Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σταθερό προβάδισμα για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε νέα δημοσκόπηση
Διατηρεί το προβάδισμα του 3,5% ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., έναντι της Ν.Δ., στην «πρόθεση ψήφου» και σε αυτή τη δημοσκόπηση της εταιρείας PULSE, που διενεργήθηκε για το Action 24, με τους δύο πρωταγωνιστές - Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ωστόσο να αυξάνουν κατά μία ποσοστιαία μονάδα την επιρροή τους, σε σχέση με τη μέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας (13/12).
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σημειώνει μικρή πτώση, της τάξης της μισής μονάδας, αλλά διατηρεί την τρίτη θέση, ενώ αμετάβλητη παραμένει η δύναμη των λοιπών Κομμάτων. 
Το ενδιαφέρον αυτής της μέτρησης εστιάζεται στο ότι, το 55,0% των πολιτών εξακολουθεί να μην επιθυμείπρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ μόνον το 25,0% των ερωτηθέντων πολιτών εκτιμά, πως στηνυπόθεση Χαϊκάλη υπήρξε απόπειρα χρηματισμού του Βουλευτή. 
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ., Αντώνης Σαμαράς, εξακολουθεί να είναι «Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός»(32,0%), ενώ για άλλη μία φορά οι ερωτηθέντες πολίτες εκτιμούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία (61,0%), πως πρώτο Κόμμα - «παράσταση νίκης» - στις επόμενες Εκλογές θα είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Τέλος, αν και το 50,0% συμφωνεί με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, με την οποία άλλαξε το τρέχον τουλάχιστον πολιτικό τοπίο, εν τούτοις το 52,0% των ερωτηθέντων πιστεύει, πως παρόλα αυτά δεν πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή.
Αναλυτικά, 
- τα ποσοστά στην «πρόθεση ψήφου» Εθνικών Εκλογών (αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα, 13/12):
 • ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: 28,5% (27,5%)
 • Ν.Δ.: 25,0% (24,0%)
 • ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 6,5% (7,0%)
 • Χ.Α.: 5,5% (6,0%)
 • ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 5,5% (5,5%)
 • ΚΚΕ: 5,0% (5,0%)
 • ΑΝ.ΕΛ.: 3,5% (3,5%)
 • ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 5,5% (6,0%)
 • ΑΚΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΑΠΟΧΗ: 6,5% (7,5%)
 • ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ / Δ.Α.: 8,5% (8,0%).
- στην «πρόθεση ψήφου» Εθνικών Εκλογών με αναγωγή επί των εγκύρων, τα ποσοστά έχουν ως εξής:
 • ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: 30,5% (30,0%)
 • Ν.Δ.: 26,5% (26,0%)
 • ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 7,0% (7,5%)
 • Χ.Α.: 6,0% (6,5%)
 • ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 6,0% (6,0%)
 • ΚΚΕ: 5,5% (5,5%)
 • ΑΝ.ΕΛ.: 3,5% (3,5%)
 • ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 6,0% (6,5%)
 • ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ / Δ.Α.: 9,0% (8,5%).

epoli.gr

Τροπολογία για οφειλές ΔΕΥΑ. Μεγάλη προσπάθεια και από ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ για την ΔΕΥΑΧΣας διαβιβάζουμε την τροπολογία που κατέθεσε η Βουλευτής Χιου Μαρία Σταυρινούδη  που αφορά τη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών των ΔΕΥΑ μεταξύ των οποίων και της Χίου, στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Την τροπολογία συνυπέγραψαν η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης και η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία  Αντωνίου.
Ακολουθεί η τροπολογία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν στις βεβαιωμένες οφειλές των ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας (νυν Εορδαίας), Χαλκίδας, Βόλου και Χίου, στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Οι οφειλές αυτές προέκυψαν λόγω της ανάγκης δανειοδότησης των ως άνω επιχειρήσεων, για τη δημιουργία και βελτίωση των υποδομών στον τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης.
Οι οφειλές αυτές βεβαιώθηκαν σε βάρος των ΔΕΥΑ, στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., εν συνεχεία ρυθμίστηκαν και ορίσθηκε η εξόφληση του συνολικού χρέους να γίνεται ετησίως με την παρακράτηση του 30% της ετήσιας δικαιούμενης επιχορήγησης της κάθε ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992, με εξαίρεση τη ΔΕΥΑ Βόλου, όπου η ρύθμιση έγινε με την έκδοση πίνακα τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Κατά τα έτη 2011-2012, δεδομένης της δημοσιοοικονομικής κατάστασης της Χώρας, η ετήσια επιχορήγηση με την οποία συνδέθηκε η εξόφληση των δόσεων δεν κατανεμήθηκε στις ΔΕΥΑ, με αποτέλεσμα την αδυναμία τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους, ενώ το έτος 2013 αποδόθηκαν επιχορηγήσεις στις ΔΕΥΑ.
Με την παρούσα ειδική νομοθετική ρύθμιση, επιδιώκεται η εκ νέου ρύθμιση της αποπληρωμής των παραπάνω οφειλών των ΔΕΥΑ από τα κάθε είδους έσοδά τους, καθώς η διακοπή της επιχορήγησης και επομένως της συνακόλουθης πληρωμής των δόσεων δεν αποτελεί υπαιτιότητα των ΔΕΥΑ. Επίσης, προβλέπεται ανά ΔΕΥΑ η έκδοση ΚΥΑ Οικονομικών και Εσωτερικών για τον καθορισμό του ύψους της οφειλής και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη ρύθμιση αυτού.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο ……..
Ρυθμίσεις για βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. οφειλές των ΔΕΥΑ

 1. Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται εκ νέου, καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης και δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδα τους.
 2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 και μέχρι δημοσίευσης του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
 3. Για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα, απαλλάσσονται από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ΔΕΥΑ και οι επιχειρήσεις είναι φορολογικά ενήμερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων ακυρώνονται.
 4. Με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Δεν θα κατάσχονται πλέον κοινωνικά επιδόματα και αποζημιώσεις λόγω καταστροφών


Δεν θα κατάσχονται, ούτε θα συμψηφίζονται πλέον με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους τρίτους οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδόματα που αποδίδονται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς και πυροπαθείς, οι χρηματοδοτήσεις σε αστέγους καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις του προγράμματος ένδειας σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.
Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς σε περίπτωση χρηματοδοτήσεων δήμων από το υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή των παραπάνω ενισχύσεων και σε περίπτωση που δήμος έχει οφειλές σε Δημόσιο ή τρίτους το υπουργείο θα έπρεπε να παρακρατούσε το κονδύλι που προορίζεται για την ενίσχυση των πληγέντων για την εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ.

aftodioikisi.gr

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης για 90 θέσεις στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.


Χθες εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα (90) θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.
Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 23 Δεκεμβρίου 2014 έως και την πάροδο της 2ας Ιανουαρίου 2015, ημέρας Παρασκευής.
Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 3Κ/2014 θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

aftodioikisi.gr

Καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός ωρών απασχόλησης των καθαριστριών στα σχολεία(KYA)


Στις 15.396.480 ανθρωποώρες καθόρισαν με κοινή υπουργική απόφαση οι υπουργοί Οικονομικών, Παιδείας και Διοικητικής μεταρρύθμισης το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2014-2015. Η δαπάνη για την παρούσα απόφαση υπολογίστηκε στα 37.400.526,30€ και θα επιβαρύνει τόσο τον προϋπολογισμό του 2014 όσο και τον προϋπολογισμό του 2015.Η απόφαση έχει αποσταλεί ήδη στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ αναμένεται να δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


aftodioikisi.gr

Η τροπολογία με τις «φορολογικές εκκρεμότητες» που ψηφίστηκε στη Βουλή (δείτε τι περιλαμβάνει)


Παρατείνονται και για το 2015 τα κίνητρα απόσυρσης ΙΧ αυτοκινήτων, αναστέλλεται για δύο χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2015 ο φόρος υπεραξίας ακινήτων, ενώ δίνεται νέα προθεσμία έως 30 Δεκεμβρίου για διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων του Ε9 των φορολογουμένων. Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.
Μεταξύ άλλων με την τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:
– Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 η προθεσμία (έληξε 20-12-2014) για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης).
Οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και για τα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31-12-2001. Σήμερα στο καθεστώς της απόσυρσης μπορούν να ενταχθούν αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12- 2000.
– Παρατείνεται μέχρι 31-12-2016 η προθεσμία (λήγει 31-12-2015) κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου κ.λπ.
– Μετατίθεται για την 1-1-2015 και εφεξής, αντί από 1-1-2014 που ισχύει, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ. Επίσης μετατίθεται μέχρι 31-3-2015 ( αντί μέχρι 31-1-2015) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30- 11-2014.
– Παρατείνεται μέχρι 31-3-2015 (έληξε 16-11-2014) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μεταβολών της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους της 1-1-2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
– Δεν εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν.2523/1997 και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2010, εφόσον υποβληθούν μέχρι 30-12-2014, αντί 19-12-2014 που ισχύει.
– Ειδικά για το έτος 2014, παρατείνεται μέχρι 30-12-2014 η προθεσμία (έληξε 19-12- 2014) υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.
– Παρατείνονται, κατά ένα έτος, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31- 12-2014, για υποθέσεις που:
α. έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές, ή
β. έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
– Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) στα εξής, κυρίως, σημεία:
α. Το εισόδημα που προκύπτει από τις ανωτέρω πράξεις φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (και φορολογείται με συντελεστή 15%) και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές (έως σήμερα φορολογούταν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα με τα συνολικά έσοδα του επιχειρηματία).
β. Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβασή τους, εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1-1-2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).
γ. Πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).
Προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις οριζόμενες διατάξεις (απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αγρότες που πριν την 1-1-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.
Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύναται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1- 1-2014 με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31-12-2014 σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.
-Αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
– Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) στα εξής κυρίως σημεία:
Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε τριάντα ημέρες (ισχύει 20 ημέρες).
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή της έναντι 60ημερών που ισχύει σήμερα. Οι προθεσμίες αυτές εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανούς προσφυγής.
-Απαλείφεται διάταξη του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιείται πρώτη εγκατάσταση στα ακίνητα κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τετραετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής για οικοδομές που αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και μετά και ότι για όσες είχαν αποπερατωθεί έως 31.12.2010 ως χρόνος έναρξης της τετραετίας η θεωρείται 1.1.2011. Έτσι, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωση τους.
-Διατηρούνται σε ισχύ και μετά την 1-1-2015 (ημερομηνία κατάργησης Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών), οι μνημονευόμενες αποφάσεις που αφορούν στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στην παρακολούθηση συναλλαγών καζίνο.
-Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και τους Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που συνεπικουρούν στο έργο του, στα εξής σημεία:
Η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών στοιχείων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία που απευθύνεται.
Ως χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως τηλεομοιοτυπικά, η αιτιολογημένη διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται η διάταξη και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία μπορεί να λαμβάνει όλα τα υφιστάμενα διασφαλιστικά μέτρα.
– Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της αιτιολογημένης διάταξης ή του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, σχετικά με τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ. Ο Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, με σύμφωνη γνώμη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.λπ.
– Προστίθεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΑΕ) και η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συνυπογράφει, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο από την οικεία σύμβαση. Και για τις συμβάσεις αυτές εκδίδεται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και ασκείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
– Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού.
– Παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 (έληξε 30-6-2014) η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.
– Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ. – ν.π.δ.δ.), που λήγουν εντός του 2014, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2016.
– Παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2018 (λήγει 31-12-2014) της ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν περιορισμό στο 90% των ετήσιων αποδόσεων υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με παρακράτηση του υπολοίπου (10%) ως δημοσίου εσόδου. Η παράταση αυτή προβλέπεται να φέρει ετήσια έσοδα 275 εκατ. ευρώ έως και το 2018.
– Παγώνουν στα σημερινά επίπεδα έως και 31-12-2018 τα μισθώματα που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα, για τη στέγαση των υπηρεσιών τους.


aftodioikisi.gr

Ποιοι δικαιούνται αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ;


Διορία μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015 θα έχουν τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να αιτηθούν την αναστολή πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακίνητων (ΕΝΦΙΑ).
Σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της ΔΟΥ, που έχει εκδώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014.
Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
«Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο – προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής
 1. Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση ? πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
 2. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών των προς εξέταση οικονομικών ετών και λαμβάνεται, για το έτος 2014, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 και την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του νόμου 2238/1994.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης της αναστολής
 1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 1, στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015.
 2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 3. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της αναστολής πληρωμής του φόρου, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 2, ή την απόφαση απόρριψης αυτής, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 3, μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.
 4. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την οικεία έκθεση ελέγχου».


aftodioikisi.gr

Παράβαση καθήκοντος για απείθαρχους αιρετούς & υπαλλήλους «κόκκινων» δήμων – Νέες κυρώσεις και για τους ίδιους τους ΟΤΑ (τροπολογία)


Αυστηρότερες κυρώσεις για τους «κόκκινους» δήμους που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, θεσπίζειτροπολογία-νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου  «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» που ψηφίζεται στη Βουλή. Μάλιστα, όπως τονίζεται στο κείμενο της τροπολογίας «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται, τα υπαίτια αιρετά όργανα και οι υπάλληλοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία εκτός του ότι θεσπίζεται νέα διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων οφείλουν να συντάξουν έκθεση με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (δανεισμός, υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες και μη, δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών κλπ) σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει ότι υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα προϋπολογισμών,  προβλέπεται επίσης:
ypes_tropologia_ota_exygiansi_aftodioikisi

Παράλληλα συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,   ενώ ορίζεται ότι ποσοστό τουλάχιστον 5% των ΚΑΠ θα συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους βεβαιώμένες οφειλές των ΔΕΥΑ προς τις ΔΥΟ, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε δήμους και περιφέρειες να συνάψουν δάνεια με τράπεζες ή το ΤΠκΔ .


aftodioikisi.gr

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ , ΤΑ ΨΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ


Υπεγράφη από το αρμόδιο Υπουργείο η καταβολή της πρώτης δόσης του προγράμματος LEADER Αλιείας για τη Χίο, τα Ψαρά και τις Οινούσσες.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 30 Μαΐου 2013 είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρη, παρουσία του βουλευτή Χίου, Κώστα Τριαντάφυλλου, η σύμβαση υλοποίησης αυτού του σημαντικού προγράμματος, ύψους περίπου, 5 εκατομμυρίων ευρώ.
«Έπειτα από αγώνα δρόμου, με συνεχή παρακολούθηση, με επιμονή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια κατακτάμε έναν ακόμη στόχο. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά στη βελτίωση τοπικών υποδομών. Το πρόγραμμα LEADER Αλιείας δεν αφορά μόνο αλιείς και είναι βέβαιο, ότι θα τονώσει αναπτυξιακά το νομό μας.

Είναι σημαντικό, γιατί αφορά δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις  που απευθύνονται στον παραγωγικό ιστό της Χίου, σε διάφορους τομείς, όπως, ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την οικοτεχνία κ.ά.», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τριαντάφυλλος.

Αλλοτινές Πρωτοχρονιές στη βεγγέρα του ΜΕΟΘ


Συνεχίζονται και αυτή την  Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα οι «Βεγγέρες μνήμης» στην αίθουσα του ΜΕΟΘ στα Θυμιανά. Συνάδοντας και με το κλίμα των ημερών τούτη την Κυριακή η βεγγέρα θα είναι αφιερωμένη σε αλλοτινές Πρωτοχρονιές. Από μια αρχειακή εκπομπή του Δημ. Φρεζούλη θα ακούσουμε τον αείμνηστο Δημοσθένη Δασκαλάκη να τραγουδά και να παίζει με το λαούτο του τον «Αγιο Βασίλη του πολέμου», τους αείμνηστους επίσης, Πάνο Καρασούλη και Αντώνη Φρεζούλη να μιλούν για τις πολεμικές και μεταπολεμικές Πρωτοχρονιές. Ακόμα ο καθένας από όλους όσοι θα παραβρεθούν θα μπορέσουν να καταθέσουν τις δικές τους αναμνήσεις.  

Ν.ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2015

Συνέντευξη τύπου κ. Νότη Μηταράκη, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Σ. Ησαΐα, Δ/ντος Συμβούλου Enterprise Greece και Γ. Φιλιόπουλου, Εντεταλμένου Συμβούλου Enterprise Greece.

 

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: "Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να μιλήσουμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2015, του Οργανισμού Enterprise Greece της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, που αποτελεί τη θεσμική μετεξέλιξη του Invest in Greece μετά την ουσιαστική ενοποίησή του με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών.
Πριν από δυο χρόνια όταν παρουσιάσαμε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης την εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές, είχα επισημάνει ότι η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένους στόχους, να εντοπίσει τις ευκαιρίες στις ξένες αγορές, να αναζητήσει καινούργιες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα και να προσελκύσει νέες επενδύσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες.
Μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια και χάρη στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού η εικόνα της ελληνικής οικονομίας άλλαξε και αλλάζει. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία, έκλεισε τον κύκλο της ύφεσης, βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης - και από το 2015 σε πορεία ανάπτυξης - και κυρίως μετασχηματίζεται το παραγωγικό μας μοντέλο.
Από μια οικονομία που στηρίχθηκε στην ιδιωτική κατανάλωση, στη δημόσια δαπάνη και τα δυο λόγω δανεικών, μετεξελισσόμαστε σε ένα νέο μοντέλο, όπου στηριζόμαστε στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία του ιδιωτικού τομέα.
Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι πραγματοποιήθηκε σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένες αβεβαιότητες που επηρεάζουν αρνητικά και την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων και την προοπτική αύξησης των εξαγωγών.
Οι σημαντικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν πρόσφατα στην οικονομία, δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα, το θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η μεγαλύτερη και γρηγορότερη δημοσιονομική εξυγίανση που έχει επιτύχει ποτέ ανεπτυγμένη χώρα, συνέβαλαν ώστε να ξαναμπεί η χώρα μας στον επενδυτικό χάρτη και το 2014 οι ξένες αγορές μιλούσαν πολύ θετικά για την Ελλάδα.
Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλαν και συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, όπως:
- η σύσταση της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
- η χάραξη και η επιτυχημένη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές,
- οι μεταρρυθμίσεις του αναπτυξιακού νόμου,
- η λειτουργία του νέου φορέα του Enterprise Greece και
- η αλλαγή στάσης της Ελλάδος, σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανοίγουν νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα.
Έχουμε λοιπόν πλέον στα χέρια μας σημαντικά εργαλεία. Πρώτον, για την προσέλκυση επενδύσεων, με συντονισμένες ενέργειες για την προβολή της χώρας και την ανάδειξη των ευκαιριών που υπάρχουν. Δεύτερον, για την έμπρακτη υποστήριξη των στρατηγικών, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων, με την αναζωογόνηση του fast track, τη λειτουργία  της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής, τη δημιουργία των ειδικών προεδρικών διαταγμάτων, τη λειτουργία της υπηρεσίας διαμεσολαβητή του επενδυτή και την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου ο οποίος πέτυχε σημαντική αύξηση και αιτήσεων και πληρωμών την προηγούμενη περίοδο.
Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η νέα νομοθεσία για τις άδειες διαμονής σε κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το Enterprise Greece πρόσφατα παρουσίασε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Τρίτος σημαντικός στόχος είναι η προώθηση του εξωτερικού εμπορίου μέσω της επιλογής συγκεκριμένων αγορών, όπου θεωρούμε ότι η χώρα μας έχει περισσότερες δυνητικές ευκαιρίες.
Τέταρτος στόχος, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εξαγωγείς τόσο από τον επίσημο φορέα, όσο και από το κράτος συνολικότερα, με την απλούστευση των τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών. Και σας θυμίζω ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή, περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για την διευκόλυνση των εξαγωγών.
Στην επίτευξη αυτών των τεσσάρων στόχων καλείται να συμβάλει ουσιαστικά το επιχειρησιακό σχέδιο του Enterprise Greece για το 2015, που θα σας παρουσιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ησαϊας. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να επισημάνω ότι το 2013 οι καθαρές εισροές των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα, αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το 2012, το οποίο 2012 παρουσίασε αύξηση 64% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του εννιαμήνου, καθώς επιβεβαιώνουν ακόμη θετικότερη ανοδική πορεία των επενδύσεων. Ως προς τις εξαγωγές, το 2013 παρέμειναν σταθερές στα 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ παρά τις διεθνείς αναταράξεις και βλέπουμε το 2014 να αναμένεται μικρή σχετικά υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις λόγω και γενικότερων επιπτώσεων στην περιοχή μας, όπως το εμπάργκο στη Ρωσία, αλλά και η μειωμένη παραγωγή σε συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα.
Η καλή και η στενή συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Ενιαίο Φορέα εξωστρέφειας, μας επιτρέπει να λειτουργούμε συντονισμένα, για την καλύτερη προβολή και προώθηση της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού.
Οι στενές και παραγωγικές σχέσεις με τους επενδυτές, έχουν καλλιεργηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια μέσω και εκδηλώσεων και αποστολών και αποστολών του Πρωθυπουργού σε χώρες στόχους, όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ισραήλ και πιο πρόσφατα η Σαουδική Αραβία.
Κλείνοντας θα ήθελα να θυμίσω κάτι που είπα και στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ότι τα πράγματα σήμερα δεν είναι όπως το 2012. Χάρη στις τεράστιες προσπάθειες που έγιναν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τη στρατηγική που θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, τις αδικίες, την ανεργία και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που λόγω της ύφεσης έχει υποστεί ο ελληνικός λαός.
Να τα αντιμετωπίσει όμως με ένα βιώσιμο τρόπο, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να απεμπολήσουμε όσα σημαντικά κατακτήσαμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι τώρα η εξίσωση."

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δυο ερωτήσεις προς τον κ. Μηταράκη:  Πρώτον, εάν έχετε διαπιστώσει να υπάρχει ένα  πάγωμα, μια στάση αναμονής επενδυτών  στην Ελλάδα, που θα επεδίωκαν μάλλον να επενδύσουν στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες και ένα δεύτερο σε σχέση με τις εξαγωγές. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ καλό όλο αυτό με τις μελέτες και τον εντοπισμό των αγορών-στόχων και των προϊόντων που πρέπει να εξάγουμε αλλά ήθελα να σας ρωτήσω εάν γίνεται κάτι  ως προς αυτό που θεωρούν οι εξαγωγείς  αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημά τους: Τη ρευστότητα. Εάν είστε σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, με Τράπεζες, για ν’ αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ως προς τα θέματα που θέσατε, κατ' αρχήν ως προς το ενδιαφέρον  των επενδυτών υπάρχει ένα πάγωμα στις αγορές, το βλέπουμε και στο πιο ρευστό μέρος των επενδύσεων που  είναι το Χρηματιστήριο και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αυτό αντικατοπτρίζει το κλίμα το οποίο επικρατεί στους ξένους επενδυτές, δεν έχουν σταματήσει να επικοινωνούν μαζί μας αλλά δε βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες να λαμβάνουν αυτό που λέμε οριστικές αποφάσεις.
Υπάρχει μια στάση αναμονής, περιμένουν να δουν πώς το πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους  μήνες. Ως προς το θέμα των εξαγωγών, η προσπάθειά μας είναι συντονισμένη σε πολλαπλούς κλάδους. Ο ένας πυλώνας της προσπάθειάς μας  είναι η εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές, για να μειώσουμε το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για τις εξαγωγές. Και σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2015, το “Doing Business Report”, η ετοιμότητα της Ελλάδος για το εξαγωγικό εμπόριο, δηλαδή το θεσμικό μας πλαίσιο είναι το καλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα στη φετινή έκθεση.
Δεύτερος σημαντικός παράγων είναι ο νέος φορέας εξωστρέφειας και οι δράσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα.
Τρίτο, είναι οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανοίγουν για τη χώρα μας νέες αγορές.
Το τέταρτο πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι το θέμα της  χρηματοδότησης. Σε αυτό  ξεκινήσαμε από την αρχή, από το 2012 με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση κατά 500 εκατομμύρια των εξαγωγικών πιστώσεων. Ο Οργανισμός  Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων διπλασίασε το όριο εγγυήσεων ανά επιχείρηση  και σήμερα γνωρίζετε, ότι στις 6 η ώρα, θα γίνει ειδική τελετή στο Υπουργείο παρουσία του Πρωθυπουργού, για την έναρξη της δραστηριότητας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, ενός ειδικού εργαλείου που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις εξαγωγές.
Γενικότερα, η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος αν δείτε τους στόχους που οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν βάλει για να ενισχύσουν εξαγωγικές επιχειρήσεις, δείχνουν ότι αν δεν έχουμε μεταβολές στο γενικότερο περιβάλλον, το 2015 από πλευράς χρηματοδότησης θα είναι σίγουρα μια πολύ καλύτερη χρονιά σε σχέση με το 2013 και το 2014.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη που επιμένω, δεν είχα καμία πρόθεση να αμφισβητήσω, μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του το front office, απλώς νομίζω θα ήταν ασφαλές και καλό για όλους μας εσείς που ασχολείστε με αυτόν τον κλάδο να έχουμε μία εικόνα πόσο τελικά από αυτό το ενδιαφέρον έγινε πραγματική επένδυση, αυτό. Δηλαδή ίσως να έγινε προσπάθεια για να κάνει κάτι τέτοιο δεν ξέρω ποιος είναι να το κάνει, πάντως αυτή είναι η ερώτηση.
Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Στον νέο φορέα εξωστρέφειας, και για πρώτη φορά νομίζω φορέα του δημοσίου, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι μετρητές της απόδοσης του Οργανισμού ανά κατηγορία κι αυτά είναι στοιχεία πλέον τα οποία θα μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε σε τι βαθμό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
Στον διαμεσολαβητή παραδείγματος χάρη που είναι πιο συγκεκριμένα τα αιτήματα, εκεί ήμασταν σε θέση να παρουσιάσουμε ακριβώς τα νούμερα κι είναι θετικό για τον διαμεσολαβητή αυτό που τόνισε ο κ. Ησαΐας, όχι μόνο λύνει κάποια θέματα γρήγορα, αλλά και θέματα τα οποία δεν έχουν θετική κατάληξη αντιμετωπίζονται.
Ένα πρόβλημα στο οποίο έπασχε πάντα το Ελληνικό Δημόσιο, ήταν ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα επαγγελματικό συστηματικό τρόπο στα ερωτήματα και τα αιτήματα των επενδυτών, θετικά ή αρνητικά. Αυτό που είναι η φιλοδοξία κι έχει καταφέρει το Enterprise Greece μέσω του front office, είναι αυτά τα αιτήματα να απαντιούνται κι αυτό δείχνει την εικόνα μίας χώρας που λειτουργεί.

ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ


Με πρωτοβουλία του Κώστα Τριαντάφυλλου και έπειτα από συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών, στη Χίο.
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε, χθες, στη Βουλή, προβλέπει πρόγραμμα σπουδών που θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα, θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του τμήματος.
Στο ίδιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας» έγινε δεκτή και η διάταξη για  ρύθμιση των χρεών των ΔΕΥΑ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΥΑΝ Χίου.
«Σε πείσμα των καιρών και διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες της καταστροφολογίας,  είχαμε θετικά αποτελέσματα σε δύο σημαντικές διεκδικήσεις για τη Χίο. Με την ίδρυση του ξενόγλωσσου τμήματος ναυτιλίας για μη ευρωπαίους φοιτητές στο νησί μας, ενισχύεται η ταύτιση της Χίου με τις πρωτοπόρες εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας, δίνοντας ένα επιπλέον, συγκριτικό πλεονέκτημα στη Χίο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές της ΔΕΥΑΝΧ, η νομοθετική ρύθμιση είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών και των ενεργειών που ξεκίνησαν πριν από έναν περίπου χρόνο και δίνουν ανάσα βιωσιμότητας και στην ΔΕΥΑΝ Χίου», δήλωσε ο Κώστας Τριαντάφυλλος.