Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΣYNEΔΡΙΑΣΗ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Αύριο στις 18:30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, τα μέτρα που λήφθηκαν, τις επιπτώσεις τους στις τοπικές επιχειρήσεις και ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή στοιχείων στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θ. Πάγκαλου και φημολογία περί ένταξης του Επιμελητηρίου στο θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2011.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.