Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.Στα χέρια των δήμων η μοίρα των Ν.Π.Δ.Δ.
Τα δημοτικά συμβούλια είναι αρμόδια να αποφασίσουν για την κατάργηση ή μη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του κάθε δήμου. Και σε περίπτωση που το αποφασίσει θα πρέπει να μεταφέρει το σκοπό αλλά και το προσωπικό στον ίδιο το δήμο.
Την απάντηση αυτή δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών σε αίτημα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να του στείλει στοιχεία για τα ΝΠΔΔ των δήμων - μάλιστα  έχει αποστείλει και συγκεκριμένο κατάλογο αυτών -  και να τεκμηριώσει εμπεριστατωμένα για κάθε ένα από αυτά «την σκοπιμότητα διατήρησης, για την οργάνωση και λειτουργία τους, της προκείμενης φύσης και νομικής μορφής του, (δηλαδή ΝΠΔΔ)». Να εξεταστεί δηλαδή μεταξύ των άλλων η δυνατότητα να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ.
Το Υπουργείου Εσωτερικών απαντά στοιχειοθετημένα ότι η σχετική αρμοδιότητα είναι των δήμων, ενώ υπενθυμίζει με νόημα ότι με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο αριθμός των ΝΠΔΔ περιορίστηκε από 12.503 σε 1.120.
Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ακόμη ότι «τα νομικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, έχουν δε συγκροτηθεί και λειτουργούν βάσει σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ (δημοτικά συμβούλια) που είναι και υπεύθυνοι για την άμεση εποπτεία των εν λόγω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Μάλιστα σε σχέση με την εποπτεία  το Υπουργείο Εσωτερικών  απαντά ότι «η εποπτεία του κράτους επί αυτών, κατ’ επιταγήν του Συντάγματος, συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας (άρ. 102 Σ.Παρ.4) και ασκείται κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ενεργοποίηση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας, από την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση»,  τονίζοντας εμμέσως πλην σαφώς  ότι το ζήτημα της εποπτείας ξεκαθαρίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα.
Με βάση δε  το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο τονίζει ότι  οι δήμοι έχουν κατανείμει αρμοδιότητες, όπως κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, αυστηρά σε δύο μόνο ΝΠΔΔ ή ένα ΝΠΔΔ και μια κοινωφελή επιχείρηση. Μοναδική εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι δήμοι μα πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων που μπορούσαν να διατηρούν συνολικά 4 ΝΠΔΔ. Μάλιστα αποκαλύπτει ότι μετά τις  συγχωνεύσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης» ο αριθμός των δημοτικών ΝΠΔΔ είναι «πολύ μικρότερος από αυτό που είχε αρχικά υπολογιστεί.
Σε ότι αφορά  στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας ύπαρξης ή μη των συγκεκριμένων ΝΠΔΔ το Υπουργείο αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει αν και πότε κρίνεται σκόπιμο να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα και υπογραμμίζει ότι: «η υπηρεσία μας εκτιμά, λοιπόν, ότι μπορεί να γίνει ανά κατηγορία και σε πολλές περιπτώσεις και ανά περίπτωση αξιολόγηση της σκοπιμότητας διατήρησης αυτών των νομικών πρόσωπα, η οποία βεβαίως προϋποθέτει συγκεκριμένα κριτήρια και τη καταγραφή /αξιολόγηση της πραγματικότητας, αλλά πάντα μετά από διαβούλευση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανόμενης της ΚΕΔΕ».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ομάδα Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά πάντως για τα δημοτικά ιδρύματα η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι «αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία».
Καταλήγοντας το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι ΝΠΔΔ μπορεί να καταργηθεί μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αντίστοιχη μεταφορά του σκοπού αλλά και του προσωπικού στο δήμο. Συγκεκριμένα αναφέρει : «…είναι δυνατή η κατάργηση ενός δημοτικού ΝΠΔΔ» α με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με αντίστοιχη μεταφορά του σκοπού στο δήμο καθώς και του προσωπικού του σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ. 219 του Κώδικα Δημοτικής Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
epoli.gr

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝΣτους Δήμους με τροπολογία η διαδικασία εκμίσθωσης αιγιαλών
Την απευθείας εκμίσθωση αιγιαλού σε τουριστικές επιχειρήσεις, θα μπορούν να προβαίνουν οι Δήμοι, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.
Σύμφωνα με την ρύθμιση οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το έτος 2013 θα θεωρούνται όμορες προς τον αιγιαλό, εφόσον καταθέσουν αίτηση στις Κτηματικές Υπηρεσίες για την μίσθωση του μεσολαβούντος παλαιού αιγιαλού. Στην περίπτωση αυτή, οι Δήμοι μόνο με την προσκόμιση της σχετικής αίτησης του επιχειρηματία, θα μπορούν να προβούν άμεσα στην απευθείας εκμίσθωση και του αιγιαλού.
Με την ψηφισθείσα τροπολογία καταγράφονται για πρώτη φορά οι μισθώσεις παλαιού αιγιαλού, ενώ επίσης εξασφαλίζονται άμεσα και πόροι του Δημοσίου από την αξιοποίηση του παλαιού αιγιαλού, που μέχρι τώρα, είτε δεν εισπράττονταν καθόλου, είτε αφήνονταν στην καλή πίστη των συμβαλλομένων μερών και την ευσυνειδησία της διοίκησης.
Την πρωτοβουλία για την τροπολογία ανέλαβαν οι Βουλευτές, Αγγελική Γκερέκου, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Βασίλειος Υψηλάντης και Βασίλειος Κεγκέρογλου. 
Η τροπολογία ψηφίσθηκε από τους Βουλευτές και των τριών κομμάτων της Κυβέρνησης (Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ.).
epoli.gr

Ν/Σ.-"ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ" ΓΙΑ 2.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝΤη διαδικασία με την οποία θα οδηγηθούν είτε σε άλλες θέσεις του δημοσίου είτε εκτός περί τους 2.000 υπαλλήλους 17 υπουργείων που «περισσεύουν» με τα νέα οργανογράμματα, περιγράφει νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο βρίσκεται στο δρόμο για τη Βουλή.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν και είτε θα ενταχθούν στο καθεστώς της κινητικότητας – διαθεσιμότητας και θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο δημόσιο είτε εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ακατάλληλοι, θα οδηγηθούν στην έξοδο.
Με το νομοσχέδιο θα δίνεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων στα οποία θα αποτυπωθούν τα νέα οργανογράμματα των υπουργείου με τη λεπτομερή  περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των γενικών διευθύνσεων των διευθύνσεων, των τμημάτων και των θέσεων των υπαλλήλων. Στόχος είναι αφενός να εξυπηρετείται η σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και αφετέρου η τοποθέτηση σε κάθε  θέση των καταλληλότερων υπαλλήλων  με βάση και τα ερωτηματολόγια του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που έχουν σταλεί σε 206.000 δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται στα υπουργεία και στους φορείς που έχουν αξιολογηθεί οι δομές τους,  προκειμένου να περιγράψουν τα καθήκοντα της θέσης εργασίας στην οποία υπηρετούν.
aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΣΙΟ : ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ


Τη ρύθμιση την οποία είχε προαναγγείλει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας για «ανατροπή» της επετηρίδας στο δημόσιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που βρίσκεται στο δρόμο για τη Βουλή.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση που φέρνει στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το δημόσιο ο Α. Μανιτάκης, περιορίζεται  η σημασία των χρόνων προϋπηρεσίας στο δημόσιο στις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης νεότεροι αλλά με υψηλότερα προσόντα δημόσιοι υπάλληλοι.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη ρύθμιση, για την προαγωγή των υπαλλήλων και την κατάληψη θέσης ευθύνης θα λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες κλπ), ενώ θα πριμοδοτούνται οι απόφοιτοι της  Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
aftodioikisi.gr

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Τη διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να προχωρήσει η εκπεφρασμένη από τις αρχές του έτους πρόθεση της Κυβέρνησης για κατάργηση των παραρτημάτων του ΕΟΤ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στη δημιουργία Υπηρεσιών Τουρισμού στον Πειραιά, έλαβε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής μέσω του Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, είχε εκφράσει με επιστολή τους προς τους αρμοδίους Υπουργούς από τις 11 Μαρτίου του 2013 την εναντίωσή του για το προτεινόμενο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οργανόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού.

Η επιστολή:
«Κύριοι Υπουργοί[…]
Διαπιστώνουμε πως στην πράξη επιχειρείται η διάλυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και η δημιουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στον Πειραιά (!), παρά το ότι νομοθετικά ο προγραμματισμός της ανάπτυξης έχει εκχωρηθεί στις αιρετές Περιφέρειες.
Το ερώτημα είναι εύλογο βέβαια για το τι σχέση μπορεί να έχει το Βόρειο Αιγαίο, με τον Πειραιά και πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει την τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας, η διαχείρισή της από ανθρώπους που πιθανά δεν έχουν ιδέα ούτε για το που βρίσκονται γεωγραφικά τα 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου!
Την ίδια στιγμή από την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας, ο θεσμός των αιρετών Περιφερειών βάλλεται δυστυχώς ευθέως για μία ακόμη φορά, με την προδιαγεγραμμένη απόπειρα επιστροφής μας στο συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης που προκάλεσε κατά γενική ομολογία την χρεοκοπία της χώρας.

Κύριοι Υπουργοί
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και αυτή του Νοτίου Αιγαίου που οδεύει προς το ίδιο καθεστώς, αποτελούν δύο κατεξοχήν τουριστικές Περιφέρειες και αντί το κεντρικό κράτος να ενισχύσει τις τουριστικές υπηρεσίες τους, με προσωπικό και αρμοδιότητες, επιχειρεί τώρα να τις επανακτήσει!
Μετά και από αυτό αναρωτιόμαστε πως προασπίζεται η «νησιωτικότητα» που υποτίθεται είναι μία συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδιαιτερότητα του χώρου μας;
Ποια ισότητα εξασφαλίζεται στους νησιώτες πολίτες και στους επιχειρηματίες σε σχέση με τους αντίστοιχους των Περιφερειών της Ηπειρωτικής Ελλάδας; Και κυρίως ποιοι είναι εκείνοι που νομοθετούν, υποβαθμίζοντας συστηματικά τον θεσμό των αιρετών Περιφερειών χωρίς να έχουν ιδέα για το ποιοι είμαστε, που βρισκόμαστε και ποια είναι τα καθημερινά μας προβλήματα!
Σας καλούμε έστω και την ύστατη στιγμή να αναλογιστείτε ότι αυτό το προτεινόμενο οργανόγραμμα δεν έχει καμία απολύτως χρησιμότητα, ούτε πρακτικά ούτε ουσιαστικά. Σας καλούμε να θυμηθείτε το λόγο της δημιουργίας του θεσμού των αιρετών Περιφερειών και να αποκαταστήσετε αυτή την αστοχία».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ "ΠΑΓΟΔΑΣ" ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο με τον Δήμαρχο Πειραιά, Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον Πρόεδρο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Στέλιο Σταυρίδη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.), Γιώργο Ανωμερίτη. Στη συνάντηση συζητήθηκε η παραχώρηση στον δήμο Πειραιά του κτιρίου της παγόδας, στην περιοχή Αγίου Νικολάου του λιμένος Πειραιώς. Η νομική διερεύνηση και επεξεργασία της διαδικασίας παραχώρησης ανατέθηκε στους νομικούς συμβούλους των εμπλεκομένων μερών, υπό τον συντονισμό του νομικού συμβούλου του ΟΛΠ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Για την επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους πολίτες για τον περιορισμό των ενδοοικιακών εστιών και πέριξ αυτών όπως: επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων εδάφους ή στράγγιση λιμναζόντων υδάτων, όπως δοχεία αποθήκευσης νερού ή άλλα αντικείμενα που κατακρατούν το νερό της βροχής (φτιαγμένες υδρορροές κατοικιών, ντεπόζιτα νερών, καζανάκια wc, κλπ) ή του ποτίσματος, καθώς και τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης (φρεάτια βόθρων, βιολογικοί, κλπ.), αποστραγγιστικά κανάλια, λάκκοι οικοδομών, χαβούζες ποτίσματος, (τοποθέτηση σίτας).

Επίσης κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό των οχλήσεων:

Α) Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα
Β) Χρήση εντομοαπωθητικών δέρματος
Γ) Κίτρινα φώτα
Δ) Χρήση κουνουπιέρας στα κρεβάτια
Ε) Χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων πέριξ των οικιών (τοίχοι, δέντρα) για ενήλικα έντομα
ΣΤ) Κούρεμα γκαζόν
Ζ) Πότισμα τις πρωινές ώρες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ


Σύνταξη: Θοδωρής Πυλιώτης   

spilaia chiosΚαθημερινά από την 1η Μαΐου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν τα δύο Σπήλαια της Χίου σε Ολύμπους και Άγιο Γάλας. Το Σπήλαιο Ολύμπων θα λειτουργεί από τις 11.00 π.μ.- 6.00 μ.μ., εκτός Δευτέρας και καθημερινά το Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος που θα κλείνει μια ώρα αργότερα, στις 7.00 μ.μ.. Να σημειώσουμε ότι την Κυριακή του Πάσχα και τα δύο Σπήλαια, όπως ενημερώνει η διαχειρίστρια εταιρεία Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. ΟΤΑ, θα είναι κλειστά.
era-aegean.gr

"ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ


Σύνταξη: Μυρσίνη Τζινέλλη   

aktploia_dromologiaΚοινή επιστολή των δημάρχων του Βορείου Αιγαίου για τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και βουλευτή Χίου Κωστή Μουσουρούλη. Οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται καθώς τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου κυρίως με τη Βόρεια Ελλάδα συνεχώς επιδεινώνονται παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα.
Αναφέρουν χαρακτηριστικά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις των δρομολογίων του πλοίου «Ταξιάρχης» της ΝΕΛ αλλά και τις καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη εταιρία.
Οι δήμαρχοι Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας τονίζουν ότι «τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεχίσουν να «εξυπηρετούνται» με αυτόν τον τρόπο, ειδικά την εορταστική περίοδο του Πάσχα αλλά και το Καλοκαίρι. Μοναδικό αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η περαιτέρω υποβάθμιση και απομόνωση και η τεράστια ζημιά στον τουρισμό σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την επιβίωση των νησιών».
Καλούν τον Υπουργό να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής θυμίζοντας την αναγκαιότητα σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου με τα Δωδεκάνησα. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα όποια συμφέροντα να καταδικάσουν τα νησιά μας σε οικονομικό μαρασμό και να μας στερήσουν στοιχειώδη δικαιώματα αυτονόητα για κάθε Έλληνα πολίτη» καταλήγουν οι δήμαρχοι στην επιστολή τους προς τον Υπουργό
era-aegean.gr

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥΕίσοδος Αεροδρομίου
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Χίου η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εισόδου του αεροδρομίου, ένα έργο το οποίο εκτελέσθηκε στο πλαίσιο των έργων αυτεπιστασίας από το προσωπικό του Δήμου και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Είσοδος Αεροδρομίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Ε/Γ - Ο/Γ "ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ"


Ο Σύλλογος "Φίλοι Οινουσσών" (ΣΦΟ) σας ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» θα εκτελέσει τα δρομολόγια του τη Μεγ. Εβδομάδα και Πάσχα ως ακολούθως:
Μεγ. Δευτέρα 29/04/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 08:00 και από Χίο 14:00
Μεγ. Τρίτη 30/04/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 08:00 και από Χίο 11:00
Μεγ. Τετάρτη 01/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 08:00 και από Χίο 12:00
Μεγ. Πέμπτη 02/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 08:00 και από Χίο 14:00
Μεγ. Παρασκευή 03/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 09:00 και από Χίο 13:00
Μεγ. Σάββατο 04/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες: 08:00 και από Χίο 14:00
Κυριακή του Πάσχα 05/05/2013: Ανεκτέλεστο
Δευτέρα 06/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες 07:30 και από Χίο 09:00
Τρίτη 07/05/2013: Αναχ. από Οινούσσες 16:30 και από Χίο 19:30.


 http://chiosport.blogspot.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ "EUROPEAN EXPRESS"


H NEL LINES σας ενημερώνει ότι το πλοίο της εταιρείας Ε/Γ-Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS» θα αναχωρήσει αύριο Μ. Τρίτη 30/04/20134 από τον Πειραιά στις 07:30 προς Εύδηλο - Βαθύ. Κατόπιν το πλοίο θα αναχωρήσει από το Βαθύ προς Χίο - Μυτιλήνη - Λήμνο - Καβάλα ώστε να ενταχθεί στα τακτικά του δρομολόγια.
Μ. ΤΡΙΤΗ 30/04/2013: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΝ 07:30) - ΕΥΔΗΛΟΣ (ΑΦ 15:30 ΑΝ 16:00) - ΒΑΘΥ (ΑΦ 17:30 ΑΝ 18:00) - ΧΙΟΣ (ΑΦ 21:10 ΑΝ 21:50)
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2013: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΦ 01:00 ΑΝ 02:00) - ΛΗΜΝΟΣ (ΑΦ 07:20 ΑΝ 08:00) - ΚΑΒΑΛΑ (ΑΦ 12:10).


 http://chiosport.blogspot.com

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
«Τίθεται από σήμερα 30 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».

Το πρώτο μέρος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου καταρτίστηκε μετά από συνεργασία των Υπουργείων Ναυτιλίας & Αιγαίου, Τουρισμού και Οικονομικών και έχει ως στόχο να προσδώσει νέα δυναμική στο χώρο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων με τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, σταθερού, σαφούς και ελκυστικού πλαισίου.

Η Ελλάδα, χάρη στο εξαιρετικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό νησιωτικό πλούτο μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό της, διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων δημοφιλών προορισμών των επαγγελματικών και ιδιωτικών τουριστικών πλοίων.

Όμως, το ισχύον νομικό πλαίσιο αποτελείται από πλήθος νομοθετικών και παράγωγων κανονιστικών διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που καλύπτουν μία σχεδόν τριακονταετία.

Κλειδί για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού αποτελεί το νομικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό περιβάλλον που αυτό διαμορφώνει. Επιβάλλεται, επομένως, να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για τα τουριστικά πλοία, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, που είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας κρίσιμης σημασίας για την απασχόληση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των τουριστικών πλοίων και η τόνωση των συναφών επαγγελματικών κλάδων που, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα:

·                                            ρυθμίζονται όλες οι κατηγορίες πλοίων που εκτελούν ταξίδια αναψυχής και περιήγησης, συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις, εξορθολογίζονται και καταργούνται ανεπίκαιρες ρυθμίσεις

·                                            απλοποιούνται και συντομεύουν οι διαδικασίες για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και αποσαφηνίζονται και εμπλουτίζονται οι ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως μεγέθους

·                                            αποσαφηνίζονται οι διατάξεις για την είσοδο, κίνηση και ελλιμενισμό των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική επικράτεια

Περιλαμβάνονται επίσης φορολογικές ρυθμίσεις που εκπονήθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες αποσκοπούν να επιλύσουν οριστικά χρονίζοντα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ο καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου υπολογισμού της αξίας του ΦΠΑ των πλοίων αναψυχής σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.
Οι ρυθμίσεις αυτές περαιτέρω θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, του κλάδου από πραγματικούς επαγγελματίες, ενώ θα υποχρεώσει σε αποχαρακτηρισμό τυχόν εικονικών επαγγελματικών σκαφών.

Τέλος Παραμονής και Πλόων

Το ΤΠΠ (vignette) θεσπίζεται ως ενιαίο και μόνο τέλος, ταυτόχρονα με την κατάργηση φορολογικών ρυθμίσεων που δεν απέφεραν τα επιδιωκόμενα έσοδα. Αποσκοπεί δε στην προσέλκυση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής για μακρόχρονη παραμονή στη χώρα μας, καθώς ο ιδιοκτήτης τους θα γνωρίζει πλέον το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλει για να καταπλεύσει και να παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Παράλληλα, προκειμένου να μην αποτραπεί και η βραχυπρόθεσμη παραμονή των πλοίων αναψυχής που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα, μια αγορά που προφανώς ενδιαφέρει τη χώρα μας, προβλέπεται αναλογικότητα του ΤΠΠ με το χρόνο παραμονής.

Επίσης, παρέχονται δίκαιες εκπτώσεις ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους ή σε περίπτωση που αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό, ενώ προβλέπονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τα ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο τέλος έχουν θεσπίσει αρκετοί ανταγωνιστές της χώρας μας στον τομέα αυτό.

Το δεύτερο μέρος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ρυθμίσεις για τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου με το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ναυτικούς, τους ανέργους ναυτικούς και τις οικογένειες των ναυτικών, οι οποίοι πλέον θα εξυπηρετούνται από ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο.

Η συγχώνευση του Οίκου Ναύτου με το ΓΕΝΕ αποφασίστηκε λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, καθώς και της ανάγκης που προέκυψε μετά από την αποκοπή της αρμοδιότητας του πρώτου για παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και τη μεταφορά της στον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα ο Οίκος Ναύτου, στο πλαίσιο των παροχών πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, εκτός από τα επιδόματα ασθενείας, καταβάλλει επιδόματα ανεργίας και ειδικές ενισχύσεις προς τους ανέργους ναυτικούς. Το ΓΕΝΕ μαζί με τα Λιμεναρχεία, που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καταγράφουν τους ανέργους ναυτικούς και συντάσσουν τους καταλόγους βάσει των οποίων καταβάλλονται τα επιδόματα και οι ενισχύσεις αυτές. Επομένως υπάρχει πεδίο συνεργιών που μπορεί να επιτρέψει οικονομίες κλίμακας, αποτρέποντας παράλληλα το ενδεχόμενο αποκοπής τους από το διοικητικό φορέα της ναυτιλίας.

Σκοπός του ενιαίου νομικού προσώπου παραμένει η μέριμνα για την εύρεση εργασίας στους ναυτικούς, η εισήγηση μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος ανεργίας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην παρούσα διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί των σχετικών διατάξεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14η Μαΐου και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα οριστικοποιηθεί και θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κωστής Μουσουρούλης»

MHNYMA ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2013

Αγαπητές φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,
                                                                  
     Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Χιώτισσες και τους Χιώτες, το μήνυμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού να γεμίσει φέτος τις καρδιές μας με αγάπη και ελπίδα.
     Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, ας χτίσουμε τις σχέσεις μας πάνω σε υψηλές αξίες, που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ας βάλουμε στη ζωή μας την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την ενότητα και τη συνεργασία. Έτσι, όλοι μαζί, με περισσότερη αισιοδοξία θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς και τα παιδιά μας. Όλοι μαζί, θα μπορέσουμε, με σκληρή δουλειά και προσπάθεια να ξαναφέρουμε την Άνοιξη στις καρδιές και στη ζωή μας.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία!

                                                        Πολύδωρος Λαμπρινούδης
                                                                Δήμαρχος Χίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ     Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 8 Μαΐου, και ώρα 12.30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοκρατίας 2, 1ος όροφος), θα παρουσιαστεί η δράση «Χίος agenda+ / Δραστηριότητες Βιωματικού Τουρισμού στη Χίο» στο κοινό της Χίου και στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Η δράση αυτή θα ενημερώσει για τις δραστηριότητες βιωματικού τουρισμού που γίνονται στο νησί μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε ο επισκέπτης να έχει ενεργό ρόλο στα δρώμενα. Παράλληλα, οι Χιώτες επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τις δράσεις τους, με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑ , ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΡΙΝΕΣ
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τριαντάφυλλου, με θέμα «Αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες»:

«Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής, σας γνωστοποιούμε τα εξής ως προς την κατασκευή – αναβάθμιση τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και αλιευτικών καταφυγίων:
Τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, έλεγχο, σχεδιασμό και λειτουργία τουριστικών λιμένων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα, η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων γίνεται από Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που προτείνεται η χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, σε περιοχή όπου υφίσταται ζώνη λιμένα, το σχετικό αίτημα εξετάζεται και από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), κατόπιν πρότασης και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου φορέα διοίκησης, χρήσης και εκμετάλλευσης.
Επίσης, ο σχεδιασμός του δικτύου των αλιευτικών καταφυγίων ανήκει καταρχήν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας εξετάζονται από την ΕΣΑΛ αιτήματα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων, αφού πρώτα υποβληθούν οι σχετικές μελέτες αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι στην ΕΣΑΛ συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προωθεί σχέδιο νόμου για τα τουριστικά πλοία, με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, στο οποίο επανεξετάζονται συνολικά οι υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν συναφή θέματα. Με το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται ενιαίο τέλος για όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ή ελλιμενίζονται σε ελληνικές μαρίνες.»

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


Μια σημαντική ασάφεια που κρατούσε σε ομηρεία τους δεκάδες εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι στη Χίο και τους εκατοντάδες σε ολόκληρη τη χώρα διασαφηνίζεται κατόπιν της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος, προς τον αρμόδιο Υπουργό.
Έπειτα από τη διαβεβαίωση για τη συνέχιση του προγράμματος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 από την πλευρά του Υπουργείου, απαντάται, για πρώτη φορά, γραπτώς, μέσα από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο ότι: «για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος κατ’ εφαρμογή των διαδοχικών νομοθετικών ρυθμίσεων, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, επειδή η παράταση αυτή είναι εκ του νόμου υποχρεωτική».
Ο Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Βοήθεια στο Σπίτι είναι μια κοινωνική δομή, που ειδικά στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία αποτελεί αναγκαιότητα. Η γραπτή διαβεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν χρειάζεται ΠΥΣ για την παράταση του συνόλου των συμβάσεων των εργαζόμενων, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί, δίνει τέλος στην πολύμηνη αγωνία των εργαζόμενων και, ταυτόχρονα, δίνει μια ανάσα στην εύρυθμη συνέχιση του προγράμματος».

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΥΝΑ , ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ" 73 ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΑΧ ΔΕ


Από 73 φορείς προέρχονται οι πρώτοι 1891 + 78 δημόσιοι υπάλληλοι που με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αυτό προκύπτει από  έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που στάλθηκε στους συγκεκριμένους φορείς (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, δήμους, περιφέρειες, πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ) ώστε να καταγραφεί η δαπάνη τους δημοσίου για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους πριν ενταχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας.
Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου «για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετακίνησης, καλούνται οι υπηρεσίες από τις οποίες υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, να συμπληρώσουν τον Πίνακα Δαπάνης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προκειμένου να εγκριθεί η μεταφορά πίστωση του υπαλλήλου που μετακινείται.»
Οι φορείς από τους οποίους μετακινούνται οι ΙΔΑΧ ΔΕ:
 1. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
 2. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 3. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 4. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 5. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
 6. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 7. AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
 8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 10. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 12. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 13. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
 14. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
 15. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 16. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
 18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 19. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 20. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 21. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 22. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 23. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 24. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 25. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 26. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 27. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 28. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 29. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 30. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 31. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 32. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 33. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 34. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
 35. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 36.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 37. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 38. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (για υπαλλήλους από πρώην ΟΤΕΚ)
 39. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 40. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 41. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 42. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 43. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
 44. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΩΝ
 45. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 46. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
 47. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 48. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 49. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
 50. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 51. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 52. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 53. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 54. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 55. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 56. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 57. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 58. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 59. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
 60. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
 61. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 62. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 63. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ
 64. ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 65. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 66. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 67. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 68. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 69. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
 70. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 71. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 72. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 73. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

aftodioikisi.gr

ΥΠΕΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 4090 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑΣε 4090 άτομα (από 4.477 πέρυσι) ανέρχεται ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμούγια το 2013, για συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης από την ΠΥΣ 33/2006, όπως καθορίζεται απο την ΚΥΑ που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Ο αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με το 2012 κατά 387 θέσεις σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης, στην περίπτωση που ο αριθμός των προσλήψεων δεν επαρκεί για να καλύψει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων πηγών συγχρηματοδότησης, να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή τους, με στόχο την άρτια λειτουργία ιδίως των κοινωνικών δομών αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.
aftodioikisi.gr

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ 25 ΤΟΝΟΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΜετά από επτάωρη συντονισμένη επιχείρηση συνεργείο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων μαζί με επόπτες υγείας απομάκρυνε 25 τόνους επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από την περιοχή του Βοτανικού.
Πρόκειται για απόβλητα που βρίσκονταν σε πλαστικές δεξαμενές και βαρέλια εντός εγκαταλειμμένου εργοστασίου της εταιρείας κατασκευής απορρυπαντικών Hellasfoam, που βρίσκεται επί της οδού Ορφέως 164.
Η εταιρεία πτώχευσε πριν από 10 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια τα επικίνδυνα υλικά είχαν παραμείνει  στο κτίριο, σε περιοχή που γειτνιάζει με τον πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό.
Παρά το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ήταν έντονες, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που έχει τη σχετική αρμοδιότητα δεν διέθετε σχετικό κονδύλι για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων με δικά του έξοδα την απομάκρυνσή τους και την παραλαβή τους από εξειδικευμένη εταιρεία η οποία, όσα δεν καταφέρει να εξουδετερώσει με δικά της μέσα, θα τα μεταφέρει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο και τη Γερμανία.
Προκειμένου δε καλυφθούν τα έξοδα ο Δήμος Αθηναίων θα είναι ο πρώτος δικαιούχος για αποζημίωση από την πτωχευτική διαδικασία της Hellasfoam.
Καμίνης:  Προχωρήσαμε στην απομάκρυνση για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία
«Ο δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε στο αίτημα κατοίκων της περιοχής, και παρόλο που δεν ήταν αρμοδιότητα του, προχώρησε στην απομάκρυνση για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία στην περιοχή από τα τοξικά απόβλητα, που βρίσκονται περισσότερο από δέκα χρόνια στο εσωτερικό του εργοστασίου», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος παρακολούθησε την επιχείρηση.
«Η επιτροπή των κατοίκων Βοτανικού – Ταύρου εξέφρασε την έντονη ανησυχία για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας και ζήτησε επιτακτικά την επέμβασή μας, που αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Ανδρέας Βαρελάς.
aftodioikisi.gr

ΜΑΞΙΜΟΥ : ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ , ΜΕΤΑ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΑπό την πορεία του πρότζεκτ «απολύσεις στο δημόσιο» θα εξαρτηθεί ο χρόνος του ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Αυτό διαμηνύει, πλέον, το Μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω τις αλλαγές στην κυβέρνηση με στόχο αυτές να πραγματοποιηθούν μετά το συνέδριο της ΝΔ στα τέλη Ιουνίου. Με δεδομένο ότι οι απολύσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί κατά τις αρχές Ιουνίου και μετά αναμένεται η έλευση της τρόικας, ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι και τόσο δύσκολο να επιτευχθεί
Το επιχείρημα των συνεργατών του πρωθυπουργού είναι ότι πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει έργο με προεξάρχον αυτό των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο ενόψει και της έλευσης της τρόικας τον Ιούνιο και μετά να προχωρήσουν οι όποιοες αλλαγές. Εξάλλου, όπως διαμηνύεται από τις ίδιες πηγές «είτε μείνει είτε φύγει ο κ. Μανιτάκης από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης θα πρέπει προηγουμένως να έχει κλείσει ένας κύκλος» . 
Άλλωστε, όπως έχει ήδη γράψει η aftodioikisi.gr, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν καθοριστικό στοίχημα για την πορεία της κυβέρνησης τις αλλαγές στο δημόσιο τομέα με εκκίνηση τις 1800 έως 2000 απολύσεις εώς τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου και γι΄αυτό το λόγο έχουν αποφασίσει ότι απαιτείται «κεντρική καθοδήγηση» με τη δημιουργία τρικομματικής task force υπό τον υπουργό Επικρατείας Δ. Σταμάτη που ήδη έχιε εμπλακεί στην υπόθεση των απολύσεων.
Με δεδομένα τα παραπάνω,  όσοι αναμένουν (ή επιθυμούν) ανασχηματισμό πριν τις 15 Μαίου, οπότε ο πρωθυπουργός αναχωρεί για το Πεκίνο, μάλλον θα πρέπει, εκτός απροόπτου, να το ξεχάσουν. Αυτό άλλωστε διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ. Κεδίκογλου ο οποίος είπε ότι «δεν είναι κοντά ο ανασχηματισμός»,  ενώ οι πληροφορίες που ακολούθησαν μετά από επικοινωνία του υπουργού Επικρατείας Δ. Σταμάτη με τους κυρίους Βενιζέλο και Κουβέλη, επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr για ανασχηματισμό μετά το συνέδριο της ΝΔ.
Το «βάρος» στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Ο υπουργός κ. Αντ. Μανιτάκης  την περασμένη εβδομάδα είχε αποφύγει να αναφερθεί σε αριθμούς  κατά την έξοδό του από τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Ωστόσο  από την δήλωση του  ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 θα πρέπει να γίνουν 4.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις και «ένα μέρος από αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αυτή την υποχρέωση θα την επιτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» ήταν ξεκάθαρος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προκειμένου να μείνουν ικανοποιημένοι και οι τροϊκανοι.
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με την… «ασυνεννοησία» αναμεσα σε Μανιτάκη και Ρουπακιώτη, όπως ήδη έχει επισημάνει η aftodioikisi.gr, έχουν δημιουργήσει ρωγμές στο σχεδιασμό αυτό και ασχετως εαν παραμείνει στο υπουργείο η όχι ο κ. Μανιτακης η κυβέρνηση φερεται να είναι αποφασισμένη να εγκαταστήσει νέα δομή στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που «τρέχει» το πρόγραμμα των αποχωρήσεων.
Συμφωνα μάλιστα με πληροφορίες,  στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου δείχνουν τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως τον μοναδικό υπεύθυνο για το αλαλούμ που προκλήθηκε, ενώ με τη σειρά του ο κ. Μανιτάκη πέρασε στην αντεπίθεση «καρφώνοντας» τον Δ. Σταμάτη.
Με αυτά τα δεδομένα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι του παζλ του έντονα φημολογούμενου ανασχηματισμού και προκαλεί ισχυρούς πονοκεφάλους στο Μ. Μαξίμου, όχι βέβαια πιο ισχυρότερους απο τους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα…