Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 66 ΕΤΩΝ
Πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε, προωθεί ο ΟΑΕΔ.
Θα απασχοληθούν 90 άνεργοι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Οργανώσεις – μέλη αυτής, 60 άνεργοι στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις – μέλη αυτής, 45 άνεργοι στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις – μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε και 5 άνεργοι στον Σ.Ε.Β. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.
Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τον δικαιούχο και δεν τροποποιείται καθ” όλη την διάρκεια του προγράμματος.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους.
Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
- Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
- Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
- Για άτομα που:
- είναι σύζυγοι και συγγενείς α” βαθμού εξ” αίματος ή εξ” αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δικαιούχου επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.
Εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Πηγή: news247.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΒ
Πράσινο φως για την πρόσληψη 2.090 μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενίσχυση των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ.
Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι έτοιμη να υλοποιήσει την απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην κοινή συνεδρίαση του υπουργείου με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
Στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου αποφασίστηκε η πρόσληψη νέου προσωπικού για το έτος 2014. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων θα έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτός ο σχεδιασμός μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης. Στη συνεδρίαση καθορίστηκε ο αριθμός των προσλήψεων, οι ειδικότητες και οι φορείς της Υγείας που θα ενισχυθούν.
Οι 2.090 προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
  • 200 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων ΕΚΑΒ.
  • 70 θέσεις παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού.
  • 200 θέσεις νοσηλευτικού, επτά ειδικές θέσεις για άτομα με προβλήματα υγείας.
  • 2 θέσεις για συγγενείς που απεβίωσαν στην εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.
  • 200 θέσεις διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων για τις ανάγκες των δομών ψυχικής υγείας.
  • 70 θέσεις φαρμακοποιών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ακτινοφυσικοί, βιοχημικοί, χημικοί κλπ).
  • 15 θέσεις δικηγόρων.
  • 700 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.
  • 370 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία διορισμού.
  • 336 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, είτε από νέα προκήρυξη είτε από τις θέσεις που εκκρεμούν στο Συμβούλιο Κρίσεων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΟΜΑΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ
Χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να κανονίσουμε αυτή τη συνάντηση. Οι ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί που συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία, προσφέροντας προστασία κατά των πειρατών, συνήθως παρουσιάζονται σαν εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτή είναι και η αιτία που δύσκολα θα σου μιλήσουν.
«Είναι δύσκολο να καταλάβεις τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε εκεί κάτω», μου λέει ένας πρώην ένοπλος φρουρός ο οποίος δέχτηκε να μου μιλήσει ανώνυμα. 

«Οδικός μας ρόλος είναι καθαρά αποτρεπτικός. Το όπλο δεν το έχεις για να σκοτώσεις, αλλά για να προστεύσεις το πλήρωμα και το φορτίο. Δεν χρειάζεται να είσαι υπερβολικά σκληραγωγημένος, άμα είσαι εκπαιδευμένος κομάντο, μπαίνεις στο νόημα εύκολα. Το οικονομικό κίνητρο υπάρχει, όμως αυτό υπάρχει σε όλες τις δουλειές».
  
Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό όμως οι εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας; Επικοινωνώ με τον Πάνο Μωραΐτη, διευθυντή στην Aspida Maritime, μία από τις πρώτες εταιρίες στον κόσμο που ασχολήθηκε με τον τομέα αυτόν. Στο τηλέφωνο είναι διστακτικός. «Ό,τι σχετικό άρθρο έχω δει, δίνει την εικόνα ότι ο ένοπλος φρουρός που ανεβαίνει στα εμπορικά πλοία στη Σομαλία είναι μισθοφόρος. Ή, ότι πρόκειται για κάποιον κακομοίρη Έλληνα, που εν μέσω κρίσης και απουσία επιλογών, αναγκάζεται να μπαρκάρει για να πολεμήσει τους Σομαλούς πειρατές, βάζοντας τη ζωή του σε κίνδυνο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι», μου λέει.«Θέλω να μου εξηγήσεις πώς είναι», του ζητώ.

Το επόμενο πρωί τον συναντώ στο γραφείο του στην Γλυφάδα. Μου ξεκαθαρίζει ότι θα μιλήσουμε βασικά για την πειρατεία στα νερά του Ινδικού ωκεανού, λόγω της συχνότητας των περιστατικών εκεί κυρίως στα τέλη του 2008, αλλά και της ιδιομορφίας του τρόπου εκτέλεσής της, γεγονός που έκανε την παρουσία ενόπλων φρουρών στο πλοίο απαραίτητη.

«Πριν το 2008 δεν υπήρχε πειρατεία;» τον ρωτώ. «Σαφώς και υπήρχε», μου απαντά. «Ήδη, από τα τέλη του ’90, έχουμε καταγεγραμμένα περιστατικά, με απαγωγές και απαιτούμενα λύτρα, όπως γίνεται και σήμερα, αλλά τα ποσά ήταν πολύ μικρότερα τότε». Οι πειρατές της Σομαλίας όμως, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε εμπορικά πλοία ενώ αυτά βρίσκονταν εν κινήσει και να κάνουν κατάληψη, κρατώντας το πλήρωμα αιχμάλωτο έναντι αντίτιμου.

Yπάρχουν πολλών ειδών πειρατείες, συνεχίζει ο Πάνος. Αλλιώς γίνεται στον Νίγηρα και διαφορετικά επιτίθενται στον Ινδικό ωκεανό οι Σομαλοί, ή στο Στενό της Μάλακκας, κοντά στις ακτές της Μαλαισίας και της Ινδονησίας, και γενικότερα στην νοτιοανατολική Ασία όπου αρκετα τπεριστατικά γίνονται έξω από λιμάνια. «Ως περιοχή υψηλού κινδύνου πλέον ορίζεται η περιοχή από το Σουέζ μέχρι τον Κόλπο του Ομάν, δηλαδή με το που περάσει ένα πλοίο τη διώρυγα και βγει έξω απ’ τα Αραβικά Εμιράτα και προς το νότο μέχρι το βόρειο άκρο της Μαδαγασκαρης», μου λέει.

Η περιοχή υψηλού κινδύνου. Τα κόκκινα εκπροσωπούν πειρατικές επιθέσεις οι οποίες έληξαν με την απόσπαση λύτρων, ενώ τα κίτρινα δείχνουν τις απλές απόπειρες από το 2007 έως το 2011.

Η σομαλική πειρατεία ξεκίνησε όταν ξένοι με πολλά αλιευτικά πλοία, μπήκαν στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Παραδοσιακά η αλιεία ήταν ο τρόπος επιβίωσης των Σομαλών. Αφού δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος και δεν υπήρχε ακτοφυλακή, οι ψαράδες άρχισαν να σχηματίζουν ένοπλες ομάδες για να τους εμποδίζουν. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η πειρατεία προκλήθηκε εν μέρει από την παράνομη αλιεία αλλά και από την ριψη τοξικών αποβλήτων στα σομαλικά ύδατα από ξένα πλοία, με αποτέλεσμα οι Σομαλοί να μην μπορούν να ψαρέψουν.
Οι πρώτοι ένοπλοι φρουροί ανέβηκαν επάνω σε πλοία το 2009. Πριν από αυτό, τα ταξίδια ήταν «άοπλα», διότι δεν υπήρχε οργανωμένη σομαλική επίθεση στο βαθμό που υπάρχει σήμερα και διότι οι περισσότερες εταιρείες δεν είχαν τα κεφάλαια και την γνώση για το πώς να αποκτήσουν νόμιμα όπλα.


«Εμείς δεν έχουμε κάνει άοπλα ταξίδια από το 2011. Η Ελλάδα επιτρέπει στα πλοία με ελληνική σημαία να έχουν ένοπλους φρουρούς, μετά από συνθέτη διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει τι πρέπει να έχει μία εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας (PMSC) για να ιδρυθεί στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν αμιγώς Ελληνικοί PMSCs. Το ζήτημα της οπλοφορίας είναι σύνθετο, διότι αρχικά πρέπει να βρεθεί ένας νόμιμος προμηθευτής όπλων, ο οποίος με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα έγγραφα, να κάνει εξαγωγή, εισαγωγή και πώληση όπλων. Η αγορά το 2011 ήταν πολύ επισφαλής, διότι κάποιες εταιρείες αγόραζαν όπλα, ένας θεός ξέρει από πού και τα διοχέτευαν στη θάλασσα, το οποίο είναι άκρως παράνομο».

Σήμερα υπάρχουν 200 με 300 εταιρίες στον κόσμο, εκ των οποίων γύρω στις 80 είναι ελληνικών συμφερόντων. «Κάποτε η αγορά ήταν ξέφραγο αμπέλι, χωρίς να σημαίνει ότι και τώρα δεν υπάρχει κάποια χαλαρότητα στο χώρο μας. Απλά, ο πήχης για να είσαι 100% νόμιμος είναι ψηλά πλέον σε σχέση με αυτό που ήταν διότι η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πόλλες φορές έχω παρομοιάσει την δουλειά μας», μου λέει χαριτολογώντας ο Πάνος, «με το φαινόμενο του βίντεο κλαμπ και πιο πρόσφατα των σουβλατζίδικων. Το κάνει ένας και τρέχουν όλοι».

Είμαι περίεργη να μάθω αν αληθεύει η άποψη ότι ο ένοπλος φρουρός είναι μισφοφόρος. «Δεν ξέρουμε καταρχήν τι σημαίνει μισθοφόρος. Ο μισθοφόρος είναι κάποιος που πληρώνεται για να δρασει ως επιθετική δύναμη ή να είναι μέρος μιας επιθετικής δύναμης», μου απαντά ο Πάνος. «Από την άλλη, αυτός που έχει πάει κατά κύριο λόγο, συμβουλευτικά, για να βοηθήσει δηλαδή το ασφαλές πέρασμα ενός πλοίου από μια περιοχή κινδύνου και δρα μόνο αποτρεπτικά και αμυντικά, δεν είναι μισθοφόρος. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που θα ήθελαν να μπουν σε αυτή τη δουλειά διότι φαντασιώνονται ότι θα προσγειωθούν με αλεξίπτωτα στη Σομαλία και θα αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο. Είναι άτομα με την φαντασίωση του υπέρ-κομάντο. 

Εμείς τους αποκαλούμε ‘weekend warriors’. Έχουν φαντασιώσεις πολέμου, επειδή όταν ήταν μικροί, είδαν το Ράμπο κι έβαζαν κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά. Αλλά αυτή είναι μια διεστραμμένη φαντασίωση η οποία δεν έχει καμμία θέση στη δουλειά μας».

Σύμφωνα με τον Δρ. Κωνσταντίνο Περρωτή, πρώην βατραχάνθρωπο και Δόκτορα Ψυχολογίας, οι επαγγελματίες ένοπλοι φρουροί πρέπει να έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα στρες, κανένα σημάδι κατάθλιψης ή τρωτότητας, έτσι ώστε, σε ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό, να μην χάσουν τον έλεγχο. Πρέπει να είναι σοβαροί επαγγελματίες, να έχουν πειθαρχία, κίνητρο και φιλοδοξίες. Να είναι άνθρωποι καριέρας, να έχουν πολλά χρόνια στον χώρο, είτε στο στρατό είτε στις ειδικές δυνάμεις είτε σε εδαφική ασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν για πολύ καιρό πάνω σε κάποιο πλοίο και είναι πολύ πιθανό να πρέπει να χρησιμοποιήσουν όπλα σε μια δύσκολη κατάσταση.

Ο Κωνσταντίνος Περρωτής υποβάλλει τους υποψήφιους επαγγελματίες ένοπλους φρουρούς σε διαδικασία εκτεταμένου ψυχογραφήματος προκειμένου να αξιολογήσει την ετοιμότητά του. Ο ίδιος είχε κατέβει στη Σομαλία παλαιότερα όταν τα ταξίδια ακόμα ήταν άοπλα. «Δεν έχω βρεθεί σε κάποιο πολύ βίαιο περιστατικό. Οι συνθήκες τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολες και δεν υπήρχε συγκεκριμένη τακτική που έπρεπε να ακολουθήσεις. 

Σήμερα όμως έχουμε επαγγελματίες που γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν». Τον ρωτώ την γνώμη του για τις εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο στην Ελλάδα. «Υπάρχουν και κάποιες που είναι ‘τυχοδιωκτικές’, που προσλαμβάνουν προσωπικό που δεν βρήσκει δουλειά αλλού εύκολα και που δεν έχει σωστή προετοιμασία. Όταν κάποιος δεν είναι επαγγελματίας και μπει σε αυτή τη δουλειά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θέτει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και το πλήρωμα το οποίο έχει κληθεί να προστατεύσει. Η παρουσία σωστών επαγγελματιών αποδείχθηκε 100% αποτελεσματική και αποτελεί τον έναν από τους δύο λόγους που μειώθηκαν τα περιστατικά πειρατείας. Ο άλλος είναι η ύπαρξη των ‘coalition forces’, των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίες εμποδίζουν τους πειρατές να βγουν έξω από την ακτογραμμή της Σομαλίας. Απόπειρες πειρατείας εξακολουθούν να γίνονται, όμως οι πειρατές όταν ξέρουν ότι υπάρχουν όπλα πάνω σε ένα καράβι, συνήθως φοβούνται και φεύγουν», μου λέει.

Λίγο αργότερα, συναντώ την Ηρώ Θεοφανίδη, εκπρόσωπο της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας UNICS και μία από τις λίγες γυναίκες που δραστηροποιούνται στον χώρο. Ο πατέρας της, Ιωάννης Θεοφανίδης ή αλλιώς ο πατέρας των βατραχανθρώπων, ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε την πιο δυνατή Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών και εκείνος που έφτιαξε τις πρώτες μεθόδους πειρατικής ενέργειας, της επιβίβασης επί των πλοίων, δηλαδή ό,τι ακριβώς κάνουν οι πειρατές. Της ζητώ να μου δώσει την δική της εικόνα για τις εταιρείες ναυτικής ασφάλειας στην Ελλάδα. 

«Η πίττα είναι μεγάλη και υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός. Είναι επιλογή του καθενός το πώς θα κάνει τη δουλειά του, όμως αν συμβεί κάτι στην θάλασσα πρέπει να ξέρει να το διαχειριστεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη της θάλασσας και να μπορούν να χειριστούν οπλισμό. Ο σκοπός των ενόπλων είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και την περιουσία του πλοιοκτήτη. Στη UNICS χρησιμοποιούμε πρώην βατραχανθρώπους και καταδρομείς, οι οποίοι έχουν υπάρξει “πειρατές”, για να ασκήσουν το επάγγελμα του “αντιπειρατή”. Διότι οι βατραχάνθρωποι είναι οι πλέον κατάλληλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και κυρίως, όπως έλεγε ο πατέρας μου, είναι “θαλάσσια ζώα”».

Ο Πάνος και η Ηρώ μου ξεκαθαρίσαν ότι οι πειρατές δεν έχουν καμμία σχέση με τρομοκράτες, αν και ορισμένοι θεωρούν ότι συνδέονται με την Αλ Σαμπάμπ, παρακλάδι της Αλ Κάιντα και την πιο θανατηφόρα τρομοκρατική οργάνωση της Ανατολικής Αφρικής. Σύμφωνα και με άρθρο που είχε δημοσιεύσει παλιότερα το Reuters, υπάρχουν υπόνοιες συνεργασίας χωρίς να υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να το αποδυκνείουν.

«Γιατί να είναι τρομοκρατία, όμως, το να επιτεθείς σε μία ιδιωτική επιχείρηση, προκειμένου να βγάλεις κάποιο κέρδος; Είναι κλοπή και είναι απαγωγή. Δεν φοράνε εκρηκτικά για να ανεβαίνουν στο βαπόρι και το ανατινάξουν. Τους ενδιαφέρει καθαρά το κέρδος. Θέλουν το βαπόρι, να το κυριέψουν, να πάρουν τα λεφτά και μετά δρόμο. Εμπορική συναλλαγή».
Λίγες μέρες αργότερα επικοινωνώ με στέλεχος ναυτιλιακής ασφαλιστικής εταιρείας το οποίο μου μιλάει για το θέμα αυτό με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσω την ανωνυμία του. 

«Είναι σημαντικό να καταλάβεις γιατί τους λένε πειρατές και όχι τρομοκράτες», μου λέει. «Ένας εφοπλιστής μπορεί αυτή τη στιγμή να αγοράσει μια ασφάλεια η οποία θα πληρώσει τα λύτρα που θα ζητήσουν οι απαγωγείς. Ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ απαγορεύουν όμως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τρομοκράτες. Κατά συνέπεια, αν θεωρούνταν τρομοκράτες δεν θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους».

«Η πληρωμή των λύτρων», συνεχίζει η πηγή μου, «δεν μπορεί να γίνει νόμιμα έτσι κι αλλιώς, διότι πρόκειται, επί της ουσίας, για μια παράνομη συναλλαγή. Όλες αυτές οι χώρες από τις οποίες πρέπει να περάσουν τα λεφτά έχουν νομικά εμπόδια στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε ειναι λογικό να ακολουθούνται παράτυποι δρόμοι». «Συνήθως πώς πληρώνονται τα λυτρά;», ρωτώ. «Ανεβάζουν τα λεφτά στο αεροπλάνο πετάνε πάνω από το μέρος που βρίσκεται το πλοίο μαζί με τους πειρατές, τα πετάνε κοντά τους στην επιφάνεια της θάλασσας μαζί με μετρητές χρημάτων για να επισπευσθεί η διαδικασία».

Οι πειρατές, πάντως, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο στο Βερολίνο (DIW), δεν είναι σίγουρο ότι λειτουργούν μόνοι τους. Μερικοί τοπικοί επιχειρηματίες, καθώς και αξιωματούχοι στην Πούντλαντ -αυτόνομη περιοχή της βορειοανατολικής Σομαλίας- φαίνεται ότι βρίσκονται πίσω από την πειρατεία. «Η πειρατεία δεν είναι μόνο μια προσοδοφόρα επιχείρηση για τους Σομαλούς», σημειώνει η έρευνα, «χάρη στην πειρατεία έχουν αυξηθεί δραστικά τα ασφάλιστρα, με αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν τεράστια κέρδη, γεγονός το οποίο ευνοεί την συνέχιση της πειρατείας».


Η πειρατεία όμως πλέον έχει μειωθεί. Το 2013 έγιναν 9 επιθέσεις σε πλοία, χωρίς επιτυχία όμως. Απόπειρες εξακολουθούν να γίνονται συνέχεια, αλλά η παρουσία των ενόπλων φρουρών αποτρέπει όλο και περισσότερο τους επίδοξους καταληψιες. Για πολλούς από τους Σομαλούς όμως ο πειρατής εξακολουθεί να θεωρείται ο ήρωας που πήρε το νόμο στα χέρια του απέναντι στις ξένες επεμβάσεις. Το πρόβλημα οπωσδήποτε δεν έχει λυθεί. Ο ένοπλος φρουρός αντιμετωπίζει τις συνέπειες και όχι τη ρίζα του πρόβληματος.

Οι φωτογραφίες είναι ευγενική παραχώρηση του Πάνου Μωραΐτη στο ελληνικό VICE.

Βάνια Τέρνερ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣΜε το πολυνομοσχέδιο.

Η Ελληνική πρωτοτυπία πλέον καταργήθηκε με το Πολυνομοσχέδιο. Τέλος λοιπόν και ο θεσμός των περίπτερων στηνΕλλάδα. Κάθε περιπτερούχος που βγαίνει στην σύνταξη θα κλείνει και την επιχείρηση.
Σε ανεργία υποχρεώνει η κυβέρνηση δώδεκα χιλιάδες περιπτερούχους μαζί με τις οικογένειές τους, αφού με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, τα περίπτερα καταργούνται.
Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε το υπουργείο ανάπτυξης για τις διατάξεις των περιπτέρων που αφορούν τιςμισθώσεις, η οποία είναι πλέον νόμος (μέσω της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου), η άδεια δεν θα μπορεί να μεταβιβαστείμετά τον θάνατό του κατόχου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να κλείνει οριστικά!
Όπως γίνεται κατανοητό, τα πάντα γίνονται προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων και των Super Markets, με αντάλλαγμα το αίμα, την ανέχεια και τη δυστυχία των Ελλήνω

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο προσκαλεί τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Χίου και όλους τους εκλεγμένους συμβούλους των παρατάξεών τους (νέου δημοτικού συμβουλίου της Χίου), σε συνάντηση – ενημέρωση.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 στην αίθουσα πρόβας/διδασκαλίας του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου (Λάδης 1, 2ος όροφος) στις 7 το απόγευμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

ΔΗΠΕΘΕ - Οργάνωση – Διοίκηση - Παραγωγή:
1.       Αρχικό Σκεπτικό ίδρυσης Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων – Η μορφή των ΔΗΠΕΘΕ - Σκοπός λειτουργίας & Στόχοι
2.       Τρόπος λειτουργίας - Οργάνωση (Διεύθυνση/Διοικητικό Συμβούλιο & Τμήματα: Διοίκησης, Λογιστηρίου, Τεχνικών, Διεύθυνσης/Εκτέλεσης & προώθησης Παραγωγής)
3.       Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό, διδάσκαλοι, εξωτερικοί συνεργάτες (καλλιτέχνες και μη), αρμοδιότητες και εξειδίκευσή τους

Προγραμματική Σύμβαση - Μονοετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης & Παραγωγή
4.       Κατάρτιση μονοετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης
5.       Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης του Ν.Π.Ι.Δ. & Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών
6.       Κατάρτιση καλλιτεχνικού σχεδιασμού – Προϋπολογισμός – Υλοποίηση & Απολογισμός
7.       Καλλιτεχνική Παραγωγή (έργο) – Καλλιτεχνικές Συνεργασίες/Συμβάσεις/Συμπράξεις – Μετακλήσεις & Εκπαίδευση (εργαστήρια)


Χρηματοδότηση – Έσοδα & Υφιστάμενη περιουσία:
1.       Τρόπος χρηματοδότησης νομικού προσώπου από τα συμβαλλόμενα μέρη της προγραμματικής σύμβασης
2.       Έσοδα από εισιτήρια, προγράμματα, διαφήμιση και χορηγίες
3.       Περιουσιακά στοιχεία Δη.Πε.Θε

Γνωριμία  χώρου εργασίας του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου:
1.       Ξενάγηση στα γραφεία διεύθυνσης, διοίκησης και τεχνικών.
2.       Ξενάγηση στο χώρο κατασκευής σκηνικών, στο χώρο αποθήκευσης ηλεκτρολογικού υλικού, στο χώρο αποθήκευσης εντύπου υλικού, στο χώρο βεστιαρίου & στο χώρο σκηνικού φροντιστηρίου

Χώροι & Ελλείψεις:
1.       Αίθουσα παραστάσεων αποκλειστικής χρήσης
2.       Χώρος αποθήκευσης σκηνικών & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
3.       Ακαταλληλότητα κατασκευαστικού και εκπαιδευτικού χώρου
4.       Ακαταλληλότητα αποθηκευτικού χώρου στο «Καστρομηνά»

Υ.Γ. Για κάθε ένα από τα θέματα θα κατατεθούν/Συζητηθούν προτάσεις & Λύσεις, ενώ θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις.Γιάννης Ζαφείρης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου

ΤΟΥΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΞΗΡΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ
Τετ-α-τετ με τον επικηρυγμένο Χριστόδουλο Ξηρό ήρθαν αστυνομικοί, που έκαναν περιπολία στα Νότια Προάστια την περασμένη Παρασκευή.
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον καταδικασμένο για τη 17 Νοέμβρη στο Παλαιό Φάληρο, με τους αστυνομικούς να τον ακολουθούν για να διασταυρώσουν τα στοιχεία του οχήματος και τον δραπέτη να καταφέρνει να διαφεύγει στα στενά της περιοχής και να εξαφανίζεται.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Εθνους, κατάφεραν να βιντεοσκοπήσουν το αυτοκίνητο και τον ίδιο τον Χριστόδουλο Ξηρό, με τα στοιχεία να εξετάζονται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ξηρός έχει γίνει αγνώριστος σε σχέση με την εμφάνιση που είχε στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αφότου εξαφανίστηκε. Ο Ξηρός έχει αφήσει μούσι, μακριά μαλλιά, ενώ έχει παχύνει αρκετά.

Η τυχαία συνάντηση με τον τρομοκράτη θύμισε σε πολλούς, τη συνάντηση των μελών της 17Ν με την αστυνομία, το 1992 στη Λουίζης Ριανκούρ.

Εκτιμάται ότι στο σύστημα υπόθαλψης και υποστήριξης του Ξηρού μετέχουν όχι μόνο άτομα από το περιβάλλον του «πυρήνα φυλακής» των Πυρήνων αλλά και πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν σε άλλες οργανώσεις.

Οι έρευνες εστιάζονται στο Παλαιό Φάληρο, καθώς η περιοχή δεν θεωρείται τυχαία, αφού την 1η Φεβρουαρίου στην οδό Αγίας Κυριακής είχε εντοπισθεί ένα αυτοκίνητο-γιάφκα, το οποίο είχε κλαπεί την 1η Ιανουαρίου από την Κερατέα, μέρα απόδρασης του Ξηρού. Επίσης, στην ίδια περιοχή είχε εντοπισθεί καμένο το όχημα, που είχαν αφήσει πίσω τους οι δράστες της επίθεσης στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφ. Συγγρού.
Πηγή: imerisia.gr

37, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ¨ΟΙΚΟΛΟΓΟ" ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΒΕΡΓΗΣε φυλάκιση 37 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο πρόεδρος των Ελλήνων Οικολόγων Δημοσθένης Βεργής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για υπόθεση καταπάτησης χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων κοντά στη λίμνη Μαραθώνα. Επίσης του επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ.
Η δικογραφία, σύμφωνα με τον Σκάι, αφορά ακίνητα συνολικής έκτασης 452.000 τετραγωνικών μέτρων αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, Πρόκειται για έκταση την οποία ο Δημοσθένης Βεργής διεκδικούσε, παρά το γεγονός ότι τμήμα των διεκδικούμενων εδαφών ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ.
Σημειώνεται πως ο Δημοσθένης Βεργής δεν ήταν παρών στο δικαστήριο, όπου εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, και αναζητείται για να οδηγηθεί στη φυλακή. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο πρόεδρος του κόμματος Έλληνες Οικολόγοι προέβαλε «δικαιώματα κυριότητας» για τα επίμαχα ακίνητα, τα οποία μέσω πλαστογραφήσεων εμφανίζονταν ως μη δασικά.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Σκάι, για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν με αναστολή ο πρώην δασάρχης Πεντέλης, Νίκος Παπακώστας, σε 14 χρόνια φυλάκιση με πρόστιμο 5.000 ευρώ, και ο συγκατηγορούμενός τους Κατογιαννάκης, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 10 ετών και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αθώοι κρίθηκαν οι Εμμ. Δρακάκης, εφοριακός και τότε στέλεχος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής και ο κ. Βλάχος.


TVXS

"MYΣΤΗΡΙΩΔΕΣ" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Μεγάλη ταραχή και αναστάτωση προκάλεσε στους Τούρκους και στα τουρκικά ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο, ένα «μυστηριώδες» και μη εξακριβωμένης εθνικότητας αεροσκάφος, όπως το αναφέρουν οι τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές, όταν παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο στην περιοχή του βορείου Αιγαίου πάνω από την νήσο Ίμβρο.Τουρκικό δημοσίευμα (50)

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, Yeni Şafak στις 24 Ιουνίου και περί της 17.09 μετά μεσημβρίας, ένα μυστηριώδες και κατά πάσα πιθανότητα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προφανώς εκτελώντας κατασκοπευτική επιχείρηση, εισήρθε χωρίς καμία προειδοποίηση και αναφορά στον τουρκικό εναέριο χώρο στην περιοχή της νήσου Ίμβρου και δυτικά του Τσανάκ Καλέ, δηλαδή στην αρχή του Ελλησπόντου και παρέμεινε στην περιοχή για μερικά λεπτά. Η γνωστοποίηση της παραβίασης αυτής του τουρκικού εναέριου χώρου, έγινε γνωστή από την ιστοσελίδα του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και όπως αναφέρεται, το μυστηριώδες αυτό αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περί τα 33 χιλιάδες πόδια ενώ εισήρθε σε βάθος 1,1 ναυτικών μιλίων εντός του τουρκικού εναέριο χώρου. Η ξαφνική εμφάνιση αυτό του αγνώστου προέλευσης αεροσκάφους, όπως ήταν επόμενο, θορύβησε τους Τούρκους ενώ σήμανε συναγερμός στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Το εντυπωσιακό είναι πως το αεροπλάνο αυτό μετά την παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου «εξαφανίστηκε» από τα τουρκικά ραντάρ χωρίς να προλάβουν οι Τούρκοι να προβάλουν οπουδήποτε αντίδραση αναχαίτισης του, γεγονός που δείχνει τα μεγάλα τρωτά της τουρκικής αεράμυνας.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά, (!!!), που οι Τούρκοι αναστατώνονται από μυστηριώδη αεροσκάφη που παραβιάζουν τον τουρκικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα πριν ακριβώς από ένα χρόνο, στις 1 Ιουλίου του 2013 πάλι ένα «μυστηριώδες» αεροσκάφος το οποίο σύμφωνα με τους Τούρκους παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο είχε αναστατώσει και τότε το τουρκικό Γενικό Επιτελείο γιατί δεν είχε γίνει έγινε γνωστή η ταυτότητα και το είδος του, κάτι που είχε προκαλέσει τότε πολλά ερωτηματικά για το σύστημα παρακολούθησης των τουρκικών ραντάρ στην περιοχή του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η οποία επικαλέστηκε και τότε το τουρκικό Γενικό Επιτελείο, ένα «μυστηριώδες»...ελληνικό, (αυτή την φορά αναφέρθηκε πως ήταν ελληνικό), αεροσκάφος, πετώντας βορειοανατολικά της ελληνικής νήσου Χίου προχώρησε σε παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου την πρώτη φορά για έξη ολόκληρα λεπτά. Το ελληνικό αεροσκάφος πλησίασε τότε την τουρκική ακτή του Karaburnu στην απέναντι από την Χίο μικρασιατική ακτή και πολύ κοντά στην Σμύρνη, προκαλώντας τον συναγερμό στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο καθώς δεν έγινε δυνατόν να διαπιστωθεί ο τύπος του αεροσκάφους κάτι που εξέπληξε δυσάρεστα τους Τούρκους αφήνοντας τους πολλά ερωτηματικά. Όπως αναφέρθηκε τότε, αμέσως το τουρκικό Γενικό Επιτελείο έστειλε σήμα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για να προβεί σε διαμαρτυρία προς την ελληνική πλευρά. Η περιοχή ανοιχτά της Σμύρνης όπου έγινε τότε η εμφάνιση του ανεξακρίβωτου ελληνικού αεροσκάφους, (;;;), θεωρείται από τους Τούρκους σαν η πιο «εύφλεκτη» περιοχή καθώς πολύ συχνά παρατηρούνται εμπλοκές των πλοίων της ακτοφυλακής των δυο χωρών εξ' αιτίας του μεγάλου ρεύματος των λαθρομεταναστών που επιλέγουν την εν λόγω περιοχή για να προωθηθούν στην Ελλάδα από τις μικρασιατικές ακτές.

Φαίνεται πως αυτά τα «μυστήρια» αεροσκάφη, (όπως αναφέρεται υπάρχουν και άλλες παρόμοιες «περιπτώσεις» που δεν δημοσιοποιήθηκαν για ευνόητους λόγους), έχουν βαλθεί να τρελάνουν τους Τούρκους σε μια άκρως εύφλεκτη περιοχή όπως είναι ο εναέριος χώρος του Αιγαίου. «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρη»!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για το θέμα της διασφάλισης των πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Υπενθυμίζεται ότι ο Βουλευτής είχε καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ είχε αναδείξει και το ζήτημα της καθυστέρησης της καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα.
Ο κ. Κόνσολας ενημερώθηκε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και μετά τις 30.9.2014 ενώ θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση για την ανανέωση των συμβάσεων, όσων απασχολούνται σε αυτό.
Σε ό, τι αφορά στην καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, υπάρχει η δέσμευση ότι αυτή θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας αναφέρει:
«Είναι θετική η συνέχιση του προγράμματος και για την επόμενη χρονιά.
Περιμένω να υπάρξει διορθωτική παρέμβαση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση» για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του και για τα επόμενα χρόνια.
Και φυσικά πρέπει να μετεξελιχθούν οι υπηρεσίες του προγράμματος, υπάρχει η τεχνογνωσία αλλά και οι προϋποθέσεις για αυτό».