Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Προκήρυξη Υποτροφιών από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Shipping του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece (Αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ε.Π.Ε.Ν.)
Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece (ALBA) προκηρύσσει τέσσερις (4) μερικές υποτροφίες της τάξεως του 50% για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για τα μέλη της και τα τέκνα αυτών.
Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο προγράμματα του ALBA, MBA in Shipping και MSc in Shipping Management, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 (το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping είναι €19.750 ενώ για το MSc in Shipping Management €12.500).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υποτροφίες λήγει στις 31/01/2014 και τα σχετικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ για τις επόμενες δύο υποτροφίες, καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/04/2014 και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου. Η αίτηση γίνεται OnLine -https://applications.alba.edu.gr/. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Ε.Ν.
Μέσα από ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών  και πρακτικών γνώσεων, το MBA in Shipping παρέχει στους φοιτητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην ηγεσία και τις στρατηγικές ικανότητες διαχείρισης. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών καθώς επίσης και σε Ά πλοιάρχους και Ά μηχανικούς. Περισσότερες πληροφορίες στο:http://www.alba.edu.gr/Academic/shipping/
Το MSc in Shipping Management παρέχει μία σφαιρική και σε βάθος γνώση των πρακτικών και επιστημονικών θεμάτων που απασχολούν μία ναυτιλιακή επιχείρηση όπως: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πλοίου, Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Στρατηγική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων κτλ. Απευθύνεται κυρίως σε νέους απόφοιτους πρώτου πτυχίου αλλά και νέους επαγγελματίες που θέλουν να εισέρθουν στο χώρο της ναυτιλίας καθώς επίσης και σε πλοιάρχους και  μηχανικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στη στεριά. Περισσότερες πληροφορίες στο:http://www.alba.edu.gr/Academic/mscship
Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA. (Δείτε τα κριτήρια επιλογής του ALBA για το MBA in Shipping στοhttp://www.alba.edu.gr/Academic/shipping/Pages/InfoforAdmissions.aspx και για το MSc in Shipping Management στοhttp://www.alba.edu.gr/Academic/mscship/Pages/InfoforAdmission.aspx).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Βουγιού (Academic Director of the Shipping Programs), e-mail:svougious@alba.edu.gr


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ : 4.850 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ


Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το τέταρτο και τελευταίο πακέτο της κοινωφελούς εργασίας για το 2013.
Η νέα προκήρυξη θα αφορά περίπου 4.850 θέσεις με πεντάμηνες συμβάσεις στην ειδικότητα του υπαλλήλου Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το νέο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες ψηφιοποίησης εγγράφων και άλλων δεδομένων σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας.
 Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΑΕΔ, το τέταρτο πακέτο αναμένεται να δημοσιευτεί ή στα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2014.
 • Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Τα πτυχία που θα γίνονται δεκτά για τις 4.850 θέσεις:

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΣΙΟ : 10.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ , ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΙΚΟ


«Ξεπαγώνουν» το 2014 οι προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Στελέχη τουυπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθούν το 2014 περισσότερες από 10.000 προσλήψεις με προτεραιότητα στους τομείς της υγείας, στους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, στα σώματα ελέγχου αλλά και στον τομέα της ασφάλειας (Ελληνική Αστυνομία, Στρατός και Λιμενικό), σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τρόικας.
«Κλειδί» για την υλοποίηση των προσλήψεων αποτελεί η εφαρμογή των αναλογιών «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» καθώς και «μία πρόσληψη για κάθε μία απόλυση» που έχει συμφωνήσει η ελληνική πλευρά με τους δανειστές. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των προσλήψεων θα γίνει με βάση:
 • Τις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού το 2013 που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 20.000 αποχωρήσεις. Από την αναλογία 1:5 συμπεραίνεται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν 4.000 προσλήψεις.
 • Από τις 4.000 απολύσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2013 για τις οποίες αντιστοιχούν 4.000 προσλήψεις σύμφωνα με την αναλογία 1:1
 • Περίπου 2.000 προσλήψεις οι οποίες προέκυπταν από την αναλογία 1:5 και δεν πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:
Πηγή: Έθνος

aftodioikisi.gr

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΕ - ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ


Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών Κ.Κιντής με επιστολή του στην ΠΟΕ-ΤΑ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη των δημοτικών υπαλλήλων.
Σε απάντηση του Α.Π. 809/21-8-2013 εγγράφου σας, το οποίο αφορά το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 4 του ν. 3584/2007 «Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους, που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους ΟΤΑ μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.» Άλλωστε, και από την αριθμ.16/1999 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, η οποία είχε εκδοθεί για την ερμηνεία προγενέστερης διάταξης ομοίου περιεχομένου (άρθρο 9 παρ.12 του ν.2623/1998) ορίζεται ότι η σχέση εργασίας των διορισθέντων μετατρέπεται σε δημοσίου δικαίου αναδρομικά, δηλαδή από την αρχική πρόσληψή τους βάσει των αρχικών πινάκων επιλογής.
Έπειτα από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, αλλά κατάταξης του προσωπικού με βάση τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.4024/2011 για το μόνιμο προσωπικό, και με ημερομηνία έναρξης εκείνη της αρχικής τους πρόσληψης.

aftodioikisi.gr

"KΛΗΡΩΝΕΙ" ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ , ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


Συνάντηση είχε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσία και του υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη, με βασικό θέμα την προετοιμασία του αυριανού κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), το οποίο θα γίνει την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Εκεί θα τεθεί στο τραπέζι τόσο το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας όσο και το δεύτερο, καθώς και η εξέλιξη της αξιολόγησης οργανισμών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στον έλεγχο των υπουργείων.
Ειδικότερα για το δεύτερο κύμα της διαθεσιμότητας των 12.500 υπαλλήλων, υπενθυμίζεται ότι θα υλοποιηθεί κυρίως από τον χώρο της Υγείας, τους ΟΤΑ αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ως γνωστόν, μέχρι το τέλος του 2013, η κυβέρνηση θα πρέπει να απομακρύνει 1.300 ακόμα δημόσιους υπαλλήλους προκειμένου να συμπληρωθούν 4.000 απολύσεις που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα, ενώ θα πρέπει να απολυθούν επιπλέον 11.000 υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2014.
Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει καταστεί επαναλλειμμένως σαφές πως στις απολύσεις θα πρέπει να προσμετρηθούν και όσοι εργαζόμενοι απομακρυνθούν από την αμυντική βιομηχανία, καθώς και όσοι συμβασιούχοι εργάζονται με προσωρινές διαταγές. Ωστόσο οι εκπρόσωποι της τρόικας δεν έχουν ακόμη απαντήσει ως προς τα συγκεκριμένα αιτήματα της εληνικής πλευράς.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ετοιμάζει plan b. Στο πλαίσιο αυτόι, κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι εφόσον δεν εισακούσθηκε η εντολή που είχε δοθεί στους υπουργούς στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΣΜ για αξιολόγηση των ΝΠΙΔ, των ΑΕ και των υπόλοιπων φορέων που δνε έχουν αξιολογηθεί, η νέα είναι να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για καταργήσεις – συγχωνεύσεις οργανισμών, όπως και η περικοπή του προσωπικού στους περισσότερους φορείς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

aftodioikisi.gr

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ 26 & 27 /11 / 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30 , ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

H Κινηματογραφική Λέσχη Χίου παρουσιάζει την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στο Ομήρειο Π.Κ.Δ.Χ. και ώρα 2030 το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ταξιδεύει για ακόμα μια χρονιά στη Χίο για να μας παρουσιάσει τη νέα εγχώρια
και διεθνή παραγωγή, βραβευμένες ταινίες και νέους δημιουργούς.
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ξεκίνησε το 1978 ως πρωτοβουλία της Κινηµατογραφικής Λέσχης της ∆ράµας.
Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ  ∆ράµας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του κινηµατογραφικού κόσµου όσο και στη
συνείδηση του κοινού, ως ο χώρος ανάδειξης των κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους, ως ο χώρος παρουσίασης όλων
αυτών που θα αποτελέσουν ή θα συµπληρώσουν στο µέλλον ένα βασικό κοµµάτι του πολιτισµού µας.

EΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ[ΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επί πλέον ποσά για την υποστήριξη Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων και Νέα Προκήρυξη ύψους 100 εκ. ευρώ στο Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι, υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από παραγωγούς και μεταποιητές για επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων, μέσω της ουσιαστικής απλοποίησης της νέας ΚΥΑ σε πολλά σημεία όπως:
 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων,
 • η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας),
 • η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο,
 • η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,
 • η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών,
 • η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 – 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες,
 • εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας,
 • προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στην μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία,
 • δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
 • περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης,
 • δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων,
 • δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.
Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ, θα εκδοθεί σύντομα η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000,00 € και δικαιούχοι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΣΙΝΙΔΙΟι σύλλογοι γονέων και διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου - Αγίου Μάρκου  συντόνισαν μια προσπάθεια βοήθειας και στήριξης των προσφύγων που φτάνουν διαρκώς και σε μεγάλες ομάδες στο νησί μας.
Τις προηγούμενες  μέρες, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς του σχολείου μας έφεραν ό,τι μπορούσε ο  καθένας. Σκοπός ήταν να ανακουφίσουμε, έστω και λίγο τον πόνο των ανθρώπων  που φτάνουν στον τόπο μας κάτω από αντίξοες συνθήκες και ζουν με την αγωνία για το πώς θα επιβιώσουν. Συγκεντρώθηκαν περίπου 10-12 κούτες με προϊόντα καθαρισμού (σαπούνια, σαμπουάν κ.ά.).
Την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, μια  ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας τα  μετέφερε στο χώρο συγκέντρωσης προσφύγων στο Μερσινίδι.
Σκοπός της κίνησης αυτής δεν ήταν μόνο η παροχή βοήθειας στους ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας αλλά και η ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από θέματα προσφυγιάς, οικονομικής μετανάστευσης, αλληλοβοήθειας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα από φυλή και θρήσκευμα. Τέτοιες δράσεις πάντα θα «αγγίζουν» την εκπαιδευτική μας κοινότητα

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ«Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΩΜΩΔΙΑ»

Τα όρια της κωμωδίας (ή τραγωδίας;) ξεπερνά το απαράδεκτο φαινόμενο που συμβαίνει στους Φούρνους, των χιλίων κατοίκων, που αστυνομεύεται, μαζί με τη Χρυσομηλιά και τη Θύμαινα, από έναν μόνο Αστυνομικό!

Αυτό καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια και Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Όπως αποκαλύπτει ο Πολιτευτής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, «αυτός ο ένας αστυνομικός πρέπει να είναι επιφυλακή σε 24ωρη βάση, κάνοντας το οκτάωρό του, αντικαθιστώντας για το επόμενο 8ωρο τον εαυτό του και...μέχρι να έρθει η 3η βάρδια, που θα αντικαταστήσει και... πάλι τον εαυτό του»!

Αυτός ο ένας αστυνομικός θα πρέπει αν θελήσει να πάρει άδεια ή ρεπό, να κάνει αίτηση στον εαυτό του, για να εγκρίνει ο ίδιος αν πρέπει να την πάρει ή όχι....και φυσικά δεν θα την εγκρίνει!

Αυτός ο αστυνομικός όταν κληθεί να παρέμβει σε περιστατικό, θα πρέπει να κλειδώσει τον Αστυνομικό Σταθμό και να τρέξει (ως Άμεση Δράση) να δώσει τις υπηρεσίες του.

Αν χρειαστεί βέβαια ενισχύσεις, θα καλεί στον ασύρματο (αν έχει) και θα τον ακούει...ο εαυτός του!

Για περιπτώσεις παρακολούθησης υπόπτων στοιχείων (για κλοπές, ναρκωτικά, παραεμπόριο κλπ) ούτε συζήτηση...ενώ για τροχονομικές παραβάσεις ή διεκπαιρέωσης υπηρεσιών γραφείου (γνήσια υπογραφής, μηνύσεις, δικογραφίες κλπ), ζητά του βοήθεια του Θεού!

Όλα αυτά τα κωμικοτραγικά, είναι τα αποτελέσματα της «Καλλικρατικής» πολιτικής της Κυβέρνησης των εντολοδόχων της Τρόικας, που υποτίθεται άφησαν τα μικρά νησιά (όπως οι Φούρνοι) να είναι αυτόνομοι Δήμοι, για εθνικούς (λέει) λόγους!

Και αφού το έκαναν αυτό, στην πράξη τα παραδίδουν σιγά – σιγά σε αυτούς που τα θεωρούν «γκρίζες ζώνες».

«Θα υψώσετε για πρώτη ίσως φορά το ανάστημά σας ενάντια στους τεχνοκράτες του Φούχτελ και του Ράιχενμπαχ, συμπεριλαμβάνοντας στο νέο Καλλικράτη, νομοθετική ρύθμιση για την απορρόφηση των μικρών νησιών από τους Δήμους γειτονικών όπως πχ. του Δήμου Φούρνων από το Δήμο Βαθέως Σάμου;», ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά την άμεση στελέχωση του Α.Τ Φούρνων, αλλά και την παράλληλη ίδρυση νέων Αστυνομικών Τμημάτων στη Χρυσομηλιά και στη Θύμαινα.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

parliament logo
ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

          ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΝΔΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΘΕΜΑ: ΣΕ ΕΝΑ ΝΗΣΙ 1.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ... ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ!

Κύριε Υπουργέ,

Πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκα, από φίλους των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, αλλά και κατοίκους των Φούρνων, για το απαράδεκτο φαινόμενο το τελευταίο διάστημα να αστυνομεύεται το 1000 κατοίκων νησί τους (μαζί με τη Θύμαινα και τη Χρυσομηλιά) από μόλις έναν (1) αστυνομικό!

Μέχρι πριν λίγο διάστημα ο Αστυνομικός Σταθμός των Φούρνων ήταν στελεχωμένος με δυο (2) αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας μετατέθηκε στον τόπο καταγωγής του.

Δυστυχώς, σήμερα, η κατάσταση παραμένει ως έχει, με αποτέλεσμα να σπάει ακόμη και το φράγμα της λογικής, ξεπερνώντας ακόμη και τα όρια της κωμωδίας!

Όπως αποκαλύπτει ο Πολιτευτής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, «αυτός ο ένας αστυνομικός πρέπει να είναι επιφυλακή σε 24ωρη βάση, κάνοντας το οκτάωρό του, αντικαθιστώντας για το επόμενο 8ωρο τον εαυτό του και...μέχρι να έρθει η 3η βάρδια, που θα αντικαταστήσει και... πάλι τον εαυτό του»!

Αυτός ο ένας αστυνομικός θα πρέπει αν θελήσει να πάρει άδεια ή ρεπό, να κάνει αίτηση στον εαυτό του, για να εγκρίνει ο ίδιος αν πρέπει να την πάρει ή όχι....και φυσικά δεν θα την εγκρίνει!

Αυτός ο αστυνομικός όταν κληθεί να παρέμβει σε περιστατικό, θα πρέπει να κλειδώσει τον Αστυνομικό Σταθμό και να τρέξει (ως Άμεση Δράση) να δώσει τις υπηρεσίες του.

Αν χρειαστεί βέβαια ενισχύσεις, θα καλεί στον ασύρματο (αν έχει) και θα τον ακούει...ο εαυτός του!

Για περιπτώσεις παρακολούθησης υπόπτων στοιχείων (για κλοπές, ναρκωτικά, παραεμπόριο κλπ) ούτε συζήτηση...ενώ για τροχονομικές παραβάσεις ή διεκπαιρέωσης υπηρεσιών γραφείου (γνήσια υπογραφής, μηνύσεις, δικογραφίες κλπ), ζητά του βοήθεια του Θεού!

Όλα αυτά τα κωμικοτραγικά, είναι τα αποτελέσματα της «Καλλικρατικής» πολιτικής της Κυβέρνησης των εντολοδόχων της Τρόικας, που υποτίθεται άφησαν τα μικρά νησιά (όπως οι Φούρνοι) να είναι αυτόνομοι Δήμοι, για εθνικούς (λέει) λόγους!

Και αφού το έκαναν αυτό, στην πράξη τα παραδίδουν σιγά – σιγά σε αυτούς που τα θεωρούν «γκρίζες ζώνες».

Το θέμα πάντως επί της ουσίας είναι πως αυτή η κατάσταση στους Φούρνους είναι εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη για την ασφάλεια του ίδιου του αστυνομικού και των πολιτών αυτού του ακριτικού νησιού, όπου μια χούφτα (1000) ΕΛΛΗΝΩΝ, κρατάει την Ελληνική Σημαία πάρα πολύ ψηλά!

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να στελεχωθεί ΧΘΕΣ το Αστυνομικό Τμήμα Φούρνων;

2.Θα προχωρήσετε στην ίδρυση νέων Αστυνομικών Τμημάτων, στη Χρυσομηλιά και στη Θύμαινα;

3.Θα υψώσετε για πρώτη ίσως φορά το ανάστημά σας ενάντια στους τεχνοκράτες του Φούχτελ και του Ράιχενμπαχ, συμπεριλαμβάνοντας στο νέο Καλλικράτη, νομοθετική ρύθμιση για την απορρόφηση των μικρών νησιών από τους Δήμους γειτονικών όπως πχ. του Δήμου Φούρνων από το Δήμο Βαθέως Σάμου;Ο Ερωτών Βουλευτής


Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ


Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ, ΜΕΘΑΥΡΙΟ

μερομηνία
ΏραΘερμ/σίαΥγρασίαΔιεύθ. ανέμου - ΈντασηΚαιρός - φαινόμενα
Τρίτη
26/11
14:00
18°C
70%
5 Μπφ ΝΔ
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΒΡΟΧΗ
20:00
16°C
85%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΒΡΟΧΗ
Τετάρτη
27/11
02:00
16°C
87%
5 Μπφ N
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΒΡΟΧΗ
08:00
14°C
75%
4 Μπφ Δ
24 Km/h
ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
14:00
16°C
48%
3 Μπφ Δ
16 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
20:00
12°C
72%
2 Μπφ Δ
9 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
Πέμπτη
28/11
02:00
10°C
79%
2 Μπφ B
9 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
08:00
10°C
84%
3 Μπφ BA
16 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
14:00
15°C
55%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
20:00
12°C
67%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Παρασκευή
29/11
02:00
11°C
65%
4 Μπφ B
24 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ
Παρασκευή
29/11
08:00
10°C
69%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
14:00
13°C
55%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
20:00
11°C
71%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Σάββατο
30/11
02:00
10°C
69%
4 Μπφ BA
24 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
08:00
9°C
Αισθητή Θερμοκρασία6°C
71%
4 Μπφ BA
24 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
14:00
12°C
52%
3 Μπφ B
16 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
20:00
13°C
57%
3 Μπφ NA
16 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή
1/12
02:00
13°C
98%
5 Μπφ NA
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΒΡΟΧΗ
08:00
15°C
95%
4 Μπφ ΝΔ
24 Km/h
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
14:00
15°C
93%
4 Μπφ ΝΔ
24 Km/h
ΒΡΟΧΗ
20:00
14°C
86%
3 Μπφ ΝΔ
16 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα
2/12
02:00
11°C
97%
2 Μπφ ΝΔ
9 Km/h
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ