Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΔΤ του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ Τρεμόπουλου που αφορά στην θετική έκβαση που είχαν οι δύο ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει για την Υπουργική Απόφαση του τέως υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη, που θεσμοθετούσε πολλαπλές εξαιρέσεις-παρεκκλίσεις από την απαγόρευση χρήσης δικτύων τράτας σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ν.μ. από τις ακτές. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα στα νησιά μας καθώς με την απόφαση αυτή δινόταν η άδεια στις μηχανότρατες να ψαρεύουν σε απόσταση λιγότερη του 1,5 μιλίων σε όλο ουσιαστικά τον χώρο του Βορ. Αιγαίου. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Επιτρόπου Αλιείας κ. Δαμανάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι η έκδοση της υπουργικής απόφασης από την Ελλάδα δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από κανονισμό του Συμβουλίου, είτε για την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, είτε για την έκδοση και την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης την επιβεβαίωση της άμεσης ανάκλησης της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Πράγματι, η νέα απόφαση υπογράφτηκε τον Αύγουστο από τον κ. Παμπούκη (ΦΕΚ Β΄1884/25/08/2011) και επιτέλους εναρμονίζει ουσιαστικά την ελληνική νομοθεσία με τον Ε.Κ. 1967/2006, σε ό,τι αφορά την ελάχιστη απόσταση αλιείας από την ακτή (1,5 ναυτικό μίλι) του αλιευτικού εργαλείου μηχανότρατα.

«Μετά από πολλαπλές υπουργικές αποφάσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, βαθιά ριζωμένες σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, επιτέλους έχουμε ένα απτό θετικό αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια αγώνων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και δικών μας πιέσεων, για κάτι στοιχειώδες και αυτονόητο: να περιοριστεί η αλιεία με μηχανότρατες στα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θεωρούμε θετικό ότι η κ. Δαμανάκη ως Επίτροπος κράτησε σταθερά τη θέση της, ωθώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει τελικά σε μια ουσιαστική εναρμόνιση. Ωστόσο, μόνον αυτό το μέτρο δεν αρκεί για να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες. Απαιτείται να γίνει χρήση και της δυνατότητας που μας δίνεται από τον κανονισμό για θέσπιση, σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών χωρίς μηχανότρατες. Χρειάζεται επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που μέχρι σήμερα υπολειτουργούν, ώστε να καταπολεμηθεί η άσκηση παράνομης αλιείας.Η αλιεία με δυναμίτη, αλλά και η υποβρύχια αλιεία με χρήση αναπνευστικών συσκευών και φωτός, πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα. Απαραίτητο είναι, τέλος, να ενισχυθούν καινοτόμα μέτρα ώστε η παράκτια αλιεία να γίνει περισσότερο στοχευμένη και επιλεκτική και να μην αλιεύονται ψάρια που θα πεταχτούν ξανά νεκρά στη θάλασσα».
Μιχάλης Μπάκας
Γραμματέας Περιφερειακής Οργάνωσης Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων