Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014. Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή το 10% από ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (Ομάδες Α΄ και Β΄) Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: -Αίτηση για εγγραφή. -Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης . -Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. -Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. - Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης. Για τη μεταφορά θέσης θα ακολουθήσει σχετικό Δελτίο Τύπου. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο ή ειδική διάκριση, αν πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες), όπως και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας. Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες μπορούν να πληροφορηθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr/themata-eksetaseon/82-anakoinwseis-eksetasewn.html). Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα Δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄). Τέλος, οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής μπορούν να πληροφορηθούν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr/themata-eksetaseon/82-anakoinwseis-eksetasewn.html). Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές. Υπενθυμίζεται, ότι οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.   Για την εγκύκλιο πατήστε

Διαβάστε περισσότερα: Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ – Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τι επιτρέπεται να χρεώνουν οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ και τι όχι – Τι πρέπει να εξασφαλίζει ο κάθε σταθμός


Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι γονείς που ωφελούνται φέτος απο το πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας των μικρών παιδιών τους μέσω ΕΣΠΑ από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ.
Κάθε χρόνο παρατηρούνται παραβάσεις από παιδικούς σταθμούς, που επιδοτούνταν από το ΕΣΠΑ και οι οποίοι εξαπατούν γονείς και λαμβάνουν διπλές αμοιβές για υπηρεσίες που ήδη έχουν επιδοτηθεί για αυτές μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Ορισμένοι όμως βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κατά παράβαση των συμβάσεων και περαιτέρω της υφιστάμενης νομοθεσίας, απαιτούν από τους γονείς να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα για τη μετακίνηση των παιδιών, ισχυριζόμενοι ότι το πρόγραμμα δεν αφορούσε (καθόλου) μετακίνηση.
Ανάλογη «πρακτική» ακολουθείται και στο θέμα της σίτισης, δεδομένου ότι προσφέρονταν γεύματα έναντι χρηματικής αμοιβής ή σε κάποιες περιπτώσεις προσφέρονταν μικρότερος αριθμός γευμάτων από τον προβλεπόμενο στη σχετική σύμβαση, κατά παρέκκλιση του προγράμματος, που απαγόρευε την οποιαδήποτε χρέωση στους γονείς.
Όπως σημειώνει το dikaiologitika.gr οι δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετικές συμβάσεις με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Συμβάσεων (δηλαδή την ΕΕΤΑΑ) και λαμβάνουν ποσά για την κάλυψη του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου οι γονείς να μην προβαίνουν σε πληρωμή τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή καταβολή οποιουδήποτε άλλου αντιτίμου (σίτιση, μετακίνηση από την οικία κ.λπ.).
Αναλυτικά τι παρέχει το πρόγραμμα στα φιλοξενούμενα παιδιά και τι ισχύει για τις υποχρεώσεις των δομών που συμμετέχουν:
Η δομή που συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους (όπως για παράδειγμα κόστος εγγραφής) ή δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θρησκευτικών εορτών ή εθνικών επετείων.
Τι πρέπει να εξασφαλίζει ο εκάστοτε παιδικός σταθμός
* Υγιεινή, καθημερινή φροντίδα και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων. * Φύλαξη με δραστηριότητες για την απασχόληση, τη διαπαιδαγώγηση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Ειδικότερα, ανάλογα με την ηλικία, περιλαμβάνονται ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, δραστηριότητες γνώσεων και πληροφόρησης, δραστηριότητες απασχόλησης με ανάλογο υλικό, παιδαγωγικές δραστηριότητες, συζητήσεις, μουσικά ακούσματα, δραστηριότητες ζωγραφικής, κολλητικής, πλαστελίνης, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση παραμυθιού, τραγούδι και εν γένει παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού.
* Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
* Υγιεινή και επαρκή διατροφή – όταν παρέχεται – με σωστή ποιοτική σύνθεση, για κάθε παιδί. Η διατροφή – σίτιση περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρωινό και μεσημεριανό (όπως αποτυπώνεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Δομής).
* Φροντίδα για την ατομική καθαριότητα τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Δομής. * Τακτική ιατρική παρακολούθηση.
* Οι δαπάνες για γραφική ύλη και αναλώσιμα συνολικής αξίας μέχρι 100€.
Υπηρεσίες σίτισης
Εάν από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιοδήποτε σχετικό επίσημο έγγραφο προκύπτει ότι παρέχεται σίτιση από το Φορέα / Δομή, τότε αυτός υποχρεούται να την παρέχει στο Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που ο Φορέας / Δομή δηλώσει με την Αίτησή του ότι δεν παρέχει σίτιση στο Πρόγραμμα και εφόσον προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιοδήποτε σχετικό επίσημο έγγραφο προκύπτει ότι παρέχεται σίτιση, τότε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα τον εντάξει στην αντίστοιχη κατηγορία με σίτιση.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιοδήποτε σχετικό επίσημο έγγραφο ότι παρέχεται σίτιση από το Φορέα / Δομή για να ενταχθεί στην αντίστοιχη κατηγορία με σίτιση, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει μάγειρα και μαγειρείο, το οποίο πληροί όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές.
Οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχή σίτισης δεν γίνεται αποδεκτή από το Πρόγραμμα.
Οι Φορείς / Δομές που εκ της αδείας τους προκύπτει ότι δεν παρέχουν σίτιση δεν δικαιούνται να προβούν στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού αναφορικά με τις σχετικές αυτές υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση οι Φορείς / Δομές θα πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε φαγητό φέρνει το παιδί μαζί του, κατάλληλα συσκευασμένο και με ευθύνη του ωφελούμενου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή σίτιση του παιδιού.
Ο Φορέας / Δομή θα πρέπει να φροντίζει για τη σωστή παροχή και το σερβίρισμα του φαγητού.
Υπηρεσίες μετακίνησης
Στα ανωτέρω ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μετακίνησης και κατά συνέπεια θα βαρύνουν τους ωφελούμενους εφόσον επιθυμούν την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και στους Φορείς/Δομές που φιλοξενούν προνήπια με αναπηρία (Κατηγορία Β3.), όπου η μετακίνηση συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Η μετακίνηση των ΑμεΑ που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και των προνηπίων με αναπηρία της Κατηγορίας Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών) συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του Φορέα / Δομής.
Τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. κολύμβηση, μπαλέτο, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεων κ.ά.), που παρέχονται από τις Δομές, είναι προαιρετικές και δεν αφορούν στη βασική απασχόληση και διαπαιδαγώγηση και ως εκ τούτου, εφόσον τις επιλέξουν οι ωφελούμενοι, θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ίδιους.
Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, πλην της μετακίνησης για τις Δομές
Πόσα χρήματα λαμβάνουν απο το πρόγραμμα οι δομές
Βρεφικοί – Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί:
Α1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.500€ χωρίς σίτιση και 3.100 € με σίτιση
Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.500€ χωρίς σίτιση και 3.100 € με σίτιση
Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών: 2.500€ χωρίς σίτιση και 3.100 € με σίτιση
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.900€ χωρίς σίτιση και 2.500€ με σίτιση
Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:
Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.500€ χωρίς σίτιση και 3.100 € με σίτιση
Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.900€ χωρίς σίτιση και 2.500€ με σίτιση
Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 5.500€.
Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):
Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 1.400€ ανεξαρτήτου βάρδιας.
Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α.)
Παιδιά με αναπηρία ή /και έφηβοι ή /και άτομα με νοητική υστέρηση ή / και κινητική αναπηρία: 5.500,00 €.
Παράλληλα έχουν δοθεί διευκρινίσεις πριν απο λίγες ημέρες και απο την ΕΕΤΑΑ.
Οι δραστηριότητες για την απασχόληση, τη διαπαιδαγώγηση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία που αναφέρονται στην παρ. 2.3.2 περ.2 της Πρόσκλησης είναι ενδεικτικά προσφερόμενες και ανάλογα με την ηλικία.
Επίσης, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες για γραφική ύλη και αναλώσιμα συνολικής αξίας μέχρι 100€ συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στα προσφερόμενα από τους υποψηφίους Φορείς / Δομές ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης ανά θέση, όπως αυτά αποτυπώνονται στην αίτηση συμμετοχής τους.
Η διάρκεια λειτουργίας των δομών στο πλαίσιο του προγράμματος αφορά σε χρονικό διάστημα 11 μηνών για την περίοδο 2014 – 2015.
Το ωράριο λειτουργίας, το οποίο υποχρεούται ο κάθε ανάδοχος Φορέας / Δομή να τηρεί για την υλοποίηση του Προγράμματος, είναι αυτό που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ή στο κανονισμό λειτουργίας του ή στην συστατική του πράξη ή στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και το οποίο ωράριο υποχρεούται να δηλώσει και είναι σύμφωνο στην αίτηση συμμετοχής του, στο πλαίσιο της βάρδιας.
Οι Φορείς / Δομές που λειτουργούν σε δύο βάρδιες, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, θα πρέπει να προσδιορίσουν μόνο μια (1) βάρδια για την οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και τον αριθμό των παιδιών (προσφερόμενων θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση), που θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους.
Στην παράγραφο 2.3.2 περ. 4 όπου αναφέρεται «Οι Δομές των περιπτώσεων Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1 και Β2, που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης θα πρέπει να δηλώσουν σαφώς στην αίτηση συμμετοχής της Δομής τις εξυπηρετούμενες περιοχές», με τον όρο «εξυπηρετούμενες περιοχές» εννοούνται περιοχές εντός του Δήμου που εδρεύει η Δομή και περιοχές εντός των όμορων δήμων από το Δήμο που εδρεύει η Δομή.
Η υποχρέωση των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν Ανάδοχοι για τήρηση στην έδρα του Φορέα / Δομής φακέλου με αντίγραφα όλων των αναφερομένων στην ανωτέρω Πρόσκληση δικαιολογητικών (συμμετοχής και για την υπογραφή της σύμβασης) υφίσταται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά τη λήξη του παιδαγωγικού έτους για το οποίο συμμετείχαν.
Το έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής των Ωφελούμενων» θα αναρτηθεί στις 25/07/2014 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα είναι το μόνο το οποίο ισχύει, προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τον κάθε γονέα, που θέλει να υποβάλλει υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη μορφή εντύπου συμμετοχής δεν θα ληφθεί υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται.

aftodioikisi.gr

Αλλαγές στα επιδόματα για οικογένειες με μαθητές- Ποια είναι τα 7 επιδόματα που θα δίνονται με ηλεκτρονική αίτηση


«Όλα σε ένα» είναι το σχέδιο των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας για τα επτά επιδόματα που δίνονται σε φτωχές οικογένειες, καθώς χθες οι ηγεσίες τους ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή τους.
Ο στόχος είναι διπλός. Το υπουργείο Παιδείας, θέλει να ελέγξει τη σχολική διαρροή και το υπουργείο Εργασίας να εξοικονομήσει πόρους σε περιπτώσεις που οι οικογένειες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι δικαιούχες.
Έλεγχος
Επιλεκτικά για το επίδομα τέκνων παραδείγματος χάριν, οι γονείς υποβάλλουν φορολογική δήλωση και το έντυπο Α21 όπου καταγράφονται η ηλικία και η εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται τα παιδιά τους.
Η οικογένεια λαμβάνει επίδομα για τη φοίτηση των παιδιών της, χωρίς όμως το σύστημα του υπουργείου Εργασίας να γνωρίζει αν όντως οι μαθητές παρακολουθούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα μαθήματα ή έχουν εγκαταλείψει την φοίτηση.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, σκοπός είναι η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των δύο υπουργείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myschool η οποία ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ενημερώνονται οι υπηρεσίες αν οι λαμβάνοντες το επίδομα τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να είναι δικαιούχοι ανά πάσα στιγμή.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Παράταση πήρε η συζήτηση με την τρόικα για την απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα


Στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει ασκηθεί η μεγαλύτερη πίεση από την τρόικα στις μέχρι τώρα συναντήσεις των Παρισίων. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και η γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη βρέθηκαν εκ νέου αντιμέτωποι με την «προσφιλή» στην τρόικα απαίτηση για απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, κάτι στο οποίο επιμένει ειδικά το ΔΝΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr η στάση της κυβέρνησης ήταν αμετακίνητη με τα αρμόδια στελέχη να ξεκαθαρίζουν στην τρόικα ότι πρώτα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μέτρου και ύστερα θα επαναξιολογηθεί. «Θα αναμένουμε την μελέτη του ILO για να γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση την επόμενη φορά» ήταν η ακριβής τοποθέτηση των Βρούτση και Στρατινάκη. Στην τρίωρη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και τη χρηματοδότηση των ταμείων, αλλά και το θέμα της αποδοτικότητας των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Από την πλευρά της η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ενημέρωσε εκ νέου την τρόικα πως οι μελέτες για την εκτίμηση κινδύνων του ασφαλιστικού θα είναι έτοιμες τον Οκτώβριο, ενώ οι μελέτες του ΚΕΠΕ για την ενοποίηση ταμείων θα είναι έτοιμες στο προσεχές διάστημα. Αποφασίστηκε δε το θέμα να εξεταστεί υπό το φως των νέων δεδομένων.

aftodioikisi.gr

Επανέρχεται ο κίνδυνος συνέχισης των απολύσεων στο Δημόσιο και το 2015


Δεν βρίσκεται μόνο η «μεταρρυθμιστική» διάθεση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη πίσω από την επιμονή του στην υλοποίηση των 6.500 απολύσεων στο Δημόσιο που εκκρεμούν μέχρι το τέλος του 2014. Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η Τρόικα έχει διαμηνύσει ότι αν το τρέχον πρόγραμμα απολύσεων και διαθεσιμότητας δεν ολοκληρωθεί με συνέπεια και πληρότητα, τότε θα παραταθεί για να συνεχιστεί το 2015 και ίσως το 2016! Η ηγεσία του ΥΠΔΜ απέφυγε στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των πιστωτών να δεσμευτεί σε νέο ποσοτικό στόχο, προκειμένου να σταματήσει η αναστάτωση διαρκείας στο Δημόσιο. Ωστόσο, η υποχώρηση από το στόχο των απολύσεων για το 2014 αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής από τους δανειστές ως αιτία για την ανανέωσή του και το άπλωμά του στην επόμενη χρονιά.
Τελικές αποφάσεις αρχής γενομένης από τη σημερινή απογευματινή συνάντηση με την τρόικα στο Παρίσι…

aftodioikisi.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΣχετικά με την ένταση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια σύνορά μας και την επικείμενη συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Ναυτιλίας στους ξένους ανταποκριτές για το θέμα αυτό:
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Ακριβώς για αυτήν την ραγδαία αύξηση καλώ τους ξένους ανταποκριτές. Γιατί έχω «κουραστεί και βαρεθεί» να διαβάζω στον ξένο Τύπο ότι η Ελλάδα δεν συμπεριφέρεται καλά στους μετανάστες, ότι υπάρχουν προβλήματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και να μην αναφέρεται η χώρα μας ανάμεσα σε αυτές, αλλά και να μην υπάρχει η “συνειδητοποίηση” της διεθνούς κοινής γνώμης για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ενώ τον Αύγουστο, πέρυσι, είχαμε δεχθεί περίπου πάνω από 1.200 – 1.300 μετανάστες, φέτος, ο αριθμός αυτός αγγίζει τις 4.000!
Σχετικά με τα αίτια της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των μεταναστών που εισέρχονται από τα θαλάσσια σύνορά μας:
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Ο λόγος της δραματικής αύξησης αυτής, είναι αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Είναι ό,τι συμβαίνει στη Συρία, στη Γάζα, στο Βόρειο Ιράκ. Όταν συμβαίνουν και μεταδίδονται σκηνές ακρότητας, αποκεφαλισμοί ανθρώπων, βίαιες επεμβάσεις στρατιωτικές, χρήση χημικών καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των πληθυσμών φεύγει. Η συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία, τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας και η νέα σύρραξη στο Βόρειο Ιράκ είναι τα βασικά στοιχεία που έχουν αυξήσει το μεταναστευτικό ρεύμα. Δεν βλέπουμε αύξηση των παρανόμων μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα για δουλειά. Βλέπουμε μια δραματική αύξηση του προσφυγικού ρεύματος, των ανθρώπων, δηλαδή, που έχουν αναγκαστικά εγκαταλείψει τις εστίες τους και ζουν σε κατάσταση προσφυγιάς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην Τουρκία φιλοξενούνται πάνω από 1 εκατομμύριο Σύριοι πρόσφυγες και οι οποίοι από τη συνεχιζόμενη κρίση αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιστρέψουν στις εστίες τους και έτσι αναζητούν διέξοδο στην Ευρώπη.
Αναφορικά με το πώς αυτοί οι άνθρωποι της προσφυγιάς μπαίνουν στη διαδικασία να αναζητήσουν διέξοδο στην Ευρώπη χωρίς χρήματα.
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Πολλοί από αυτούς έχουν και τα χρήματα του ταξιδιού και τα χρήματα για να επιβιώσουν για κάποιο διάστημα. Η εμπειρία μας, αυτό μας δείχνει, ότι είναι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μαζί τους ένα γερό κομπόδεμα για να αντιμετωπίσουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες. Και βεβαίως έχουν και αρκετά χρήματα για να πληρώσουν τους δουλέμπορους, οι οποίοι δουλεύουν με δύο τρόπους. Εκατό τοις εκατό μιλάμε για μια «στημένη μηχανή». Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξαρθρώνουμε - παρακολουθώντας τις κινήσεις- τα κυκλώματα πλέον. Γιατί το να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά είναι το ένα ζήτημα, όμως, ταυτόχρονα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία για εμάς είναι η εξάρθρωση συγκεκριμένων κυκλωμάτων και η σύλληψη συγκεκριμένων δουλεμπόρων, που «διαβάζουν» πολύ καλά και με τους συνεργούς τους που έχουν στη εδώ πλευρά,– για να «μην κοροϊδευόμαστε», έχουν συνεργούς και στην Ελλάδα- τις κινήσεις και τις περιπολίες που κάνει σήμερα το Λιμενικό Σώμα και το Πολεμικό Ναυτικό.
Σχετικά με το ότι δεν είμαστε επαρκώς οχυρωμένοι στη θάλασσα απέναντι στα κυκλώματα αυτά:
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Σε αντίθεση με την ξηρά – όπου όταν χτίσαμε το φράχτη στον Έβρο το φαινόμενο περιορίστηκε πάρα πολύ - στη θάλασσα δεν μπορείς να χτίσεις τείχη. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχει τουρισμός και κάθε είδους σκάφη, σκαφάκια κινούνται σε όλο το Αιγαίο, γίνεται πολύ πιο δύσκολος ο εντοπισμός. Κι αυτό το έργο γίνεται πιο εύκολο το χειμώνα γιατί πολύ λιγότερα μικρά σκάφη «κυκλοφορούν». Εμείς κάνουμε διαρκώς αλλαγές στα προγράμματά, στο σχεδιασμό των περιπολιών μας και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, ακριβώς για να αιφνιδιάζουμε. Έχουμε ήδη, σημαντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κυκλωμάτων.
Σχετικά με το αν τα μέσα που διαθέτουμε επαρκούν για να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας:
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση το Λιμενικό Σώμα δεν ήταν σχεδιασμένο και δεν ήταν εξοπλισμένο για μια τέτοια δουλειά σε τόσο μεγάλο εύρος και διάρκεια, όπως γίνεται σήμερα. Έχουμε προχωρήσει σε ένα γενναίο εξοπλιστικό πρόγραμμα με τη χρηματοδοτική βοήθεια της Ευρώπης το οποίο εκτυλίσσεται. Όμως, σίγουρα, δεν υπάρχει ούτε η επάρκεια πόρων, ούτε προσωπικού, ούτε μέσων για να πούμε ότι μπορούμε να φυλάξουμε σε όλα τα επίπεδα τα σύνορά μας από αυτό το φαινόμενο, στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε. Για αυτό και ζητάμε την Ευρωπαϊκή συνδρομή. Για αυτό και θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημά μας στην Ευρώπη. Το ίδιο βέβαια, πρόβλημα πρέπει να ξέρετε, αναφορικά με την επάρκεια μέσων, πόρων δεν έχουμε μόνο εμείς, αλλά και η Ιταλία. Η Ιταλία ξεκίνησε μια εθνική επιχείρηση που την ονομάζει “Mare Nostrum”. Είναι η επιχείρηση, στην οποία στόχευε να διαφυλάξει τις ζωές στη θάλασσα και σε κάποιο βαθμό – όχι απόλυτο- κατάφερε να το κάνει και σήμερα προσπαθεί να σταματήσει αυτή την επιχείρηση λόγω της έλλειψης πόρων, αφού δεν μπορεί να συντηρήσει αυτό το κόστος το οποίο ανέρχεται στα 9 - 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Για εμάς το αντίστοιχο κόστος είναι στα κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το κόστος αυτής της επιχείρησης.
Αναφορικά με το ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου:
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Εμείς, καταρχάς συνεχίζουμε το πρόγραμμα ενίσχυσης των μέσων μέσα από τα εξοπλιστικό πρόγραμμα και μέσα από τις προσλήψεις νέου προσωπικού. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι ότι αναδιαρθρώσαμε τις Λιμενικές μας Αρχές ώστε να μεταφέρουμε περισσότερο στελεχιακό δυναμικό στην περιφέρεια και στα νησιά του Αν. Αιγαίου. Το τρίτο το οποίο κάνουμε είναι μια διαρκή μετεξέλιξη των επιχειρήσεων μας, από τον Ιούλιο, άλλωστε, περιπολεί μαζί μας και το Πολεμικό Ναυτικό, συνδράμοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Παράλληλα, το πιο ουσιαστικό είναι ότι προχωρούμε σε διεθνείς συνεργασίες για την υποδοχή αυτών των ανθρώπων. Ήδη με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες προχωρούμε σε συμφωνίες ώστε να πάμε στην Ευρώπη και να ζητήσουμε «έξτρα» χρηματοδότηση για ανθρωπιστικούς λόγους. Πέρα από αυτό θέτουμε και “ψηλά τον πήχη” απέναντι στις Ευρωπαϊκές προσδοκίες για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών. Υπάρχουν δύο ζητήματα, που πρέπει να χρηματοδοτήσουν. Πρώτα απ΄όλα τη λειτουργία των σκαφών μας και τη μετακίνηση του προσωπικού μας για να κάνουμε αυτή την επιχείρηση “Ποσειδώνας” και δεύτερον αφού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις πρώτες υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες. Υπηρεσίες υγείας, υγιεινής, περίθαλψης, για τα πρώτα 24ωρα ώστε μετά να αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία και με τα Κέντρα που έχει σε όλη την Ελλάδα να μπορέσει να δει πως θα διαχειριστεί όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Σχετικά με το ποια είναι στη συνέχεια η τύχη αυτών των ανθρώπων κι αν μπορούμε να τους στείλουμε πίσω.
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Στέλνουμε πίσω πολλούς από όσους βρίσκονται στην Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες, τους οποίους και έχουμε στα Κέντρα Φιλοξενίας και Πρώτης Υποδοχής, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία της προώθησής τους πίσω στον τόπο τους. Όσον αφορά όμως στους πρόσφυγες δεν προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία και οι ίδιοι ψάχνουν να βρουν τρόπους για να προχωρήσουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες και ζητούν Άσυλο ή πηγαίνουν για να επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους που ήδη έχουν καταφύγει εκεί.
Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που ξεκινά σήμερα η Ελληνική Κυβέρνηση με την Τρόϊκα στο Παρίσι, όσο και τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί, όπως ο ΕΝΦΙΑ:
ΥΝΑ, Μ. Βαρβιτσιώτης: Δεν υπάρχει κανένας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι έγιναν λάθη. Πρώτα τα αναγνώρισε το Υπουργείο Οικονομικών και θα έρθει και η νομοθετική ρύθμιση που θα τα αναγνωρίσει. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αισιόδοξος για τη σημερινή πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόϊκα. Άλλωστε, είναι η αξιολόγηση του προγράμματος του οποίου έχουμε πετύχει πολλούς στόχους και πιστεύω ότι θα γίνει στη συνέχεια και μια ευρύτερη πολιτική διαπραγμάτευση στην οποία θα τεθεί και το βασικό και κυρίαρχο θέμα του χρέους και της αναχρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομί

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ|
Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η ορθότητα της επιμονής της Αυτοδιοίκησης στη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά και τη ψήφιση από τη Βουλή των σχετικών διατάξεων.
Η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο αφορά την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση άρρωστων, κατάκοιτων, ανάπηρων, ανήμπορων και άπορων ηλικιωμένων, παρατάθηκε ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, με διασφάλιση της χρηματοδότησης με 120 εκατομμύρια ευρώ και διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, θεσμοθετείται και η διάδοχη μορφή του προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2016 με δύο επιμέρους προγράμματα. Πρόκειται για το «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους και άτομα με αναπηρία, με διαχειριστή και των δύο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και φορείς υλοποίησης τους δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

                       Ο αγώνας απέδωσε
Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης εξέφρασε  την ικανοποίησή του για την αποδοχή εκ μέρους της Πολιτείας των υλοποιήσιμων προτάσεων της Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη μεγάλου μέρους των κοινωνικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση, χαρακτηρίζοντας ως «ιστορική και μεγάλη» τη χθεσινή ημέρα ψήφισης της σχετικής τροπολογίας. Παράλληλα, ο Σίμος Δανιηλίδης εκφράζει την πικρία και τη διαμαρτυρία του γιατί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» στη Βουλή, σε αντίθεση μάλιστα με το ΚΚΕ που υπερψήφισε όπως και τα άλλα κόμματα.  «Η ηγεσία και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην κοινωνία για ποιο λόγο στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών μιλούσαν καταγγελτικά για τον κίνδυνο διακοπής του προγράμματος, αλλά όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα για την παράτασή του και τη διασφάλιση της συνέχισής του σε μόνιμη βάση, επέλεξαν να ψηφίζουν “παρών”», ανέφερε.
« Ως κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης είχαμε από καιρό επιδοθεί σε έναν μεθοδικό, διακριτικό και επίμονο αγώνα κατάδειξης της κρισιμότητας συνέχισης του εξαιρετικά απαραίτητου για την ελληνική κοινωνία προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”». Του μεγαλύτερου, του καλύτερου και του πιο καταξιωμένου κοινωνικού προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο εδώ και 15 και πλέον χρόνια παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες σε 100.000 ηλικιωμένους», τόνισε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, κάνοντας λόγο για γόνιμο διάλογο με την Πολιτεία.             «Η άριστη και καθοριστική συνεργασία που έχουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, τον οποίο για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε και συγχαίρουμε δημόσια για την ευαισθησία, την προσοχή και την αποτελεσματικότητά του, απέδωσε καρπούς. Ευχαριστούμε και τον υπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Μανιάτη ο οποίος, παρόλο που το αντικείμενο της τροπολογίας δεν ήταν συναφές με το Σχέδιο Νόμο για το Ρυθμιστικό που ψηφίστηκε από το θερινό τμήμα της Βουλής, την έκανε δεκτή και την προώθησε άμεσα».

Το χθες και το αύριο του προγράμματος
Ο Σίμος Δανιηλίδης, ως εμπνευστής της ιδέας του «Βοήθεια στο Σπίτι», δηλώνει υπερήφανος για την εξέλιξή του. «Παρόλο που κάποτε είχα χαρακτηριστεί “εκτός πραγματικότητας” χαίρομαι που πλέον σήμερα έχει γίνει πλήρως αποδεκτή η φιλοσοφία της κοινωνικής αυτής δράσης, μέσω της οποίας δεν ωφελούνται μόνο 100.000 ηλικιωμένοι πανελλαδικά, αλλά και το ασφαλιστικό σύστημα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διότι αν δεν φροντίζαμε εμείς ως Αυτοδιοίκηση τους ηλικιωμένους αυτούς, τότε θα ήταν καθημερινοί ‘‘πελάτες’’  νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, εργαστηρίων, κ.λπ., με πάνω από 1 δισ. ευρώ ετήσια δαπάνη για το ασφαλιστικό σύστημα», επισημαίνει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από την επιτυχία για την παράταση του «Βοήθεια στο Σπίτι» με το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας ως το Δεκέμβριο του 2015,  πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι που αφορά τα δύο διάδοχα προγράμματα, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2016.
«Επεξεργαζόμαστε όλη αυτή την περίοδο τις λεπτομέρειες του νομοθετικού πλαισίου. Πρέπει εγκαίρως όλοι μας, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και η ΚΕΔΕ, ο αρμόδιος υφυπουργός Β.Κεγκέρογλου και οι συναρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, καθώς και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, να προετοιμαστούμε σωστά προκειμένου πολύ πριν το Δεκέμβριο του 2015 να είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε ομαλά στη διάδοχη κατάσταση. Να προχωρήσουμε στο νέο πλαίσιο που θα αφορά την κατ’ οίκον κοινωνική φροντίδα συνταξιούχων, ανασφάλιστων, μεταναστών και ανάπηρων ηλικιωμένων, καθώς και την εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (εξετάσεις, καρδιογραφήματα, θεραπείες, κ.ά.). Έτσι θα αναβαθμίσουμε και θα διευρύνουμε περισσότερο τις υπηρεσίες και όχι μόνο δεν θα χάσει κανείς εργαζόμενος τη θέση του αλλά θα χρειαστούμε κι άλλους χίλιους, χωρίς μάλιστα καμία επιβάρυνση του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού», καθιστά σαφές ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.


 http://newsta.gr

«Πράσινο» φως για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών – Τι προβλέπει τροπολογία


Τον μόνιμο διορισμό καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών που εργάζονται από τον Σεπτέμβριο του 2012 προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο.
Κατά τη συζήτηση στο Γ΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής του νομοσχεδίου για την «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία», ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε τροποποιητική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως σήμερα.
Όσοι καλύπτονται από τη ρύθμιση, θα μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όποτε κι αν αυτός διεξαχθεί, για την κάλυψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τι γίνεται αν απολυθείς στην άδειά σου; – Απόφαση Αρείου Πάγου


Είναι παράνομη η απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής (θερινή άδεια) και νόμιμη κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Αυτό έκρινε ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμ. 402/2014 απόφασή του, ερμηνεύοντας την εργατική νομοθεσία και δεν δέχθηκε την αγωγή 67χρόνου, του οποίου καταγγέλθηκε η εργασιακή του σύμβαση ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2003 η εταιρεία «Τράμ» Α.Ε. (διάδοχος της η εταιρεία «ΣΤΑ.ΣΥ.» Α.Ε.») προσέλαβε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 67χρόνο μηχανολόγο-μηχανικό με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 3.500 ευρώ, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2006 νοσηλεύθηκε για τρεις μέρες σε κρατικό νοσοκομείο, λόγω απώλειας συνειδήσεως, αρτηριακής υπέρτασης και απορρύθμισης σακχαρώδη διαβήτη και του δόθηκε αναρρωτική άδεια ενός μηνός. Για την νοσηλεία του στο νοσοκομείο και την αναρρωτική άδεια είχε ενημερώσει τόσο προφορικά όσο και γραπτά την υπηρεσία του. Όμως, ενώ βρισκόταν στις πρώτες μέρες της αναρρωτικής άδειάς του, η εταιρεία τού κοινοποίησε την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και του παρέδωσε δύο τραπεζικές επιταγές με την αποζημίωσή του.
Όπως προκύπτει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τράμ» Α.Ε. για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 67χρόνου είχε ληφθεί λίγες μέρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
Ο μηχανολόγος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, και το Εφετείο Αθηνών ερμηνεύοντας τον αναγκαστικό νόμο 539/1945 έκρινε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας δεν απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του μισθωτού και ότι ούτε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας είναι καταχρηστική για τον λόγο αυτό.
Στη συνέχεια, ο μηχανολόγος άσκησε αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης και ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του 67χρόνου, κρίνοντας ότι «η κατά το άρθρο 6 του νόμου 539/1945 απαγόρευση καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως αφορά μόνο την καταγγελία κατά την διάρκεια της άδειας αναψυχής και όχι περιπτώσεις άλλων αδειών, όπως είναι η αναρρωτική».
Ακόμη, μεταξύ των άλλων, ο 67χρόνος ισχυρίσθηκε ότι όταν απολύθηκε ήθελε 100 εργάσιμες ημέρες για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ήθελε λίγους μήνες για να βγει στη σύνταξη δεν το είχε γνωστοποιήσει στην εταιρεία του, όταν το καλοκαίρι του 2006 τον ενημέρωσαν ότι στο τέλος του ίδιου έτους θα καταγγελλόταν η σύμβαση εργασίας του, αλλά και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης δεν κατέθεσε κάποιο στοιχείο για το συνολικό αριθμό των ενσήμων που είχε, ενώ επίσης δεν αποδείχθηκε η βασιμότητα του ισχυρισμού του ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων του.

aftodioikisi.gr

Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Αντιπεριφερειάρχη

Με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπ. Σπυρίδωνα ο οποίος επισκέπτεται τη Χίο, συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/9, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε έμφαση στην συνεργασία των δυο φορέων, στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και στη διοικητική συνεργασία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.Έρχονται εκατοντάδες προσλήψεις στο Δημόσιο – Προκηρύξεις για ΔΕΗ & ΙΕΚ του υπ. Τουρισμού


Προσλήψεις στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πρόκειται για 540 θέσεις στη ΔΕΗ και 625 θέσεις τα ΙΕΚ του υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα στην τελευταία λίστα των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς περιλαμβάνονται και 136 αναγγελίες για εκατοντάδες θέσεις – κυρίως προσωρινής – εργασίας.
Την Τετάρτη εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Σύμφωνα με την Ημερησία, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προκήρυξη 625 θέσεων κατάρτισης στα ΙΕΚ του υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως 15 Σεπτεμβρίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά την εισαγωγή στα 8 ΙΕΚ του υπουργείου Τουρισμού που λειτουργούν σε: Αλεξανδρούπολη, Ανάβυσσο Αττικής, Άργος, Γαλαξίδι, Ηράκλειο Κρήτης, Πειραιά Θεσσαλονίκης, Κέρκυρα και Ρόδο. Η φοίτηση είναι 5 εξάμηνα, 4 θεωρητικά και 1 πρακτική άσκηση.
Οι τρεις ειδικότητες για τις οποίες προκηρύσσονται θέσεις είναι οι εξής: «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (σεφ)» (275), «Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής» (75) και «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» (275).

aftodioikisi.gr

Τρόικα σε Μητσοτάκη: Προχωρήστε πιο γρήγορα στις απολύσεις – Κόψτε τις μη μισθολογικές παροχές


Τις καθυστερήσεις στο θέμα των απολύσεων στο Δημόσιο επισήμαναν, σύμφωνα με πληροφορίες τηςaftodioikisi.gr, στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκπρόσωποι των δανειστών μας κατά τη χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι. Όπως είπαν δεν έχουν προχωρήσει οι υπολειπόμενες 6.500 (βλ. σχετική συνέντευξη του υπουργού στο CNBC) και για το λόγο αυτό ζήτησαν να επισπευσθούν. Από την πλευρά του ο υπουργός αντέτεινε οτι έχουν βρεθεί οι «δεξαμενές» και όλα θα γίνουν όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.
Παράλληλα επιχείρησε να στρέψει την συζήτηση στην ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:
-Μέσα στο φθινόπωρο 16 υπουργεία θα λειτουργούν με νέα οργανογράμματα που εξασφαλίζουν μείωση δομών  40% κατά μέσο όρο
-Ετοιμάζεται μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας
-Προχωράει ο νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο μέσω γραπτών εξετάσεων
- Προωθείται η δεύτερη φάση υλοποίησης για τη μείωση διοικητικών βαρών και απλούστευσης διαδικασιών, μετά την πρόσφατη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των πρώτων συστάσεων της στρατηγικής συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ
-Αναβαθμίζονται και ενισχύονται τα ελεγκτικά σώματα. Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται.
Συζήτηση έγινε και για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο με τους εκπροσώπους της τρόικας να ζητούν εκ νέου να κοπούν οι μη μισθολογικές παροχές, όπως κατασκηνώσεις, ειδικές άδειες, εφάπαξ παροχές, προνοιακές διευκολύνσεις, ακόμη και αναγνώριση πλασματικών χρόνων για σύνταξη. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο περιέχεται στα προαπαιτούμενα.


aftodioikisi.gr