Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

143000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗ ΧΙΟ

Σύμφωνα με την Inforest Ερευνητική οι δορυφορικές εικόνες από τη Χίο αποτυπώνουν εκτεταμένη καταστροφή λόγω των πυρκαγιών που εκτιμάται σε 143 χιλιάδες στρέμματα.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από την ανάλυση της πιο πρόσφατης δορυφορικής εικόνας (Modis) που λήφθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Αυγούστου και τοπική ώρα 11:50π.μ. στην περιοχή της Χίου.
Πολλά χωριά όπως η Βέσσα και το Λιθί, έχουν υποστεί σχεδόν ολική καταστροφή, κάτι που μπορεί να φανεί και από το σχετικό διάγραμμα.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα των πυρκαγιών στη Χίο κατέθεσε ο υπεύθυνος τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης Δημόσιας Τάξης των Ανεξάρτητων Ελλήνων Β. Καπερνάρος, καταγγέλλοντας ανεπάρκεια συντονισμού της επιχείρησης.
Antarakis George
Antarakis George το διάβασαν
Ο βουλευτής επικαλείται δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η Ελλάδα αύριο», σύμφωνα με τα οποία «πληθαίνουν οι καταγγελίες για κρατική ανικανότητα πίσω από την καταστροφή τόσο στους τομείς έγκυρης πρόληψης όσο και του συντονισμού των αρμοδίων φορέων για την αποτελεσματική κατάσβεση της πυρκαγιάς».
Όπως επισημαίνει ο κ. Καπερνάρος, «από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λήφθηκαν εγκαίρως τα κατάλληλα αντιπυρικά έργα πριν από την έναρξη της επικίνδυνης θερινής περιόδου, ενώ μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς οι αρμόδιες αρχές δεν κατάστρωσαν ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης για να μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική του μηχανισμού κατάσβεσης».
Χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει, είναι ότι επειδή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν μπορούσε να γίνει η υδροληψία των πυροσβεστικών αεροσκαφών από τη γειτονική θάλασσα τα πυροσβεστικά ταξίδευαν 40 ολόκληρα λεπτά κάθε φορά έως τον κόλπο της Καλλονής στη Μυτιλήνη για να εφοδιαστούν με νερό αντί να προσθαλασσωθούν στον γειτονικό τουρκικό κόλπο του Τσεσμέ ή της Μερσίνας.
Ο κ. Καπερνάρος καταγγέλλει «απαράδεκτη μετάθεση ευθυνών μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, ύποπτες μεθοδεύσεις και εγκληματικές αστοχίες», ενώ ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με το αν υποβλήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αίτημα στην τουρκική πλευρά για να επιτραπεί η υδροληψία στον κόλπο του Τσεσμέ ή της Μερσίνας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ


Κύριε Πρόεδρε,

Όπως σας είναι γνωστό, η καταστροφή στη Χίο είναι κυριολεκτικά βιβλική.
Με την παρούσα ζητώ να συγκληθεί εκτάκτως το Περιφερειακο Συμβολυλιο για να συζητήσει τις αιτίες που οδήγησαν σ'αυτή την τραγωδία 
και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να μην έχουμε παρόμοιες καταστροφές σε άλλα νησιά της περιφέρειάς μας αλλά και άμεσα για τη Χίο, για να μη συνεχιστεί το κακό το χειμώνα με τις βροχές καθώς επίσης και για την αποζημείωση των πληγέντων. 

Με τιμή

Στρατής Κόρακας
Επικεφαλης της Λαικής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου
  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΙΟ


                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Αρ. Πρωτ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ                       Χίος, 22/08/2012                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX.
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
:
::

Πολυτεχνείου 1
82 100 - Χίος
22710 – 44211
Ι. Κουντουριάδης,
Τσιαδή Μαρία
22710-44212
22713 – 50533
ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.  Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Π.Ε. Χίου (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010).
3.  Το Ν.3013/2002 “Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις’’ (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002)
4. Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’, (Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών από Δασικές Πυρκαγιές).
5. Την αριθμ. 426/04-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες .
6.Την αριθμ. 1215/22-02-2012 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών »
7. Την αριθμ. 24822/3417/07-06-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ\νσης Αιγαίου «Περί εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου της εντολής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς ,δάση και ευπαθείς περιοχές κατά την αντιπυρική περίοδο 2012».
8.Την από 21/08/2012 απόφαση του Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, περί λήψης μέτρων  πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης  δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή  αντιπυρική  περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα  Χίου.
     9. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσης απόφασης λόγω των επαναλαμβανομένων πυρκαγιών καθώς και των  δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι κλπ) που επικρατούν στο νησί μας και ευνοούν την εκδήλωση και επέκταση των πυρκαγιών.
10. Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χίου : Αναβάτου, Αυγωνύμων, Δαφνώνα, Αγ. Γεώργιου Συκούση, Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Αρμολίων, Πυργίου, Μεστών και Ολύμπων, με την υπ’ αριθμ. 5494/18-08-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Αποφασίζουμε
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δημοτικού Διαμερίσματος  Ιωνίας, και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως παρακάτω:
1.     Καλλιμασιά - Αγ. Ματρώνα - Μέσα Διδύμα
2.     Ρουχούνι – Παγίδα  
3.     Θολοποτάμι – Παναγία Σικελιά - Φράγμα Κατράρη – Κοινή  
4.     Θολοποτάμι- Αγ. Γεώργιος,
από σήμερα, 22 Αυγούστου 2012, έως και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Η απαγόρευση ισχύει κατά τις νυκτερινές ώρες, με έναρξη μία ώρα μετά τη Δύση του Ηλίου και λήξη μία ώρα πριν την Ανατολή της επόμενης ημέρας.
Εξαιρούνται, κατόπιν αδείας που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, οι διαμένοντες στις περιοχές  αυτές και το προσωπικό των εργοταξίων, των εργοληπτικών εταιριών που εκτελούν έργα ή εργασίες, κατόπιν σχετικής αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών. Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα μηχανήματα και οχήματα Υπηρεσιών και τα οχήματα παροχής βοήθειας και  εθελοντές δασοπυρόσβεσης.
Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ποινικό Κώδικα.
Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου και η Αστυνομική Δνση Χίου, ο Δήμος Χίου με τις υπηρεσίες του (Δημοτική Αστυνομία κλπ), Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και γενικά όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
Ο Δήμος Χίου παρακαλείται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της απόφασης στην εν λόγω δημοτική ενότητα αρμοδιότητάς του αλλά και όλου του Δήμου.  
                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου


           
                                                          Κωνσταντίνος Γανιάρης

ΔΗΜΑΡΧΟΙ : ΑΡΧΗ ΜΕ ΔΙΗΜΕΡΟ Ή ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ... ΣΑΜΑΡΑΜε διήμερο ή τριήμερο κλείσιμο των δήμων (φαίνεται πως) θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι δήμαρχοι τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας στη δραματική, έως και 50% μείωση των ΚΑΠ από την κυβέρνηση. Το «κλίμα λουκέτων»  συγκεκριμενοποιήθηκε κατά τις χθεσινές γενικές συνελεύσεις δύο ΠΕΔ:
Δυτικής Ελλάδας, που πρότεινε τριήμερο «λουκέτο» και
Πελοποννήσου, που πρότεινε κλείσιμο των δήμων από μία έως τρεις ημέρες
Παράλληλα διήμερο «λουκέτο» την ημέρα του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τετάρτη 30 Αυγούστου και την επομένη θα προτείνει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις κατά τη σημερινή της γενική συνέλευση η μεγαλύτερη ΠΕΔ της χώρας, αυτή της Αττικής, μετά την ομόφωνη αποδοχή της πρότασης του προέδρου της Ν. Σαράντη από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση.
Το προσωρινό «λουκέτο» που θα συνοδεύεται από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας (στο υπουργείο Εσωτερικών και πιθανόν στο υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή) θα είναι μόνο η αρχή σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στις μεγάλες περικοπές που σχεδιάζει.
Με τις παραιτήσεις στο... Σαμαρά
Το κλίμα ανάμεσα στους δημάρχους είναι εκρηκτικό και όπως έγινε σαφές και στις χθεσινές γενικές συνελεύσεις, εδικά αυτής της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, οι παραιτήσεις μπορεί να είναι η έσχατη λύση αλλά ορισμένοι αιρετοί τις κρατούν ήδη στο χέρι τους.
Την αρχή έκανε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Α. Παναγιωτόπουλοςκαι το παράδειγμά του αναμένεται να μιμηθούν πολλοί αν οι ΚΑΠ φτάσουν τα 70 εκατ. ευρώ το μήνα.
Γι' αυτό το λόγο μεγάλο τμήμα των αιρετών έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως και τις παραμονές του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
aftodioikisi.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΖΟΥΚΑ


TΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν χθες να περιορίσουν την πυρκαγιά στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Πάνω από 120.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Παρανάλωμα του πυρός τα μισά μαστιχόδεντρα και ελαιόδεντρα του νησιού. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ καταγράφει τις ζημιές, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
Οι φλόγες άρχισαν να σβήνουν στη Χίο, αποκαλύπτοντας μια τεράστιας έκτασης περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Πάνω από 120.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης είχαν γίνει στάχτη μέχρι χθες το απόγευμα, καταστρέφοντας τους μαστιχοπαραγωγούς, τους μελισσουργούς και τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού.
Παράλληλα, από τα πλέον επίσημα χείλη εκφράζεται η βεβαιότητα ότι η πυρκαγιά ήταν έργο εμπρηστών, αφού αυτό υποστήριξαν τόσο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, όσο και ο υπουργός Ναυτιλίας, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Χθες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Το πιο σημαντικό ενεργό μέτωπο ήταν από το χωριό Σιδηρούντα μέχρι το βουνό Γιαννάκι. Αν και η συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσβατη, οι επίγειες δυνάμεις είχαν για πρώτη φορά χθες ουσιαστική βοήθεια από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Η εξασθένηση των ανέμων βοήθησε σημαντικά το έργο των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων, που δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών.
Το πρόβλημα
Το σημαντικότερο πρόβλημα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν χθες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν το πώς θα εμποδίσουν τη φωτιά να επεκταθεί από το Γιαννάκι προς τη βόρεια πλευρά του νησιού, αφού σε μια τέτοια περίπτωση η καταστροφή του νησιού θα ήταν ολοκληρωτική. Αντίθετα, στη νότια Χίο έκαιγαν χθες μικρές εστίες στα χωριά Ολύμπι και Μεστά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.
«Τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα. Τα αεροπλάνα ρίχνουν νερό χωρίς προβλήματα και έχουν περιορίσει το μέτωπο της πυρκαγιάς. Αν συνεχίσουν έτσι, εκτιμώ ότι ο έλεγχος της φωτιάς είναι θέμα μερικών ωρών», είπε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της Κοινότητας Αυγωνύμων, Κώστας Δροσινός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS), μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί 127.400 στρέμματα αγροτικών και δασικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, το 30,49% των καμένων ήταν φυτικές περιοχές, το 27,12% αγροτικές εκτάσεις, το 20,26% θαμνώδεις εκτάσεις, το 17,58% βλάστηση σκληρόφυλλων και το 4,56% δάση πλατύφυλλων.
Στις καμένες εκτάσεις περιλαμβάνεται σχεδόν η μισή παραγωγή της φημισμένης σε ολόκληρο τον κόσμο μαστίχας Χίου, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας.
Οι απώλειες
Η οικονομική ζημιά από τη μαστίχα υπολογίζεται σε 4-5 εκατομμύρια ευρώ μόνο για φέτος. Στάχτη έχουν γίνει και σχεδόν τα μισά ελαιόδεντρα του νησιού, ενώ οι απώλειες των μελισσοκόμων προσεγγίζουν το 60%. «Χάθηκαν και αρκετά αιγοπρόβατα, αλλά η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη. Οι βοσκοί πρόλαβαν και απομάκρυναν τα κοπάδια από τα βοσκοτόπια πριν φτάσει η φωτιά», επεσήμανε ο κ. Δροσινός.
Στη Χίο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να καταγράψει τις απώλειες σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ώστε να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες παράλληλες δράσεις, όπως η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης σε 400 δικαιούχους.
Δηλώσεις Δένδια
«Σοβαρές οι ενδείξεις ότι έδρασαν εμπρηστές»
Για εμπρησμό στη Χίο και τη Ζάκυνθο μίλησαν ανοιχτά χθες οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας τονίζοντας ότι θα ζητηθεί η βοήθεια ακόμα και της ΕΥΠ για να εντοπιστούν οι δράστες. Ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις εμπρησμού σε κάποια από τα πύρινα μέτωπα.
«Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στις πυρκαγιές της Χίου και της Ζακύνθου, έχουμε ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, εμπρησμών. Εχω ζητήσει ήδη, πέρα από τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ. , τη βοήθεια της ΕΥΠ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών» τόνισε ο υπουργός. Ο υπ. Ναυτιλίας Κων. Μουσουρούλης, ο οποίος βρέθηκε στη Χίο, είπε ότι όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εμπρησμό. Οι δηλώσεις Δένδια προκάλεσαν πάντως την αντίδραση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Αποστόλου γίνεται λόγος για ανύπαρκτη πρόληψη, ενώ η γ.γ. του ΚΚΕ Αλ. Παπαρήγα χαρακτηρίζει προκλητικές τις δηλώσεις του υπουργού και σημειώνει ότι αποκρύπτεται το γεγονός ότι στη Χίο οι υποδομές πυρασφάλειας ήταν ανύπαρκτες. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Κ. Τσόγκας, τόνισε ότι μόνο τη Δευτέρα καταγράφηκαν 86 ενάρξεις δασικών πυρκαγιών και συμπλήρωσε: «Μετά το μπαράζ των πυρκαγιών του προηγούμενου τριημέρου, μας προβληματίζουν οι 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Ζάκυνθο, καθώς και η ώρα έναρξης της πυρκαγιάς στη Χίο, στις 02:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου».
Στέλιος Βογιατζάκης
ethnos.gr

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Ο Δήμος ενημερώνει τους πληγέντες από την πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ότι μπορούν να δηλώσουν ζημιές στους κάτωθι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ :
Δ.Ε. Καμποχώρων :
Ρ. Κοκκολάκη,  Σ. Μαμούνα                                                 2271077012
Δ.Ε. Ομηρούπολης:
Α. Καστάνου, Ε. Κατολέων, Ρ. Μαυρέλου, Δ. Γιαννόπαπας      2271093392
Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων:
Λατουσάκης, Ρουσάκη, Ν.Σαραντάκης                                  2271072893
Δ.Ε. Ιωνίας: 
Μ. Κολοκυθιά                                                                   2271351526-8                                         
Βασική προϋπόθεση, για να τύχουν αποζημίωσης οι πληγέντες είναι να έχουν υποβάλει δήλωση εκτροφής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.            Αντίγραφο ταυτότητας
2.            Φωτοτυπία λογαριασμού βιβλιαρίου τράπεζας
3.            Α.Φ.Μ.
4.            Τελευταίο εκκαθαριστικό ΔΟΥ
5.            Θεωρημένο βιβλιάριο μελισσοκόμων ή αιγοπροβάτων αντίστοιχα
6.            Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ενημερωμένο με τη ζημιά από τις πυρκαγιές.
Επίσης όσοι υπέστησαν ζημιές σε δένδρα (σχίνοι, ελιές, κ.λ.π.), μπορούν να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες στους παραπάνω ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και να καταθέτουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ζημιές σε δένδρα, λάστιχα, μηχανήματα κλπ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου - καταστήματος στην οδό Αφών Ράλλη 14 & Φιστέλ Ντε Κουλάνς που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 20/8/2012 αναβάλλεται για τη Δευτέρα 27/8/2012

"ΟΛΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΙΟ"


Ο Δήμος Χίου στα πλαίσια των προσπαθειών του για προβολή της Χίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, θα υποδεχθεί στο νησί μας την προσεχή Πέμπτη, τη Διεύθυνση και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.  Η αποστολή στο νησί μας διοργανώνεται σε συνεργασία με την LOUIS CRUISE LINES, η οποία θα πραγματοποιήσει «κρουαζιέρα» για τους ακροατές της στα ελληνικά νησιά, καθώς θα μεταδίδει ρεπορτάζ, δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, από τους τόπους άφιξης του πλοίου.

    Δεδομένου των έκτακτων συνθηκών λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς, που έπληξε τη Χίο, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση «Υποστήριξης» του ΡΙΚ με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και πολιτιστικών συγκροτημάτων της Κύπρου και 900 επιβατών, στην Πλατεία Βουνακίου στις 19.00,   με σύνθημα «Όλοι στηρίζουμε τη Χίο».