Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΝΑΥΛΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟ - ΣΑΜΟ - ΑΘΗΝΑ

Ο Δήμος Χίου και ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσουν από κοινού δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη
προσφορά, η οποία θα προκύπτει από την χαμηλότερη συνολική τιμή ανά πτήση σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το
άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών για την «Ανάθεση σε ιδιωτικό
αερομεταφορέα την εκτέλεση έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων για την γραμμή Αθήνα – Χίο –
Σάμο – Αθήνα σε μια πτήση» στα πλαίσια της μεταξύ τους συναφθείσας Προγραμματικής
Σύμβασης από 19/9/2013, με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, περίληψη διακήρυξης κλπ) από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chioscity.gr ή να
τα παραλάβουν από την έδρα της υπηρεσίας στην οδό Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271350803, FAX επικοινωνίας 2271044393.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Ανδρέα Λοΐζου του Δημαρχιακού Καταστήματος
του Δήμου Χίου, οδός Δημοκρατίας 2, στις 23/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ.

4. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελληνικοί αερομεταφορείς που
διαθέτουν άδεια λειτουργίας (AOC) σε ισχύ και έναρξη επιτηδεύματος για τις σχετικές
υπηρεσίες, με αεροσκάφη που είναι ενταγμένα στο AOC τους (wet lease δεν επιτρέπεται).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.000
€ και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις δημοτικού προϋπολογισμού των Δήμων Χίου και
Σάμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.


Χίος 15/10/2013
Ο Δήμαρχος ΧίουΠολύδωρος Λαμπρινούδης

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ἀρ. Πρωτ.: 3026
Ἀρ. Διεκπ.: 1011
Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἀπό τῆς ἐφαρμογῆς τῆς χειμερινῆς ὥρας (27-10-2013) μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2013, θά εἶναι:
Ἑσπερινός                                                                                     ὥρα   4.30 μ.μ.
Ὄρθρος                                                                                             "       7.00 π.μ.
Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2014 ἕως 2ας Μαρτίου 2014:
Ἑσπερινός                                                                                     ὥρα    5.00 μ.μ.
Ὄρθρος                                                                                             "       7.00 π.μ.
Πρός τούτοις, διά μίαν εἰσέτι φοράν, παραγγέλομεν, ὅπως τηρῆτε ἐπακριβῶς τό Ὡρολόγιον Πρόγραμμα ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ δέ Ἀπόλυσις τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς νά μήνπραγματοποιῆται πρό τῆς 9.40 π.μ., εἰς περίπτωσιν δέ ὑπάρξεως καί Ἱεροῦ Μνημοσύνου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, περί τήν 10.00 π.μ.
Εὐνόητον εἶναι, ὅτι, κατά τάς ὥρας τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινός κ.λ.π.), δέν θά ὁρίζωνται ἄλλαι Ἱεροτελεστίαι, οἱ δέ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν νά κρούωνται ἀκριβῶς κατά τάς ὡς ἄνω ὥρας καί οὐχί ἐνωρίτερον ἤ ἀργότερον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ , ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 - 2014


Α' ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική2/11/2013Σάββατο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΕΟΦΠΦ
--
2η Αγωνιστική9/11/2013Σάββατο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΕΟΦΠΦ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
--
3η Αγωνιστική 16/11/2013   Σάββατο
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΕΟΦΠΦ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΟΚ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
--
4η Αγωνιστική23/11/2013Σάββατο
ΠΑΟΚ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΕΟΦΠΦ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΝΟ ΧΙΟΥ
--
5η Αγωνιστική30/11/2013Σάββατο
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΠΑΟΚ
ΕΟΦΠΦ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
--
6η Αγωνιστική7/12/2013Σάββατο
ΠΑΟΚ-ΕΟΦΠΦ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
--
7η Αγωνιστική14/12/2013Σάββατο
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΟΦΠΦ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
--
8η Αγωνιστική21/12/2013Σάββατο
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΑΟΚ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΟΦΠΦ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
--
9η Αγωνιστική4/1/2014Σάββατο
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΠΑΟΚ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΟΦΠΦ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
--
10η Αγωνιστική 11/1/2014Σάββατο
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΕΟΦΠΦ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
--
11η Αγωνιστική18/1/2014Σάββατο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΟΦΠΦ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
--
Β' ΓΥΡΟΣ 
12η Αγωνιστική25/1/2014Σάββατο
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΟΚ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΕΟΦΠΦ-ΝΟ ΧΙΟΥ
--
13η Αγωνιστική1/2/2014Σάββατο
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΟΦΠΦ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΠΑΟΚ
--
14η Αγωνιστική8/2/2014Σάββατο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΟΦΠΦ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΠΑΟΚ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
--
15η Αγωνιστική15/2/2014Σάββατο
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΠΑΟΚ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΟΦΠΦ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
--
16η Αγωνιστική22/2/2014Σάββατο
ΠΑΟΚ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΕΟΦΠΦ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
--
17η Αγωνιστική1/3/2014Σάββατο
ΕΟΦΠΦ-ΠΑΟΚ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
--
18η Αγωνιστική5/3/2014Τετάρτη
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΕΟΦΠΦ
ΠΑΟΚ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
--
19η Αγωνιστική 22/3/2014Σάββατο
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΠΑΟΚ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΟΦΠΦ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
--
20η Αγωνιστική29/3/2014Σάββατο
ΠΑΟΚ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΕΟΦΠΦ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
--
21η Αγωνιστική2/4/2014Τετάρτη
ΕΟΦΠΦ-ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΑΟΚ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
--
22η Αγωνιστική12/4/2014Σάββατο
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΠΑΟΚ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΟ ΧΙΟΥ
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -ΕΟΦΠΦ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  -ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

                                                   noxiou.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ - 17/10/2013

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Γενναδίου και Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
·        Ενημέρωση από τον πρόεδρο Κ. Ασκούνη για τρέχοντα θέματα

·        Κρατικός προϋπολογισμός έτους 2014
Εισηγητές: Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
Ρ. Γκέκας, διευθύνων σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

·        Συζήτηση για τα σχέδια νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
α) «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης»
β) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
Εισηγητές: Γ.  Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Α. Λαγουδάκη, σύμβουλος ΚΕΔΕ

Δ. Μπαϊρακτάρης, σύμβουλος ΚΕΔΕ

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Τ.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ


Η ΠΟΕ-ΟΤΑ προειδοποιεί την κυβέρνηση με αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που επιμένει σε διαθεσιμότητες και απολύσεις από το χώρο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι συνεχείς διαρροές από τα συστημικά Μ.Μ.Ε. και Υπουργούς της συγκυβέρνησης για την τύχη όσων εργαζομένων που έχουν βρεθεί σε διαθεσιμότητα (Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί), συνιστούν στοχοποίηση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχέδιο για νέες απολύσεις.
Αυτό σημαίνει ότι και στο 3ο κύμα διαθεσιμότητας 12.500 Δημοσίων Υπαλλήλων (Δεκέμβριος 2013) τη μεγαλύτερη συμμετοχή θα έχουν και πάλι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ενόψει του 3ου κύματος ξεκίνησαν οι διαρροές για κατάργηση βασικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. όπως η καθαριότητα κ.λπ.
Το σχέδιο τους είναι ξεκάθαρο και το έχουμε ξαναδεί. Θέλουν με αυτή την επικοινωνιακή τακτική να μας αποπροσανατολίσουν και να βάλουν τον κλάδο στην τακτική του «διαίρει και βασίλευε», ώστε πιο εύκολα και κομμάτι-κομμάτι να οδηγήσουν χιλιάδες συναδέλφους στην απόλυση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οριστική διάλυση.
Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκυβέρνηση εφαρμόζει την τακτική του κανιβαλισμού. Κανένας κλάδος και καμία κατηγορία δεν εξαιρείται απ’ αυτή. Το πρόβλημα δεν είναι πότε και πως θα καταργηθεί μια υπηρεσία ή πότε θα έρθει και η δική μας σειρά. Το ζήτημα είναι πώς μέσα από την καθημερινή και οργανωμένη πάλη μας να ανατρέψουμε τους απάνθρωπους σχεδιασμούς τους.
Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που οι αιρετοί για άλλη μια φορά με την ανοχή τους στην πολιτική των μνημονίων θεωρούν δεδομένη τη νέα περικοπή των πόρων, μέσω του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2014, ενώ με την προσχηματική αξιολόγηση Δομών και του Ανθρώπινου Δυναμικού προετοιμάζουν την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προωθώντας και την ίδρυση των «σωτήριων» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή προειδοποιεί την κυβέρνηση, τα κόμματα που την στηρίζουν και τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές ότι, με αποφασιστικότητα, ενότητα και τη δυναμική που έχει επιδείξει ο κλάδος μας, σε συντονισμό με άλλες κατηγορίες των εργαζομένων όχι μόνο θα καταργήσει στην πράξη τις απολύσεις-διαθεσιμότητες αλλά και θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές.
aftodioikisi.gr

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ : ΜΕΤΡΑ Ή ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ , ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ


Επιστρέφοντας από το Λουξεμβούργου, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας μεταφέρει στην κυβέρνηση το μήνυμα ότι οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης αρνούνται την πολιτική διαπραγμάτευση και παραπέμπουν την ελληνική πλευρά στους επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικας, στους «υπαλλήλους τεχνοκράτες».
Οι πιέσεις που δέχθηκε ήταν έντονες και αφορούν τη λήψη μέτρων λιτότητας τουλάχιστον 2 δισ ευρώ για το 2014, πέρα από τα 6-7 δισ ευρώ για τη διετία 2015-2016 που αφορούν την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο ίδιος εξήγησε ότι νέα μέτρα δεν περνούνα από την παρούσα Βουλή, έλαβε την κοφτή απάντηση, «τότε κάντε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις».
Δεν ήταν μόνο ο Γ. Ασμουσεν της ΕΚΤ αλλά και ομόλογοί του όπως ο Γάλλος ΥΠΟΙΚΟ Π. Μοσκοβισί που έθεσαν θέμα ατολμίας και αναποτελεσματικότητας στις διαρθρωτικές αλλαγές, θέτοντας ειδικά θέμα δυσλειτουργίας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και καθυστερήσεων στην αναδιάρθρωση του Δημοσίου, όπως την εννοούν οι πιστωτές, δηλαδή κυρίως ως συρρίκνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε ευθέως και επίμονα το θέμα των 4.000 απολύσεων που εκκρεμούν μέχρι το τέλος του χρόνου και έγινε σαφές ότι οι απολυμένοι της ΕΡΤ δεν αναγνωρίζονται ως απολυμένοι, ενώ σε εκκρεμότητα μένει η τύχη των εργαζόμενων σε ΕΑΣ-ΕΛΒΟ-ΛΑΡΚΟ.
Σήμερα ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Ευρωζώνης Τόμας Βίζερ επισκέπτεται την Αθήνα και θα έχει εντατικές συνομιλίες για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων που θα επιτρέψουν την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ ευρώ (διαθεσιμότητα, κώδικας δικηγόρων, αποπληρωμή κρατικών χρεών σε ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, αναδιάρθρωση ΕΑΒ-ΕΛΒΟ-ΛΑΡΚΟ). Ανάλογα με το σημείο στο οποίο θα φτάσουν οι συζητήσεις, θα αποφασιστεί πότε θα επιστρέψουν εδώ οι Π. ΤόμσενΜ. Μορς και Κ. Μαζούχ.
aftodioikisi.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ«ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;»


Αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα, τότε στον νεο-οθωμανιστή Ερντογάν παραδίδεται σταδιακά ο αντεθνικός εκτουρκισμός της Θράκης, μετά την αψυχολόγητη και ανεκδιήγητη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για μείωση των Ελληνόφωνων μαθημάτων που γίνονται στα μειονοτικά σχολεία και την κάλυψή τους με μαθήματα στην...τουρκική γλώσσα(!!!) από Τούρκους(!!!) καθηγητές που έρχονται από την Τουρκία(!!!)

Αυτό καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στα εθνικά θέματα της Θράκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας «Ας μιλήσουμε επιτέλους» kostasxan.blogspot.gr, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «με την απόφασή τους αυτή οι «ινστρούχτορες» της Ελληνικής Παιδείας αυξάνουν το μέγεθος του υφιστάμενου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα μουσουλμανόπαιδα της Θράκης και λειτουργούν ως τα καλύτερα «εργαλεία» της Τουρκίας για την αύξηση του τουρκισμού και της γενικότερης επίδειξης ισχύος της Άγκυρας στη Θράκη μας».

«Υπάρχει συναίσθηση της εθνικής ευθύνης στο υπουργείο Παιδείας ή οι πολιτικοί - και μη - προϊστάμενοί του έχουν αποδεχθεί την αντικατάσταση του ρόλου της Παιδείας με «αργύρια» που εξοικονομούνται, ενώ την ίδια στιγμή οι άνθρωποι στην Θράκη μεταβάλλονται σε ψυχρούς αριθμούς και παραδίδονται αργά αλλά σταθερά στις ορέξεις της Άγκυρας;», ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά ενημέρωση για τα χρήματα που θα «εξοικονομηθούν» από την ελλιπή παρεχόμενη Ελληνική εκπαίδευση στα μουσουλμανόπαιδα.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κύριε Υπουργέ,

Από δημοσίευμα του εν Θράκη ιστολογίου  kostasxan@blogspot.com, που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Τερζής, πληροφορούμαι πως «με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δόθηκε εντολή για μείωση των Ελληνόφωνων μαθημάτων που γίνονται στα μειονοτικά σχολεία, πιθανότατα λόγω οικονομικών δυσκολιών στην πληρωμή του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «αυτά τα «κενά» θα καλυφθούν με μαθήματα στην...τουρκική γλώσσα(!!!) από Τούρκους(!!!) καθηγητές που έρχονται από την Τουρκία(!!!) και που λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη της Τουρκίας και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Άγκυρας στην περιοχή της Ελληνικής Θράκης!

Με αυτή την απόφασή τους οι «ινστρούχτορες» της Ελληνικής Παιδείας αυξάνουν το μέγεθος του υφιστάμενου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα μουσουλμανόπαιδα της Θράκης και λειτουργούν ως τα καλύτερα «εργαλεία» της Τουρκίας για την αύξηση του τουρκισμού και της γενικότερης επίδειξης ισχύος της Άγκυρας στη Θράκη μας».

Κατόπιν τούτου ερωτάσθε, με τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα:

1.Με πόσα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την ελλιπή παρεχόμενη Ελληνική εκπαίδευση στα μουσουλμανόπαιδα θα κατορθώσουν οι κυβερνώντες να σώσουν την χώρα;

2. Πώς μπορούν να διανοούνται οι καρεκλοκένταυροι των Αθηνών την οποιαδήποτε διάσωση της χώρας, όταν παραδίδουν στο νέο-οθωμανιστή Ερντογάν τη δυνατότητα εκτουρκισμού ενός μέρους των κατοίκων της Θράκης και επί της ουσίας αυξάνουν την διείσδυση της τουρκικής γλώσσας αλλά και επιρροής στην Θράκη;

3.Υπάρχει συναίσθηση της εθνικής ευθύνης στο υπουργείο Παιδείας ή οι πολιτικοί - και μη - προϊστάμενοί του έχουν αποδεχθεί την αντικατάσταση του ρόλου της Παιδείας με «αργύρια» που εξοικονομούνται, ενώ την ίδια στιγμή οι άνθρωποι στην Θράκη μεταβάλλονται σε ψυχρούς αριθμούς;

4. Είναι δυνατόν να μπαίνει στη λογική του οποιουδήποτε Έλληνα και ελληνίδας ότι η περιοχή αφήνεται αργά και σταθερά στις ορέξεις της Άγκυρας, που σημαίνει σε κατάσταση αμφιβόλου εθνικής κυριαρχίας; ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ.

5.Τέλος, έχετε σκεφθεί αν τα τουρκικά θα πρέπει να διδάσκονται ως ξένη γλώσσα, όπως μου έχουν προτείνει, να σας ρωτήσω, πολλοί Πομάκοι;

Ο Ερωτών Βουλευτής


Τέρενς-Νικόλαος ΚουίκΣΕ ΠΕΝΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ


Σε τέσσερα υπουργεία (υπηρεσίες) θα τοποθετηθούν οι 3.000 δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr:
-1.500  έως 1.600 θα τοποθετηθούν στην Ελληνική Αστυνομία
-700 στα Σωφρονιστικά Καταστήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης
-350 έως 400 στις υπηρεσίες ιθαγένειας – «one stop shop» του υπουργείου Εσωτερικών
-200 έως 250 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών
-30 έως 50 στις υπηρεσίες δίωξης του παραεμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.
Τα κριτήρια
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως ορίζεται στα πρόσθετα προσόντα της ΚΥΑ που υπεγράφη από τους κυρίους Μητσοτάκη και Δένδια στην ΕΛ.ΑΣ. θα μετακινηθούν:
1)    οι κάτω των 45 ετών
2)    Αυτοί που θα περάσουν τα ψυχομετρικά τεστ
3)  Όσοι έχουν υπηρετήσει έφεδροι αξιωματικοί ή στις ειδικές δυνάμεις που θα λάβουν πρόσθετα μόρια (10).
4) Oι άνδρες  που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έχουν ύψος τουλάχιστον 1.7, ενώ  οι γυναίκες άνω του 1.67
Ανάλογα προσόντα απαιτούνται και για τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης ως εσωτερικοί και εξωτερικοί φρουροί των σωφρονιστικών καταστημάτων. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν θα περάσουν ψυχομετρικά τεστ.
Τέλος, όσοι έχουν πτυχία Οικονομικών και Πληροφορικής θα μετακινηθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
aftodioikisi.gr

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ... 500 ΧΛΜ ΓΙΑ 15 "ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ" ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ


Πάνω από 500 χιλιόμετρα (από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα) καλούνται να μετακινηθούν 15 «διαθέσιμες» νοσηλεύτριες σύμφωνα με τους πίνακες του ΑΣΕΠ για τους 1.665 υπαλλήλους των νοσοκομείων που εντάχθηκαν στην κινητικότητα. Αυτό καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, ζητώντας από το υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει την απόφαση.
«Οι νοσηλεύτριες έχουν δύο επιλογές: Ή να αποδεχτούν τη θέση καταρρέοντας οικογενειακά και οικονομικά ή να παραιτηθούν. Πώς μπορούν άλλωστε με 800 ευρώ μισθό το μήνα έχοντας μεγάλες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις να συντηρούν δύο σπίτια;», θέτει το ερώτημα η Ομοσπονδία.
Ζητά, δε, να μετακινηθούν οι εν λόγω νοσηλεύτριες σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού.
Να σημειωθεί ότι γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Πολυκλινική, Δυτικής Αττικής, Πατησίων, Αμ. Φλέμιγκ, 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Σισμανογλείο, Αγ.Σάββας και Αττικόν, αντιδρώντας στις καταργήσεις τμημάτων νοσοκομείων και στην κινητικότητα υγειονομικού προσωπικού πραγματοποιούντετράωρη στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και συγκέντρωση στις 12.00 στο υπουργείο Υγείας, πραγματοποιούν αύριο

aftodioikisi.gr