Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΞεκινά από σήμερα η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου επί του νομοσχεδίου για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, υπό τον αρμόδιο υπουργό, Πάνο Σκουρλέτη. Η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου αναμένεται στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα (Απρίλιος). Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει πάντως την πολυσυζητημένη ρύθμιση για αύξηση του κατώτατου μισθού, μέτρο το οποίο θα περιλαμβάνεται σε άλλο νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας.
Το νομοσχέδιο που τίθεται σε κοινωνικό διάλογο περιλαμβάνει την ακύρωση μιας δέσμης μνημονιακών διατάξεων, μεταξύ των οποίων η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων. Με το ίδιο νομοσχέδιο παναφέρεται πλήρως και ο θεσμός της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, όπου μπορεί να προσφύγει ένα από τα δύο μέρη.
Στα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται επίσης: τα είδη των συλλογικών Συμβάσεων και αρμοδιότητα σύναψής τους, το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, περιγράφονται και οι κανονιστικοί όροι και ο χρόνος ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ειδική νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει για τη "Συμφιλιωτική Διαδικασία" στην περίπτωση που έχει προκληθεί διένεξη με αφορμή τη σχέση εργασίας είτε από την πλευρά συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την εργοδοτική πλευρά. Επιπλέον, στα τελευταία επτά άρθρα (14 - 21) περιγράφεται η επαναφορά του καθεστώτος Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Αναλυτικά, με το νομοσχέδιο: 
 • Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών για κωδικοποίηση των όρων προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ (άρθρο 2).
 • Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων (άρθρο 3).
 • Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους (άρθρο 4).
 • Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων του κλάδου, με εναλλακτική δυνατότητα τη συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις (άρθρο 6).
 • Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.
 • Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειονότητα των εργαζόμενων στον κλάδο.
 • Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων 6 μήνες μετά τη λήξη τους, με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

Για τη Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ) 

 • Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών / διαιτητών (άρθρο 17).
 • Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών / διαιτητών μετά από αίτημά τους (άρθρο 17).
 • Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.
 • Εκλέγεται ο πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.
 • Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαίο από τον νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία (συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).
 • Ενισχύεται ο θεσμός της Μεσολάβησης, που αποτελεί το βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών, με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή μετά την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.
 • Διατηρείται η μονομερής προσφυγή σε τριμελούς σύνθεσης Διαιτησία όταν το ένα μέρος αρνείται τη μεσολάβηση ή απορρίπτει τη μεσολαβητική πρόταση.
 • Διατηρείται η αρμοδιότητα της Διαιτησίας επί του συνόλου της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς.
 • Καταργείται, τέλος, ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης, με τον δικαστικό έλεγχο να παραμένει σε πρώτο βαθμό μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας.

AΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ποιοι δικαιούνται τις παροχές
Τα πρώτα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, συνολικής δαπάνης 200 εκατ.ευρώ, παρουσιάστηκαν κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης, ... 
η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου αρχίζει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4320/2015.
Όπως ανέφερε η κ. Φωτίου, η προθεσμία θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου και οι αιτήσεις θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και
- δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα,
- τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και
- την επιδότηση σίτισης
Όροι και Προϋποθέσεις
Γι να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος των 2.400 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως. για το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Με βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:
Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 ευρώ
Όχι σε νέες μειώσεις συντάξεων
Κατά τα άλλα ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι, ισχύει πάντοτε η δέσμευση της κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νέα μείωση των συντάξεων.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τις πιέσεις των δανειστών για μείωση συντάξεων και ομαδικές απολύσεις, ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι εύκολη, καθώς για πρώτη φορά είναι πραγματική. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «οι απόψεις που εκφράζονται στην άλλη πλευρά δεν είναι ενιαίες» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τελικά θα επικρατήσουν οι πιο ώριμες σκέψεις και θα επιτευχθεί ένας έντιμος και προωθητικός συμβιβασμός ο οποίος θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τον λαό και την πατρίδα μας».
Αναφερόμενος στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σταδιακή αποκατάσταση του κατώτερου μισθού, ανέφερε ότι η επιδιώκουμε να είμαστε συνεπείς με την εντολή που λάβαμε, και να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. 
Πηγή: matrix24.gr