Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

OI 7 ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Επτά μεταρρυθμίσεις έρχονται να αλλάξουν την εικόνα της Κρατικής "μηχανής" έως το τέλος του 2014.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στην απαίτηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, για την ποιοτική αναβάθμιση του Δημοσίου, μετά την επίτευξη των ποσοτικών στόχων - απαιτήσεων της Τρόικας.

Οι 7, λοιπόν, αλλαγές που προωθούνται στο Δημόσιο, έως το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοσθούν άμεσα, είναι οι ακόλουθες:

1. Νέο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων: Όπως αποκάλυψε το epoli.gr [ΕΔΩ], πλέον, εισέρχονται οι γραπτές εξετάσεις και οι συνεντεύξεις μέσω ΑΣΕΠ, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο. 

2. Μόνιμος μηχανισμός "κινητικότητας": Με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ θα πραγματοποιούνται οι μετατάξεις και οι μεταθέσεις στο Δημόσιο. Το νέο καθεστώς δε συνδέεται με το πρόγραμμα "διαθεσιμότητας", όπως έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Δ.Μ.Η.Δ.

3. Νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων: Εισάγεται η βαθμολόγηση, μέσω ποσόστωσης, με έως: α) το 25% να βαθμολογείται με 9 - 10, β) το 60% με 7 - 8 και γ) το λοιπό 15% με 1 - 6.

4. Αυστηροποίηση και εντατικοποίηση πειθαρχικών ελέγχων: Έλεγχος κατά την διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο, με τους 35.000 συμβασιούχους, που μονιμοποιήθηκαν με το «Π.Δ. Παυλόπουλου», να μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελέγχων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί ή μονιμοποιηθεί, δηλώνοντας ψευδή τυπικά προσόντα, θα απολύονται από το Δημόσιο, όπως έχει σαφώς ξεκαθαρίσει η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. 

5. Καταγραφή και αξιολόγηση των Ν.Π. του Δημοσίου: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και κυρίως Ιδιωτικού Δικαίου καταγράφονται και αξιολογούνται, και όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ανενεργές, μη σύγχρονες υπηρεσίες τότε θα συγχωνεύονται ή θα καταργούνται.

6. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες: Υπηρεσίες υψηλού κόστους παρεχόμενες από το Δημόσιο, θα ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρίες όπως π.χ. καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων.

7. Μείωση γραφειοκρατίας: Η άρση των διοικητικών "βαρών", σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, κατά 25% σε 13 τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά στην επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται τα ΚΕΠ και καταργείται η γραφειοκρατία όπως π.χ. κατάργηση των επικυρωμένων εγγράφων στις συναλλαγές με το Δημόσιο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΘΝΟΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 5000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠροσλήψεις 3.912 εποχικών και 1.320 μόνιμων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν στο Δημόσιο μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων και τις ειδικότητες που θα ζητηθούν:
  • 3.012 εποχικές και 600 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ
Μπαράζ προσλήψεων προωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στις 600 θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες βρίσκονται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για έγκριση, έρχονται να προστεθούν ακόμη 3.012 θέσεις εποχικού προσωπικού, από τις οποίες 2.315 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας και 697 με συμβάσεις 60 ημερομισθίων για ανειδίκευτους εργάτες.
Το προσωπικό, μόνιμο και εποχικό, θα επιλεγεί από τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αντιστοίχως, ενώ θέσεις κατανέμονται, επίσης, σε διοικητικό και οικονομικό προσωπικό, αλλά και σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η προκήρυξη των εποχικών θέσεων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ- ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)- ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ- ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ- ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ- ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 900 εποχικές θέσεις γεωπόνων και εργατών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στην πρόσληψη 900 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει μετά το Πάσχα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας 2014. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αγροτικής Ανάπτυξης, φέτος θα προσληφθούν:
  1. 150 ΠΕ/ΤΕ Τομεάρχες Δακοκτονίας (Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας) για χρονικό διάστημα 5,5 μηνών,
  2. 302 ΥΕ Εργατοτεχνίτες για χρονικό διάστημα 1,38 μηνών (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών)
  3. 448 ΥΕ Εργατοτεχνίτες για χρονικό διάστημα 2,43 μηνών (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών).
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί άμεσα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας και εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί 10 – 15 Ιουνίου 2014.
  •  720 μόνιμες θέσεις για σε ΟΣΥ, Μετρό και ΥΠΑ
Τη διεξαγωγή τριών διαγωνισμών για μόνιμο προσωπικό θα ζητήσει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από το ΑΣΕΠ, μετά το Πάσχα.
Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 450 οδηγών λεωφορείων και τεχνιτών στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), 200 ηλεκτροδηγών και υπαλλήλων εισιτηρίων στο Μετρό και 70 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).