Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Chios Nea Moni

Chios Island Pyrgi Village

Chios Beaches

ΦΑΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψηφίσθηκε τη Δευτέρα από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η έκθεση, που αποτελεί ουσιαστικά αναδιατύπωση του υφιστάμενου σχετικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006, προκειμένου αυτός να εναρμονισθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έδωσε την αφορμή στους έλληνες ευρωβουλευτές κ.κ. Γ. Παπαστάμκο και Σ. Δανέλλη, να ζητήσουν και τελικά να εξασφαλίσουν από την Επιτροπή Γεωργίας την έγκριση για να προωθηθούν επιπροσθέτως τα εξής θέματα:

-κατά 30% αύξηση της προτεινόμενης από την Κομισιόν χρηματοδότησης για το πρόγραμμα σε 31,11 εκ. ευρώ

-χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς όχι μόνο για τα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό των νησιών αλλά και για αυτά που παράγονται στα νησιά και προορίζονται για εμπορία σε αγορές εκτός της τοπικής

-μεγαλύτερη εμπλοκή των δήμων και των περιφερειών στην κατάρτιση του προγράμματος.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σ. Δανέλλης ζήτησε -με τροπολογία του- από την Κομισιόν να εξετάσει την υποβολή προτάσεων για «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, που να λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική παράδοση και την περιβαλλοντική σημασία των μικρών νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις ιδιομορφίες και τα προβλήματα που συνδέονται με την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, την περιβαλλοντική τους κατάσταση και την αυξανόμενη λαθρομετανάστευση».

Επίσης ζήτησε την κατά το δυνατόν αξιοποίηση του τοπικού γενετικού ή πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρει για την ενίσχυση της τοπικής εμπορίας η ανάπτυξη άλλων τομέων, όπως ο τουρισμός.

econews