Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Έξι προγράμματα για τη στήριξη 109.000 ανέργων μετά το Πάσχα (πίνακες)


Έξι προγράμματα στήριξης ανέργων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή  μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 109.000 ανέργων.
Οι συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνουν είτε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είτε κατάρτιση και απασχόληση σε Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ) είτε voucher-“επιταγή εισόδου” από το οποίο πρόγραμμα έχουν ήδη εγκριθεί οι πρώτες 3.298 θέσεις για φορτοεκφορτωτές λιμένος και ξηράς. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 12.000 μαθητές στις Επαγγελματικές Σχολές.
Τα έξι προγράμματα είναι:
Ποιες από τις δράσεις είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων
Δείτε εδώ τα προγράμματα που βρίσκονται σε εφαρμογή και τις δράσεις που αναμένονται μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 97.000 ανέργων:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Η απόφαση για το επίδομα των 500 εως 1.000 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί


Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του, οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο φορέας, η διαδικασία και ο χρόνος και τρόπος καταβολής του.
Για τους δικαιούχους που θα υποβάλουν αίτηση ως το τέλος Απριλίου η καταβολή του μερίσματος θα γίνει ως τις 15 Μαΐου, για όσους υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Μαΐου η καταβολή θα γίνει ως τις 10 Ιουνίου, ενώ για όσους υποβάλουν αίτηση έως 30 Ιουνίου που είναι και η καταληκτική ημερομηνία το μέρισμα θα καταβληθεί ως της 10 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την απόφαση, το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
- Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:
Δικαιούχοι                                                 Βασικό όριο εισοδήματος (Euro)   Καταβαλλόμενο ποσό (Euro)
Αιτών/ Αιτούσα                                                                            6.000                  500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας                                     + 2.000                +166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο      + 1.000                +  83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)  +2.000                      + 166,67
Για ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, +1.000              + 83,33
- Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος θα προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου σύμφωνα με την κλίμακα.
Σύμφωνα με την απόφαση, από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
- Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.
- Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
- Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
- Πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
- Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
Ο δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.
Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

aftodioikisi.gr

O ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ


Ημερομηνία
ΏραΘερμ/σίαΥγρασίαΔιεύθ. ανέμου - ΈντασηΚαιρός - φαινόμενα
Πέμπτη
17/4
21:00
11°C
92%
3 Μπφ ΒΔ
16 Km/h
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Παρασκευή
18/4
03:00
10°C
93%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΒΡΟΧΗ
09:00
12°C
86%
3 Μπφ NA
16 Km/h
ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
15:00
16°C
60%
5 Μπφ N
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
21:00
13°C
78%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο
19/4
03:00
13°C
82%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Μικρή πιθανότητα βροχής
09:00
13°C
86%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
15:00
16°C
74%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΒΡΟΧΗ
21:00
14°C
83%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή
20/4
03:00
14°C
93%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ
Κυριακή
20/4
09:00
15°C
83%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
15:00
18°C
64%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
21:00
14°C
84%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα
21/4
03:00
11°C
98%
3 Μπφ N
16 Km/h
ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
09:00
14°C
89%
2 Μπφ NA
9 Km/h
ΚΑΘΑΡΟΣ
15:00
22°C
38%
2 Μπφ N
9 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
21:00
18°C
41%
1 Μπφ Δ
3 Km/h
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη
22/4
03:00
15°C
44%
1 Μπφ Δ
3 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
09:00
17°C
51%
3 Μπφ NA
16 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
15:00
25°C
35%
5 Μπφ N
35 Km/hΡιπές ανέμου55 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
21:00
19°C
57%
4 Μπφ N
24 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τετάρτη
23/4
03:00
17°C
73%
4 Μπφ ΝΔ
24 Km/h
ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Ερμηνεία συμβόλωνΕκτυπώσιμη έκδοση
Χάρτης METEONETΧάρτης UVΙστιοπλοϊκοί χάρτεςΠρόγνωση Ύψους ΚύματοςΧάρτης Κεραυνών
Κάμερες ΠεντέληςΧάρτης ΑττικήςΧάρτης ΕυρώπηςBing MapsΕργαλεία
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ