Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ηπια ανάπτυξη στα δάση

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, το σχέδιο νόμου για τις δραστηριότητες στα δασικά οικοσυστήματα,  πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλαφάτη.
Στην τελική μορφή του σχεδίου νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα, που παρουσιάζει «Το Βήμα», παραμένουν ρυθμίσεις που αφορούν την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, εμφιάλωσης νερού, καθώς και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ή διατάξεις που επιτρέπουν τυροκομικές μονάδες, ελαιοτριβεία και σφαγεία σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
Στις εκτάσεις αυτές, όπως και στις αναδασωτέες, θα μπορούν επιπλέον να κατασκευαστούν μεγάλα έργα υποδομής, όπως υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ταμιευτήρες, εγκαταστάσεις άντλησης για αποθήκευση ενέργειας, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων και άντλησης υδρογονανθράκων.
Παράλληλα, φυσικά οικοσυστήματα (δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις) θα εντάσσονται σε οικιστικές περιοχές προκειμένου να αποτελέσουν ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης. Η συγκεκριμένη διάταξη «δένει» με τις πρόσφατες ρυθμίσεις που παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι, αν κατέχουν δάση ή δασικές εκτάσεις, θα μπορούν να προχωρούν σε μεταφορά  συντελεστή δόμησης ή σε ανταλλαγές ακινήτων.
Σε προστατευόμενες περιοχές εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας - εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων - θα επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων, κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν (ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου κτλ.).  Αυτό που θα χρειάζεται είναι μια απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση και η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου φορέα διαχείρισης της περιοχής προστασίας για την αδειοδότηση.
Ειδικότερα το νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 • Στις περιπτώσεις γεωργικής εκμετάλλευσης δασών ή δασικών εκτάσεων διαγράφεται η υποχρέωση διατήρησης ζώνης δασικής βλάστησης 200 μέτρων για την προστασία παρακείμενου δάσους ή δασικής έκτασης η οποία υπήρχε στην αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Σεπτέμβριο.
 • Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αξιώνουν δικαίωμα σε  φυσικά οικοσυστήματα μέσα σε «δασωμένους αγρούς» (εκτάσεις που εμφανίζουν αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960) δεν έχουν εφεξής το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών τους. Ο ιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει τίτλους μεταγεγραμμένους πριν από τις 23.2.1946. Διαφορετικά οι εκτάσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου, όχι όμως νεοτέρου της 6ης Ιουνίου 1975.
 • Δεν υπάγονται πλέον στη δασική νομοθεσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα τα οποία είχαν διατεθεί ως κληροτεμάχια μετά τις 11.6.1975 και εκχερσώθηκαν.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ως και γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού σε δάση, δασικές εκτάσεις, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
 • Στις εκτάσεις εκμετάλλευσης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες με όρο τη διατήρηση του χαρακτήρα τους.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τελεφερίκ (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχει σκοπό την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το τοπίο.
 • Στις περιπτώσεις διάνοιξης οδών διά μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων για «εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων» διαγράφεται η απαίτηση να μη θίγεται η λειτουργία του οικοσυστήματος.
 • Επιτρέπεται σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις η κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων.
 • Η χάραξη διαδρομών για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) επιτρέπεται σε δάση, δασικές,  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
 • Επιτρέπονται η έρευνα και οι σκαπτικές εργασίες για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, δασικών, αναδασωτέων, δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.
 • Προβλέπεται μειωμένο αντάλλαγμα χρήσης για επεμβάσεις σε δημόσια (50% της αξίας τους) και ιδιωτικά (30% της αξίας τους) δάση και δασικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής αναδάσωσης από τον δικαιούχο. Για επεμβάσεις σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις το αντάλλαγμα παραμένει στο 40%, ενώ για τα ιδιωτικά δεν καταβάλλεται τίποτα.
«Αφεση αμαρτιών»
Νόμιμα τα δημόσια ακίνητα
Νομίμως υφιστάμενες θα θεωρούνται τουριστικές εγκαταστάσεις ανεγερθείσες από τον ΕΟΤ, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ή τρίτο στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα τουριστικής αξιοποίησης και βρίσκονται σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα του ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΟΤ.
«Αφεση αμαρτιών» θα παίρνουν και τα υφιστάμενα κοιμητήρια που βρίσκονται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Η επέκτασή τους θα επιτρέπεται εφόσον από ειδική μελέτη προκύπτει η αδυναμία εξασφάλισης άλλου κατάλληλου χώρου και έπειτα από εκπόνηση περιβαλλοντικής, υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής μελέτης.
Περιφερειακά Πάρκα
Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11/6/1975 λόγω επεμβάσεων που έγιναν με νόμιμη διοικητική πράξη (π.χ. ένταξη στο σχέδιο πόλης) δεν θα χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις και δεν θα κηρύσσονται αναδασωτέες.
Στις εκτάσεις αυτές θα δημιουργούνται Περιφερειακά Πάρκα τα οποία προβλέπονταν στον Νόμο 3937/2011 και θα περιλαμβάνουν οικιστικές ενότητες, χρήσεις αναψυχής, τουρισμό φύσης, βιολογικές καλλιέργειες κ.λπ.

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2013


Προσυμπληρωμένες τις δηλώσεις τους θα δουν οι φορολογούμενοι κατά την είσοδο στον λογαριασμό τους στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet, μετά τις 28 Μαρτίου.
Φέτος, το υπουργείο Οικονομικών θα παραλάβει μέσω Διαδικτύου όλες τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα μεταφερθούν στο βασικό έντυπο Ε1, ωστόσο θα πρέπει να ελεγχθούν από κάθε φορολογούμενο, δεδομένου ότι δίνουν και το τελικό «ΟΚ» για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Με αυτόν τον τρόπο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να ελέγξει τα «κρυφά» και αδήλωτα εισοδήματα. Δηλαδή εισοδήματα που «ξεχνούν» οι φορολογούμενοι να δηλώσουν και κατ’ επέκταση να πληρώσουν και τον σχετικό φόρο.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης με απόφαση που υπέγραψε χθες ζητεί την αποστολή ηλεκτρονικά όλων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι και τις 28 Μαρτίου.
Στα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αναγράφονται τα ποσά μισθών, συντάξεων, λοιπών παροχών και αμοιβών, καθώς και οι φόροι που παρακρατήθηκαν και αναλογούν. Μετά την παραλαβή, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μετά τις 28 Μαρτίου θα μπορούν να εισέλθουν στους λογαριασμούς όπου θα βρουν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης συμπληρωμένα. Συγκεκριμένα, θα έχουν συμπληρωθεί τα εισοδήματα που είχαν μέσα στο 2013, ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο φόρος που αναλογεί για μισθωτές υπηρεσίες, η εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΦΑΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικώς ή χειρογράφως).
Οι βεβαιώσεις υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν, καθώς και με τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες. Εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού και των κατώτερων πληρωμάτων. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, ως αποδεικτικά υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:
• Το οικονομικό έτος αναφοράς.
• Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.
• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.
• Ο ΑΦΜ δηλούντος.
• Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
• Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
• Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.
• Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
• Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.
ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ)

aftodioikisi.gr

Παγώνουν οι προσλήψεις στο Δημόσιο λόγω εκλογών


Από τις 18 Μαρτίου, δηλαδή δύο μήνες πριν από τον α γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, και μέχρι να ορκιστούν οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, δεν πρόκειται να γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου ή εποχικού προσωπικού. Αυτό προβλέπει ο νόμος 2190/1994 με βάση τον οποίο αναστέλλονται όλες οι μεταβολές στην κατάσταση του προσωπικού στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις τους, στις οποίες ο Ο.Τ.Α κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, οι τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και το προσωπικό του άρθρου 22 του ν. 2190/1994. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.
Στην γενική απαγόρευση δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών νοούνται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, ένταξης, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων όπως αυτές αναφέρονται στο Δ΄ Μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α’) ή σε ειδικές διατάξεις, προκειμένου για προσωπικό που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και η απαγόρευση έκδοσης οποιαδήποτε πράξεως μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Δηλαδή, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις διορισμού. Επίσης δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή εκτάκτου, δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων. Επιπλέον, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και επαναλαμβάνονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Απο το πάγωμα των προσλήψεων εξαιρούνται οι προσλήψεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

aftodioikisi.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΙΟΣ "ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ" ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ !

«Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Προσοχή! Ο αποκλεισμός του προγράμματος περιήγησής σας έχει γίνει για λόγους ασφαλείας». Αν κάποιος χρήστη υπολογιστή δει ξαφνικά την οθόνη να μαυρίζει και αυτό το μήνυμα να εμφανίζεται, θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή.
Πρόκειται για τον λεγόμενο «ιό της Αστυνομίας»- γνωστός και ως Police ή FBI Virus- ο οποίος ξαναχτύπησε, όπως γράφει η «Καθημερινή» και προειδοποιεί ανυποψίαστους χρήστες υπολογιστή πως έχουν διαπράξει το αδίκημα της... ζωοφιλίας μεταξύ άλλων, ζητώντας τους να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο.
«Ολες οι δραστηριότητές σας έχουν καταγραφεί. Κατηγορήστε για την προβολή/αποθήκευση ή/και τη διάδοση απαγορευμένου υλικού πορνογραφίας (παιδοφιλία/ζωοφιλία/βιασμό και άλλα)», αναφέρει ακόμη το συγκεκριμένο μήνυμα, ενώ «παγώνει» το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια αναφέρει τις ποινές που επισείουν τα συγκεκριμένα αδικήματα, ενώ συνεχίζει: «Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, από 30 Σεπτεμβρίου 2013, δική σας παραβίαση του νόμου μπορεί να ερμηνευτεί ως ακουστή και καμιά κλήση δεν θα πραγματοποιηθεί. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε πληρώσει το πρόστιμο στο Δημόσιο Ταμείο. Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί σε διάρκεια 48 ωρών από τη στιγμή της παραβίασης. Σε 48 ώρες θα πραγματοποιηθεί αυτόματη συλλογή δεδομένων σας για την ανάρμοστη συμπεριφορά και ποινική υπόθεση θα ανοίξει εναντίον σας. Το ποσό του προστίμου είναι 100 ευρώ. Με τα κουπόνια PaySafeCard ή Ukash μπορείτε να επιλύσετε το πρόστιμο».
Οπως είναι φυσικό, οι περισσότεροι τρομοκρατούνται διαβάζοντας όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος ιός είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2012. Τότε «κλείδωνε» τους υπολογιστές, ενώ στη νέα του μορφή απενεργοποιεί τον browser. Η πρώτη ενστικτώδης κίνηση των περισσοτέρων όταν αντικρίζουν το παραπάνω μήνυμα είναι να κάνουν επανεκκίνηση του υπολογιστή, αλλά οι ειδικοί συνιστούν σάρωση με κάποιο antiviru

Στον αέρα 48.910 δημόσιοι υπάλληλοι


Από κόσκινο θα περάσουν το προσεχές διάστημα χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου, καθώς ο διορισμός τους θα βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων που θα διενεργηθούν προκειμένου να διακριβωθεί αν διορίστηκαν ή μονιμοποιήθηκα με πλαστά δικαιολογητικά.
Η “καμπάνα” χτυπάει για τρεις κατηγορίες υπαλλήλων ο αριθμός των οποίων ανέρχεται συνολικά στις 48.910. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 9.873 επιτυχόντες σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ την περίοδο 2003- 2009, 3.800 προσληφθέντες το 2011 στην Πυροσβεστική καθώς και 35.239 συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν με το Διάταγμα Παυλόπουλου.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003-2009 και ήδη το Σώμα Επιθεωρητών έχει συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για τη διασταύρωση
Η περίπτωση της Πυροσβεστικής αφορά διαγωνισμό του 2011 για την πρόσληψη 3.400 θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και 400 θέσεων για πολιτικό προσωπικό. Επιλαχόντες του διαγωνισμού κατήγγειλαν περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών σπουδών, στρατολογικής κατάστασης, διπλωμάτων οδήγησης κ.α., που αύξαναν την τελική μοριοδότηση και οι αρχικοί έλεγχοι κατέδειξαν περίπου 170 υποψήφιους με διάφορες παρατυπίες. Έκτοτε συστήθηκε επιτροπή για διασταύρωση από μηδενική βάση όλων των δικαιολογητικών και υπολογίζεται να τελειώσει το έργο της πριν από το Πάσχα.
Η τρίτη κατηγορία αφορά τους μονιμοποιηθέντες με το ΠΔ Παυλόπουλου, για τους οποίους άμεσα θα τεθεί σε ισχύ διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου με την κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Αφορμή για την έναρξη των ελέγχων αυτών ήταν περιπτώσεις υπαλλήλων του πρώην υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) οι οποίοι βάσει πορίσματος του ΣΕΕΔΔ, μονιμοποιήθηκαν με πλαστές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που έγιναν δεκτές από τα υπηρεσιακά συμβούλια.
Οι έλεγχοι στις περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών συνεχίζονται σε όλο το δημόσιο και μόνο στην περίπτωση της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας έχουν εντοπισθεί 71 περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψή τους και έχουν ήδη ανακληθεί 55 διορισμοί.
Παράλληλα σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης επιταχύνονται οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. Το 2013 εκδόθηκαν 1.645 αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, που επέβαλαν την ποινή της οριστικής παύσης σε 248 περιπτώσεις, ενώ αποχώρησαν οριστικά από το Δημόσιο για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών άλλοι 220 υπάλληλοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται όμως και οι έλεγχοι για παραβίαση του ωραρίου εργασίας ή της αδικαιολόγητης απουσίας εργαζομένων. Ήδη υπάρχουν επτά εκθέσεις για φορείς του δημοσίου όπου καταγράφηκε παραβίαση του ωραρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όπου παρά τον πρώτο έλεγχο “όπου αποτυπώθηκαν παραβάσεις, το φαινόμενο συνεχίστηκε με αποτέλεσμα ακόμα και υπάλληλοι που έλλειπαν σε κανονική άδεια να λαμβάνουν υπερωριακή αποζημίωση.
Τέλος μπαίνει και στην περίπτωση των συμβασιούχων που υπηρετούσαν με προσωρινές διαταγές. Έχουν καταγραφεί 3.905 εργαζόμενοι που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και μέσω επίσπευσης της εκδίκασης των υποθέσεών τους ήδη οι 1.646 τέθηκαν εκτός μισθοδοσίας μετά την απόρριψη των προσφυγών τους.
ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ)
aftodioikisi.gr

Τα πλαστά πιστοποιητικά φέρνουν απολύσεις και «καραμανλικές» αντιδράσεις


Οσοι προσλήφθηκαν ή μετέτρεψαν τη σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου στη βάση πλαστών δικαιολογητικών θα απολυθούν. Αυτό διεμήνησε εμμέσως ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ.Μητσοτάκης, ενημερώνοντας χθες την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Επειδή πολλοί από αυτούς τους διορισμούς έγιναν επί κυβέρνησης Καραμανλή, το θέμα αποκτά και εσωκομματικές διαστάσεις για τη Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ειδικά στους ελέγχους που γίνονται στο υπουργείο Πολιτισμού για τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με καταστρατήγηση του πνεύματος του Προεδρικού ΔιατάγματοςΠαυλόπουλου. Μέχρι σήμερα, στο υπουργείο Πολιτισμού έχουν εντοπιστεί 47 τέτοιες περιπτώσεις υπαλλήλων και υπάρχουν βάσιμες υποψίες, όπως ανέφερε ο υπουργός, ότι πολλές μετατροπές συμβάσεων έγιναν χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, δηλαδή με πλαστά πιστοποιητικά.
«Χαίρομαι που εσείς τουλάχιστον τηρήσατε τα προσχήματα και είπατε ότι καταστρατηγήθηκε το πνεύμα του Προεδρικού Διατάγματος» σχολίασε ο πρώην υπουργός Προκόπης Παυλόπουλος, σημειώνοντας ότι «ευθύνη δεν έχουν μόνο οι υπάλληλοι που προσκόμισαν πλαστά δικαιολογητικά αλλά και τα υπηρεσιακά συμβούλια και μαζί και το ΑΣΕΠ που ενέκριναν τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου». Ζητώντας μάλιστα, ο έλεγχος να μην περιοριστεί στο υπουργείο Πολιτισμού αλλά να επεκταθεί παντού, ο κ.Παυλόπουλος είπε πως «δεν μπορεί να επικρατήσει η νοοτροπία ότι οι επανέλεγχοι γίνονται για να χρησιμοποιηθούν οι υπάλληλοι αυτοί ως δεξαμενή για τις απολύσεις, αλλά γιατί αυτό πρέπει να συμβαίνει σε ένα κράτος δικαίου».
Πρόβλημα έχει εντοπιστεί και στον διαγωνισμό για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και γι΄αυτό, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη, ξεκινά έλεγχος όλων των δικαιολογητικών από μηδενική βάση. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από καταγγελίες επιλαχόντων και έδειξε εκτεταμένο πρόβλημα κυρίως στα δικαιολογητικά για την σωματική ικανότητα και την ικανότητα στρατιωτικής θητείας.
Ως προς τους στοχευμένους ελέγχους πιστοποιητικών, στην περίπτωση της Δημοτικής Αστυνομίας εντοπίστηκαν 71 περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών και ήδη έχουν ανακληθεί 55 διορισμοί. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα αφορούν στη γνησιότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που κατέθεσαν οι 9.800 επιτυχόντες σε 43 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, από το 2003 μέχρι και σήμερα.

aftodioikisi.gr

Ο Παχατουρίδης ρίχνει το γάντι στη ΝΔ: Τι δηλώνει στην aftodioikisi.gr για την υποψηφιότητά του στην Π. Αττικής


«Αν η ΝΔ θέλει να μετρηθούμε, ας κατεβάσει δικό της υποψήφιο»: Με αυτό τον τρόπο ρίχνει το γάντι στο κυβερνών κόμμα ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης,  αναφερόμενος στην πιθανότητα να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής: «Αν τελικά κατέβουμε, κάτι που θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες, όποιος θέλει να μας στηρίξει, συμπεριλαμβανομένης και της ΝΔ, είναι ευπρόσδεκτος», λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, τονίζοντας με έμφαση ότι η υποψηφιότητά του θα είναι ανεξάρτητη και αντιμνημονιακή. Αλλωστε, όπως λέει, τα πρόσωπα με τα οποία συζητάει είναι γνωστά από την αυτοδιοίκηση (δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι κλπ)  προερχόμενα από το αντιμνημονιακό ΠΑΣΟΚ αλλά και από την αντιμνημονιακή ΝΔ.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη στην aftodioikisi.gr είναι το εξής:
Κύριε δήμαρχε, θα είστε για πρώτη φορά υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής ή ξανά στο Δήμο Περιστερίου;
Κοιτάξτε, εμένα η προτεραιότητά μου είναι ο Δήμος Περιστερίου αλλά πριν από ένα μήνα με πλησίασαν γνωστά αυτοδιοικητικά πρόσωπα (δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι κλπ)  προερχόμενα από το αντιμνημονιακό ΠΑΣΟΚ αλλά και από την αντιμνημονιακή ΝΔ και μου ζήτησαν να μπω μπροστά για την Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι όπως μου τα λέτε, μιλάμε προφανώς για ένα ανεξάρτητο και αντιμνημονιακό ψηφοδέλτιο…
Εννοείται. Αν κατέβω τελικά υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής θα πρόκειται για μία ανεξάρτητη και αντιμνημονιακή υποψηφιότητα. Το τονίζω αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
Και η ΝΔ, που «κολλάει» σε όλο αυτό το εγχείρημα;
Αν τελικά κατέβουμε, κάτι που θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες, όποιος θέλει να μας στηρίξει, συμπεριλαμβανομένης και της ΝΔ, είναι ευπρόσδεκτος. Αν πάλι η ΝΔ θέλει να μετρηθούμε, ας κατεβάσει δικό της υποψήφιο. 

aftodioikisi.gr

Σας ενημερώνουμε ότι Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου σε συνεργασία με την κα. Ελένη Μοσχοβάκη, Σχολική Σύμβουλο 47ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, διοργάνωσε στις 18/1/14 βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στη συναισθηματική νοημοσύνη

Σας ενημερώνουμε ότι Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου σε συνεργασία με την κα. Ελένη Μοσχοβάκη, Σχολική Σύμβουλο 47ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, διοργάνωσε στις 18/1/14 βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στη συναισθηματική νοημοσύνη.
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΚΠΕ, Εγκρεμού 30, ήταν η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της ικανότητας δηλαδή να μπαίνει κανείς συναισθηματικά στην θέση του άλλου. Τονίστηκε η σημασία του να προσπαθούμε να «δούμε» τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές των παιδιών αλλά και των ενηλίκων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ως μέσα χρησιμοποιήθηκαν η παρακολούθηση βίντεο, η συμμετοχή σε βιωματικές ασκήσεις και το μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και οι δύο συντονίστριες της ομάδας, κ.κ.  Μαρία Λαδάκη, ψυχολόγος, και Μαριάννα Τάσση, παιδοψυχίατρος, ενώ το καλωσόρισμα – πρόλογο έκανε η κ. Μοσχοβάκη.
Από τα προφορικά σχόλια των εκπαιδευτικών και τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν, φάνηκε ότι οι συμμετέχουσες βίωσαν θετικά αυτή την εμπειρία και έμαθαν καινούργια πράγματα. Φάνηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη για συναισθηματική επαφή, ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την εποχή κρίσης που διανύουμε, κατά την οποία σπάνια βρίσκουμε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο για τέτοιου είδους επικοινωνία. Διατυπώθηκε αίτημα για επανάληψη παρόμοιων δράσεων.


\\KPESERVER\UserShares\shared\etairia\ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ\Υπογραφή ΒΣ νέο 6-12-2011.jpg

Ο λαός μας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να στείλει στα αζήτητα τις πολιτικές της Δημοτικής αρχής, αναγορεύοντας σε καθοριστική δύναμη των εξελίξεων τη Λαϊκή Συσπείρωση και στο Δήμο και στην περιφέρεια.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση  (7-2-2014) του ΝΠΔΔ συζητήθηκε το θέμα της επέκτασης και τροποποίησης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΠΑΝΔΩΡΑ», της πρώτης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.που δημιουργήθηκε στο Δ. Χίου, κάτι που είχαμε καταγγείλει ως ΛΑΣ εξαρχής , αλλά κανείς δεν άκουγε .
Το καταγγείλαμε γιατί πιστεύουμε ότι αφενός, έτσι αλλοτριώνονται οι εργασιακές σχέσεις αλλά και αφετέρου ότι αυτός δεν είναι ο ορθός  τρόπος  στελέχωσης των βρεφονηπιακών σταθμών  ή άλλων κοινωνικών δομών του Δήμου (κολυμβητήριο κλπ) και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.  Αντιθέτως ανοίγει κερκόπορτες ιδιωτικοποίησης και  εξάρτησης του ενοικιαζόμενου προσωπικού.
 Οι κοινωνικές δομές αφορούν παιδιά και είναι ανεπίτρεπτο από παιδαγωγικής άποψης  να αλλάζει κάθε λίγο  το εκπαιδευτικό προσωπικό.  Σε κάθε περίπτωση ως παράταξη είμαστε αντίθετοι  στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών με οποιαδήποτε μεθόδευση κι αν γίνεται αυτή .
            Καταγγείλαμε  από τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού προσώπου , όπως και χθες  ότι, όταν έχεις να λειτουργήσεις κοινωνικές δομές σαν ΝΠΔΔ ή  ως Δήμοτική Αρχή,  έστω και με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο Νόμος δεν περιμένεις να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να κινητοποιηθείς  .
 Ενημερώνεις τον κόσμο , τους ωφελούμενους και μπαίνεις  μπροστάρης για διεκδικήσεις, δεν εγκλωβίζεσαι στη μίζερη διαχείριση της φτώχειας, των νόμων και των εγκυκλίων όπως κάνει η δημοτική αρχή και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων μαζί με την πλειοψηφία των ΔΣ.
Δεν αποδεχόμαστε ότι  ο μόνος ρόλος μας   ως τοπική διοίκηση    είναι να  εκτελούμε αδιαμαρτύρητα τις εντολές μιας κυβέρνησης,   που έχει με τις πράξεις της καταρρακώσει τα πάντα. Ο ρόλος μας ως διοίκηση είναι να δημιουργούμε πολιτικές με βάση τις ανάγκες του λαού μας και να παλεύουμε για την εφαρμογή τους ακόμα και την επιβολή της απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, αυτή είναι  και η διαφορά μας .
 Καταγγέλλουμε την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΝΠΔΔ και την εισήγηση του προέδρου του,για επέκταση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΠΑΝΔΩΡΑ», ζητούμε τη διεκδίκηση πρόσληψης προσωπικού με σταθερές εργασιακές σχέσεις μέσα από το Δήμο, καταγγέλλουμε την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου , που παρά την ομόφωνη απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-2-2014 για την επανεξέταση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ψήφισε την πρώτη επέκταση – και που με την εύκολη αυτή λύση ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση των δομών -  και στο περαιτέρω ξεπούλημα των Κοινωνικών Υπηρεσιών  .
Ο λαός μας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να στείλει στα αζήτητα τις πολιτικές της Δημοτικής αρχής, αναγορεύοντας σε καθοριστική δύναμη των εξελίξεων τη Λαϊκή Συσπείρωση και στο Δήμο και στην περιφέρεια.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια σπίλωσης , φίμωσης και εκφοβισμού της Λαϊκής Συσπείρωσης στο πρόσωπο του επικεφαλή  της,  Δημοτικού Συμβούλου Μάρκου Σκούφαλου. Η αρμόδια εισαγγελέας έθεσε τη  μήνυση του εκπροσώπου της ΚΟΙΝΣΕΠ  «Ακμή» κ. Μήτσουρα στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΠΔ, διότι  είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της και άρα, δε στοιχειοθετείται κατηγορία  .
Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί την ηθική δικαίωση της αταλάντευτης στάσης της Λαϊκής Συσπείρωσης ,  που από θέσεις αρχών υπερασπίζει τα δικαιώματα του Χιώτικου λαού. Ταυτόχρονα αποτελεί και αποστομωτική απάντηση  σε όσους έβαλαν πολιτική πλάτη στις ενέργειες του συγκεκριμένου ατόμου ως ηθικοί αυτουργοί.
Η Λαϊκή Συσπείρωση ευχαριστεί όλους όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τον επικεφαλή της κίνησης με ψηφίσματα, δηλώσεις, αναφορές στα ΜΜΕ, έναν απλό χαιρετισμό στο δρόμο κι ένα γνήσιο λαϊκό χτύπημα στην πλάτη.
Δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας  ανυποχώρητα για τα δικαιώματα του λαού μας , για την εκπλήρωση των οραμάτων του  μέχρι τη τελική νίκη.
Το κύριο για μας δεν ήταν η μήνυση εναντίον μας. Το κύριο ήταν να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι και μη άνθρωποι του νησιού μας , ότι  γύρω από τα ζητήματα των ΚΟΙΝΣΕΠ στήνονται προεκλογικά παιχνίδια,  διαλύονται εργασιακές σχέσεις, περικόπτονται υπηρεσίες που είναι αναφαίρετα δικαιώματά τους, διασπαθίζεται  το δημόσιο χρήμα.
Σ’ αυτά και σε πολλά άλλα καλείται ο λαός μας , όταν έρθει η σειρά του να δώσει τη δική του σθεναρή απάντηση σε όλους όσους με αλαζονεία τσαλαπατούν τη ζωή του, στο πλευρό της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ο αγώνας συνεχίζεται!

Χαλάει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες

Χαλάει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες
Βροχές και καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια καθώς και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ ενώ θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά.
Αναλυτική πρόγνωση
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Το μεσημέρι αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 9 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 12 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στην Ηπειρο 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 10 έως 18 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: γενικά αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχτούν τοπικές νεφώσεις και ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες βροχές.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 13 έως 18 βαθμούς κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη κατά τόπους η μεγίστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες βροχές από το απόγευμα. Καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 12 έως 19 βαθμούς κελσίου.
Τοπικές προγνώσεις
Αττική
Καιρός: νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τη νύχτα δυτικοί βορειοδυτικοί .
Θερμοκρασία: από 11 έως 18 βαθμούς κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Από το απόγευμα βροχές και πιθανόν παροδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια ανατολικοί τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 9 έως 16 βαθμούς κελσίου.
Κεφαλονιά
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.
Άνεμοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 16 βαθμούς κελσίου.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 13-02-2014
Καιρός: στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με πιθανότητα σποραδικών βροχών κυρίως στα δυτικά.
Άνεμοι: στα δυτικά ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: μικρή πτώση κυρίως στην ανατολική και νότια χωρά.


Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/403796/halaei-o-kairos-vrohes-kai-kataigides-tis-epomenes-imeres#ixzz2t63psU6h

«Άρχισαν τα όργανα» μεταξύ του Νικήτα και του Άρη


Άρχισαν τα όργανα μεταξύ του Νικήτα και του Άρη
Ούτε τρεις ώρες δεν πέρασαν από τη σχεδόν κοινή τους ανακοίνωση, για την υποψηφιότητά τους για τον Δήμο Αθηναίων και ο Νικήτας... αφού πρώτα μίλησε για το δικαίωμα όλων... να είναι υποψήφιοι, μιλώντας στο extra, είπε πως, το μόνο κοινό του έτερου υποψήφιου για τον Δήμο, Βουλευτή Β' Αθηνών της Ν.Δ., Άρη Σπηλιωτόπουλου, με την πόλη της Αθήνας, είναι ότι, το σπίτι του βρίσκεται σ' αυτή!  

«Το μόνο κοινό του Άρη με την πόλη της Αθήνας είναι ότι βρίσκεται το σπίτι του σ' αυτή. Τόσα χρόνια ως Βουλευτής δεν έκανε ούτε μία Ερώτηση στη Βουλή για την Αθήνα» τόνισε χαρακτηριστικά, ο έτερος Βουλευτής της Ν.Δ. και διεκδικητής του Δήμου Αθηναίων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προ της επίσημης ανακοίνωσης του περίοδο, όταν περίμενε τηλέφωνο από τον αρχηγό της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά - όπως ο ίδιος είπε - ώστε να συζητήσουν το θέμα της υποψηφιότητάς του, «τηλέφωνο που δεν έγινε ποτέ, αφού αντί του Αντώνη Σαμαρά, με κάλεσε ο Μπούρας, που μου ανακοίνωσε πως η Ν.Δ. θα στηρίξει τον Άρη Σπηλιωτόπουλο....» όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε.

«Αν ήταν άλλος αρχηγός θα είχα νευριάσει.... Όμως επειδή τον Αντώνη τον αγαπάω πικράθηκα...» συμπλήρωσε ο υποψήφιος, πλέον και επίσημα, Δήμαρχος Αθηναίων. 

epoli.gr