Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Θυσία στο βωμό του μνημονίου οι προσλήψεις στο Δημόσιο – Μέχρι 3.000 δέχονται οι τροϊκανοί


Τη… θυσία των υποψηφίων νέων δημοσίων υπαλλήλων για εκείνους που επαναπροσλήφθηκαν ζητάν οι δανειστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου ΕΕ, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ επιμένουν στο “συμψηφισμό” των προβλεπομένων νέων προσλήψεων στο Δημόσιο για το τέλος του 2015 με τις φετινές επαναπροσλήψεις των διαθεσίμων και των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων την περίοδο 2013 -14 οι οποίες έγιναν με νόμο του κ. Γιώργο Κατρούγκαλου.
Πιο συγκεκριμένα, για φέτος προβλεπόταν 11.000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο.
Ωστόσο, με νόμο που πέρασε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος επαναπροσλήφθηκαν 3.000 απολυμένοι και 6.000 διαθέσιμοι στο Δημόσιο, δηλαδή 9.000 συνολικά.
Έτσι, οι δανειστές, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρακάμπτοντας –όπως φαίνεται μέχρι τώρα- το ζήτημα της ανάκλησης των επαναπροσλήψεων στο Δημόσιο, επιμένουν στο να συμψηφιστούν οι 9.000 επαναπροσλήψεις με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες προσλήψεις.
Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε, μόλις 3.000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα είναι δυνατό να γίνουν για φέτος, μιας και συνολικά μόλις 11000 προβλέπονται.
Την “καυτή” πατάτα των προσλήψεων έχει αναλάβει ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Στενοί συνεργάτες του Χρ. Βερναδάκη, σύμφωνα με το Capital.gr, αναφέρουν πως ο νέος Υπουργός βρίσκεται σε στενή επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι ώστε να έχει μία σαφή εικόνα των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού για προσλήψεις με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν στην οικονομία τα capital controls και τα πακέτα μέτρων που τίθενται προς ψήφιση μετά τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου.

aftodioikisi.gr

Εως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΕΤΑΑ


Έως τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» που οργανώνουν η ΕΕΤΑΑ και τα πανεπιστήμια Πειραιά, Πελοποννήσου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20100 Κόρινθος.
Αριθμός εισακτέων
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε ενενήντα φοιτητές κατ΄ έτος, μέσω της παράλληλης λειτουργίας τριών τμημάτων σε Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΕΤΤΑ- Μυλλέρου 73-77), Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και Κομοτηνή (εγκαταστάσεις ΔΠΘ). Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα είναι 15 φοιτητές.
Δεκτοί υποψήφιοι
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (1.000 ευρώ με την εγγραφή, 1.500 ευρώ έως τις 30 Ιανουαρίου 2016 και 1500 ευρώ έως 30 Μαΐου 2016).
Κριτήρια αξιολόγησης
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
Βαθμός πτυχίου: 40%
Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το ΠΜΣ ή/ και συναφής επαγγελματική εμπειρία: 25%
Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
Συνέντευξη:30%.
Αντικείμενο του ΠΜΣ
Να υπενθυμίσουμε ότι αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δομή του Προγράμματος Σπουδών
• Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) είναι επιλογής, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.
• Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/pms.
• Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δέκα (10) διαλέξεις, εκ των οποίων οι επτά (7) πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι τρεις (3) με τη χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
• Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
• Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/pms)
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.
8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
• Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.
• Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
• Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
• Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω (εφόσον υπάρχουν)
aftodioikisi.gr

Οι 4 αλλαγές – φωτιά στο Δημόσιο: Μισθολόγιο, βαθμολόγιο, κινητικότητα και γραμματείς στο σχέδιο κυβέρνησης & τρόικας


Δραστικές αναμένεται να είναι οι αλλαγές στο Δημόσιο, καθώς φαίνεται ότι το ΥΠΕΣΔΑ έχει στα σκαριά μια σειρά από δράσεις, οι οποίες, μαζί με το μνημόνιο, αναμένεται να δώσουν τη χαριστική βολή στη δημόσια διοίκηση, όπως τη γνωρίζαμε.
Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει τις εξής βασικές αλλαγές:
1. Τοποθέτηση μόνιμων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία.
2. Αποσύνδεση βαθμολογίου από το μισθολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν μια σειρά αλλαγές -κυρίως μειώσεις- στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο.
3. Άνοιγμα της μισθολογικής “ψαλίδας” μεταξύ των αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Με δεδομένη, ωστόσο, την οικονομική στενωπό, το πιθανότερο είναι ότι θα μειωθούν οι μισθοί των πρώτων, ενώ αντιθέτω, των δεύτερων θα μείνουν σταθεροί ή θα μειωθούν λιγότερο.
4. Νέο σχήμα κινητικότητας μετά από την αξιολόγηση του προσωπικού και των δομών του Δημοσίου.
Με την ελληνική πρόταση, παράλληλα εισάγεται ένας νέος μηχανισμός μόνιμης κινητικότητας, με εφαρμογή από τον Οκτώβριο και μετά. Σύμφωνα με την πρόταση, το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής της θέσης εργασίας (job description) και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Η τελική απόφαση σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων θα λαμβάνεται από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Αυτό θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων, καθώς και η στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.aftodioikisi.gr

Ξανά αλλαγές στα capital controls: Τι ισχύει για τις αγορές στο internet


Επικαιροποιημένες απαντήσεις σε δύο συχνές ερωτήσεις δημοσιοποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Οι υπόλοιπες απαντήσεις στα συχνά ερωτήματα που δημοσιοποιεί η ΕΕΤ παραμένουν ως έχουν.
Ειδικότερα οι επικαιροποιημένες απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:
– Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα μου για να κάνω αγορές στο internet;
ΝΑΙ, χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:
• μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα,
• εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, και
• για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:
1. Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών.
2. Πληρωμές ξενοδοχείων.
3. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
4. Πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών.
5. Πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications).
6. Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ.) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα.
7. Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ.).
8. Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.
9. Πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως, ενδεικτικά, συνδρομή φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name, συνδρομή σε παρόχους φύλαξης αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους διαφήμισης σε Google/ Facebook
– Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);
Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΦΕΚ Β΄ 1563/24.7.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1625/3.8.2015) δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα εξέτασης και αξιολόγησης αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή, και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των τραπεζών ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:
• από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και
• εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή (ΦΕΚ Β΄ 1625/3.8.2015).
Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε τράπεζα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας,
2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας.
Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.
Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 Euro, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.
Ο έλεγχος για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται από την τράπεζα, η οποία ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα που αφορούν πληρωμές εισαγωγών για εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού των σχετικών παραστατικών, από τους ενδιαφερόμενους στα σημεία εξυπηρέτησης της πελατείας των τραπεζών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα τους παρέχονται. Στη συνέχεια, η τράπεζα είτε θα διεκπεραιώνει μόνη της είτε θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών η οποία είτε θα εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού ή θα το απορρίπτει. Τόσο οι τράπεζες όσο και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών εξετάζουν κατά προτεραιότητα συναλλαγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών, τροφίμων, πρώτων υλών, καυσίμων, προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό παραγωγικών εταιρειών.
aftodioikisi.gr

Κοινωφελής: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 2.417 ανέργων που θα προσληφθούν σε δημόσιους φορείς


Tον προσωρινό πίνακα κατάταξης των 2.417 ανέργων οι οποίοι επελέγησαν προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, που είχαν ανακοινωθεί από τον Οργανισμό στις 10 Ιουλίου.aftodioikisi.gr

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΟΥ

Οι σταθμοί του παιδικού εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής
 της Βάσως Κριτάκη.


Ευχαριστώντας τα Μέσα Ενημέρωσης για τη προβολή και τους χορηγούς μας για τη συμβολή τους στην επιτυχία του παιδικού εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής της Βάσως Κριτάκη, σας στέλνουμε φωτογραφίες από τους δύο ακόμα σταθμούς του μικρού μας πλανόδιου ζαχαροπλαστείου.
Στον δεύτερο σταθμό, στο καφέ-ουζερί «Καφαλτί» τα παιδιά έμαθαν τα μυστικά της σοκολάτας και διάφορους τρόπους να φτιάξουν εύκολα και γρήγορα τρουφάκια σοκολάτας, στολίζοντας τα παράλληλα.
            Στη συνέχεια στον Άγιο Γιώργο Συκούση, τα πάρα πολλά παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Μπου στον Νίκο Κύλη συνδύασαν τα παραδοσιακά γλυκά του Αγίου Γεωργίου όπως το φυστίκι, το τριαντάφυλλο γλυκό κουταλιού και το λικέρ τριαντάφυλλο παρασκευάζοντας καταΐφι με γλυκό κουταλιού φυστίκι και μυζήθρα, καθώς και μπακλαβά εμπνευσμένο από την Περσία με γέμιση αμύγδαλο και  γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο σιροπιασμένα με γεύση λικέρ τριαντάφυλλου.
            Στη συνέχεια μετά την Ελάτα το Πλανόδιο ζαχαροπλαστείο θα βρεθεί πάλι στη πόλη της Χίου με πιθανή στάση στην Απλωταριά.ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 , ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 10/08/2015.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ28026/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος του Δ.Σ.
2
Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου 2015-2016.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 3
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA.
Δ/νση Προγραμματισμού
4
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Βόρειας Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Νότιας Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών «Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Βόρειας Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών «Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Βόρειας Χίου» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Βόρειας Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Νότιας Χίου» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Νότιας Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Κεντρικής Χίου» ως υπεργολαβία του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12
Έγκριση 2ου Σ.Π. της μελέτης «Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
15
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17
Ένσταση της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ κατά της αριθ. 24819/10-7-2015 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
18
Λύση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Οδική σύνδεση Μονοδενδρίου με Ευρετή_Βαρβάσι».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
19
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
20
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της «Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στο δ.δ. Αυγωνύμων Δήμου Ομηρούπολης»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
21
Έγκριση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης από ιδιώτη.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
22
Τροποποίηση της αριθ. 168/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Αίτημα Αλέξανδρου Μπόλα.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
23
Τμηματική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κώμης Καλαμωτής στην περιοχή Αγίας Μαρκέλλας.
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
24
Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή
25
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π.
Δ/νσεις Δ. Χίου
26
Εκμίσθωση αίθουσας παλαιού καφενείου επί της πλατείας Μαρμάρου της Δ.Κ. Καρδαμύλων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
27
Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Δημοκρατίας, αίτημα της Δ. ΤΟΜΑΖΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
28
Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Πολυτεχνείου 4, αίτημα Μαρδά Μαρίας του Πέτρου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
29
Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Αυγώνυμα-αίτημα Δέλιου Καλλιόπης.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
30
Παράταση μείωσης μισθώματος του αναψυκτηρίου στο δημοτικό κήπο-αίτημα Φύκαρη Νικολάου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
31
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, (χερσαίος χώρος ιχθυοκαλλιέργειας), στο ΠΑΡΑΓΚΛΙ Συκιάδας.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
32
Διαγραφή οφειλών.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
33
Διαγραφή ποσού-Αίτημα Σταμάτη Γιοβανάκη.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
34
Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
35
Εφαρμογή του Ν. 4257/2014 σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους των περιπτέρων
Οικονομική Επιτροπή.
36
Συνδιοργάνωση του φεστιβάλ «ΑΞΑΝΕΜΟΣ» με τον πολιτιστικό σύλλογο Καλαμωτής.
Αντιδήμαρχος, κ. Ποταμούση
37
Έκθεση έργων Νίκου Γιαλούρη στις Τ.Κ. Μεστών και Βολισσού.
Αντιδήμαρχος, κ. Ποταμούση
38
Έγκριση δαπανών για την 31η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2015.
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
39
Επιχορήγηση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας «Chios Running» στα πλαίσια του 4ου ημιμαραθώνιου Χίου.
Αντιδήμαρχος, κ. Καράλης
40
Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος Δ.Σ.
41
Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή του Δ. Χίου στο πρόγραμμα αδελφοποιήσεων πόλεων για την κλιματική αλλαγή.
Αντιδήμαρχος, κ. Καράλης
42
Έγκριση αποφάσεων Ν.Π.
Πρόεδροι των Ν.Π.
43
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος
44
Έγκριση σχεδίου Π.Σ. Δ. Χίου, Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας για την αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
Αντιδήμαρχος, κ. Γδύσης
45
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρειών