΤ και άλλοι που θα οφείλουν να επιστρέψουν ποσά. Οι εκκαθαρίσεις αυτές θα γίνουν σε βάθος 2­3 χρόνων.

Δικαστήρια

Με τη διαδικασία του συμψηφισμού και της επαναφοράς των εργαζομένων στην ΕΡΤ κλείνει ουσιαστικά (για το τυπικό μέρος θα υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία) ένας τεράστιος όγκος νομικών εκκρεμοτήτων. Μετά το «μαύρο» περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι της ΕΡΤ, ακόμη και από την κατηγορία εκείνων που βρέθηκαν στη Δ.Τ. και τη ΝΕΡΙΤ, στράφηκαν με αγωγές τους κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας ακύρωση των απολύσεών τους από την ΕΡΤ ως παράνομων, κανονικές αποζημιώσεις με βάση την πραγματική προϋπηρεσία κ.ο.κ.

Με την εξέλιξη αυτή, επιλύεται ένα τεράστιο και με οικονομικούς όρους πρόβλημα, αφού η πιθανή δικαίωση των εργαζόμενων αυτών θα επιβάρυνε το Δημόσιο (υπουργείο Οικονομικών), ενώ τώρα όλα θα διευθετηθούν στο εσωτερικό της ΕΡΤ, με το ανταποδοτικό τέλος.
topontiki.gr

«Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω»


O Αντώνης Σαμαράς δεν θέλει να φύγει από την ηγεσία της Ν.Δ. και δεν σκοπεύει να κουνηθεί βήμα από αυτήν τη θέση. «Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει, ξέρει τι προβλέπει το καταστατικό» απαντά στην Ντόρα Μπακογιάννη, που λέει πως «όποιος αρχηγός χάνει, παραιτείται».

Τα περισσότερα στελέχη, είτε κατ' ιδίαν είτε δημοσίως, έχουν εκφράσει τη θέση πως ο Σαμαράς οφείλει να αποχωρήσει, και μάλιστα θα πρέπει να διευκολύνει την παράταξη. Όμως το γεγονός ότι κανείς από τους δελφίνους δεν έχει προβάδισμα και δυναμική στην κοινωνία, σε συνδυασμό με την ηχηρή ουδετερότητα του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος δηλώνει ότι δεν αναμειγνύεται, διευκολύνει τον πρώην πρωθυπουργό να παρατείνει την παραμονή του στην ηγεσία της Ν.Δ.

Ωστόσο, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί την αφετηρία μιας μακράς διαδικασίας, που ανάλογα και με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας θα καταλήξει στην αλλαγή αρχηγού.

Γιατί ο Σαμαράς δεν φεύγει

Ο Σαμαράς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο στην ηγεσία της Ν.Δ. θεωρώντας ότι η κυβέρνηση οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί και ως εκ τούτου ο ίδιος θα μπορέσει να ξαναπαίξει ρόλο.

Αν και η κοινωνία τού λέει «φύγε» σε ποσοστό 65%, με βάση τη δημοσκόπηση της MRB για το Star, το ίδιο ποσοστό των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του λέει να μείνει. Προφανώς, είναι οι πεισμένοι από την προεκλογική περίοδο, που παραμένουν τρομοκρατημένοι και οι οποίοι, εάν ηρεμήσουν τα πράγματα, θα αναζητήσουν έναν ηγέτη που θα μπορέσει να οδηγήσει ξανά τη Ν.Δ. στην εξουσία.

Ο Σαμαράς θεωρεί ότι πέτυχε στην αποστολή του ως αρχηγού, αφού, όπως λέει σε συνεργάτες του:

- Έφερε τη Ν.Δ. στην εξουσία.

- Διατήρησε τη χώρα στον σκληρό πυρήνα του ευρώ την ώρα που υπήρχαν πιέσεις να βγει εκτός ευρωζώνης.

- Αποκατέστησε την αξιοπιστία της οικονομίας και ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από τα μνημόνια.

- Διατήρησε σχεδόν ανέπαφα τα ποσοστά της Ν.Δ.

- Στόχος του Σαμαρά είναι να ξεπεράσει τις συνεδριάσεις των Οργάνων χωρίς απώλειες και να παραμείνει βασικός παίκτης, κάτι που θεωρεί ότι είναι εφικτό.

Άλλωστε δεν υπάρχει αντίπαλος που να έχει ρεύμα στην κοινωνία ούτε ξεχωρίζει κάποιος για τις ηγετικές του ικανότητες. «Οι αρχηγοί δεν βγαίνουν από τα γραφεία, τις γιάφκες και τα δείπνα» λένε συνεργάτες του. Μπορεί να έχουν συντονιστεί όλοι οι διαφωνούντες και να υπάρχει δυναμική αμφισβήτησης, αλλά το θέμα ηγεσίας το βάζει μόνη της η Ντόρα. Όλοι οι άλλοι συζητούν... περί διαγραμμάτων. Υπογραφές δεν θα μαζέψουν τώρα και ως εκ τούτου η παράταση για 2-3 μήνες φαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένη.

Η εκτόνωση της χύτρας

Ο Σαμαράς δεν φαίνεται να νιώθει σαν... μελλοθάνατος και σχεδιάζει κινήσεις και εσωτερικά ανοίγματα, ώστε να κατευνάσει όσο μπορεί περισσότερους. Πολλά στελέχη τού καταλογίζουν άρνηση της πραγματικότητας, καθώς θα έπρεπε να διευκολύνει και να καθοδηγήσει τις εξελίξεις για την επόμενη μέρα.

Στο αίτημα για τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου ο Σαμαράς έχει σκεφτεί να αντιπροτείνει τη διεξαγωγή έκτακτης εθνικής συνδιάσκεψης, αλλά, ακόμη και εάν αποδεχθεί το αίτημα, θα είναι «φλου και με δημιουργική ασάφεια» η ημερομηνία διεξαγωγής. Η ένταση της απάντησης και η τελική αντιπρόταση σχηματοποιούνται ανάλογα με την πίεση και τον αριθμό των βουλευτών που θέτουν ανοικτά ή λιγότερο ανοικτά και το θέμα της ηγεσίας.

Ο Σαμαράς αποδέχεται να συζητήσει σε βάθος για τα αίτια της ήττας και για την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος, ενώ θα δημιουργήσει «σκιώδη κυβέρνηση» θέλοντας να δώσει ένα σήμα για το ότι θα επανέλθει η συλλογικότητα στο κόμμα. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι θα πάρουν μέρος σε αυτό το σχήμα, αφού ήδη στελέχη έχουν αρνηθεί να αναλάβουν κομματικά αξιώματα.

Για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, εξοβελίζει και δύο εκ των στενών συνεργατών του που έχουν γίνει «κόκκινο πανί» για τους βουλευτές, τους κομματικούς και την κοινωνία.

Οι 26 υπογραφές

Για να αμφισβητηθεί ο αρχηγός, απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, το 30% των μελών του αρμόδιου οργάνου. Ήτοι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των 76 βουλευτών χρειάζονται 26 υπογραφές βουλευτών, οι οποίες μπορούν να συγκεντρωθούν με άνεση. Όμως, για να εγκριθεί η πρόταση, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κ.Ο., δηλαδή τουλάχιστον 39 βουλευτές, αριθμός που επίσης μπορεί να συγκεντρωθεί με ευκολία.

Αυτήν τη στιγμή, όμως, οι δελφίνοι δεν θέλουν να προχωρήσουν σε ενέργειες που μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργούν ένταση και είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε διάσπαση. Πάντως, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, θα προ- κληθούν εσωκομματικές εκλογές στη βάση της Ν.Δ. για την ανάδειξη προέδρου.

Ο πρόεδρος μπορεί να αμφισβητηθεί και από το ένα τρίτο των μελών της Πολιτικής Επιτροπής που συνεδριάζει την Κυριακή, αν και οι σα­μαροφύλακες θεωρούν ότι ελέγχουν απολύτως το κλίμα σε κομματικά στελέχη, προέδρους ΝΟΔΕ και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο όργανο αυτό.

Η «αποχή» του Καραμανλή

«Εγώ το 2009 δεν ρώτησα κανέναν. Δεν λέω να ακολουθήσεις το παράδειγμά μου. Εσύ θα πάρεις τις αποφάσεις σου» λέγεται ότι είπε ο Καραμανλής στον Σαμαρά στη συνάντηση που είχαν παραμονή της Καθαράς Δευτέρας, δείχνοντάς του τον δρόμο που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επικαλούνται τη στάση του Καραμανλή το 2009, που έχασε τις εκλογές και άνοιξε μόνος του τις διαδικασίες για αλλαγή αρχηγού.

Στο γραφείο του Καραμανλή πληθαίνουν οι βουλευτές που τον επισκέπτονται για να πάρουν τη γνώμη του. Ο πρώην πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Σαμαρά ότι δεν συμμετέχει στις παρασκηνιακές διαδικασίες, αλλά του ξεκαθάρισε ότι, όπως δεν ενθαρρύνει κανέναν, δεν μπορεί και να τον φιμώσει. Πάντως, ενοχλήθηκε από τη διαρροή της Συγγρού για τη συνάντηση στο σπίτι του Σαμαρά στην Κηφισιά.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα είναι μόνο για την ομιλία Σαμαρά, καθώς δεν θέλει να εμπλακεί στα εσωκομματικά, ενώ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής κρίνει ότι δεν χρειάζεται να παραστεί. Ο Καραμανλής συνιστά στα στελέχη να μην επιβαρύνουν το κλίμα σε βαθμό που θα κλονίσει την ενότητα της παράταξης.

Οι παίκτες και τα αουτσάιντερ

1. Σιγή ιχθύος θα τηρήσει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι αποφασισμένος να μη μιλήσει, ώστε να μη ρίξει λάδι στη φωτιά, και η μοναδική περίπτωση που θα έπαιρνε τον λόγο θα ήταν εάν δεχόταν προσωπική επίθεση ή κάποιος τον προκαλούσε. Στη συνάντηση που είχε προχθές με τον Σαμαρά φέρεται να είπε ότι το κλίμα είναι βαρύ και πως θα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις από τον ίδιο που θα διευκολύνουν το κόμμα και την ηγεσία. Ωστόσο συνιστά ψυχραιμία στους βουλευτές με τους οποίους συναντάται.

2. Αποφασισμένη να θέσει θέμα ηγεσίας είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, αν και δηλώνει ότι δεν θα τη διεκδικήσει. Θεωρεί ότι, ακόμη και να μην υπάρξει απόφαση, το θέμα πρέπει να τεθεί με στόχο να καταγραφεί και να ανοίξουν πιο εύκολα στόματα βουλευτών που θα θίξουν τα κακώς κείμενα.

«Θέλω να ξανασυνέλθει η παράταξη και να βρει τον πολιτικό της προσανατολισμό» λέει στους συνομιλητές της η Μπακογιάννη. Όμως γνωρίζει ότι μπορεί να μεταβληθεί σε πόλο, καθώς κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν έχει αυτήν τη στιγμή δυναμική και δυνατότητες να κινηθεί.

3. Ο Νίκος Δένδιας θα αποτελεί την έκπληξη, αφού έχει την πρόθεση να μιλήσει ανοικτά και να στηρίξει την Ντόρα Μπακογιάννη στο θέμα ηγεσίας. Θεωρεί ότι ο Σαμαράς δεν έχει καμία προοπτική στην παράταξη και πιστεύει ότι μπορεί να εκφράσει το καραμανλικό στρατόπεδο σε μια σύγκρουση για την ηγεσία με την πλευρά Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι αρνήθηκε να αναλάβει τη γραμματεία του Πολιτικού Σχεδιασμού που του πρότεινε ο Σαμαράς.

4. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπει στην κούρσα διαδοχής, αν ανοίξει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει ως στρατηγική να θέτει θέματα ιδεολογίας και πολιτικού λόγου, καθώς πιστεύει πως η Ν.Δ. οφείλει να επιστρέψει στη ρεαλιστική πολιτική προσέγγισης του μεσαίου χώρου εγκαταλείποντας την τρομολαγνική ρητορική. Θα καταδικάσει μάλιστα την προεκλογική επικοινωνιακή τακτική του Σαμαρά και του επιτελείου του. Ο ίδιος σιγοντάρει άλλους να θέσουν θέμα ηγεσίας, αλλά σε ό,τι τον αφορά δεν ξεστομίζει λέξη στην παρούσα φάση.

5. Ο Μάκης Βορίδης θα υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά. Ο Βορίδης δηλώνει «παρών», αλλά δεν θέλει να ταυτιστεί με τον τέως πρωθυπουργό. Θα απορρίψει την αιτίαση ότι είναι πολύ δεξιός σημειώνοντας ότι είχε προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην κυβέρνηση Παπαδήμου που οι φιλελεύθεροι της Ν.Δ. τις απέκρουαν.

6. Οι σαμαροφύλακες, ομάδα που αποτελείται από τους Γιάννη Βρούτση, Άδωνι Γεωργιάδη, Γεράσιμο Γιακουμάτο, Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και Νότη Μηταράκη, υπερασπίζονται τον Σαμαρά και σηκώνουν το βάρος της απάντησης σε όσους θέτουν θέμα ηγεσίας ή αμφισβητούν το έργο της κυβέρνησης που συμμετείχαν.

7. Από τη νέα γενιά ξεχωρίζουν ο «καραμανλικός» Απόστολος Τζιτζικώστας (αν και εξωκοινοβουλευτι­κός), ο οποίος πιστεύει ότι θα έχει το προβάδισμα αν το κόμμα στραφεί στην εύρεση ενός αντι-Τσίπρα που θα μπορεί να απευθύνεται με άνεση σε όλες τις ιδεολογικές τάσεις της Ν.Δ. και της ευρύτερης παράταξης, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας, οι οποίοι θα διαφοροποιηθούν και από τους δελφίνους και από την ηγεσία δίνοντας το δικό τους στίγμα - οι δύο τελευταίοι μάλιστα συμφώνησαν επ' αυτού σε συνάντηση που είχαν πριν από λίγες ημέρες.

8. Οι σαραντάρηδες, περίπου 10 νέοι βουλευτές, ετοίμαζαν κείμενο παρέμβασης με βασική γραμμή την ανανέωση του κόμματος και τον σαφή κεντροδεξιό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Την ίδια άποψη έχει και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Παπαμιμίκος.

9. Στο παρασκήνιο κινείται και ακόμη μια ομάδα στελεχών της νεώτερης γενιάς, στην οποία πρωτοστατούν οι Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Παπανικολάου και Βασίλης Τοκάκης, που ετοιμάζονται να παρέμβουν. Ήταν ηγετικοί παράγοντες της ΟΝΝΕΔ την περίοδο Καραμανλή και συσπειρώνουν γύρω τους σημαντικό αριθμό στελεχών.

10. Υπέρ της αλλαγής τάσσονται οι πρώην υπουργοί της πρώτης θητείας και επίσης οι Μάξιμος Χαρακόπουλος, Κώστας Τζαβάρας και Μάριος Σαλμάς. Επίσης Ευριπίδης Στυλιανίδης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Πάνος Παναγιωτόπουλος θεωρούν ότι πρέπει να φύγει ο Σαμαράς, αλλά ακόμη δεν είναι σαφές εάν και με ποιον τρόπο θα το πουν στη συνεδρίαση.

Ενεργό ρόλο στις ζυμώσεις παίζει ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που υποστηρίζει τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου για να συζητηθούν πριν από όλα οι ιδεολογικές κατευθύνσεις της Ν.Δ., αλλά δεν θέτει θέμα ηγεσίας αυτήν τη στιγμή.

Από τους εξωκοινοβουλευτικούς κινείται δραστήρια και ο Γιώργος Πατούλης, που δεν αποκλείεται να θέσει θέμα στην Πολιτική Επιτροπή.
 
topontiki.gr

ΟΥΤΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΥΤΕ «ΑΝΑΣΑ»... ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣTου ΠΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ*  
Ανεξαρτήτως του ποιο είναι το περιεχόμενο και πώς αξιολογείται η συμφωνία στο Eurogroup, ένα είναι βέβαιο: πως ούτε εξασφαλίζει κάποιου είδους τετράμηνη «ανακωχή»ούτε αποτελεί κάποιου είδους «ανάσα». Ξεκινώντας τη διαπραγμάτευση με στόχο μια τετράμηνη ή εξάμηνη χρηματοδοτική «γέφυρα», δηλαδή χρηματοδότηση για το διάστημα της διαπραγμάτευσης για μια συνολική συμφωνία, η κυβέρνηση συμφώνησε τελικά σε μια προγραμματική «γέφυρα» αποδοχής του γενικού πλαισίου του μνημονίου και του μηχανισμού επιτήρησης, χωρίς όμως να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των αναγκών του ελληνικού Δημοσίου γι' αυτό το τετράμηνο διάστημα!
Η συμφωνία του Eurogroup προβλέπει ότι θα εκταμιευτούν τα 7,2 δισ. ευρώ της τελευταίας δόσης του τρέχοντος μνημονιακού προγράμματος και θα επιστραφούν τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν ύψους 1,9 δισ. ευρώ, αλλά όλα αυτά θα γίνουν προς το τέλος της τετράμηνης περιόδου, ύστερα από μια ενδιάμεση πρώτη αξιολόγηση στα τέλη Απριλίου και αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η τελευταία αξιολόγηση, δηλαδή αφού οι τροϊκανοί«θεσμοί» αποφανθούν ότι η ελληνική κυβέρνηση εξειδίκευσε σύμφωνα με τις διαθέσεις τους, υλοποίησε τη «λίστα μεταρρυθμίσεων» του Βαρουφάκη και απέφυγε τις «μονομερείς ενέργειες».
Μέχρι τότε όμως, αρχίζοντας από αυτήν τη βδομάδα και για ολόκληρο το Μάρτιο, το ελληνικό Δημόσιο έχει σημαντικές υποχρεώσεις πληρωμής τόκων και χρεολυσίων συνολικού ύψους 2,28 δισ. ευρώ(επιστροφές στο ΔΝΤ 1,53 δισ. ευρώ συν 750 εκατ. ευρώ τόκοι), ενώ πρέπει να ανανεώσει τρεις εκδόσεις εντόκων γραμματίων συνολικού ύψους 4,6 δισ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις του συνεχίζονται και τους επόμενους μήνες, αν και σε χαμηλότερο ύψος, ανεβάζοντας τις συνολικές υποχρεώσεις για το τετράμηνο σε 7,5 δισ. ευρώ περίπου.
Το αποτέλεσμα είναι πως οι εκβιασμοί των δανειστών με όπλο την πρόκληση χρηματοδοτικής ασφυξίας στο ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο δεν έχουν κοπάσει, αλλά επανέρχονται δριμύτεροι και έχουν άμεσο ορίζοντα. Ο Σόιμπλε δηλώνει ότι «αν δεν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας θα σας αφήσουμε να χρεοκοπήσετε», ο δε Ντράγκι διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (που θα ήταν μια απλή χρηματοδοτική λύση) και ότι η Ελλάδα δεν θα ενταχτεί στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που αρχίζει στις 9 Μαρτίου.
Με τη συμφωνία του Eurogroup απομακρύνθηκε ο εκβιασμός της άμεσης κατάρρευσης των τραπεζών, αλλά ήρθε πιο κοντά ο εκβιασμός της εξώθησης στη χρεοκοπία. Ο εκβιασμός άλλαξε «έδαφος» χωρίς καν να απομακρυνθεί χρονικά.
ΑΥΤΟΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
Καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα έχει μειωθεί λόγω μεγάλης πτώσης των δημόσιων εσόδων τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και τα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου έχουν επίσης μειωθεί σε χαμηλά επίπεδα για να αντιμετωπίσει τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, η κυβέρνηση προχωρεί σε δέσμευση των διαθεσίμων των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα: από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικές επιδοτήσεις) μέχρι τα νοσοκομεία. Με τη «λύση» αυτή, πέρα από το γεγονός ότι συνιστά «εθελούσια λιτότητα», η κυβέρνηση δίνει στους δανειστές και στο μνημονιακό μπλοκ ένα ακόμη όπλο εκβιασμού... εναντίον της, καθώς από τη συμφωνία μαζί τους και τη χρηματοδότηση απ' αυτούς εξαρτάται πλέον και η επιστροφή των διαθεσίμων των δημόσιων οργανισμών, δηλαδή η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, η χρηματοδότηση των νοσοκομείων κ.λπ. Με λίγα λόγια, έτσι κάνουμε αντικείμενο... διεκδίκησης και τα διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών! Που σημαίνει ότι η αρχική γραμμή («θα χρεοκοπήσει μια χώρα για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ;»), που υπαινισσόταν ότι αν δεν έχουμε δεν θα πληρώσουμε, εγκαταλείπεται.
Επειδή όμως ούτε με αυτό τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν όλες οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι δανειστές προσφέρουν και ένα «καρότο». Όπως δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ, ίσως ένα μέρος της δόσης να προπληρωθεί το Μάρτιο, αν η κυβέρνηση τηρήσει τις δεσμεύσεις της πρόσφατης συμφωνίας του Eurogroup. Τι σημαίνει αυτό; Αυτά που αποκαλύπτει με τις πληθωρικές δημόσιες εμφανίσεις του ο Γιάνης Βαρουφάκης: ότι την επόμενη Δευτέρα στο Eurogroup η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια πρώτη λίστα με «μεταρρυθμίσεις», ότι τα νομοσχέδια για τα «κόκκινα δάνεια» και τις 100 δόσεις θα τεθούν υπόψη των δανειστών πριν κατατεθούν στη Βουλή (για να μην υπάρξει υπόνοια «μονομέρειας») και ότι θα γίνουν και άλλες κινήσεις «καλής θέλησης» προς την πλευρά των δανειστών (δηλώσεις και πρωτοβουλίες Βαρουφάκη για τις αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.).
ΕΠΙΔΕΙΞΗ «ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ»;
Αν επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι η κυβερνητική γραμμή, που παραπέμπει στο «τιμούμε τη συμφωνία» και διαβεβαιώνουμε τους δανειστές και το μνημονιακό μπλοκ για την «καλή μας θέληση» υπερθεματίζοντας για το «πάση θυσία στο ευρώ» (βλέπε δηλώσεις Βαρουφάκη), θα πρόκειται για μια επιλογή χωρίς επιστροφή, προς την πλήρη υποταγή στο μνημονιακό πλαίσιο και την υπογραφή νέου μνημονίου. Θα πρόκειται για μια επιλογή που είναι ενάντια στο πνεύμα της απόφασης της πρόσφατης ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στις επίσημες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και άλλων κεντρικών στελεχών του κόμματος ότι η συμφωνία του Eurogroup δίνει «χρόνο και χώρο» για να ξεκινήσουμε την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Να κινηθούμε δηλαδή στα όρια ή και έξω από τα όρια της συμφωνίαςκαι εκμεταλλευόμενοι την όποια «δημιουργική ασάφεια», με στόχο να συγκροτήσουμε το κοινωνικό μπλοκ και τη διεθνή αλληλεγγύη που θα μας επιτρέψουν τον Ιούνιο να πούμε «όχι» στον εκβιασμό και να προχωρήσουμε στην κατάργηση των μνημονίων.
Μπροστά σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, είναι πλέον πασιφανές ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Με τις «πληθωρικές» του εμφανίσεις στα μίντια, με τις «ρηξικέλευθες» ιδέες» του και με τις εν γένει πρωτοβουλίες του όχι μόνο καταργεί με ρυθμό πολυβόλου τις επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (χρέος, ιδιωτικοποιήσεις), αλλά «καπελώνει» και την ίδια την κυβέρνηση (γραμμή «καλής θέλησης» προς τους δανειστές, δηλώσεις για πάση θυσία στο ευρώ κ.λπ.). Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε κάνει ό,τι κάνει με δική του πρωτοβουλία (οπότε διαμορφώνει όρους για δικό του, φιλελεύθερο πόλο μέσα στην κυβέρνηση) είτε έχει την πολιτική κάλυψη του Αλέξη Τσίπρα (οπότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα). Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη, σε διάστημα ενός μήνα, διαμορφώσει ένα πολύ βεβαρημένο «βιογραφικό» και είναι εντελώς ακατάλληλος για να υλοποιήσει τη γραμμή των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπροστά στον άμεσο εκβιασμό, η απάντηση πρέπει να είναι «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», δηλαδή η στάση πληρωμών στα τοκοχρεολύσια του κρατικού χρέους. Και μπροστά στον συνολικότερο εκβιασμό των δανειστών και τα σχέδια εγκλωβισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε σενάρια «οικουμενικής» κυβέρνησης και «εθνικών» συναινέσεων, μόνη λύση είναι η οργανωμένη απειθαρχία σε μια συμφωνία που επιβλήθηκε με το πιστόλι των δανειστών στον κρόταφο!
*Πηγή : www. rproject.gr
iskra.gr