Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και επικοινωνιών Π.Ε. Χίου στις 26 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ.. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-11 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ Φ.Ο.Κ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΣΙ

2 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-10-11 ΩΡΑ:5μ.μ

ΓΙΑ ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ.22720 23453 Α. ΜΙΧΑΛΙΟΥ 2272023155 Ε. ΚΟΝΤΟΥ


3 Ο Φ.Ο.Κ. .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΕΚΜΑθΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ( ΣΑΝΤΟΥΡΙ-ΛΑΟΥΤΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 22720 23155 ΤΙΣ ΩΡΕΣ 12μ.μ-2μ.μ

4 ΧΟΡΩΔΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) : ΚΥΡΙΑΚΗ 9-10-11 ΩΡΑ:11π.μ- 13μ.μ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

5 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΠΥΡΑΚΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-10 -11 4:30μ.μ-5:30μ.μ

6 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ IΟΥΛΙΕΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 2-10-11 5:30μ.μ

«ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .ΠΑΠΑΖΗ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-10-11 ΩΡΑ 2:00 μ.μ-4:00μ.μ

AΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την προμήθεια λαμπτήρων, συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες την αντικατάσταση λαμπτήρων τόσο στην πόλη όσο και στην περιφέρεια.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει συντάξει συγκεκριμένο πρόγραμμα και η διαδικασία αντικατάστασης, θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα για όλες τις περιοχές του Δήμου μας.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4014/21/9/11 (ΦΕΚ 209 Α), που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων κατασκευών.


Με την έκδοση των προβλεπομένων, από τον παραπάνω νόμο, Υπουργικών αποφάσεων θα ορισθεί η λεπτομερής διαδικασία, όπου θα δίνονται όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας υποβολής για ένταξη στη ρύθμιση είναι:
Ο πολίτης επισκέπτεται μηχανικό της επιλογής του, που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία και αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.
Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από 1ης Οκτωβρίου 2011. Το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και εντολή «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παράβολο).
Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό σύστημα και (ηλεκτρονικά – web banking) της επιλογής του και η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα. Με την πιστοποίησή της ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.
Ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων, που θα επιλέξει ο πολίτης και εντάσσονται στον προγραμματισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό. Για τις πληρωμές πάντα ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί που θα του επιτρέπουν την ενημέρωση του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, των δόσεων και την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνεχής δυνατότητα ενημέρωσης τόσο του μηχανικού αλλά και του πολίτη για το οφειλόμενο υπόλοιπο.
Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες (εντός τετραμήνου από την καταχώρηση της αίτησης) και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών- δικαιολογητικών – δηλώσεων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων, που υποβλήθηκαν, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

Αφού ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, η παρούσα ρύθμιση ισχύει για 30 χρόνια και οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, ήταν η έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να λειτουργήσει αποδοτικότερα για κάθε αντικείμενο δράσης του.


Εγκρίθηκε ομόφωνα. η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση των έργων “Αποπεράτωση τμήματος παραλίας Παντουκειούς” και “Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου γραφείου Τ.Κ. Συκιάδας”.

Στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ εγκρίθηκαν ομόφωνα 3 αντιπλημμυρικά έργα: οι τροποποιήσεις τεχνικων προγραμμάτων για την εκτέλεση των έργων “Αποκατάσταση παρόδου δρόμου Αγ. Ειρήνης”, “Κατασκευή αργολιθοδομών στην περιοχή Κάνδυλα ποταμού” και “Αποκατάσταση αργολιθοδομών ρεμάτων και διαμορφώσεις στην περιοχή Σπηλαδίων”.

Επίσης ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την προμήθεια ειδών πυροπροστασίας και υλικών κατάσβεσης για την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων πυρασφάλειας, που επιτελούν σημαντικό έργο και χρήζουν στήριξης.

Τέλος αποφασίσθηκε η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για τη σύνταξη μελέτης “Μουσειολογική μελέτη για το Ναυτικό Μουσείο Καρδαμύλων” – Αποδοχή εκθεμάτων του Μουσείου και η Αξιοποίηση Μύλων Βροντάδου και Χίου (Ταμπάκικα).

ΣYNEΔΡΙΑΣΗ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Αύριο στις 18:30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, τα μέτρα που λήφθηκαν, τις επιπτώσεις τους στις τοπικές επιχειρήσεις και ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή στοιχείων στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θ. Πάγκαλου και φημολογία περί ένταξης του Επιμελητηρίου στο θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2011.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΔΤ του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ Τρεμόπουλου που αφορά στην θετική έκβαση που είχαν οι δύο ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει για την Υπουργική Απόφαση του τέως υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη, που θεσμοθετούσε πολλαπλές εξαιρέσεις-παρεκκλίσεις από την απαγόρευση χρήσης δικτύων τράτας σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ν.μ. από τις ακτές. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα στα νησιά μας καθώς με την απόφαση αυτή δινόταν η άδεια στις μηχανότρατες να ψαρεύουν σε απόσταση λιγότερη του 1,5 μιλίων σε όλο ουσιαστικά τον χώρο του Βορ. Αιγαίου. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Επιτρόπου Αλιείας κ. Δαμανάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι η έκδοση της υπουργικής απόφασης από την Ελλάδα δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από κανονισμό του Συμβουλίου, είτε για την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, είτε για την έκδοση και την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης την επιβεβαίωση της άμεσης ανάκλησης της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Πράγματι, η νέα απόφαση υπογράφτηκε τον Αύγουστο από τον κ. Παμπούκη (ΦΕΚ Β΄1884/25/08/2011) και επιτέλους εναρμονίζει ουσιαστικά την ελληνική νομοθεσία με τον Ε.Κ. 1967/2006, σε ό,τι αφορά την ελάχιστη απόσταση αλιείας από την ακτή (1,5 ναυτικό μίλι) του αλιευτικού εργαλείου μηχανότρατα.

«Μετά από πολλαπλές υπουργικές αποφάσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, βαθιά ριζωμένες σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, επιτέλους έχουμε ένα απτό θετικό αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια αγώνων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και δικών μας πιέσεων, για κάτι στοιχειώδες και αυτονόητο: να περιοριστεί η αλιεία με μηχανότρατες στα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θεωρούμε θετικό ότι η κ. Δαμανάκη ως Επίτροπος κράτησε σταθερά τη θέση της, ωθώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει τελικά σε μια ουσιαστική εναρμόνιση. Ωστόσο, μόνον αυτό το μέτρο δεν αρκεί για να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες. Απαιτείται να γίνει χρήση και της δυνατότητας που μας δίνεται από τον κανονισμό για θέσπιση, σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών χωρίς μηχανότρατες. Χρειάζεται επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που μέχρι σήμερα υπολειτουργούν, ώστε να καταπολεμηθεί η άσκηση παράνομης αλιείας.Η αλιεία με δυναμίτη, αλλά και η υποβρύχια αλιεία με χρήση αναπνευστικών συσκευών και φωτός, πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα. Απαραίτητο είναι, τέλος, να ενισχυθούν καινοτόμα μέτρα ώστε η παράκτια αλιεία να γίνει περισσότερο στοχευμένη και επιλεκτική και να μην αλιεύονται ψάρια που θα πεταχτούν ξανά νεκρά στη θάλασσα».
Μιχάλης Μπάκας
Γραμματέας Περιφερειακής Οργάνωσης Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΟΕ κ. ΜΑΝΤΑ

Στον ωμό αντικομουνισμό κατέληξε ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Μαντάς, κατά την έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, σίγουρο και σταθερής αξίας καταφύγιο για κάθε γνήσιο τέκνο της σοσιαλδημοκρατίας, για κάθε γνήσιο απολογητή της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήματος.
Ξεκίνησε λάβρος εναντίον των μέτρων της κυβέρνησής του, πληθωρικός σε εκφράσεις και προσδιοριστικά επίθετα για το υπουργείο Παιδείας, για τους γραμματείς, για την υπουργό, για το ανίκανο (;) κράτος και την άδικη και αδυσώπητη κυβερνητική πολιτική.
Το θέατρο όμως εκ μέρους του σύντομα έλαβε τέλος. Όταν στριμώχτηκε από τα στελέχη του ΠΑΜΕ, όταν προκλήθηκε να αναφέρει το βασικό ένοχο, τον οποίο ευλαβικά υπηρετεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και η κυβέρνηση της ΝΔ με τους δορυφόρους ΛΑΟΣ κλπ, τον καπιταλισμό και τις αδηφάγες ορέξεις του, όταν του ζητήθηκε να αναφερθεί στο διά ταύτα της αποστασιοποίησης της ΠΑΣΚΕ από τον πολιτικό της φορέα, να αναφερθεί στο πολιτικό αντίκρισμα στην πράξη αυτής της ενέργειας, τότε οι ευγένειες, ο πλουραλισμός, οι «δονκιχωτισμοί» του κ. Προέδρου πήγαν περίπατο!
Τότε , θυμήθηκε τα «Γκούλαγκ», τότε θυμήθηκε το σοσιαλισμό που «κατέρρευσε»- το σοσιαλισμό με μηδενικό αναλφαβητισμό,με μηδενική ανεργία και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- θυμήθηκε τους σημερινούς μισθούς της Βουλγαρίας, κάνοντας αναγωγισμούς που μόνο ένα «Πασοκικό» μυαλό τέτοιου ηγετικού τύπου μπορεί να συλλάβει, θυμήθηκε τον « ολοκληρωτισμό» της κομμουνιστικής ιδεολογίας και όλα τα γνωστά επιχειρήματα τα βγαλμένα από το οπλοστάσιο της CIA!
Μέχρι και τον αντάρτη πατέρα του θυμήθηκε-κάθε σωστός Πασόκος , αλλά και γενικά κάθε «πρώην» από το αντάρτικο προέρχεται,- που το 89-90 είδε τον ουρανό να τον πλακώνει και τα οράματα να χάνονται, για αυτό και οι απόγονοι έσπευσαν να τηρήσουν τους στίχους:
«…Για να μη με τυλίξουνε σε καμιά κόλλα,
ό,τι κανένας δεν εγκρίνει, το εγκρίνω.
Φονιάδες είδα, κι είδα πλήθος θύματα.
Μου λείπει θάρρος, μα όχι και συμπόνια.
Και φώναξα, βλέποντας τόσα μνήματα:
"Καλά τους κάνουν- για του έθνους την ομόνοια!"..» (Μπρεχτ, Μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου)
Τα πράγματα «χειροτέρεψαν» και έγιναν εξόχως αποκαλυπτικά , όταν κλήθηκε να πάρει θέση για τα χαράτσια, όταν του ζητήθηκε από το ΠΑΜΕ και άλλους συναδέλφους να τοποθετηθεί στο θέμα της απειθαρχίας και ανυπακοής σε όλα αυτά, ώστε οργανωμένα και συλλογικά η ΔΟΕ να τα επιστρέψει στην κυβέρνηση και στους παρατρεχάμενούς της.
Άστραψε και βρόντηξε ο κ. Πρόεδρος! Τι για γραμμή του Περισσού φώναζε, τι για τυφλή υπακοή στο ΚΚΕ, τι για κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς ουσία, τι για επικίνδυνες εξελίξεις που δε μπορεί να καλύψει η ΔΟΕ, τι για τον Μπελογιάννη που το ΚΚΕ τον ονόμαζε πράκτορα, τι για το «βρώμικο» 89, αφρίζοντας κυριολεκτικά στην προοπτική της εφαρμογής της πρότασης του ΠΑΜΕ.
Ο κ. Πρόεδρος της ΔΟΕ, δεινός χειροκροτητής της Διαμαντοπούλου και εξ απορρήτων του υπουργείου Παιδείας, έφτασε τέλος στο σημείο, μαζί με τα τοπικά στελέχη της ΠΑΣΚ, να κατηγορήσει το ΠΑΜΕ ότι κάλεσε τοπικό κανάλι για να δώσει την παράστασή του , όταν ο σύλλογος και οι ίδιοι είχαν δώσει σχετικό δελτίο τύπου!!!!
Το επίσης αποκαλυπτικό κρεσέντο όμως του παραληρήματός του, ήταν η ωδή στη δυτική δημοκρατία, η ωδή στο σύστημα και στον καπιταλισμό.
Η πλήρης επομένως αποκάλυψη της «αποστασιοποιημένης» ΠΑΣΚ, του αρχηγού της και της στρεψοδικίας της, στην πιο κρίσιμη καμπή για το μέλλον των δασκάλων.
Γι αυτό και πρέπει να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα από όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτ/μιας και Δευτ/μιας, γι αυτό τώρα πρέπει να συμπαραταχθούν με το ΠΑΜΕ, γι αυτό και πρέπει να αρνηθούν πλέον να αποτελούν το πλειοψηφικό άλλοθι των ξεπουλημένων ηγεσιών στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Μέχρι τότε σε όλες αυτές τις εργοδοτικές ηγεσίες τους αφιερώνουμε σε παράφραση τα λόγια του Μπρεχτ:
Αναρωτιόμαστε: Γιατί να συζητάμε μαζί σας;
Ψωνίζετε τη γνώση για να την πουλήσετε.
Θέλετε να μάθετε πού υπάρχει γνώση φτηνή που να μπορείτε ακριβά να την πουλήσετε.
Γιατί να ενδιαφερθείτε να γνωρίσετε ο,τι ενάντια στην αγοραπωλησία μιλάει;

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΥ