Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Στην τσιμπίδα του ΣΕΕΔ οι επίορκοι – Ηλεκτρονικό μάτι θα παρακολουθεί όλες τις υποθέσεις


Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) Παρασκευά Νομικού, καλούνται όλες οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού του ευρύτερου δημοσίου τομέα να καταχωρήσουν στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔ το σύνολο των στοιχείων που αφορούν πειθαρχικές υποθέσεις. Η συγκεκριμένη απόφαση απευθύνεται στα Υπουργεία, στους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Στόχος είναι αφενός να δημιουργηθεί μια «ηλεκτρονική πύλη επίορκων» και αφετέρου να παρακολουθούνται διεξοδικά οι πειθαρχικές διαδικασίες.

aftodioikisi.gr

Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 89.642 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς (πίνακες)


Από σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου, θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ΕΕΤΑΑ μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (CΟURIER). Βάσει της απόδειξης του ταχυδρομείου θα αποδεικνύεται και το εμπρόθεσμο της αίτησης που θα που ορίζεται για τις 4 Αυγούστου και ώρα 14:00.
Προσοχή:
1. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
2. Σε περίπτωση υποβολής παραπάνω από μιας αίτησης από οποιαδήποτε μητέρα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη χρονολογικά υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.
3.  Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό που αφορά στην αποστολή της αίτησης τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.
4.  Με την αίτηση τους οι μητέρες θα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.
5. Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τέσσερις (4) εναλλακτικών επιλογών Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
6. Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:
εεταα

Προβλήματα με 200.000 φορολογικές δηλώσεις


Σε αναμονή βρίσκονται περίπου 200.000 φορολογούμενοι των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα.
Ειδικότερα, οι παραπάνω φορολογούμενοι αν και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση πριν από τη 14η Ιουλίου (όπου και έκλεισε το ηλεκτρονικό σύστημα) περιμένουν από το υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς κλήθηκαν να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις αποδείξεις στην εφορία, αφετέρου κάποιοι άλλοι υπέβαλαν δήλωση με επιφύλαξη, σύμφωνα με την «Καθημερινή».
Το πρόβλημα που δημιουργείται σχετίζεται με την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης η οποία εκπνέει την επόμενη Πέμπτη. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 31 Ιουλίου, θα θεωρηθούν οφειλέτες του Δημοσίου ή θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο σε δύο δόσεις;
Σύμφωνα με τον νόμο, οι δόσεις του φόρου εισοδήματος καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένα στα τέλη Ιουλίου, τα τέλη Σεπτεμβρίου και τα τέλη Νοεμβρίου. Στην περίπτωση που ο φόρος βεβαιωθεί μετά τις 31 Ιουλίου, θα πρέπει, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Διαφορετικά, χωρίς οι ίδιοι να φέρουν ευθύνη, θα «χάσουν» μία δόση από τις τρεις που προβλέπονται.
Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι γίνεται «αγώνας» ώστε να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο με το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet όσο και με τη νομοθεσία.

aftodioikisi.gr

" EΛΕΓΧΟΣ ΣΕ 2.500 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΕ 10 ΔΗΜΟΥΣ "

Έλεγχος σε 2.500 υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. σε 10 Δήμους
Επιστολή για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου έστειλε, σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουλίου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Κωνσταντίνο Ασκούνη.
«Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από τη μακρόχρονη και πετυχημένη πορεία σας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η τήρηση της αρχής της νομιμότητας, αποτελεί, την υπέρτατη υποχρέωση όλων των οργάνων διοίκησης. Οι “κραυγές” του παρελθόντος που είχαν μάθει με απειλές να επιβάλλονται, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποδεκτές από κανέναν. Για το λόγο αυτό, σας καλώ, όπως πολύ εύστοχα το πράξατε και στο ζήτημα της απογραφής των ΝΠΙΔ, να διευκολύνετε και να εγγυηθείτε τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου», επισημαίνει - μεταξύ άλλων - στην επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης.
«Ήδη ως πρώτο βήμα ξεκινώντας τη διαδικασία, που προβλέπει ο νόμος, έχω ζητήσει από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τη διενέργεια, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, του επανελέγχου της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, στη Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά, Ασπροπύργου, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ζωγράφου, Χαλανδρίου, Θεσσαλονίκης, Λαρισαίων, Πατρών και Ρεθύμνου.
Η επιλογή των ανωτέρων φορέων και Δήμων έγινε με αποκλειστικό κριτήριο το συνολικό αριθμό της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτούς.
Αν και οι Δημοτικές Αρχές και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των ως άνω Δήμων έχουν δεχθεί πρόθυμα να συνεργαστούν με τα κλιμάκια των Επιθεωρητών σε ορισμένους Δήμους (Πειραιά, Ζωγράφου, Πατρών και Χαλανδρίου) κάποιοι υπάλληλοι, που δηλώνουν συνδικαλιστές με τη δημόσια και πέρα από κάθε λογική προτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ παρακωλύουν τον ως άνω έλεγχο κατά παράβαση των σαφών προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες η όποια παρακώλυση συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος» συνεχίζει.
Ο Υπουργός καταλήγει στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ τονίζοντας, ότι «είναι ηθική υποχρέωση όλων μας να ελέγξουμε και να εντοπίσουμε εκείνες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που μετετράπησαν σε αορίστου κατά παράβαση των νόμιμων διαδικασιών, προκείμενου να διαλύσουμε οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται ότι αυτές οι μετατροπές δεν έγιναν με σύννομο τρόπο».


epoli.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΧΙΟΥ

     Το καλοκαιρινό παζάρι του, πραγματοποιεί το Τοπικό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Χίου, την ερχόμενη Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, στη είσοδο της Απλωταριάς από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.
     ΄Όπως κάθε χρόνο οι εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού Χίου, έφτιαξαν και θα διαθέτουν τραχανά, γλυκά κουταλιού, ταψιού, κουλουράκια και άλλα παραδοσιακά είδη.
     Με τις αγορές των συμπολιτών μας, προσφέρεται  η δυνατότητα να ενισχυθεί το έργο του Τοπικού Τμήματος Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού Χίου.
    Θα χαρούμε πολύ  να σας έχουμε κοντά μας συμπαραστάτες, για μια ακόμη φορά στις προσπάθειες , που καταβάλουμε για ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων του νησιού μας.
Το Τοπικό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Χίου

Χυδαία πρόκληση απο ΗΠΑ: Αθωώνουν τους Τούρκους γενοκτόνους και …καταδικάζουν τους αντιστεκομενους κατοίκους της Ουκρανίας!!


Πολλές διαφορές μεταξύ της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και της κατάστασης με τους Ρώσους στην Ουκρανία βλέπει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μαρί Χάρφ, όπως η ίδια ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης στην Κέντρο Ξένου Τύπου της Ουάσιγκτον, με θέμα την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Σε παρατήρηση Κύπριου δημοσιογράφου πως αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ζητούν από τους Ρώσους να αποχωρήσουν από την Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή ποτέ δεν ζητούν από την Τουρκία να αποσυρθεί από την Κύπρο και ερωτηθείσα ποιά είναι η διαφορά ή οι διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων, η κ. Χαρφ απάντησε ότι «υπάρχουν πολλές διαφορές» που θα ήταν ευτυχής να συζητήσει.
«Στην περίπτωση της Κύπρου υποστηρίζουμε πλήρως τη συνεχιζόμενη διαδικασία υπό την αιγίδα των καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών. Εχουμε προτρέψει και τα δύο μέρη ν’ αδράξουν την ευκαιρία για να επιτύχουν πραγματική και ουσιαστική πρόοδο στην κατεύθυνση μιας διευθέτησης, η οποία να επανενώνει το νησί ως μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εμείς ως ΗΠΑ, είμαστε πρόθυμες να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο βρούμε χρήσιμο», ανέφερε.
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως «υπάρχουν πολλλά έντονα αισθήματα και στις δυο πλευρές για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει μία διαδικασία σε εξέλιξη για να βρεθεί λύση. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη διαδικασία και μπορούμε να βοηθήσουμε μ’ όποιο τρόπο μπορούμε. όμως είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση», κατέληξε.

olympia.gr

Να σταματήσει τώρα η αιματοχυσία του λαού της Παλαιστίνης

ΚΑΛΕΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΗ Παγχιακή Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη θα πραγματοποιήσει περιοδεία-ενημέρωση των εργαζομένων-επαγγελματιών της αγοράς στα πλαίσια της έντονης διαμαρτυρίας ενάντια στην ιμπεριαλιστική εισβολή του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση έχει δραματικές συνέπειες για το λαό της Παλαιστίνης και εγκυμονεί κινδύνους γενικότερα για τους λαούς της περιοχής.
Για τις αιματηρές αυτές εξελίξεις τεράστια είναι η ευθύνη των ΗΠΑ, που στηρίζουν το Ισραήλ στη συνέχιση της καταπίεσης και αιμορραγίας του παλαιστινιακού λαού ενώ ευθύνη έχει και η ΕΕ, που ακολουθεί γραμμή «ίσων αποστάσεων» ανάμεσα στο θύτη και το θύμα και ταυτόχρονα αναπτύσσει συνεργασία με το Ισραήλ σε στρατιωτικό,οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Όλοι την Παρασκευή 25 Ιούλη 20/4 στις 7μμ στην είσοδο της Απλωτριάς.
Να σταματήσει τώρα η αιματοχυσία του λαού της Παλαιστίνης


Συνελήφθη για ναρκωτικά η κόρη του Μανώλη Καψή


Στη σύλληψη της κόρης του δημοσιογράφου Μανώλη Καψή προχώρησαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος για την εμπλοκή της σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Μαζί με την 22χρονη έχει συλληφθεί και ένας 21χρονος φίλος και συγκάτοικός της.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, όταν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης σταμάτησαν την 22χρονη εντός του λιμένα του νησιού, προκειμένου να την υποβάλουν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βρέθηκε στην κατοχή της μια πλαστική συσκευασία με κάνναβη, η οποία και κατασχέθηκε. Η κοπέλα τέθηκε υπό κράτηση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Στη συνέχεια δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ελέγχου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι της στην Αθήνα, όπου στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν μεταξύ άλλων ποσότητες της ίδια ναρκωτικής ουσίας, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας.
Τα ευρήματα από την έρευνα του Λιμενικού Σώματος
Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Μυτιλήνης βρίσκεται από τα ξημερώματα ο πατέρας της και δημοσιογράφος Μανώλης Καψής.
Τα ευρήματα στην κατοικία της 22χρονης
Η διενέργεια ελέγχου στο λιμάνι της Μυτιλήνης ξεκίνησε μετά από ένδειξη αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. Ύστερα από ελάχιστο χρόνο διαπιστώθηκε πως η 22χρονη κατείχε επιμελώς κρυμμένη εντός των ενδυμάτων της μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα αποσπάσματα κάνναβης, βάρους 21,75 γραμμαρίων.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθείσας από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
 • Μία πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 53,8γραμμαρίων
 • Μια πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 9,9γραμμαρίων
 • Μία πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 3,3γραμμαρίων
 • Ένας σπαστήρας – τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης
 • Μία γυάλινη πίπα καπνίσματος
 • Μία ζυγαριά ακριβείας.
Επιπλέον, σε διάφορους χώρους του σπιτιού εντοπίστηκαν:
 • Τρεις λάμπες πρόωρης ωρίμανσης κάνναβης
 • Ένα μπουκάλι υγρό λίπασμα πρόωρης ωρίμανσης
 • Ένα ψηφιακό θερμόμετρο χώρου
 • Έξι δεσμίδες με ταινίες ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού
 • Ένα μεταλλικό κυτίο γεμάτο με ταινίες ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού
 • Τρεις μηχανισμοί εξαερισμού υδροπονικής καλλιέργειας
 • Μία μεταλλική πίπα καπνίσματος κάνναβης.
Στην κατοικία της 22χρονης συνελήφθη και ο 21χρονος συγκάτοικος της, ο οποίος πρόκειται να μεταφερθεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
Πηγή: zougla.gr
aftodioikisi.gr

Συγκριτικοί πίνακες με τις χρεώσεις των 8 εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας- Πόσο μας στοιχίζει το ρεύμα


Συγκριτικούς πίνακες με τις χρεώσεις των οκτώ εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά δημοσιοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ύστερα από την ανακοίνωση των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ που τίθενται σε ισχύ από μεθαύριο.
Η σύγκριση αφορά την εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού οικιακών καταναλωτών καθώς και Μικρών Εμπορικών/Βιομηχανικών Πελατών Χαμηλής Τάσης (με ισχύ σύνδεσης μέχρι και 25 kVA, τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β).
Η ΡΑΕ συνιστά στους καταναλωτές, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα, να ενημερωθούν για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επί μέρους εκπτωτικές πολιτικές που μπορεί να προσφέρουν οι προμηθευτές (π.χ. έκπτωση παγίου, έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης).
Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου οι προσφερόμενοι όροι προμήθειας περιλαμβάνουν ή μπορεί να περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιδράσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσής τους.
Παραδείγματα τέτοιων ρητρών είναι η ρήτρα Αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος, ρήτρα Αναπροσαρμογής Λογαριασμών Προσαυξήσεων 2 και 3, η ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), κ.α.
Οδηγίες προς τους Οικιακούς Πελάτες και τους μικρούς Εμπορικούς Πελάτες χαμηλής τάσης, για τη χρήση των επισυναπτόμενων πινάκων:
Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.
Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):
Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 127,72 ευρώ.
Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 126,30 ευρώ.
Παραδείγματα για μικρούς Εμπορικούς Πελάτες (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):
Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 182,09 ευρώ.
Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 140,98 ευρώ.
Επισημαίνονται τα εξής:
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:
Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΦΠΑ).
Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι).
Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
Ένας τυπικός οικιακός πελάτης έχει τετραμηνιαία κατανάλωση μεταξύ 1000-1600kWh.
Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ


aftodioikisi.gr

Παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για αγροτική χρήση


Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η παραχώρηση με ανοικτές δημοπρασίες και έναντι χαμηλού τιμήματος αναξιοποίητων δημόσιων εκτάσεων σε επαγγελματίες αγρότες και Δήμους για αγροτική και άλλες κοινωφελείς χρήσεις.
Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης:
- Παραχωρούνται για 25 χρόνια πέντε αγροτεμάχια αναδασμού, συνολικής έκτασης 690,73 στρεμμάτων σε ισάριθμους επαγγελματίες αγρότες στο Δήμο Ζήρου του Νομού Πρέβεζας.
- Προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας στο Δήμο Αγίου Μάμαντα του Νομού Χαλκιδικής για την παραχώρηση έναντι χαμηλού τιμήματος αγροκτήματος συνολικής έκτασης 864,513 στρεμμάτων.
- Προκηρύχθηκαν 4 ανοικτές δημοπρασίες στο Καλοχώρι του Νομού Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση έναντι χαμηλού τιμήματος αγροκτήματος του Ινστιτούτου Σιτηρών, συνολικής έκτασης 521,853 στρεμμάτων.
- Παραχωρήθηκαν δωρεάν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους Δήμους Προσοτσάνης, Ορεστιάδας, Κιλκίς, Νέας Χαλκηδόνας, Κοζάνης, Εορδαίας, Γραικοχωρίου Θεσπρωτίας, Πέλλας και Δοξάτου, εκτάσεις και κτιριακές υποδομές του υπουργείου για την κατασκευή νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και για χώρους δραστηριοτήτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), δίνοντας έτσι διέξοδο στα προβλήματα έλλειψης ελεύθερων χώρων σε αστικές περιοχές.
«Το πρόγραμμα παραχώρησης με χαμηλό μίσθωμα δημόσιων αναξιοποίητων εκτάσεων σε επαγγελματίες αγρότες θα συνεχιστεί κανονικά, συμβάλλοντας στην αύξηση του γεωργικού κλήρου, αλλά και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, ιδίως ανέργων, στην ύπαιθρο που αναζητούν διεξόδους και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την γεωργία και την κτηνοτροφία» δήλωσε ο κ.Καρασμάνης.

aftodioikisi.gr

Υπουργείο Οικονομικών: Κανένα μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων


Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δήθεν η κυβέρνηση θέτει «μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων όσων χρωστούν ΕΝΦΙΑ» και ότι απαράβατος όρος για να προχωρήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι να έχουν καταβληθεί οι φόροι των τελευταίων πέντε ετών, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν τα ακόλουθα:
Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα βασίζονται σε μία ατομική απάντηση, η οποία δόθηκε από υπάλληλο στο πλαίσιο ερωτήματος που υποβλήθηκε σχετικά. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά στο γενικότερο ζήτημα της δυνατότητας μεταβίβασης ακινήτου χωρίς προηγούμενη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.
Η συγκεκριμένη απάντηση της ανωτέρω υπαλλήλου βασίστηκε σε αποσπασματική ερμηνεία μεμονωμένων διατάξεων, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε σχετική διάταξη που αφορά τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α παρ.3 του Ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου ακόμη και αν οφείλεται φόρος ακινήτων. Τον φόρο στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να εισπράξει από τον πωλητή ο συμβολαιογράφος, κατά τον χρόνο σύνταξης του συμβολαίου και εν συνεχεία να τον αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση.
Επομένως κανένα μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων δεν έχει θέσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών.
Αντίθετα η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ευθύνη της έναντι του πολίτη, όποτε υπάρχει πρόβλημα οφειλόμενο σε αστοχία της Διοίκησης, αναλαμβάνει να δώσει λύση.


aftodioikisi.gr

"KΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ" - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΝΗΤΩΝ

Μετά από συντονισμένες ενέργειες τόσο με τον συνάδελφο Βουλευτή Χίου Κ. Τριαντάφυλλο, όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Κ. Γανιάρη, ο Βουλευτής Σταμάτης Κάρμαντζης ενημερώθηκε την  Τετάρτη το βράδυ για την ολοκλήρωση των υπογραφών από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή των χρημάτων στον ανάδοχο του έργου για το φράγμα «Κόρης γεφύρι» προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
Αναφορικά με το ζήτημα της υποβάθμισης των σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων και σε συνεργασία με τον συνάδελφο Βουλευτή Χίου Κ. Τριαντάφυλλο, ο Σταμάτης Κάρμαντζης δήλωσε ότι συνεχίζονται οι ενέργειες και οι επαφές με τον Υπουργό Παιδείας, Α. Λοβέρδο, αλλά και τον Υφυπουργό Α. Δερμεντζόπουλο και εκφράζει την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση του συγκεκριμένου θέματος

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΜε τη συνδρομή των πολιτών προσπαθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης να καταγράψει όλους τους φόρους υπέρ τρίτων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Η κατάργηση αυτών των φόρων -οι οποίοι αποτελούν κυρίως έσοδα των επικουρικών ταμείων- είναι απαίτηση της Τρόικα, ενώ η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής φόρους που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας.
Το ξήλωμα ξεκίνησε με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, συνεχίζεται με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για φόρους υπέρ τρίτων που αποτελούν έσοδα επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο με την επικαιροποιημένη λίστα των φόρων που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης για να τη θέσουν υπόψη των εκπροσώπων των δανειστών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», με τις ρυθμίσεις που προωθούνται οι φόροι υπέρ τρίτων θα αποτελέσουν παρελθόν από 1ης Ιανουαρίου 2015.
Το κείμενο της μελέτης με την καταγραφή αυτών των φόρων, που παρέδωσε προ μηνών το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στους δανειστές, αναφέρει 199 φόρους υπέρ τρίτων, οι 93 εκ των οποίων σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 40 επιβαρύνουν την τουριστική αγορά και 25 καταβάλλονται υπέρ διαφόρων νομικών ενώσεων.
Η μακρά λίστα των επιβαρύνσεων και ο φόρος της Φρειδερίκης
Στα ασφαλιστήρια του αυτοκίνητου που πληρώνουν οι πολίτες το 1% πήγαινε για το ταμείο εθνικής οδοποιίας. Ο φόρος καταργήθηκε πριν από ένα μήνα. Όμως το ταμείο ωστόσο είχε καταργηθεί πολύ νωρίτερα.
Στο μεσοδιάστημα πολλά εκατομμύρια έχουν μείνει στα αζήτητα. Ο φόρος των ασφαλιστηρίων είναι ένας από τους πολλούς παράλογους φόρους που αλίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του.
Ακόμη, βάσει του νόμου 2121/1993, όσοι αγοράζουν χαρτί εκτύπωσης Α3 ή Α4 πληρώνουν φόρο 4% υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και των εκδοτικών οίκων που έχουν χασούρα, όταν κάποιος φωτοτυπεί παράνομα τα έργα τους.
Ο φόρος θεσπίστηκε πριν από 21 χρόνια. Την ίδια ώρα, οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό, πληρώνουν 29% χαρτόσημο για τον… ΟΓΑ προκειμένου να αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών.
Στους παράλογους φόρους είναι το 0,12% στα στεγαστικά δάνεια υπέρ εξαγωγέων ή το παράβολο έως 100 ευρώ στον σύλλογο υδραυλικών, ώστε να θεωρήσει την οικοδομική άδεια για την Πολεοδομία.
Άλλοι φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τους καταναλωτές είναι: η εισφορά 2% στο τσιμέντο υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης προσωπικού εταιρειών τσιμέντων, η εισφορά 0,016 ευρώ για κάθε κιλό αλεύρι που πάει για το ταμείο επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών, η εισφορά 2% στην αξία του λαδιού που παράγεται υπέρ δακοκτονίας.
Αντίστοιχα, για κάθε μελέτη που απαιτείται στα προγράμματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία πρέπει να υπογράφεται από ιδιώτη γεωτεχνικό, καταβάλλεται ποσοστό από 2% έως και 5% της αμοιβής του μελετητή υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ακόμη, όλοι πληρώνουν εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών, αλλά και εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας.
Και όσοι όμως αγοράζουν φαρμακευτικά καλλυντικά επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων κ.ο.κ.
Τέλος, η πλέον παράλογη επιβάρυνση είναι ο φόρος δημοσίων θεαμάτων, που πληρώνουν όσοι αγοράζουν εισιτήρια συναυλιών και παραστάσεων, ο οποίος ήρθε ξανά στην επικαιρότητα με την απόπειρα καταγραφής των φόρων υπέρ τρίτων.
Ο συγκεκριμένος, αποτελεί κατάλοιπο της εποχής της «βασιλομήτορος» Φρειδερίκης, η οποία τη δεκαετία του 1950 αποφάσισε να θεσπίσει φόρο με στόχο την ενίσχυση των «βόρειων επαρχιών» της χώρας που είχαν πληγεί από τον Εμφύλιο. Αν και τα χρόνια πέρασαν, ο φόρος συνεχίζει να επιβάλλεται. Τα έσοδα πηγαίνουν πλέον στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, του οποίου, όμως, η τύχη… αγνοείται.
Μεγάλοι χαμένοι της κατάργησης τα Ταμεία
Μεγάλοι χαμένοι της κατάργησης και της μη ανακοίνωσης των εκατοντάδων φόρων, τελών και κρατήσεων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, κύρια και επικουρικά.
Τα έσοδα, που θα χάσουν 23 ασφαλιστικά ταμεία, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, ο ΕΔΟΕΑΠ, το ΝΑΤ, το Ταμείο Εμπόρων, Συντάξεων Νομικών, Στρατού, Ναυτικού, Ξενοδόχων, Εθνικής Άμυνας, θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά οι φόροι υπέρ τρίτων που κατευθύνονται και σε άλλους φορείς (υπουργεία, ΟΤΑ, σύλλογοι κ.λπ.) υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ.
Μόνο για τα επικουρικά και μετοχικά Ταμεία δικηγόρων, μηχανικών, ενστόλων αρτοποιών και χημικών, η κατάργηση υπολογίζεται πως θα επιφέρει απώλειες 470 ευρώ.
Ενώ, το ΝΑΤ θα χάσει έσοδα τα οποία προέρχονται από 26 διαφορετικούς φόρους υπέρ τρίτων, το Ταμείο Εμπόρων από 24 και το Ταμείο Νομικών από 10 φόρους.
Ειδικότερα:
- Τα έσοδα από τη συμμετοχή του ΟΤΕ σε ποσό 2/5 για την παροχή συντάξεων του ειδικού λογαριασμού πρόνοιας φυματικού προσωπικού
- ΕΤΑΑ τομέας πρόνοιας δικηγόρων, καταβάλλεται εισφορά υπερ του φορέα σε οποιαδήποτε δημοσίευση τροποποιητικού καταστατικού εταιρείας
- Τομέας πρόνοιας κληρικών. Εισφορά 4% σε αποδείξεις δαπανών και η εισφορά στα κεριά
- ΕΤΑΑ τομέας πρόνοιας δικηγόρων. Έσοδα 0,85% από τις χρηματικές που επιβάλλονται.
- Τομέας πρόνοιας προσωπικού εταιρειών τσιμέντου. 2% στην τιμή πώλησης του τσιμέντου
- Τομέας πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. 2% στα ενοίκια δήμων, δημοτικών ιδρυμάτων και σε έργα.
- Προσωπικό ιπποδρομιών. 10% από τα δελτία που δεν εξαργυρώνονται και 0,5% των ακαθάριστων εισπράξεων.
- Τομέας πρόνοιας εργαζόμενων στην ΕΥΔΑΠ. 1% από κάθε λογαριασμό και 1% από κάθε προμήθεια της ΕΥΔΑΠ
- Επικουρικό Ταμείο Χημικών. 0,01 από τις ποσότητες τσιμέντου, οινοπνεύματος και ζύμης αρτοποιίας.
- Επικουρικό Ταμείο Αρτοποιών. 0,40 ευρώ για κάθε 25 κιλά αλεύρι

ΠΗΓΗ LYKAVITTOS