Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

O ΠΡΩΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 880 ΕΥΡΩΔιέξοδο στην ναυτιλία αναζητούν ολοένα και περισσότεροι νέοι Έλληνες, αφού η ανεργία πλέον στην χώρα έχει φτάσει σε εφιαλτικά επίπεδα, ενώ ακόμη και αυτοί που έχουν δουλειά σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν απλήρωτοι από ένα μήνα μέχρι έναν χρόνο.
Ο μισθός στα καράβια, σύμφωνα με ανθρώπους της ναυτιλιακής αγοράς, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, ακόμη και για αυτούς που ξεκινάνε για πρώτη φορά.
Είναι ενδεικτικό ότι ο φοιτητής σε μία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στο πρώτο, εκπαιδευτικό ταξίδι, 6μηνης διάρκειας που είναι υποχρεωτικό για να περάσει το έτος παίρνει μισθό από 880 ευρώ που είναι το ελάχιστο και μπορεί να φθάσει και τα 1.700 ευρώ.
Ο πρωτόμπαρκος αξιωματικός ο junior officer, όπως αποκαλείται, έχει μισθό από 3.700 ευρώ έως 5.200 ευρώ.
Για τις υψηλότερες βαθμίδες, με βάση τα στοιχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας ανθυποπλοίαρχος ξεκινά με ενδεικτικές απολαβές 3.000 ευρώ μικτά και ως πλοίαρχος λαμβάνει μετά από τη σχετική προϋπηρεσία 8.500 ευρώ στα φορτηγά πλοία και 9.500 στα δεξαμενόπλοια.
Αντίστοιχα οι μηχανικοί ξεκινούν από 4.000 και 5.000 αντίστοιχα και φτάνουν στα 8.200 ευρώ και 9.200 ευρώ για φορτηγά και δεξαμενόπλοια αντίστοιχα. Οι μισθοί αυτoί αφορούν υπηρεσία στο πλοίο που διαρκεί κατά μέσο όρο 7 μήνες στα φορτηγά και 6 στα πετρελαιοφόρα.
Πηγή: fpress

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

.

            Σας στέλλουμε  την περίληψη της 3ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
            Περιληπτικά αναφέρουμε τα εξής
-Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  2003/361/Ε.Κ. ( Ατομικές ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).
- Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 ΕΥΡΩ.
-Ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
            65% για επενδύσεις  μέχρι 1.5 εκατομ Ευρώ
            60%           «             από 1.5 εκατομ. ΕΥΡΩ  μέχρι 3 εκατομ ΕΥΡΩ
            55%           «                «     3          «              μέχρι 6      «
            35%           «             άνω των 6 εκατομ ΕΥΡΩ 
-Τομείς που ενισχύονται
Κρέας ,Γάλα, Αυγά-Πουλερικά, Μέλι, Σηροτροφία, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος,
Οπωροκηπευτικά ,άνθη, Ζωοτροφές,Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό ,Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά.
- Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης  ξεκινά από την 30-12-2013 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.
            Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα λαμβάνει πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη η μη κατάθεση αυτής , καθώς και της έντυπης μορφής της στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
   * του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1540 του Υπ. Α. Α. Τ.
   * της Υπηρεσίας ψηφιακών αιτημάτων του  Υπ. Α. Α. Τ.
   * των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr  και   www.agrotikianaptixi.gr.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας  προς ένταξη στο καθεστώς του  Μέτρου 112 του Άξονα 1  του Π.Α.Α. 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Δικαιούχοι του   μέτρου είναι νέοι & νέες (φυσικά πρόσωπα) που είναι κάτω των 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι  της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι  στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως αρχηγοί  γεωργικής εκμετάλλευσης  κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου θα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος σε εργασία 0,5 ΜΑΕ (1ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και να είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Το ζωικό και μελισσοκομικό  κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση τους 14 μήνες.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο και οφείλουν εντός προθεσμίας 3 ετών από την Απόφαση Έγκρισης να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ να αποκτήσουν επαγγελματική ικανότητα και να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οφείλουν επίσης, να επιτύχουν το σύνολο των δεσμευτικών τους στόχων όπως την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (δηλαδή τουλάχιστον 50% του εισοδήματος και της απασχόλησης τους από γεωργικές δραστηριότητες) και να δημιουργήσουν μια οικονομικά βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση .
Για χρονικό δε διάστημα 10 ετών πρέπει να παραμείνουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την ιδιότητα του μερικής τουλάχιστον απασχόλησης γεωργού, διατηρώντας το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας με το οποίο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
Επίσης, οφείλουν να υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ  καθ΄όλη την διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ και καθορίζεται από την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση.
Οι φάκελοι  υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωτεχνικό  ή Τεχνολόγο Γεωπονίας  καταθέτονται  σε 2 αντίγραφα (το ένα πρωτότυπο)  καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή και λαμβάνει αριθμό πρωτόσκολου, ως αποδεικτικό υποβολής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Χίου.
Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου από 18.3.2014 έως 16.5.2014.
Ακολουθεί εισηγητική αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου και τελική αξιολόγηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξης ή Απόρριψης στο μέτρο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.  Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 3 το πολύ δόσεις, η πρώτη μετά την υπογραφή της σύμβασης, η  δεύτερη από το επόμενο έτος ένταξης εφόσον έχει αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσμευτικούς στόχους που προσδιορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης και  η τρίτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων.
Ολόκληρη την Απόφαση δημοσιοποίησης της 2ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τις σχετικές φόρμες εντύπων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ΚΥΑ 704/2008 η οποία καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου.
Τέλος πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου (κ. Σημηριώτη – κα Αργυρούδη  τηλ. 2271353328, 2271353329).


Ο Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ "ΑΔΕΙΑΖΕΙ" ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : 25 ΜΑΪΟΥ ΚΑ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΤΑ


«Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι παράνομη»: Αυτό τονίζει σε με συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και αρχιτέκτονας του Καλλικράτη, Γιάννης Ραγκούσης, «αδειάζοντας» την κυβέρνησηΠροσθέτει δε, συντασσόμενος με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, ότι με βάση τον Καλλικράτη «πρέπει γίνουν στις 25 Μαΐου και την 1η Ιουνίου». Όσο για την «πολιτικά ανήθικη και θεσμικά άδικη για την Αυτοδιοίκηση»επιλογή της κυβέρνησης να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 18 Μαΐου,  υποστηρίζει ότι μόνος στόχος της είναι «να δώσει βορά τους υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες στους πολίτες εκείνους που θέλουν να εκφράσουν την δυσαρέσκεια και την οργή τους για τις κυβερνητικές επιλογές».  Παράλληλα ο πρώην υπουργός Εσωτερικών χαρακτηρίζει «ρουσφέτι» την  επιχείρηση «σπασίματος» της Λέσβου και άλλων νησιών.
 Το πλήρες κείμενο της συνέντευξής του πρώην υπουργού Εσωτερικών στην aftodioikisi.gr, είναι το εξής:
-Κύριε υπουργέ,  η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 25 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο ο β΄ γύρος συμπίπτει με τις ευρωεκλογές. Είναι αυτό κάτι που προβλέπεται από τον Καλλικράτη;
Αυτές οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί όχι μόνο δεν προβλέπονται από τον Καλλικράτη αλλά  παραβιάζουν κατάφωρα και τη φιλοσοφία και το γράμμα του νόμου. Η φιλοσοφία, όπως έχει αποτυπωθεί  στο άρθρο 9 παράγραφο 1 και 2  του ν 3852/10 είναι η ταυτόχρονη εκλογή δημάρχων, δημοτικών συμβούλων κλπ μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει ότι  ο α΄ γύρος  πρέπει να διεξαχθεί στις 25 Μαΐου και ο β΄ γύρος στις 1 Ιούνιου. 
Κατά την άποψη σας υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία από το ΣτΕ;
Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι παράνομη. Επομένως,  η μόνη περίπτωση να μπορέσει η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει τους στόχους της είναι να τροποποιήσει το νόμο. Αλλά σ’ αυτή την περίπτωση θα έχει εξουδετερώσει την καινοτομία  της κοινής διεξαγωγής των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, έχοντας προχωρήσει σ’  ένα νοσηρό θεσμικό και εκλογικό εξάμβλωμα.  Όπως, δηλαδή,  ακριβώς συνέβαινε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης από τις κυβερνήσεις που νόμιζαν ότι εκμεταλλευόμενες τον εκλογικό νόμο θα επηρεάσουν και το αποτέλεσμα της βούλησης του ελληνικού λαού αλλά τελικώς το μόνο που έκαναν ήταν να οδηγήσουν στη χρεοκοπία την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και συνακόλουθα στη χρεοκοπία της χώρας.
Ποια, όμως, ήταν η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών με τις ευρωεκλογές;
Ήταν μία απόφαση πολύ σημαντική που περιλαμβάνεται στον Καλλικράτη. Οι πλευρές ήταν πολλές. Πιθανόν σημαντικότερη ήταν η πολιτειακή. Δηλαδή,  το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χώρα θα κατορθώσει να μειώσει κατά πολύ την προεκλογική αναστάτωση που ανέκαθεν προκαλούνταν στην οικονομία και στην κοινωνία με αφορμή τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι μόνον η εξοικονόμηση 100 με 150 εκατομμυρίων από το γεγονός ότι θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση λιγότερη αλλά  και η εξοικονόμηση ενός ανυπολόγιστου οικονομικού κόστους που ξέρουμε καλά ότι συνεπάγεται μία προεκλογική περίοδος. Δεύτερον,  στόχος είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Η αύξηση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές ενισχύει τη Δημοκρατία σαν πολίτευμα και σαν διαδικασία, γιατί σας θυμίζω ότι, εκτός των άλλων,  κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία αύξηση της αποχής από τις ευρωεκλογές ήταν οι ακροδεξιοί πολέμιοι του Δημοκρατικού πολιτεύματος οι οποίοι και ισχυρίζονταν ότι ο λαός γυρνάει την πλάτη στη Δημοκρατία. Και τρίτο και εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα,  είναι το όφελος που προσδοκούμε να υπάρχει για την Αυτοδιοίκηση ως θεσμό και τους λειτουργούς της, γιατί η ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων αφαιρεί από την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών την κομματική και πολική φόρτιση και επιτρέπει στον πολίτη να κρίνει δίκαια και ορθολογικά τους υποψήφιους συνδυασμούς. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι χάρη σε αυτή την επιλογή επιμηκύνεται στα πέντε χρόνια ο χρόνος της θητείας των αιρετών α΄ και β΄ βαθμού, πράγμα που θα βοηθήσει τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές να ανταποκριθούν καλύτερα στην αποστολή τους.
Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να ξεπεράσει η κυβέρνηση το «σκόπελο» της 18ης Μαΐου;
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν 3852/10. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρώ αδιανόητο ότι η κυβέρνηση  θα προσπαθήσει είτε με ΠΔ είτε με εγκύκλιο να παραβιάσει το νόμο. Στην περίπτωση όμως που φέρει ρύθμιση με την οποία να αλλάζει το εκλογικό σύστημα προφανώς θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι θα προσκρούσει στη δημόσια και ρητή δέσμευση του σημερινού ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία αλλαγή στο χωροταξικό και στις εκλογικές διαδικασίες, όπως τις προβλέπει ο Καλλικράτης.
Μπορεί να γίνει η αλλαγή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
Εάν φτάσουν σε αυτό το έσχατο σημείο θα είναι σαν να καταργούν ρητά και κατηγορηματικά την κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο μας.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας αλλά και όσα υποστηρίζουν νομικοί κύκλοι,  η απόφασή της  δεν έχει στέρεη νομική βάση, προχώρησε και επιμένει σε αυτή;
Η επιδίωξη της κυβέρνησης, πιστεύω ότι είναι απολύτως αντιαυτοδιοικητική και ότι είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά άδικη για την Αυτοδιοίκηση.  Όσοι σχεδιάζουν και απεργάζονται αυτό το νοσηρό εκλογικό τερατούργημα επιδιώκουν να κρυφτούν πίσω από τους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς. Επιδιώκουν να δώσουν βορά τους υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες στους πολίτες εκείνους που θέλουν να εκφράσουν την δυσαρέσκεια και την οργή τους για τις κυβερνητικές επιλογές. Είναι πολιτικά ανέντιμη η προσπάθεια να η κάλπη των ευρωεκλογών από τον α΄ γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, κάλπη που, αν υπήρχε, θα έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες μέσω αυτής να στείλουν το πολιτικό τους μήνυμα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έτσι, στις αυτοδιοικητικές κάλπες να μπορέσουν ψηφίσουν με αμιγώς αυτοδιοικητικά κριτήρια επιλέγοντας τους,  κατά τη γνώμη τους, καλύτερους συνδυασμούς για το μέλλον τους. 
Εφόσον,  όπως λέτε, πλήττονται ευθέως οι αιρετοί, γιατί δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση μέχρι τώρα από τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης;
Ομολογώ ότι και για μένα είναι έκπληξη το γεγονός αυτό. Αν και θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου οι σημερινοί εκπρόσωποι  των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού  να υπερασπιστούν μια συλλογική κατάκτηση της Αυτοδιοίκησης, να απορρίψουν το αντιαυτοδιοικητικό εκλογικό τερατούργημα  και έτσι  να μην καταστούν συνένοχοι και συνεργοί μιας παλαιοκομματικής και λαϊκιστικής μεταχείρισης των θεσμών όπως ακριβώς έγινε στη διάρκεια της σκοτεινής πλευράς της μεταπολίτευσης. Είναι θέμα αρχής και όχι νόμου η υπεράσπιση της συγκεκριμένης επιλογής.
Ρουσφέτι η επιχείρηση «σπασίματος» της Λέσβου και άλλων νησιών
Κύριε υπουργέ, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του,  τι θα αλλάζατε στον «Καλλικράτη»;
Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι θα συνέχιζα  μία πολιτική στήριξης των νέων θεσμών που σχεδιάστηκαν  με τον Καλλικράτη, η οποία δυστυχώς διεκόπη  αιφνιδιαστικά και απότομα στα μέσα του 2011. Δεύτερον, όπως είχαμε κάνει από την πρώτη στιγμή,  μέσα από διαρκή και ουσιαστικό διάλογο με τους πρωταγωνιστές των θεσμών θα βελτιώναμε διαρκώς όλα εκείνα τα στοιχεία που η ίδια η ζωή θα απεδείκνυε ότι έπρεπε να διορθωθούν και να βελτιωθούν. Πάντως, ένα βασικό συμπέρασμα που νομίζω ότι έχει ήδη εξαχθεί και θα εδραιωθεί οριστικά το επόμενο διάστημα, είναι ότι τα δομικά στοιχεία της νέα αρχιτεκτονικής α΄ και β΄ βαθμού της Αυτοδιοίκησης είναι στέρεα και πάνω σ’ αυτά θα στηριχθεί όλα τα επόμενα χρόνια η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η επόμενη πενταετία θα είναι η πενταετία μέσα στην οποία η Αυτοδιοίκηση θα «φύγει μπροστά».  
Δεν θεωρείτε, όμως, για παράδειγμα ότι ήταν λάθος το αξίωμα «ένας δήμος, ένα νησί»; Το ρωτώ αυτό γιατί με αυτό τον τρόπο εξομοιώθηκαν, πχ,  η Ελαφόνησος με τη Λέσβο, όπου, ειρήσθω εν παρόδω, υπάρχει έντονο αίτημα για «σπάσιμο» του δήμου.
Στην Ελλάδα το λάθος πάντοτε ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών χωρίς κανόνες. Στην Ελλάδα πάντα το πρόβλημα ήταν η κομματική, πελατειακή και ρουσφετολογική προσέγγιση των θεσμών. Η επιλογή «ένας δήμος, ένα νησί» είναι ένας κανόνας που υπακούει στην ιδιαιτερότητα την γεωφυσική και κοινωνικοοικονομική των νησιών που είναι ενιαία και περίκλειστα συστήματα. Πιστεύω βαθιά ότι το ένα και ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον των νησιών, όταν βρίσκεται στα χέρια ικανών και αξιόλογων δημοτικών Αρχών, έχει απίστευτα πλεονεκτήματα και είναι στα χέρι τους  να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες αντικειμενικά δημιουργούνται. Ο λαϊκισμός  και η παλαιοκομματική λογική που θέλει τη διάσπαση του ενός και  ενιαίου κέντρου λήψης αποφάσεων, μπορεί να φέρνει πρόσκαιρα κομματικά ή προσωπικά οφέλη σε όσους επιδιώκουν να ρουσφετολογούν στην πλάτη της τοπικής τους κοινωνίας αλλά ακυρώνει και καταστρέφει την λήψη ορθολογικών αποφάσεων με γνώμονα το γενικό συμφέρον μιας ενιαίας τοπικής κοινωνίας.  Γι’ αυτό και στο παρελθόν είδαμε στη Λέσβο των πολλών δήμων να υπάρχει ένας ΧΥΤΑ για τον ένα δήμο και στον άλλο δήμο που δεν είχε προλάβει να κατασκευάσει ΧΥΤΑ να λειτουργεί η καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων. Και αυτό γιατί ο ένας  δήμος δεν μπορούσε να πετάξει τα σκουπίδια του στον ΧΥΤΑ του άλλου δήμου. Όμως τα σκουπίδια δεν ήταν του δήμου. Ήταν της Λέσβου.
Ναι, αλλά όσοι υποστηρίζουν το σπάσιμο της Λέσβου, τονίζουν ότι ο σημερινός δήμος είναι δυσλειτουργικός…
Από πλευράς έκτασης ο Δήμος Λέσβου δεν είναι ο μεγαλύτερος δήμος και από πλευράς πληθυσμού είναι ένατος. Με βάση ποιον κανόνα, λοιπόν, θα εισηγηθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο η σημερινή κυβέρνηση το σπάσιμο του Δήμου της Λέσβου και όχι των οκτώ μεγαλύτερων από  τη Λέσβο πληθυσμιακά δήμων; Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Υπάρχει μόνο ο παλαιοκομματισμός και η πελατειακή λογική πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το μέλλον της νέας γενιάς και του θεσμού. 
Τι απαντάτε όμως σε αυτούς που εγείρουν θέμα μεγάλων αποστάσεων και απομάκρυνσης της τοπικής εξουσίας από τους πολίτες;
Πρώτον,  ότι ο Καλλικράτης προέβλεψε να παραμείνουν σε λειτουργία όλα τα δημοτικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και άρα όφειλαν οι δημοτικές Αρχές να τα λειτουργούν και να επιτρέπουν στον πολίτη να εξυπηρετείται στον ίδιο ακριβώς  χώρο που εξυπηρετούνταν  πριν τον Καλλικράτη. Το ίδιο ακριβώς και με τα ΚΕΠ. Όλα παρέμειναν σε λειτουργία. Κανένα δεν έκλεισε.
Δεύτερον , αγγίζει  τα όρια του ανέκδοτου στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη ηλεκτρονικής δημοτικής διοίκησης που μπορεί να αναπτυχθεί,  να μιλούμε για χιλιομετρικές αποστάσεις.
Και τελευταίο, αυτό που πρέπει να γίνει στα μεγάλα νησιά και ιδιαίτερα σε αυτά που αναδείχθηκαν δημοτικές Αρχές αναντίστοιχες των απαιτήσεων και των αναγκών της νέας γενιάς θεσμών, είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα υλικοτεχνικής και επιστημονικής ενίσχυσης αυτών των μεγάλων δήμων και όχι το ρουσφετολογικό σπάσιμο του ενιαίου δήμου που θα αποδειχθεί μεσοπρόθεσμα καταστροφικό για το μέλλον οποιουδήποτε νησιού.


aftodioikisi.gr

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ - ΣΤΙΣ 100 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ


Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής θα γίνεται πλέον η ένταξη στη ρύθμιση των 12 ή περισσότερων δόσεων για όλους όσοι χρωστούν στα Ταμεία και δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της ο «Τύπος της Κυριακής» η ρητή αυτή υποχρέωση είχε προβλεφθεί στο νόμο 4152/13 ως βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31/12/2012 χρεών προς τα Ταμεία και πλέον παύει να υφίσταται, καθώς η σχετική διάταξη διαγράφηκε από το νέο νόμο του υπουργείου Εργασίας (ν.4225/14).
Σύμφωνα με την εφημερίδα, όσοι έχουν χρέη στα Ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα στις 31/12/2012 μπορούν πλέον να πάρουν το «εισιτήριο» της ρύθμισης ακόμη και αν έχουν δημιουργήσει νέα χρέη, ανεξαρτήτως ποσού προς το Δημόσιο ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1/1/2013 και μετά.
Η σημαντική αυτή αλλαγή ανοίγει το δρόμο σε δεκάδες χιλιάδες από τους 750.000 συνολικά οφειλέτες σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ να ενταχθούν στη ρύθμιση χρεών με πολύ καλύτερους όρους.
Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αν είχαν νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1/1/2013 προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή το Δημόσιο.
Με το άρθρο 12 (παρ. 2) του νόμου του υπουργείου Εργασίας αυτή η υποχρέωση παύει να υφίσταται, καθώς η σχετική διάταξη που προέβλεπε την υπαγωγή σε ρύθμιση με ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα διαγράφεται από το νόμο.
Έτσι για παράδειγμα ένας οφειλέτης με ληξιπρόθεσμη οφειλή 60.000 ευρώ ως τις 31/12/2012 και με νέα μη ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 15.000 ευρώ (σε Δημόσιο ή Ταμεία) μετά την 1/1/2013, δεν μπορούσε να ρυθμίσει τις 60.000 ευρώ, γιατί δεν ήταν ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος από το 2013 και μετά.
Τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τη διαγραφή της επίμαχης διάταξης από το νόμο 4152/13, θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε 41 δόσεις.
Στην πράξη ακόμη και οι οφειλέτες των 200.000 και 300.000 ευρώ που μέχρι τώρα δεν είχαν καμία προοπτική ρύθμισης και απειλούντο με κατασχέσεις μπορούν να πάρουν «ελευθέρας» το εισιτήριο για να υπαχθούν σε ρύθμιση χρεών με δόσεις που τελειώνουν την 1η Ιουλίου 2017.
Με το «εισιτήριο» της ρύθμισης γλιτώνουν τις κατασχέσεις, ενώ παγώνει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης για όσους έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο των αναγκαστικών μέτρων. Επιπλέον, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής», αναστέλλεται και η άσκηση ποινικής δίωξης.
Οι τρεις αλλαγές που επέρχονται στις ρυθμίσεις χρεών είναι:
1. Υπαγωγή στη ρύθμιση των πολλών δόσεων χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Για οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ θα αρκεί η δήλωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη.
3. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας εξετάζεται από το ΙΚΑ να δοθεί η δυνατότητα για ρύθμιση 100 δόσεων και σε φυσικά πρόσωπα που χρωστούν μέχρι 10.000 ευρώ.

Πηγή: «Τύπος της Κυριακής»


aftodioikisi.gr

ΑΠΟ 21.000 ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Μακριά από το «κακό σενάριο», αλλά και πάλι μειωμένο, θα είναι τελικά το εφάπαξ που θα λαμβάνουν οιδημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής», το οποίο και επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού, το εφάπαξ θα κυμαίνεται από 21.000 έως 25.000 ευρώ, τη στιγμή που υπήρχε σενάριο που προέβλεπε ποσά της τάξης των 6.500 έως 10.000 ευρώ.
Παρά ταύτα, το εφάπαξ θα καταβάλλεται με μεγαλύτερη καθυστέρηση, ενώ κάθε χρόνο θα δίνεται σε λιγότερα άτομα.

aftodioikisi.gr

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ : ΒΑΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ως προσκλητήριο προς όλους τους πολίτες της Ευρώπης που έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες, ανεξάρτητα από την ιδεολογία τους ή τα κόμματα που υποστηρίζουν χαρακτηρίζει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κομισιόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του στο περιοδικό New Europe με τίτλο «Η Ευρώπη που θέλουμε».
Παρουσιάζοντας το πολιτικό πλαίσιο της υποψηφιότητάς του, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι είναι μία υποψηφιότητα που διεκδικείτην εντολή να φέρει στην Ευρώπη την ελπίδα και την αλλαγή.
Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποκάλυψε τις ανεπάρκειες και τα όρια που έχει η διαδικασία της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρόκειται, αναφέρει χαρακτηριστικά, για μία ολοκλήρωση που στηρίζεται στη χρηματοοικονομική φιλελευθεροποίηση και σε μια νομισματική ένωση, η οποία προωθείται από ένα ομοίωμα της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας που ακούει στο όνομα «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».
«Το πολιτικό κατεστημένο της Ευρώπης είδε στην κρίση μία ευκαιρία αναθεώρησης της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας και προσθέτει ότι η πολιτική διαχείριση της κρίσης δημόσιου χρέους εγγράφεται σε μία διαδικασία θεσμικού μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού Νότου στην κατεύθυνση ενός αγγλοσαξονικού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Υπό το πρίσμα αυτό, σημειώνει, η θεσμική ποικιλομορφία σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πλέον ανεκτή. Η επιβολή πολιτικών μέσω κανονισμών συνιστά την αιχμή του δόρατος της πρόσφατης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης.
«Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, μαζί με τη νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατική ελίτ των Βρυξελλών, θεωρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική αλληλεγγύη φαινόμενα που διαστρεβλώνουν την κανονική λειτουργία της οικονομίας, και αντιμετωπίζουν την εθνική κυριαρχία ως ενόχληση, τονίζει ο κ. Τσίπρας.
«Η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι η βασική πολιτική δύναμη αλλαγής στην Ευρώπη», επισημαίνει.
Η Αριστερά επιδιώκει τον αναπροσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παραθέτει τα βασικά σημεία αυτής της πολιτικής πρότασης που είναι:
«Υποστηρίζουμε την άμεση κατάργηση των μνημονίων και τη συντονισμένη αναθέρμανση όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών.
-Θέλουμε μία αυθεντική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα λειτουργεί ως δανειστής ύστατης καταφυγής όχι μόνο των τραπεζών αλλά και των κρατών.
-Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τον δικό της νόμο Γκλας- Στίγκαλ, ώστε οι εμπορικές και οι επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες να είναι διαχωρισμένες προκειμένου να αποτρέπεται η επικίνδυνη συγχώνευση των κινδύνων σε μία ανεξέλεγκτη ενιαία οντότητα.
-Θέλουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα φορολογεί τις υπεράκτιες οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
-Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στη διαφθορά σε όλες τις μορφές της. Προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση της εταιρικής διαφθοράς και η ταυτόχρονη ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών και των λαών να αντιστέκονται σε αυτήν. Η διαφθορά των μεγάλων εταιρειών συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για όλους τους λαούς, ακόμα και γι' αυτούς των χωρών στις οποίες αυτές οι εταιρείες έχουν τα κεντρικά γραφεία τους.
-Υποστηρίζουμε τη συλλογική, αξιόπιστη και οριστική επίλυση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη με τη διοργάνωση μίας Συνδιάσκεψης για το Ευρωπαϊκό Χρέος, ανάλογη της αντίστοιχης συνδιάσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το 1953, για το χρέος της Γερμανίας.
-Εργαζόμαστε για την υποχώρηση του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη και όχι για την υποχώρηση της δημοκρατίας όπως κάνουν οι πολιτικές λιτότητας».


ethnos.gr

"ΝΑΥΜΑΧΙΑ" ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ : ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ


Ολιγόλεπτη ένταση μεταξύ σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής και ελληνικού περιπολικού σκάφους από το Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, προέκυψε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της βραχονησίδας Ζουράφα, στο Θρακικό πέλαγος, .
Την ώρα εκείνη στο σημείο έπλεαν ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά, ενώ περιπολούσε σκάφος του Λιμεναρχείου Σαμοθράκης και υπερίπτατο και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ψαράδων, η τουρκική ακταιωρός και το περιπολικό του Λιμενικού από την Αλεξανδρούπολη, πλησίασαν πολύ κοντά, σε σημείο που τα δυο σκάφη ήρθαν σχεδόν σε επαφή.
Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες αλιέων της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, που αναφέρουν ότι οι τούρκοι συνάδελφοί τους ψαρεύουν κοντά στη βραχονησίδα, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων με την συνδρομή της τουρκικής Ακτοφυλακής.
Νωρίς το απόγευμα, τόσο η τουρκική ακταιωρός, όσο και τα δυο σκάφη του Λιμενικού απομακρύνθηκαν από τα σημείο, ενώ παρέμειναν τα ελληνικά αλιευτικά.

aftodioikisi.gr