Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

.

            Σας στέλλουμε  την περίληψη της 3ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
            Περιληπτικά αναφέρουμε τα εξής
-Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  2003/361/Ε.Κ. ( Ατομικές ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).
- Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 ΕΥΡΩ.
-Ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
            65% για επενδύσεις  μέχρι 1.5 εκατομ Ευρώ
            60%           «             από 1.5 εκατομ. ΕΥΡΩ  μέχρι 3 εκατομ ΕΥΡΩ
            55%           «                «     3          «              μέχρι 6      «
            35%           «             άνω των 6 εκατομ ΕΥΡΩ 
-Τομείς που ενισχύονται
Κρέας ,Γάλα, Αυγά-Πουλερικά, Μέλι, Σηροτροφία, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος,
Οπωροκηπευτικά ,άνθη, Ζωοτροφές,Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό ,Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά.
- Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης  ξεκινά από την 30-12-2013 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.
            Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα λαμβάνει πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη η μη κατάθεση αυτής , καθώς και της έντυπης μορφής της στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
   * του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1540 του Υπ. Α. Α. Τ.
   * της Υπηρεσίας ψηφιακών αιτημάτων του  Υπ. Α. Α. Τ.
   * των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr  και   www.agrotikianaptixi.gr.