Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

TO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!


Το σχολείο μας έχει την ευκαιρία να συμμετέχει από το 2013 έως το 2015 στο πολυμερές ευρωπαικό πρόγραμμα Comenius «L’Europe est servie» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ.(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) . Εταίροι μας είναι τέσσαρα άλλα Τεχνικά Λύκεια απο την Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. 
ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ :
LYCEE AGRICOLE PRIVE SAINT-DOMINIQUE, ΓΑΛΛΙΑ
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGINIO – DONADIO, ΙΤΑΛΙΑ
ZESPOL SZKOL IM. JANA PAWLA II w ZDZIESZOWICACHd , ΠΟΛΩΝΙΑ
LICEUL TECHNOLOGIC, CONSTANTIN SANDRU BILTA, ΡΟΥMANIA
Η γαστρονομία και τα γεύματα αποτελούν τη βάση του πολιτισμού της κάθε χώρας. Το πρόγραμμα μας « L ' EUROPE EST SERVIE » ( Η Ευρώπη Σερβίρεται ) είναι χτισμένο γύρω από την ποικιλομορφία στη γαστρονομία των περιφερειών και των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το έργο . 
Οι νέοι σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην κουζίνα, ενώ , θα ανακαλύψουν τον πολιτισμό και τη γαστρονομία των άλλων. 
Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συναντήσεις, όπου οι μαθητές και εκπαιδευτικοί εταίροι θα μοιραστούν τον πολιτισμό τους μεσω της γαστρονομίας. Ειδικότερα στην πρώτη συνάντηση τους στην Ιταλία στις 13 – 18 Ιανουαρίου 2014, οι μαθητές απο κάθε χώρα θα χρησιμοποιήσουν τοπικά προϊόντα για τη δημιουργία ένος εορταστικού γεύματος , και θα διδάξουν τους μαθητές εταίρους να μαγειρεύουν τα ίδια πιάτα . Έτσι, η διαδικασία της αμοιβαίας μάθησης αρχίζει κατά τη διάρκεια της πρώτης γαστρονομικής συνάντησης στην Ιταλία . Με την επιστροφή στη χώρα τους , οι μαθητές θα μεταφέρουν τις νέες συνταγές και γαστρονομικές εμπειρίες στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.
Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία τον Απρίλιο 2014. 
Την επόμενη χρονιά 2015 θα συναντηθούμε στη Ρουμανία, εκεί οι μαθητές από τις πέντε χώρες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες . Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ευρωπαϊκό μενού με τοπικά προϊόντα . Θα επιλέξουμε ένα απο τα τρία μενού που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές . Αυτό το μενού θα γίνει το επίσημο μενού του προγράμματος « L' EUROPE EST SERVIE » . Οι μαθητές θα φτιάξουν μια ιστοσελίδα για το έργο , ένα βιβλιαράκι με συνταγές και φυλλάδια με τοπικά προϊόντα. Το τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί αυτό το μενού και τα άλλα αποτελέσματα του έργου στην τοπική κοινωνία, στους εστιάτορες και να τους ενθαρρύνει να συμπεριληφθεί στα εστιατόριά τους . Δεδομένου ότι η Χίος αποτελεί ένα τόπο πλούσιο σε βιοποικιλότητα , οι μαθητές θα ασχοληθούν με την επιρροή των τοπικών προιόντων στην τοπική κουζίνα , γαστρονομία , πολιτισμό και οικονομία στο νησί μας, αλλά και θα διαπιστώσουν ότι αυτό αποτελεί κοινό στοιχείο με τους ευρωπαίους εταίρους μας. 
Στόχος μας είναι η επαφή των μαθητών μας με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών σχολείων να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον εμπλουτισμό των εμπειριών τους, στην εξοικείωση με νέες ιδέες και αντιλήψεις των συνομηλίκων τους, στην ανταλλαγή απόψεων, στην εξάσκηση των Αγγλικών τους και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών.
Η συνεργασία κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα των παιδιών και θα οξύνει την ευρηματικότητά τους για να ζήσουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον της χώρας μας, όπως αυτό διαμορφώθηκε πρόσφατα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.
Θα πραγματοποιηθούν 25 ταξίδια στο εξωτερικό σε τεσσερις χώρες, με χρηματοδότηση τους από το έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές μας με πολύ ενθουσιασμό αποφάσισαν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παράλληλα δε, ντόπιοι εστιάτορες και γνώστες της παραδοσιακής γαστρονομίας μας βοηθούν στην πραγματοποίηση του .

TO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!
Το σχολείο μας συμμετέχει από το 2013 έως το 2015 στο πολυμερές ευρωπαικό πρόγραμμα Comenius «L’Europe est servie» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ.(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) . Εταίροι μας είναι τέσσαρα άλλα Τεχνικά Λύκεια απο την Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. 
ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ :
LYCEE AGRICOLE PRIVE SAINT-DOMINIQUE, ΓΑΛΛΙΑ
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGINIO – DONADIO, ΙΤΑΛΙΑ
ZESPOL SZKOL IM. JANA PAWLA II w ZDZIESZOWICACHd , ΠΟΛΩΝΙΑ
LICEUL TECHNOLOGIC, CONSTANTIN SANDRU BILTA, ΡΟΥMANIA
Η γαστρονομία και τα γεύματα αποτελούν τη βάση του πολιτισμού της κάθε χώρας. Το πρόγραμμα μας « L ' EUROPE EST SERVIE » ( Η Ευρώπη Σερβίρεται ) είναι χτισμένο γύρω από