Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

14 ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ ΑΓΟΡΑΣΕ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΣτην αγορά 14 πλοίων από τη γερμανική τράπεζα HSH Nordbank AG προχώρησε ο Όμιλος Navios της Αγγελικής Φράγκου. Πρόκειται για πλοία τα οποία είχε κατασχέσει η τράπεζα από οφειλέτες της μετά το ναυτιλιακό κραχ που έπληξε τη γερμανική ναυτιλία με την κατάρρευση των γερμανικών πολυμετοχικών KG Funds.
Πρόκειται για επτά φορτηγά πλοία και άλλα επτά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μέσο όρο ηλικίας τα τέσσερα έτη. Το συνολικό κόστος απόκτησης ανήλθε στα 225 εκατομμύρια δολάρια που είναι χαμηλή τιμή αφού οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουν να τα ξεφορτωθούν για να μειώσουν τη χασούρα τους.
Τα δύο έχουν παραδοθεί ήδη στην εταιρεία, ένα ακόμη θα το παραλάβει ο Όμιλος αυτή την εβδομάδα ενώ άλλα 10 θα ενταχθούν στο στόλο μεχρι τα τέλη Ιουλίου. Το 14ο πλοίο αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα τους προσεχούς Νοεμβρίου.
Η Αγγελική Φράγκου δήλωσε ικανοποιημένη για την απόκτηση των συγκεκριμένων πλοίων σε τιμή η οποία θεωρείται η χαμηλότερη ιστορικά. Είναι η δεύτερη αγορά του Ομίλου από τη συγκεκριμένη τράπεζα και μάλιστα πιο συμφέρουσα από την πρώτη.
Στα 49 της χρόνια η Αγγελική Φράγκου ελέγχει έναν στόλο από συνολικά 137 πλοία, φορτηγά, δεξαμενόπλοια και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ενώ έχει 14 πλοία υπό ναυπήγηση.
Είναι από τις 10 ισχυρότερες γυναίκες επιχειρηματίες στον κόσμο.

NOMOΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Οι ανυπότακτοι ή αντιρρησίες συνείδησης,που θα καταταγούν για να  εκπληρώσουν τις στρατιωτικές…
τους υποχρεώσεις(κανονικά ή με εναλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016,θα απαλλαγούν από κάθε διοικητικό πρόστιμο και αίρεται κάθε ποινική δίωξη εναντίον τους.
Ανυπότακτοι καλούνται όλοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιαστούν στον στρατό αλλά δεν το έπραξαν.
Οι ανυπότακτοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε ανυπότακτους εσωτερικού, δηλαδή σε όσους διαμένουν στην Ελλάδα και μετά την ανυποταξία τους και σε ανυπότακτους εξωτερικού, περιλαμβάνονται δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι ανυπότακτοι και διαμένουν στο εξωτερικό.
Οι ανυπότακτοι αντιμετωπίζουν μία σειρά από διοικητικές κυρίως κυρώσεις, καθώς οι ποινικές κυρώσεις είναι μικρές. Σε γενικές γραμμές, εφόσον συλληφθούν, τους επιβάλλεται πρόσθετη εξάμηνη στρατιωτική υπηρεσία, ενώ δεν μπορούν να διοριστούν στο ελληνικό δημόσιο.
Η ανυποταξία και οι συνέπειες αυτής, διακόπτεται με την οικειοθελή ή μη παρουσίαση του ανυπότακτου για να υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ή με τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.
Αντιρρησίες συνείδησης καλούνται εκείνοι οι οποίοι για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή έστω να κρατήσουν και να χρησιμοποιήσουν όπλο.
Για να αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας συνείδησης θα πρέπει να το δηλώσει και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και είναι η μόνη αρμόδια να αποφανθεί αν ο ενδιαφερόμενος θα αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης.Οι αντιρρησίες συνείδησης υπηρετούν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.
Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο εθνικής άμυνας, διαγράφεται το πρόστιμο των 6.000 ευρώ αλλά και κάθε ποινική δίωξη σε όσους θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.Επιτυγχάνεται έτσι η στρατολογική, ποινική και διοικητική τακτοποίηση μεγάλου αριθμού ανυπότακτων, εφ’ όσον έχουν ήδη ή πρόκειται να επιδείξουν ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή έχουν ή πρόκειται να απαλλαγούν για λόγους υγείας.
Με εισαγγελική πράξη θα τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και έτσι επιτυγχάνεται και η ελάφρυνση των πινακίων των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας .Επιπλέον,διαγράφεται το διοικητικό πρόστιμο των 6.000€ για όσους εμπίπτουν ήδη ή υπαχθούν αργότερα στις διατάξεις του νόμου.
Το αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται οι ποινικές και διοικητικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, υπάγονται στις ως άνω διατάξεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την υποχρέωση τους (εναλλακτική υπηρεσία) ή έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της άνω υπαγωγή τους.
Δυνατότητα στρατολογικής τακτοποίησης παρέχεται και στους αντιρρησίες συνείδησης, εφόσον υπαχθούν στις ρυθμίσεις.
Στην ως άνω διάταξη υπάγονται και όσοι από τους αναφερόμενους σ’ αυτήν ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, επειδή κρίθηκαν, αρμοδίως, ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας ή θα απαλλαγούν για τον ίδιο λόγο μέχρι 31 Δεκ 2016. Ομοίως, στην ίδια διάταξη υπάγονται και όσοι, από τους ως άνω αναφερόμενους ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, με τη χορήγηση της οποίας διακόπηκε ανυποταξία που τελέστηκε μέχρι την ίδια ημερομηνία, καθώς και όσοι θα λάβουν αναβολή κατάταξης για τον ίδιο λόγο μέχρι τις 31 Δεκ 2016.

EΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΖΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑAπο το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή θα λάβει χώρα  η θερμή μεταφορά και στην χώρα μας .Έτσι απο την Παρασκευή θα καλοκαιριάσει πάλι για τα καλά και όπως όλα δείχνουν απο την Δευτέρα 15 Ιουνίου εώς και Τρίτη ίσως οριακά αγγίξουμε και θερμοκρασίες καύσωνα σε εσωτερικές κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.
Έτσι σε αντίθεση με τα άλλα Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν,αυτό που έρχεται οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για όλες τις θερινές δραστηριότητες προς τις παραλίες.


Άς δουμε περιληπτικά τι συνθήκες θα επικρατήσουν στην χώρα το επόμενο 10ήμερο 
Τετάρτη-Πέμπτη  10-11 Ιουνίου 2015
Θα συνεχιστεί η αστάθεια καθώς η ανώτερη λίμνη ακόμη θα μας επηρεάζει,τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές αναμένουμε βροχές και καταιγίδες ,κατα κύριων λόγω τοπικού χαρακτήρα ,αλλα μεμονομένα δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρά φαινόμενα,κατα τα άλλα οι θερμοκρασίες,θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές για την εποχή στα ανατολικά,αλλά στα δυτικά απο την Πέμπτη κυρίως σε σταδιακή άνοδο.Οι άνεμοι δεν θα είναι άξιοι ενδιαφέροντος.
Παρασκευή  12 Ιουνίου 2015
Περιορισμός της αστάθειας σε πιο ενδότερα ηπειρωτικά και ορεινα ,όπου τις θερμές ώρες θα σημειωθούν λιγότερες τοπικές βροχές και καταιγίδες ,αντίθετα η ηλιοφάνεια θα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό του καιρού και σε μεγαλύτερη έκταση,σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και ανατολικότερα.
Σαββάτο-Κυριακή 13-14 Ιουνίου 2015
Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αίθριο καιρό ,στα βόρεια μόνο τις θερμες ώρες της ημέρας τοπικές νεφώσεις με πιθανές καταιγίδες στα ορεινά κυρίως προς τα ΒΔκά,θα συνεχιστεί η άνοδος της θερμοκρασίας,το Σάββατο η μέγιστη σε κλειστές εσωτερικές περιοχές γύρω στο 34οC ,και την Κυριακή γύρω στους 35-36οC.Aντίθετα στα παραθαλάσσια οι θερμοκρασίες λόγω των τοπικών αυρών θα είναι αρκετά χαηλότερη με δυσκολία θα αγγίζει τους 30οC
Δευτέρα -Τρίτη 15-16 Ιουνίου 2015
Aίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας χωρίς να αποκλείεται θερμική αστάθεια στα ΒΔκά της χώρας το μεσημέρι και το απόγευμα,η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει και άλλο και θα φτάσει σε ευαίσθητες ηπειρωτικές πεδινές ημιπεδινές περιοχές κλειστού τύπου λεκανοπεδίου και στους 37-38οC ,στα παράλια η μέγιστη  θερμοκρασία θα είναι κατα 5-7οC Χαμηλότερη.Την Τρίτη φαίνεται να τσιμπήσει και άλλο η θερμοκρασία χωρίς να αποκλείεται σε κλειστές εσωτερικές ανατολικες ηπειρωτικές περιοχές να πλησιάζει τους 39-40οC.
Aπο Τετάρτη 17 Ιούνη  και μετά προοπτική
Ακόμη τα δεδομένα είναι ρεύστα,φαίνεται long wave trough εξ'ατλαντικού απο την ΒΔκή Ευρώπη να κινήτε ανατολικότερα προς την κεντρική μεσόγειο και στην συνέχεια με ακαθόριστη κίνηση,την Τετάρτη φαίνεται να μας επηρεάσει απο τα ΒΔκά με πτώση της θερμοκρασίας πιθανόν σημαντική,χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε άν επεκταθεί ταχέως και στην υπόλοιπη χώρα δροσίζοντας εντυπωσιακά τον καιρό,καθώς και θα ακολουθήσουν αρκετές βροχές και καταιγίδες με ενίσχυση των ανέμων.Το σίγουρο είναι ότι και την Τετάρτη ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στην ανατολική Ελλάδα θα συνεχιστεί η μεγάλη ζέστη,χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες για την κίνηση της trough οπότε και λεπτομέρειες του καιρού.Πάντως θα μας εγκαταλείψει η πρώτη μεγάλη ζέστη της χρονιάς(σημειώνεται και πώς στο πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου σημειώθηκαν πρόωρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες ,όμως το πρόωρο της εποχής και η πολύ ψυχρότερη τότε θάλασσα ,δεν έκανε τόσο αντιληπτή σε σχέση με αυτό το κύμα ζέστης που έρχεται.)

Επιμέλεια Θεόδωρος Γκέσουρας