Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑΟρίστηκε η ημερομηνία διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ΟΤΑ. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 13η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χίου. Στις εν λόγω εκλογές ψηφίζουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων, που είναι εγγεγραμμένοι στον οριστικό εκλογικό κατάλογο των μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΟΤΑ και θα ψηφίσουν αυτούς που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα των μονίμων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΟΤΑ, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο οι οποίοι είναι:
1. Ιωάννης Στρουμπάκης του Πέτρου υπάλληλος Δήμου Χίου
2. Πεντάκης Παναγιώτης του Αντωνίου »
3. Συνδυασμός «ΛΑΣ-ΟΤΑ» αποτελούμενος από:
α) Γατανά Σοφία του Χριστοφόρου υπάλληλος του Δήμου Χίου
β) Γκιουβέτση Αγγελική του Κωνσταντίνου υπάλληλος του ΝΠΔΔ
γ) Λιόλιου Δήμητρα του Σωτηρίου » και
δ) Μαυρέλου Θεοδώρα του Αγαπητού υπάλληλος του Δήμου Χίου
και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτούς που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΟΤΑ, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι οποίοι είναι:
1. Βίγκα Γεωργία του Ιωάννη υπάλληλος του Δήμου Χίου
2. Καλλιμώρος Πέτρος του Αναστασίου » και
3. Κατιμερτζή Ειρήνη του Νικολάου σχολική φύλακας του Δήμου Χίου