Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Το Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου - Παρουσίαση
- Δυνατότητα αλλαγής στα Π.Δ. για τους νέους Οργανισμούς του Δημοσίου.
- Μείωση του ηλικιακού κριτηρίου, αξιολόγηση ουσιαστικών κριτηρίων και θέσπιση συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιών, με την τελική απόφαση στον Υπουργό.
- Συμβόλαιο αποδοτικότητας Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
- Αυστηροποίηση στη χορήγηση αδειών.
- Δημιουργία της Ελεγκτικής Αρχής «Αρχή Επιθεώρησης - Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.).
- Αργία και δυνητική αργία για δημοσίους υπαλλήλους σε περιπτώσεις αδικημάτων. Δυνατότητα παραίτησης δημοσίων υπαλλήλων με εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.
Σας παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για το οποίο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση. 
Το νομοσχέδιο έχει αποσταλεί στους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους των κομμάτων.  
1. Εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία για την αναδιάρθρωση των δομών της δημόσιας διοίκησης: Η διοικητική αναδιάρθρωση επιτελείται κατ’ εφαρμογή των πολιτικών και των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών και τα περιγράμματα θέσεων των υπαλλήλων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθολογικότητα και η λειτουργικότητα του εγχειρήματος. Πριν αποτυπωθεί νομικά η μεταρρύθμιση προετοιμάζεται και δοκιμάζεται διοικητικά, με γνώμονα επιστημονικές υλικοτεχνικές μελέτες που εκπονεί η ίδια η διοίκηση.
2. Θεσπίζονται ευέλικτες διαδικασίες αναδιάρθρωσης: Τα Προεδρικά Διατάγματα στα οποία περιγράφονται και κατοχυρώνονται νομικά οι νέοι Οργανισμοί έχουν γενικό περιεχόμενο και αφήνουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Έτσι η διοίκηση μπορεί άμεσα να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διοικητικής πραγματικότητας.
3. Εισάγεται νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων: Με τη μείωση των ηλικιακών κριτηρίων προωθείται η ανανέωση του προσωπικού. Επίσης, κατοχυρώνεται νέα διαδικασία επιλογής: οι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια του νόμου, προϊστάμενοι θα αξιολογούνται, βάσει όχι μόνο τυπικών αλλά και ουσιαστικών κριτηρίων και κατόπιν δημόσιας δομημένης συνέντευξης από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο. Μετά την τελική κατάταξη των υποψηφίων η επιλογή του προϊσταμένου εμπίπτει στην διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται για πρώτη φορά η σύναψη συμβολαίου αποδοτικότητας, βάσει συγκεκριμένης στοχοθεσίας, ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Τέλος, προβλέπεται η κινητικότητα των προϊσταμένων, στο πλαίσιο μιας δυναμικής και όχι στατικής διοίκησης.
4. Αναμορφώνεται το πλαίσιο των αναρρωτικών αδειών και της λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών: Αντιμετωπίζεται δραστικά το φαινόμενο της κατάχρησης των αδειών με την αυστηροποίηση της χορήγησής τους και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες, με απάλειψη των σχετικών διοικητικών βαρών.
5. Προβλέπονται καίριες τροποποιήσεις στο Πειθαρχικό Δίκαιο: Υπαγωγή στη δυνητική αργία των αδικημάτων-παραπτωμάτων της υπεξαίρεσης, της απιστίας περί την υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος όταν τελούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής του υπαλλήλου σε συλλογικά όργανα. Αποσαφηνίζεται, επίσης, η δυνατότητα του υπαλλήλου που έχει τεθεί σε αργία να ζητήσει την αναστολή του μέτρου και επισπεύδονται οι πειθαρχικές διαδικασίες. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα παραίτησης από το δημόσιο στους υπαλλήλους για τους οποίους εκκρεμούν ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες.
6. Δημιουργείται ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)»: Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και έλεγχο της πειθαρχικής διαδικασίας, με τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
7. Προωθούνται θεσμικές παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.


epoli.gr

"MAYΡΟ, ΣΑΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ"

 [του Νάσου Μπράτσου]
Η ΕΡΤ ήταν μόνο αρχή, τονίζει ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο την ευρύτατη στήριξη και αλληλεγγύη που συναντά αυτές τις μέρες ο αγώνας στο Ραδιομέγαρο. Παράλληλα, αποδομεί την κυβερνητική επιχειρηματολογία για το πλεονάζον προσωπικό και τη χαμηλή τηλεθέαση.
Τι ήταν αυτό που κινητοποίησε τόσες χιλιάδες κόσμου κατά της κυβερνητικής απόφασης για την ΕΡΤ;
Ήταν το συνολικό εργασιακό θέμα, με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του και νομίζω ότι όλος αυτός ο κόσμος έψαχνε απλώς την αφορμή για να βγει στο δρόμο. Θεωρώ ότι και άλλος να ήταν στη θέση της ΕΡΤ θα υπήρχε ένας ξεσηκωμός. Βέβαια, διευκολύνθηκε η κινητοποίηση από το γεγονός ότι η ΕΡΤ είναι μέσο ενημέρωσης, άρα είναι ένας μεγεθυντικός φακός σε κάποια θέματα. Έτσι στην επίθεση που έγινε στην ΕΡΤ και με την ωμότητα με την οποία έγινε, θεωρώ ότι αρκετοί κλάδοι εργαζομένων είδαν τον εαυτό τους την επόμενη μέρα, μέσα από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος τους. Μιλώ για τους καθηγητές, τους δασκάλους, τις μικρές λεγόμενες ΔΕΚΟ, τους Δήμους και τα νοσοκομεία.
Αλήθεια, τι κόσμος συγκεντρώνεται αυτές τις μέρες στο Ραδιομέγαρο;
Θα έλεγα ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι από τη μία μεριά μεμονωμένοι άνθρωποι, κάτι που μου θυμίζει το Σύνταγμα, τις πλατείες και την προηγούμενη περίοδο κινητοποιήσεων. Και από την άλλη, έρχονται πάρα πολλές συλλογικότητες, είτε είναι εργατικά σωματεία, τοπικές λαϊκές συνελεύσεις, επιτροπές πολιτών από διάφορους χώρους. Θέλω να επιμείνω στο θέμα των συλλογικοτήτων, γιατί έχουμε το φαινόμενο να μην έρχονται με «αυτόματο» τρόπο, αλλά έχοντας νωρίτερα πραγματοποιήσει συνελεύσεις και διεξοδικές συζητήσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, γιατί δείχνει ότι η συμπαράσταση δεν έρχεται μόνο από μια αυθόρμητη αντίδραση, αλλά και από μια συλλογική διάθεση αυτού του κόσμου.
Αυτή τη φορά δεν φαίνεται να λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ο κοινωνικός αυτοματισμός. Πού το αποδίδετε αυτό;
Όλοι βλέπουν ότι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος της ΕΡΤ δεν έγινε μόνο για τη δημόσια τηλεόραση. Απλώς έτυχε να είμαστε πρώτοι στη σειρά.
Υπό ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια πλουραλιστική και δημοκρατική ενημέρωση σήμερα;
Χρειάζεται η πίεση και η διεκδίκηση της κοινωνίας να προβάλλονται οι δικές της δραστηριότητες, τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
Από την πλευρά ενός υπερασπιστή της δημόσιας τηλεόρασης, πώς στέκεστε απέναντι σε φαινόμενα κατασπατάλησης πόρων και ευνοιοκρατίας που έχουν επισημανθεί στην ΕΡΤ;
Τα είχαμε καταγγέλλει συλλογικά οι εργαζόμενοι πολλές φορές. Για να καταλάβει κανείς την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα ενημέρωσης, αρκεί να πω ότι αν και εμείς εργαζόμαστε στα ΜΜΕ και οι δικές μας καταγγελίες «λογοκρίθηκαν», τουλάχιστον δεν προβλήθηκαν όσο θα έπρεπε. Θυμίζω τη συνέντευξη Τύπου που δώσαμε της ΕΡΤ πριν το Πάσχα όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα αυτά τα φαινόμενα.
Η έκβαση της μάχης για την ΕΡΤ θα κρίνει και το περιεχόμενο της ενημέρωσης την επόμενη μέρα
Η κυβέρνηση επικαλέστηκε το επιχείρημα του «4%» για την τηλεθέαση της ΕΡΤ. Το εμπορικό κριτήριο δεν πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο στις επιλογές ενός τηλεοπτικού φορέα;
Το επιχείρημα αυτό της κυβέρνηση είναι πλαστό με την έννοια ότι ένα χρόνο πριν η ΕΡΤ κατά την περίοδο των εκλογών είχε πολύ καλύτερα στοιχεία τηλεθέασης αλλά και πλουραλισμού, σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια. Είχε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες στην ιστοσελίδα της, με μεγάλη συμμετοχή από τον απόδημο ελληνισμό, μια διάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ακολούθως, από τη στιγμή που διορίστηκε η νέα διοίκηση και έπειτα, είχαμε τα αρνητικά φαινόμενα στο πρόγραμμα, με συνεχείς παρεμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, αυτή η πολιτική είχε να πέφτει η τηλεθέαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σε άλλους τομείς της ΕΡΤ. Με άλλα λόγια, η ποιότητα του προγράμματος και η απήχησή του στον κόσμο είναι πάντα αποτέλεσμα του σχεδιασμού που κάνει η διοίκηση διότι πάνω σε αυτόν καλούνται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Για να το πω πιο απλά, αν το καράβι δεν ταξιδεύει καλά, προφανώς έχει κι ο καπετάνιος την ευθύνη του.
Αν προχωρήσει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, πώς θα είναι η νέα ΕΡΤ;
Υπάρχουν πολλά σενάρια, είδαμε τελευταία σχέδια ακόμη και για δίμηνες συμβάσεις. Θεωρώ ότι πρώτο απ’ όλα πρέπει να μείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Πρέπει να δώσουμε κάποια στοιχεία. Οι εργαζόμενοι το 2009, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 5.500. Σήμερα μετά από κύματα απομακρύνσεων συμβασιούχων και συνταξιοδοτήσεων, φτάσαμε σε περίπου 2.600 υπαλλήλους. Πρέπει όμως να πούμε ότι όλο αυτό τον καιρό αρκετοί προϊστάμενοι ζητούσαν από τη διοίκηση της ΕΡΤ προσωπικό, έστω και με τη μορφή των συμβασιούχων, διότι δεν έβγαινε η δουλειά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, είναι περίπου 22.000 τα ρεπό που χρωστά η ΕΡΤ στους εργαζόμενους, κάτι που μαρτυρά το εργασιακό καθεστώς και την πίεση που υπήρχε. Ως μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της ΕΡΤ, μαζί με το γιατρό εργασίας και τους υπόλοιπους συναδέλφους, διαπιστώσαμε τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλά φαινόμενα τον τελευταίο χρόνο με σύνδρομα που έδειχναν εργασιακή πίεση. Χαρακτηριστικά να αναφέρω τενοντίτιδες, αυχενικά σύνδρομα, κοπώσεις, στρες κ.λπ. Με ένα τέτοιο καθεστώς, νομίζω ότι και στη νέα ΕΡΤ, χωρούν όλοι οι εργαζόμενοι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι περισσότεροι είναι κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης.
Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο στην ενημέρωση μετά από τις αλλαγές που δρομολογεί η κυβέρνηση;
Θέλουν μια τηλεόραση σαν αυτό που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 11 Ιουνίου, με μαύρο. Είτε το μαύρο είναι χρώμα στην οθόνη, είτε είναι σαν προπαγανδιστικό προϊόν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι στοιχείο που θα κριθεί στη μάχη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με τα κομμάτια της κοινωνίας που υπερασπίζονται την ΕΡΤ. Η έκβαση αυτής της μάχης θα έχει απεικόνιση και στο περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα προκύψει.
Κυκλοφορούν πολλά σενάρια στο επιχειρηματικό πεδίο για μεγάλες αλλαγές στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Πιστεύετε ότι η απόφαση για την ΕΡΤ έχει κάποια σχέση;
Αυτό ίσχυε πάντα. Αν δει κανείς ποιοι περνούν κατά καιρούς από τη διοίκηση της ΕΡΤ, είναι στην πραγματικότητα στελέχη που προέρχονται από την ιδιωτική ραδιοφωνία και τηλεόραση και επιστρέφουν πάλι σε αυτήν, συμπληρώνοντας έναν κύκλο, όπου ο καθένας παίρνει και τα αντίστοιχα μέτρα για όσο διάστημα βρίσκεται στο τιμόνο της ΕΡΤ, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα στα οποία ξαναγυρνά. Να θυμίσω για παράδειγμα την οπτική ίνα. Πρόκειται για ένα σύστημα μεταφοράς δεδομένων, και δρομολογήθηκε ως πρωτοβουλία που είχε πάρει ο προηγούμενος πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Χρήστος Παναγόπουλος, που είναι τώρα στο Σκάι. Η κάλυψη των βασικών πολιτικών δραστηριοτήτων, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κ.λπ. Γίνονται από τα συνεργεία της ΕΡΤ και δίνονται δωρεάν, το τονίζω, δωρεάν, στα ιδιωτικά κανάλια.
Πώς θα ανατραπούν κατά τη γνώμη σας αυτές οι εξελίξεις;
Νομίζω ότι αυτό που έδειξε η ΕΡΤ με τον κόσμο που ήρθε να συμπαρασταθεί και να στηρίξει είναι το κλειδί. Το κέντρο του αγώνα που ξεκίνησε με αφορμή την ΕΡΤ βρίσκεται έξω από αυτήν, στο κατά πόσο δηλαδή μ’ αυτή την εξέλιξη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τη νέα επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, θα μπουν στον αγώνα κλάδοι και ομοσπονδίες που πραγματικά θίγονται και είναι οι νέοι στόχοι. Τώρα που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη σύσκεψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ γι’ αυτό το λόγο, έχουμε μπροστά μας συνέδρια των εκπαιδευτικών, έχουμε το κλείσιμο νοσοκομείων που είναι οι επόμενες ΕΡΤ. Αν όλα αυτά καταφέρουν και βρουν έναν κοινό βηματισμό, τότε θα έχουμε ελπίδες να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
Καταλαβαίνω ότι δεν βασίζετε πολλές ελπίδες στην κοινοβουλευτική διαχείριση του θέματος…
Θα πω κάτι που διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τις συνεχόμενες συσκέψεις των μελών της συγκυβέρνησης που όλο καταλήγουν και όλο δεν καταλήγουν. Έγραψε λοιπόν κάποιος και το θεωρώ πετυχημένο, ότι «μέχρι να εξαντληθεί η τετραετία, αυτοί είναι ικανοί να συναντούνται κάθε μέρα».
Στο φως αυτών των εξελίξεων, πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες εκλογές στην ΕΣΗΕΑ;
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον κλάδο των δημοσιογράφων τα δύο τελευταία χρόνια είναι οι πάρα πολλές απολύσεις και ενός αγωνιστικού κομματιού. Αυτό έχει πλήξει τις αριστερές παρατάξεις στην ΕΣΗΕΑ κατά πρώτο λόγο και έχει δημιουργήσει μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια σε άλλα τμήματα εργαζομένων που νιώθουν την πίεση. Πήγαμε λαβωμένοι σε αυτές τις εκλογές και το ξέραμε, ενώ το μνημονιακό κομμάτι προσπάθησε να συσπειρωθυεί, το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό και θα προσπαθήσει να διαδραμτίσει ένα ρόλο αξιοποιώντας τη σχέση του με τη συγκυβέρνηση, δηλαδή όποιος την στηρίζει περίπου έχει τη δουλειά του την επόμενη μέρα. Παρόλ’ αυτά, θα συνεχίσουμε τη μάχη που δίνουμε. Το ψηφοδέλτιό μας, Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, έχει ένα ποσοστό 7,89% και για λίγες ψήφους δεν διατήρησε την έδρα. Θεωρώ ότι ως ποσοστό, για τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχει, είναι υψηλό.
(Δημοσιεύτηκε στο Πριν, 23/6/2013)

AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σημεία παρέμβασης του βουλευτή Χίου, Κώστα Τριαντάφυλλου, κατά τη συνεδρία της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Δουβλίνο, με θέμα:
«Ένα Ευρωπαϊκό Μέλλον για τους Νέους Πολίτες».
«Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι, καμία κρίση δεν κράτησε για πάντα και δεν θα είναι η μοναδική οικονομική κρίση που θα ζήσει η δική μου γενιά, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σημερινή αντιμετώπιση της κατάστασης και πώς, σήμερα, θα οχυρωθεί θεσμικά η Ευρώπη για να είναι πιο έτοιμη στο μέλλον, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά παρόμοιες καταστάσεις».
«Δεν θα μιλήσω για το ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά για το ευρωπαϊκό παρόν των νέων πολιτών. Κάθε φορά που ένας νέος, ιδιαίτερα, όταν ανήκει στις ευάλωτες ομάδες,  περιθωριοποιείται ή βρίσκεται εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας στην απόλυτη ανεργία, τότε, το ευρωπαϊκό όραμα και το ευρωπαϊκό ιδεώδες αποτυγχάνουν. Κάθε φορά που ένας νέος προστίθεται στο δείκτη NEETs, δηλαδή, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τότε το ευρωπαϊκό ιδεώδες αποτυγχάνει».

«Κάθε πολιτική πρωτοβουλία, με στόχο την έξοδο από την κρίση, πρέπει να έχει ως άξονα τη νέα γενιά. Για παράδειγμα, η πολιτική επιλογή που θα εγγυάται ένα χρόνο αμειβόμενης πρακτικής στην εργασία για όλους τους νέους της Ευρώπης, αλλά και άλλου είδους πολιτικές σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αποτελέσουν εγγυήσεις για τη νέα γενιά. Να μην μένουν στα χαρτιά, αλλά να γίνονται μέρος της πραγματικότητας των νέων, ειδικά, εκείνων που ζούν σε νησιωτικές και ημιαστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βιώνουν τις δυσκολίες, που συνεπάγεται η καθημερινότητα σε μια δυσπρόσιτη περιφέρεια».

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ : "ΓΙΑΤΙ Η ΝΔ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΕΞ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ;"«ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ. ΑΝΑΜΕΝΩ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» ΣΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΛΝΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΝΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ»

Ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ έκανε την εξής δήλωση:

«Πριν από λίγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναρωτιέμαι πώς ακριβώς το σκέφθηκε η ΝΔ και παρέδωσε το ΥΠΕΞ στα χέρια του ΠΑΣΟΚ.

Οφείλω να σημειώσω ότι τώρα ανησυχώ ακόμα περισσότερο π.χ. για τη Θράκη που εποπτεύω ως Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Εκεί, επιτηρούσα με ιδιαίτερη προσοχή τις δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς να αγνοώ το ΠΑΣΟΚ, στελέχη του οποίου είναι και αυτά έξω από τις γραμμές της συνθήκης της Λωζάννης.

Τώρα με το ΠΑΣΟΚ στο ΥΠΕΞ, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα έχουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση στον αγώνα που κάνουμε για την προάσπιση της Θράκης, με κορυφαίο αντίπαλο το τουρκικό Προξενείο.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα, τα δρομολογημένα για ΑΟΖ, FYROM, σχέδιο Ανάν ΙΙ κλπ αναμένω ότι με τις ευλογίες του Ευάγγελου Βενιζέλου θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί παράδοσης.

Πάντως στέλνω το προκαταβολικά μήνυμα ότι η ελληνική σημαία δεν είναι ένα πανί που μπορεί να το πάρει ο αέρας».


ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Η κυβέρνηση του success story προωθεί εν κρυπτώ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το κλείσιμο σημαντικού ποσοστού των κρατικών σχολών του εμπορικού ναυτικού επιχειρώντας να μεταβιβάσει τη ναυτική εκπαίδευση σε ιδιώτες, πάγιο αίτημα των εφοπλιστών εδώ και χρόνια.

Αν και όλα τα μέσα ενημέρωσης σιωπούν γύρω από το θέμα, είναι γεγονός ότι ο κύβος ερρίφθη από την περίφημη συγκυβέρνηση Παπαδήμου, όταν, μέσω ενός πορίσματος που συνέταξε μια ομάδα διορισμένων ειδικών εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, παρουσιάστηκε ότι «η ναυτική εκπαίδευση, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), είναι πέρα για πέρα προβληματική τόσο ως προς την παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στη λειτουργία τους».

Τί κι αν έβγαζαν - εδώ και χρόνια - οι κρατικές ναυτικές σχολές «βαρβάτους καπεταναίους» και τους καλύτερους μηχανικούς του κόσμου, οι οποίοι ως άλλοι πρεσβευτές εκπροσωπούσαν στα πέρατα της γης την Ελλάδα;

Τί κι αν έπαιρναν βραβεία και επαίνους για την ναυτοσύνη τους, αλλά και για την άρτια εκπαίδευση που παρείχαν στους σπουδαστές κατά την τετράχρονη παραμονή τους στις Κρατικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες σημειωτέον εδρεύουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ακριτική Χίο, τις Οινούσες, την Ήπειρο, την Ύδρα, την Κύμη, την Μακεδονία, την Κρήτη και τον Ασπρόπυργο;

Όσο για το κλείσιμο κάποιων από τις οκτώ συνολικά ΑΕΝ (κυρίως των περιφερειακών), τα πορίσματα των ειδικών αποφάνθηκαν ότι όλες μαζί στοιχίζουν περίπου 17.000.000 ευρώ, ενώ για το εκπαιδευτικό έτος 2012 το ταμείο είναι μείον περίπου 4.000.000 ευρώ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε ότι ήρθε η ώρα να τα χαρίσουν και αυτά στους εφοπλιστές και στους κερδοσκόπους της παραπαιδείας. Κοινώς ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να πουλάει διπλώματα συλλήβδην, για τα οποία ασκείται έντονη κριτική πως θα «ανταποκρίνονται» σε «φτηνούς και πειθήνιους» χωρίς δικαιώματα ναυτεργάτες.

Πρωτεργάτης της ιδιωτικοποίησης στη ναυτική εκπαίδευση είναι ο λαλίστατος θαμώνας των τηλεοπτικών παραθύρων και νυν Υπουργός Υγείας της ΝΔ και κατά τις πληροφορίες αγαπημένος των εφοπλιστών, Άδωνις Γεωργιάδης όταν στο ελάχιστο διάστημα που τοποθετήθηκε στο υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας ως Υφυπουργός βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με τις ακαδημίες. Ο Άδωνις, λοιπόν, μαζί με τον Πειραιώτη Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο επιχειρούν με χειρουργικές δηλώσεις τους να θέσουν το θέμα στο τραπέζι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κ. Αρβανιτόπουλος δήλωσε προσφάτως ότι «η αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι κυρίαρχο θέμα, για τη διατήρηση της στρατηγικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον κόσμο, για την απασχόληση των ναυτικών και βέβαια για την ανάδειξη του Πειραιά σε κέντρο ναυτιλιακών αποφάσεων», ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Ο προϋπολογισμός της ναυτικής εκπαίδευσης βαίνει μειούμενος. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο, ώστε να παράσχουμε στην ελληνική νεολαία και ναυτιλία την ποιοτικότερη ναυτική εκπαίδευση» και γι' αυτό κατά τον υφυπουργό «εξετάζουμε και τη θεσμοθέτηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης», ενώ συμπλήρωσε ότι «πρόθεσή μας είναι να δίνουν διπλώματα πλοιάρχων και από τις ιδιωτικές σχολές»!

Βέβαια είναι απορίας άξιον από που προκύπτουν τα νούμερα περί 17 εκατομμυρίων ευρώ, όταν μέχρι σήμερα ουδεμία από αυτές τις σχολές - που το ίδιο το κράτος έχει υποβαθμίσει - τηρούσε ισολογισμούς.

Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήδη το ίδρυμα Λασκαρίδη έχει ξεκινήσει σεμινάρια σε συνεργασία με ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και συμπράξεις μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών προκειμένου να ιδρυθούν σχολές υψηλού κύρους που να εξυπηρετούν τα κοινά τους συμφέροντα.

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν εφοπλιστικοί όμιλοι, να επενδύσουν σε ιδιωτικά ιδρύματα που θα παρέχουν ναυτιλιακή εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Άλλωστε, πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρύσει στην Κίνα και στις Φιλιππίνες σχολές από τις οποίες αποφοιτούν πλοίαρχοι, μηχανικοί και θαλαμηπόλοι και μεγάλο μέρος από αυτούς τους απορροφούν στα βαπόρια τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση επισπεύδει τη διαδικασία έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να ενεργοποιηθούν παλαιότεροι νόμοι που αναφέρονται στην ίδρυση ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ετοιμάζεται θα ενεργοποιήσει το νόμο 3153/2003 (επί υπουργίας Γιώργου Ανωμερίτη) και το νόμο 4650/2006 (επί υπουργίας Μανώλη Κεφαλογιάννη), και θα έχει ως στόχο τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της τηλεκπαίδευσης, τη δυνατότητα παροχής κατάρτισης και επιμόρφωσης και από ιδιωτικούς φορείς (σχολές ΝΕΚΕ), τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ΚΕΣΕΝ και από τις ΑΕΝ, ενώ θα ρυθμίζονται και θέματα φοίτησης αλλοδαπών ναυτικών στις ΝΕΚΕ.

Πώς θα γίνει το κόλπο, για να «τρυπώσουν» οι ιδιώτες

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αρχικά τη συρρίκνωση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού προκειμένου μετά να δημιουργηθούν ανάγκες ύπαρξης και ιδιωτικών σχολών. Μάλιστα συζητείται ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία οι σχολές του Ασπόπυργου, των Χανίων και της Νέας Μηχανιώνας και να γίνει ενοποίηση των σχολών της Χίου και κατάργηση των σχολών Πρέβεζας, Κύμης, Ύδρας, Αργοστολίου και Σύρου.

Ενδέχεται, και υπό προϋποθέσεις, να διατηρηθεί μόνο η ΑΕΝ Πρέβεζας, για να εξυπηρετηθούν οι σπουδαστές των νησιών του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας.

Όταν λοιπόν επιτευχθούν οι συγχωνεύσεις και αναζητηθούν λύσεις, για να καλυφθούν τα κενά, θα επιτραπεί – εν χορδαίς κι οργάνοις - η ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών σχολών και στα τρία επίπεδα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν δύο κολέγια που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας:

Το New York College, το οποίο συνεργάζεται με το University Greenwich, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο Ηλίας Φούτσης και Γενικός Διευθυντής σπουδών ο καθηγητής Νίκος Γκουσόπουλος που εντελώς συμπτωματικά (;) συμμετείχε στην επιτροπή που συνέταξε το πόρισμα ότι οι κρατικές σχολές είναι προβληματικές.

Επίσης, λειτουργεί και το BCA, το οποίο συνεργάζεται με το London Metropolitan University και ανήκει στο Βασίλη Δασκαλάκη.

Εξάλλου, σε επίπεδα αντίστοιχα των κρατικών Κέντρων Επιμόρφωσης Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), των οποίων οι εγκαταστάσεις (τους) είναι στου Ρέντη, λειτουργούν τέσσερις ιδιωτικές σχολές, οι οποίες δίδουν διπλώματα τα οποία όμως δεν αναγνωρίζονται από την Πολιτεία. Οι σχολές αυτές, όπως φημολογείται, θα αναγνωρισθούν σύντομα από το υπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Οι τέσσερις ιδιωτικές σχολές training είναι η KMC της Πόπης Λυριτζή, η Κόσμος Training του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, η Ράνης School και η GMTC του Γιώργου Γιαννόπουλου.
Επίσης, υπάρχει και η σχολή Hellenic Management Centre ICS Creek Branch της Ναταλίας Μαργιώλη Κομνηνού, που παρέχει πιστοποίηση σε ναυλομεσίτες και συνεργάζεται με το Institute of Chartered Shipbrokers.

Στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης δραστηριοποιείται και το 'Ιδρυμα Ευγενίδη, που σήμερα διευθύνεται από τον εφοπλιστή Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, το οποίο έχει αναλάβει την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβαση STCW, η οποία ορίζει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
newsbomb.gr

O MIΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΥΝΑ
«Πρωτάρης» σε υπουργικό θώκο είναι ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που την περίοδο 2001- 2004 διετέλεσε υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που γεννήθηκε το 1969, στη Γλυφάδα είναι γόνος γνωστής πολιτικής οικογένειας και για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Β’ Αθηνών στις εκλογές του 2000. Επανεξελέγη το 2004, το 2007 και το 2009 και από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την οικονομική διπλωματία της χώρας.

Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, καθώς και τακτικό μέλος των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Δυτικοευρωπαΐκής Ένωσης (από το 2004).

Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα παραλάβει το υπουργείο από τον βουλευτή Χίου Κωστή Μουσουρούλη, ο οποίος δέχτηκε κριτική για βραδύτητα στις αποφάσεις και στις κινήσεις αν και όσοι του καταλογίζουν τα παραπάνω παραβλέπουν ότι για πολύ καιρό από την ανάληψη των καθηκόντων του αναλώθηκε με την ανασυγκρότηση του διαλυμένου επί ΠΑΣΟΚ υπουργείου Ναυτιλίας.

Στα «πλην» του κ. Μουσουρούλη προσμετρήθηκε και η ανεπαρκής συνεννόηση μα τα άλλα δύο κόμματα, που στήριζαν την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ στο περίφημο, πια, νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να αντιστάθηκε σε ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές της κυβέρνησης, που ζητούσαν την πλήρη άρση του καμποτάζ στα σκάφη αναψυχής, όπως η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ίσως και αυτό να βάρυνε για την αντικατάστασή του.

Pireas2day

Financial Times : ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΟΙ 4.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ


«Ο πρώτος στόχος του θα είναι να καταλήξει σε μια λίστα με τα ονόματα των 2.000 εργαζομένων του δημόσιου τομέα που θα πρέπει να απολυθούν ως τις 30 Ιουνίου. Ακόμη θα πρέπει να βρει τις 2.000 θέσεις εργασίας σε οργανισμούς του κράτους που θα πρέπει να μειωθούν ως το τέλος του έτους»
Αυτό υπογραμμίζουν οι Financial Times για τον νέο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη σε δημοσίευμα τους για προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας
Το δημοσίευμα  κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ενώ οπως αναφερεται, στόχος του ανασχηματισμού ήταν «να αποφευχθούν οι εκλογές και να παραμείνει το διεθνές πρόγραμμα στήριξης σε τροχιά, μετά την αποχώρηση του τρίτου μικρότερου κυβερνητικού εταίρου», ενω υπογραμμιζεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «κρέμεται» πλέον από τρεις έδρες.
«Σαμαράς και Βενιζέλος αναμένεται να κάνουν μια κοινή δέσμευση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποκλείοντας, ωστόσο, από την άλλη πλευρά περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων», συνεχίζει το δημοσίευμα.

aftodioikisi.gr

EΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ : "ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ"

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83  &  Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:           
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Βουλευτή Χίου  κ. Μουσουρούλη
  • Βουλευτή Χίου κ. Τριαντάφυλλο
  • Αντιπεριφερειάρχη Χίου
  • Δήμαρχο Χίου
  • Διεύθυνση Δασών Χίου
  • Σωματεία Δύναμής μας
  • ΜΜΕ


     Ο εξορθολογισμός της Δημόσιας Διοίκησης είναι ζητούμενο, γιατί  η σωστή διάρθρωση και λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή των «μνημονίων»,αυτό θα είχε σαν συνέπεια και την εξοικονόμηση των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου.       Όμως αυτό δε μπορεί να γίνεται μέσα από την αλόγιστη μείωση του προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες με μοναδικό κριτήριο τον αριθμό των υπαλλήλων και των μισθών ,που κατ’ εντολή κάποιων εξοικονομούνται.
     Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι στελεχωμένες έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης και να στηρίζεται η οικονομική ζωή του τόπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Διεύθυνση Δασών Χίου η υποστελέχωση της οποίας,  έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων, όπως η διαδικασία  «χαρακτηρισμού  έκτασης »,   η οποία πλέον  απαιτεί απροσδιόριστο και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν συνέπεια κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας (μόνο τέτοιες πια υπάρχουν ), να μη μπορούν να εκτελεστούν.
     Τελευταία έχουμε δεχτεί παράπονα οικοδόμων που και αυτό το σπάνιο πια μεροκάματο τους το στερεί η ίδια η Πολιτεία. Για τους μεγάλους έχουμε fast track, για τους μικρούς εμπόδια και δυσλειτουργία λόγω της υποστελέχωσης. Εκτός αν πιστεύετε και θέλετε η υποτιθέμενη ανάπτυξη να έρθει «μόνο» από τους ξένους επενδυτές. Στην Χίο που οι τραγικές μνήμες και συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς είναι ακόμη νωπές,  απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθησία από την κεντρική διοίκηση.


Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου
Ο Πρόεδρος                             Ο Γ.Γραμματέας

                              Αν. Κώσταλος                            Κων/νος Λίνας

O ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ , ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στο Δουβλίνο θα βρίσκεται μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο βουλευτής Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέλος της αντίστοιχης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Διάσκεψη αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, και ζητήματα Διεύρυνσης, θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών γειτονίας με χώρες της Μεσογείου και συνεργασίας των Κοινοβουλίων των κρατών - μελών της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ε.Ε., και απασχόλησης, με άξονα το μέλλον των νέων στην Ευρώπη.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013 : ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Σήμερα θα ανακοινωθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.
Στα μέσα της εβδομάδας θα ξεκινήσει η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Ιουλίου.
Επίσης, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.


newsit.gr

ΕΚΠΛΗΞΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


Πλήρης ανατροπή μετά από «καραμπόλες»,  είχαμε στο νέο υπουργικό σχήμα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μετά από πολλές αλλαγές στα ονόματα, νέος υπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης,υπέρμαχος των απολύσεων στο δημόσιο με υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ, την κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.  
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να μετακινήθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας μετά το «βέτο» του Δ. Αβραμόπουλου να τοποθετηθεί στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών μετά από πρόταση του Β. Βενιζελου.
Πάντως, ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει δύσκολο έργο μπροστά του καθώς είναι βέβαιο ότι, με δεδομένη τη θέση του για απολύσεις,  θα βρει απέναντί του τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

aftodioikisi.gr

ΥΠΕΣ : ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΜΙΧΕΛΑΚΗ , ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ


Ο πρώην εκπρόσωπος της (αντιμνημονιακής, τότε) Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης  είναι ο νέος υπουργός Εσωτερικών μετά από μεγάλες «καραμπόλες» στο κυβερνητικό σχήμα.
Για τη θέση του υπουργού Εσωτερικών είχε «κλειδώσει» το όνομα του Πάρη Κουκουλόπουλου, ωστόσο ο πρωθυπουργός ζήτησε να κρατήσει η ΝΔ το υπουργείο με αποτέλεσμα ο κ. Κουκουλόπουλος, στενός συνεργάτης του Β. Βενιζέλου, να μην δεχθεί τη θέση του αναπληρωτή υπουργού.
Τελικώς, τη θέση αυτή την καταλαμβάνει ένας ακόμη στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οΛεωνίδας Γρηγοράκος.aftodioikisi.gr