Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

EΠΙΔΟΜΑ 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟTo ποσό των 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα  που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)
 • Βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. (2013-2014)
 • Αίτηση δικαιούχου.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους 2013).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος (επισυνάπτεται).
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ).
Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του  σχολείου.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝΔυσμενείς αλλαγές έρχονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς προβλέπεται μέχρι και «αποβολή» για όσους δεν είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, με βάση τις διατάξεις οι οποίες ήδη έχουν ψηφιστεί, το επιτόκιο θα αυξηθεί από το 3% στο 5% ενώ θα επιβληθεί 5% επιτόκιο και στις οφειλές έως 5.000 ευρώ οι οποίες έως τώρα ήταν άτοκες.
Αναμένεται επίσης να ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια και να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων για τους «έχοντες». Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται και «κόκκινη κάρτα» για όσους δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, από την επιβάρυνση με επιτόκιο θα εξαιρεθούν οφειλέτες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι οι ληξιπρόθεσμες των ιδιωτών προς το κράτος έφτασαν το ποσό των 72,18 δισ. ευρώ, μετά την αύξηση κατά 645 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι συνολικές νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο από την αρχή του έτους έως και τον Αύγουστο ανήλθαν σε 6,923 δισ. ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στο 14%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε νέο χρέος 100 ευρώ εισπράττονται μόνο 14 

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ( BULLING)Με ποινή τουλάχιστον 6 μηνών θα τιμωρείται οποίος διαπράττει bullying βάσει ειδικής διάταξης που εισαγάγει προς ψήφιση στο νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών υψίστης Ασφαλείας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος.
Η διάταξη αυτή έρχεται να καλύψει ένα νομικό κενό που όπως επισημάνθηκε υφίσταται. Με την ίδια ποινή πέραν των δραστών θα τιμωρείται και όποιος κακόβουλα παραμέλησε τα καθήκοντά του και δεν απέτρεψε, ως όφειλε το συμβάν.
Η διάταξη αναφέρει επί λέξει:
Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά.
Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας».
Διευκρινίσεις για τη νέα διάταξη σχετικά bullying , έδωσε μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος, λέγοντας ότι ο υπάρχων ποινικός κώδικας δεν μπορούσε να καλύψει περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν ενήλικο.
Η υπάρχουσα διάταξη τιμωρούσε την πρόκληση κακώσεων σε ανθρώπους με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, ενώ αφορούσε μόνο θύματα κάτω των 17 ετών, τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσε να καλύψει μια περίπτωση όπως αυτή όπου το θύμα ήταν 20χρονο και τις πολλές περιπτώσεις όπου το θύμα είναι ενήλικο.Έχουμε ακόμα και ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι θύματα συνεχούς σκληρής συμπεριφοράς».
Σημείωσε πως η δεύτερη αδυναμία του κώδικα ήταν ότι αναφερόταν σε κακώσεις της υγείας, αλλά δεν αναφερόταν στην υγεία τη σωματική και την ψυχική γενικότερα. Διότι, όπως είπε ο υπουργός, η συνεχής σκληρή συμπεριφορά θίγει γενικότερα την υγεία και την ψυχή σε βαθμό παθολογικό. «Ακόμα και αν δεν υπάρχει τραύμα μπορεί να υπάρχει αξιόποινο στο μέτρο που έχει επηρεαστεί λειτουργιά η υγεία, σωματική ή ψυχική» επισήμανε.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
21-25 Σεπτεμβρίου 2015: Εβδομάδα Δωρεάν Προσυμπτωματικού Ελέγχου
Δωρεάν έλεγχος PSA για άνδρες 40-70 ετών

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2015  Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού για τον Καρκίνο του Προστάτη, όπως έχει καθιερωθεί να είναι ο Σεπτέμβριος, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία παραχώρησε στις 15 Σεπτεμβρίου συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τις δράσεις της που κορυφώνονται στις 21-25 Σεπτεμβρίου 2015 με την Εβδομάδα Δωρεάν Προσυμπτωματικού Ελέγχου.
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), συνεπής στο ρόλο της για την προαγωγή της Υγείας του πληθυσμού, δημιούργησε φέτος μια ιδιαίτερα σημαντική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά δωρεάν εργαστηριακών μετρήσεων του PSA στον ανδρικό πληθυσμό της χώρας. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα της Εβδομάδας Προσυμπτωματικού Ελέγχου, οι άνδρες ηλικίας 40-70 ετών θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 214 214 70 20 να προγραμματίσουν δωρεάν έλεγχο PSA στα ιατρεία του δικτύου IATRICA, ενώ στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν κλινική εξέταση.
Η καμπάνια ενημέρωσης της ΕΟΕ στοχεύει στην άμεση και καθολική ενημέρωση του ανδρικού πληθυσμού άνω των 40 ετών για τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του προστάτη, μια νόσο που προσβάλλει 1 στους 7 άνδρες. Ο σχεδιασμός της καμπάνιας επικοινωνίας περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που μεταδίδεται ως κοινωνικό μήνυμα από τους σταθμούς πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, ενώ φιλοξενούνται αντίστοιχες καταχωρήσεις στον Τύπο και ενημερωτικές αφίσες στο δίκτυο του μετρό. Επιπλέον διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό από τις ουρολογικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Χίου, υπενθυμίζεται ότι:
·        την  Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, με θέμα: Πολεοδομική Οργάνωση - Προτεινόμενες Πολεοδομικές Ενότητες και Όροι Δόμησης
·        την  Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00, με θέμα: Ανάγκες σε Γη για Κοινωνική Υποδομή και  Απαιτούμενες Μελέτες και Έργα
Θα πραγματοποιηθούν σχετικές δημόσιες ενημερώσεις, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χίου.
Επίσης, την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης του Δήμου Χίου.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου  www.chioscity.gr έχει, ήδη, γίνει από τις 5 Ιουνίου 2015 και  η διαδικασία παρατείνεται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΣ : ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ
Προς Κυβέρνηση, Περιφερειακή Διοίκηση και Δημοτική Αρχή:
Δε χωράνε αναρμοδιότητες στον ανθρώπινο πόνο

Πριν ακόμη χρησιμοποιηθεί ο χώρος φιλοξενίας  προσφύγων – μεταναστών που βρίσκεται πίσω από το Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου, είχαμε  επισημάνει προς τους κυβερνητικούς ιθύνοντες και  τη δημοτική αρχή την ακαταλληλότητά του (βράχια που κρέμονται, υποτυπώδεις και πρόχειρες εγκαταστάσεις καθαριότητας - ενδιαίτησης) και προπάντων το γεγονός της επαφής με το νεκροταφείο και ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται και για  τους πρόσφυγες και για τους συγγενείς των ενταφιασμένων.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, αφού  η ογκώδης μεταναστευτική ροή δεν αφήνει περιθώρια για καλύτερη εξυπηρέτηση από την υπάρχουσα προχειρότατη εγκατάσταση, που αδυνατεί να τους προσφέρει τις απαιτούμενες παροχές υγιεινής ή να προστατέψει τους πρόσφυγες έστω από ένα  μπουρίνι, από το κρύο της νύχτας ή τον καυτό ήλιο.
Πρόβλημα όμως παρουσιάζεται με την ίδια τη χρήση του χώρου, ως χώρου ενταφιασμού, που αντικειμενικά δεν απολαμβάνει της προσοχής που απαιτείται από ανθρώπους διωγμένους και τσακισμένους στο βωμό των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων και των δουλικών σε αυτούς ελληνικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Στα  πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στελέχη μας που επισκέπτονται το χώρο, προσπαθούν (μέσω της αγγλικής γλώσσας) να καταστήσουν σαφές στους πρόσφυγες αφενός την αλληλεγγύη μας, αφετέρου ότι η προστασία του ιερού χώρου είναι αυτονόητη πράξη, είτε αυτή αφορά χριστιανούς είτε μουσουλμάνους, ακόμα κι αν η όποια αβλεψία, δεν αποσκοπεί στην προσβολή των νεκρών, αλλά στην επιβίωσή τους.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συμμεριζόμαστε το δικαιολογημένο ψυχικό πόνο και ανησυχία των συμπατριωτών μας, αλλά τους καλούμε να δουν τους πραγματικούς ενόχους γι αυτή την κατάσταση, τους πολεμοκάπηλους και το υπηρετικό τους προσωπικό δεξιό, σοσιαλδημοκρατικό ή ψευτοαριστερό. Τους καλούμε να δείξουν αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση όσο κι αν αυτό απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. Ας σταθμίσουν την αντίδρασή τους με γνώμονα το γεγονός ότι το ρατσιστικό-φασιστικό  δηλητήριο δεν ωφελεί, προκειμένου να ισορροπήσει μια τέτοια κατάσταση, αφού κι εμείς στο παρελθόν είμαστε πρόσφυγες και υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι να ξαναγίνουμε.
Προτείνουμε και απαιτούμε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία είναι και η αρμόδια για τη διαχείριση του παραπάνω απαράδεκτου χώρου αποθήκευσης ψυχών, να  προβεί άμεσα:
1.      Στην κατάργηση του καθόλα ακατάλληλου χώρου φιλοξενίας στο Δημοτικό Νεκροταφείο.
2.      Στη μεταφορά του κέντρου φιλοξενίας σε στεγασμένο χώρο, όπως έχει ανακοινωθεί από τη Δημοτική Αρχή μια και οι πρώτες βροχές βρίσκονται προ των πυλών, επισπεύδοντας εδώ και τώρα Κυβέρνηση και δημοτική αρχή τις διαδικασίες.
3.      Στην καθημερινή επιτήρηση του Δημοτικού Νεκροταφείου  με ενίσχυση των αρμόδιων αρχών και ως προς τη φύλαξη και ως προς τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ταυτοποίησης των προσφύγων. Επίσης, ενίσχυση με προσωπικό – Δήμος, Περιφέρεια  και αλλού-, που θα  επιλαμβάνεται άμεσα για ζητήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, ώστε στοιχειωδώς να διατηρείται ένα επίπεδο ανθρώπινης διαβίωσης.
4.      Η δημοτική αρχή να μεριμνήσει για την αντικατάσταση ή συντήρηση των φθαρμένων συρματοπλεγμάτων του νεκροταφείου (υπάρχουν τουλάχιστον δυο τέτοια σημεία).
5.      Στην κατασκευή νέας πόρτας εισόδου στο νεκροταφείο που να είναι ασφαλής.
6.      Στην ανάρτηση δίγλωσσης  πινακίδας (στα αραβικά και αγγλικά) στην είσοδο που να αναφέρει ότι το νεκροταφείο αποτελεί χώρο που χρήζει σεβασμού· η προσωρινή διαβίωση ή η καταστροφή αντικειμένων μέσα σ’ αυτό αποτελεί πράξη που αντί της αλληλεγγύης, πυροδοτεί αντίθετα συναισθήματα.
7.      Σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου να εφιστάται η προσοχή των νεοεισερχομένων προσφύγων στο χώρο φιλοξενίας για την προειδοποίηση της πινακίδας.

Τέλος επειδή η δημοτική αρχή χρησιμοποιεί ως άλλοθι την κυβερνητική αναλγησία και  κάθε φορά  δηλώνει αναρμόδια για διάφορα θέματα, που τυπικά μπορεί να είναι τέτοια, θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί αυτό να το δηλώνει, όταν πρόκειται για τον ανθρώπινο πόνο. Οφείλει να παρεμβαίνει στο μέτρο των δυνατοτήτων της σε ΟΛΑ. ΤΩΡΑ, πριν είναι αργά.
Χίος, 22-9-2015

Το Γραφείο Τύπου
της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου
ANABΑΘΜΙΣΤΗΚΕ Η "ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ" ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γράφει η Άρτεμις Παραδείσου
Διαπραγμάτευση, προσφυγικό και αντιμετώπιση της διαπλοκής είναι τα τρία θέματα αιχμής για τη νέα κυβέρνηση, που προτίμησε πάντως να «πατήσει» στην πεπατημένη προηγούμενων κυβερνήσεων: 46 μέλη αποτελούν το (πολυπληθές) υπουργικό σχήμα και με την παραδοχή ότι η προηγούμενη δομή, με τα υπερ-υπουργεία, κάθε άλλο παρά λειτουργική αποδείχθηκε. 
Στα «συν» της κυβέρνησης, η παραμονή, κατόπιν επιμονής του Αλέξη Τσίπρα, του Γιάννη Μουζάλα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (αντί της Τασίας Χριστοδουλοπούλου...), ενώ στον «πόλεμο» κατά της διαφθοράς, το Μέγαρο Μαξίμουποντάρει πολλά στην αποτελεσματικότητα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Στο οικονομικό επιτελείο, μεγάλες αλλαγές δεν συντελέσθηκαν, με εξαίρεση, την είσοδο τουΓιώργου Χουλιαράκη στο σχήμα, και μάλιστα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πώς θα μοιρασθούν οι ρόλοι δεν έχει ακόμη καταληχθεί -για το σκοπό αυτό συναντήθηκαν χθες βράδυ Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Δραγασάκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης- ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι Υπουργείο παρακολούθησης του Μνημονίου και των δράσεων που απορρέουν από αυτό, τελικώς δεν συστάθηκε. Το ποιος θα παίξει το συντονιστικό ρόλο θα το δούμε προφανώς στη συνέχεια.
Τον τόνο στην κυβέρνηση αυτή δίνουν όμως οι πολιτικές «προσθήκες»: τρία πρώην στελέχη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο αναβαθμισμένος στο πρώτο τη τάξει Υπουργείο,Παναγιώτης Κουρουμπλής, και κυρίως η Θεοδώρα Τζάκρη και ο Μάρκος Μπόλαρης, είναι, χωρίς αμφιβολία, ονόματα που συζητήθηκαν. Άλλοι σύμμαχοι που συμμετέχουν στην κυβέρνηση είναι ο Νίκος Κοτζιάς και ο πολιτικός του φίλος Νίκος Τόσκας: ο τελευταίος αναλαμβάνει το πόστο που μέχρι χθες κατείχε ο Γιάννης Πανούσης (με άλλα λόγια ένας στρατηγός, μαυροσκούφης μάλιστα, στο Υπουργείο της Αστυνομίας).


Ένα από τα στοιχήματα της νέας κυβέρνησης, ο Νίκος Φίλης, του οποίου οι διπλωματικές ικανότητες θα δοκιμασθούν πότε με τους φοιτητές και εκπαιδευτικούς απέναντι, και πότε με την Εκκλησία. Πρόσωπο -έκπληξη στο ίδιο Υπουργείο, ο πρώην πρύτανης Θεοδόσης Πελεγρίνης. Ο Ν. Φίλης θα καλύψει το κενό του Αριστείδη Μπαλτά, ο οποίος, μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε, μετακινείται στο χώρο του Πολιτισμού.
Υπάρχουν, ακόμη, και εκείνοι που αναβαθμίστηκαν ή παρέμειναν στα πόστα τους: ο Ανδρέας Ξανθός (Υγείας), ο Χρήστος Σπίρτζης (Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), ο Θοδωρής Δρίτσας παρά τις αρχικές ενστάσεις του προφανώς λόγω επικείμενης ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ (Ναυτιλίας) και ο Βαγγέλης Αποστόλου (Αγροτικής Ανάπτυξης).
Νίκος Παππάς και Όλγα Γεροβασίλη θα κρατήσουν, τέλος, τον κρίσιμο τομέα της ενημέρωσης και προβολής του κυβερνητικού έργου


ΠΗΓΗ  NEW POST

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 17.00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 30/09/2015.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  33837/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος Θέμα Εισηγητής
 1 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Χίου περιόδου 2015-2016.
κ. Δήμαρχος
2. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εξαγορά κτιρίου επί της οδού Λιβανού 48-50. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
3. Απευθείας αγορά ακινήτου. κ. Δήμαρχος
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή-Συντήρηση υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ» του υποέργου: «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Αμανής»-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.         Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Ιωνίας»-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Καρδαμύλων»- Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.     Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Χίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση Ατσίγγανου Δ. Οινουσσών». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις οικισμού φρουρίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
15. Χορήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση Αρχαιολογικού Χώρου Δασκαλόπετρας και Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Ανάδειξης της Ναυτικής Παράδοσης». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16. Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» για το έργο: «Αποκατάσταση Χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Εκδίκαση ένστασης της «Λυγκέας Α.Ε. κατά της Α.Π. 27039/29-7-2015 ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου για το έργο «Βελτίωση κτιριακών υποδομών στο 1ο Γυμνάσιο Χίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής «Βελτίωση υποδομών ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δ.Ε. Χίου και ΚΔΑΠ Δ.Ε. Καρδαμύλων». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
19. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμων στο Δαφνώνα». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων 2013». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
21. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χίου» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας 2013». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
25. Εξέταση αιτήματος Ιωάννη Χαβιάρα για τροποποίηση σύμβασης. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
26. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Οικονομική Επιτροπή
27. Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π. Δ/νσεις Δ. Χίου
28. Παράταση της Π.Σ. με αντικείμενο την ένταξη του Δ. Χίου στις πράξεις Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
29. Τροποποίηση του σχεδίου της Π.Σ. μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου. Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
30. Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. Πρόεδροι Ν.Π.
31. Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
32. Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. κ. Δήμαρχος
33. Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
34. Μετακινήσεις. κ. Δήμαρχος


Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PRESS TRIP ΤΟΥ GREENTRANVELLEΡ ΣΤΗ ΧΙΟΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική αποστολή του Greentraveller (www.greentraveller.co.uk) στη Χίο. Η τριμελής ομάδα επισκέφθηκε τη Χίο από 16/9/2015 έως 20/9/2015, στο πλαίσιο του press trip που διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προηγήθηκε επίσκεψη στη Λέσβο με στόχο να προωθηθεί το island hopping.
Το ταξίδι διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Β.Α. σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Λονδίνου. Στόχος της αποστολής ήταν η γνωριμία με τα νησιά και η δημιουργία βίντεο και ψηφιακών οδηγών για τη Λέσβο και τη Χίο, οι οποίοι θα διανεμηθούν μέσω του Greentraveller, και θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε εναλλακτικές δραστηριότητες, πράσινες διακοπές και βιώσιμο τουρισμό.
Το πρόγραμμά τους στη Χίο καταρτίστηκε από το Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου και περιλάμβανε γνωριμία με τα χωριά της μαστίχας (Μεστά και Πυργί), τη μαστιχοκαλλιέργεια και τον πολιτισμό της μαστίχας, καθώς και δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή: παρατήρηση και φωτογράφηση λιβελούλλων στα Αρμόλια, επίσκεψη στο σπήλαιο των Ολύμπων και θαλάσσια σπορ στην Αποθήκα. Ακόμη, επισκέφθηκαν τον Κάμπο και την Κεντρική Χίο (Νέα Μονή, Ανάβατο και Αυγώνυμα) και έκαναν ανάβαση και περιπατητικές διαδρομές στη φύση. Κατά την παραμονή τους, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα, να συνομιλήσουν με ντόπιους και να γνωρίσουν πολλά στοιχεία της τοπικής κουλτούρας, αποκομίζοντας θετικότατες εντυπώσεις.
Η επιτυχημένη διοργάνωση του press trip θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο προβολής της Χίου στη Βρετανική αγορά και ιδιαίτερα στο πεδίο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την εμπειρία αυτής της συνεργασίας ήταν ότι η κατάρτιση και προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων τουριστικών δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα, τα ντόπια προϊόντα και τα συνδυάζουν με εναλλακτικές δραστηριότητες, μπορεί να δώσει στον επισκέπτη την αυθεντική εικόνα της Χίου, εκείνη που θα τονίσει τις ανεξάντλητες πτυχές του προορισμού, ωθώντας τον να επιστρέψει σε αυτόν.
Το Τμήμα Τουρισμού της Π.Ε. Χίου ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν με προσφορές και χορηγίες στην επιτυχημένη διοργάνωση του  press trip. Αναλυτικά ευχαριστούμε τους παρακάτω:
Για τη διαμονή:
-          Ξενοδοχείο Pearl Bay, Δασκαλόπετρα
-          Σπιτάκια, Αυγώνυμα
Για τις δραστηριότητες:
-          Masticulture (πρόγραμμα οικοτουρισμού) κ. Βασίλη Μπάλλα
-          κ. Mike Taylor για την ξενάγηση στις λιβελλούλες στα Αρμόλια
-          Προμηθευτική Α.Ε. και κ. Κώστα Μάγκο για την ξενάγηση στο Σπήλαιο Ολύμπων
-          Φυσιολατρική Ομάδα Χίου και κ. Αντώνη Βορριά για την ανάβαση στη διαδρομή Παραθύρι στην περιοχή Ράχτη
-          Το Argentikon Luxury Suites για την ξενάγηση στο κτήμα
-          Το Citrus Άρωμα Μνήμης για την ξενάγηση στο κτήμα, το μουσείο και την προσφορά προϊόντων
-          Το καφέ Ηλιάστρα στο Κάστρο
-          Τη ζωγράφο κ. Μαρία Σαρρή για την ξενάγηση στο εργαστήριό της στον Ανάβατο και την προσφορά δώρων
-          Τον κ. Γιώργο Μισετζή για τη συνοδεία στο μονοπάτι Φα – Λιθί
-          Την Εφορεία Αρχαιοτήτων για την χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στα μνημεία που επισκέφθηκε η δημοσιογραφική ομάδα
-          Τον ΕΟΤ για την εξασφάλιση των εισιτηρίων
-          Την Blue Star Ferries για τη χορηγία των εισιτηρίων Μυτιλήνη – Χίος

Επίσης, ευχαριστούμε το εστιατόριο «Νόστος» στη Λαγκάδα, το εστιατόριο Ρούσσικο στην Αγία Ερμιόνη, την ταβέρνα Ανάβατος και την ταβέρνα «Πύργος» στα Αυγώνυμα για τα κεράσματα που πρόσφεραν.


Ενημέρωση για παραχώρηση χώρων στους χερσαίους χώρους Λιμένων για το 2016


Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την παραχώρηση χώρων στους χερσαίους χώρους των Λιμένων έως τις 15/11/2015 προκειμένου να είναι εφικτή η παραχώρηση των χώρων για το έτος 2016.
Δεν θα παραχωρείται η χρήση χώρου σε όσους έχουν προηγούμενες οφειλές και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κ.λ.π σε όσους δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια παραχώρησης.
Σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήσεις πέραν της καθορισθείσας ημερομηνίας δεν θα εξετάζονται, με εξαίρεση εκείνων που θα αφορούν νέες επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος του
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΣΗΜΕΡΑ 10.30 ΠΜ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας 

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Γιάννης Δραγασάκης

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Υπουργός: Πάνος Κουρουμπλής
 • Υφυπουργός: Γιάννης Μπαλάφας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη: Νίκος Τόσκας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρισμού: Έλενα Κουντουρά
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ: Αλέξης Χαρίτσης
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζάγκρη
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Υπουργός: Πάνος Καμμένος
 • Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Υπουργός Παιδείας: Νίκος Φίλης
 • Αναπληρώτρια Υπουργός: Αναγνωστοπούλου Σία
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
 • Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης
Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών υποθέσεων: Νίκος Ξυδάκης
 • Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Μάρδας
 • Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
 • Αναναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υπουργείο Υγείας 
 • Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
 • Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Υπουργός: Μπαλτάς Αριστείδης
 • Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής
Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
 • Αναπληρωτής υπουργός: Τρύφων Αλεξιάδης
 • Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Χουλιαράκης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 • Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης Τσιρώνης
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
 • Υφυπουργός: Δημήτρης Καμένος
Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργός: Θοδωρής Δρίτσας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου
 • Αναπληρωτής: Μάρκος Μπόλαρης
Υπουργός Επικρατείας: Νίκος Παππάς 

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: Αλέκος Φλαμπουράρης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος:Όλγα Γεροβασίλη

Δεν έγιναν ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα προταθεί για τη θέση του προέδρου της Βουλής. Εντούτοις όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Νίκος Βούτσης.

1,300.000 ΕΥΡΩ ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ


Με απόφαση που υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, εγκρίθηκε η πίστωση ποσού, ύψους 1.300.000 ευρώ, για την επιχορήγηση των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων σχετικά με τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΚΥΑ αριθμ. 1711/150664/28-11-2014 (ΦΕΚ 3249/Β/4-12-2014), όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι Δήμων έχουν την υποχρέωση της περισυλλογής και της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών (καταφύγια, ιατρεία κλπ) για να υλοποιηθούν οι ενέργειες διαχείρισης που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους σήμανση και καταγραφή, την κτηνιατρική εξέταση και θεραπεία τους, τον εμβολιασμό, τον αποπαρασιτισμό και τη στείρωσή τους.
Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη μείωση και τον έλεγχο του πληθυσμού τους, την προστασία της υγείας του ανθρώπου από ζωοανθρωπονόσους και άλλους βιολογικούς κινδύνους, τη διατήρηση ενός πληθυσμού σκύλων και γατών ανοσοποιημένου ή και απαλλαγμένου από τη λύσσα, την πρόληψη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την πρόσβαση των αδέσποτων ζώων σε πάσης φύσεως απόβλητα, την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων κ.ά.