Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ


ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ημερίδας – Δημόσια Διαβούλευση
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της προτεινόμενης επένδυσης "Αιγαία Ζεύξη - Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις νήσους Λήμνο, Χίο και Λέσβο με παράλληλη διασύνδεσή τους με το διασυνδεδεμένο σύστημα" θεωρούμε απαραίτητη την ενημέρωση πολιτών και φορέων της Χίου και τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων.  Σημαντικό ρόλο σ’ αυτού του είδους την ενημέρωση πρέπει να έχει η επιστημονική τεκμηρίωση και η διατύπωση άποψης σχετικά, από εντεταλμένους εκπροσώπους εξειδικευμένων φορέων.
Για το σκοπό αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης Ανοιχτής Ημερίδας στην οποία ζητούμε τη συμμετοχή εκπροσώπων σας, σε ημερομηνία την οποία από κοινού θα καθορίσουμε.   

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ

ΕΚΠΛΗΞΗ ΜΥΤΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΑΘΗΝΩΝ

VOULEUTES_ND

ΤΙ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα κ.Λυριτζή,

Τι ψέματα μας λέει το ΠΑΣΟΚ και η "κυρία" Γεννηματά,
"Είναι έτοιμο το κράτος του Γιωργάκη και του Βενιζέλου για να μας ξανακάνουν
κοινωνική πολιτική" εφόσον εκλεγούν,  !!!!!!!!! 
Ακόμη να μας λένε από τώρα ότι εφόσον ο Οίκος Ναύτου παραμείνει
εκτός ΕΟΠΥΥ, παύει η Χρηματοδότηση του από τον Προϋπολογισμό!!!!!!!
Αυτό σήμερα 11/04/2012 γράφετε στο Trailer της ΝΕΤ.
Αυτοί είναι και αυτό το κράτος έφτιαξαν από το 1981 μέχρι και σήμερα.
Αυτόν τον πολιτικό χώρο να ξαναψηφίσουμε όλοι οι Ναυτικοί για να έχουμε μόνιμη και
καλή περίθαλψη και να λιβανίζουμε αυτούς που μας έφεραν στο σήμερα.

Ζαννίκος Μάρκος
Συντ/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
Χίος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΙΧΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολή σας
Απαντώντας σε πρόσφατη επιστολή – διαμαρτυρία σας, σχετικά με το πρόβλημα της αυθαίρετης βόσκησης σε ιδιόκτητες εκτάσεις μαστιχοκαλλιέργειας, επισημαίνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις διαστάσεις του προβλήματος και τη σημασία του. Πράγματι, η προφύλαξη της μαστιχοκαλλιέργειας, που αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τον τόπο μας, επιβάλλει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων.
Μετά από διερεύνηση του θέματος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 94, Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων») διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου Βαθμού. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων διαχείρισης και χρήσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και σχετικών καταγγελιών, αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι η κατά τόπους Διεύθυνση Δασών.
Από την πλευρά μας είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε εφόσον μας ζητηθεί για την αντιμετώπιση του θέματος.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ