Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 /1 /2014, ΣΤΙΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 20/01/2014.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1682/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσών
 2
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3
Έγκριση εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του Δ. Χίου
Υπηρεσίες Δ. Χίου
 4
Συμμετοχή του Δ. Χίου και υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 59 του Ε.Π. "Ψηφιακή σύγκλιση με ΕΦΔ την ΕΕΤΑΑ περί χρηματοδότησης έργων για τη δημιουργία ενιαίου κόμβου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για τους OTA α΄ βαθμού
Δ/νση Προγραμματισμού-ΤΠΕ
 5
Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό "ΑΚΜΗ".
κ. Δήμαρχος
 6
Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με το Δήμο Ψαρών.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7
Συζήτηση για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση-αναβάθμιση-βελτίωση   & εκσυγχρονισμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β."
κ. Δήμαρχος
 8
Αναγνώριση υποχρέωσης εξόφλησης τιμολογίων.
κ. Αλοίμονου
 9
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 10
Ακυρότητα κλήσεων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11
Τουριστικός προγραμματισμός έτους 2014.
κ. Μούνδρος, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβοβλής
 12
Παράταση εργασιών της "Μελέτης Βελτίωσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13
Παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14
Παραλαβή της μελέτης "Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Οινουσσών".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15
Απευθείας εξαγορά τμήματος ακινήτου στην περιοχή Τουρλωτής.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16
Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης. (Μίσθωση από Ιωάννη Αργυρούδη).
κ. Αλοίμονου
 17
Αίτηση Γιαμά Δημητρίου για επανεκτίμηση κόστους εξοπλισμού.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 18
Συμψηφισμός μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αυγωνύμων, (αίτημα Μισετζή Γεωργίου).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 19
Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στον Αγ. Γεώργιο Σταφυλά, (αίτημα Μενδώνη Μαρίας).
κ. Αλοίμονου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 20
Διαγραφή μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό Ροδοκανάκη, (αίτημα Παναγιώτη Τασσόπουλου).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 21
Διαγραφή οφειλής από κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Λιθίου, (αίτημα Τσαλίκη Ευφροσύνης).
κ. Αλοίμονου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 22
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στις Τ.Κ. Βικίου, Λιθίου και Βαβύλων μετά από άγονες δημοπρασίες.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 23
Απευθείας μίσθωση δημοτικού χώρου.
κ. Αλοίμονου
 24
Πρόσληψη υπαλλήλων για την Δ/νση Καθαριότητας.
κ. Δήμαρχος
 25
Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εργασιών, υπηρεσιών, μεταφορών του 28/80.
κ. Δήμαρχος
 26
Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων άνω των 5.896,41 ευρώ.
κ. Δήμαρχος
 27
Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων κάτω των 5.896,41 ευρώ.
κ. Δήμαρχος
 28
Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
κ. Δήμαρχος
 29
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Προμηθευτικής Α.Ε.
για εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας υφάλμυρου νερού.
κ. Δήμαρχος
 30
Πρακτική άσκηση σπουδαστών
κ. Νύκτας, πρόεδρος Δ.Ε.Π.
 31
Ανανέωση αδειών λειτουργίας αγροτικής αγοράς.
κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου
 32
Χορήγηση δικαιώματος υλοτόμησης καμένης ξυλείας στους μονίμους κατοίκους Τ.Κ. Αυγωνύμων.
κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου
 33
Χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λούνα παρκ και παγοδρόμιο.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 34
Έγκριση αποφάσεων Ν.Π.
Πρόεδροι Ν.Π.
 35
Πρόταση συνεργασίας με την ΜΚΟ «ΕΛΙΞ» για εθελοντικά προγράμματα προστασίας φυσικών χώρων και οικοσυστημάτων και εξωραϊσμού & καθαρισμού δημοτικών χώρων.
κ. Νύκτας, Αντιδήμαρχος Ομηρούπολης
 36
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος
OI TΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ , ΤΟΡΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΣύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος (4224/2013) για την αναστολή των πλειστηριασμών, οι περισσότεροι δανειολήπτες θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, έως τις 31.1.2014, ώστε να μπορέσουν να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους. Εντούτοις, η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες από οφειλέτες σχετικά με την άρνηση των υπαλλήλων ορισμένων τραπεζών να παραλάβουν την υπεύθυνη δήλωση.
Η πρωτοφανής αναλγησία των τραπεζών να εφαρμόσουν το νόμο, με κίνδυνο οι δανειολήπτες να μην μπορούν να προστατεύσουν την κατοικία τους, βρίσκει έδαφος τόσο στις ασάφειες και αντιφάσεις του Ν.4224/2013 όσο και στην απροθυμία της κυβέρνησης να παρακολουθήσει σοβαρά και υπεύθυνα την εφαρμογή του.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί:
Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να αναλάβει τις ευθύνες της,  και τις τράπεζες, να παύσουν τις παράνομες πρακτικές τους και να δέχονται τις υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.
Την Κυβέρνηση, αφενός να προβεί στην τροποποίηση του νόμου, παρατείνοντας την προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης και αφετέρου, να επιβάλλει κυρώσεις στις τράπεζες που δεν εφαρμόζουν το νόμο.
Τους καταναλωτές να επιμένουν στην κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης και να λαμβάνουν αριθμό  πρωτοκόλλου.


Όσοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ένταξή τους στο νέο νόμο, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ (www.ekpizo.gr), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας καθώς και να επισκεφτούν στα γραφεία μας.

ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Ο Γ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Σε δύσκολη θέση περιέρχεται το υπουργείο Εσωτερικών καθώς διαμορφώνεται μέτωπο εναντίον της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών στις καθορισμένες ημερομηνίες (18 και 25 Μαίου). Η ΔΗΜΑΡσυντάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ,  ενώ ηχηρό ήταν το «άδειασμα» της κυβέρνησης από τον αρχιτέκτονα του Καλλικράτη Γιάννη Ραγκούση με συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr.
Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση εμφανίζεται πλήρως απομονωμένη και θα υπάρξει συνέχεια αφού αντιδράσεις αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμη και από δημάρχους που εξελέγησαν με την υποστήριξη της ΝΔκαι του ΠΑΣΟΚ. Η «Αυγή» με σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της αναφέρεται στην «απομόνωση» του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Μιχελάκη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ που θα επιμείνει για την πραγματοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 25 Μαίου και 1 Ιουνίου, ώστε να συμπέσει ο πρώτος γύρος με τις ευρωεκλογές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΣ θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές στις 18 και 25 Μαίου, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξουν νομικές περιπλοκές λόγω των ενστάσεων για τον τρόπο πολιτικής μετάφρασης των προβλεπομένων στον Καλλικράτη.

aftodioikisi.gr

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Με δύο εγκυκλίους, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ διευκολύνουν την προαιρετική ασφάλιση, την  ώρα βέβαια που οι εργαζόμενοι – κυρίως δε οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής! Με την εγκύκλιο του ΙΚΑ διευκολύνονται κυρίως οι εθελουσίες έξοδοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το χρόνο μάλιστα να πιέζει, καθώς υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες. Από την άλλη, στον ΟΑΕΕ η προαιρετική ασφάλιση φαντάζει στα αυτιά των αυτοαπασχολούμενων λίγο …αστεία, καθώς το πρόβλημα είναι κυρίως η υποχρεωτική…
Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΙΚΑ προβλέπει ότι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ από ΔΕΚΟ και Τράπεζες μπορούν σε περίπτωση διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας.
Μάλιστα, εάν κάποιοι θέλουν να κατοχυρώσουν δικαίωμα σύνταξης, έχουν δυνατότητα καταβολής  του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού τους αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
Στη διάταξη μπορούν να υπαχθούν:Α) Ασφαλισμένοι που συμμετέχουν από 14.11.2013 και μετά σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του.
Β) Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14.11.2013, σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, (ανεξαρτήτως εάν προέβλεπαν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης) εφόσον υποβάλλουν αίτημα μέχρι τις  31 Ιανουαρίου του 2014.
Γ) Ασφαλισμένοι, εκτός προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου εφόσον έχουν υθποβάλλει αίτημα προαιρετικής ασφάλισης ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014
Τρόπος υπολογισμού των εισφορώνΟ υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
Η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης γίνεται:
Στην Περίπτωση εθελουσίας εξόδου, εξολοκλήρου από τον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, απευθείας στο ΙΚΑ, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της  συγκεντρωτικής κατάστασης των ατόμων που αποχωρούν.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εξολοκλήρου από τους ασφαλισμένους, μέχρι την 31.1.2014, για το σύνολο των  εισφορών
Συνταξιοδοτικό δικαίωμα – Αξιοποίηση χρόνουΗ θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται:
Για τους ασφαλισμένους των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ.
Για τους υπόλοιπους, δηλαδή, για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012, ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι, εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΒασική προϋπόθεση για την προαιρετική ασφάλιση των Ελεύθερων Επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, είναι να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό.
Στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ που δημοσιεύθηκε χθες, προβλέπεται μεταξύ άλλων:
Οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στον Οργανισμό,  μετά την διακοπή της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας  δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφόσον:
■ δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και
■ κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι, δηλ. δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.
Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου οποιουδήποτε φορέα (και του ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι συγχρόνως και ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον Οργανισμό, μετά από τη διακοπή της ασφαλιστέας σε αυτόν δραστηριότητάς τους.
Επιπροσθέτως για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πρέπει να ισχύει μία από τις εξής προϋποθέσεις:
α. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την ασφάλισή τους σε αυτόν από οποιαδήποτε αιτία να έχουν πραγματοποιήσει πέντε χρόνια πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία  ένα τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πριν τη διακοπή της ασφάλισης.
β. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησης τους. (Λήξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή λήξη της παράτασης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).
γ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να έχουν πραγματοποιήσει  10 έτη πραγματικής ασφάλισης σε αυτόν (τον ΟΑΕΕ) ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.
Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
α) Έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή,
β) Εάν δεν έχει εξοφλήσει εφάπαξ ή τμηματικά εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, την οφειλή του χρονικού διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.
► Στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
Πηγή:www.capital.gr  – της Ρούλας Σαλούρου


aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ GPO ΓΙΑ ΤΟ ΝΕWPOST ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ : ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ


Τα βασικά συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση της GPO για το NEWPOST αναλύει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, πολιτικός αναλυτής και πρόεδρος της GPO.
Η δημοσκόπηση διεξήχθη στο διάστημα 8-14 /1/2014 και αφορά στις εκλογικές Περιφέρειες Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας και Αττικής.
«Στην πρώτη πολιτική έρευνα του 2014 στις εκλογικές Περιφέρειες Α’, Β’ Αθήνας, Περιφέρεια Αττικής αποτυπώνεται με έντονο τρόπο η βαθιά απογοήτευση των πολιτών από τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και η μεγάλη απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας, της οικονομίας, αλλά και των νοικοκυριών.
Τα προβλήματα που αφορούν την οικονομία, και καταγράφονται με αυθόρμητες απαντήσεις (φτώχεια, ανεργία, υπερφορολόγηση, ανασφάλεια), είναι προφανώς οι πρώτες προτεραιότητες των πολιτών. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση πλησιάζουν στο 80%. Δίπλα σ’ αυτά, πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία κι είναι οξυμένα αυτήν την περίοδο, την εγκληματικότητα και τις τοπικές προβληματικές συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στις γειτονιές του Λεκανοπεδίου.
Απαισιόδοξοι ότι τα πράγματα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα χειροτερέψουν κι άλλο, είναι για τη ζωή τους το 50-54% και για την οικονομία το 52-56%. Ασφαλώς πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ποσοστά αυτά είναι μεν πολύ υψηλά, ωστόσο είναι ελαφρά χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση, όπου το κλίμα ήταν ακόμη χειρότερο. Το αν αυτό το δεδομένο σημαίνει μια εκκίνηση σχετικής μείωσης της απαισιοδοξίας θα πρέπει να το δούμε στις επόμενες μετρήσεις.
Πολύ μεγάλη σημασία έχει ότι το βάρος της απαισιοδοξίας πέφτει περισσότερο στις ηλικίες 45-60 ετών. Πρόκειται για εκείνη την ηλικιακή ομάδα που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξε με γνώμονα την παραμονή στην Ευρωζώνη και την προσδοκία εξόδου από την κρίση. Αυτή η ηλικιακή ομάδα, που συνήθως έχει την ευθύνη ολόκληρης της οικογένειας, δοκιμάζεται σκληρά από την υπερφορολόγηση, τη μείωση εισοδημάτων, τη βουτιά του βιοτικού επιπέδου. Ένα τμήμα της έχει πληγεί κι από την ανεργία, κι αυτό βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο.
Στο πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να βγουν σωστά συμπεράσματα, πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ήδη πρώτο κόμμα σε όλες τις εκλογικές Περιφέρειες του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενώ στις εκλογές του Ιουνίου η πρωτιά του επαναλήφθηκε ισχυρότερη, εκτός από την Α’ Αθήνας, όπου πέρασε μπροστά η ΝΔ. Τώρα η ΝΔ, στη δημοσκόπηση βρίσκεται στη δεύτερη θέση με χαμηλή συσπείρωση και ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων της περνά στο χώρο της αδιευκρίνιστης ψήφου των αναποφάσιστων. Εισπράττει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση της κοινωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλο προβάδισμα στη Β’ Αθήνας και στην Περιφέρεια Αττικής και προηγείται δημοσκοπικά για πρώτη φορά και στην Α’ Αθήνας. Το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται κυρίως χάρη στο γεγονός ότι πλέον έχει εισροές από όλα τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την εκδήλωση της Κεντροαριστεράς των 58, βρίσκεται σε αμφίβολα όρια εκλογικής ύπαρξης. Στις ηλικίες κάτω από τα 50 ανιχνεύεται ελάχιστα δημοσκοπικά. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της ΔΗΜΑΡ. Σε αυτό το χώρο μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑεκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι είναι πολιτικά ανέστιοι.
Προς το παρόν δεν εκπροσωπούνται από καμιά πολιτική έκφραση, αναζητούν αλλά δεν πείθονται από προσπάθειες πολιτικής ανακύκλωσης.
Η στάση τους μπροστά στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Πρόκειται για πολιτικοποιημένα τμήματα της κοινωνίας, που θέλουν να επενδύσουν σε μια θετική διέξοδο για τη χώρα, αλλά αναζητούν αξιόπιστες και ειλικρινείς απαντήσεις.
Οι φτωχότερες κοινωνικές ομάδες που στο δείγμα μας ξεπερνούν το 50%, στρέφονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την πρωτιά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Η Χρυσή Αυγή παραμένει σε υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα, αν σκεφθεί κανείς όλες τις εξελίξεις. Το ΚΚΕκαταγράφει μικρή αλλά σταθερά ανοδική τάση. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, παρά τη σημαντική κάμψη τους από τις εκλογές, διατηρούνται σε επίπεδα αξιοσημείωτης παρουσίας.
Συνολικά, οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν θετική εναλλακτική λύση που να δημιουργεί δικαιολογημένες και ρεαλιστικές προσδοκίες.
Σε ό,τι αφορά τις Ευρωεκλογές το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξάνει ακόμη περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν εισπράττουν περισσότερες ψήφους, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η πιθανότητα μεγάλης αποχής φαίνεται ισχυρή, αλλά σε κάθε περίπτωση το κλίμα για τις Ευρωεκλογές δεν είναι οριστικά διαμορφωμένο».>

aftodioikisi.gr

ΠΟΓΚΡΟΜ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 'Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ;


Ο ξαφνικός θάνατος 21 οργανισμών του Δημοσίου, που θα οδηγήσει στην απόλυση 250 εργαζόμενους, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκηςυποστηρίζει ότι επιχειρείται μετάβαση από τη λογική της συρρίκνωσης (απολύσεις) στη λογική του εξορθολογισμού/εκσυγχρονισμού προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες και να δημιουργηθεί ένα επιτελικό παραγωγικό κράτος με αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Υπάρχει, ωστόσο, και άλλη εκδοχή, αυτή της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ) που πιστεύουν ότι μοναδικός στόχος των αλλαγών που προωθούνται είναι να σαρωθεί κόσμος και να μικρύνει ο αριθμός των μιθοδοτούμενων από το κράτος. Είναι χρακτηριστικός ο τίτλος που διάλεξε η «Ελευθεροτυπία» στο πρωτοσέλιδό της, κάνοντας λόγο για «πογκρόμ στο Δημόσιο».
Το βέβαιο είναι ότι το λουκέτο σε φορείς του Δημοσίου θα ικανοποιήσει τους επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικας, που αναμένονται στην Αθήνα, και θα αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης προκειμένου να πείσει ότι είναι συνεπής στις μνημονιακές δεσμεύσεις και σπάει τα ταμπού που μέχρι τώρα ήταν ανίκητα στη χώρα μας.

aftodioikisi.gr

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ Ή ΑΠΟΛΥΣΗ


Απόλυση περιμένει τους εργαζόμενους νομικών προσώπων των δήμων που δεν θα απογραφούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Αυτή είναι η διορία που τους δίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος δήλωσε στο Mega:
«Αν δεν απογραφούν θα απολυθούν όλοι. Από τους 750 (φορείς) έχουν απογραφεί οι 361. Οι υπόλοιποι είπαμε προχθές με τον υπουργό και στο υπουργικό συμβούλιο ότι όποιος σε 15 μέρες δεν έχει απογραφεί σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Τι θα γίνει; Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι 12.815, έχουν απογραφεί οι μισοί, 5.464. Δεν μας απαντάνε. Πάμε στην Ενιαία Γραμμή Πληρωμών και λέμε δεν πληρώνεστε. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιος δουλεύει στους δήμους και τι δουλειά κάνει».

aftodioikisi.gr