Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

AΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΦΑΡΚΑΙΝΑ"

     Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Φάρκαινα» εντάχθηκε στις «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις» του ΕΣΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 Για το έργο αυτό μελετήθηκε από το Δήμο Χίου η συνολική ανάπλαση, που περιλαμβάνει ενδεικτικά , την επισκευή και αναβάθμιση των χώρων δραστηριότητας του κοινού, την χάραξη διαδρόμων για τους πεζούς, την κατασκευή τριών παιδικών χαρών , την περίφραξη του χώρου  όπως και την τοποθέτηση παγκακιών, καλαθιών απορριμμάτων, δεστρών για ποδήλατα και πληροφοριακών πινακίδων .
Τέλος θα κατασκευαστεί βραχόκηπος με καταρράκτη θα φυτευτούν δέντρα, θάμνοι και λοιπά φυτά και θα τοποθετηθούν δίκτυο άρδευσης και φωτισμού του χώρου.
Συνολικά στην περιοχή θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος, τον οποίο θα μπορούν να επισκέπτονται οι κάτοικοι του νησιού μας, όλων των ηλικιών, προκειμένου να περάσουν ώρες αναψυχής και ξεγνοιασιάς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,100,000.00
 ευρώ και θα δημοπρατηθεί εντός των ημερών.

    

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ Maggiore ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

     Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη γέφυρας κεντρικής πύλης – πύλης Maggiore» εντάχθηκε στο σχεδιασμό με τίτλο «Ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης πόλης Χίου». Για το έργο αυτό μελετήθηκε από το Δήμο Χίου η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο τείχος, αλλά και στον οικισμό του Φρουρίου Χίου. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού.


     Στα πλαίσια του έργου αναδείχθηκαν οι θόλοι που στηρίζουν τη γέφυρα εισόδου στο Φρούριο Χίου (Porta Maggiore) και αποκαταστάθηκαν οι φθορές που είχαν προκληθεί από το χρόνο.

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΤΑ ΣΤΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ


ΘΕΜΑ


:

Διακοπή Λειτουργίας Γραφείου ΕΛ.ΤΑ. στο Βροντάδο Χίου
          
κ. Διευθυντή
Πληροφορηθήκαμε την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Γραφείου των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Βροντάδο Χίου. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση αυτή, η οποία υποβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛ.ΤΑ στην περιοχή μας. Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου Γραφείου εξυπηρετούσε χιλιάδες συμπολίτες μας από ολόκληρο το Βορειοανατολικό τμήμα του νησιού της Χίου, οι οποίοι αναγκάζονται να εξυπηρετούνται από το κεντρικό Κατάστημα στην πόλη της Χίου, με ότι αυτό συνεπάγεται.  Σας καλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την άστοχη αυτή απόφαση με προκειμένου να επαναλειτουργήσει το Γραφείο ΕΛ.ΤΑ. στο Βροντάδο Χίου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 777 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Λήγουν την ερχόμενη εβδομάδα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για 777 θέσεις σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους, κοινωφελείς επιχειρήσεις δήμων, σε συνδέσμους ΟΤΑ, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ και αλλού.
Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 • Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης : Πρόσληψη 5 ατόμων
Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
5 ΔΕ Χειριστών Φορτωτών (Ομάδα Ε’)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης : Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη έως τις 16.12.2013.
 • ∆ήμος Χαλανδρίου : Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο ∆ήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΠΕ Νοµικής
1 ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ.152 34 έως τις 16.12.2013.
 • Δήμος Καλαμαριάς : Πρόσληψη 17 ατόμων
Ο δήμαρχος Καλαμαριάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων:
6 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα δραστηριότητες κλειστού χώρου (Αεροβική, Σουηδική, yoga, pilates)
2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης
2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα TAE KWON DO (για τα τμήματα αυτοάμυνας)
2 ΠΕ Ψυχολόγοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη
2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
2 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
1 ΔΕ Οδηγοί
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 13.12.2013.
 • Δήμος Λάρισας : Πρόσληψη 24 ατόμων
Ο Δήμος Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
23 ΔΕ Οδηγοί (Γ΄ κατηγορίας, Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστής Φορτωτή (Ομάδας Ε΄ Τάξης Γ΄)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1,Τ.Κ.: 41222 Λάρισαέως τις 13.12.2013.
 • Δήμος Ζαγοράς : Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Ζαγοράς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριματοφόρων)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, Τ.Κ. 37001 Άγιος Γεώργιος, Ζαγορά Νομού Μαγνησίας έως τις 16.12.2013.
 • Δήμος Νέας Προποντίδας : Πρόσληψη 75 ατόμων
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
19 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέϊντερ)
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
48 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά έως τις 20/12/2013.
 • Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού : Πρόσληψη 2 ατόμων
O Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
2 ΔΕ Χειριστών μηχ/των έργων (Σάρωθρο- Καλαθοφόρο)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ.15452 Ψυχικό έως τις 16/12/2013.
 • ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού : Πρόσληψη 4 ατόμων
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:
2 ΠΕ Νηπιαγωγών ή 2 ΠΕ ∆ασκάλων
2 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό και στο γραφείο του δηµοτικού καταστήµατος Μακρυγιάλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεθώνης του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού στο Μακρύγιαλο έως τις 13/12/2013.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας : Πρόσληψη 9 ατόμων
H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ μηνών, εννέα ατόμων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:
3 Γυμναστές/στριες με ειδικότητα aerobic
1 Γυμναστής/στρια με ειδικότητα τένις
1 Γυμναστής/στρια με ειδικότητα μπάσκετ
1 Γυμναστής/τρια με ειδικότητα Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
1 Γυμναστής/στρια με ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς
2 Γυμναστές/στριες με ειδικότητα powerplate
Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο Δεκέμβρης 2013 – Ιούνιος 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση : Θεμιστοκλέους 10, Μάνδρα, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΔΗΜΕ, τηλ . 210-5550825), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 έως τις 13/12/2013.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας : Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά δύο ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π) και «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ.∆.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή ∆ήµου Ηράκλειας:
1 ∆Ε Μουσικών
1 ∆Ε Εκπαιδευτών τεχνικών
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµητρίου Πάζη 1, ΤΚ: 62400 Ηράκλεια Σερρών, 2ος όροφος έως τις 16/12/2013.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών : Πρόσληψη 11 ατόμων
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα ατόµων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2013-2014, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση.
11 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως τις 13/12/2013κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728.
 • Kοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων : Πρόσληψη 1 ατόμου
H Kοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΑΠ ΜΕΑ) «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και συγκεκριμένα του εξής:
1 ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής-Επιμελητής Πρόνοιας (Για την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων, Βαλκάνου 6, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, (τηλ. επικοινωνίας: 2431074950-960) έως και τις 16/12/2013.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας : Πρόσληψη 20 ατόμων
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ Νυκτών οργάνων (κιθάρα)
3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Έγχορδα ( βιολί)
1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Χάλκινων Πνευστών Οργάνων (τρομπέτα)
2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Σύγχρονου Τμήματος (1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ντραμς)
1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ παραδοσιακής μουσικής (παραδοσιακά κρουστά)
2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Θεωρητικά
3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Εικαστικών ΔΕ (2 Ζωγραφική, 1 Εικαστικά & Styling )
1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μπαλέτου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μοντέρνου χορού ΔΕ
2 Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου ΔΕ ή ΤΕ
1 Επιμορφωτές /Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Μουσική Προπαιδεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Ευρωπός, τηλ 23433 50616,50614,50633), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, έως τις 13.12.2013.
 • Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς : Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ΥΕ Καθαριστριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Τρωάδος 3, Τ.Κ. 15342 έως και 16/12/2013.
 • Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» : Πρόσληψη 5 ατόμων
1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για Αντισφαίριση
1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για Παραδοσιακούς Χορούς
2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για Κολύμβηση
1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου στην Αργυρούπολη έως τις 15.12.2013.
 • Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού ∆ήμου Νέας Προποντίδας : Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού ∆ήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο ατόµων, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στον ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Ν. Μουδανιών, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
1 ΠΕ Μουσικών
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63 200, Νοµός Χαλκιδικής, έως τις 16.12.2013.
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» : Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Λέσβου που εδρεύει στη Μυτιλήνη, και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ΥΕ Καθαριστριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη T.K. 81100 έως τις 18.12.2013.
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» : Πρόσληψη 18 ατόμων
5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
6 ΔΕ Βοηθών Παιδοκόμων
1 ΔΕ Μαγείρων
2 ΥΕ Καθαριστών / τριών (εσωτερικών χώρων)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα έως τις 16.12.2013.
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας»: Πρόσληψη 4 ατόμων
4 ΠΕ Nηπιαγωγών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα έως τις 16.12.2013.
 • Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ : Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» θα προβεί, στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρίαφυσικά πρόσωπα, των παρακάτω ειδικοτήτων :
1 Χοροδιδάσκαλος για την λειτουργία τμημάτων παραδοσιακών χορών
1 Καθηγητής κλασικής & ηλεκτρικής κιθάρας για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Δερβενίου
1 Καθηγητής πιάνου & θεωρητικών μαθημάτων για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Δερβενίου
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι τις 19.12.2913 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου και στο αρμόδιο γραφείο του Νομικού Προσώπου.
 • Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Zωγράφου» : Πρόσληψη 12 ατόμων
Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Zωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δώδεκα άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆ «Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου», που εδρεύει στον ∆ήµο Ζωγράφου Νοµού Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: α) «Εκµάθηση µουσικής», β) «∆ιδασκαλία ψηφιακής φωτογραφίας», γ) «∆ιδασκαλία ευρωπαϊκών και λάτιν χορών», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα µήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:
1 Καθηγητής/τρια (ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ)
1 Καθηγητής/τρια (ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ)
1 Καθηγητής/τρια (ΚΙΘΑΡΑΣ)
1 Καθηγητής/τρια (ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ)
1 Καθηγητής/τρια (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ)
1 Καθηγητής/τρια (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ)
1 Καθηγητής/τρια (ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ)
1 Καθηγητής/τρια (ΦΛΑΟΥΤΟΥ)
1 Καθηγητής/τρια (ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ)
1 Καθηγητής/τρια (ΒΙΟΛΙΟΥ)
1 ∆άσκαλος/α (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)
1 ∆άσκαλος/α (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ)
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας την ειδικότητα τους, τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης καθώς και όλα τα αιτούµενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου 2ος όροφος, Τ.Κ. 15772 ∆ήµου Ζωγράφου Αττικής, απευθύνοντάς την στο ΝΠ∆∆ «Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου», γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Παναγιώτας Τούλια ή Βασιλικής Μπότου έως τις 16/12/2013.
 • ΕΛΤΑ Α.Ε. (Αθήνα & Πειραιάς) : Πρόσληψη 35 ατόμων
35 ΔΕ Οδηγών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν έως τις 16.12.2013
 • ΔΕΔΔΗ Ε Α.Ε. (Περιοχή Κοζάνης) : Πρόσληψη 6 ατόμων
1 ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι –Μηχανικοί
2 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου)
1 ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 – ΚΟΖΑΝΗ έως και 13.12.2013.
 • ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Βέροιας) : Πρόσληψη 5 ατόμων
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ελ. Βενιζέλου 87, Τ.Κ. 59 100 – ΒΕΡΟΙΑ έως και 16.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα) : Πρόσληψη 20 ατόμων
20 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ, έως και 13.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου) : Πρόσληψη 29 ατόμων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
15 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
6 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
1 ΔΕ Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
2 ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές
1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
1 ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ έως και 16.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Καρδιάς) : Πρόσληψη 35 ατόμων
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων
25 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών – Υποσταθμών
1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος
5 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ έως τις 14.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Κοζάνης) : Πρόσληψη 352 ατόμων
70 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
18 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
9 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
72 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
20 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμο (Ηλεκτροτεχνίτες)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
25 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
20 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
12 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
2 ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
3 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
15 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
30 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228 έως και 18.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Φλώρινας) : Πρόσληψη 66 ατόμων
9 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
4 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
7 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
6 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
4 ΔΕ. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228 έως και 18.12.2013.


aftodioikisi.gr

800 - 1.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η είδηση βγήκε πλαγίως από την απάντηση στη Βουλή του Κ.Μητσοτάκη σε ερώτηση για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2009
Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης στην ερώτηση της Μ. Γιαταγάνα είπε πως για το 2014 έχουν προβλεφθεί προσλήψεις 800 έως 1.000 ατόμων διότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις πολύ μεγάλες ανάγκες σε αυτό το υπουργείο.
Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι και οι 758 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για την εξωτερική φύλαξη των σωφρονιστικών καταστημάτων θα καλυφθούν από την μετακίνηση προσωπικού ιδίως από τον τομέα της δημοτικής αστυνομίας.


newsit.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ 5.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών συμπεριλήφθηκε, τελικά, η νομοθετική ρύθμιση για την εθελοντική, διαδημοτική κινητικότητα. Μέσω της διαδικασίας, εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν 4.000- 5.000 υπάλληλοι που εργάζονται στουςδήμους
Όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου, οι υπάλληλοι θα μείνουν σε διαθεσιμότητα έναν μήνα και, στη συνέχεια, δεν θα επιτρέπεται να τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας χωρίς αίτησή τους, διότι δεν θα αποτελούν πλέον πλεονάζον προσωπικό.
Το άρθρο προβλέπει ότι θα «παγώσουν» για τρεις μήνες οποιεσδήποτε άλλες μετατάξεις στους δήμους. Στη ρύθμιση εντάσσονται οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ α' βαθμού, της ΚΕΔΕ, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτοί μπορούν να μετακινηθούν σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ, μετά από ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, με τα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.
Η διαθεσιμότητα, που διαρκεί έναν μήνα, παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και, άμεσα, εκδίδεται η πράξη διορισμού από τον φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης και μετά τον φορέα υποδοχής. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης. Οι διευθύνσεις, εντός δέκα ημερών θα συντάξουν τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ και, επιπλέον, θα τους αποστείλουν στους φορείς υποδοχής.
Το ΑΣΕΠ, εντός 15 ημερών, θα συντάξει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίον αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια το υπουργείο αποστέλλει τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής. Εάν, εντός πέντε ημερών, ο τελευταίος δεν εκδώσει αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η ολοκλήρωση της μετάταξης.


newsit.gr

OTA : Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοσθεί το προγραμμα εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας περιγράφει το άρθρο 30 του νομοσχεδιου για το φόρο ακινήτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.  Όσοι ενταχθούν στη διαδημοτική κινητικότητα θα παραμείνουν σε διαθεισμότητα για ένα μήνα και μετά θα μεταταχθούν στις νέες τους θέσεις.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι ασφυκτική (δέκα ημερών) και θα ξεκινήσει από την έκδοση της ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία.
Όπως ορίζει η ρύθμιση κατ” εξαίρεση για τη μετακίνηση των υπαλλήλων δεν απαιτείται η έκδοση ΠΥΣ ούτε εφαρμόζεται ο περιορισμός των προσλήψεων και των υπερεσιακών μεταβολών για το διάστημα του διμήνου που προηγείται των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής ενώ, όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση (βλ. έγγραφο Γ), η επιπλέον δαπάνη για τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν βαρύνει τους  ΟΤΑ υποδοχής.
Το πλήρες κείμενο του άρθρου 30 είναι το εξής:
Α)
Β)
Γ)