Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και επικοινωνιών Π.Ε. Χίου στις 26 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ.. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου.