Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΑ, 11/3/2013


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 11/03/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ& ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Κυριάκος Βάσος Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κυριάκος Βάσος Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΗΜΝΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( επέκταση βασικής εφαρμογής και εφαρμογής 3 στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ RAM ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:7ο ΑΣΚΗΣΗ η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΚΑΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Ο.Σ.Κ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ >>.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΤΡΙΤΗ , 12/3/2013


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 12/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:45 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
Παρουσίαση: κα Μ.Α. Ευστρατίου και κ. Β.Μπακόπουλος Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ:2ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ. >>.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κα Αγγελική Πολιτάκη Πρόεδρος της ΕΠΠΕ του έργου.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΞΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΏΝ ΣΤΟΝ Κόλπο Καλλονής Λέσβου >>.
Εισηγητής: κ. Μιχάλης Σαχσαμάνογλου Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κράκαρης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΧΙΟΥ

Α' Κατηγορία
1ηΑ.Π.Ο. Κανάρης 57
2ηΑ.Π.Σ Ατρόμητος53
3ηΠ.Ο Δάφνη52
4ηΑ.Σ Όμηρος46
5ηΑ.Ε Καλαμωτής36
6ηΑ.Π.Π.Σ Ηρακλής28
7ηΑ.Ο Βαρβασιακός28
8ηΑ.Ο Πύργος27
9ηΑ.Π.Ε Μικρασιατική27
10ηΑ.Π.Σ Λαίλαπας23
11ηΑ.Ο Άτλας20
12ηΑ.Ο Ελάτα18
13ηΠ.Α.Ο Καρυών 9 
14ηΣ.Ι.Φ.Ι Κοφινάς 5

 

Β ' Κατηγορία
1ηΕ.Φ.Κ  Ποσειδών52
2ηΑ.Ε Κυβέλη/Λέων46
3ηΑ.Ο Αναγέννηση44 
4ηΑ.Ο Λέων Αφροδισίων36
5ηΑ.Ο Θύελλα36 
6ηΑ.Ε Χίου/Βροντάδου24
7ηΑ.Σ.Λ.Σ Ένωση24
8ηΑ.Ο Πανοινούσσιος18
9ηΠανεπιστήμιο17 
10ηΠ.Α.Σ Κλασσικό και Μίνι12
11ηΚ.Ε.Α.Σ Φάρκαινα12
12ηΠ.Ο Δόξα11
13ηΠ.Ο Ερασιτέχνης 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΣ ΧΙΟΥ (5/3/2013)

Ημερ/νία 
ωρα
ΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενηΔιαιτητήςΑ΄ΒοηθόςΒ΄Βοηθός
06/03/2013
15:30
ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣΑ΄ κατηγορίαςΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑ΄ κατηγορίας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
06/03/2013
17:00
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣΒ΄ κατηγορίαςΦΑΡΚΑΙΝΑΒ΄ κατηγορίαςΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

OΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΣ ΧΙΟΥ Ο αγώνας β΄ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Πανοινούσσιος - Φάρκαινα θα διεξαχθεί στις 06/03/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ. στο γήπεδο των Οινουσσών.

Ο αγώνας β΄ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Πανοινούσσιος - Δόξα θα διεξαχθεί στις 20/03/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μμ. στο γήπεδο των Οινουσσών.

Ο αγώνας β΄ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Θύελλα - Α.Ε Χίου/Βροντάδου θα διεξαχθεί στις 17/03/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30 μμ. στο γήπεδο της Ε.Π.Σ Χίου..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝΣχετικά με το θέμα της Ιαματικής πηγής των Αγιασμάτων αναφέρουμε τα εξής:
Διαχειριστής της ιαματικής πηγής Αγιασμάτων είναι η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., προς την οποία παραχωρήθηκαν σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλλε αίτηση στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αναγνώριση της πηγής, τον Σεπτέμβριο του 2011.
Στις 8/3/2012, ο Σύνδεσμος Ιαματικών πηγών μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη εκπονηθεί η Α' φάση της υδρογεωλογικής μελέτης και για να προχωρήσουν στη Β' και Γ' φάση αυτής, όπως και στη μελέτη ιατρικής τεκμηρίωσης, απαιτείται να γίνουν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της πηγής.
Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ με δική της δαπάνη ανέλαβε τη διεξαγωγή των παραπάνω αναλύσεων, που έγιναν τον Ιούνιο του 2012 και τα αποτελέσματα εστάλησαν στον Σύνδεσμο για συνέχιση των ενεργειών από την πλευρά του.
Σε πρόσφατη επικοινωνία της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος και συγκεκριμένα με την κυρία Πεταλα, ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω:
Για να παραλάβουμε την γεωλογική μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από το Σύνδεσμο, θα πρέπει να προβούμε σε αναλύσεις του νερού κατά την υγρή περίοδο που είναι αυτή που διανύουμε. Ήδη, η Διοίκηση της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ασχολείται με το θέμα και θα διεκπεραιωθεί σύντομα.
Με την αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στο Σύνδεσμο, θα μας αποσταλεί η γεωλογική μελέτη. Μαζί της θα μας αποστείλουν και την ιατρική τεκμηρίωση.
Εμείς στην συνέχεια θα πρέπει να συντάξουμε τοπογραφικό της περιοχής των λουτρών.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στον ΕΟΤ, ο οποίος εκδίδει την αναγνώριση της ιαματικής πηγής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια, τόσο η Διοίκηση της Προμηθευτικής, όσο και ο Δήμος Χίου, είμαστε σε στενή επαφή με τον καθηγητή υδρογεωλογίας του ΑΠΘ κ. Ζήση Αγγελίδη, που έχει αναλάβει την εκπόνηση των μελετών για την αναγνώριση της πηγής. Δεδομένου, όμως, ότι το πρόβλημα της αναγνώρισης αφορά όλες τις ιαματικές πηγές της χώρας και το επιστημονικό δυναμικό που διατίθεται από τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών δεν επαρκεί, προκαλούνται καθυστερήσεις με ευθύνη του Συνδέσμου.
Μετά από πολλές παραινέσεις, ο κ. Αγγελίδης επισκέφτηκε την ιαματική πηγή τον Οκτώβριο, όπου ξεκίνησε κάποιες εργασίες για την καλλιέργεια της, αφήνοντας την όμως για τον προσεχή Απρίλιο, λόγω περιορισμού του διαθέσιμου χρόνου από τον ίδιο και αφού μας διαβεβαίωσε ότι οι προθεσμίες που προβλέπονταν στο Ν. 3498/2006 θα παρατεινόταν για ένα χρόνο.
Μάλιστα, κατά την παραμονή του στη Χίο, συναντήθηκε με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου κ. Τσακό και συζήτησαν με λεπτομέρεια το απαιτούμενο έργο και την τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί για την καλλιέργεια της πηγής.
Πραγματικά, οι προθεσμίες παρατάθηκαν με το Ν. 4049/2012 για ένα έτος, δηλαδή μέχρι 31/12/2013.
Στην παρούσα φάση, περιμένουμε τον κ. Αγγελίδη να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες του ταξιδιού του στη Χίο, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι έτοιμη να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα, στα πλαίσια έργου αυτεπιστασίας για την καλλιέργεια της ιαματικής πηγής.
Σημειώνεται, ότι τόσο ο Δήμος Χίου, όσο και η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα της αναγνώρισης της ιαματικής πηγής, όπως επίσης και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή.
Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, όσον αφορά την αναγνώριση της πηγής, κατανοώντας ταυτόχρονα τις καθυστερήσεις που οφείλονται στην πίεση που δέχεται στην παρούσα φάση ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών.

ΑΠΟ 11/3/2013 ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥΕνημερώνουμε τους δημότες μας, που έχουν υποβάλει αίτηση για υλοτόμηση έως 31/1/2013, ότι μπορούν από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013, να παραλαμβάνουν τις άδειες τους από τη Δ/νση Δασών Χίου, υπό την επίβλεψη της οποίας, έχουν τη δυνατότητα να υλοτομούν - 3 τόνους έκαστος - από τα δημοτικά δάση για ατομική χρήση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου.
Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Δασών στο τηλέφωνο: 22710-43333.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΙΩΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝΔιαπιστώνουμε ότι η Χίος δεν προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να προμηθευτεί, ως αναμνηστικά αντικείμενα χρηστικά ή διακοσμητικά (μικρών διαστάσεων, μικρού όγκου, ελάχιστου βάρους), με αξία καλλιτεχνική και προσιτή τιμή, εκτός από τα αναλώσιμα (ποτά, γλυκά, μαστίχα, τυριά κ.λ.π.).
Θεωρούμε ότι βασικό ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση των καλλιτεχνών της Χίου για ατομική ή ομαδική δράση, με στόχο την παραγωγή αντικειμένων (ζωγραφικών, κεραμικών, χαρακτικών, αγιογραφίας, μεταξοτυπίας ξυλόγλυπτων), που θα θυμίζουν Χίο και θα παραπέμπουν στις ιδιαιτερότητές της (Ανάβατος, Νέα Μονή, 'Ομηρος, Σφίγγα, αρχοντικά Κάμπου, Πυργούσικα ξυστά, μαστιχοφόρος σκίνος, εμπορική ναυτιλία, παραδοσιακά Μεσαιωνικά Χωριά Θρησκευτικά ή άλλα Μνημεία) με αντικείμενα (ζωγραφικά, κεραμικά, χαρακτικά, αγιογραφία, μεταξοτυπία ξυλόγλυπτα κ.λ.π.) και τα οποία θα πωλούνται σε προσιτή τιμή.
Για τη διάθεση αυτών των έργων θα πρέπει να επιδιωχθεί συνεργασία με τους επαγγελματίες τουριστικού προϊόντος(ξενοδόχους, εμπόρους, ξεναγούς, τουριστικούς πράκτορες κ.λ.π.), ώστε να επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα σημεία έκθεσης και πώλησης αυτών των αντικειμένων, τα οποία θα προβάλουν το νησί και θα αποφέρουν συμπληρωματικό εισόδημα στους καλλιτέχνες της Χίου και σε άλλους επαγγελματίες.
Για τον σκοπό αυτό απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους Χιώτες καλλιτέχνες να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, η οποία συνδυάζει την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, παράλληλα με τη δημιουργία αυθεντικών χιώτικων έργων και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τηλέφωνο: 22713-50869 και στο e-mail: mound1@otenet.gr μέχρι 22 Μαρτίου 2013.
Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες για να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΗΦΗ


Το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΗΦΗ είχε φέρει πρόσφατα, με σχετική Ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος, εκφράζοντας την ανάγκη στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ειδικά στην περίοδο κρίσης που διανύουμε.
Με απάντησή του, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στις 25 Φεβρουαρίου, ενημερώνει ότι: «για τη συνέχιση της δράσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης προς τη Δικαιούχο Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για ένταξη νέου έργου που αφορά σε παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρία από τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες αντίστοιχα».
Επίσης, σε συνέχεια της επικοινωνίας με υπηρεσιακούς παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου, ο βουλευτής ενημερώνει ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για σχετική ρύθμιση, που θα αφορά τους εργαζόμενους από την ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους μέχρι την ημερομηνία της προκήρυξης για συνέχιση του προγράμματος.

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ
Τις έντονες ενστάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για την απορρόφηση του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών που εδρεύει στο Καρλόβασι Σάμου από το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεταφέρει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Τέρενς Κουίκ, «η ένωση των δύο Τμημάτων, θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα λανθασμένη επιλογή, καθώς ενδεχόμενη απορρόφηση του ΣΑΧΜ από το Τμήμα Μαθηματικών, εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές στρεβλώσεις και να εμφανιστούν παθογένειες».

Όπως επισημαίνει και ο Διευθυντής του Τμήματος κ. Στυλιανός Γεωργίου, «το Τμήμα δεν είναι συγγενές με το Τμήμα Μαθηματικών αφού οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ9  Οικονομολόγων και εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε αντίθεση με τους αποφοίτους Μαθηματικών Τμημάτων. Αν τα τμήματα ήταν συγγενή, κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τέρενς Κουίκ, ήταν ο μοναδικός Βουλευτής που επισκέφθηκε το υπό συγχώνευση Τμήμα και μίλησε με εργαζόμενους, καθηγητές και φοιτητές.

ΣΥΡΙΖΑ :"ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΥ«Δεν ιδρώνει το αυτί της Κομισιόν» ούτε από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των νησιών για την κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΥ, ούτε από τον μεγάλο κίνδυνο της αδυναμίας άσκησης φορολογικού ελέγχου στα νησιά με μεγάλα εισοδήματα και έντονη τουριστική δραστηριότητα (π.χ., Μύκονος), σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή απάντηση του Όλι Ρεν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του Νίκου Χουντή, για τις καταργήσεις στις νησιωτικές περιοχές.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, σε ερώτησή του, έθετε το θέμα της έντονης απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών και των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει η κατάργηση των ΔΟΥ στις ζωές χιλιάδων νησιωτών, αφού «θα είναι υποχρεωμένοι να ταλαιπωρούνται με πολυέξοδες μετακινήσεις προς τις μητροπολιτικές ΔΟΥ» και τόνιζε ακόμη ότι είναι πιθανή η αύξηση της φοροδιαφυγής στα νησιά με «έντονη τουριστική κίνηση και οικονομική δραστηριότητα», όπου μια τέτοια απόφαση «καταργεί επί της ουσίας τον φορολογικό έλεγχο και δημιουργεί μια ειδική οικονομική ζώνη φοροαπαλλαγής και ασυδοσίας».
Στην απάντησή της η Κομισιόν, αφού δηλώνει ότι «δεν υπάρχει πρόθεση (!!!) δημιουργίας ανισότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες για τους κατοίκους των νησιών», απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ιδέα διατήρησης κάποιων ΔΟΥ (έστω σε νησιά με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως πχ Μύκονος, Σαντορίνη κ.α.). Στη συνέχεια της απάντησής της η Κομισιόν, αναφέρει γενικόλογα ότι «οι ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές συνηγορούν υπέρ ενός βελτιωμένου δικτύου τοπικών εφοριών, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τηλεφωνικά κέντρα για τη διευκόλυνση των επαφών με τους φορολογούμενους, και ένα καλό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ειδικευμένες ομάδες ελέγχου και είσπραξης να αναζητούν τους φορολογούμενους που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους».
Απάντηση του Όλι Ρεν εξ ονόματος της Επιτροπής (21.2.2013)Η αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, που άρχισε στις αρχές του 2011, έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αναδιοργάνωση αυτή αποβλέπει στη συγκέντρωση και τη συγχώνευση των τοπικών φορολογικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, περιορίζοντας περίπου σε 120 τον συνολικό αριθμό των εφοριών (ΔΟΥ) που θα παραμείνουν σε λειτουργία[1], χωρίς ασφαλώς να υπάρχει πρόθεση δημιουργίας ανισότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες για τους κατοίκους των νησιών. Έχει ήδη δρομολογηθεί μεγάλη επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία τοπικών σημείων επαφής για την παροχή συνδρομής στους φορολογούμενους (κυρίως για τη συμπλήρωση της δήλωσης). Επιπλέον, η απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πιθανό να μειώσει την ανάγκη για επαφές με τη φορολογική διοίκηση.
Όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές συνηγορούν υπέρ ενός βελτιωμένου δικτύου τοπικών εφοριών, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τηλεφωνικά κέντρα για τη διευκόλυνση των επαφών με τους φορολογούμενους, και ένα καλό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ειδικευμένες ομάδες ελέγχου και είσπραξης να αναζητούν τους φορολογούμενους που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων διαμέσου της Ομάδας δράσης για την Ελλάδα, για να στηρίξει τη χώρα στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος και της φορολογικής διοίκησης, καθώς και για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
aftodioikisi.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Σύνταξη: Θοδωρής Πυλιώτης   

krakaris_manolisΕπίσκεψη στην περιοχή Πόδορα όπου λειτουργεί ο ΧΥΤΑ νότιας Χίου πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μανώλης Κράκαρης μαζί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Χίου Νίκο Μαρτάκη ώστε να εξετάσουν πιθανές άμεσες παρεμβάσεις στο δρόμο που οδηγεί στο ΧΥΤΑ.
Το έργο βελτίωσης του δρόμου, με προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ, έχει ήδη λάβει έγκριση δημοπράτησης από τη διαχειριστική αρχή και την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να εγκριθούν και τα τεύχη δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μέχρι τη δημοπράτηση όμως του έργου που υπολογίζεται να γίνει εντός του Απριλίου και την εγκατάσταση του εργολάβου, εξετάζεται το θέμα των διανοίξεων σε απότομες στροφές καθώς και η επίστρωση με κάποιο υλικό για να βελτιωθεί η βατότητα του δρόμου, μετά και τις βροχές του χειμώνα. Πιο δύσκολο πρόβλημα όμως που πρέπει να επιλύσει ο Δήμος Χίου δια του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νησιού, είναι η χωροθέτηση Σταθμού μεταφόρτωσης για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο ΧΥΤΑ.
era-aegean.gr

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
«Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Σε βάθος ενημέρωση για τις αδιερεύνητες πτυχές της υπόθεσης που αφορά στο διαγωνισμό-σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, ζητά με Ερώτησή του προς τον Αθανάσιο Τσαυτάρη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Όπως αποκαλύπτει ο τέως Βουλευτής και νυν επικεφαλής Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Λέσβου Σπύρος Γαληνός, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «ο διαγωνισμός  που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορούσε ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΠΩΣ, στην ανάδειξη ενός και μόνο αναδόχου πανελλαδικά, για προμήθεια και διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου συσκευασμένου σε φιάλες pet του ενός λίτρου και είχε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 4.500.000,00 €, πλέον ΦΠΑ».

Η ανάδοχος εταιρεία στο ύψος του προϋπολογισμού προσέφερε ποσότητα 1.337.200 λίτρων εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδο. Δηλαδή η τελική αξία κάθε συσκευασίας του ενός λίτρου κόστισε περί τα 3,37 ευρώ όταν την ίδια στιγμή η  τιμή παραγωγού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στη Λέσβο είχε καθοριστεί στο 1,90 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 0,3 βαθμών.

Αρκετοί από τους δικαιούχους του προγράμματος στη Λέσβο δικαίως διερωτήθηκαν γιατί δεν διατέθηκαν αγαθά προερχόμενα από το νησί, όπως ελαιόλαδο που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό λόγω της εξαιρετικής του ποιότητας.

«Είναι μέσα στις προθέσεις σας, στο προσεχές πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων να διεξαχθούν διαγωνισμοί ανάδειξης αναδόχων ανά Περιφέρεια;» ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά «να σταλεί ο φάκελος με τις διαδικασίες στον Εισαγγελέα, μαζί με τις φθηνότερες προσφορές που είχαν οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου».

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

Κύριε Υπουργέ,
Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και περιλαμβάνει βασικά  τρόφιμα για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Για το έτος 2012 συμπεριλήφθηκε η διάθεση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.
Όπως με ενημερώνει ο τέως Βουλευτής και νυν επικεφαλής Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Λέσβου Σπύρος Γαληνός, «ο διαγωνισμός  που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορούσε την ανάδειξη ενός και μόνο αναδόχου πανελλαδικά, για προμήθεια και διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου συσκευασμένου σε φιάλες pet του ενός λίτρου και είχε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 4.500.000,00 €, πλέον ΦΠΑ».
Ωστόσο, οι απαιτήσεις και οι εγγυήσεις του παραπάνω διαγωνισμού κατέστησαν αδύνατη τη συμμετοχή  συνεταιρισμών – ενώσεων παραγωγών σε μια εποχή που η δύσκολη οικονομική συγκυρία τους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.
Η ανάδοχος εταιρεία στο ύψος του προϋπολογισμού προσέφερε ποσότητα 1.337.200 λίτρων εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδο. Δηλαδή η τελική αξία κάθε συσκευασίας του ενός λίτρου κόστισε περί τα 3,37 ευρώ όταν την ίδια στιγμή η  τιμή παραγωγού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στη Λέσβο είχε καθοριστεί στο 1,90 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 0,3 βαθμών.
Αρκετοί από τους δικαιούχους του προγράμματος στη Λέσβο δικαίως διερωτήθηκαν γιατί δεν διατέθηκαν αγαθά προερχόμενα από το νησί, όπως ελαιόλαδο που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό λόγω της εξαιρετικής του ποιότητας.
Θεωρώ ότι εάν οι εν λόγω διαγωνισμοί είχαν πραγματοποιηθεί ανά Περιφέρεια, με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας αλλά λιγότερες γραφειοκρατικές και οικονομικές απαιτήσεις για τους υποψήφιους αναδόχους, θα είχε δοθεί η δυνατότητα προσφοράς ελαιολάδου από τοπικούς συνεταιρισμούς/ενώσεις σε ασφαλώς χαμηλότερη τιμή αφού σε πολλές των περιπτώσεων το κόστος μεταφοράς θα ήταν πολύ μικρό.
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
1.Είναι μέσα στις προθέσεις σας, στο προσεχές πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων να διεξαχθούν διαγωνισμοί ανάδειξης αναδόχων ανά Περιφέρεια;
2.Θα απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες;
3.Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, θα μειωθεί το κόστος της εγγύησης για συμμετοχή σε αντίστοιχους διαγωνισμούς;
Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ

"ENIΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ"


Στρατής Γδύσης        
Σ. Τσουρή 11, 1ος όροφος     Τηλ – fax: 2271-043497    Κινητό: 693-2666428
  

Χίος, 5/3/2013

Το μελετητικό γραφείο του ΣΤΡΑΤΗ ΓΔΥΣΗ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. από το ΕΣΠΑ» που δημοσιεύτηκε χτες, στη Θεματική ενότητα «Τουρισμός» δεν έχουν εφαρμογή τα κριτήρια διαχωρισμού με τις ενισχύσεις από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., δηλαδή σε ολόκληρη τη Χίο (ακόμα και σε περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ.) επιχορηγείται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων και συγκεκριμένα αυτοεξυπηρετούμενων (δωμάτια, διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις) και ξενοδοχείων μέχρι 3 αστέρων.
Με την ίδια τροποποίηση, είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, εφόσον διαθέτουν λιγότερες από 100 κλίνες.
Τέλος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι τις 10 Μαΐου 2013.

ΟΛΙ ΡΕΝ : ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤο θέμα της μνημονιακής υποχρέωσης της Ελλάδας για τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις από το Δημόσιο «είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης». Αυτό δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο Επίτροπος οικονομίας  Ο. Ρενμετά τη λήξη των εργασιών του Eurogroup, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της τρόικας.»
Aπό την πλευρά του ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι τα στοιχεία των αποχωρήσεων το 2011 και 2012, δείχνουν ότι ο στόχος για την περίοδο 2010-2015 θα υπερκεραστεί, ενώ προανήγγειλε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί ακόμη μερικές φορές με την τρόικα για το θέμα αυτό την τρέχουσα εβδομάδα. Πρόσθεσε δε ότι στις συζητήσεις με την Τρόικα τίθεται επίσης το θέμα της «καλύτερης ποιότητας» του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, καθώς «σκοπός είναι να έχουμε ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα».
Ο κ. Στουρνάρας ήταν σαφής όταν ρωτήθηκε ποιές είναι οι προαπαιτούμενες δράσεις για την έγκριση της δόσης του Μαρτίου: «Είναι δύο είπε:  η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.»
Ικανοποίηση Eurogroup για τα προαπαιτούμενα του Φεβρουαρίου
Σε ανακοίνωσή του το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων από τη χώρα το Φεβρουάριο.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Eurogroup για την Ελλάδα έχει ως εξής:
«Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο για το Φεβρουάριο και οι οποίες είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Τρόικας. Ειδικότερα, η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική έχει επικαιροποιηθεί, η οποία περιλαμβάνει τα τριετή ανώτατα όρια δαπανών για τα υπουργεία και για τον τομέα της υγείας.
Επιπλέον, το Eurogroup εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι εκτός από τις προαπαιτούμενες δράσεις, η Ελλάδα προετοίμασε μηνιαίους στόχους για τις βασικότερες δημόσιες επιχειρήσεις και με προοπτική να τις επεκτείνει σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή διασφαλίζει την περαιτέρω επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό σήμα ιδιοκτησίας του προγράμματος από την Ελλάδα.
Το Eurogroup καλωσόρισε ακόμη την εκταμίευση από τον EFSF της δόσης του Φεβρουαρίου, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του δεύτερου οικονομικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Το Εurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να διατηρήσουν το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα να εφαρμόσουν πλήρως τις συμφωνημένες προαπαιτούμενες δράσεις του Mαρτίου, ως προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης των επίσης 2,8 δισ. ευρώ».
aftodioikisi.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (DETROP) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου  «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά Προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013», η Περιφερειακή Ενότητα Χίου συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών (DETROP) Θεσσαλονίκης.
Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση ποιοτικών τοπικών διατροφικών προϊόντων από τις περιοχές συνεργασίας. Εταίροι οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε κοινό περίπτερο της Έκθεσης είναι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, ο Δήμος Σητείας Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου και η Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Κύπρου.

Η 22η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών – Μηχανημάτων – Εξοπλισμού Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον, συμμετέχουν πάνω από 400 εκθέτες από όλη την Ελλάδα και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση ποιοτικών τοπικών προϊόντων του νησιού μας. (http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=2398)  . Η διάρκεια της Έκθεσης είναι από 7 έως 10 Μαρτίου 2013, ώρες 11.00-19.00. 

Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με συμπατριώτες παραγωγούς τοπικών προϊόντων. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ : ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ... ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΩς απόλυση υπό το «μανδύα» της κινητικότητας – μετακίνησης χαρακτηρίζει υπάλληλος ΙΔΑΧ ΔΕ, που διαμένει στην Αθήνα με την οικογένειά του, σε επιστολή του στην aftodioikisi.gr, τη με ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-Ε07εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» (PDF | DOC |).
Αν επιλεγώ σε θέση που είναι μακριά από την οικογενειά μου, δε θα μπορέσω να πάω, και αναγκαστικά θα απολυθώ, υπογραμμίζει. Το ενδεχόμενο αυτό, να πάει δηλαδή μακριά από εκεί όπου έχει χτίσει τη ζωή του, τον αναγκάζει να «παραιτηθεί» της διαδικασίας κινητικότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή του σχέση. «Δεν είμαστε στρατιωτικοί να μετακινούμαστε ανά την επικράτεια, ούτε θίασοι να κάνουμε περιοδείες», λέει χαρακτηριστικά.
Η επιστολή του e-αναγνώστη της aftodioikisi.gr
«Διάβασα, λοιπόν, τη σχετική εγκύκλιο και η αλήθεια είναι ότι παραλίγο να με πείσετε ότι θα τοποθετηθώ και μάλιστα σε θέση της προτίμησής μου και –το πιο σημαντικό- δεν θα απολυθώ», σημειώνει ο e-αναγνώστης της ιστοσελίδας, απευθυνόμενος στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη.
Όμως, υπογραμμίζει, ρίχοντας μια δεύτερη ματιά για το εάν κρύβονται κάποιες παγίδες («δεν μπορεί ξαφνικά η κυβέρνηση να μας σκέφτηκε και να μας δίνει και τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη θέση την οποία θα καλύψουμε», λέει χαρακτηριστικά), εστίασε στην τρίτη παράγραφο στη σελίδα 8 (σε μορφή DOC) η οποία αναφέρει τα εξής: «Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν τη θέση της προτίμησής τους, επειδή σ’ αυτή διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, θα διατεθούν σε κενές θέσεις, με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στον οικείο Πίνακα Θέσεων, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν».
Το σενάριο και η οριστική αποχώρησή του από το Δημόσιο
Στην επιστολή του, ο e-αναγνώστης παραθέτει ένα σενάριο, που αφορά τόσο στον ίδιο όσο και σε δεκάδες άλλους ΙΔΑΧ ΔΕ, το οποίο ουσιαστικά τους ωθεί εκτός Δημοσίου, με το δεδομένο ότι -όπως έχει δηλώσει ο υπουργός- εάν κάποιος δεν πάει στη θέση που μετατάχθηκε απολύεται.
«Ακούστε λοιπόν το εξής σενάριο», λέει και αναλύει: «Θα δηλώσω θέσεις στο Νομό Αττικής γιατί στην Αθήνα γεννήθηκα, στην Αθήνα μεγάλωσα, στην Αθήνα έπιασα δουλειά, στην Αθήνα παντρεύτηκα, στην Αθήνα έκανα παιδιά, στην Αθήνα είναι το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, στην Αθήνα είναι Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΑν υποθέσουμε ότι τα μόρια που συγκεντρώνω δεν καλύπτουν καμία από τις θέσεις που έχω επιλέξει θα τοποθετηθώ σε κενή θέση με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στον Πίνακα Θέσεων. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη πόλη που εμφανίζεται στον πίνακα; Δήμος Αγιάς Λάρισα!»
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συνεχίζοντας, «φυσικά δεν θα μπορέσω να πάω, δεν θα χαλάσω την οικογένειά μου για να πάω 370 χλμ μακριά από το σπίτι μου και αυτομάτως ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ». «Αυτό δεν είναι απόλυση κ. Μανιτάκη; Το ότι με αναγκάζεται να παραιτηθώ από τη διαδικασία, δεν παύει να είναι απόλυση. Και σε αυτή την περίπτωση κ. Μανιτάκη ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Πετάτε κόσμο στον δρόμο», συμπληρώνει.
Καταλήγοντας στην επιστολή του ο e-αναγνώστης της aftodioikisi.gr ζητεί από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δεσμευθεί δημοσίως πως δε θα υπάρξει καμία απόλυση, πως «δε θα διαλύσετε οικογένειες», όπως χαρακτηριστικά τονίζει:
«Δεσμευτείτε κ. Μανιτάκη ότι δεν θα διαλύσετε οικογένειες, δεν θα αναγκάσετε συναδέλφους να παραιτηθούν. Δεσμευτείτε κ. Μανιτάκη ότι οι μετακινήσεις θα γίνουν εντός του Νομού στον οποίο δουλεύαμε μέχρι το Νοέμβριο του 2012. Δεν είμαστε στρατιωτικοί να μετακινούμαστε ανά την επικράτεια, ούτε θίασοι να κάνουμε περιοδείες. Δεσμευτείτε ότι δεν θα αναγκάσετε κανέναν συνάδελφο να παραιτηθεί από τη διαδικασία, ότι δεν θα απολύσετε κανέναν».
 aftodioikisi.gr

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ : Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 99 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ΔΟΣΗΣΜε το συνολικό ποσό των 362.783.175 ευρώ, πρόκειται να επιχορηγήσει του υπουργείο Εσωτερικών 99 δήμους της χώρας για την εξόφληση χρεών προς τους ιδιώτες (ληξιπρόθεσμα). Για το λόγο αυτό, ήδη, έχει σταλεί το με αριθμό 8238/28-2-2013 υπηρεσιακό ενημερωτικό έγγραφο προς τους δήμους, που έχει το χαρακτηρισμό «επείγον»
Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, οι δήμοι έως σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Μηνιαίο Πλάνο Απορρόφησης.
Το Μηνιαίο Πλάνο Απορρόφησης αφορά «στην εκτίμηση του δήμου για το συνολικό ανά μήνα ποσό των “Εντολών Πληρωμών” που δύναται να αποστείλλει στο υπουργείο μας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επείγον υπηρεσιακό έγγραφο.
Πρόκειται για τη β΄δόση της επιχορήγησης του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είχαν προηγηθεί 255 εκατ. ευρώ για 42 δήμους.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Ιανουάριο εμφανίζουν μείωση στα 846 εκατ. ευρώ έναντι 950 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο.

Αναλυτικά οι 99 δήμοι:
ΔΗΜΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1ΑΒΔΗΡΩΝ
487.468
2ΑΓΙΑΣ
4.113.469
3ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2.868.303
4ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1.246.064
5ΑΓΚΡΙΣΤΡΙΟΥ
1.466.649
6ΑΘΗΝΑΙΩΝ
18.392.117
7ΑΙΓΑΛΕΩ
4.522.785
8ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
1.767.302
9ΑΛΙΑΡΤΟΥ
1.107.797
10ΑΛΙΜΟΥ
5.325.545
11ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
19.141.295
12ΑΜΟΡΓΟΥ
282.924
13ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
650.000
14ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
2.232.656
15ΑΝΩΓΕΙΩΝ
174.035
16ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
1.051.391
17ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
3.113.548
18ΑΧΑΡΝΩΝ
22.427.772
19ΒΙΑΝΝΟΥ
1.427.918
20ΒΟΪΟΥ
844.682
21ΒΟΛΒΗΣ
1.568.294
22ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
1.331.961
23ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1.089.404
24ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
1.911.299
25ΔΕΛΦΩΝ
2.181.601
26ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1.115.069
27ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
7.546.829
28ΔΟΞΑΤΟΥ
1.037.590
29ΕΔΕΣΣΑΣ
1.978.677
30ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
3.234.848
31ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2090753
32ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
982294
33ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
1074763
34ΖΑΓΟΡΙΟΥ
783425
35ΖΙΤΣΑΣ
757297
36ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2603887
37ΘΑΣΟΥ
2932830
38ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
1483075
39ΘΗΡΑΣ
466864
40ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1056055
41ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
2858404
42ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
10434880
43ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4043602
44ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1783647
45ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5222690
45ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
9746334
47ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
466668
48ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
8900120
49ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
6511993
50ΚΙΛΕΛΕΡ
2.743.287
51ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
3.393.690
52ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
14.289.425
53ΛΑΓΚΑΔΑ
1.514.674
54ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
11.660.151
55ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
5.573.345
56ΛΕΣΒΟΥ
7.296.964
57ΛΗΜΝΟΥ
298.407
58ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
7.096
59ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
1.418.307
60ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
11.647.827
61ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
1.050.258
62ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
2.364.426
63ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
164.247
34ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
1.819.749
65ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
542.033
66ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
1.055.424
67ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
1.799.874
68ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
244.304
69ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
8.115.087
70ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
1.198.481
71ΝΕΣΤΟΥ
1.396.084
72ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
2.268.203
73ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1.183.849
74ΠΑΙΟΝΙΑΣ
1.730.955
75ΠΑΡΓΑΣ
1.334.058
76ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.822.151
77ΠΕΛΛΑΣ
10.038.939
78ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1.674.182
79ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
4.465.273
80ΠΡΕΣΠΩΝ
32.145
81ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
619.384
82ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
6.203.292
83ΠΥΛΗΣ
564.156
84ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
641.002
85ΡΟΔΟΥ
21.467.420
86ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
10.302.248
87ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
1.981.553
88ΣΕΡΡΩΝ
3.327.750
89ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3.190.964
90ΣΙΘΝΟΥ
375.810
91ΣΚΙΑΘΟΥ
1.739.959
92ΣΚΟΠΕΛΟΥ
992.766
93ΣΚΥΔΡΑΣ
1.613.979
94ΣΟΥΦΛΙΟΥ
975.341
95ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
8.893.162
96ΦΑΙΣΤΟΥ
1.607.594
97ΦΛΩΡΙΝΑΣ
633.744
98ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ
4.887.608
99ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
4.158.790
ΣΥΝΟΛΟ
362.783.175
 aftodioikisi.gr