Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Κύριε υποψήφιε Δήμαρχε Χίου

Σε μια εποχή όπου α) τα περιβαλλοντικά ζητήματα από τα πιο καθολικά και επίκαιρα, μέχρι αυτό της ποιότητας ζωής στη πόλη της Χίου, αναδεικνύονται όλο και περισσότερο, β) η θετική συμβολή του ποδηλάτου σε αυτά είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και γ) ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος, εμείς ο Σύνδεσμος Ποδηλατών Χίου «ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΝ» θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζουμε από κάθε συνδυασμό, αν έχει μία πολιτική για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης στη πόλη μας και ποια είναι αυτή. Η απάντηση στο ερωτηματολόγιο που σας απευθύνουμε (την περιμένουμε στο podilatein@yahoo.gr ) θα κοινοποιηθεί στα μέλη μας, υποστηρικτές και χορηγούς που υπερβαίνουν τους 200.
1Ποια είναι η άποψη του συνδυασμού σας για τις ήπιες μορφές μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο, χρήση λεωφορείων) και την ανάπτυξη τους στο Δήμο της Χίου.
2Θεωρείτε ότι οι δρόμοι του δήμου παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια προς τους ποδηλάτες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται διαρκώς;
3Ποιος είναι ο στόχος για το επιθυμητό ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου και πως θα τον επιτύχετε;
4Προτίθεστε να αφαιρέσετε οδικό χώρο από το αυτοκίνητο για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και άλλων υποδομών για το ποδήλατο;
5Δεσμεύεστε ότι σε κάθε νέο οδικό έργο θα πρέπει να προβλέπεται και λωρίδα ποδηλάτου;
6Με ποια μέτρα προτίθεστε να αναπτύξετε τον προβολή της Χίου σαν ποδηλατικός τουριστικός προορισμός (πχ διαμόρφωση και ανακατασκευή της παλαιάς τούρκικης διαδρομής στην Αμανή για ποδηλατική χρήση, διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων.);
7Σε ποια σημεία της πόλης μας δεσμεύστε να τοποθετηθούν ποδηλατικές θέσεις στάθμευσης;
8Σε ποιες δράσεις θα προβείτε για την προώθηση του ποδηλάτου; (πχ χρήση ποδηλάτων από δημοτική αστυνομία, στα δημοτικά parking, προγράμματα στα σχολεία κλπ).

Τέλος το ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΝ έχει την τύχη να διαθέτει σαν μέλος και υποστηρικτή του τον πανελλήνιας αναγνώρισης και χιακής καταγωγής συγκοινωνιολόγο καθηγητή του ΕΜΠ κ. Θάνο Βλαστό με ειδίκευση στην ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων (παραδείγματα οι πόλεις της Καρδίτσας, Χανίων, Μυτιλήνης, Βόλου, δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην Αττική κλπ).
Εσείς σας σαν αυριανός Δήμαρχος Χίου πως σκοπεύετε να χαράξετε την πολιτική στο συγκεκριμένο τομέα;
ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ


Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό:

«Tρεις είναι αι συζυγίαι των Aγίων Aναργύρων, Kοσμά και Δαμιανού. Kαι αι τρεις ωνομάζοντο με τα αυτά ονόματα. Ήγουν εκαλούντο Kοσμάς και Δαμιανός. Kαι όλοι την αυτήν ιατρικήν τέχνην εμεταχειρίζοντο. Kαι όλοι ομοίως Aνάργυροι εκαλούντο.

Kαι η μεν πρώτη συζυγία του Kοσμά και Δαμιανού, ήτον υιοί Θεοδότης, μιάς ευλαβούς και χριστιανής γυναικός. Oίτινες εν ειρήνη εκοιμήθησαν, και ενταφιάσθησαν εις ένα τόπον καλούμενον Φερεμάν (βλέπε
1η Nοεμβρίου.).

H δε δευτέρα συζυγία του Kοσμά και Δαμιανού, διέτριβον εις την Pώμην, έχοντες ένα διδάσκαλον κακόγνωμον και φθονερόν. O οποίος αναβιβάσας αυτούς με δόλον επάνω εις ένα βουνόν, τάχα διά να συμμαζώξουν βότανα, εκεί ο αλιτήριος εφόνευσεν αυτούς με τας πέτρας (βλέπε
1η Ιουλίου).

H δε τρίτη συζυγία του Kοσμά και Δαμιανού ήτον από την Aραβίαν. Oύτοι λοιπόν μεταχειριζόμενοι την ιατρικήν, επήγαιναν εις κάθε πόλιν και χώραν, και ιάτρευαν χωρίς αργύρια τους ασθενείς. Kαι με την πρόφασιν αυτήν της ιατρικής, εκήρυττον εις τους απίστους την πίστιν του Xριστού (βλέπε
17η Οκτωβρίου).»

Τέλος, συμπληρώνει: «Όθεν οι ζωγράφοι, όταν ιστορούν αυτούς, πρέπει να επιγράφουν εις τας εικόνας των, ποία συζυγία είναι, προς διάκρισιν. Πρέπει δε και να ιστορούν αυτούς διαφορετικούς κατά τον χαρακτήρα του προσώπου. Σημείωσαι δε, ότι ο εκ του Iερού Kοινοβίου Pωσσικού ελλογιμώτατος κυρ Bενέδικτος, συνέθετο κανόνα εις άπαντας τους Aγίους Aναργύρους.»