Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Υπουργείο Υγείας: «Ξεπαγώνουν» 1.000 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία – Πότε προβλέπονται οι τοποθετήσεις


“Απελευθερώνουμε 1.000 θέσεις γιατρών που θα προσληφθούν στα νοσοκομεία με προκηρύξεις του 2009 και του 2010″, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Οι προκηρύξεις «είχαν παγιδευτεί λόγω των μνημονιακών μέτρων» ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ FM. «Οι τοποθετήσεις θα γίνουν έως τα τέλη Απριλίου και όλοι οι γιατροί θα πάνε ως τότε στις θέσεις τους» τόνισε και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένες προκηρύξεις και δεν έχει δικαίωμα να τις μετακινήσει. «Φιλοδοξούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό θα το αντιμετωπίσουμε με μια ρύθμιση που θα φέρουμε μέσα στο Μάρτιο στη Βουλή και θα καθιερώσουμε σε κάθε χώρα που έχει δημόσιο σύστημα, όπως του Καναδά που είναι εξαιρετικό σύστημα, την ιδιότητα του νοσηλευτή. Θα κάνουν την ειδικότητα μέσα στα νοσοκομεία» τόνισε ο κύριος Κουρουμπλής.

aftodioikisi.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32.433 ΠΕΝΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Προκήρυξη 32.433 πεντάμηνων συμβάσεων στους Δήμους [Οι όροι]
Οι προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» θα εκδοθούν, τελικά, σε δύο δόσεις: Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 32.433 προσλήψεις σε 324 Δήμους της Χώρας, ενώ η δεύτερη, για τους υπόλοιπους Φορείς του Δημοσίου, η οποία και θα εκδοθεί, αργότερα, ώστε να επανεξεταστεί η κατανομή των θέσεων.

Τα κριτήρια 

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης.

Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο παίζει το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Η αμοιβή

Στο Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» η αμοιβή εξαρτάται από την ηλικία των συμμετεχόντων.

Ειδικότερα, όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν 427 Ευρώ το μήνα (17,1 Ευρώ ημερομίσθιο), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 490 Ευρώ το μήνα (19,6 Ευρώ ημερομίσθιο).

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης έχουν όσοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

- Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 - 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ - Άνεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. 

Οι θέσεις
 • Αττική: 9.597
 • Αν. Μακεδονία - Θράκη: 2.239
 • Βόρειο Αιγαίο: 576
 • Δυτική Ελλάδα: 2.495
 • Δυτική Μακεδονία: 768
 • Ήπειρος: 1.279
 • Θεσσαλία: 2.559
 • Ιόνια Νησιά: 624
 • Κεντρική Μακεδονία: 6.363
 • Κρήτη: 1.759
 • Νότιο Αιγαίο: 815
 • Πελοπόννησος: 1.599
 • Στερεά Ελλάδα: 1.280
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

epoli.gr

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤο Αυτοδιοικητικό Κίνημα θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή του αυτοδιοικητικού κόσμου στο ότι, ήδη από την 1.3.2015, τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ).  Πρόκειται για το Μέρος Β’ (άρθρα 14-201) του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’ / 8.8.14)
H αποκρυστάλλωση του ακριβούς πλαισίου προκύπτει από τα άρθρα 197, 198, 199 και 201 του εν λόγω νόμου, μέσα από ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο πλέγμα τροποποιούμενων – καταργούμενων - μεταβατικώς ισχυουσών, προβλέψεων νόμων και κανονιστικών κειμένων, με αλληλεξαρτώμενες ημερομηνίες κατάργησης και έναρξης ισχύος, σε σημεία μάλιστα υπό την αίρεση της εν τω μεταξύ έκδοσης σωρείας δευτερογενών κειμένων.
Τα τροποποιούμενα σημεία όλων εκείνων των διαδικασιών, που γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε, είναι πάρα πολλά. 
Παραδείγματος χάριν, η από 1.3.15 κατάργηση (με την περ.14 της παρ.1Α του αρ.199 του ν.4281/14) του αρ.26 του ν.4024/2011 περί κλήρωσης των μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Στο εξής είναι το αρ.195 του ν.4281/2014 που ορίζει για τα όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και τα σχετικά με τον τρόπο συγκρότησής τους, εν αναμονή και των έξι προεδρικών διαταγμάτων Κανονισμών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, με τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μελών των οργάνων μέσω ορισμού ή κλήρωσης. 
Ενδεικτική και η κατάργηση (με την περ.26 της παρ. 1Α του αρ.199 και έναρξη ισχύος την 1η.3.15) της παρ.3 του αρ.209 του ν.3463/2006, που προέβλεπε την με απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης, κατά παρέκκλιση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερέβαινε σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Η ρύθμιση αυτή για όσους αγνοούν τη σπουδαιότητά της, βοήθησε αφάνταστα, όλους τους μικρούς, τους ορεινούς  και τους νησιωτικούς δήμους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και γρήγορα την έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών και να εκπονήσουν σωρεία μελετών εφαρμογής. 

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα, δεδομένης της πολυπλοκότητας των νέων διατάξεων, της μη έκδοσης των προβλεπόμενων δευτερογενών κειμένων και της μη επαρκούς ενημέρωσης/εκπαίδευσης, εφιστά σε όλους τους Συναδέλφους ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ορθότητα των διοικητικών ενεργειών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που πραγματοποιούνται στους Δήμους μας από 1ης Μαρτίου, που δυσχεραίνουν το έργο μας, δυστυχώς για μια ακόμη φορά με ευθύνη «άλλων» .
Υπενθυμίζουμε ότι από τετραμήνου είχαμε επιστήσει την προσοχή στους αρμοδίους παράγοντες, για το πρόβλημα που παρουστιάστηκε, όχι γιατί προβλέπουμε το μέλλον, αλλά γιατί γνωρίζουμε την ανεπάρκεια των μηχανισμών να ανταποκριθούν, ακόμη και σε ρυθμίσεις που υλοποιούν οι ίδιοι.
Προς άρση του ανακύψαντος ζητήματος και διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας,υπογραμμίζουμε ότι είναι αναγκαία – τουλάχιστον - τα κάτωθι:
ü  Εξάμηνη αναστολή της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του ν.4281/2014με σχετική τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 201 αυτού, όπως ζητούν με έγγραφό τους και οι εργολήπτες.
ü  Αποσαφήνιση εκ μέρους της νέας πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομίας, Εσωτερικών, Οικονομικών) της συμβατότητας των προγραμματικών κυβερνητικών εξαγγελιών περί τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου προμηθειών στους Ο.Τ.Α. με το πλαίσιο που χθες ξεκίνησε να ισχύει, δεδομένου ότι, οι νέοι κανόνες - όπως αναφέρει η αιτιολογική τους έκθεση – προέκυψαν σε υλοποίησημνημονιακής δέσμευσης, σε συνεργασία με την T.F.G.R., λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις της Ε.Ε. και μελέτης του Ο.Ο.Σ.Α.  Εάν η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίησή τους, καθίσταται ακόμη περισσότερο αυτονόητη η ανωτέρω πρότασή μας για άμεση αναστολή της έναρξής ισχύος. 
ü  Η λειτουργία των Δήμων μας όμως, δεν μπορεί κάθε λίγο να διαταράσσεται από διαρκώς μεταβαλλόμενους κρατικούς πειραματισμούς.
ü  Διαβούλευση της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την Κ.Ε.Δ.Ε., πριν οιαδήποτε σχετική νομοθετική τροποποίηση.  Γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων Κ.Υ.Α. που προβλέπεται να εκδοθούν βάσει του ν.4281/2014.  Οι ιδιαιτερότητες των δημοτικών υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα διαδικασιών που σχεδιάζονται ως ιδανικές στα χαρτιά, αλλά δε μπορούν να εφαρμοστούν στους αποψιλωμένους από επιστημονικό προσωπικό Δήμους.
ü  Εκπαίδευση των Δήμων επί των νέων νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων πρέπει να είναι αναλυτική, να καθιστά κατανοητή την ουσιαστική διαφοροποίηση των νέων διαδικασιών σε σχέση με τις καταργούμενες και να εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή τους.
ü  Πρόβλεψη ενός συστήματος διαρκούς επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων μας, που θα παρέχει αναλυτικές οδηγίες για κάθε απορία επί των πολύπλοκων νέων διαδικασιών. Διαρκής λειτουργία εξειδικευμένουhelp desk στις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, με συνδρομή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και της ΚΕΔΕ.

Διευκρινίζουμε ότι οι θεωρητικές επιδιώξεις του Κεφαλαίου Β’ του εν λόγω νόμου, όπως είχαν εξαγγελθεί, μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.  Η απλοποίηση των διαδικασιών, η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας, η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η αξιοποίηση του ενωσιακού κεκτημένου και ο εκσυγχρονισμός μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες.
Είναι, όμως, η εξειδίκευσή τους, η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, η εκκρεμότητα της έκδοσης των προβλεπόμενων κανονιστικών κειμένων και, ιδίως, οι εξαγγελίες περί νέων τροποποιήσεών, που – για μια ακόμη φορά – ταλαιπωρούν την καθημερινή λειτουργία μας και παγώνουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
              ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Κ.Ε.Δ.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΤο ΚΚΕ καταδικάζει την νέα προκλητική απόφαση-αναγγελία της τουρκικής κυβέρνησης, με την οποία δεσμεύει  από 2 Μάρτη μέχρι το τέλος του χρόνου τον εναέριο χώρο από τη Σκύρο μέχρι τη Λήμνο με τον ισχυρισμό της πραγματοποίησης στρατιωτικών ασκήσεων.
Η αγγελία αυτή ( ΝΟΤΑΜ 889/15)  περιλαμβάνει τμήμα του FIR Αθηνών, παραβιάζει τον  ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλεί προβλήματα στους σχετικούς αεροδιάδρομους.   
Με την πρόκληση αυτή κλιμακώνονται οι ενέργειες, στις οποίες συστηματικά προβαίνει η Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα, στo πλαίσιo της αμφισβήτησης τόσο της κυπριακής  ΑΟΖ όσο και των Ελληνικών συνόρων, στη γραμμή της διχοτόμησης του Αιγαίου, που ενθαρρύνεται και από τους σχετικούς σχεδιασμούς και πρακτικές του ΝΑΤΟ.
Κι αυτό, την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ δίνει όρκους πίστης στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να συμμετέχουν, μαζί με τουρκικές, σε ΝΑΤΟικές ασκήσεις και σε «προγράμματα συνεκπαίδευσης» που εντάσσονται στους  ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην περιοχή.   
Τα διαβήματα διαμαρτυρίας της ελληνικής κυβέρνησης στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε δεν μπορούν να κρύψουν ότι στην πράξη αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η ενσωμάτωση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε, όχι μόνο δεν μπορεί να εξασφαλίσει  τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά γεννά κινδύνους και βάζει το λαό σε νέες περιπέτειες. 

Η θέση του ΚΚΕ για απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, το κλείσιμο των ευρωατλαντικών βάσεων στην Ελλάδα, η επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις επιθετικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε και η αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του και την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με άλλα κράτη,  αντιστοιχούν στα συμφέροντα του λαού μας και επιβάλλεται να γίνουν στόχοι της πάλης του.   

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ


ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.
Αίσχος !
1.    Απλήρωτοι παραμένουν οι αναπληρωτές του ΕΣΠΑ! Δεν καταβλήθηκε η μισθοδοσία Φεβρουαρίου την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Το σχετικό κονδύλι αναμένει την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν θα  διανεμηθεί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς.
2.    Δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα τα κλιμάκια των αναπληρωτών! Αρχές Μάρτη και όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές αμοίβονται με το κατώτατο μισθολογικό κλιμάκιο !

Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί «πολλών ταχυτήτων», είναι «όμηροι» των εργασιακών σχέσεων που καθιερώθηκαν από την πολιτική της Ε.Ε, των κυβερνήσεων που την ασπάζονται και την προώθηση «Νέου Σχολείου» και ως «όμηροι» είναι αναγκασμένοι όχι μόνο να υπομένουν την υποκατηγοριοποίησή τους, αλλά και να στερούνται το αυτονόητο, την αμοιβή τους για ήδη παρεχόμενη εργασία, ανάλογα με το κλιμάκιό τους !
Στη Χίο είναι απλήρωτοι 10 αναπληρωτές ΕΑΕΠ, 57 αναπληρωτές στα ολοήμερα, 13 αναπληρωτές ΠΔΕ, 25 αναπληρωτές (μέτρα εξατομικευμένης). Αρκετοί από τους συναδέλφους βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά, ακόμη και σε απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά όπως οι Οινούσσες και τα Ψαρά.
Απαιτούμε :
- Να πληρωθούν άμεσα οι συνάδελφοι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ.
- Να αναγνωριστούν άμεσα τα μισθολογικά κλιμάκια των αναπληρωτών και να καταβληθούν αναδρομικά όλα τα χρήματά τους.
- Να καταβάλλονται σ΄ όλους τους συναδέλφους οι μισθοί στην ώρα τους.
- Να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στα σχολεία.
- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
- Μόνιμοι διορισμοί τώρα.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

                          Γ. ΑΜΠΑΖΗΣ                                Σ. ΤΣΙΓΚΟΣ

Τρία σενάρια για το τέλος των πρόωρων συντάξεων – Τα αντικίνητρα και οι αλλαγές στα όρια ηλικίας (αναλυτικά)


Το υπουργείο Εργασίας μελετά την αύξηση των αντικινήτρων, τα όρια ηλικίας και το φρένο στις εθελούσιες. Σε τρία σενάρια επικεντρώνονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας όσον αφορά το μαχαίρι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ως γνωστών, στην επιστολή του υπουργείου Οικονομικών που έγινε αποδεκτή από το Eurogroup προβλέπεται η «εξάλειψη ‘παραθύρων ‘ και κινήτρων που αυξάνουν τον αριθμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα στον τραπεζικό και δημόσιο τομέα». Οι όποιες παρεμβάσεις θα αποφασιστούν ύστερα από διάλογο λένε στο υπουργείο Εργασίας, ενώ φαίνεται πως θα υπάρξουν διαφορετικές λύσεις ανά Ταμείο. Πάντως από το υπουργείο Εργασίας διαμηνύεται ότι στόχος της παρέμβασης του θα γίνει είναι να μη θιγούν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
nea
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
aftodioikisi.gr

Επτά αλλαγές στο Ασφαλιστικό μέσα στο επόμενο τετράμηνο (αναλυτικά)


Αλλαγές, πάλι στο Ασφαλιστικό, καθώς εντός του Μαρτίου και μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα ανασταλεί η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων που είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν αλλαγές τόσο στις επικουρικές όσο όμως και στο εφάπαξ.
Έτσι, οι αλλαγές που θα γίνουν στο Ασφαλιστικό μέσα στο επόμενο τετράμηνο συνοψίζονται στα εξής, σύμφωνα με το Έθνος, έχουν ως εξής:
Συντάξεις: Αναστάλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού
Μηδενικό έλλειμμα: Παγώνουν οι ρυθμίσεις για το μηδενικό έλλειμμα στα επικουρικά ταμεία.
Εφάπαξ: Το ζήτητημα για το εφάπαξ θα συζητηθεί εκ του μηδενός καθώς ειδικά σε περιπτώσεις όπως σε αυτές των συνταξιούχων του Δημοσίου οι εκκρεμείς υποθέσεις είναι πολλές και απαιτείται είτε κούρεμα των ποσών, είτε τμηματική καταβολή. (Πληροφορίες αναφέρουν ότι με 28.000 αιτήσεις σε αναμονή όλα δείχνουν ότι πάμε σε έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω μέτρων.)
Πρόωρες συντάξεις: Δεν θα θιγούν οι ασφαλισμένοι πριν το 1983, ενώ σε ό,τι αφορά σε παλαιούς ασφαλισμένους θα δοθούν κίνητρα σε ταμεία όπως το ΙΚΑ ώστε να μπορέσουν να βρουν εργασία και να αποφύγουν την πρόωρη σύνταξη.
Μητέρες ανηλίκων: Δεν αναμένεται να θιγούν. Σε Ταμεία όπως αυτό του Δημοσίου αναμένεται να υπάρξουν αντικίνητρα για την πρόωρη σύνταξη με αύξηση του πέναλτι για όσους βγαίνουν πρόωρα.
ΔΕΚΟ και Τράπεζες: Αναμένεται να μπουν στο στόχαστρο οι συνταξιοδοτήσεις με εθελούσια έξοδο.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναμένεται να δοθούν κίνητρα με περισσότερες ασφαλιστικές κατηγορίες ώστε να συνεχίσει η ροή χρήματος προς το Ταμεία.
aftodioikisi.gr
asfalistiko

Προσλήψεις 918 ατόμων από τις ειδικές ομάδες στο Δημόσιο- Η κατανομή των θέσεων & οι δικαιούχοι


Μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να διεκδικήσουν μία από τις 918 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο που προσφέρονται για άτομα που ανήκουν στις ειδικές ομάδες.
Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι οι εξής: Πτυχιούχοι Πληροφορικής, νοσηλευτές, εφοριακοί, μηχανικοί, ακτινολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικοί, πλήρωμα ασθενοφόρου, γεωπόνοι, ηλεκτροτεχνίτες, επισκέπτες υγείας, χημικοί, τελωνιακοί κ.α.
Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή έχει ως εξής:
 • Αττική 536 θέσεις
 • Κοζάνη 12 θέσεις
 • Κομοτηνή 28 θέσεις
 • Λαμία 30 θέσεις
 • Μυτιλήνη 17 θέσεις
 • Ρόδος 11 θέσεις
 • Σύρος 8 θέσεις
 • Τρίπολη 45 θέσεις
 • Ήπειρος 20 θέσεις
 • Κρήτη 66 θέσεις
 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 21 θέσεις
 • Θεσσαλία 24 θέσεις
 • Κεντρική Μακεδονία 53 θέσεις
 • Πελοπόννησος 47 θέσεις
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 όπως ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.
− Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
− Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Ειδικά για τους παραπληγικούς − τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
− Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
− Έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.
Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών προστασίας του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα, των οποίων η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά (όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό αναπηρίας κ.α.) θα πρέπει επίσης να βεβαιώνονται ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
Μαζί με τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν και το έντυπο «Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών».
− Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν της προθεσμίας αυτής.
− Θα πρέπει να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με απόδειξη σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της προαναφερθείσας πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση. Στις περι− πτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά τους.
Αποδεκτά γίνονται και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων (ή των ακριβών αντιγράφων τους) στην περίπτωση που αυτά έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Αποδεκτά γίνονται επίσης ευκρινή φωτοαντίγραφα, είτε από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία (αντίγραφα) έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε από πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του προηγούμενου εδαφίου (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Όμοια, αποδεκτά γίνονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74). Τα εν λόγω ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

aftodioikisi.gr

Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για τις Ορεινές ΠεριοχέςΣυνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου


Τις  προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού για τις Ορεινές Περιοχές της χώρας οριοθέτησε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ αλλά και της προσυνεδριακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, στις 11 Μαρτίου, με τη συμμετοχή των δήμων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόσο η πρόεδρος της Επιτροπής Αλίκη Σωτηριάδου, δήμαρχος Παρανεστίου, όσο και ο αντιπρόεδρος Πασχάλης Γκέτσιος, δήμαρχος Νεστορίου, τόνισαν τη σημασία της δημιουργίας, για πρώτη φορά,  αυτής της θεματικής Επιτροπής στην ΚΕΔΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις ορεινές περιοχές της χώρας- η οποία χαρακτηρίζεται από ορεινότητα σε ποσοστό 70% - καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ,
οι τομείς που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την τρέχουσα περίοδο είναι οι παρακάτω:

·         Διάκριση εννοιών «Ορεινός Δήμος», «Ορεινή Περιοχή», «Ορεινή Κοινότητα» , «Μειονεκτική Κοινότητα» πριν και μετά τον Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αποσαφήνιση της σημερινής κατάστασης.
·         Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός δήμου ως «ορεινού».
·         Καταγραφή των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα των ορεινών περιοχών.
·         Καταγραφή των πρόσφατων ερευνών και μελετών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις προτεινόμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισής τους, που αφορούν τις ορεινές περιοχές.
·         Συνεργασία με τους ορεινούς Δήμους και με τα δίκτυα που έχουν συγκροτήσει, προκειμένου να καταγραφούν και να κωδικοποιηθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις τους. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. και αποστολή του στους δήμους για  ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που κατά  προτεραιότητα θα απασχολήσουν την επιτροπή την τρέχουσα περίοδο.
·         Συνεργασία με τις υπόλοιπες Επιτροπές της ΚΕΔΕ κατά τη διατύπωση προτάσεων προς τα υπουργεία και ιδιαίτερα προς το υπουργείο Εσωτερικών για θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις [ενδεικτικά για ζητήματα οικονομικά (διαμόρφωση κριτηρίων  κατανομής των ΚΑΠ και των λοιπών  κρατικών χρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των ορεινών μικρών δήμων), οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός δήμων, ζητήματα άσκησης αρμοδιοτήτων, αρμοδιότητες ΚΕΠ, ζητήματα θέσπισης κινήτρων πρόσληψης και παραμονής προσωπικού, θέματα καταστατικής θέσης των αιρετών κλπ] .
·         Πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης νέας προγραμματικής περιόδου  και Ορεινοί Δήμοι (Ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
·         Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας.
·         Εξειδίκευση – Διαμόρφωση προτάσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Π.Α.Α. κ.λπ.) για τους Ορεινούς Δήμους.
·         Στρατηγικές ανάπτυξης ορεινού χώρου – Θέσπιση κινήτρων αποκέντρωσης.
·         Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας της Επιτροπής στο εξωτερικό και εσωτερικό, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της Ελληνικής περιφέρειας (ΠΕΔ, Πανεπιστήμια, Αναπτυξιακές Εταιρίες, φορείς διαχείρισης, ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς στο χώρο της οικολογίας κ.λπ.) και σύνδεσή της με δημόσιους φορείς (Υπουργεία, ΕΝΠΕ κ.λπ.). 
·         Επιδίωξη εκπροσώπησης της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών σε αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·         Παρεμβάσεις για τη δημιουργία εργαλείων στρατηγικής σημασίας για την κατοχύρωση της ορεινότητας (Κτηματολόγιο για οριοθετήσεις ορεινών χώρων, Χωροταξικό Πλαίσιο, GIS, Βάσεις δεδομένων, Οδηγοί για εξαιρετικής σημασίας θέματα).
·         Εκπόνηση συνοπτικών εμπειρογνωμοσυνών ενδεικτικά για την αποδελτίωση του υπάρχοντος υλικού (διατάξεων, ερευνών, μελετών, προτάσεων), προς υποβοήθηση του έργου των αιρετών και διατύπωση προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις και αναπτυξιακά προγράμματα προς τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς.
·         Συστηματική πληροφόρηση των ορεινών δήμων, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας σχετικού ενημερωτικού ιστότοπου στο www.kedke.gr. και η προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο των απόψεων και των προτάσεων της ΚΕΔΕ για τα θέματα της ορεινότητας με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης.
·         Δημιουργία Ινστιτούτου Ορεινής Πολιτικής.
·         Πρόβλεψη ειδικών δράσεων οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης των ορεινών δήμων.
·         Ανάδειξη των προβλέψεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (νέο ΕΣΠΑ 2014–2020, Π.Α.Α. κλπ) για τις ορεινές περιοχές.

Επίσης αποφασίστηκε να κατατεθούν αιτήματα στα αρμόδια υπουργεία  προκειμένου, πρώτον, να καλυφθούν με έκτακτη επιχορήγηση οι δαπάνες που προέκυψαν λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων στις ορεινές περιοχές, δεύτερον, να επιχορηγηθούν οι ορεινές περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα και τρίτον, να θεσπιστούν κίνητρα για την κάλυψη αγροτικών ιατρών στις ορεινές περιοχές που στερούνται υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.


Τέλος με επιστολή προς τους αρμόδιους να τεθεί το πρόβλημα της μη μετάβασης στο ψηφιακό σήμα  των περισσότερων ορεινών περιοχών, καίτοι έχει ανακοινωθεί ότι το 96% της χώρας καλύφθηκε ήδη με ψηφιακό σήμα. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.ΜΗΤΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Με αφορμή την αυριανή συζήτηση στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά στη διενέργεια διαγωνισμού για τη δημιουργία υδατοδρομίων στους λιμένες Χίου, Ψαρών και Οινουσσών αλλά και τα δημοσιεύματα για την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου της Χίου, ο Βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η συγκεκριμένη εξέλιξη για τα υδατοδρόμια είναι πάρα πολύ σημαντική και προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση. Κατά την διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το «μηδέν» και καταφέραμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να θεσπίσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4146/2013) που επιτρέπει την δημιουργία υδατοδρομίων και την ανάπτυξη δρομολογίων που θα ωφελήσουν ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα. Και ειδικά για τα νησιά μας, τη Χίο, τα Ψαρά και τις Οινούσες η ανάπτυξη δρομολογίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ενδοεπικοινωνίας τους.    
Επίσης, αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, σχετικά με την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου της Χίου, διευκρινίζεται ότι καθυστερούν τα τεχνικά έργα διότι δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από το Υπουργείο Οικονομικών οι πιστώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το 2015. Πρόθεση μου είναι να καταθέσω σχετική ερώτηση στην Βουλή αν συνεχιστεί αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση».