Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Από το ΙΚΑ η εξυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων-Δείτε τα υποκαταστήματα που θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Νομό Αττικής


Από το ΙΚΑ θα εξυπηρετούνται από την προσεχή Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματος.
Ειδικότερα το ΙΚΑ κάνει γνωστό στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους από 29/10/2014 σε θέματα που αφορούν:
Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους
Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος
Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ
Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
Υπ/μα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλ. Καραϊσκάκη,
Υπ/μα Αλεξάνδρας, Πανόρμου & Καρύστου 7, Υπ/μα Συντάγματος, Ακαδημίας 21, Υπ/μα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντίστασης,
Υπ/μα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.
α) Υπ/μα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλ. Καραϊσκάκη,
β) Υπ/μα Αλεξάνδρας, Πανόρμου & Καρύστου 7,
γ) Υπ/μα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
δ) Υπ/μα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντίστασης,
ε) Υπ/μα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.
Επισημαίνεται, ότι μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
Την προσεχή Δευτέρα 27/10/2014, λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων Μητρώου ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού στα συγκεκριμένα θέματα


aftodioikisi.gr

ΣτΕ: Συνταγματικές οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων (όλο το σκεπτικό της απόφασης)


Η αυξημένη, επταμελής, σύνθεση του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων που χορηγούνται από τα ασφαλιστικά Ταμεία είναι συνταγματικές και σύμφωνες προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά λόγω μείζονος σπουδαιότητας του ζητήματος η υπόθεση παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι είναι συνταγματικές οι περικοπές των κυρίων συντάξεων, ενώ και πάλι λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.
Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ απασχόλησαν οι προσφυγές συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που διεκδικούσαν αποζημίωση (σύμφωνα με τον το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα) για τη ζημιά που υπέστησαν από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεών τους που έγινε το 2011 από τα ασφαλιστικά τους Ταμεία (ΕΤΑΤ ήδη ΕΤΕΑ) στο πλαίσιο του νόμου 4024/2011.
Οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων τους είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ.
Συγκεκριμένα, η αυξημένη, 7μελής, σύνθεση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Όλγα Σύγουρα, με την υπ΄ αριθμ. 3663/2014 απόφασή της, έκρινε κατά πλειοψήφια (3 υπέρ και 2 κατά) ότι οι περικοπές των κυρίων συντάξεων δεν είναι αντίθετες στις επιταγές των άρθρων 2, 4, 22 και 25 του Συντάγματος, αλλά ούτε προσκρούουν στην ΕΣΔΑ.
Τα αντίθετα, υποστήριξε η μειοψήφια στην οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος του Τμήματος κ. Σακελλαρίου.
Η πλειοψηφία των συμβούλων Επικρατείας αναφέρει ότι επιτρέπεται στον νομοθέτη να προβαίνει στις αναγκαίες εκείνες επεμβάσεις σε περίπτωση «εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθηκών, να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τη μείωση του ύψους απονεμηθεισών παροχών, όταν το ύψος της κρατικής χρηματοδοτήσεως του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο καθορίζεται, κατ” αρχήν, από τις πολιτικές επιλογές για τη διάθεση των κρατικών πόρων προς εκπλήρωση των ποικίλων αποστολών του κράτους, δεν επαρκεί για την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών».
Κατά συνέπεια, συνεχίζει η πλειοψηφία των δικαστών: «Το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος, δεν απαγορεύει την επί το δυσμενέστερο μεταβολή του συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως, όταν αιτιολογημένα προκύπτει ότι η βιωσιμότητά του μόνο με αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να διασφαλισθεί. Τέτοιες, όμως, επεμβάσεις, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και μείωση ασφαλιστικών παροχών που έχουν ήδη απονεμηθεί, πρέπει να σέβονται τις λοιπές διατάξεις του Συντάγματος και, ιδίως, την αρχή της ισότητας των πολιτών κατά την συμμετοχή στα δημόσια βάρη ώστε να αξιώνεται από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους η τήρηση της υποχρεώσεως για κοινωνική αλληλεγγύη, πάντως δε, όριο στην ελευθερία επιλογών του νομοθέτη κατά τον καθορισμό, ειδικότερα, του ύψους των διατιθέμενων για την κοινωνική ασφάλιση κρατικών οικονομικών πόρων αποτελεί η διασφάλιση στους συνταξιούχους παροχών που επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση τους, δηλαδή εισοδήματος ικανού να εξασφαλίσει όχι μόνο τους όρους της φυσικής τους υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή) αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Μείωση δε απονεμηθεισών ασφαλιστικών παροχών υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις δεν νοείται, ως προσκρούουσα στο άρθρο 17 του Συντάγματος».
Παράλληλα, η πλειοψηφία αναφέρει ότι «η προστασία της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί υποχρέωση του νομοθέτη, που επιβάλλει, όταν διαπιστώνεται μεταβολή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που εγκυμονεί κινδύνους γι” αυτή, την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών παροχών και εισφορών και τον επανακαθορισμό των προϋποθέσεων θεμελιώσεως του ασφαλιστικού δικαιώματος, καθώς και τη διάθεση κρατικών οικονομικών πόρων για την στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος».


aftodioikisi.gr

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται έκπτωση ΕΝΦΙΑ – Όλα τα κριτήρια


Το βράδυ της Τετάρτης δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να λάβουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για δύο αποφάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην έκπτωση που προβλέπεται για τους κενούς και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους και η δεύτερη αφορά στις εκπτώσεις προς ιδιοκτήτες οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Για τους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους η έκπτωση θα χορηγείται χωρίς να ζητηθούν δικαιολογητικά από τους φορολογούμενους.
Η απόφαση για την έκπτωση στους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους προβλέπει ότι:
Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ” όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας, από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
Σχετικά με τις εκπτώσεις σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προβλέπεται οτι:
  1. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 3 έως και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
  2. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  3. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
  4. Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
  5. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47) αποπερατωμένων και ημιτελών καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του φορολογουμένου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
  6. Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014 ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης δεκτές γίνονται αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή, την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, την Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για επ” αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Πηγή: iefimerida

aftodioikisi.gr

«Εκπτώσεις» Μητσοτάκη για τις παράνομες μονιμοποιήσεις: «Οι υπάλληλοι θα απολυθούν αλλά δεν θα ζητήσουμε πίσω μισθούς ούτε ποινικές ευθύνες


Την άποψη ότι οι υπάλληλοι που παρανόμησαν κατά την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνο με τον ΠΔ Παυλόπουλου πρέπει να απολυθούν γιατί έχουν κι εκείνοι ευθύνες, εξέφρασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Προεξόφλησε, δε, ότι την ίδια άποψη θα έχει και το ΑΣΕΠ που συντάσσει τα σχετικά πορίσματα.
Πάντως, μιλώντας στον σκάι ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η επίπτωση στον υπάλληλο πρέπει να εξαντλείται με την απόλυση και όχι να λάβουμε πίσω τους μισθούς και να αναζητήσουμε ποινικές ευθύνες». Χαρακτήρισε, δε, «εύλογη και αναλογική ποινή (σ.σ. απόλυση) σε σχέση με αυτό που έκαναν».
«Υπάρχουν ευθύνες και στους εργαζόμενους και σε άλλους όπως τα Δημοτικά Συμβούλια. Χρειαζόντουσαν δύο για να χορέψουν αυτό το χορό. Και οι υπάλληλοι και αυτοί που τους πρότειναν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Όσον αφορά τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και των δημάρχων ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσει νέες «δεξαμενές» απολύσεων, τόνισε ότι «δεν τον ενδιαφέρει να πιάσει ποσοτικό στόχο για τις απολύσεις αλλά να αποκαταστήσω της νομιμότητα».
Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι δήμαρχοι αντιδρούν γιατί «υποπτεύονται ότι υπάρχουν και άλλες καραμπινάτες περιπτώσεις παρανομίας», δίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση του Δήμου Δραπετσώνας-Κερατσινίου ο οποίος ζημιώθηκε κατά δύο εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με το νέο μισθολόγιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως ενήμερο», καθώς, εκτός των άλλων «ήταν παρών και στο Παρίσι», ενώ καταλόγισε στο συγκυβερνών κόμμα «ενδιαφέρον διαφοροποίησης με το μάτι στην κάλπη» στο οποίο, όμως, δεν δίνει σημασία.


aftodioikisi.gr

Επιτέλους πρέπει να βγάλετε συμπεράσματα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας

Είναι απορίας άξιο να συνέρχεται το ΣΑΣ και τόσο ο δήμαρχος Χίου, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης να απουσιάζουν, ενώ  ο πρώτος σε δήθεν καυγά με τον κ. Λαμπρινούδη στο δημοτικό συμβούλιο, μάλωναν για το πανό που καθαιρέθηκε από την είσοδο του δημοτικού κτιρίου και αναφερόταν στην απομόνωση του νησιού λόγω των μειωμένων δρομολογίων πλοίων.
Για το πάπλωμα βέβαια και την ουσία που είναι η εφοπλιστική ασυδοσία κουβέντα, αφού δημοτική αρχή και αξιωματική αντιπολίτευση συμφωνούν επί της ουσίας να μην αγγίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του και να συζητούν για το πανό και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του πράγματος.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής, να ποια ήταν η παρέμβαση της ΛΑ.Σ. Β. Αιγαίου και του Στρατή Κόρακα στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Η πρόταση της ΛΑ.Σ Βορείου Αιγαίου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Επιτέλους πρέπει να βγάλετε συμπεράσματα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας
      Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βορείου Αιγαίου, Στρατής Κόρακας, παραβρέθηκε, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) και πήρε το λόγο κατά τη συζήτηση του θέματος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με τη Β. Ελλάδα καθώς, της Λήμνου, Λέσβου και Χίου με Πειραιά  και Φούρνων – Θύμαινας με Ικαρία και Σάμο.
    Ξεκινώντας την παρέμβασή του, σημείωσε ότι είναι καιρός να καταλήξουμε επιτέλους ότι με την πολιτική των απλόχερων επιδοτήσεων στους ακτοοπλόους εφοπλιστές για τις «άγονες» γραμμές το μόνο που πετύχατε είναι να γεμίσουν τα ταμεία τους και να ταλαιπωρούν τους κατοίκους των νησιών και τους επισκέπτες τους, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. «Αλήθεια» ρώτησε «έγινε ποτέ έλεγχος στα κέρδη που αποκομίζουν με τον πακτωλό των επιδοτήσεων και τα όλο και πιο ακριβά εισιτήρια που εισπράττουν;».
    Επανέλαβε, στη συνέχεια, την θέση του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης για δημόσιο φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που θα εξασφαλίζουν συγκοινωνίες σύγχρονες και με φτηνό εισιτήριο. «΄Ετσι θα φύγουμε και από την σημερινή λογική που θέλει να γίνεται ότι συμφέρει και αποδίδει στους εφοπλιστές και όχι ότι ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες».
«Η κυβέρνηση», τόνισε ο Στρ. Κόρακας, «υπηρετώντας τα συμφέροντα των εφοπλιστών, υπερδιπλασίασε την επιδότηση στην εταιρεία για το «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» για δυο δρομολόγια αντί για τρία που υπήρχαν και αφήνοντας απέξω την Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζουν εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες παιδιά του Β. Αιγαίου».
     Ζήτησε  να μπουν τρία δρομολόγια, συμπεριλαμβάνοντας και τη Θεσσαλονίκη και, σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί υπόψη το αίτημα των εκατοντάδων εργαζομένων στα νησιά που κατάγονται από Β. Ελλάδα και θα ήθελαν να μπορούν να επισκέπτονται τους δικούς τους το Σαββατοκύριακο. Για το θέμα αυτό κατέθεσε και σχετικό υπόμνημα του Τμήματος ΑΔΕΔΥ. Για την Ικαρία ζήτησε η σύνδεση να γίνεται εναλλάξ με Εύδηλο και Άγιο.
    Αναφερόμενος στην πρόταση της ΝΕΛ να αναλάβει χωρίς επιδότηση το δρομολόγιο σύνδεσης των νησιών του Β. Αιγαίου με Β. Ελλάδα θύμισε την απερίγραπτη ταλαιπωρία των κατοίκων των νησιών με την απαράδεκτη και εξαιρετικά ασυνεπή  «εξυπηρέτηση» του δρομολογίου και μάλιστα με επιδότηση(!) για να διερωτηθεί πώς τώρα θα κάνει το δρομολόγιο χωρίς επιδότηση και με ποια σκάφη. 
   Για τη σύνδεση της Λήμνου με Αθήνα υποστήριξε το αίτημα των Λημνιών για τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα θεωρώντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο, ενώ το σωστό είναι να υπάρχει καθημερινή σύνδεση.
    Για Λέσβο-Χίο Πειραιά, εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρόταση του κ. Βογιατζή και της κ. Καλογήρου για τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα το χειμώνα, αντί για τρία που βάζει η εταιρεία. Ζήτησε να υπάρχουν τουλάχιστον έξι δρομολόγια την εβδομάδα το χειμώνα, διότι αυτά τα δυο νησιά  είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας και έχουν μεγάλη κίνηση και το χειμώνα (και δεδομένου ότι τα αεροπλάνα δεν παίρνουν πλέον φορεία με ασθενείς). Εξάλλου κατά τους μήνες αιχμής η εταιρεία κέρδισε αρκετά και μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα δρομολόγια το χειμώνα με λιγότερα κέρδη.
    Στον αντίλογο του προέδρου του ΣΑΣ ότι τα δρομολόγια αυτά δεν είναι επιδοτούμενα αλλά είναι ελεύθερα, απάντησε ότι, παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση θα μπορούσε είτε να βρει λύση υποχρεώνοντας την εταιρεία είτε να δημοπρατήσει τη γραμμή με έξι δρομολόγια την εβδομάδα χωρίς επιδότηση. Σταματήστε επιτέλους αυτή την ακατάσχετη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
   Έθεσε επίσης το θέμα της καθημερινής σύνδεσης των Φούρνων-Θύμαινας με Ικαρία και Σάμο καθώς και τουλάχιστον τρεις φορές με Πειραιά

Ο κ. ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ κ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ...


Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος, για την εκλογική νίκη που πέτυχε το Κίνημα Ανατροπής για την Αυτοδιοίκηση του Γιώργου Πατούλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγχαίρω από την καρδιά μου το Κίνημα Ανατροπής για την Αυτοδιοίκηση και τον επικεφαλής του κ. Γιώργο Πατούλη για την ευρεία νίκη που πέτυχαν στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η λογική της  ανεξάρτητης και ακηδεμόνευτης Αυτοδιοίκησης επικράτησε.
Νέα πρόσωπα με σχέδιο και όραμα, που προτάσσουν τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επόμενη ημέρα στην Αυτοδιοίκηση.
Το στοίχημα κερδίζεται. 
Είμαι βέβαιος ότι η νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ θα ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της νέας περιόδου».    


Αποτελέσματα εκλογών στην ΚΕΔΕ

          

Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, αναδείχθηκε νικητής  στην αναμέτρηση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, κερδίζοντας 16 στις 31 έδρες και άρα την πλήρη αυτοδυναμία.
Ειδικότερα σε σύνολο 487 ψηφισάντων: έγκυρα: 484, λευκά:3. ΄Ελαβαν:
Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, 251 ψήφους και 16 έδρες.
Το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμφιλοχίας Αποστόλη Κοιμήση124 ψήφους  8 έδρες.
Η «Νέα Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αγ. Ι.Ρέντη – Νίκαιας Γιώργο Ιωακειμίδη, 51 ψήφους και 3 έδρες.
Η «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αιγάλεω, Δημήτρη Μπίρμπα, 47 ψήφους και 3 έδρες.
Η  «Λαϊκή Συσπείρωση» έλαβε 11 ψήφους και καμία έδρα.
Την 31η έδρα καταλαμβάνει εκ του νόμου ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

Εντός των επόμενων δέκα ημερών αναμένεται να συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 28 ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΖ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Aπαράδεκτη η αντίδραση των 28 για την κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυπριακής ΑΟΖ.
Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν σημειώνεται καμιά καταδίκη της Τουρκίας για τις αυθαιρεσίες της, ενώ διατυπώνονται μόνο αοριστολογίες περί «σεβασμού» των κυραρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και «ανησυχία» για τις εξελίξεις.
ΠΑράλληλα σημειώνεται  πως υπό τις συνθήκες είναι «περισσότερο σημαντικό από ποτέ να εξευρεθεί μια συνολική λύση για την Κύπρο, προς όφελος όλων των Κυπρίων». Με άλλα λόγια ξεχνάμε την κατάφωρη παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ ζητώντας μόνο συνολική λύση δηλαδή μοίρασμα των κοιτασμάτων.
Το θέμα της Κύπρου εντάχθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών της Συνόδου κατόπιν αιτήματος της Λευκωσίας, με αφορμή την αμφισβήτηση από μέρους της Τουρκίας των δικαιωμάτων της Κύπρου στα υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Μάλιστα, χθες Τετάρτη, ο Τούρκος πρωθυπουργός Νταβούτογλου έριξε λάδι στη φωτιά των τουρκικών προκλήσεων, λέγοντας πως το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Barbaros, που έχει εισέλθει στην κυπριακή ΑΟΖ, «θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες, βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει μεταξύ της Τουρκίας και της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"».
Μάλιστα, έκανε αναφορά και στα περί δύο κρατών, σημειώνοντας πως αν η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν δικαίωμα στις φυσικές αυτές πηγές που βρέθηκαν στον Νότο, τότε πρέπει να συζητηθεί το σενάριο των δύο κρατών.

defencenet.gr

" ΒΟΜΒΑ " ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ : ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΝ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ Α. ΜΑΡΤΙΝΟ

Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα της υπόθεσης των καταγγελιών για απόπειρα χρηματισμού βουλευτών και εξαγοράς τους προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας και να αποφυχθεί η πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά, με την κλήση για πρώτη φορά οικονομικών παραγόντων.
Ο εισαγγελέας Παν. Παναγιωτόπουλος, κάλεσε τον εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνο, πατέρα της βουλευτού της ΝΔ Γεωργίας Μαρτίνου και τον Σωκράτη Κόκκαλη πρώην ιδιοκτήτη της Intracom και νυ ιδιοκτήτη της Intracom Defence Electronics να καταθέσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο επιχειρηματίας καλούνται να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες στον εισαγγελέα καθώς, σε δεξίωση για το γάμο των παιδιών τους, φέρεται να ειπώθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Kontra News», τα περί «ανάγκης δημιουργίας κουμπαρά που θα εξαγοράσει τους βουλευτές».
Εν τω μεταξύ, στον κ. Παναγιωτόπουλο κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνος Καμμένος.
Μετά την έξοδο του από το εισαγγελικό γραφείο, ο κ. Καμμένος δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως κατέθεσε «προσωπικά» του στοιχεία για πιέσεις.
Αναλυτικά η δήλωσή του προέδρου των ΑΝΕΛ έχει ως εξής: «Ο εισαγγελέας ζήτησε ονόματα. Κατέθεσα τις φωτογραφικές διατάξεις και τροπολογίες, με τις οποίες ευνοήθηκαν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι εν συνέχεια ευνόησαν ΜΜΕ με συγκεκριμένες καμπάνιες. Κατέθεσα συγκεκριμένες πιέσεις από τον κρατικούς μηχανισμούς και ιδίως το ΣΔΟΕ σε βουλευτές των ΑΝΕΛ.
Οι δύο έμειναν και για δύο που έφυγαν χωρίς πολιτική αιτία, αλλά με φήμες ότι βρέθηκαν κάτω από έναν εγκληματικό εκβιασμό. Κατέθεσα και προσωπικά μου στοιχεία για πιέσεις. Μου ζήτησε ο εισαγγελέας στοιχεία για δωροδοκίες.
Αν τους είχαμε πιάσει με τη γίδα στην πλάτη, θα το είχαμε καταθέσει. Πρότεινα να ανοίξουν οι λογαριασμοί όλων των βουλευτών. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ασχολήθηκε με αυτές τις τροπολογίες. Πεδίο δόξης λαμπρό να ανοίξουν οι συγκεκριμένες υποθέσεις».
Ο εισαγγελέας κάλεσε επίσης να καταθέσει και η κυβερνητική εκπρόσωπος σοφία Βούλτεψη.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ

Γεμάτη παγίδες και εξαιρέσεις για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τους φόρους τους είναι η νέα ρύθμιση χρεών με τις 100 δόσεις που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, ενώ δεν αφορά ανθρώπους που πιθανόν δεν έχουν την παρούσα φαση δυνατότητα αποπληρωμής..
Στη ρύθμιση μπαίνουν «υποχρεωτικά» όλες οι βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία -και μη ληξιπρόθεσμες- έως και την 1η Οκτωβρίου (ή έως τέλος Σεπτεμβρίου για τα ασφαλιστικά ταμεία).
Η τροπολογία όμως φαίνεται πως πετάει έξω όσους έχουν μπει στην «πάγια ρύθμιση» για νέα χρέη με 12-24 δόσεις και αφορά μόνο όσους έχουν μπει στην ρύθμιση «νέας αρχής» («τελευταίας ευκαιρίας») με τις 48 δόσεις που εκπνέουν σταδιακά και πλέον έχουν απομείνει λιγότερες από 30, σαν να πρόκειται δηλαδή για μια επέκταση της ρύθμισης για τα παλαιά χρέη και δεν καλύπτει όσους έχουν 12 δόσεις.
Ειδικότερα:
- Μπορεί η διάταξη που έρχεται στη Βουλή να τελείωσε μέσα τρία 24ωρα από τη στιγμή που πήρε πάνω του το θέμα ο πρωθυπουργός, αλλά η υποβολή αιτήσεων και η μείωση των δόσεων δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν τον Δεκέμβριο ή τα τέλη Νοεμβρίου το νωρίτερο.
Μέχρι τότε δεν θα δουν ελάφρυνση οι οφειλέτες, και αυτό επειδή θα χρειαστεί να περάσουν δύο ή και τρεις εβδομάδες ακόμα, προκειμένου να ετοιμαστούν και να εκδοθούν οι εγκύκλιοι που προβλέπει η διάταξη, να γίνει νέα εκκαθάριση των ήδη ρυθμισμένων οφειλών και να λειτουργήσει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί για να υποδεχτεί τα αιτήματα των φορολογουμένων, πριν κληθούν να πληρώσουν την α΄δόση με τους νέους όρους.
- Όσο αργεί να ξεκινήσει η νέα ρύθμιση και μέχρι να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι -ακόμα και όσοι δυσκολεύονται- έρχονται αντιμέτωποι με όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους που συσσωρεύονται κάθε μήνα σε εφορία και Ταμεία (εισφορές, φόροι εισοδήματος, έκτακτες εισφορές, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ).
Προκειμένου να κάνουν αίτηση, πρέπει να τις έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς! Άρα αν κάνουν αίτηση Δεκέμβριο ή μέχρι τον Μάρτιο του 2015 που τους δίνει περιθώριο η ρύθμιση, θα πρέπει να βρουν να πληρώσουν μαζεμένα ή κάθε μήνα στην ώρα τους, όλους τους τρέχοντες φόρους.
- Αλλά και αν μπουν στη ρύθμιση και για όσο θα βρίσκονται σε αυτήν, έως και για μια οκταετία, θα πρέπει να μη δημιουργούν νέα χρέη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αφού και σήμερα ακόμα, με τις ρυθμίσεις που ίσχυαν και θα εξακολουθούν να ισχύουν,  οι οφειλέτες πληρώνουν μεν τα παλαιά τους χρέη (μειώθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο) αλλά αφήνουν απλήρωτα νέα χρέη που δημιουργούνται από υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά (αυξήθηκαν 1,1 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα).
Ελλείψει χρημάτων άλλωστε δεν έμπαιναν στις δόσεις τα 3 εκατομμύρια οφειλέτες (ανάμεσά τους 1 εκατομμύρια άνεργοι και 500.000 μικρομεσαίοι που έχουν κλείσει ή λειτουργούν με ζημιές), αλλά μόλις 200.000 όλοι και όλοι που άντεχαν έως τώρα να δίνουν ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για να εξοφλούν τμηματικά την οφειλή τους.
- Όσοι δημιουργήσουν νέα χρέη, καθώς και όσοι δεν πληρώσουν δύο δόσεις μέσα στο έτος ή μία δόση για πάνω από δύο μήνες, χάνουν τη ρύθμιση.
- Αν μπουν στη ρύθμιση, δεν αίρονται αυτομάτως οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί. Θα πρέπει και να μπουν στη ρύθμιση, και να κάνουν ειδική αίτηση, αλλά και να εξοφλήσουν τουλάχιστον το 50% της οφειλής τους, ώστε να αρθούν τα μέτρα.
- Εξαιρούνται όλοι οι οφειλέτες με κύρια οφειλή (χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα) ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ.
- Η ρύθμιση προβλέπει 100 δόσεις για τα μικρά χρέη έως 15.000 ευρώ και 72 δόσεις για τα μεγαλύτερα. Αυτό θα έπρεπε, λένε ακόμα και στο υπουργείο Οικονομικών, να ίσχυε ανάποδα, προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερο εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο χρέος και από τους οποίους το δημόσιο αναμένει περισσότερα έσοδα.
Σε ένα σχηματικό παράδειγμα (και χωρίς να συνυπολογιστούν οι τόκοι), αν κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ με 100 δόσεις πληρώνει 100 ευρώ το μήνα, ενώ με 72 δόσεις θα πλήρωνε  139 ευρώ. Έχει δηλαδή μια σχετικά μεγαλύτερη ελάφρυνση κάτω των 40 ευρώ το μήνα, με τα οποία προφανώς δεν σώζεται (πλην ίσως να πληρώσει μία επίσκεψη σε σούπερ-μάρκετ ή τον λογαριασμό του κινητού του).
Αντιθέτως, αν μια επιχείρηση χρωστά πχ 600.000 ευρώ θα μπορούσε να πληρώνει 6.000 ευρώ και όχι 4.167 που προκύπτει με 72 δόσεις (πέραν των προσαυξήσεων), και έτσι με τα επιπλέον χρήματα θα μπορούσε να πλήρωνε πχ προμηθευτές ή κάποια άλλη υποχρέωση της για να μην κλείσει.
- Η εφορία μπορεί να κάνει συμψηφισμό με επιστροφές ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος και να τα αφαιρεί από το χρέος που έχει ρυθμιστεί.
Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ " ΞΕΡΙΖΩΣΕ " ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ Ή ΣΕ ΧΑΠΙ

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο, που δοκιμάστηκε στις ΗΠΑ με την προσωρινή ονομασία OTS964, μπόρεσε να καταστρέψει τελείως τους επιθετικούς καρκινικούς όγκους ανθρωπίνων πνευμόνων, οι οποίοι είχαν μεταμοσχευθεί σε ποντίκια.
Το φάρμακο κρίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητάς του, όπως έδειξαν οι δοκιμές στα πειραματόζωα, καθώς πέτυχε το πλήρες ξερίζωμα των όγκων.
Οι αμερικανοί και ιάπωνες ερευνητές, με επικεφαλής τον ιαπωνικής καταγωγής καθηγητή ιατρικής Γιουσούκε Νακαμούρα του Πανεπιστημίου του Σικάγο, που έκαναν τη δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», δήλωσαν ότι το φάρμακο μπορεί να ληφθεί είτε ενδοφλέβια είτε ως χάπι, ενώ και στις δύο περιπτώσεις είναι καλά ανεκτό και έχει περιορισμένη τοξικότητα, με συνέπεια και οι παρενέργειές του να είναι μικρές.
Το φάρμακο αναστέλλει τη δράση μιας πρωτεΐνης (ενζύμου), της ΤΟΡΚ, η οποία υπερπαράγεται σε αρκετά είδη καρκινικών όγκων, όπως των πνευμόνων και του μαστού. Χωρίς την εν λόγω πρωτεΐνη, τα καρκινικά κύτταρα αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κυτταρικής διαίρεσης και τελικά πεθαίνουν.
Οι επιστήμονες είχαν ανακαλύψει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη - στόχο πριν από μια σχεδόν δεκαετία, αλλά τους πήρε όλο αυτό το διάστημα, έως ότου ανακαλύψουν ένα φάρμακο που να «φρενάρει» τη δράση της. Χρειάστηκε να δοκιμάσουν περίπου 300.000 φυσικές δραστικές ουσίες και πάνω από 1.000 συνθετικές μέχρι να καταλήξουν στο φάρμακο ΟΤS964. «Πιστεύουμε ότι έχουμε πλέον στα χέρια μας κάτι πολλά υποσχόμενο», δήλωσε ο Γιουσούκε Νακαμούρα.
Η πρώτη δοκιμή έγινε σε έξι ποντίκια, στους πνεύμονες των οποίων είχε μεταμοσχευθεί ένας ιδιαίτερα επιθετικός καρκίνος των ανθρώπινων πνευμόνων. Όταν πλέον οι όγκοι είχαν αναπτυχθεί σε μέγεθος 150 κυβικών χιλιοστών (περίπου όσο μια σταφίδα), οι επιστήμονες άρχισαν να δίνουν ενδοφλέβια το νέο φάρμακο δύο φορές την εβδομάδα επί τρεις εβδομάδες.
Οι όγκοι συρρικνώθηκαν πολύ γρήγορα και συνέχισαν τη συρρίκνωσή τους ακόμη και μετά τη διακοπή της φαρμακοθεραπείας. Σε πέντε από τα έξι ποντίκια οι καρκινικοί όγκοι εξαφανίστηκαν τελείως σε 25 έως 29 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας - χωρίς ορατές παρενέργειες λόγω τοξικότητας.
Ανάλογη αποτελεσματικότητα υπήρξε στη δεύτερη δοκιμή, που αφορούσε τη χορήγηση του ίδιου φαρμάκου από το στόμα κάθε μέρα επί δύο εβδομάδες. Και στα έξι ποντίκια υπήρξε πλήρης εξαφάνιση των όγκων στους πνεύμονές τους. Η μόνη παρενέργεια ήταν η μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα των πειραματόζωων μετά τη λήξη της θεραπείας, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από δύο εβδομάδες.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αν και επρόκειτο για μια μελέτη σε μικρό δείγμα, το αποτέλεσμα ήταν δραματικό. «Είναι σπάνιο να δει κανείς πλήρη καταστροφή των όγκων στα ποντίκια. Πολλά φάρμακα μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη των όγκων, αλλά είναι ασυνήθιστο να βλέπει κανείς το ξερίζωμά τους. Κάτι τέτοιο σπανιότατα έχει αναφερθεί», δήλωσε ο Γιουσούκε Νακαμούρα, ο οποίος έως το 2012 ήταν διευθυντής του Γραφείου Ιατρικών Καινοτομιών της ιαπωνικής κυβέρνησης.
Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι το φάρμακο θα είναι χρήσιμο και σε άλλους όγκους, όπως του εγκεφάλου, του ήπατος, της ουροδόχου κύστης, καθώς και σε μερικά είδη λευχαιμίας. Ήδη, σε συνεργασία με ογκολόγους του Πανεπιστημίου του Σικάγο, σχεδιάζουν την πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, η οποία θα ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2015.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΣτα πλαίσια της προετοιμασίας της πανελλαδικής πανεργατικής κινητοποίησης της 1ης Νοέμβρη για την Ανεργία, την Κοινωνική Ασφάλιση, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣ-ΝΑΤ πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Οκτώβρη 10:30 π.μ. πλατιά σύσκεψη με μαζική συμμετοχή συνταξιούχων ναυτεργατών για την καλύτερη οργάνωση και παρουσία στο πανελλαδικό συλλαλητήριο.
Καθόρισε τόπο προσυγκέντρωσης την πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά στις 6 π.μ. και στις 11 π.μ. όλοι στην πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα.
Καλούμε όλες τις Ναυτεργατικές οργανώσεις των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτεργατών να καταδικάσουν τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτη για τις δηλώσεις του σε δύο διαδοχικές συναντήσεις με την ΠΝΟ (5/8 και 16/10) ότι «θα σας συμφέρει να το κλείσουμε το ΝΑΤ» καθώς και την προσπάθειά του, κατ’ εντολή των εφοπλιστών, να επιβάλει ατομικές συμβάσεις (μαύρη ανασφάλιστη εργασία).
Ναυτεργάτες, Συνταξιούχοι, απομονώστε τους υπονομευτές και τα φερέφωνα του κεφαλαίου. Όλοι στο συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη, Σάββατο 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, για να ακουστεί η δική μας φωνή και να γίνει εφαλτήριο για κλιμάκωση με πολύμορφους αγώνες και απεργιακές κινητοποιήσεις.
    E- NAUTILIA 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ


Κύριοι,
 Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Πέμπτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
2. Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.
3. Τροποποίηση των αριθμ. 237/14 και 238/14 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.
Χίου σχετικά με την Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων επιφάνειας
9.473 τ.μ. και 6.018 τ.μ. στην εξομοιούμενη χερσαία ζώνη λιμένα Θόλους για 12
έτη.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 203.116,00€, έγκριση μελέτης – εκτέλεσης του έργου
«Αφαίρεση λάσπης από τον Κεντρικό Λιμένα Χίου».
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ¨Ασφάλειας
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμένα Χίου” και ψήφιση πίστωσης
ποσού 63.164,00€.
6. Ορισμός νομικού για κατάθεση ενστάσεως στην απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για τη συντήρηση των pillars και ποσού
10.000,00€ για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Κεντρικού Λιμένα Χίου.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια προγράμματος
Alphaware.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για
την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την παραλαβή καταλοίπων πλοίων.
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών.
11. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
12. Παραγραφή χρηματικών καταλόγων 33/2013 και 34/2013.
13. Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων.
14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Υπηρεσιών
και Μεταφορών Π.Δ. 28/1980.
15. Ορισμός Νομικού για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το από 30/04/2014
έγγραφο της εταιρείας SUNRISE LINES ΕΠΕ.
16. Εξουσιοδότηση Προέδρου για συναλλαγές με τη Τράπεζα της Ελλάδος.17. Κλείσιμο Λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Χίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος με
αριθμό λογαριασμού 2360/26000 και μεταφορά των υπολοίπων του στον
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου διατηρούμε τα ταμειακά
μας υπόλοιπα.
18. Κλείσιμο Λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Χίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος με
αριθμό λογαριασμού 2364/250006 και μεταφορά των υπολοίπων του στον
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου διατηρούμε τα ταμειακά
μας υπόλοιπα.
19. Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για
πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ερμιόνης.
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.142,16€ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού για το έτος 2014.
21. Συζήτηση για τη μεταφορά Φ/Γ πλοίων στο Λιμένα Μεστών.
22. Ανάκληση της αριθ. 140/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ
 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΠΑΤΗ - ΜΑΜΟΥΘ 25 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ - ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Και Έλληνες εργαζόμενοι στην Κομισιόν εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο με τιςεπιδοτήσεις των προγραμμάτων “Κοινωνία της Πληροφορίας” και “Πολιτεία”, που ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ!

ΚΗ υπόθεση, που ερευνάται από την οικονομική αστυνομία εδώ και πέντε χρόνια, είναι τόσο σοβαρή, που είναι χαρακτηριστικό ότι οι φάκελοι με τις δικογραφίες έφτασαν την 1η Οκτωβρίου στην Εισαγγελία με φορτηγό!

Τα χρήματα από τα κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με την Εισαγγελία, που άσκησε σήμερα κακουργηματικές διώξεις, δόθηκαν σε ερενητικά και πιλοτικά προγράμματα, αλλά κατέληξαν είτε στους προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων στα σκάνδαλα ή σε πολυτελή ακίνητα.

Η Εισαγγελία, στο ελληνικό σκέλος της υπόθεσης, άσκησε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, κατά των εκπροσώπων τεσσάρων εταιρειών που εμπλέκονται στην απάτη, με βάση στοιχεία που εστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF).

Η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της πλαστογραφία μετά χρήσεως, από δράστες που ενεργούν κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από δράστες που ενεργούν κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια.

Την υπόθεση χειρίστηκαν με εντολή του προϊσταμένου της Ηλία Ζαγοραίου, οι εισαγγελείς  Χ. Ντζούρας και Γ. Καλούδης οι οποίοι άσκησαν και την ποινική δίωξη.
Πώς καρπώνονταν τα κοινοτικά κονδύλια

Προς το παρόν, η δικογραφία που σχηματίστηκε για το "ελληνικό σκέλος της απάτης" στρέφεται κατά των εκπροσώπων τεσσάρων εταιρειών που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάθεσης φακέλων για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ποσών σε προγράμματα έρευνας ανάπτυξης και χρήσης Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνίας. Βάσει των στοιχείων της OLAF που ερεύνησαν οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες, προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους, οι οποίες συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν.

Οι εν λόγω εταιρείες φέρονται να δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα κέρδη, χρησιμοποιώντας άλλες εικονικές εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων.

Στη δικογραφία, χαρακτηριστικά, γίνεται λόγος για "συστηματική απάτη σε βάρος κοινοτικών πόρων από ομάδα εταιρειών"

Η πρώτη διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει από τη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν και δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα κέρδη, χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων. 

Δικαστική συνδρομική από τις Βρυξέλλες ζητούν οι ελληνικές αρχές για τους Έλληνες υπαλλήλους

Για την υπόθεση της απάτης, φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις και σε βάρος υπαλλήλων της Κομισιόν, μεταξύ αυτών και Ελλήνων, υπαλλήλων της Κομισιόν, οι οποίοι ενέκριναν τα επίμαχα προγράμματα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, που ερευνώνται, φέρονται να διαμόρφωναν τους όρους των προγραμμάτων, σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις και το αντικείμενο, προκειμένου να καταλήγουν τα χρήματα σε συγκεκριμένους δικαιούχους στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες κοινοτικές χώρες.

Οι εισαγγελείς έχουν υποβάλει αίτημα δικαστικής συνδρομής για τους Έλληνες εμπλεκόμενους υπαλλήλους της Κομισιόν, καθώς υπάρχει εκκρεμοδικία λόγω παράλληλης έρευνας που διενεργείται στις Βρυξέλλες. Σε περίπτωση ωστόσο που σε βάρος τους προκύψουν επιπλέον στοιχεία τότε η δίωξη στην ελληνική δικογραφία θα επεκταθεί και σε αυτούς, πιθανόν και για το αδίκημα της δωροδοκίας- δωροληψίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

newsit.gr

ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ , ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ


ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2271081474-2271044395

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ - Ολη η απόφαση


Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ - Ολη η απόφαση
Δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης το ΦΕΚ που καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να λάβουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.
Πρόκειται για δύο αποφάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην έκπτωση που προβλέπεται για τους κενούς και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους και η δεύτερη αφορά στις εκπτώσεις προς ιδιοκτήτες οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Για τους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους η έκπτωση θα χορηγείται χωρίς να ζητηθούν δικαιολογητικά από τους φορολογούμενους.
Η απόφαση για την έκπωση στους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους προβλέπει ότι:
Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, θα πραγματοποιειθεί κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
«Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα, και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015» αναφέρει η απόφαση.
Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2013, λαμβάνονται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ ανά περιφέρεια. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αναγράφονται στις εμπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπα Ε9) έτους 2014 και στις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων (έντυπα Ε2) οικονομικού έτους 2014.
• Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας, από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.
• Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
Σχετικά με τις εκπτώσεις σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προβλέπεται οτι:
1. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 3 έως και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
2. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
3. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
4. Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
5. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47) αποπερατωμένων και ημιτελών καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του φορολογουμένου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
6. Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014 ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης δεκτές γίνονται αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή, την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, την Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Και για τη χορήγηση των εκπτώσεων σε ποσοστό 50% ή 100% θα γίνουν δύο εκκαθαρίσεις,
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι
τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.

imerisia.gr