Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΟΑΕΔ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ 750 ΕΥΡΩ
Παρακάτω μπορεί να δείτε όλες τις δράσεις που τρέχουν για την απασχόληση και από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν άνεργοι και επιχειρήσεις, εφόσον σπεύσουν να ενταχθούν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι ανοικτά.


Σύμφωνα με την "Αγορά Εργασίας", οι θέσεις που είναι κενές αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και κατανέμονται ως εξής: 9.500 μέσω των τοπικών συμφώνων απασχόλησης, 9.000 με την επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας, 100 από τον ΛΑΕΚ για όσους βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, 800 άτομα με ειδικές ανάγκες και 60 για νέους ελεύθερους επαγγελματίες ΑμεΑ. Μάλιστα, ο μισθός για τα εν λόγω προγράμματα βάσει του οποίου καταβάλλεται και η επιδότηση παραμένει στα 751,39 ευρώ, έπειτα από σχετική τροποποίηση.

Τα 5 ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι:

  1. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία 10.000 επιδοτούμενων ανέργων. 

  2. Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσληψη από επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα επιδοτούμενων ανέργων δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.

* Δικαιούχοι: επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
* Ωφελούμενοι: 10.000 επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας * Κενές 9.000 θέσεις
* Ποσό επιχορήγησης: Μέχρι το ανώτατο ποσό του επιδόματος ανεργίας για τους πρώτους μήνες (μέχρι τη λήξη του επιδόματος) και το 90% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) μέχρι το ποσό (του μισθού) των 751,39 ευρώ
* Διάρκεια 24 μήνες συν 12 μήνες δέσμευση, δηλαδή ο εργοδότης που θα πάρει την επιδότηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολήσει τους ανέργους για ένα έτος μετά τη λήξη του προγράμματος. Η συνολική διάρκεια δηλαδή φτάνει τα 3 χρόνια.

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤοπΕΚΟ». Το ποσό επιχορήγησης στον εργοδότη καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
* Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
* Ωφελούμενοι: 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι που διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
* Κενές θέσεις: 9.500
* Ποσό επιχορήγησης 15 ευρώ την ημέρα για συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ την ημέρα για τους συμμετέχοντες άνω των 25 ετών (μέχρι 25 ημερομίσθια)
* Διάρκεια: 4 μήνες συνολικά

  1. Πρόγραμμα ειδικό τριετές ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
* Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
* Ωφελούμενοι: 2.300 εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι
* Κενές 800 θέσεις
* Ποσό επιχορήγησης: Στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι το ποσό (του μισθού) των 751,39 ευρώ
* Διάρκεια: Τρία χρόνια επιχορήγηση συν ένα ένα χρόνο δέσμευση, δηλαδή απασχόληση συνολικά για 4 χρόνια!

  1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων ελευθέρων επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
* Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι.
* Κενές 60 θέσεις.
* Ποσό επιχορήγησης: 28.000 ευρώ (προκαταβολή 7.000 ευρώ και 3.500 ευρώ ανά εξάμηνο)
* Διάρκεια: Τρία χρόνια 5. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1).
* Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
* Ωφελούμενοι: 2.500 άνεργοι πλησίον της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (πρέπει είτε να απέχουν πέντε έτη από τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου για πλήρη σύνταξη είτε να τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο οι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες, αλλά δεν έχουν το όριο ηλικίας των 67 ετών, όσο και άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης (4.500 ημέρες) και πλησιάζουν στα 67 για να πάρουν σύνταξη.
* Κενές 100 θέσεις

* Ποσό επιχορήγησης: 1115 ευρώ την ημέρα (προσαύξηση ανά έτος απασχόλησης του ωφελουμένου)

Πρόταση για επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και επιστροφή στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην ΕΛΑΣ κατέθεσε η ΚΕΔΕ στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠρόταση- σχέδιο διάταξης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία στους δήμους κατέθεσε σήμερα η ΚΕΔΕ στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ, με το σχέδιο διάταξης προτείνει τα εξής:
Μέχρι την 1η Μαΐου 2015 καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2014.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που συνιστώνται εκ νέου στους δήμους και συγκεκριμένα σε Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η κατάργηση των θέσεων γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες που απαιτούνται  για τη μετάταξή τους και σε κάθε περίπτωση έως και την 1η Μαΐου 2015.
Οι υπάλληλοι- δημοτικοί αστυνομικοί μετατάσσονται κατά προτεραιότητα στους δήμους από τους οποίους προήλθαν, με πράξη μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής τους κάλυψης για το 2015 θα καλυφθούν από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, θα είναι οι ίδιες που ίσχυαν πριν την κατάργησή της. 
Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού και των κατά περίπτωση αρμόδιων αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Επίσης στο σχέδιο διάταξης υπάρχει πρόβλεψη ώστε μετά τη συμπλήρωση συνολικής υπηρεσίας ενός υπαλλήλου δέκα ετών στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, ενός ή περισσότερων δήμων, να επιτρέπεται η μετάταξή του σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων. Να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται ως προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία που τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2015 , ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 16/03/2015.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8134/11-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Έγκριση Β1 σταδίου και εντολή σύνταξης Β2 σταδίου ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Αμανής.
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.
 2
Προγραμματική σύμβαση Δ. Χίου-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου, Περιφέρειας Β. Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού.
κ. Δήμαρχος
 3
Προγραμματική σύμβαση Δ. Χίου-Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Χίου για τη χωροθέτηση και οργάνωση μελισσοκομικού πάρκου στο Δ. Χίου.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Αντιδήμαρχος κ. Γδύσης.
 4
Προγραμματική σύμβαση Δ. Χίου, Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.
Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.
 5
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 6
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εδάφους του έργου <<Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου Ψαρών>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εδάφους του έργου <<Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης Παρθένη ποταμού>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εδάφους του έργου <<Εξωραϊσμός πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ψαρών>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων πλατείας Γ. Παπανδρέου>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<Αποκατάσταση μύλων στη θέση Ταμπάκικα>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11
Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου "Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης 2013".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 12
Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου <<Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13
Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου <<Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Βροντάδου>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14
Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου <<Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά χρήση 2014>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15
Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου <<Τροφοδότηση με ζεστό νερό του Ιωνικού Κολυμβητηρίου από τον Α.Σ.Π. Χίου για τις ανάγκες θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16
Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου <<Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17
Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου <<Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18
Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου <<Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής>>.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19
Ένσταση της αναδόχου εταιρίας "ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." του έργου "Επισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 20
Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους ζωής και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 21
Εξέταση αίτησης του Α.Σ.Α.Χ. για λύση της μίσθωσης στην περιοχή «Καλυβάτα» Ολύμπων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 22
Παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην οδό Αρχέρμου 5, Αρχέρμου 17 και Αρχέρμου 19-21-Αίτημα Τσουρή Ανδρέα.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 23
Παράταση μείωσης μισθώματος ακινήτου στα Αυγώνυμα-Αίτημα Δέλιου Καλλιόπης.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 24
Παράταση μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου, Αίτημα Στ. Ξενιάς & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 25
Εκμίσθωση Βοτανικού Κήπου Δ.Κ. Νενήτων, Δ.Ε. Ιωνίας.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 26
Καθορισμός μισθώματος δημοτικών ακινήτων της Τ.Κ. Αγ. Γάλακτος.
Εκτιμητική Επιτροπή
 27
Επιλογή συμφερότερης προσφοράς για τον ξυλώδη όγκο Αυγωνύμων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 28
Αίτημα Αντωνίου Λυπαρή για διαγραφή οφειλής.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 29
Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Διαγραφή ή μη προστίμων για παραβάσεις των αδειών μουσικών οργάνων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 30
Επιβολή αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων από τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για το έτος 2014.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 31
Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε απευθείας αναθέσεις.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 32
Τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.
Δ/νσεις Τεχνικών &  Οικονομικών Υπηρεσιών
 33
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας "Προφύλαξη και αποκατάσταση ενοριών Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερειθιανής (λόγω ρουκετοπόλεμου)."
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 34
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κ.λ.π.
Υπηρεσίες Δ. Χίου
 35
Έγκριση προμηθειών και παροχή υπηρεσιών για την πράξη «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07» από πιστώσεις ΕΣΠΑ.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 36
Αποδοχή ενεργειών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 37
Παραχώρηση παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 38
Παραχώρηση χρήσης εγκατάστασης στην Ελληνική Αστυνομία.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποληροφορικής
 39
Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας, (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).
Γνωμοδοτική Επιτροπή
 40
Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2014.
Οικονομική Επιτροπή
 41
Διοργάνωση εκδηλώσεων.
Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων-Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 42
Συμμετοχή του Δ. Χίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CITyFiED.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 43
Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων
 44
Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Χίου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, Τομέα Ψυχικής Υγείας Χίου.
κ. Δήμαρχος
 45
Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ.
κ. Δήμαρχος
 46
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος


Ο υπουργός Εσωτερικών φέρνει αλλαγές στη δομή της ΕΛ.ΑΣ.


Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες που αφορούν στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις, οι οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν το προσεχές διάστημα:
– Αξιολόγηση της δομής και της λειτουργίας του Σώματος, με σκοπό την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ουσιαστική του αναβάθμιση
– Άμεση αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και στην εκδήλωση επιπλέον πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας της Ελληνικής Αστυνομίας, και την ανάπτυξη σχέσεων καθημερινής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες
– Αναβάθμιση της συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με στόχο την προστασία της εθνικής οικονομίας, και κατ΄επέκταση, τη μέγιστη φορολογική ελάφρυνση των πολιτών.
– Βελτίωση και αξιοποίηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων του Σώματος, προκειμένου να αναβαθμιστούν η λειτουργία και οι δυνατότητες ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις ανάγκες εκπλήρωσης της θεσμικής τους αποστολής.
– Εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το υπηρεσιακό εν γένει καθεστώς του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ καθώς και στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της.
– Σταδιακή επανέξεταση και εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει τη διοικητική λειτουργία του Σώματος.
– Ρύθμιση εκκρεμοτήτων και ζητημάτων οικονομικής και ασφαλιστικής φύσεως που αφορούν στο προσωπικό του Σώματος. και
– Άμεση προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση σημαντικών ή επειγόντων ζητημάτων τα οποία επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται στο έγγραφο αυτό και στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης σημειώνοντας ότι αποτελεί μείζον ζήτημα για τη χώρα μας, με ανθρωπιστική διάσταση και η ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του προϋποθέτει συνολικό και άρτιο σχεδιασμό.
«Επιδίωξη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι η διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας, με τρόπο που να διασφαλίζει την ανάγκη αφενός ελέγχου της νομιμότητας των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και κυκλοφορίας αυτών στον ενιαίο χώρο Schengen αφετέρου παροχής διεθνούς προστασίας σε όσους δικαιούνται αυτής, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης απολύτως συμβατών με την αξία του ανθρώπου» αναφέρει ο κ. Βούτσης και ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με την αναπληρώτρια υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

aftodioikisi.gr

Σύνταξη με πλασματικά έτη από το ΙΚΑ – Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα


Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αναγνώριση χρόνου σπουδών, παιδιών, στρατού, αδειών, ανεργίας, ασθενείας για τη συμπλήρωση 35ετίας, 37ετίας ή και 15ετάς. Πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ μπορούν να αξιοποιήσουν τα μυστικά της νομοθεσίας και να κλειδώσουν πιο εύκολα την έξοδο στη σύνταξη μέσω πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
Τη δυνατότητα αυτή μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι συμπληρώσουν φέτος την ηλικία αποχώρησης χωρίς όμως να έχουν και τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Με τις αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου μπορούν να συμπληρώνουν είτε τις 5.500 ημέρες αν πρόκειται για μητέρες, είτε τα 35 έως 37 έτη για άνδρες και γυναίκες, είτε ακόμη και τα 15 έτη για να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Τα πλασματικά έτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το 2011 και το 2012.
Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα:
 Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Πίσω στους δήμους η Δημοτική Αστυνομία – Τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΣ


Ειλημμένη είναι η απόφαση της κυβέρνησης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν θα γίνει με το πρώτο νομοσχέδιο που θα δώσει τις επόμενες ημέρες προς διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλοςαλλά με κάποιο μεταγενέστερο. Κι αυτό γιατί, όπως είπε ο υπουργός, «δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι σε τεχνικό επίπεδο».
Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, o κ. Κατρούγκαλος είχε χθες σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών για το θέμα, ανάμεσα στις οποίες και με το δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη ο οποίος του τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει έτοιμη ρύθμιση για τη Δημοτική Αστυνομία η οποία τέθηκε στη διάσταση του υπουργού.
Στόχος είναι να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό η Δημοτική Αστυνομία έστω και με τον αριθμό των δημοτικών αστυνομικών που σκόπευε να διαθέσει η ΕΛΑΣ για την Αθήνα (σ.σ. υπολογίζονται σε 500 με 600 από τους συνολικά 1.100) προκειμένου να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία της πόλης.


aftodioikisi.gr

Δίκαιο το αίτημα της Ελλάδας για τις Γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο Συντονισμός δράσεων και με τους Ευρωπαίους ΠράσινουςΟι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι το αίτημα για τις αποζημιώσεις, από το γερμανικό κράτος στο ελληνικό, για τις ναζιστικές θηριωδίες και τα αναγκαστικά δάνεια, είναι δίκαιο. Δεν θα μπορούσε να μην είναι, μια που πρόκειται για διακρατική οφειλή μεγάλου ύψους και υπάρχουν γραπτές παραδοχές περί αυτού από διαδοχικές γερμανικές κυβερνήσεις και διοικητικές αρχές.
Στην προσπάθειά μας για καταβολή αυτών των οφειλομένων, δεσμευόμαστε να συντονίσουμε τη δράση μας με τις δυνάμεις των Ευρωπαίων Πρασίνων και άλλων δημοκρατών στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει η πολιτική εκείνη πίεση που θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά και θα ευαισθητοποιηθεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σ' αυτό το ζήτημα. Παράλληλα ζητούμε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να τολμήσει να πράξει το αυτονόητο.
Η εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πρασίνων, Δήμητρα Λυμπεροπούλου, δήλωσε σχετικά: «Όπως η Ελλάδα δεσμεύεται -ως οφείλει- να τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της στο οικονομικό πεδίο, εμείς ζητούμε να τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις Γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, στο ακέραιο».