Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΔΕ ΧΙΟΥ: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- ΓΚΡΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

Αποφασισμένοι να δώσουν την σκληρή μάχη των εκλογών δήλωσαν τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ στη χθεσινή συνεδρίαση της Νομαρχιακής  Επιτροπής.
Ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού του κόμματος κ. Παντάκης,  αναφέρθηκε διεξοδικά στον τρόπο που θα κινηθούν τα μέλη ώστε να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Από την συνεδρίαση δεν έλειψαν και  οι γκρίνιες και τα πυρά κατά του Νότη Μηταράκη, ο οποίος ανέβαινε πρώτη φορά τα σκαλιά της ΝΟΔΕ.
Οι υπόλοιποι 9 που έχουν καταθέσει συμμετοχή για τις βουλευτικές εκλογές (πλην της βουλευτού ΝΔ κ. Μαρίας Σταυρινούδη, η οποία θα είναι αυτοδίκαια υποψήφια), διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την μη έγκαιρη ανακοίνωση των τελικών  υποψηφιοτήτων..
Οι περισσότεροι υποψήφιοι στράφηκαν κατά της  ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του κ. Μηταράκη και της παρατεταμένης προεκλογικής εκστρατείας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, περιδιαβαίνοντας  τα χωριά της Χίου «εκμεταλλευόμενος» και το προνόμιο της υπουργικής του ιδιότητας.
Ολοι οι συνυποψήφιοι ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν στην διάθεσή τους να προετοιμάσουν τον εκλογικό αγώνα σε σχέση με τον προαναφερόμενο υπουργό
Ο κ. Μηταράκης σαφώς ενοχλημένος, δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί   προσωπικά σχόλια ενώ υπερτόνισε την χιακή καταγωγή του.

Οι υποψηφιότητες αναμένονται να ανακοινωθούν εντός του επόμενου 48 ωρου

"ΔΩΡΟ" ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
Ποιοι θα έχουν ένα «δώρο» στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ Ένα δώρο θα λάβουν στους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ, οι κάτοικοι 272 περιοχών της Ελλάδας που είναι εγκαταστημένα αιολικά πάρκα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ και του υπουργείου Εσωτερικών. Το οικονομικό αυτό όφελος θα κατανεμηθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους στους λογαριασμούς τους
Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ και του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς προβλέπει όλες τις διαδικασίες που θα γίνουν απο τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν την οικονομική αυτόματη απολαβή ως ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει ότι ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ και αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών Α.Π.Ε., που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται η τιμολόγησή τους. δείτε εδώ όλες τις 272 περιοχές που οι κάτοικοι θα λάβουν την έκπτωση στους λογαριασμούς Δικαιούχοι της πίστωσης Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 4 εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και εντός όλου του Δήμου, στην περίπτωση που δεν αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες. Οι οικιακοί καταναλωτές της ανωτέρω παραγράφου προσδιορίζονται βάσει των στοιχείων του αρμόδιου Διαχειριστή. Παραδοχές και μεθοδολογία απόδοσης των πιστώσεων στους δικαιούχους  Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. προσδιορίζεται από τα στοιχεία που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) http://www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο επιμερισμός του ποσού της πίστωσης από κάθε σταθμό Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες προκύπτει από την επεξεργασία των επιμέρους δεδομένων της ΡΑΕ και γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.  Όταν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, τα ποσά της πίστωσης από το σταθμό επιμερίζονται σε αυτές ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Στην περίπτωση αιολικών σταθμών ως μονάδες του σταθμού θεωρούνται οι ανεμογεννήτριες αυτού. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικού σταθμού με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ως μονάδες του σταθμού θεωρούνται η υδροληψία και ο σταθμός παραγωγής αυτού με την συνολική ισχύ του σταθμού να ισοκατανέμεται σε αυτές. Για σταθμούς ΑΠΕ, εκτός αιολικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, ο επιμερισμός των ποσών πίστωσης ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα υπολογίζεται βάσει του αντίστοιχου τμήματος του εμβαδού του γηπέδου εγκατάστασης. Για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα για την οποία προκύπτει πίστωση από έναν ή περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αθροίζονται ανά έτος τα επιμέρους ποσά. Από την άθροιση των επί μέρους ποσών, σε ετήσια βάση, προκύπτει το Συνολικό Ποσό προς Πίστωση για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΣΠΠ.ΔΤΚ). Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε δύο επιμέρους ποσά, στο Ποσό Άμεσης Πίστωσης (ΠΑΠ) και στο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης (ΠΕΠ), σε ποσοστό 30% και 70%, αντίστοιχα, του συνολικού ποσού, έτσι ώστε για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΔΤΚ), να ισχύει: (ΣΠΠ.ΔΤΚ) = (ΠΑΠ. ΔΤΚ) + (ΠΕΠ.ΔΤΚ), όπου (ΠΑΠ.ΔΤΚ)=0,30^ΣΠΠ.ΔΤΚ) και (ΠΕΠ.ΔΤΚ)= 0,70^ΣΠΠ.ΔΤΚ).  Το ετήσιο Ποσό Άμεσης Πίστωσης της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (ΠΑΠ.ΔΤΚ) αποδίδεται ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους, δηλαδή: (ΠΑΠ.ΔΠ)=(ΠΑΠ. ΔΤΚ)/ν, όπου ν το πλήθος των Δικαιούχων της Πίστωσης σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (ΠΕΠ.ΔΤΚ) αποδίδεται στους δικαιούχους εντός των ορίων της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία: Πίνακας 1: Συντελεστής Επιδότησης Κατανάλωσης Ενέργειας Πίνακας 1: Συντελεστής Επιδότησης Κατανάλωσης Ενέργειας ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ^Σ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σε KWh) Συντελεστής Επιδότησης Από έως 0 2000 100% 2001 3000 50% 3001   0% (α) Για κάθε δικαιούχο της πίστωσης, και με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται σε κάθε τετραμηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογίζεται η Τετραμηνιαία Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης, ως το άθροισμα των γινομένων της ποσότητας της καταναλισκόμενης ενέργειας, εντός κάθε ενός από τα διαστήματα κατανάλωσης του Πίνακα 1, επί τον αντίστοιχο συντελεστή επιδότησης. Η Ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης (ΕΚΕ.ΔΠ) προκύπτει ως το άθροισμα των τριών τελευταίων Τετραμηνιαίων Επιδοτούμενων Κατανάλωσεων Ενέργειας αυτού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τετραμηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών, χρησιμοποιείται αντίστοιχος αριθμός αυτών ώστε να αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί δεν αντιστοιχούν σε χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, γίνεται η κατάλληλη αναγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που η παροχή είναι ενεργή. (γ) Υπολογισμός συνολικής ετήσιας Επιδοτούμενης Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΕΚΕ.ΔΤΚ): Η συνολική ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα προκύπτει ως το άθροισμα των συνολικών ετήσιων Επιδοτούμενων Καταναλώσεων Ενέργειας όλων των Δικαιούχων της Πίστωσης εντός των ορίων του. (δ) Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης το οποίο αποδίδεται σε κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης (ΠΕΠ.ΔΠ) προκύπτει βάσει του τύπου: (ΠΕΠ.ΔΠ)=(ΠΕΠ.ΔΤΚ) x (ΕΚΕ. ΔΠ)/(ΕΚΕ.ΔΤΚ). Το τελικό Ποσό Πίστωσης το οποίο αποδίδεται σε κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης (ΠΠ.ΔΠ) προκύπτει ως το άθροισμα του ποσού της παρ. 4 και της παρ. 5, δηλαδή: ΠΠ.ΔΠ=ΠΑΠ.ΔΠ+ΠΕΠ.ΔΠ Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, και προκειμένου να γίνει η απόδοση στους δικαιούχους των αδιάθετων ποσών των προηγούμενων ετών έως την 31.12.2014, ορίζεται ότι η διαδικασία θα έχει έναρξη εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως ΔΧΔ θα πρέπει να κάνει τις ενέργειες που προβλέπονται εντός δυο (2) μηνών.

www.dikaiologitika.gr

ΔΥΟ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟΜετά την παραπομπή τους για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» σε βαθμό πλημμελήματος, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών στέλνουν τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και την σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, αυτή τη φορά για να δικαστούν με κατηγορία κακουργηματική. 

Με το υπ. αριθ. 2315 βούλευμά τους παραπέμπουν το ζευγάρι να λογοδοτήσει για το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε από τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ σε τραπεζικό λογαριασμό, χρήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα περιουσιακά τους στοιχεία τα έτη 2009-2010. 

Με το βούλευμα, δε, διατηρούνται μέχρι τη δίκη και οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί μετά την απολογία τους τον περασμένο Απρίλιο, ενώ τους απαγορεύεται η εκποίηση περιουσίας που κατέχουν ως επικαρπωτές. 

Ήδη το ζεύγος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 ετών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» το οικονομικό έτος 2009, ποινή μετατρέψιμη σε χρηματική έναντι 10 ευρώ την ημέρα και με αναστέλλουσα δύναμη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Εκτός των παραπάνω, όμως, εκκρεμεί και μία ακόμη δίκη που αφορά ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» για το έτος 2008. 

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο, ο πρώην υφυπουργός Ιωάννης Ανθόπουλος, θα καθίσει στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας μία πρωτοφανή όσο και απαξιωτική κατηγορία για πρώην πολιτικό: αυτή της τοκογλυφίας.