Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΚΕΔΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11/2012 ΓΙΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2011, στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι τα εξής:
·        Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 και Αυτοδιοίκηση.
·        Διαθεσιμότητα υπαλλήλων με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου.

Μετά τη συνεδρίαση αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ θα επιδώσει την απόφαση στον πρόεδρο της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη και στα πολιτικά κόμματα.

ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΤην προσπάθεια που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη (πριν, δηλαδή, την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή) ώστε να πείσει ότι το «Πρόγραμμα Κινητικότητας» δεν σημαίνει απολύσεις,συνέχισε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής ΜεταρρύθμισηςΑντώνης Μανιτάκης. Έτσι, λίγο πριν συναντηθεί με τους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ με non paper που διένειμε το υπουργείο τονίζεται ότι «η ένταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό».
Ωστόσο, είναι σαφές ότι πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις οι οποίες, σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κενής θέσης, οδηγούν σε απολύσεις. 
Αν και το αρχικό κείμενο του Μεσοπρόθεσμου περιλάμβανε και τους ΥΕ, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι αφορά μόνο ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), διοικητικού, που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ των οποίων η οργανική θέση καταργείται. Σ' αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προβλέπεται σε προσχέδιο εγκυκλίου που έχει στείλει στην ΑΔΕΔΥ το υπουργείο«συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις» (σ.σ. πρόκειται για θέσεις που δημιουργήθηκαν, μεταξύ άλλων, από μετατάξεις στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ κλπ εργαζομένων επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που έκλεισαν ή συγχωνεύθηκαν).
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει γίνει υπολογισμός πόσοι είναι συνολικά στο Δημόσιο Τομέα. Πάντως μόνο για τους ΟΤΑ οι πληροφορίες τούς ανεβάζουν στους 2.500-3.000 άτομα.
Παράλληλα από τις υποχρεωτικές μετατάξεις ή τη διαθεσιμότητα εξαιρούνται οι υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών ότι «αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% (σ.σ. από 30% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του Μεσοπρόθεσμου) του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας», ενώ στις εξαιρέσεις προστίθενται και οιαπασχολούμενοι στον ΟΑΕΔ.
Να σημειωθεί ότι η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μαςπροβλέπει 2000 απολύσεις εντός του έτους και άλλες 25.000 το 2013.

Άμεση εφαρμογή μέτρου υπό την απειλή Πειθαρχικού
Οι υπάλληλοι πρόκειται να μετακινηθούν και τα διαπιστωμένα κενά να καλυφθούν το συντομότερο. «Για αυτό», όπως λένε οι πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, για τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης, και μάλιστα με την απειλή πειθαρχικών ποινών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών».
Ποιους υπαλλήλους ΔΕ εκτός ΑΣΕΠ αφορά
Όπως λένε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που εξαιρεί τους υπαλλήλους ΥΕ (σ.σ.: προβλέπει και για αυτούς μετάταξη το Μεσοπρόθεσμο, αλλά ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης είπε στην αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ, όταν έκανε κατάληψη στο υπουργείο η ΠΟΕ-ΟΤΑ, πως δε θα τους συμπεριλάβει τελικά στις μετατάξεις), το «Πρόγραμμα Κινητικότητας» αφορά:
  • αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.
  • αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε. και Π.Ε).
  • αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.
Όλοι αυτοί, κατά το υπουργείο έχουν προσληφθεί με αδιαφανείς διαδικασίες, «δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας», λέει χαρακτηριστικά, και ως εκ τούτου «είναι εύλογο να ξεκινά η διαδικασία με υπαλλήλους που δεν έχουν ατομικά αξιολογηθεί». Ωστόσο, διευκρινίζει για να αποφύγει τα χειρότερα σε χαρακτηρισμούς ότι «δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών, οι υπάλληλοι δεν στοχοποιούνται».
Γιατί επιλέχθησαν
Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «στις εν λόγω ειδικότητες, που άλλωστε έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα, παρατηρείται ιδιαίτερη συγκέντρωση υπαλλήλων». Για αυτό και επιλέχθηκαν να ενταχθούν άμεσα στο σχήμα κινητικότητας, «ώστε να μεταφερθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό».
Περιορισμοί στην έκταση εφαρμογής του μέτρου
Εφαρμόζοντας το Μεσοπρόθεσμο, το υπουργείο θέτει τρεις περιορισμούς για την κατάργηση των θέσεων, και ως εκ τούτου της υποχρεωτικής μετάταξης του προσωπικού. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:
  • ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες,
  • οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται,
  • οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.
Ευαίσθητες υπηρεσίες που εξαιρούνται
Λαμβάνεται πρόνοια να εξαιρεθούν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας).
 aftodioikisi.gr

O K. TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΑΥΡΙΟ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


Ο Βουλευτής  Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος θα βρίσκεται την Κυριακή, 11 και τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου στο Παρίσι, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Βουλή των Ελλήνων στην συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα της απόκτησης υπηκοότητας στα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η ενίσχυση των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, θα γίνει συζήτηση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση των θρησκευτικών διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ANAKOIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ


Με έκπληξη  παρακολουθήσαμε τον Αντιδήμαρχο Ομηρούπολης να διακηρύσσει στην εκπομπή σας ΧΑΟΣ ερωτώμενος για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στον Βροντάδο ότι όλοι ομόφωνα αποφασίσαμε  και συναινέσαμε στο έργο αυτό.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κατηγορηματικά διαψεύδει αυτές τις δηλώσεις, που χρησιμοποιεί ως άλλοθι  ο Αντιδήμαρχος,   διότι είναι γνωστό ότι μέσα στην  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου   κατά την οποία συζητήθηκε  η έγκριση της  μελέτης και η δημοπράτηση του έργου   δεν συμφωνήσαμε γιατί μας είχε γίνει γνωστό ότι η μελέτη ήταν ελλιπής , πράγμα που είχε καταστήσει γνωστό η Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου Χίου σε όλους και στον Αντιδήμαρχο .
Αντιθέτως ζητήσαμε να  ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της μελέτης που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία  και κυρίως να  τεθεί υπόψη και  να γίνει γνωστή στον κόσμο του Βροντάδου  και αφού συζητηθεί ώστε να υπάρξει  ευρεία συναίνεση, να υλοποιηθεί  .
Είναι γνωστό  ότι  η μελέτη είχε ανατεθεί  επί Δημαρχίας Μαλαφή στον Δήμο Ομηρούπολης  και για την οποία συμφωνήσαμε ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τότε, να μελετηθεί το αντικείμενο  γιατί θεωρούμε ότι απαιτείται για τον  Βροντάδο  ένα έργο που θα ρυθμίζει  τα πολλαπλά προβλήματα  που δημιουργούνται με την κυκλοφορία .
Θέση μας τότε όπως και τώρα είναι  ότι οι λύσεις που θα δοθούν να μην επιτείνουν και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα υπάρχουν.
Από την αρχή της υλοποίησης αυτού του έργου, επικοινωνήσαμε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ζητήσαμε να ενημερωθούμε , καταστήσαμε γνωστό τόσο στους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και στον Αντιδήμαρχο  ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος  κατ άρχή, διότι κανείς  δεν γνωρίζει καλύτερα το πρόβλημα από αυτόν που το βιώνει, όσο καλές και να είναι  μελέτες , όχι ειδικά αυτή που φαίνεται να είναι ελλιπής.
Η μεν τεχνική υπηρεσία  μας άκουσε  αλλά ο Αντιδήμαρχος όχι μόνο κώφευσε ως συνήθως στις θέσεις και τις προτάσεις μας, αλλά και μας λοιδόρησε .
Η ίδια η πραγματικότητα τον διαψεύδει και για αυτό  να μην βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι
Για την ΛΑΣ
Μ. Σκουφαλος
Κλ. Κωστάλα
Στ. Αμπαζή
Στ. Βαρβάκης 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΧΙΟΥ

Η προγραμματισμένη προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης  για τη Παρασκευή 09-11-2012 στο Ομήρειο  αναβλήθηκε λόγω κινητοποιήσεων των υπαλλήλων στους ΟΤΑ.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Χρόνια πολλά και λεύτερα...

Η Απελευθέρωση της Λέσβου, 8 Νοεμβρίου 1912 …

του Παναγιώτη Παρασκευαϊδη 

Η πιο Μεγάλη μας Μέρα,   8 Νοεμβρίου 1912
Ένα ξέφρενο πλήθος σμάριαζε σ’ όλη την προκυμαία της Μυτιλήνης περιμένοντας την έλευση της Λευτεριάς.
Όλη η πόλη, όλη μα όλη αδειάζοντας τα σπίτια κατέβηκε στο Λιμάνι, στον Μώλο, στην  Κάτω από το Κάστρο παραλία. Κορμιά δεν υπήρχαν, μόνον μάτια, να δουν και να χορτάσουν την χιλιοπόθητη στιγμή που θ’ αποβιβάζονταν ο απελευθερωτικός στρατός.
Έξω από το Λιμάνι λικνιζόταν με την σιγουριά της δύναμής τους τα σιδερένια βαπόρια κι ο καπνός απ’ τις τσιμινιέρες τους ανέβαινε σε στήλες στον συννεφιασμένο ουρανό. Τα μετρούσαν οι Μυτιληνιοί και τα καμάρωναν, περιμένοντας να ξετυλιχτούν τα γεγονότα, που αυτά έφερναν, μέρα των Ταξιαρχών, που τόσο ασυνήθιστα άρχιζε, χωρίς να λειτουργηθούμε στις εκκλησιές, αδειανές κι αυτές,  όπως τα σπίτια.