Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Επτά επιδοτούμενα προγράμματα για 145.000 ανέργους το 2014- Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης


Ένα πακέτο επτά επιδοτούμενων προγραμμάτων θα εξασφαλίσει εργασία σε 145.000 άτομα για πέντε μήνες.  Πρόκειται για επτά νέα προγράμματα, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας κυρίως σε νεαρή ηλικία, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2014.
Στα συγκεκριμένα προγράμματα θα γίνει προσπάθεια ώστε οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται να γίνουν μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για δύο από τα προγράμματα αυτά που αφορούν 42.000 θέσεις σε προγράμματα Voucher, όπου προσφέρεται τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική άσκηση με αμοιβή για τους ωφελούμενους άνεργους.
Παράλληλα, σήμερα το πρωί στις 10 συνεδριάζει για πρώτη φορά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Στη συνεδρίαση αυτή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα καταθέσει μία σειρά προτάσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας . Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βενιζέλος, παρουσιάζοντας προεκλογικά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, ισχυρίστηκε ότι στην επόμενη πενταετία μπορούν να υπάρξουν 750.000 νέες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως στον τουρισμό, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον πρωτογενή τομέα, τα μεγάλα έργα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Αναλυτικά, τα επτά προγράμματα που θα «τρέξουν» το 2014 είναι τα εξής:
Ανοικτή είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης του γενικότερου προγράμματος για νέους της ΕΕ youth guarante. Πρόκειται για την  πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Από τους 12.000 νέους που θα καταρτιστούν και θα εργαστούν από το πρόγραμμα voucher youth guarantee., οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ  και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα μέσω voucher προσφέρει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται σε 2410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2240 για τους αποφοίτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ανέργους νέους:
- Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση – τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
- Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
- Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
2. Voucher στον τουρισμό για 8.000 ανέργους
Το νέο πρόγραμμα Voucher στον τουρισμό για 8.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου .Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα sete-voucher.gr  ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί απο το ΣΕTΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα voucher στον τουρισμό για 8.000 ανέργους έχει ως σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 2550 ευρώ. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτερω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
-Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
-Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
-Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
-Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
-Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών
  • Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:
-Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
-Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
-Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.
Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί. Μέσω της Επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο.
Το αργότερο δύο μήνες μετά την εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιταγή εισόδου. Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα voucher 2014 για ανέργους του ΟΑΕΔ ηλικίας 25 έως 29 ετών ξεκίνησαν και γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr .
Το πρόγραμμα αφορά 30.000 ανέργους που θα καταρτιστούν και θα εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις . Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 15/9 για το νέο voucher.
Λήγει τα μεσάνυχτα τις 15ης Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (http://www.voucher.gov.gr ) για όσους ανέργους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε εδω και αρκετες ημερες από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει τα εξής:
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις. Οι πρώτες 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και οι υπόλοιπες 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύναται να επιχορηγηθούν.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της συγκεκριμένης δράσης.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει τον κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 108 εκατ ευρώ. Η Επιταγή Εισόδου αντιστοιχεί σε ποσό 1.080 ευρώ το άτομο, προς τους παρόχους κατάρτισης για θεωρία και πρακτική άσκηση. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.380 ευρώ το άτομο στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι μηνών το λιγότερο.
Επίσης παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση, όσο και για την πρακτική άσκηση. Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 2.070 ευρώ πρακτική άσκηση).
Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 ευρώ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 1.800 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης).
Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης είτε της θεωρητικής κατάρτισης, είτε της πρακτικής άσκησης.
Τα υπόλοιπα τέσσερα προγράμματα που θα τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο χρονικό διάστημα είναι:
1. Λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Το πρόγραμμα στόχο έχει να απασχολήσει 6.500 ανέργους, σε θέσεις εργασίας που αφορούν στην κοινωνική οικονομία και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.
2. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 50.000 ανέργους. Αφορά πεντάμηνη εργασία σε δημόσιους φορείς και ξεκινάει επίσης τον Σεπτέμβριο.
3. Ειδικό πρόγραμμα για 15.000 ανέργους που θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς που αποτελούν την αιχμή της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αγροτική παραγωγή και η πληροφορική. Το πρόγραμμα αναμένεται να είναι έτοιμο έως τον Νοέμβριο.
4. Πρόγραμμα (youth guarantee) για 8.000 ανέργους ηλικίας έως 24 ετών. Η έναρξή του προσδιορίζεται για τον Δεκέμβριο.
Συνολικά, το κόστος όλων των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης έως το τέλος του έτους θα ανέλθει στο ποσό των 601.000.000 ευρώ.


aftodioikisi.gr

Ποιες ημερομηνίες «παίζουν» για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο


12, 19 και 26 Οκτωβρίου. Αυτές οι ημερομηνίες συζητιούνται στο παρασκήνιο ως οι πιθανότερες για την πραγματοποίηση πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, αν τα πράγματα πάνε άσχημα στις πρώτες συζητήσεις με τους εκπροσώπους των πιστωτών. Παρόλο που η κυβέρνηση επιδιώκει εκλογή ΠτΔ από την παρούσα Βουλή, επενδύοντας στην υποψηφιότητα του Φ. Κουβέλη, η στάση της Τρόικας θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Γιατί αν οι δανειστές δεν αποδεχθούν το -άτυπο ακόμη- αίτημα της ελληνικής πλευράς να αναβληθούν όλα τα επώδυνα μέτρα (ασφαλιστικό, εργασιακά και απολύσεις στο Δημόσιο) για το 2015 ή και να ματαιωθούν αν αυτό καταστεί εφικτό, τότε η κυβέρνηση θα βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, αν δεν ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για την απομείωση του χρέους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν θα έχουν τρόπο να συγκρατήσουν τους βουλευτές τους και να δημιουργήσουμε μια εικόνα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Εξάλλου, το πολιτικό κόστος από τον ΕΝΦΙΑ, όπως όλα δείχνουν, είναι ήδη βαρύ και αν δεν γίνει κάτι για να αλλάξει άμεσα η ατμόσφαιρα, τότε οι δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου θα αποτυπώσουν μια κατάσταση αποδρομής για την κυβέρνηση που θα λειτουργήσει διαλυτικά για τα συγκυβερνώντα κόμματα. Ετσι, κατά συγκλίνουσες εκτιμήσεις, οι πρόωρες εκλογές θα γίνουν μονόδρομος – είτε το θέλει είτε όχι το Μέγαρο Μαξίμου.

aftodioikisi.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ,ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Κύριο
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
ΤΚ 18510 Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς
                                              
Κύριε Υπουργέ,

                          τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου δεν είναι οι επαίτες μιας Αθηνοκεντρικής κυβέρνησης και πολιτικής, που γνωρίζει την «νησιωτικότητα»,  μόνο ως ορολογία στο Σύνταγμα.
Δυστυχώς, αυτό αποδεικνύει  η πολιτική που εφαρμόζεται, ιδιαιτέρα όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας, είτε μεταξύ τους, είτε με τον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδος.
Αδυνατείτε, προφανώς, να καταλάβετε και να κατανοήσετε,  ότι για τους νησιώτες, οι θαλάσσιοι δρόμοι, είναι  οι μοναδικοί δρόμοι.                           Επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή πολιτικών από τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (NEL LINES) η οποία παραβιάζει συστηματικά τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους νησιώτες. Για ακόμα μια φορά γινόμαστε θύματα επιχειρηματικών συμφερόντων και απειλούμαστε με ακυρώσεις δρομολογίων και πολύωρες καθυστερήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ταλαιπωρία των επιβατών του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Λήμνος για την 20ωρη καθυστέρηση και την είσπραξη ασαφών δικαιολογιών για την κατάσταση αυτή.
Πέρυσι, για το διάστημα Οκτώβριος 2013 με Απρίλιος του 2014, εταιρείες που εκτελούσαν το δρομολόγιο Λέσβος-Χίος-Πειραιάς αποφάσισαν να μειώσουν τα δρομολόγια σε τέσσερα την εβδομάδα. Τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα προς εξυπηρέτηση δύο μεγάλων νησιών των οποίων ο πληθυσμός ξεπερνάει συνολικά τις 100.000. και την ίδια στιγμή που το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων είναι σχεδόν ένας μισθός πλέον. Καταγγέλλουμε τα όσα απαράδεκτα βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών μας και τις πολιτικές ακτοπλοϊκών εταιρειών που καπηλεύονται την ανάγκη του κόσμου.                                                                                                                Ζητούμε την συνεχόμενη και χωρίς προβλήματα διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου.
Ζητούμε άμεσα την επιβολή του νόμου και την παρέμβαση όλων των αρμοδίων φορέων ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των νησιωτών και να μην αποτελούν έρμαια της διαμάχης για την ανακατανομή των πόρων στις άγονες γραμμές.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για το Εργατικό Κέντρο Χίου.
      Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. ΓραμματέαςΚωνσταντίνος Λίνας                                                                            Μιχάλης Τσακός

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ""ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥτου Διονύση Βυθούλκα
Ανησυχία και προβληματισμό για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Σώμα μετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών βάση του «Λιμενικού Καλλικράτη», που εφαρμόζεται από  προβληματι Παρασκευή 29 Αυγούστου και του νέου οργανογράμματος εκφράζουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αξιωματικών στο Λιμενικό. Υπενθυμίζεται ότι απέστειλαν πρόσφατα σχετική επιστολή με τις ενστάσεις τους για τις αλλαγές προς τον Πρωθυπουργό και τους προέδρους όλων των κομμάτων.Όπως λένε ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να γίνουν το προσεχές διάστημα «κρίσεις» στο Λιμενικό Σώμα προσθέτοντας ότι θα είναι ανάλογες με αυτές που έγιναν πριν λίγες ημέρες στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τις αλλαγές στη δομή του Σώματος που έκανε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βασίλης Κικίλιας.


Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα με ειδήσεις σχετικά με τους λιμενικούς: «Οι ανάγκες που προέκυψαν από τον ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τις νέες οργανικές θέσεις του ΛΣ και που πρέπει να καλυφθούν τι επόμενες ημέρες έχουν φέρει σε αναβρασμό το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς από μέρα σε μέρα αναμένονται τοποθετήσεις ανώτατων Αξιωματικών αλλά και εκατοντάδων στελεχών. Πληροφορίες λένε ακόμα και για έκτακτες κρίσεις….καθώς τα πράγματα δε φαίνεται να πηγαίνουν ούτε σύμφωνα με το "σχέδιο", ούτε και καλά»


tovima.gr


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- START UP BUS
Είσαι νέος και έχεις μία καλή επιχειρηματική ιδέα;
Είσαι φοιτητής και θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνατότητες σου;
Είσαι επαγγελματίας και ψάχνεις νέες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωση;
Αν είσαι κάτι απο τα παραπάνω, τότε το συγκεκριμένο κείμενο σε αφορά.
Η δημιιουργία και συμμετοχή Ελληνικής αποστολής για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, είναι γεγονός. Η αποστολή, αποτελούμενη απο 25 περίπου επίδοξους φοιτητές και επαγγελματίες (developers, designers, business strategists) έχει σκοπό να κατακτήσει την Ευρωπαική σκηνή των start-ups και τον διαγωνισμό StartupBus Europe 2014.
Το StartupBus Europe 2014 γίνεται για 4η συνεχή χρονιά με την συμμετοχή 8 Ευρωπαικών χωρών. Πρόκειται για ένα ταξίδι 72 ωρών (hackathon) με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο από την Αθήνα προς την Βιέννη κατά την διάρκεια του οποίου θα σχηματιστούν πέντε(5) νέες εταιρείες οι οποίες θα διαγωνιστούν με ομάδες,άλλων λεωφορείων που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα από την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Γαλλία, την Εσθονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
To πιο συναρπαστικό hackathon στην Ευρώπη καταλήγει στο Pioneers Festival το συνέδριο όπου η τεχνολογία και η επιστήμη συναντούν την επιχειρηματικότητα με εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβαση σε επενδυτές για τις start-ups που θα συμμετέχουν.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί επίσης σημαντική ευκαιρία διαφήμισης και προώθησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς με την συμμετοχή τους δείχνουν έμπρακτα την στήριξη τους στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και λαμβάνουν εξαιρετικές ευκαιρίες προβολής μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του StartupBus.

ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Τα δύο επιδόματα του ΟΑΕΔ που οι περισσότεροι αγνοούν, δείτε αν είστε δικαιούχοι!!!
Σε γενικές γραμμές, στην Ελλάδα, οι νέοι δεν τυγχάνουν ειδικών και στοχευμένων πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας. Τα προβλεπόμενα επιδόματα ανεργίας έχουν οριζόντιο χαρακτήρα ανεξαρτήτου ηλικίας, ενώ και το τακτικό επίδομα ανεργίας μειώθηκε από 430,75 ευρώ (9/2008) σε 360 ευρώ (3/2012). Ποια είναι τα επιπρόσθετα επιδόματα ανεργίας που παρέχει ο ΟΑΕΔ εκτός από αυτό της τακτικής ανεργίας.
Μοναδικό πρόσθετο βοήθημα αποτελεί το επίδομα σε νέους 20-29 ετών (ή διαφορετικά επίδομα νεοεισερχόμενων, Απόφοιτοι ΑΕΙ) το οποίο δικαιούνται άνεργοι 20-29 ετών εφόσον παραμένουν άνεργοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα αυτό είναι 73,97 ευρώ το μήνα και χορηγείται για 5 μήνες.
Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του 20ου έτους ηλικίας ή η απόκτηση πτυχίου ή η απόλυση από το στρατό. Στην περίπτωση απόκτησης πτυχίου, για τη λήψη του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση κάρτας ανεργίας εντός 3 μηνών από τη λήψη του πτυχίου και η παραμονή σε ανεργία για ένα έτος. Στην περίπτωση επιδόματος μετά τη στράτευση, το επίδομα λαμβάνεται μετά από παραμονή σε ανεργία για ένα έτος.
Ενδεικτικά, το έτος 2013 έλαβαν το συγκεκριμένο επίδομα μόνο 4.800 άτομα (ΟΑΕΔ). Επιπλέον, μέτρο επικουρικού χαρακτήρα ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, αποτέλεσε η ηλικιακή διεύρυνση κατά το έτος 2013 του επιδόματος ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων, το οποίο χορηγείται πλέον σε ανέργους από 20-66 ετών (ενώ πριν ήταν 45-65 ετών) και αφορά 200 ευρώ για 12 μήνες. Επίσης το εισοδηματικό κριτήριο διαμορφώθηκε σε 10.000 ευρώ (ανώτερο οικογενειακό εισόδημα) από 5.000 που ίσχυε πριν.
Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων χορηγήθηκε από τον ΟΑΕΔ, μόλις σε 6.691 δικαιούχους εντός του 2014. Αν σε αυτούς προστεθούν και άλλοι 1.125 μακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν το ίδιο επίδομα, από το 2013, τότε ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ που βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών και λαμβάνουν ένα πρόσθετο βοήθημα, ανέρχεται στα 7816 άτομα.
Τα κριτήρια επιλογής είναι εκείνα που βγάζουν εκτός, χιλιάδες πιθανούς δικαιούχους. Όπως έχουν εντοπίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με την ύπαρξη χρονικού ορίου 60 ημερών, μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αυτού του πρόσθετου επιδόματος. Οι περισσότεροι άνεργοι, αγνοούν αυτή την τόσο καθοριστική λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, να έχει παρέλθει το όριο των 60 ημερών και να έχουν χάσει το επίδομα.
Επισημαίνεται ότι πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές στη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος, αρκούσε ο δικαιούχος να έχει κάρτα ανεργίας.
Επίσης, πρόσθετο πρόβλημα έχει δημιουργήσει η υποχρεωτική υποβολή της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, όταν δηλαδή ο νυν άνεργος εργαζόταν ακόμα. Συνήθως από τις φορολογικές δηλώσεις αυτές προκύπτουν εισοδήματα υψηλότερα των 12.000 ευρώ, που είναι το ανώτατο όριο για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, με αποτέλεσμα να το χάνουν αρκετοί δικαιούχοι. Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr τα επιδόματα είναι:
Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
Τα κριτήρια
Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.
Προϋποθέσεις
1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.
Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .
3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 587 + 587 = 11.172,16) ΕΥΡΩ
Σημείωση: Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.
Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.
Ύψος επιδόματος
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.
Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:
α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.
β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.
ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία
στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.
Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών
Περιγραφή 
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ” όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.
Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
Προϋποθέσεις
Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ” τον στρατό.
Δικαιολογητικά
1. Aστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
Α) Δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων
Β)  Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.
Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
Δ) Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.
Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΙΚΥ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡA ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 115561/Β7/22-7-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2027/Β/25-7-2014)
ανακοινώνει
την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων υποτροφιών από το πρόγραμμα Εθνικής Τράπεζας/ ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς με παράλληλη πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής:
  •  Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά,
  •  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
  • Οικονομικές Σπουδές,
  • Θετικές Επιστήμες
και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.
Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω , που θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης της Ελλάδας, διάρκειας από 18 έως 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4 Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Συνεδρίαση Δ.Σ.ΚΕΔΕ


Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου  και ώρα 12.00 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στα γραφεία της ένωσης (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
·        Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνη για θέματα  επικαιρότητας της Αυτοδιοίκησης
·        Παρατηρήσεις επί της πρώτης εφαρμογής του «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝΦΙΑ)
Εισηγητής: Α. Κοιμήσης, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ
·        Παράταση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Γ. Θεοδωρακόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού
·        Συζήτηση για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εισηγητής: Κ. Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ ΧΙΟΥ κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ

Τήρησα και τίμησα το λόγο μου προς τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες, διότι κανένα αξίωμα δεν είναι πάνω από την τιμή, όπως εγώ την αισθάνομαι. Παρέδωσα τη Βουλευτική μου έδρα, όπως είχα δεσμευτεί, τηρώντας στο ακέραιο την υπόσχεσή μου. Η Νέα Περιφερειακή Αρχή και εγώ προσωπικά, θα εργαστούμε ώστε η Περιφερειακή Ενότητα Χίου να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας.

       Σήμερα και για τα επόμενα πέντε χρόνια ξεκινάμε μια νέα πορεία για τη Χίο μας.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ

Υπενθυμίζουμε στους συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σχολικά είδη για τα παιδιά τους ότι μπορούν να προσέλθουν στο Εργατικό Κέντρο με την κάρτα ανεργίας τους και να συμπληρώνουν την σχετική αίτηση  που θα τους δίνεται μέχρι και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής λήγει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες: Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, ΤΚ 82100
Τηλέφωνο: 22710-23550 e-mail: ekechios@otenet.gr
Εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 08:00-14:00 & 18:00-20:00, Τετάρτη 08:00-14:45.


Το Εργατικό Κέντρο Χίου

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Υφυπουργός ΠΑΙ.Θ. Κώστας Κουκοδήμος!
Την παραίτησή του γνωστοποίησε, πριν λίγα λεπτά, ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Κώστας Κουκοδήμος, με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.
Ο κ. Κουκοδήμος στην επιστολή του, επικαλείται προσωπικούς λόγους, αιτιολογώντας την απόφασή του αυτή.
Η επιστολή
«Προς τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου με την εξαιρετικά τιμητική πρότασή σας να αναλάβω τα καθήκοντα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Προσωπικοί και μόνον λόγοι με υποχρεώνουν σήμερα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Δηλώνω ότι στηρίζω ως Βουλευτής της παράταξης της Ν.Δ με όλες μου τις δυνάμεις το κυβερνητικό έργο κι εσάς προσωπικά στην τεράστια προσπάθεια που κάνετε για την ανάταξη της χώρας. 
Με εκτίμηση 
Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος
Βουλευτής Ν. Πιερίας»


epoli.gr

Πλοίο του Τσάκου έσωσε 221 ανθρώπους!


tsakos-tanker
221 λαθρομετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης έσωσε το πλοίο «ΠΡΩΤΕΑΣ» που βρίσκεται υπό την διαχείριση της Tsakos Columbia Shipmanagement.
Το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει φορτωμένο από το λιμάνι του Sidi Kerir στην Αίγυπτο, με προορισμό το λιμάνι Augusta στην Ιταλία όταν ο Πλοίαρχος έλαβε εντολές από το MRCC (Maritime Rescue coordination centre) της Ρώμης να αποκλίνει από την πορεία του και να προσεγγίσει σε σημείο που βρίσκεται περίπου 60 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Λιβύης Marsa Susa (Απολλώνια).
Το πλοίο κατέφθασε στο σημείο στις 27 Αυγούστου 15:40 τοπική ώρα. Περισυνέλεξαν 221 άτομα, μεταξύ των οποίων αρκετές γυναίκες και παιδιά. Όλοι είναι καλά στην υγειά τους χωρίς τραυματισμούς.
Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα έδωσαν κάθε δυνατή βοήθεια φροντίδα και τροφή στους 221 ανθρώπους που κινδύνευαν.
tsakos-tanker-1


e-nautilia.gr