Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΩΝ
Στις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 50/2001 (Α” 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» ορίζεται «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις». Επίσης, όπου στο Π.Δ. 50/2001 αναφέρεται ως τυπικό προσόν διορισμού τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι ισότιμος ή/και αντίστοιχος τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Με βάση τα ανωτέρω, οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και νομίμως μεταφρασμένοι και να συνοδεύονται από πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Κατόπιν τούτου, οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν α) στον έλεγχο της γνησιότητας του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σε συνεργασία με την αρμόδια Πρεσβεία, β) σε έλεγχο γνησιότητας της πράξης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας. Τέλος, και στο πλαίσιο της προγενέστερης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας σχετικά με την επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων της υπαλλήλων (ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013, ΑΔΑ: ΒΕΙΒΧ-ΖΕ3) όσοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν ισοτιμία ή αντιστοιχία για τους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά της αλλοδαπής που κατέχουν, υποχρεούνται να προβούν σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κείμενες διατάξεις.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ EUROPEAN EXPRESS
Λόγω επίσχεσης εργασίας 12 μελών του πληρώματος του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS σήμερα Σάββατο 09/08, ανωτέρω πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Καβάλας από όπου επρόκειτο να αναχωρήσει στις 12:00.
Καταβάλλονται προσπάθειες από την διοίκηση της εταιρείας για επίλυση του ανωτέρω θέματος, ούτως ώστε το πλοίο να αναχωρήσει προς Λήμνο - Μυτιλήνη - Χίο - Βαθύ.


e - nautilia.gr

Αυτόκλητοι εκ μεταγραφής υποστηρικτές της Σάμου σαν τον κ. Βογιατζή, μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν και ελέγχονται για τις προθέσεις τους.

- Την Ε.Ο.Σ.Σ με τη σημερινή της αναγκαστική μορφή στηρίζει ομόφωνα η οργανωμένη τοπική κοινωνία του νησιού, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται :

* Με την υπ' αριθμ. 184/10-7-2013 ομόφωνη απόφαση της ΓΣ της Ε.Ο.Σ.Σ.

* Με τις υπ' αριθμ. 310/2012 και 375/2013 ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

* Με την υπ' αριθμ. 147/26-7-2013 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.-Η ισχύς και η συμβατότητα του Ν. 6085/1934 με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνεται με τις υπ' αριθμ. 3580/2010 και 3581/2010 αποφάσεις-'καταπέλτες' του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο είχαν προσφύγει οι προστατευόμενοι του κ. Βογιατζή. Επιπλέον η ύπαρξη των αναγκαστικών συνεταιρισμών κατοχυρώνεται από το άρθρο 12 παρ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος.

-Οι δύο φερόμενες ως οινοποιητικές επιχειρήσεις για τις οποίες κόπτεται ο κ. Βογιατζής παρανόμως αδειοδοτήθηκαν από τον απερχόμενο αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Παπαθεοφάνους και παρανόμως παρέλαβαν και οινοποίησαν σταφύλια σαμιώτικα εσοδείας 2013, πράγμα το οποίο διαπιστώθηκε από σχετικό έλεγχο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Σάμου. Ο κ. Βογιατζής με την ερώτησή του καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αγνοήσει τη νομοθεσία και να νομιμοποιήσει τις παρανομίες των προστατευομένων του. Φαίνεται πως ο Νόμος και η τάξη εφαρμόζονται για τον κ. Βογιατζή μόνο όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου, ενώ αντίθετα τα γράφει στα παλιά του υποδήματα όταν πρόκειται για τα συμφέροντα αμπελουργών.

- Η Ε.Ο.Σ.Σ είναι κυρίως εξαγωγική οργάνωση με εξαγωγές πάνω από 5.000.000 ευρώ τον χρόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών γίνεται στη Γαλλία, μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, πράγμα το οποίο αποδεικνύει την ποιότητα του σαμιώτικου κρασιού και την αποτελεσματικότητα της Ε.Ο.Σ.Σ. Στον αντίποδα οι φερόμενοι ως οινοποιοί αιτούνται εξαγωγές 1.000 φιαλών κρασιού αγνώστου και μη πιστοποιημένης ποιότητας. Αυτές τις εξαγωγές θέλει να προστατέψει ο κ. Βογιατζής με κίνδυνο μάλιστα τη δυσφήμηση του σαμιώτικου κρασιού στο εξωτερικό;

- Στα 80 χρόνια λειτουργίας της Ε.Ο.Σ.Σ με τη σημερινή αναγκαστική της μορφή έχει αναγνωριστεί το σαμιώτικο σαν το καλύτερο γλυκό κρασί του κόσμου, με πλήθος βραβείων σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Πριν από 80 χρόνια, το σαμιώτικο κρασί είχε χάσει όλες τις αγορές, λόγω των νοθειών των κρασεμπόρων της εποχής προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα. Εκεί ονειρεύεται να μας γυρίσει ο κ. Βογιατζής;

- Ο κ. Π. Βογιατζής ουδέποτε φρόντισε να έρθει σε επαφή και να έχει οποιασδήποτε μορφής άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση από την Ε.Ο.Σ.Σ, που εκπροσωπεί όλους τους αμπελουργούς του νησιού. Η ενημέρωσή του και οι παρεμβάσεις του προέρχονται και στοχεύουν, φαίνεται, στην εξυπηρέτηση του υποψηφίου του συνδυασμού του στις περιφερειακές εκλογές του 2010 κ. Νίκου Βακάκη. Ας κριθεί για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά του.

Καλούμε:

* Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απορρίψει τις αιτιάσεις που διατυπώνονται στο κείμενο ερώτησης του κ. Παύλου Βογιατζή, να στηρίξει, όπως μέχρι τώρα έχει πράξει, την αναγκαστικότητα, για την οποία να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο νέο νόμο Περί Συνεταιρισμών που αναμένεται.

* Τα κόμματα, τον Δήμο, την Περιφέρεια και όλους τους τοπικούς φορείς του νησιού να πάρουν καθαρή θέση στήριξης των αμπελουργών και της Ε.Ο.Σ.Σ με τη σημερινή αναγκαστική της μορφή και να απομονώσουν επιθέσεις σαν αυτή του κ. Βογιατζή.

* Τους αμπελουργούς και όλους τους Σαμιώτες να προασπίσουν μαζικά-μαχητικά τον κόπο και το εισόδημά τους, στηρίζοντας την αναγκαστικότητα και τη δική τους Οργάνωση, την Ε.Ο.Σ.Σ.»ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τηρώντας η Digea το χρονοδιάγραμμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάβασης όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας και αναφέρονται σε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το τρίτο κατά σειρά switch-off, δηλαδή η επόμενη παύση του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος με ταυτόχρονη έναρξη του ψηφιακού, θα πραγματοποιηθεί:
 
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 2π.μ.
 
στα Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
 
Σε αυτό το περιοχικό switch-off του έργου της μετάβασης θα ενεργοποιηθούντα νεά κέντρα εκπομπής που θα δώσουν πρόσβαση στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμ για τους  κατοίκους των νησιών Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σαμοθράκης και Ψαρών.
 
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν στο σχετικό switch-off. 
Περιοχές [SFN]
Κέντρα
Εκπομπής
Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας
Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών περιφερειακής εμβέλειας
Συχνότητες Δημόσιας τηλεόρασης [Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ.]
     
     
     
     
Λέσβος
Όλυμπος
Μυτιλήνη
Θυμιανά [Χίος]
Θολοποτάμι
Λήμνος
Μεστά
Μόλυβος
Μύρινα
25 | 33
53
21 | 39
 
Τόσο οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας όσο και οι δημόσιοι θα εκπέμπουν το τηλεοπτικό τους πρόγραμμα σε νέες συχνότητες.
 
 
Όσοι κάτοικοι ανήκετε σε περιοχή κάλυψης θα πρέπει να διαθέτετε τηλεόραση [με ενσωματωμένο δέκτη] ή εξωτερικό αποκωδικοποιητή τεχνολογίας DVB-T MPEG-4 ή H.264 και από τις 5 Σεπτεμβρίου να τον συντονίσετε στις νέες συχνότητες. Αν σύμφωνα με τους χάρτες ανήκετε σε περιοχή ενδεχόμενης κάλυψης, ίσως χρειαστεί τα τοποθετήσετε ενισχυτή σήματος στην εγκατάστασή σας.
 
Στο χάρτη   μπορείτε να δείτε την ενδεικτική κάλυψη του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος μόλις ενεργοποιηθούν τα σχετικά κέντρα εκπομπής.
 


 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις 
 
 
 Όταν ολοκληρωθεί η τηλεοπτική μετάβαση στην περιοχή μου θα σταματήσω να βλέπω αναλογικά
Ναι. Όπως και με όλες τις χώρες παγκοσμίως που προχωρούν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μετάβαση, επίγεια ελεύθερη τηλεόραση θα μπορείτε να δείτε μόνο ψηφιακά.
 
 
Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί;
Ως αποτέλεσμα συναπόφασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου η χώρα μας να διαθέτει μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, η τεχνολογία που επιλέχθηκε είναι το DVB-T MPEG-4 ή H.264 και αφορά τόσο στο πρότυπο όσο και στο το πρωτόκολλο κωδικοποίησης.
Όλες οι χώρες που ξεκίνησαν την ψηφιακή μετάβαση μετά το 2006 έχουν επιλέξει την τεχνολογία αυτή. Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Τεχνολογία»
 
 
Σε τι μορφή [format] και ανάλυση εικόνας εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί;
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφασίζουν εάν θέλουν να εκπέμπουν σε μορφή 4:3 ή σε 16:9 [widescreen]. Η Digea αναμεταδίδει πιστά την εικόνα και τον ήχο [το περιεχόμενο δηλαδή] που της στέλνουν τα κανάλια.
Σε ότι αφορά την ανάλυση, στην Ελλάδα τα κανάλια προς το παρόν εκπέμπουν ψηφιακά σε Standard Definition [SD]. Η τεχνολογία MPEG-4 όμως, δίνει τη δυνατότητα για εκπομπή σε High Definition [υψηλή ανάλυση]. Για λήψη των τηλεοπτικών σήματος σε HD θα πρέπει οι τηλεοπτικοί σταθμοί να διαθέσουν το περιεχόμενό τους σε HD.
 
 
 Υπάρχει συνδρομή;
 
Όχι. Τα κανάλια που εκπέμπουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα μέχρι σήμερα, με σχετική άδεια που έχουν λάβει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Ε.Σ.Ρ.] για επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή, θα εκπέμπουν δωρεάν και ψηφιακά σε περιοχές με ψηφιακή κάλυψη.
 
Τι χρειάζομαι για να λαμβάνω το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα;
 
Για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας ελεύθερα τηλεοπτικά προγράμματα μέσω τηλεοπτικού δέκτη, χρειάζεστε:
Τηλεόραση με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4. Συνήθως, όσες αγοράστηκαν το 2010 και μετά διαθέτουν ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη.
Εξωτερικό αποκωδικοποιητή MPEG-4 εφόσον η τηλεόραση δεν διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη.
Τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή ψηφιακής λήψης με κάρτα μετατροπέα [module] MPEG-4. Εάν η συσκευή σας είναι τεχνολογίας MPEG-2 και διαθέτει υποδοχή για κάρτα μετατροπέα CI [Common Interface], μπορείτε να την αναβαθμίσετε σε MPEG-4 με μία αντίστοιχη κάρτα. Προσοχή! Πριν την αγορά, φροντίστε να ελέγχετε τη συμβατότητα της κάρτας με τον ακριβή τύπο της συσκευής.
 
Χρειάζομαι νέα τηλεόραση;
 
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή DVB-T MPEG-4 ή Η.264 δεν χρειάζεται να προβείτε στην αγορά επιπλέον εξοπλισμού.
Εάν έχετε παλιά τηλεόραση μπορείτε και πάλι να βλέπετε ψηφιακά τα τηλεοπτικά προγράμματα, αρκεί να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή που να υποστηρίζει το σύστημα εικόνας MPEG-4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει η τηλεόρασή σας τουλάχιστον υποδοχή SCART ή RCA για την είσοδο σημάτων.
Εάν σκοπεύετε να αποκτήσετε τηλεόραση, ελέγξτε ότι διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή DVB-T MPEG-4 ή Η.264.
 
 
 
 Θα χρειαστώ καινούρια κεραία ή δορυφορικό πιάτο;
 
Εφόσον λαμβάνετε αναλογικό σήμα, δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην εγκατάσταση της ήδη υπάρχουσας κεραίας [τυπική UHF], ούτε απαιτείται δορυφορικό πιάτο.
Η μετατροπή του σήματος γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον αποκωδικοποιητή που θα τοποθετήσετε ή από την τηλεόρασή σας εάν διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή.
Ενδέχεται μόνο να χρειαστεί να αλλάξετε την κατεύθυνση της κεραίας σας ή να αφαιρέσετε/προσθέσετε/ρυθμίσετε κάποιον ενισχυτή για να έχετε σωστό σήμα λήψης στο δέκτη σας.
 
 
 
Έχω τηλεόραση με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4. Τι κάνω για να δω τα ψηφιακά κανάλια;
 
Εφόσον η εκπομπή ψηφιακού σήματος έχει ξεκινήσει στην περιοχή σας και αφού βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι προσανατολισμένη προς το κέντρο εκπομπής από το οποίο λαμβάνετε το ψηφιακό σήμα, απλά συντονίστε τα κανάλια με αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση. Οδηγίες συντονισμού θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.
 
 
 
Πώς μπορώ να μάθω εάν η τηλεόρασή μου έχει αναλογικό ή ψηφιακό δέκτη;
 
Για την Ελλάδα ένας γενικός κανόνας είναι ότι οι κλασικές αναλογικές τηλεοράσεις [CRT] και οι επίπεδες [LCD/ Plasma] που έχουν αγοραστεί πριν το 2008 κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ διαθέτουν ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη τεχνολογίας MPEG-4.
Οι ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για να ελέγξετε την τεχνολογία της τηλεόρασής σας είναι οι εξής:
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή να ψάξετε για ένδειξη [αυτοκόλλητο] που να δείχνει ότι υποστηρίζει ψηφιακό σήμα MPEG-4.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα απ’ όπου και τον προμηθευτήκατε.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή και ελέγξτε τις δυνατότητες του δέκτη από το νούμερο μοντέλου του κατασκευαστή
Στρέψτε την κεραία σας [αν δεν είναι ήδη στραμμένη] προς το κέντρο εκπομπής απ’ όπου λαμβάνει ψηφιακό σήμα η περιοχή σας και συντονίστε την τηλεόρασή σας στις ψηφιακές συχνότητες. Εάν παρατηρήσετε ότι λαμβάνετε ήχο αλλά όχι εικόνα, τότε η συσκευή σας είναι τεχνολογίας MPEG-2.
 
 
Μπορώ να αναβαθμίσω την τηλεόρασή μου από MPEG-2 σε MPEG-4;
 
Ναι. Εάν δεν θέλετε να συνδέσετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική κάρτα, γνωστή και ως Module, η οποία αποκωδικοποιεί το πρωτόκολλο MPEG-4 AVC και το επανακωδικοποιεί σε σήμα VIDEO MPEG-2. Φυσικά, πρέπει να ελέγξετε πρώτα ότι η τηλεόραση διαθέτει κατάλληλη θύρα [Common Interface] που να υποστηρίζει τα DVB Common Interface Standards.
Επίσης, προτού προβείτε σε αγορά κάρτας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν είναι όλες οι κάρτες συμβατές με όλες τις τηλεοράσεις. Βεβαιωθείτε για τον ακριβή τύπο της τηλεόρασής σας ώστε να μπορεί ο πωλητής να σας ενημερώσει για πιθανή ασυμβατότητα. Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
 
 
 Πόσο θα μου στοιχίσει αυτή η αλλαγή για τη λήψη του ψηφιακού σήματος;
 
Εάν έχετε ήδη τηλεόραση με ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη και η εγκατάστασή σας είναι σωστή, δεν θα υποστείτε καμία οικονομική επιβάρυνση.
Εάν θέλετε να αγοράσετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή το κόστος ενός αποκωδικοποιητή Standard Definition κυμαίνεται στα 30 ευρώ. Φυσικά, στην αγορά υπάρχουν και ψηφιακοί δέκτες με επιπλέον δυνατότητες, όπως δυνατότητα εγγραφής προγραμμάτων, προγραμματισμό εγγραφής, σκληρό δίσκο κ.ά.
Εάν πάλι, θέλετε να αποκτήσετε καινούρια τηλεόραση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή που θα επιλέξετε πληροί τις προδιαγραφές MPEG-4.
 
 
Κάθε τηλεόραση θέλει δικό της αποκωδικοποιητή;
 
Εάν οι τηλεοράσεις σας δεν διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη που να υποστηρίζει το σύστημα MPEG-4, τότε για την κάθε τηλεόραση χρειάζεται ξεχωριστός εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εάν συνδέσετε όλες τις τηλεοράσεις με έναν εξωτερικό αποκωδικοποιητή τότε όλες θα προβάλουν το ίδιο κανάλι, ενώ για αυτού τους είδους τη συνδεσιμότητα μπορεί και να σας στοιχίσει περισσότερο από το να αγοράσετε επιπλέον εξωτερικούς αποκωδικοποιητές.
 
 
 
Όταν συνδέσω τον εξωτερικό αποκωδικοποιητή πρέπει να συντονίσω ξανά τα κανάλια;
 
Ναι. Αυτή τη φορά όμως θα πρέπει να βρείτε τα κανάλια με τον εξωτερικό αποκωδικοποιητή, συνεπώς χρησιμοποιήστε το τηλεκοντρόλ αυτού και όχι της τηλεόρασης. Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης χρειάζεται μόνο για να την ανοιγοκλείνετε και να ρυθμίζετε τον ήχο, τα χρώματα κ.λπ., όχι όμως για να αλλάζετε κανάλια.
 
Τι είναι ο αποκωδικοποιητής;
Είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που λαμβάνει σήμα όταν συνδεθεί με μία κεραία [εσωτερική ή εξωτερική] και το μετατρέπει σε σήμα συμβατό με τηλεόραση παλαιότερης τεχνολογίας [από MPEG-4 σε MPEG-2 δηλαδή]. Συγκεκριμένα, λαμβάνει το ψηφιακό σήμα από την κεραία και αφού το αποπολυπλέξει και το αποκωδικοποιήσει, το καθιστά δυνατό να παίξει σε αυτήν.
Εκτός από την τηλεόραση, τον αποκωδικοποιητή μπορείτε να τον συνδέσετε και με άλλες συσκευές [video VCR, DVD-R κ.λπ.].
 
 
Πότε χρειάζομαι αποκωδικοποιητή;
 
Ο εξωτερικός ψηφιακός αποκωδικοποιητής είναι απαραίτητος όταν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή ή εάν αυτός που έχει είναι παλαιότερης τεχνολογίας [MPEG-2] και δεν είναι συμβατός με το σύστημα κωδικοποίησης DVB-T MPEG-4 ή H.264.
 
 
Ποια είναι τα βασικά είδη αποκωδικοποιητών [δεκτών] για την επίγεια ψηφιακή λήψη;
 
Οι βασικοί αποκωδικοποιητές για την επίγεια ψηφιακή λήψη είναι οι Standard Definition [SD] και οι High Definition [HD].
Εάν διαθέτετε κλασική αναλογική τηλεόραση με λυχνία ή επίπεδη τηλεόραση [LCD/ Plasma] χωρίς ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη MPEG-4 και χωρίς θύρα HDMI, τότε αρκεί ένας απλός αποκωδικοποιητής με υποδοχή SCART ή RCA [3 χρώματα - κίτρινο, άσπρο, κόκκινο].
Εάν διαθέτετε επίπεδη τηλεόραση [LCD/ Plasma] χωρίς ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη MPEG-4 αλλά με θύρα HDMI, τότε προτιμήστε έναν αποκωδικοποιητή με θύρα HDMI για μέγιστη ποιότητα θέασης.
 
 
 

Η αναγκαστικότητα του συνεταιρισμού της ΕΜΧ και η στήριξη του προϊόντος και των μαστιχοπαραγωγών στο επίκεντρο του αγώνα μαςΗ συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟΚ. και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρομονόδρομου, προωθώντας τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούν στην άρση της αναγκαστικότητας των (όσων υπολείπονται) αναγκαστικών συνεταιρισμών στη χώρα μας. Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το μεγάλο κεφάλαιο  χάριν του οποίου επιβάλλεται η άρση της αναγκαστικότητας των συνεταιρισμών  και το οποίο θα είναι το μόνο κερδισμένο από την όλη ιστορία.
Η επαναφορά του θέματος, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Δεν αποτελεί απερίσκεπτες κινήσεις κάποιων βουλευτών της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ. Είναι απόρροια της πολιτικής της συγκυβέρνησης που θέλει να διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο που επιτάσσει η ΕΕ, το κεφάλαιο, είτε για τον οίνο είτε για τη μαστίχα προκειμένου να προωθήσουν απρόσκοπτα τις επενδύσεις μεγαλοεπιχειρηματιών.
Το κύριο που αναδεικνύεται είναι η πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την ΚΑΠ, που οδηγεί στο ξεκλήρισμα των αγροτών, μέσω της συγκέντρωσης της γης και της αγροτικής παραγωγής στα χέρια το κεφαλαίου.
Η κατεύθυνση της δράσης των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αλλά και της ίδιας της ΕΜΧ, πρέπει να’ναι η σύγκρουση με την ΚΑΠ και τις συνέπειές της. Εδώ θα κριθούν οι δηλώσεις και οι προθέσεις όλων των τοπικών φορέων και κομμάτων (τοπικοί βουλευτές, Νομαρχιακές κομμάτων, Περιφέρεια, Δήμος, κλπ).
Η άρση της αναγκαστικότητα της ΕΜΧ αλλά και η μη στήριξη του μαστιχιού και των παραγωγών που εκφράζονται και με «πρωτοβουλίες» βουλευτών είναι η ίδια όψη των πολιτικών συγκυβέρνησης – ΕΕ.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες και της διοίκησης της Ε.Μ.Χ., καθώς και των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών (Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, πρώην ΠΑΣΟΚ νυν ΣΥΡΙΖΑ)  που την εκλέγουν και τη στηρίζουν στο να προωθεί τις αντιαγροτικές πολιτικές. Η Ε.Μ.Χ συμφωνεί και εφαρμόζει την πολιτική της  ΠΑΣΕΓΕΣ, που εδώ και χρόνια παίζει το ρόλο του νεκροθάφτη του αγροτικού κινήματος και της αγροτικής οικονομίας.
              Καλούμε όλους τους μαστιχοπαραγωγούς, είτε ασχολούνται με τη μαστίχα κατά κύριο είτε σαν δευτερεύον επάγγελμα, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους γιατί  αγώνας θα είναι μακρύς και δύσκολος. Σ’ αυτό τον αγώνα θα μετρηθούν «οι φίλοι και οι εχθροί» τους. Ο αγώνας πρέπει να γίνει υπόθεση κάθε μαστιχοπαραγωγού έχοντας συνειδητοποιήσει τις πολιτικές της ΚΑΠ-που κάποιοι επιμελώς του κρύβουν για να οργανώσει τη μάχη, να βρει τους συμμάχους του, να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο. Το κεφάλαιο τα θέλει όλα, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα! Ο μαστιχοπαραγωγός πρέπει να υπερασπιστεί το μόχθο του να ενταχθεί στη Λαϊκή Συμμαχία με τους εργάτες και του αυτοαπασχολούμενους του νησιού ενάντια στις πολιτικές κυβέρνησης – ΕΕ.
Με κεντρικό πλαίσιο που θα είναι απόρροια γενικών συνελεύσεων κατά χωριό και θα διαμορφώνει προοπτικές αγώνα:

-          Να καταδικαστεί η πολιτική της ΚΑΠ.
-          Να μη θιγεί η αναγκαστικότητα της ΕΜΧ και των υπαρχόντων
συνεταιρισμών.
-          Να στηριχθεί οικονομικά και με μέσα παραγωγής το εισόδημα του μαστιχοπαραγωγού.
Με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, με κοινή δράση των συνεταιρισμών να απαιτήσουμε:

1.      Την εκλογή συντονιστικού οργάνου από τις γενικές συνελεύσεις που θα οδηγήσει σε αγώνες.
2.      Τη διενέργεια παναγροτικής – παλλαϊκής κινητοποίησης, με τη μαζική  συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού.
3.      Άμεση επαφή και συντονισμό δράσεων με τους υπόλοιπους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς της χώρας.
4.      Την έκδοση ψηφισμάτων απ’ όλους τους φορείς του νησιού και την αποστολή τους σ’ όλους τους θεσμικούς και πολιτειακούς φορείς στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

                                                 Τομεακή Επιτροπή του Κ.Κ.Ε.


Πληρώναμε κρυφό φόρο στον ΟΤΕ για φυματίωση; – Αποκάλυψη Βρούτση που ξεσήκωσε αντιδράσεις


Στα απίστευτα και όμως αληθινά που έρχονται στη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες για  τις «κρυφές» χρεώσεις υπέρ τρίτων περιλαμβάνεται και ένας φόρος στον ΟΤΕ, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο φόρος καθιερώθηκε το 1949 με Βασιλικό Διάταγμα  και αφορά την πρόβλεψη ποσού από τον Οργανισμό προκειμένου να θεραπεύει το προσωπικό που πάσχει από φυματίωση, καλύπτοντας τη σχετική δαπάνη κατά τα δύο πέμπτα.  Η φυματίωση εξαφανίσθηκε σχεδόν από τη χώρα μας αλλά ο φόρος παρέμεινε, επιβαρύνοντας προφανώς τους λογαριασμούς, όπως,  έστω και εμμέσως , όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων,  επί δεκαετίες. Και μπορεί οι συνδικαλιστές να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του υπουργού Εργασίας, όμως ο κ. Βρούτσης επιμένει ότι μόνο πέρσι δεσμεύθηκε ποσό 75.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του ΟΤΕ για τη θεραπεία υπαλλήλων του με φυματίωση!
Η ανακοίνωση των υπαλλήλων του ΟΤΕ
«Χαιρετίζουμε την σπουδή της Κυβέρνησης να καταργήσει έναν ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΟ (Δήλωση Υπουργού Εργασίας: Τώρα καταργούμε νόμο για την αντιμετώπιση της φυματίωσης των υπαλλήλων του ΟΤΕ), ο οποίος μπορεί την εποχή που θεσπίστηκε να κάλυπτε πραγματική ανάγκη, η οποία ευτυχώς, εδώ και δεκαετίες έχει εκλείψει.
Η παγκόσμια πρωτοτυπία του να καταργείς το ¨ανενεργό¨ θα μείνει στην ιστορία ως αποτέλεσμα σκληρής πιθανόν διαπραγμάτευσης με την ΤΡΟΙΚΑ και κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού!
Καλούμε βέβαια τη συγκυβέρνηση να δείξει την ίδια σπουδή και να δώσει την αντίστοιχη δημοσιότητα για τους χιλιάδες εργαζόμενους που καθημερινά κινδυνεύουν από εργατικά ατυχήματα, εξαιτίας της πίεσης από τους εργοδότες και της ελλιπέστατης τήρησης των αναγκαίων νόμων. Να θυμίσουμε στην Συγκυβέρνηση της Ντροπής ότι οφείλει να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα κατά της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, της μαύρης εργασίας και εν γένει της βελτίωσης και ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων από των εργασιακό μεσαίωνα που μας οδηγούν με τις αποφάσεις και τις παραλείψεις τους συστηματικά τα τελευταία χρόνια.
Τα προγράμματα επαιτείας, που με στόμφο ανακοινώνει ο πρωθυπουργός της χώρας, στους ανέργους με Ευρωπαϊκά χρήματα δεν λύνουν τα προβλήματα και δεν φέρνουν καμιά ανάπτυξη και δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας που συνεχώς ψευδώς ευαγγελίζονται οι κυβερνώντες.
Να γνωρίζουν όλοι λοιπόν ότι η προπαγάνδα τους για να καλύψουν τα νέα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ κλπ) και τις νέες μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς απευθύνεται σε κατοίκους άλλης χώρας και όχι σε εμάς!»


aftodioikisi.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αυτό συμβαίνει με τα Ολυμπιακά έργα (λίστα)


Μετά τον χαμό που προκάλεσε δημοσίευμα της Bild για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, που είχε τίτλο: «Εδώ καταρρέει η ολυμπιακή ιστορία», το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έσπευσε να απαντήσει.
Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία το αρμόδιο υπουργείο επιχειρεί να αποδείξει ότι υπάρχει σχεδιασμός για όλα τα έργα, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων, όπως σημειώνει, έχουν ήδη παραχωρηθεί προς αξιοποίηση είτε βρίσκονται στην σχετική διαδικασία.
Πάντως τα ίδια στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για την τραγική καθυστέρηση που υπήρξε με αποτέλεσμα η φθορά των ολυμπιακών έργων να είναι μεγάλη.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά από ευρεία σύσκεψη για το θέμα στο υπουργείο, αναφέρει:
«1. Η μεγάλη πλειονότητα των αναφερόμενων στα εν λόγω δημοσιεύματα εγκαταστάσεων (Μπιτς Βόλεϊ, Σόφτμπολ, Κανόε-Καγιάκ κ.α.) είτε έχουν ήδη παραχωρηθεί προς αξιοποίηση είτε βρίσκονται στην σχετική διαδικασία.
2. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Χωριό των Θρακομακεδόνων Μενιδίου, αυτές πέρασαν στην ευθύνη του ΟΑΕΔ μόλις πριν 1,5 μήνα (με το άρθρο 30 του Ν. 4255/11-4-2014 (ΦΕΚ 89 Α΄).
Μέχρι τότε η αρμοδιότητα ανήκε στην Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. που τελούσε υπό εκκαθάριση. Στην σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε ο ΟΑΕΔ να αναλάβει το κόστος επισκευής και αποκατάστασής τους, για να παραχωρηθεί στη συνέχεια η χρήση τους σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή ΟΤΑ, ο οποίος θα αναλάβει και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
3. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ανοιχτό καταδυτήριο του ΟΑΚΑ, έργο κατασκευής 1991 αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αυτό λόγω στατικών προβλημάτων και εκτιμώμενου κόστους επισκευής, που σύμφωνα με την υπάρχουσα σχετική μελέτη ξεπερνά ακόμη και το κόστος κατασκευής νέου καταδυτηρίου, δεν θα αποκατασταθεί. Ήδη εξετάζονται οι εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης του χώρου. Επισημαίνεται ότι στο ΟΑΚΑ λειτουργεί κανονικά κλειστό καταδυτήριο που καλύπτει τις ανάγκες του αθλήματος.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, για την αντιμετώπιση των χρονίζοντων προβλημάτων ως προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις:
1. Με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νόμο 4178/2013, προβλέπεται η οριστική τακτοποίηση των αυθαίρετων αθλητικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας ΓΓΑ και ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη και εμβληματικά τοπόσημα όπως τα στέγαστρα Καλατράβα ήταν αυθαίρετα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί η απαιτούμενη πολεοδομική άδεια για τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης.
2. Για τη συντήρηση και επισκευή των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα του ΟΑΚΑ, με ενέργειες του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό διασφαλίστηκε συνολικό ποσό 8 εκ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής του 2014 (1 εκ. ευρώ 2014, 3,5 εκ. ευρώ 2015, 3,5 εκ. ευρώ 2016).
3. Για την ομαλή μετεγκατάσταση των αθλητικών χρήσεων του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά που έχει περάσει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, θα υπογραφεί συμφωνία για την παράταση της χρήσης των εκεί εγκαταστάσεων για ένα έτος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ παράλληλα αξιολογούνται οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.
4. Για την πλήρη αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, Καυταντζόγλειο), με πρωτοβουλία του Υφυπουργού σε νομοθετική ρύθμιση η αρμοδιότητα της αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων περνά στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ.
5. Για τις άμεσες ανάγκες επισκευής και συντήρησης επιμέρους εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ όπως το κλειστό προπονητήριο που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα μόνωσης, έχουν δεσμευθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφαση του υφυπουργού 600.000 ευρώ από τη έκτακτη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού που ενέκρινε ο πρωθυπουργός για το 2014.

aftodioikisi.gr

AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣBελτιώσεις στην οργάνωση του σχολικού χρόνου θα ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά το κουδούνι θα χτυπήσει για τους μαθητές όλων των βαθμίδων σχεδόν ίια εβδομάδα νωρίτερα δηλαδή στις 5 Σεπτεμβρίου (από τις 11 που συνήθως ανοίγουν τα σχολεία ). Ταυτόχρονα εξετάζεται εκ νέου η πιθανότητα να έχουν οι μαθητές και μια «λευκή» εβδομάδα μέσα στον Φεβρουάριο για να τη διαθέσουν μαζί με τις οικογένειές τους όπως θέλουν. Οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν παρθεί, αλλά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει καταλήξει ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές προς όφελος των μαθητών και γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να υπάρξει διαφορετική οργάνωση του σχολικού έτους, με ουσιαστικότερες αλλαγές την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τη μία εβδομάδα διακοπές μέσα στον χειμώνα. Ο χρόνος λήξης των μαθημάτων ανάλογα με τη βαθμίδα δεν θα αλλάξει και θα ισχύσει ό,τι και σήμερα, ενώ πληροφορίες από πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι δεν θα γίνουν περικοπές στις σχολικές εκδρομές και στην αργία των Τριών Ιεραρχών. Η μοναδική αργία που θα καταργηθεί είναι του Αγίου Ιωάννη, αφού εκείνη τη μέρα θα γίνονται κανονικά τα μαθήματα. Πάντως, μεγάλη συζήτηση γίνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα για την καθιέρωση της ελεύθερης εβδομάδας μέσα στον Φεβρουάριο, κάτι που το είχε ζητήσει και η Ενωση των ξενοδόχων και είναι μια «παύση» η οποία συνηθίζεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μία εβδομάδα διακοπών τον Φλεβάρη έχουν το Βέλγιο, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Αγγλία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Ρουμανία και 2 βδομάδες η Γαλλία και η Γερμανία. Οι συνθήκες του χειμώνα στις βόρειες χώρες της Ευρώπης επέβαλαν αυτές τις διακοπές, όπως και οι υψηλές θερμοκρασίες στις νότιες χώρες επέβαλαν τη διαφορετική έναρξη και λήξη και τις σαφώς μικρότερης διάρκειας χειμωνιάτικες διακοπές. Στην Ελλάδα, όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, ο Φλεβάρης είναι ένας εξαιρετικά δημιουργικός μήνας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, και οι καιρικές συνθήκες του, ευνοούν τη δημιουργική δουλειά και την απόδοση, ενώ είναι και μήνας ουσιαστικής προετοιμασίας και μελέτης. Για τους λόγους αυτούς οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους σε αυτές τις «μίνι διακοπές», με την υπογράμμιση ότι σε καιρό οικονομικής κρίσης οι γονείς δεν έχουν την πολυτέλεια να προσφέρουν επιπλέον μέρες διακοπών στα παιδιά τους. Πάντως, από τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δίκτυο Ευρυδίκη) και την επεξεργασία, που έχει κάνει η εκπαιδευτικός κυρία Μαργαρίτα Ζαγουριάνου, φαίνεται ότι η διάρκεια του σχολικού έτους δεν διαφέρει ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτό που διαφέρει είναι η έναρξη και η λήξη και οι ποικίλες ενδιάμεσες διακοπές μεταξύ των βόρειων και νότιων χωρών. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι το κλίμα της κάθε περιοχής. Ετσι, στις βόρειες περιοχές μπορούν να αρχίζουν νωρίτερα και να τελειώνουν αργότερα, αλλά χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Ελβετία έχουν τουλάχιστον 1 βδομάδα διακοπές το φθινόπωρο. Διακοπές γ΄ τριμήνου προβλέπονται στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο Λουξεμβούργο και δεν είναι λιγότερες από 4 μέρες. Στην Αγγλία μάλιστα που το έτος χωρίζεται σε 3 τρίμηνα και κάθε τρίμηνο σε 2 υποτρίμηνα, μεσολαβεί περίοδος διακοπών πριν από την έναρξη των υποτριμήνων και των τριμήνων. Στοιχεία Από τα στοιχεία προκύπτει πως οι κλιματολογικές συνθήκες των χωρών παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση του διδακτικού χρόνου. Στις νότιες χώρες, γενικότερα, το σχολείο για τους μαθητές ξεκινά περίπου τη δεύτερη βδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει τέλος Ιουνίου. Οι διακοπές είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες σε εθνικό επίπεδο (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και ορισμένες θρησκευτικές αργίες) στις παρακάτω χώρες Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία. Επίσης σε αυτές τις χώρες οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν νωρίτερα από τους μαθητές για να οργανώσουν τους χώρους, το ετήσιο εκπαιδευτικό έργο και να προετοιμάσουν το σχολείο για να υποδεχτούν τα παιδιά. Βορειότερα το σχολικό έτος αρχίζει περίπου μέσα ή τέλος Αυγούστου διαρκεί έως το τέλος Ιουνίου ή 15 μέρες ακόμα αλλά στη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται πληθώρα διακοπών με διάφορους χαρακτηρισμούς. Διακοπές φθινοπώρου (από λίγες μέρες έως 1 μήνα σε κρατίδια της Γερμανίας), διακοπές χειμώνα, πέρα από τις χριστουγεννιάτικες, μεγάλης διάρκειας, διακοπές άνοιξης, διακοπές ξεκούρασης ανάμεσα στα τρίμηνα (Μεγ. Βρετανία) και τοπικές αργίες. Οι θεσμοθετημένες αυτές διακοπές διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια κι αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο. Κάποιες χώρες προβλέπουν ελάχιστο αριθμό διδακτικών ημερών, τις οποίες οι αποφάσεις των περιφερειών δεν πρέπει να τις παραβιάσουν ώστε να κηρύξουν περισσότερες αργίες. Ετσι, η Δανία έχει τις περισσότερες διδακτικές μέρες (200 ημέρες), με τις λιγότερες καλοκαιρινές διακοπές από ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι διδακτικές μέρες είναι από 175 έως 190, αλλά οι διακοπές στη διάρκεια του έτους είναι περισσότερες στις χώρες που οι μέρες τείνουν να πλησιάζουν τις 190. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ ΕΘΝΟΣ

ethnos.gr