Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι σήμερα 26/11/2013 έγιναν δημοπρατήσεις των εξής έργων:
1) Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Κλούβα Κάμπου Χίου, Προϋπολογισμού 2.850.000 Ευρώ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα  και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης  η εταιρεία Πικούνης-Ζεννιώδης Α.Ε,. με ποσοστό έκπτωσης 7,36%.Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η έγκριση της οικονομικής επιτροπής του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.    Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου σε όλο τον κεντρικό δρόμο του Κάμπου, από την περιοχή ΚΑΡΑΒΕΛ μέχρι τον Κοκκαλά ποταμό, το οποίο θα απαλλάξει εντελώς την συγκεκριμένη περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα που ανακύπτουν τις βροχερές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
2)Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, οδού Κ. Μονομάχου περιοχής Φραγκομαχαλά, Προϋπολογισμού 183.000 Ευρώ.

 Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα και προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Παναγιώτης Παππάς με ποσοστό έκπτωσης 36%.   Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η έγκριση της οικονομικής επιτροπής του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού, η τοποθέτηση φωτιστικών και επομένως η δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για την κίνηση των πεζών της περιοχής. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.    

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΧΙΟΥ , ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝΧ ΜΙΧΑΛΗ ΦΥΤΟΥΣΗ

     Το προεδρείο του σωματείου Οικοδόμων Χίου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ Φυτούση Μιχάλη. Του παρουσίασε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικοδομή και τους οικοδόμους με την πραγματική ανεπίσημη ανεργία να φθάνει το 60-70% και ζήτησε την στήριξή του, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, την ανάθεση των έργων με διαφανείς διαδικασίες σε τοπικά συνεργία και την απασχόληση σ’ αυτά άνεργων οικοδόμων.

     Επίσης, ζητήθηκε η διαγραφή οφειλών μακροχρόνια ανέργων οικοδόμων και τη μείωση του τιμολογίου σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Ο κ. Φυτούσης δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει τα αιτήματα του σωματείου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Σας αποστέλλουμε το Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, στο οποίο μεταξύ των άλλων εκφράζεται η αντίθεση των αιρετών τόσο για την   αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξής τους όσο και για τη διάσπαση των Δήμων.
Επίσης η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ τονίζει ότι ο εξορθολογισμός στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οδήγησε σε πλεόνασμα 754 εκ. ευρώ της δίνει το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να απαιτήσει από την Κυβέρνηση ώστε να μη γίνουν άλλες περικοπές πόρων και παρεμβάσεις στις δομές και το προσωπικό των δήμων.
Επίσης οι αιρετοί είναι αντίθετοι με οποιαδήποτε επιπλέον παρακράτηση πόρων από τους ΚΑΠ.
Ζητούν δε την απορρόφηση όλων των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και καμία παρέμβαση στην οργάνωση και στις δομές των Δήμων παρά μόνο την εφαρμογή της εθελοντικής κινητικότητας, όπως ακριβώς προτάθηκε από την ΚΕΔΕ και χωρίς τις δήθεν «εγγυήσεις», που στην ουσία ακυρώνουν το μέτρο.
Αναλυτικά το Ψήφισμα έχει ως εξής:


ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2013, συνήλθαμε, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι δήμαρχοι όλης της χώρας για να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τόσο από την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, όσο και από το δυσμενές θεσμικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση αρμοδιοτήτων και δομών των Δήμων (Δημοτική Αστυνομία, Σχολικοί Φύλακες), για εξαγγελίες αλλαγής του Εκλογικού Συστήματος και των διοικητικών ορίων των νησιωτικών Δήμων, για ενδεχόμενη κατάργηση Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το διαμορφούμενο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον έχει οδηγήσει τους αιρετούς, αλλά και τους εργαζόμενους σε πραγματική απόγνωση, τη στιγμή που οι Δήμοι αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Με στόχο να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω και να οδηγηθεί η χώρα σε μία πραγματική ανάπτυξη στηριγμένη στην αποκέντρωση και την εδαφική και κοινωνική συνοχή,


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
 1. Όχι στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αιρετών και στη διάσπαση των Δήμων.
 2. Καμία επιπλέον παρακράτηση πόρων από τους ΚΑΠ.
 3. Την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου με τις ρυθμίσεις που πρότεινε η ΚΕΔΕ, για επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία, τη διαφάνεια και τη γραφειοκρατία στους Δήμους, με την καταστατική θέση των αιρετών και των εργαζόμενων, καθώς και με τις οικονομικές υποχρεώσεις τρίτων προς τους Δήμους, συνεκτιμώντας  τις συνθήκες που διαμόρφωσε η κρίση.
 4. Απορρόφηση όλων των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα (Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί).
 5. Ενσωμάτωση των έντεκα (11) αλληλεπικαλυπτόμενων και αντιφατικών μεταξύ τους ελέγχων, σε έναν ουσιαστικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και εντός των συνταγματικών πλαισίων έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας.
 6. Καμία παρέμβαση στην οργάνωση και στις δομές των Δήμων, παρά μόνο η εθελοντική κινητικότητα, όπως ακριβώς προτάθηκε από την ΚΕΔΕ, χωρίς τις δήθεν «εγγυήσεις», που στην ουσία ακυρώνουν το μέτρο.
 7. Στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ, να δημιουργηθεί ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ύψους 2,5 δις € με δικαιούχους τους Δήμους, για έργα τοπικής υποδομής.
 8. Αύξηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου από το 2,5% στο 10%, αφού πρόκειται για τοπικό ανταποδοτικό τέλος που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
 9. Συνέχιση ένταξης έργων στο ΕΦΔ – ΕΕΤΑΑ μέχρι της συνολικής απορρόφησης του εγκεκριμένου ποσού από το ΕΣΠΑ.
 10. Όχι στην συρρίκνωση και κατάργηση των μονάδων υγείας, ΕΟΠΥΥ, στους δήμους της χώρας.
 11. Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Ρόδο και την Ψέριμο, ζητούμε από την Κυβέρνηση να επιτελέσει το καθήκον της, διαθέτοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ανακούφιση των πληγέντων.

Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πέτυχε, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, να εξορθολογίσει τα οικονομικά της, παρουσιάζοντας πλεόνασμα 754 εκ. ευρώ και συμβάλλοντας σημαντικά ώστε η χώρα μας να παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με άλλους όρους. Αυτό δίνει το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να απαιτήσει από την Κυβέρνηση ώστε να μη γίνουν άλλες περικοπές πόρων και παρεμβάσεις στις δομές και το προσωπικό των δήμων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υλοποιήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ότι τώρα είναι η ώρα της ουσιαστικής αποκέντρωσης, είναι η ώρα των μεγάλων ρήξεων με το συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης του Κράτους. Είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
Για αυτό ζητά την έναρξη ενός ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε επίλυση όλων των προαναφερόμενων θεμάτων. Το συνέδριο ζητά από την Κυβέρνηση να σταματήσει τις αποσπασματικές παρεμβάσεις σκοπιμότητας και το πολιτικό σύστημα να στηρίξει και όχι να υπονομεύει  την Αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση.

Η ΚΕΔΕ διαπιστώνει ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να σώσουμε τη χώρα, αλλά να αλλάξουμε τη χώρα.
v   Να αλλάξουμε το Κράτος και τους θεσμούς
v   Να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας,
v   Να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη,
v   Να ακυρώσουμε τη γραφειοκρατία,
v   Να μπορούμε να παρέχουμε άμεσα και αποτελεσματικά υπηρεσίες ποιότητας στους δημότες μας,
v   Να εδραιώσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς αποκέντρωσης, δίνοντας ευκαιρίες συμμετοχής σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ιδίως στη νέα γενιά, που αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας.


Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να υλοποιήσει τις παραπάνω αποφάσεις.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σήμερα 27-11-2013 χορηγήθηκε ποσό ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση σε Δήμους, ποσού 8 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών για θέρμανση σχολικών μονάδων τους.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : "ΑΠΟ ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014"


Από εδώ θα προκύψουν οι απολύσεις των 2013 και 2014
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον «Real fm», αναφέρθηκε κυριότερα στις προωθούμενες αλλαγές στο Δημόσιο - πρόγραμμα διαθεσιμότητας / κινητικότητας, απολύσεις -, στη συνεργασία του ΥΠ.Δ.Μ.&.Η.Δ. με τον ΟΟΣΑ, αλλά και σε θέματα φορολογίας, λέγοντας:
 • Ως προς την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος της κινητικότητας, το Υπουργείο έχει εκπληρώσει το προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
 • Οι 4.000 απολύσεις ως το τέλος του έτους θα προέλθουν από την ΕΡΤ, από την ολοένα αυξανόμενη δεξαμενή των πειθαρχικών, από τις όποιες περικοπές προσωπικού από τις αμυντικές βιομηχανίες και από στοχευμένες παρεμβάσεις σε μικρά και μεσαία Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.  
 • Οι απολύσεις του 2014 θα προέλθουν κατά ένα μέρος από τη "διαθεσιμότητα", από υπαλλήλους δηλαδή που δεν θα επανατοποθετηθούν, από την επιτάχυνση απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης και από τον περιορισμό σε μέγεθος Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ως απόρροια αξιολόγησης όλων των ΝΠΙΔ. Δεν μπορεί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος ΝΠΙΔ που λειτουργούν με περισσότερο προσωπικό από όσο χρειάζεται. 
 • Δεν υπάρχει καμία υπαναχώρηση της κυβέρνησης ως προς τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων που θα τεθούν σε "διαθεσιμότητα". Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο αριθμός αυτός. 
 • Δώσαμε στους δήμους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πρώτη φάση σε "εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα", ώστε να μετακινηθούν υπάλληλοι από δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε δήμους όπου υπάρχουν κενά.
 • Συνεργαζόμαστε με τον ΟΟΣΑ σε μία σύνθετη άσκηση, που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα απαλλάξουν την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και ιδίως τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία από περιττά διοικητικά βάρη. Η δουλειά του ΟΟΣΑ θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Θα την αξιολογήσουμε και θα δούμε ποια από αυτά τα βάρη πρέπει να καταργήσουμε. 
 • Από τη στιγμή που η Ελλάδα πιστοποιήσει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013, μπορεί να ανοίξει συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτή είναι απόφαση του Eurogroup. Είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζεται από όλους πως η Ελλάδα πετυχαίνει τον κεντρικό στόχο επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος και ότι αυτό νομοτελειακά θα οδηγήσει στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 
 • Στην Ελλάδα υπερφορολογούνται τα συνήθη υποζύγια, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν. Αυτή είναι η μεγάλη στρέβλωση. Τα φορολογικά έσοδά μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως δεν τα πληρώνουν όλοι, αλλά κάποιοι. 

epoli.gr

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΝΟ
Με απεργιακές κινητοποιήσεις προειδοποιεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία ετοιμάζεται να αποστείλει εξώδικο προς όλα τα αρμόδια υπουργεία, ενώ ταυτόχρονα καλεί τους Ελληνες ναυτικούς σε αγωνιστική ετοιμότητα και συνεχή επιφυλακή...

Χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διοίκησης της ΠΝΟ τονίστηκε ότι με το νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΝΑ για τα «Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις» καταδεικνύεται, για πολλοστή φορά, ότι επιδιώκεται η ευθεία εξαφάνιση αυτού του ίδιου του ναυτικού επαγγέλματος.

Οπως επισημαίνει η ΠΝΟ το σχέδιο νόμου «παραδίδει στην κυριολεξία τις ελληνικές θάλασσες στα σκάφη με οποιαδήποτε σημαία, έστω και τρίτης χώρας, περιλαμβανομένων και των σημαιών ευκαιρίας, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιωτικά ή εμπορικά».

Παράλληλα, τονίζει, ότι καταργεί πλήρως τις υποχρεωτικές οργανικές συνθέσεις του πληρώματος για τα συγκεκριμένα πλοία και την υποχρεωτική ασφάλιση των απασχολουμένων σε αυτά στο ΝΑΤ και στην κυριολεξία επιτρέπει τη χωρίς κανένα ουσιαστικό περιορισμό και έλεγχο διακίνηση των σκαφών αυτών στις ελληνικές θάλασσες.

Και όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως πρόνοια σε ό,τι αφορά το σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, του πληρώματος και κυρίως των επιβατών και γενικά των επιβαινόντων των εν λόγω σκαφών.

Τέλος, η διοίκηση της ΠΝΟ καταγγέλλει ακόμη το άρθρο 26 του νομοσχεδίου με το οποίο γίνεται μια επιπλέον προσπάθεια, για την πλήρη κατάργηση του δικαιώματος απεργίας και νόμιμης αντίδρασης των ναυτεργατών σε κάθε εις βάρος τους μέτρο.

«Με το πρόσχημα του άρθρου αυτού παρέχεται το δικαίωμα στον ΥΝΑ όπως μονομερώς αποφασίζει τη δρομολόγηση πλοίου ασφαλείας σε “έκτακτες συνθήκες” κατά παράβαση των σχετικών προστατευτικών του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας διατάξεων περί του δικαιώματος απεργίας των ναυτεργατών», σημειώνει η Ομοσπονδία. 

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ 182 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ , ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΟΛΗ 403


Το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας καταγγέλλει ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για πλήρη απορρόφηση όλων των δημοτικών αστυνομικών σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου δεν ισχύει στην πράξη. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι στόχος είναι να γίνουν «έμμεσες απολύσεις» και για το λόγο αυτό μπήκαν συγκεκριμένα κριτήρια που αναγκάζουν εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Ζητούν να διορθωθεί άμεσα η απόφαση των ΥΠΕΣ και ΥΠΔΜ για τις μετακινήσεις των δημοτικών αστυνομικών (πουδημοσιοποιήθηκε χθες) και δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την τοποθέτηση 2.858 Δημοτικών Αστυνομικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας σε νέες θέσεις, οδηγεί αυτομάτως σε απόλυση 182 Δημοτικούς Αστυνομικούς, διότι πολύ απλά το σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια είναι 3.040. Οι διαβεβαιώσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ.κ. Μιχελάκη και Μητσοτάκη για πλήρη απορρόφηση αποδεικνύονται ψευδής .
Επιπλέον, 223 άτομα άνω των 45 ετών που έχουν ως μοναδική επιλογή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία διότι ζητείται η γνώση ECDL.
Κύριε Υπουργέ, τώρα θυμηθήκατε να ζητήσετε επιπλέον προσόντα υπολογιστών σε ανθρώπους που είναι κοντά στην σύνταξη;;;
Ειδικά για την Αττική των σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών είναι 1.616 άτομα. Από το ΦΕΚ προκύπτει ότι οι θέσεις στην Αττική είναι 388 για Πτυχιούχους και 825 για Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύνολο 1.213 άτομα. Δηλαδή, 403 άτομα μένουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.
Επιπρόσθετα, ενώ η πρόσληψη στην Δημοτική Αστυνομία απαιτούσε πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γενική κατεύθυνσης, ξαφνικά το Υπουργείο επικαλείται το Α.Σ.Ε.Π. και θέτει μόνο ορισμένες κατηγορίες πτυχίων στην επανένταξη σε νέες θέσεις, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της Τρόικας για Απολύσεις. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει αντίστοιχα και στα υπόλοιπα Αστικά Κέντρα της περιφέρειας.
Η Εντοπιότητα των Δημοτικών Αστυνομικών δεν λαμβάνεται υπόψη, αναγκάζοντας έτσι οικογένειες, είτε να μεταναστεύσουν , είτε να παραιτηθούν προκειμένου να διατηρήσουν την οικογένεια τους.
Δεν αναφέρεται πουθενά στην προκήρυξη, ο αριθμός των επιλογών που θα έχουν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, όπως επίσης και η μοριοδότηση αυτών που έχουν προσληφθεί μετά το 2004.
Με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή των θέσεων σε όλη την Επικράτεια;;; Τα πληθυσμιακά κριτήρια τα λάβατε υπόψη σας;;;
Γίνεται αντιληπτό από όλα τα παραπάνω ότι ο σκοπός της Υπουργικής Απόφασης, είναι οι Απολύσεις των Δημοτικών Αστυνομικών με έμμεσο τρόπο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Υπουργοί είναι ανακόλουθοι σε αυτά τα οποία έλεγαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις προκείμενου να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα για ίση και αξιοπρεπή μεταχείριση των Δημοτικών Αστυνομικών.
Λύση για όλα τα παραπάνω αποτελούν νέοι φορείς υποδοχής όπως ΔήμοιΥπουργείο Πολιτισμού καιΣΕΠΠΕ. Διαβεβαιώνουμε όλους τους συναδέλφους, με αίσθημα ευθύνης ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να ανατρέψουμε την ανωτέρω κατάσταση.

aftodioikisi.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ : Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ


    Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
   Το Δ.Σ. με αφορμή τη σύσκεψη των στελεχών Διοίκησης και Σχολικών Συμβούλων των νομών Χίου, Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας και Λήμνου στη Μυτιλήνη (28/11/13), προκειμένου να δρομολογήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεωρεί αναγκαίο να τονίσει τα παρακάτω:
    Η συζήτηση για την αξιολόγηση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αν δεν εστιάσουμε στους στόχους που υπηρετεί.
   Σ' αυτή τη βάση, η αξιολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βασικό εργαλείο επιβολής του «νέου σχολείου» της αγοράς, το εργαλείο της βίαιης προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες ανάγκες της ολιγαρχίας του πλούτου.
  Το μοντέλο του ημιμαθούς μαθητή που καταρτίζεται ταχύρυθμα σε ληξιπρόθεσμες δεξιότητες ταιριάζει απόλυτα με το μοντέλο του «ευέλικτου» εργαζόμενου που έχουν ανάγκη οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις των εταιρειών στο κυνήγι του κέρδους. Ενός εργαζομένου που προσλαμβάνεται για λίγες μόνο μέρες ή μήνες και θα χρειαστεί να αλλάξει επάγγελμα δεκάδες φορές στη ζωή του. Ενός εργαζομένου που δε χρειάζεται ιδιαίτερα βαθιά και πλατιά μόρφωση, στο βαθμό που προορίζεται συνήθως για απλός χρήστης αυτοματοποιημένων συστημάτων.
  Το μοντέλο του «αυτόνομου σχολείου», του σχολείου με τα διαφοροποιημένα προγράμματα, είναι αυτό ακριβώς που απαιτεί σήμερα το σύστημα με υποταγμένους δασκάλους και μαθητές. Είναι ένα σχολείο «ανοιχτό» στις τοπικές επιχειρήσεις, ένα σχολείο – μαγαζάκι παροχής υπηρεσιών. Μιλάμε για την επιβολή ενός μοντέλου εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε από την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ και εφαρμόστηκε σε μία σειρά χώρες πολλά χρόνια πριν από τα «μνημόνια». Είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης κομμένο και ραμμένο για την "ανταγωνιστικότητα" των επιχειρήσεων, που εκτός των άλλων οδήγησε σε μαζικό κλείσιμο σχολικών μονάδων και σε τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Οδήγησε σε απολύσεις και ατομικές συμβάσεις εργασίας.
    Οι κατευθύνσεις αυτές φαίνονται ξεκάθαρα στα κριτήρια αξιολόγησης όπως τα είδαμε, όχι μόνο στο πρόσφατο Π.Δ., αλλά και στην πιλοτική εφαρμογή το 2010 και στην αξιολόγηση των πειραματικών σχολείων, καθώ και τελευταία στο my school.
Οι βασικότεροι άξονες στους οποίους κινούνται είναι:
 • Διαφοροποίηση σε δύο επίπεδα: Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, διαφοροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις της "τοπικής αγοράς". Σε επίπεδο σχολικής τάξης, διαφοροποιημένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και προώθηση της "ατομικής" πορείας προς τη γνώση, με μεθόδους που προσομοιάζουν με την αυτοεπιμόρφωση.
 • Υποκατάσταση της ολόπλευρης μόρφωσης από μια διαδικασία συλλογής σκόρπιων πληροφοριών με καθαρά χρηστικό χαρακτήρα.
 • Προώθηση της "διαθεματικής" θολούρας και της αποσπασματικότητας στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Υιοθέτηση της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, που οδηγεί τους μαθητές στο σχετικισμό και τον αγνωστικισμό, μακριά από τη γνώση των νομοτελειών της φύσης και της κοινωνίας.
 • Αλλαγή του ρόλου του δασκάλου, που από βασικός φορέας της από αιώνες συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης, γίνεται απλός διαμεσολαβητής μεταξύ των "πληροφοριών" και του μαθητή.
 • Έμφαση στην αξιολόγηση των μαθητών με βάση "μετρήσιμες" συμπεριφορές που καμιά σχέση δεν έχουν με τις βαθύτερες νοητικές λειτουργίες. Πρόκειται ουσιαστικά για αξιολόγηση δεξιοτήτων και μέτρηση αποτελεσματικότητας - παραγωγικότητας στην άσκηση πρακτικών καθηκόντων, ατομικά ή στα πλαίσια των ομάδων εργασίας.
 • Στα πλαίσια της "αυτονομίας" της σχολικής μονάδας επιβραβεύεται η αναζήτηση "εναλλακτικών" οικονομικών πόρων για τη διαχείρισή της, δηλαδή ανοίγει διάπλατα η πόρτα του σχολείου στους χορηγούς.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι «καλή» αξιολόγηση που θα μετρά τα παραπάνω δεν μπορεί να υπάρξει! Γι αυτό και δεν πρέπει να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας!
    Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
  
 Συνάδελφοι,
   Το Δ.Σ. όχι μόνο απορρίπτει την αξιολόγηση του υπουργείου, αλλά υιοθετεί και μέτρα για την ακύρωσή της στην πράξη, άλλωστε ήδη γνωρίζετε και τα έγγραφα της ΔΟΕ σχετικά.
 Μιλάμε για μέτρα που έχουν να κάνουν τόσο με την παρεμπόδισή της μέσα ή έξω απ' τις σχολικές μονάδες, όσο και με τη στάση του σωματείου απέναντι στα στελέχη της εκπαίδευσης που θα έχουν τον κύριο ρόλο στην εφαρμογή της.
Είμαστε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους που ήδη μπλόκαραν αυτές τις διαδικασίες στην Κρήτη, στη Μυτιλήνη και  αλλού.
Σας καλούμε  να επαγρυπνούμε για ανάλογη μαζική και συλλογική  δράση σε ενδεχόμενη σύσκεψη εκπαιδευτικών στο νομό μας.

Ο Πρόεδρος
                                                                                              Ο Γραμματέας

Αμπαζής Γιώργος

                                                                                         Τσίγκος Στέφανος

EΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ

Το Εργατικό Κέντρο Χίου υπενθυμίζει τη Χριστουγεννιάτικη δράση συγκέντρωσης και διανομής παιχνιδιών στα παιδιά ανέργων συμπολιτών μας.
Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να λάβουν δώρο για τα παιδιά τους παρακαλούμε να προσέλθουν στο Εργατικό Κέντρο με την κάρτα ανεργίας τους έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:
 • Κάρτα ανεργίας κηδεμόνα σε ισχύ
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και μικρότερης ηλικίας και όχι παιδιά μεγαλύτερων τάξεων.
Οι συμπολίτες μας καθώς και τα καταστήματα που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας, μπορούν να φέρουν παιχνίδια καινούρια ή μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση στο Εργατικό Κέντρο έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η κρίση που δοκιμάζει την επιβίωση μας , ας γίνει αφορμή να  αναδεχθεί η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη όλων μας.
Ώρες λειτουργίας Εργατικού Κέντρου: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-14:00 ΚΑΙ 17:30-19:30, εκτός του απογεύματος της Τετάρτης.
Τηλ. 22710-23550.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ : ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ : Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣΜε την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δημιουργήθηκε το Μάιο  του 2011 στο Δήμο Χίου ένα νομικό πρόσωπο ( Ν.Π.)  με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Κάτω από την ομπρέλα του νομικού προσώπου συνενώθηκαν βρεφονηπιακοί, γήπεδα, ΚΑΠΗ, κολυμβητήριο, φιλαρμονική.
Ως αποτέλεσμα είναι μία δομή τεράστια –υδροκέφαλη και σαφώς δυσλειτουργική έτσι όπως αποδείχθηκε στα 2,5 χρόνια λειτουργίας του. Σημειωτέο δε ότι το Ν.Π. δεν έχει δικά του έσοδα και επιχορηγείται  από τον Δήμο Χίου.. Τα μοναδικά έσοδα που έχει είναι αυτά των τροφείων.

Καταγγείλαμε πολλές φορές λανθασμένες λειτουργίες σαν απόρροια μικροκομματικών  ενεργειών. Από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει την άποψη ότι χωρίς προσωπικό και χρηματοδότηση δεν μπορεί να λειτουργήσει, με δεδομένο ότι πρέπει να υποστηρίξει  ευαίσθητες δομές, όπως τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το ΚΑΠΗ, το γήπεδο , το κολυμβητήριο.
Δομές που έχουν να κάνουν με κόσμο , με μικρά παιδιά και με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
Αυτό το Ν.Π. θα έπρεπε να συμπυκνώνει τις κοινωνικές παροχές του Δήμου προς τους δημότες του και αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να δείξει στην κοινωνία.
Αντί για αυτό ερχόμαστε τρία χρόνια μετά, σε μια έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  του νομικού Προσώπου και πληροφορούμαστε ότι το ΝΠ οφείλει στο Δήμο Χίου - περίπου 300.000€ .  Η οφειλή αφορά δαπάνες για ΔΕΗ των προηγουμένων νομικών προσώπων  των πρώην Δήμων, αλλά και του παρόντος, ως διαδόχου των προηγουμένων, γιατί  αυτά είχαν πληρωθεί από τους πρώην Δήμους και από τον ενιαίο σημερινό .Βέβαια κανείς δεν μπορεί να  το φανταστεί αυτό, ότι θα πάρεις λεφτά από τη μια τσέπη και θα τα βάλεις στην άλλη, είναι παράλογο για τον κάθε απλό πολίτη.
Αλλά δυστυχώς με την ΕΕ ,την τρόϊκα , και την συγκυβέρνηση  έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια κάθε είδους παραλογισμού. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο ή θα πρέπει να πληρώσει το ΝΠ στον Δήμο ή ο Δήμος θα τα πάρει απευθείας  από την επιχορήγηση,  οπότε ούτως ή άλλως  δεν θα μπορεί να λειτουργήσει , δεν θα έχει η δυνατότητα  ούτε να πληρώσει τους μισθούς του προσωπικού, θα οδηγηθεί σε κλείσιμο.
Αν αφήσουμε το γελοίο του πράγματος , δεν μπορούμε  να μην σκεφτούμε ότι όλα αυτά έχουν φτιαχτεί έτσι από την συγκυβέρνηση , την τρόικα, το ΔΝΤ , που ελέω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  θέλουν να εξαφανίσουν  κάθε κοινωνική παροχή  της αυτοδιοίκησης προς τους ανθρώπους , να τσακίσουν ότι έχει μείνει  όρθιο , μέσα από  άμεσους και έμμεσους φόρους , με λογιστικά και νομικά παιχνίδια.
Το Νομικό Πρόσωπο δημιουργήθηκε για να προσφέρει ο Δήμος και κάθε Δήμος  τις κοινωνικές παροχές προς τους δημότες . Θέλουμε  βρεφονηπιακούς σταθμούς για να ωφελούνται τα παιδιά μας , γήπεδα και κολυμβητήρια  για να αθλούνται μικροί και μεγάλοι  και να απασχολούνται  τις ελεύθερες ώρες τους , θέλουμε ΚΑΠΗ που θα δίνει διεξόδους  στους ανθρώπους  της τρίτης ηλικίας , θέλουμε ανάπτυξη του πολιτισμού και όχι μια μίζερη διαχείριση που μας επιβάλλουν  γιατί λεφτά δεν υπάρχουν .
Ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή οφείλει να στηρίξει  το Ν.Π . Η ήδη κουτσουρεμένη  επιχορήγηση  δεν φθάνει, είναι γνωστό. Η επιπλέον οφειλή των 300.000 € για τους λογαριασμούς  της ΔΕΗ που έχουν πληρώσει οι πρώην Δήμοι και ο ενιαίος Δήμος Χίου τα τελευταία πέντε χρόνια  για τα νομικά τους πρόσωπα, πρέπει να ταχτοποιηθεί άμεσα  και λογιστικά  με πολιτική απόφαση, αφού έχει φθάσει να  ασχολούμαστε με ασκήσεις επί χάρτου και να χάνουμε την ουσία .
Η δημοτική αρχή αρέσκεται στο να  παραπονιέται μόνο ότι κάθε φορά τα λεφτά από το κράτος προς το Δήμο  έρχονται μειωμένα  και εκεί εξαντλεί όλο  το μένος της διαμαρτυρίας της. Και επιπλέον αποδέχεται  το ρόλο που της επιβάλλει το  κράτος ως υποκατάστατο του, που όσο και να θέλει να το κρύψει  δεν μπορεί, αφού λειτουργεί με αποφάσεις πολλές φορές αντιφατικές .
Ως Λαϊκή Συσπείρωση Δ. Χίου, ζητήσαμε από τις 8 Νοεμβρίου που έγινε  το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο την έκτακτη σύγκληση του Δημ. Συμβουλίου ώστε να δοθεί λύση και να επιχορηγηθεί το Ν.Π .
Μέχρι σήμερα , δεν έχει γίνει και ζητούμε   να  συζητηθεί άμεσα  στο ΔΣ που θα  συγκληθεί.