Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ MΑΣ
Με αφορμή το μεγάλο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν στο νησί της Λέσβου τη φετινή χρονιά, αλλά και όλων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο των νησιών, δεδομένου ότι με βάση το Άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 έχει την ευθύνη για την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του. Στην κατεύθυνση αυτή καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα:

Α. Καταγραφή των επικίνδυνων σημείων στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από την Τεχνική Υπηρεσία κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πέρα από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση του οδικού δικτύου σε όλα τα νησιά και αυτά που θα ξεκινήσουν, θα πρέπει άμεσα να καταγραφούν τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου στα οποία συμβαίνουν συχνά ατυχήματα και να προγραμματιστούν έργα για τη βελτίωση της επικινδυνότητας. Ειδικότερα για το νησί της Λέσβου μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης «Τροχαία ατυχήματα στο Νομό Λέσβου 2004 - 2010, στατιστική ανάλυση – συμπεράσματα – αντιμετώπιση» που είχε εκπονήσει η Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και η οποία  ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2010.

Στο πλαίσιο της καταγραφής που θα πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να εντοπιστούν κατά προτεραιότητα οι ελλείψεις που υπάρχουν σε πινακίδες σήμανσης (τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση / καθαρισμός φθαρμένων), στηθαία ασφαλείας, φθαρμένα σημεία στον ασφαλτοτάπητα και διαγράμμιση του οδοστρώματος. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν άμεσα να πραγματοποιηθούν και με μικρό σχετικά κόστος.

Β. Δημιουργία Γραφείου Οδικής Ασφάλειας

Η δημιουργία Γραφείου Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των οδών, συντηρήσεων και κακοτεχνιών αυτών και την επισήμανση των σημείων που γίνονται τα τροχαία ατυχήματα σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο και σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα του μαθητικού πληθυσμού.

Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί η βάση δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα που δημιουργήθηκε για το νησί της Λέσβου από την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, καθώς και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γ. Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην 73η Εθνική Οδό «Κράτηγος - Μυτιλήνη – Λ. Θερμής»

Στην 73η Εθνική Οδό «Κράτηγος – Μυτιλήνη – Λ. Θερμής», έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια πολλά τροχαία ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα. Για τα συγκεκριμένα τμήματα θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το μεγαλύτερο τμήμα της οδού Μυτιλήνη – Κράτηγος βρίσκεται μέσα στον πυκνοκατοικημένο ιστό της πόλης και θα πρέπει να εξεταστεί ο χαρακτηρισμός τμήματος της οδού από Εθνική σε Δημοτική. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά, παρεμβάσεις για τη μείωση της ταχύτητας, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πεζών που κινούνται κυρίως από την πλευρά της θάλασσας, αξιοποιώντας παράλληλα προτάσεις και μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν.

Στο τμήμα Μυτιλήνη – Λ. Θερμής, στο οποίο έχουν συμβεί πολλά θανατηφόρα ατυχήματα, θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα 2 σημαντικά έργα:

1.     Η Κατασκευή κόμβου στην είσοδο για την Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης. Το έργο, το οποίο έχει ολοκληρωμένη μελέτη και περιμένει τα τελευταία χρόνια την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, θα σημαντικά συμβάλει στην ασφαλή πρόσβαση στην Βόρεια Παράκαμψη.

2.     Σηματοδότηση και λήψη μέτρων ασφαλούς οδήγησης από είσοδο Πύργων Θερμής έως παραλία Θερμής. Με βάση σχετική μελέτη που είχε αναθέσει ο Δήμος Λ. Θερμής, το έργο δημοπρατήθηκε από την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό τμήμα από την είσοδο στους Πύργους Θερμής έως και την Παραλία Θερμής, στο οποίο έχουν συμβεί πολλά τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Η οριστική λύση στο εν λόγω οδικό τμήμα μπορεί να δοθεί μόνο με την υλοποίηση του έργου της Παράκαμψης της Λ. Θερμής.

κ. Περιφερειάρχη

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος, παρακαλούμε να προγραμματιστεί συζήτηση για το θέμα της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νησιών μας σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΑΛΛΟΙ 11 ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗΟμόφωνα εισαγγελέας και ανακριτής διέταξαν την προφυλάκιση 11 ατόμων, εκ των οποίων οι 10 άνδρες και η μία γυναίκα

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέματα όπως η τουριστική προβολή του νησιών Βορείου Αιγαίου, το καλάθι αγροτικών προϊόντων, το πάρκιγκ της Αλλατίου και ο ΧΥΤΑ , πρόκειται να συζητηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής :
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ..
Β΄ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ << ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βόρειου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>.
Εισηγήτριες: α) κ. Αποστολία Λύκου Θεματική Αντιπεριφερειάρχης.
                      β)κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Τμ. Τουρισμού Π.Ε. Λέσβου.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 – 2013 >>.
Εισηγητής: κ. Αθηνά Σταθέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
Εισηγήτρια: κ. Αποστολία Λύκου Θεματική Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ 8ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 0328 ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
ΘΕΜΑ:7ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ << ΠΝΟΗ >> ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βόρειου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ Αλατίου >> ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ << ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ >> ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:11ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ΘΕΜΑ:12ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ << ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ >>.
Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Κόρακας Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου.
ΛΑΓΚΑΔΑ!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ!

 Γιορτάζουν:

 

 

Γεγονότα

533: Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βάνδαλους στη μάχη του Τρικάμαρου και καταλύει το επί της Αφρικής βασίλειό τους.
1806: Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας, με το οποίο παραγκωνίζεται ο ρόλος της Υψηλής Πύλης. Αυτό το Σύνταγμα δεν θα ισχύσει ποτέ.
1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα.
1920: Οι Σύμμαχοι, μετά την επάνοδο του Κωνσταντίνου στο θρόνο, επιβάλουν οικονομικό αποκλεισμό στην Ελλάδα.
1971: Ο Παναθηναϊκός, εκπροσωπώντας την Ευρώπη στον τελικό του διηπειρωτικού κυπέλλου, δίνει τον πρώτο αγώνα του στο Στάδιο Καραϊσκάκη με τη Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Ο αγώνας λήγει ισόπαλος 1-1 με γκολ των Φυλακούρη και Αρτίμε.
2008: «Κανόνι» 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον αμερικανό χρηματιστή Μπέρναρντ Μέιντοφ, στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών.

Γεννήσεις

1832: Γκιστάβ Άιφελ, γάλλος μηχανικός, που σχεδίασε και ύψωσε τον πύργο - σύμβολο του Παρισιού. (Θαν. 27/12/1923)
1921: Άλαν Φριντ, αμερικανός dj, που καθιέρωσε τον όρο Rock Ν' Roll. (Θαν. 20/1/1965)
1933: Άκης Πάνου, λαϊκός συνθέτης. (Θαν. 7/4/2000)

Θάνατοι

1025: Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (976-1025). (Γεν. 958)
1072: Μουχάμεντ Μπεν Νταούντ, σουλτάνος των Σελτζούκων Τούρκων. Έμεινε στην ιστορία ως Αλπ Αρσλάν, δηλαδή «το γενναίο λιοντάρι». Νίκησε τους Βυζαντινούς στην καθοριστική μάχη του Ματζικέρτ, επεκτείνοντας έτσι την κυριαρχία των Σελτζούκων στη Μικρά Ασία. (Γεν. 1029)
1966: Γουόλτ Ντίσνεϊ, αμερικανός καρτουνίστας, δημιουργός του Μίκυ Μάους και τουΝτόναλντ Ντακ. (Γεν. 5/12/1901)

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ TIMES
ιο επαναστάτης σκύλος της Ελλάδας, ο Λουκάνικος που δεν χάνει πορεία για πορεία και επεισόδια για επεισόδια, ανακηρύχθηκε σκύλος της χρονιάς, σύμφωνα με το περιοδικό TIME.

To περιοδικό TIME χαρακτήρισε τον έλληνα σκύλο, σκύλο της χρονιάς έχοντας ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλες σχεδόν τις πορείες που έχει δώσει ηχηρό παρόν.

ΣΥΣΚΕΨΕΣΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΕΣΟι στόχοι της ΑΔΑ, οι μεταναστευτικές υποθέσεις στο Αιγαίο και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο τραπέζι των συζητήσεων

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτης Χατζημιχάλης, συμμετείχε σε σύσκεψη των Γενικών Γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αναστάσιο Γιαννίτση. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν θέματα λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι προς υλοποίηση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής περιφέρειας.Στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη για τη λειτουργία των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρουσία της Αν. Υπ. Εσωτερικών. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ, κ. Α. Ξηρός, ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Α. Τάκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΣ.Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε την κ. Γεννηματά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΔΑ αλλά και προτάσεις- στόχους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΑΔΑ.Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:Η επίλυση του στεγαστικού με προτεραιότητα την αναζήτηση χώρων που πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Η εγκατάσταση του συστήματος «Σύζευξις» και τηλεδιάσκεψης σ’ όλες τις υπηρεσίες.
Η αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού.
Η δημιουργία υπηρεσιών μια στάσης στις έδρες των νομών του Αιγαίου. Επίσης εξετάζεται η λειτουργία υπηρεσιών (τμημάτων, γραφείων, σημείων υποδοχής) και σε άλλα νησιά, όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και η αξιοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων μέσω υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Στα νησιά αυτά συμπεριλαμβάνονται η Λήμνος και η Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο και η Κως, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Πάρος, η Νάξος, η Θήρα, η Μύκονος, η Μήλος η Λέρος, η Πάτμος και η Ίος στο Νότιο Αιγαίο.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα σε συνάντηση που είχε ο Γ.Γ. της ΑΔΑ με τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Π. Τζωρτζάκη τον ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης στην ΑΔΑ των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ζήτησε τη βοήθεια του Υπουργείου για την επιτάχυνση ένταξης της ΑΔΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΛΕΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΝΑΣ
Δέκα μεταβυζαντινές εικόνες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Ολλανδία, παρουσιάστηκαν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι εικόνες: «Ζωοδόχος Πηγή», «Μυστικός Δείπνος», «Περιτομή του Χριστού», «Έγερση του Λαζάρου», «Αγιος Γεώργιος», «Αγιος Δημήτριος», «Εις Αδου Κάθοδος» κλεμμένες από τους νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών όπως, επίσης, και τα σπαράγματα τοιχογραφιών «Προφήτης Ηλίας» και «Aγιος Ανδρέας Κρήτης» (έργα του αγιογράφου Μιχαήλ Χωματζά το 1734), τα οποία κλάπηκαν από το βυζαντινό ναό της Παναγίας Κρήνας στη Χίο, το 1981. Τα εν λόγω επαναπατρισθέντα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά μεταφέρθηκαν για προσωρινή φύλαξη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, μέχρι την παράδοσή τους στους εκπροσώπους των αρμόδιων Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Θυμίζουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2011 επαναπατρίσθηκε η βυζαντινή εικόνα του Αγίου Προκοπίου, η οποία είχε κλαπεί από τον ομώνυμο ναό της Βέροιας την περίοδο 1968 0 1975. Η εικόνα - που φυλάσσεται προσωρινά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο-, θα αποτελέσει λίαν συντόμως τμήμα της μόνιμης συλλογής του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας. Η επιστροφή της εικόνας θα συντελέσει αποφασιστικά στην υπόθεση διεκδίκησης της εικόνας του Αγίου Πέτρου, επίσης κλαπείσας από το ναό της Βέροιας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Dumbarton Oaks στις Ηνωμένες Πολιτείες.
naftemboriki.gr

"ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ" : ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ κ.κ. ΜΑΡΚΟ

Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Χίου διοργανώνει και προσκαλεί όλους στην επίκαιρη - εορταστική ομιλία του Σεβασμιωτάτου Πατρός κ.κ.ΜΑΡΚΟΥ , με θέμα : "Δεύτε ίδωμεν πιστοί": Τα Χριστούγεννα στην ποίηση του Γ.Βερίτη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδρίων του Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χίου, αύριο Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 , στις 7 το βράδυ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

| |
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 (ώρες 15.00-20.00) θα διατεθούν ψάρια από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου, προσφορά των εταιρειών «ΝΗΡΕΑΣ» και «ΦΟΡΚΥΣ». Για πληροφορίες κ. Μαρία Ηρακλειανού τηλ. 22710-81442.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά τις εν λόγω εταιρείες για την ευγενική χορηγία.

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007-2013» αξιολογήθηκε θετικά από την αρμόδια επιτροπή η πρόταση της ΕΤΑΧ σε συνεργασία με την Προμηθευτική ΑΕ.

Μάλιστα η εν λόγω εταιρία κατατάσσεται δεύτερη κατά σειρά, μεταξύ 5 υποψηφίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αυτή η απόφαση αφορά την 1η φάση του διαγωνισμού για ένταξη στο πρόγραμμα LEADER Αλιείας, σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης 4/12-10-2011.

ΕΝΟΧΛΗΣΑΝ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ

Η ιστοσελίδα «ChiosPress» αμφισβητεί τον παιδαγωγικό ρόλο πρωτοβουλίας εκπαιδευτικού, που κάλεσε τους μαθητές να ζωγραφίσουν για τον αγώνα των χαλυβουργών
Η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ στην αρχή του μήνα είχε απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν συζητήσεις στις τάξεις, για τον αγώνα των εργατών της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» και να προτρέψουν τους μαθητές να φτιάξουν σχετικές ζωγραφιές και εκθέσεις. Η πρωτοβουλία αυτή έχει προχωρήσει στις τάξεις, αλλά φαίνεται πως κάποιους ενοχλεί και παράλληλα τους κάνει να αποκαλύπτονται.
Στη Χίο ένα από τα σχολεία όπου προχώρησε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου. Στην ιστοσελίδα «ChiosPress» δημοσιεύτηκε η είδηση για αυτή τη δραστηριότητα των παιδιών μαζί με μια επιστολή προς τους χαλυβουργούς του εκπαιδευτικού που πήρε την πρωτοβουλία στο σχολείο του, αλλά η ιστοσελίδα διανθίζει το δημοσίευμά της με μια ευθεία επίθεση στη δραστηριότητα αυτή και στον εκπαιδευτικό που μίλησε στους μαθητές για τον αγώνα των χαλυβουργών, φτάνοντας στο σημείο να καλεί τη διεύθυνση του σχολείου και το διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου να πάρουν θέση!..
Η ιστοσελίδα, λοιπόν, υποστηρίζει πως «αυτονόητα ερωτηματικά γεννιούνται για τον ακριβή παιδευτικό ρόλο της δραστηριότητας αυτής, καθώς και για την παιδαγωγική αξιοποίησή της». Θεωρεί επίσης πως προκύπτουν ερωτήματα και για «τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εν λόγω σχολείο, καθώς τέτοιου είδους θέματα είναι λεπτά, όταν ειδικά παρουσιάζονται σε μαθητές Δημοτικού, που σίγουρα αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα διαφορετικά και η προσωπικότητά τους λόγω ηλικίας είναι εύπλαστη».
Παραπέρα φτάνει στο σημείο να λέει: «Ωστόσο αναμένουμε τόσο από τη Διεύθυνση του Σχολείου, όσο και από τον Δ/ντή της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, να μας ενημερώσουν για τα παιδαγωγικά κριτήρια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (ποιο είναι πλαίσιο που ακολουθήθηκε στην παρουσίαση της δραστηριότητας αυτής) και αν θεωρούν ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι κατάλληλες για μαθητές Δημοτικού, ανεξάρτητα πάντα από το θέμα της απεργίας των Χαλυβουργών, που ως εργαζόμενοι αγωνίζονται με μια μορφή πάλης».
Απάντηση στις παραπάνω αντιλήψεις περί «παιδαγωγικής» που δεν αντέχουν τα παιδιά των εργατών να μαθαίνουν και να συζητούν για τους αγώνες της τάξης τους, αποτελεί η πραγματικότητα των μαθητών του Βαρβασίου και ο τρόπος που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία για τους χαλυβουργούς, όπως την περιγράφει ο εκπαιδευτικός του σχολείου:
«Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τα παιδιά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου Χίου, παιδιά φτωχών εργατικών οικογενειών, με συγκίνηση συζήτησαν τις συνθήκες στις οποίες η εργατική τάξη στη βιομηχανία ζει και εργάζεται (...). Ταίριαξαν τη δική τους εμπειρία, την εμπειρία των οικογενειών τους με τον αγώνα σας. Οι κουβέντες όπως "μειωμένο χαρτζιλίκι", "ο μπαμπάς λέει ξεχάστε αυτά που ξέρατε", "πώς γίνεται να ζουν λίγοι τόσο πλούσιοι και 35 οικογένειες να είναι στο δρόμο", "πώς γίνεται να πεθαίνεις στη δουλειά" και πολλά άλλα παρόμοια ακούστηκαν στην κουβέντα. Οταν ακούς από παιδιά που δύσκολα αγοράζουν τη γόμα και το τετράδιο ή το κολατσό, προτάσεις όπως "να στείλουμε χρήματα και ρούχα προς τους απεργούς", τότε ξέρεις πως δεν υπάρχει πιο γνήσια, πιο αληθινή και ακαταμάχητη δύναμη από αυτή που μόνο οι εργάτες και τα παιδιά τους μπορούν να έχουν. Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως η προσπάθειά τους αυτή εκφράστηκε ακόμα και στα διαλείμματα, στο σπίτι, και με πλούσιο τρόπο μέσα στην τάξη».
rizospastis.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ chiospress

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Chios Press - για δεύτερη φορά - αναδεικνύεται σε λαγό του συστήματος και της ιδεολογίας που υπηρετεί.
Την πρώτη φορά το έπραξε με το συνδικαλιστή του Εμπορικού συλλόγου Βασίλη Παπά βιντεοσκοπώντας και προβοκάροντας τις δηλώσεις του έξω από τα γραφεία της βουλευτού Ελπίδας Τσουρή, με αποτέλεσμα την εμπλοκή των διωκτικών αρχών.
Τώρα με το συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών Νέστορα Ξυλά, τον οποίο εγκαλεί γιατί συζήτησε για την απεργία των χαλυβουργών, για το μεγαλείο της ταξικής σύγκρουσης, και το βιομήχανο Μάνεση, που θέλει να τους μετατρέψει σε σύγχρονους δούλους των 500 ευρώ και αναλώσιμα υλικά για τα υπερκέρδη του. Επίσης σε ρόλο κουκουλοφόρου της κατοχής οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας χύνοντας το ταξικό τους δηλητήριο καλούν τη Δ/ντρια του σχολείου και τον Προϊστάμενο Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης να πάρουν θέση για τον εκπαιδευτικό.
Για την απεργία των Χαλυβουργών, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη Χίο σ’ αρκετά σωματεία έβαλαν το θέμα και ομόφωνα εκφράστηκε η αλληλεγγύη ηθικά και οικονομικά. Επίσης με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και σε τάξεις σχολείων (11ο Δημοτικό, Δημοτικό Συκιάδας, Καρυών), στα πλαίσια της πανελλαδικής συμπαράστασης που δείχνουν οι εργαζόμενοι, εκφράστηκε πολύμορφη αλληλεγγύη.
Η παρέμβαση του chiospress.gr με το περισπούδαστο ύφος του «ειδικού» δημοσιογράφου περί τα παιδαγωγικά όπου αποφαίνεται:
«Ωστόσο αυτονόητα ερωτηματικά γεννιούνται για τον ακριβή παιδευτικό ρόλο της δραστηριότητας αυτής, καθώς και για την παιδαγωγική αξιοποίηση της (βασικό κριτήριο για να γίνει μία δραστηριότητα σε σχολείο), αλλά και την διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εν λόγω σχολείο, καθώς τέτοιου είδους θέματα είναι λεπτά, όταν ειδικά παρουσιάζονται σε μαθητές Δημοτικού, που σίγουρα αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα διαφορετικά και η προσωπικότητα τους λόγω ηλικίας είναι εύπλαστη.»
Αποδεικνύει περίτρανα πώς καταλαβαίνουν την ελευθερία του εκπαιδευτικού και τη διακίνηση γνώσεων και ιδεών μέσα στα σχολεία.
Ο ακριβής λοιπόν “παιδευτικός ρόλος της δραστηριότητας αυτής”, καθώς και η “παιδαγωγική αξιοποίηση της” που στην απάντησή τους “αναρωτιούνται” πού βρίσκονται; Βρίσκονται ακριβώς στο να διδάξει στα παιδιά τι γίνεται σήμερα στη ζωή έξω από το σχολείο. Εκεί που και οι γονείς τους δίνουν μάχη για την επιβίωση απέναντι σ’ ένα σύστημα, που σήμερα κυριολεκτικά εξαθλιώνει τους εργαζόμενους. Στοχεύει στο να απαντήσει ο κάθε μαθητής γιατί “κόβεται το χαρτζιλίκι”. Στο πως, ως αυριανός εργαζόμενος, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΟΡΘΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ. Άραγε οι αξίες αυτές και η προώθησή τους, που πρέπει να βρίσκουν θέση, αν όχι στο σημερινό σχολείο;
Ιδεοληψίες, γι’ αυτές τις εξαγορασμένες συνειδησιακά ηλεκτρονικές γραφίδες είναι να μιλάς πού και πώς δένεται τ΄ ατσάλι, ενώ αν μιλάς για τα «καλά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν σκύβεις ευλαβικά το γόνυ στα αφεντικά της κάθε συγκυβέρνησης του κεφαλαίου, αν γλείφεις τους εργοδότες σου, αν είσαι άβουλος και μοιραίος εκπαιδευτικός, αν διδάσκεις για το «συνωστισμό της Σμύρνης», αν διδάσκεις ότι ο «κομμουνισμός και ο φασισμός είναι ολοκληρωτικά καθεστώτα», αν διδάσκεις για την «επιχειρηματικότητα και καινοτομία», αν διδάσκεις για τα «καλά της (αστικής) δημοκρατίας και για το κράτος που φροντίζει τους πολίτες του» τότε έχεις ιδεολογία, τότε οι πράγματι εύπλαστες ψυχές πλάθονται μέσα στην ψευτιά και στον αποπροσανατολισμό, τότε είσαι «in», τότε έχεις χώρο στο αστικό σχολείο να διδάσκεις και δε χρειάζεται οι πληρωμένες πένες των αστών να σε εγκαλούν προς νουθεσία.
Άνοιξαν λογαριασμούς με το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών οι ασκούντες το δημοσιογραφικό χαφιεδισμό και πολύ σύντομα θα μάθουν ότι κακιά σκουριά δεν πιάνει σε μας.
Μαζί με τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται και σέβονται τον εαυτό τους και το έργο τους θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε από τη ζωή για τη ζωή, για ένα σχολείο που θα διδάσκει την αλήθεια, την κοινωνική πρόοδο, γι’ ένα σχολείο δημιουργό της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Απάντηση ChiosPress: Όσον αφορά την περίπτωση του κ. Παπά δημοσιεύσαμε την είδηση με το βίντεο, ως είδηση για την ενημέρωση των αναγνωστών, χωρίς κανένα απολύτως σχόλιο! Κάλο θα ήταν να μας πει το ΠΑΜΕ αν υποστηρίζουν την ελευθερία του τύπου και την απρόσκοπτη ενημέρωση ή αν θέλουν να συγκαλύπτουμε τις ακραίες ενέργειες μελών τους;;; Στην υπόθεση Ξυλά αναφέρουν στην απάντηση τους ότι οι ομιλίες έγιναν με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών! Καλό θα ήταν να μας πουν το πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, αν υπήρξε άδεια από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για τέτοιου είδους πολιτικές ομιλίες σε μαθητές Δημοτικού, γιατί έγινε μόλις σε 4 σχολειά και ποιοι τις έκαναν, αλλά και γιατί ανάλογες ομιλίες δεν έγιναν σε άλλα σχολεία;;; Μήπως γιατί στα σχολεία αυτά δουλεύουν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ;;;
Στην παραπάνω ανακοίνωση γίνεται λόγος για την ιδεολογία που υπηρετούμε, καλό θα ήταν ο συντάκτης της ανακοίνωσης να μας πει την ιδεολογία που νομίζει ότι υπηρετούμε, γιατί η ChiosPress είναι το μόνο μέσο στη Χίο, που φιλοξενεί όλες τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ, αλλά και του μικρότερο κόμματος, διότι ιδεολογία μας είναι η ολόπλευρη ενημέρωση, κάτι, που ο συντάκτης αποκρύπτει σκόπιμα θέλοντας να μειώσει το δημοσίευμα μας με πολιτικές ρουκέτες για να υποβαθμίσει το ατόπημα του εν λόγω εκπαιδευτικού μέλους του ΠΑΜΕ.
Τέλος σε ό,τι αφορά την παραπάνω ανακοίνωση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους ομίχλη επικρατεί στο μυαλό κάποιων αλλά πουθενά ο συντάκτης του δικού μας άρθρου δεν υποστήριξε αυτά εδώ: "Ιδεοληψίες, γι’ αυτές τις εξαγορασμένες συνειδησιακά ηλεκτρονικές γραφίδες είναι να μιλάς πού και πώς δένεται τ΄ ατσάλι, ενώ αν μιλάς για τα «καλά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν σκύβεις ευλαβικά το γόνυ στα αφεντικά της κάθε συγκυβέρνησης του κεφαλαίου, αν γλείφεις τους εργοδότες σου, αν είσαι άβουλος και μοιραίος εκπαιδευτικός, αν διδάσκεις για το «συνωστισμό της Σμύρνης», αν διδάσκεις ότι ο «κομμουνισμός και ο φασισμός είναι ολοκληρωτικά καθεστώτα», αν διδάσκεις για την «επιχειρηματικότητα και καινοτομία», αν διδάσκεις για τα «καλά της (αστικής) δημοκρατίας και για το κράτος που φροντίζει τους πολίτες του» τότε έχεις ιδεολογία, τότε οι πράγματι εύπλαστες ψυχές πλάθονται μέσα στην ψευτιά και στον αποπροσανατολισμό, τότε είσαι «in», τότε έχεις χώρο στο αστικό σχολείο να διδάσκεις και δε χρειάζεται οι πληρωμένες πένες των αστών να σε εγκαλούν προς νουθεσία.", αλλά αναρωτήθηκε αν είναι ορθό και σωστό παιδαγωγικά ένας δάσκαλος, αντί να διδάσκει να κάνει τέτοιου είδους πολιτικές ομιλίες σε μικρούς μαθητές, καθώς και αν είχε λάβει σχετικές άδειες ή αν παρανόμησε, εκμεταλλευόμενος τη θέση του.


chiospress.gr

ΜΠΑΖΑΡ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η Β΄ τάξη του 3ου Γενικού Λυκείου διοργανώνει χριστουγεννιάτικο παζάρι με πρωτότυπες χειροτεχνίες και γλυκές δημιουργίες στην Κεντρική Πλατεία Βουνακίου από τις 16 έως τις 23 Δεκεμβρίου.
Ὠρες λειτουργίας:
Καθημερινά: 17:30 - 21:00
Σάββατο - Κυριακή: 10:00 - 19:00

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ

(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΚΟ)

1. Πάμε στο ΑΤΜ με το λογαριασμό ή με τον 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής .

2. Βάζουμε την κάρτα:

Επιλέγουμε :

α) «Άλλες Συναλλαγές» ή «Πληρωμές(ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΙΠΕΣ)»

β) «Πληρωμές ΔΕΚΟ» ή «ΦΠΑ ΦΟΡΟΣ ΔΕΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ»

γ) «ΔΕΗ» ή « ΔΕΗ»

3. Πληκτρολογούμε τον 12ψήφιο κωδικό « ηλεκτρονικής συναλλαγής» και θα μας ζητηθεί να ορίσουμε ποσό πληρωμής.

4. Αφαιρούμε από το συνολικό ποσό, αυτό που αντιστοιχεί στο Χαράτσι (πάνω δεξιά ΕΕΤΗΔΕ)

5. Πληκτρολογούμε το ποσόν που απομένει στο μηχάνημα.

6. Παίρνουμε την απόδειξη και μαζί με τον λογαριασμό και την ταυτότητα μας, ερχόμαστε στο Δήμο ή το Εργατικό Κέντρο ή την ΑΔΕΔΥ και τους συλλόγους που υποστηρίζουν την προσπάθεια.7. Συπληρώνουμε το παρακάτω έντυπο (Υπεύθυνη δήλωση)

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΧΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμύλων σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την Χριστουγιεννιάτικη εκδήλωση του την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 στις 6.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμύλων. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εμφάνιση της Χορωδίας του Φ.Ο.Κ. με κάλαντα απ' όλη την Ελλάδα και η τρίτη συνεχόμενη θεατρική παράσταση του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου με την παραδοσιακή Καρδαμυλίτικη ιστορία 'Μόλυβος ή Στούπος'. Παράλληλα θα λειτουργεί το καθιερωμένο Χριστουγιεννιάτικο Μπαζάρ!..