Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΕΞΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ , ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΕΥΑ


Θετικά αποτελέσματα για τους αδύναμους οικονομικά πολίτες (κοινωνικό τιμολόγιο) αλλά και τη λειτουργία και τους πόρους των ΔΕΥΑ, που αποτυπώνονται σε έξι άρθρα του «Καλλικράτη 2», δηλαδή, του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», (Ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α' 85), έφεραν οι συντονισμένες ενέργειες της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), η οποία απαριθμεί 115 μέλη σε σύνολο 130 ΔΕΥΑ στη χώρα, και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Βολικάκης Θεόδωρος 27
Κορακάκη Ξένια 46
Μακριάς Στυλιανός 31
Πατελίδα Πέγκυ 31
Τσούρος Γεώργιος 32
Τσούρος Νικόλαος 34
Χανάκης Μιχάλης 25
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βουδούρη Ρούλα 28
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΥΣ)
Δρίζος Λουκάς 23
Κοκαλιάδης Γεώργιος 33
Φραγκιάς Γεώργιος 22

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ