Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 17.00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 30/09/2015.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  33837/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος Θέμα Εισηγητής
 1 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Χίου περιόδου 2015-2016.
κ. Δήμαρχος
2. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εξαγορά κτιρίου επί της οδού Λιβανού 48-50. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
3. Απευθείας αγορά ακινήτου. κ. Δήμαρχος
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή-Συντήρηση υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ» του υποέργου: «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Αμανής»-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.         Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Ιωνίας»-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Καρδαμύλων»- Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.     Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Χίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση Ατσίγγανου Δ. Οινουσσών». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις οικισμού φρουρίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
15. Χορήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση Αρχαιολογικού Χώρου Δασκαλόπετρας και Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Ανάδειξης της Ναυτικής Παράδοσης». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16. Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» για το έργο: «Αποκατάσταση Χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Εκδίκαση ένστασης της «Λυγκέας Α.Ε. κατά της Α.Π. 27039/29-7-2015 ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου για το έργο «Βελτίωση κτιριακών υποδομών στο 1ο Γυμνάσιο Χίου». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής «Βελτίωση υποδομών ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δ.Ε. Χίου και ΚΔΑΠ Δ.Ε. Καρδαμύλων». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
19. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμων στο Δαφνώνα». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων 2013». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
21. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χίου» Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας 2013». Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
25. Εξέταση αιτήματος Ιωάννη Χαβιάρα για τροποποίηση σύμβασης. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
26. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Οικονομική Επιτροπή
27. Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π. Δ/νσεις Δ. Χίου
28. Παράταση της Π.Σ. με αντικείμενο την ένταξη του Δ. Χίου στις πράξεις Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
29. Τροποποίηση του σχεδίου της Π.Σ. μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου. Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
30. Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. Πρόεδροι Ν.Π.
31. Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
32. Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. κ. Δήμαρχος
33. Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
34. Μετακινήσεις. κ. Δήμαρχος