Θέμα 2ο: Πραγματοποίηση σύσκεψης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη 13/12/12 και ώρα 13:30 μ.μ


Μετά την πραγματοποίηση της σύσκεψης του Δ.Σ με τους διευθυντές και
τους προϊστάμενους δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με θέμα: τη
θέρμανση των σχολείων και νηπιαγωγείων και αφού αναπτύχθηκε πλούσιος
προβληματισμός από τους συμμετέχοντες αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Α) Να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
την Πέμπτη 13/12/12 και ώρα 13:30 μ.μ με την παρουσία της δημοτικής
αρχής, των διευθυντών και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και
νηπιαγωγείων, καθώς και εκπροσώπους των συλλόγων γονέων προκειμένου να
εκφραστεί η τραγική και προβληματική κατάσταση των σχολείων και
νηπιαγωγείων και να απαιτηθεί άμεσα να γεμίσουν τα τάγκια τους με
πετρέλαιο.

Β) Να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου προκειμένου να
ενισχυθούν τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία για αν αντιμετωπίσουν
τις άλλες λειτουργικές ανάγκες τους.

Γ) Να τονιστεί η ευθύνη της πολιτείας στη λειτουργία των σχολείων και
να μην απαιτούνται χρήματα απ΄ τους συλλόγους γονέων.

Θέμα 3ο :Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ την Παρασκευή 14/12/12 και ώρα 18:00
στο 11ο δημοτικό σχολείο.

Με θέματα :Α) Η συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 19/12/12

Β) Προγραμματισμός λειτουργίας και δράσης του συλλόγου.

Τα Δ.Σ είναι ανοιχτά στους συναδέλφους για να θέσουν οποιοδήποτε θέμα
τους απασχολεί.