Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΣΠΗΛΑΙΟ ΟΛΥΜΠΩΝΤο σπήλαιο της Συκιάς βρίσκεται νοτίως του μεσαιωνικού οικισμού Ολύμποι της Χίου και σε απόσταση 8 km από τον οικισμό.
Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στη θέση Καμπιά, μεταξύ του φυσικού λιμένος των Φανών και του όρμου Σαλαγώνας.
Η φυσική είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100m από το δρόμο που συνδέει τους Ολύμπους με τον παραθαλάσσιο ναό της Αγ. Δύναμης και 1.5 km πριν φθάσουμε στην Αγ. Δύναμη.

Η περιοχή είναι ομαλή, λοφοειδής και αυτοφυείς θάμνους και θαμνοειδή με εξαιρετικά διατηρημένο φυσικό περιβάλλον που συνθέτει ένα φωτεινό νησιωτικό ήρεμο τοπίο (βλ. φωτογραφίες 1,2,3).
Το ίδιο το σπήλαιο παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον, σύμφωνα δε με την άποψη του σπηλαιολόγου Γ. Αβαγιάνου, πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα και όμορφα σπήλαια της Ελλάδας.

Το σπήλαιο αποτελείται από ένα κύριο θάλαμο διαστάσεων 30Χ30m περίπου, ο οποίος προεκτείνεται σε ένα επίμηκες τμήμα που αναπτύσσεται προς βορειοανατολική διεύθυνση.

Περιμετρικά του κυρίως θαλάμου δημιουργούνται "εσοχές", όπως για παράδειγμα νοτιοδυτικά, βορειοδυτικά και βόρεια, οι οποίες σε ορισμένες θέσεις διαμορφώνουν άλλους μικρότερους θαλάμους.

Σήμερα το σπήλαιο παρουσιάζει φυσική είσοδο από μία οπή, που έχει ανοιχτεί στο νότιο τμήμα της οροφής του μεγάλου θαλάμου. Κάτω ακριβώς από τη φυσική αυτή είσοδο του σπηλαίου υπάρχει ένας μεγάλος ογκόλιθος.

Το δάπεδο του σπηλαίου που δημιουργείται στην πάνω επιφάνεια του ογκόλιθου, βρίσκεται σε βάθος 12.50 m περίπου από τη στάθμη φυσικού εδάφους στη θέση της οπής.
Περιμετρικά του ογκόλιθου, το δάπεδο του σπηλαίου βρίσκεται μέχρι και 5.00m χαμηλότερα ενώ η οροφή του έχει ύψος 10.00 - 13.00 m περίπου.
Από τη θέση αυτή και με κατεύθυνση βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική, το δάπεδο παρουσιάζει αξιόλογη κατερχόμενη κλίση, η οποία φθάνει μέχρι και 80%.
Έτσι, το δάπεδο του σπηλαίου στο δυτικό, βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της περιμέτρου του κυρίως θαλάμου φθάνει σε βάθος 30.00 - 35.00 m από το σημείο φυσικής εισόδου. Μόνο προς ανατολική κατεύθυνση το δάπεδο παρουσιάζει ανερχόμενη κλίση.

Η οροφή του κυρίως θαλάμου στο κεντρικό και ανατολικό ήμισυ αυτού είναι περίπου οριζόντια, ευρισκόμενη κατά 5-7 m κάτω από το σημείο εισόδου.
Προς δυτική όμως και βορειοδυτική κατεύθυνση η οροφή παρουσιάζει κατερχόμενη κλίση, φθάνοντας στην περίμετρο του θαλάμου σε βάθος 30.00m περίπου κάτω από το σημείο εισόδου.

Ο σταλακτιτικός και σταλαγμιτικός διάκοσμος του σπηλαίου είναι πολύ αξιόλογος (βλ. και φωτογραφίες 4-11).
Σε ορισμένες θέσεις μάλιστα η ανάπτυξη του είναι εντυπωσιακή, δημιουργώντας μεγάλα συμπλέγματα από κολώνες ύψους αρκετών μέτρων.

Η οροφή, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, είναι καλυμμένη από πλήθος σταλακτιτών, οι οποίοι κατά κανόνα δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη.
Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι σταλακτίτες που αναπτύσσονται κατά μήκος μεγάλων ασυνεχειών των ασβεστόλιθων της οροφής.
Σε ορισμένα σημεία της οροφής παρατηρούμε απουσία σταλακτιτικού υλικού.

Σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη, εδώ ο σταλακτιτικός διάκοσμος έχει αποκολληθεί και πέσει, ενώ μικροί σταλακτίτες έχουν αρχίσει να δημιουργούνται εκ νέου.
Σε αρκετές θέσεις του δαπέδου εξάλλου βρίσκουμε πεσμένα τεμάχια από σταλακτιτικό διάκοσμο της οροφής.
Σε μερικά από αυτά έχουν ήδη αναπτυχθεί αξιόλογα σταλαγμιτικά συμπλέγματα, πράγμα που δείχνει ότι ορισμένες συμπλέγματα, πράγμα που δείχνει ότι ορισμένες από αυτές τις καταπτώσεις έχουν λάβει χώρα αρκετά παλιά.
Οι πλευρές του σπηλαίου είναι και αυτές σε μεγάλο βαθμό καλυμμένες από ασβεστικό διάκοσμο.
Σε πολλές θέσεις ο διάκοσμος αυτός έχει ρεολιθική μορφή, σε άλλες όμως αναπτύσσονται μικρά σταλακτιτικά συμπλέγματα.

Σε ορισμένες θέσεις είναι εντυπωσιακή η ανάπτυξη ιδιόμορφων σταλακτιτικών συμπλεγμάτων από εκκεντρικές, που η δημιουργία τους αντιβαίνει τους νόμους της βαρύτητας, αφού δεν αναπτύσσονται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.
Η ανώμαλη αυτή ανάπτυξη αποδίδεται σε ύπαρξη ρευμάτων αέρος μέσα στο σπήλαιο λόγω ίσως της μορφής του, αλλά και του φυσικού ανοίγματος της οροφής του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετέ θέσεις ο ασβεστιτικός διάκοσμος παρουσιάζεται διερρηγμένος.
Ενίοτε οι διαρρήξεις αυτές έχουν επανασυγκολληθεί από μεταγενέστερη απόθεση ασβεστιτικού υλικού. Μερικές φορές διαπιστώνουμε και μετατοπίσεις σταλακτιτικού - σταλαγμιτικού διακόσμου της τάξης των μερικών εκατοστών.

Σε ορισμένα σημεία ο διάκοσμος του σπηλαίου έχει λευκό χρώμα. Κατά κανόνα όμως έχει μία κιτρινέρυθρη χροιά.
Δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά μέσα στο σπήλαιο και η παρουσία του υγρού στοιχείου μέσα σ' αυτό περιορίζεται σε σταγονορροές κυρίως κατά την υγρή περίοδο του υδρολογικού έτους.

Ως προς την πανίδα του σπηλαίου, αυτή δεν φαίνεται να παρουσιάζει εντυπωσιακές ιδιαιτερότητες πως και γενικότερα το οικοσύστημα του σπηλαίου.
Παρατηρήθηκε ανάπτυξη χλωρίδας επί των τοιχωμάτων του λιθωματικού διακόσμου και του δαπέδου του σπηλαίου στην περιοχή της εισόδου, όπου ο φωτισμός είναι άπλετος.
Όσον αφορά στην πανίδα, υπάρχουν σαφή τα δείγματα ύπαρξης νυχτερίδων. Εντοπίσθηκαν λίγες νυκτερίδες μέσα στο διάκοσμο της Βορειανατολικής πλευράς του σπηλαίου.

Ένα από τα πράγματα που προκαλεί εξαιρετική εντύπωση στο εσωτερικό του σπηλαίου είναι το πλήθος των ογκόλιθων που καλύπτουν το δάπεδο του σε μεγάλο μέρος της έκτασης του.
Οι ογκόλιθοι αυτοί έχουν προέλθει από καταπτώσεις, κυρίως από την οροφή του σπηλαίου αλλά και από τις πλευρές του.
Το μέγεθος τους ποικίλλει από μερικά κυβικά δεκάμετρα έως μερικά κυβικά μέτρα.

Αυτή η ιδιομορφία που αρχικά ξενίζει, θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη συνέχεια, όταν στη φάση της κατασκευής, μέρος από το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ισχυρή τσιμεντοκονία για τη σταθεροποίηση περιοχών που παρουσιάζουν αμφίβολη ευστάθεια (περιοχές Α, Β, Ζ) ή την ενίσχυση περιοχών για την διαπλάτυνση του διαδρόμου διελεύσεως (περιοχή Γ, Ε).

Χρονολόγηση

Από την χρονολογία των ανθρακικών υλικών του σπηλαίου, προέκυψε ότι η δημιουργία του έγινε σε δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη τοποθετείται στο Αν. Ιουρασικό -Κ. Κρητιδικό και η δεύτερη στο Καινοζωϊκό (Τυρρήνιο ή τη μέση περίοδο Ρισίου -Βουρμίου

ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ :3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου θα διεξαχθούν στα γραφεία του (Φ. Αργέντη 8-Χίος), στις 3 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο, από ώρα 09.00 - 20.00 και στις 4 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή, από ώρα 09.00-18.00.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου, είναι:
α) Τμήμα Εμπορίου: 7 έδρες,
β) Τμήμα Μεταποίησης: 7 έδρες,
γ) Τμήμα Υπηρεσιών: 6 έδρες,
δ) Τμήμα Τουρισμού: 1έδρα
Τα μέλη που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο καλούνται να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2010, μέχρι και τις 21/10/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Στους εκλογικούς καταλόγους θα καταχωρηθούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, εφόσον έχει παρέλθει ένα 1 έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή μέχρι και 02/12/2010 και ειδικότερα:
Αυτεπάγγελτα θα καταχωρηθούν τα στοιχεία:
α) του επιχειρηματία για τις ατομικές επιχειρήσεις,
β) των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη και
γ) των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο.
Τα λοιπά νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 25/11/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Επισημαίνεται ότι στα νομικά πρόσωπα το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως ακολούθως:
- στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι,
- στις Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος,
- στις Α.Ε. τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στα υποκαταστήματα ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού.
- στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπλη

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ”ΤΗΣ κας ΠΟΠΗΣ ΧΑΛΚΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥΤην περασμένη Παρασκευή στις 6.30 - 8.00 μ.μ. με οργάνωση του Δημάρχου Χίου κ. Λαμπρινούδη και του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πολιτισμού και παιδείας κ. Μ. Γιαννάρα έγινε με εκατοντάδες φίλων του καλού βιβλίου η παρουσίασή του.
Με ομιλήτριες 1) Την τέως ευρωβουλευτή κ. Μαρία Κασιώτου - Παναγιωτοπούλου, 2) Την Δ/ντρια της Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ευτυχία Βλυσίδου, 3) Την σκηνοθέτη και ηθοποιό κ. Ελένη Αμπανούδη και 4) την ίδια την τιμωμένη συγγραφέα διδαχθήκαμε και θαυμάσαμε τον αμέτρητο εκκλησιαστικό πολιτιστικό και καλαισθητικό πλούτο της αγιοτρόφου και πνευματοφόρου Χϊου μας.
Από τις αρχές και τους επωνύμους παρέστησαν ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως πατήρ Γεώργιος Λιαδής, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κ. Γανιάρης, ο Αντιδήμαρχος κ. Μούνδρος, η θεματική αντιπεριφερειάρχης κ. Λίτσα Λύκου, η εκπρόσωπος της Χριστιανικής ομάδας διακαστικών που είχε ιδρύσει ο Χιώτης αρεοπαγίτης πατήρ Δημ. Τζούμας κ. Μασιάλα, δεκάδες ιερέων και εκπρόσωποι σωματείων και εκπαιδευτικοί.
Απέδωσαν χαιρετισμό και ανεφέρθησαν με θαυμασμό σε διάφορες αρετές και ιστορικά ντοκουμέντα του βιβλίου, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γανιάρης ο πρόεδρος του οργανισμού πολιτισμού, Παιδείας κ.λ.π. κ. Γιαννάρας ο αντιδήμαρχος κ. Μούνδρος και ο πανοσιολογιότατος εκπρ. του Σεβασμιωτάτου πατήρ Γ. Λιαδής.
Από τις ομιλήτριες συγκράτησα από μνήμης μερικά ιστορικά της πρώτης εμφάνισης των καμπαναριών. Οπως π.χ. τον 13ον αιώνα από τον Βενετό Δόγη Πατρίκιο στην Κων/πολη. Αργότερα εξαπλώθηκαν στη Ρωσία και σ’ όλη την Ευρώπη. Επί τουρκοκρατίας είχαν απαγορευθεί οι κωδωνοκρουσίες διότι ειπώθηκε από ομιλήτρια ότι το Κοράνιο θεωρούσε τον ήχο της καμπάνας ήχο του διαβόλου.
Η κ. Κασιώτου Μαρία μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη όπως οι μέλλοντες εξερευνητές παίρνοντες ερεθίσματα από αυτή την πλούσια έρευνα των κωδωνοστασίων να μελετήσουν όλους τους πνευματικούς θησαυρούς του νησιού μας, μπουσεία βιβλιοθήκες βιογραφίες αγίων κάστρα και πύργους ώστε οι νέοι μας να συνεχίσουν την παρακαταθήκη των προγόνων τους. Και είναι ευχάριστο ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κτίζουν τον πολιτισμό σαν τις μέλισσες που φτιάχνουν την κηρύθρα με το γλυκύτατο μέλι.
Η κ. Βλυσίδου αναφέρθηκε σαν ιστορικός στο στοιχείο της.
Ακολούθησε η κ. Αμπανούδη με απαγγελίες ποιημάτων του χιώτη ποιητή Βερίτη όπως η καμπάνα του χωριού μου που τραγουδούν οι νέοι της Χριστιανικής κίνησης δεκάδες τώρα χρόνια. Επίσης την Ανάσταση του Βερίτη. Τέλος μίλησε η τιμωμένη κ. Πόπη που μεταξύ άλλων είπε ότι η καμπάνα είναι η ζωή του χωριού ο γλυκύτατος ήχος της ιδίως στην ορεινή βόρεια Χίο μας, άδεια από ανθρώπους τον περισσότερο χρόνο, σφύζει από πιστούς ερχόμενους από την Αθήνα και το εξωτερικό, από τον Μάϊο που αρχίζουν τα πανηγύρια των προστατών τους Αγίων ως τον Σεπτέμβριο 26 του Αγ. Ι. Θεολόγου στα Κουρούνια, που γεμίζουν οι δρόμοι από εκατοντάδες αυτοκίνητα.
Τέλος, ευχαρίστησε όσους αγκάλιασαν την προσπάθειά της την πολύχρονη και επίπονη και βοήθησαν υλικά και ηθικά. Οπως τον μακαριστό κυρό Διονύσιο που έχει προλογίσει στο βιβλίο της, τον νυν τοποτηρητή κ.κ. Χρυσόστομο, στα πρόσωπα των ιερέων κ.κ. Γεόμελου και Στεφανιώρο και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γανιάρη και τον κ. Γιαννάρα. Την ομάδα Χρ. Αγάπης δικαστικών Λειτουργών με τον Πρόεδρο κ. Εμμανουηλίδη και τους ιερείς και ιδίως τον εφημέριο του Αγ. Γεωργίου κ. Κοντό, που παραχώρησε τον περίβολο του ναού καθώς όλους εμάς που ήρθαμε να την τιμήσουμε. Επίσης τον Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βροντάδου κ. Π. Στείρο που επιμελήθηκε τις φωνητικές διαφάνειες όλων των καμπαναριών των 220 φωτογραφιών του βιβλίου της.

Στο τέλος πρόσφερε ωραιότατες ανθοδέσμες σ’ όλες τις ομιλήτριες της τελετής.

Φεύγοντας της εκφράσαμε τα συγχαρητήριά μας, ευχόμενοι σ’ εκείνη να είναι υγιής και δημιυοργική και για άλλα τέτοιου πνευματικού ύψους έργα.
Βγαίνοντας από τον περίβολο μας σέρβιραν γλυκά και αναψυκτικά.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ: ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Η στημένη και προαναγγελθείσα νέα αφαίρεση δικηγορικής ύλης, σε συνδυασμό με την πολύωρη “ανάκριση” των Δικαστών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, απλά επιβεβαιώνει το βασικό μοτίβο της πολιτικής τρόικας- κυβέρνησης: Λάσπη κατά των δικηγόρων, οι φτωχοί φτωχότεροι, και οι εταιρείες και οι τράπεζες πλουσιότερες!
Και είναι τόσο αδηφάγοι και αδίστακτοι που επέλεξαν ως λεία το κομμάτι δικαστηριακής ύλης (συναινετικά διαζύγια, προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής κ.α.) με τη μικρότερη επιβάρυνση για τους Δικαστές, αφού ακόμη και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις γράφονται από τους ίδιους τους Δικηγόρους!!! Και όλα αυτά δήθεν για την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων... Πρόκειται περί του απόλυτου εμπαιγμού.
Το δε πιο προκλητικό είναι ότι η συγκεκριμένη ύλη πηγαίνει με αστείες δικαιολογίες στους συμβολαιογράφους, δηλαδή στους ...πλουσιότερους, οι οποίοι είναι το πλέον κλειστό επάγγελμα στην Ελλάδα, όλοι κι όλοι 13 άτομα στη Χίο, έναντι 103 Δικηγόρων!!
Αλήθεια, τι περιμένουν τρόικα και Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ανοίξουν το χρυσοφόρο επάγγελμα του Συμβολαιογράφου; Και γιατί οι Δικηγόροι δεν επιτρέπεται να συμβολαιογραφούν όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Είναι κοινός τόπος ότι οι Δικηγόροι όχι μόνο δεν υπολείπονται σε γνώσεις των Συμβολαιογράφων, αλλά το αντίθετο συμβαίνει: Οι Δικηγόροι έχουν πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα νομικών γνώσεων, και βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για την επιστήμη τους. Παρ’ όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση προτείνει οι ήδη εύποροι συμβολαιογράφοι να ...δικηγορούν σε βάρος των δικηγόρων!! Προφανώς δεν υπάρχει πλέον στοιχειώδης ντροπή και εξυπηρετούνται οι οδηγίες του μεγάλου κεφαλαίου κατά τρόπο απαρέγκλιτο!
Είναι σαφές ότι οι ανεξάρτητοι, μαχόμενοι Δικηγόροι και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι με τις συνεχείς τοποθετήσεις τους ενάντια στο Μνημόνιο, την Τρόικα και τις αντισυνταγματικές φοροεπιδρομές και τις κοινωνικές παρεμβάσεις τους είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί στην εξουσία ιδιαίτερα όταν αυτή τείνει να επιδεικνύει αυταρχικό πρόσωπο. Για αυτό και πρέπει να εξαθλιωθούν με κάθε μέσο!
Περιμένουμε την τοποθέτηση των συνδικαλιστικών οργάνων Δικαστών και Συμβολαιογράφων για αυτή την εξέλιξη.
Ζητάμε την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και την αποφασιστική απάντηση απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΧ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΕις απόστασιν τριών τετάρτων της ώρας από τον Κέραμον είναι τα Αγιάσματα.
Ωραία είναι η διαδρομή κατά μήκος της μεγάλης ρεματιάς τουΚεράμου. Σύσκια τα πλατάνια,ολόανθες οι ροδοδάφνες και οιλυγαριές. Μπουκέτα ρόδινα οιροδοδάφνες,μπουκέτα άσπρα, γαλάζια και ρόδινα όλων των αποχρώσεων οι ανθισμένες λυγαριές.
Σε απόσταση όμως απότην παραλία των Αγιασμάτων όλος ο παράδεισος αυτόςχάνεται. Κατάξηρα όλατριγύρω σε μεγάλιν ακτίνα .Καμία βλάστησις. Δεν αφήνε ιη άλμη της θάλασσας καιο σφοδρότατος, χειμώνας καλοκαίρι, βορριάς που κατέρχεται από την ανοικτή προς τον βορρά θάλασσα καιείναι ο μόνος κυρίαρχος του ορμίσκου. Τα μακρά υψηλά και
μεγαλόπρεπα αφρισμένα κύματαπου σπάζουν με ΄να βρόντο υπόκωφο στην αμμουδιά που ασπρίζει ολόκληρησε μεγάλη έκταση, μου θυμίζουν εικόνας του
Ομήρου και του Βιργιλίου. Τρομακτικά τοχειμώνα κτυπούν επάνω στις προσόψεις των
σπιτιών και προσπαθούν να τα ξεθεμελιώσουν.
Πολύ ωραία η αμμώδης παραλία με τα σπιτάκια της, εξήντα-εξηνταπέντε δωμάτια ανήκοντα εις Κεραμούσους και Λεπτοποδούσους.Τα Αγιάσματα είναι σιδηρούχα, υπάρχει και
μικρά πηγή θειούχος. Αποδεδειγμένη η ωφέλειά των εις τα αρθριτικά και τα δερματικά νοσήματα.Θερμοκρασία 58-60 β. απόδοσις περί τους δώδεκα τόνους κάθε ώραν. Ευρίσκονται εις την δυτικήν πλευράν του ορμίσκου. Πλαγίως υπάρχεικαι φρέαρ με ύδωρ καθαρτικόν.
Νερό πόσιμον λείαν εύπεπτον. Υπάρχει κοινοτικός Έφορος Λεπτοπόδων – Κεράμου,
όστις εισέπραξεν επί τετραετίαν 29.000δρχ.κατατεθείσας εις την Εθνικής Τράπεζανμε αποκλειστικόν σκοπόν την κατασκευήν αποβάθρας, διότι είναι αδύνατος η αποβίβασις,
όταν υπάρχει και η παραμικρή θαλασσοταραχή.
Εις απόστασιν 1.400 μ., ανατολικώς, υπάρχει ορμίσκος εις την τοποθεσίαν Αυλάκι, μη
προσβαλλόμενος υπό του βορρά, ένθα δύναταινα γίνη αποβίβασις. Αλλά
είναι ταλαιπωρία για τουςεπισκέπτας η διαδρομή και η μεταφορά των πραγμάτων
των. Μόνο η κατασκευή οδού από Βολισσού θα καταστήση τα λουτρά Κεράμου ονομαστά
εις την Ελλάδα και τότε μόνον δύναται να γίνη λόγος περ ίσυγχρονισμένων ξενοδοχείων
κ.τ.λ.
Καφενείον και σπίτια με δωμάτια προς ενοικίασιν έχει ο
προοδευτικώτατος κ. Τρύφων Μοσχούρης εκ Λεπτοπόδων.Υπάρχουν ακόμη δύο καφενεία
του Γ. Τσαμουτάλου και τουΜ. Κουτέπα. Σπίτια έχουν οΜ. Κάκαβρος (το μεγάλο σπίτι
του Γ. Καλουτά), ο Γ. Τσιαδής,ο παπά Θ. Μητσός, και οι Ι.Κουτσοδόντης, Κ. Σπανός
και Πόποβιτς. Παρ’ όλας ταδυσκολίας της μεταβάσεως όλα τα δωμάτια καθ’ όλην την
περίοδον είναι ενοικιασμένα.
Τρία εκκλησίδια έχουν τα Αγιάσματα, εξ ων η Παναγία η Ζώνη και οΆγιος Νικόλαος επί της παραλίας και ο ΆγιοςΙσίδωρος υψηλότερα. Εις τον ναόν της Παναγίας
και του Αγίου Νικολάου είναι εντοιχισμένοιαρχαίοι λίθοι, επί πλακός δε του φρέατος του
ευρισκομένου εις το πραύλιον του ναού τηςΠαναγίας υπάρχει επιγραφή αστρονιμική.
Επίσης επί τινός πλαγιάς ευρέθησαν πρότινων αρχαίοι τάφοι. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι εδώ
πιθανώς υπήρχεν ο αρχαίος συνοικισμός του Κεράμου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΩΝ – ΕΓΡΗΓΟΡΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ