Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟ 2010 ΣΤΗ ΧΙΟ

Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αποζημιώσεις πλημμυροπαθών επιχειρήσεων στη Χίο, από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2010
Τον Οκτώβριο του 2010 η Χίος επλήγη από πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στο νησί, τόσο σε οικίες, όσο και επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση των πληγέντων καθορίστηκαν αποζημιώσεις με το ΦΕΚ 2057/Β/15-09-2011 και με σχετική απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ (ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469ΗΕΑ-837/12-01-2012).
Όμως, δεν αποζημιώθηκαν όλοι οι πληγέντες δικαιούχοι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το με αριθμό Φ311.3 3644/31-05-2012 έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όπου γίνεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών των δεκαεπτά επιχειρήσεων που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα, με σκοπό την έκδοση ΚΥΑ για να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Μετά από τρία και πλέον χρόνια καθυστέρησης: α) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα του 2010 στη Χίο, β) Ποιος ο σχεδιασμός και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να καταβληθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις;

11 Δεκεμβρίου 2013
Ο ερωτών βουλευτής

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος

"OXI" ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

                  Συνεχίζουμε να ‘Λέμε ΟΧΙ’ στους πλειστηριασμούς
            Η   ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα δημοσιοποιήσει επίσημα την πρότασή της για νέα παράταση της αναστολής ή μη των πλειστηριασμών, ενώ το 2013 εκπνέει εντός ολίγου και η Βουλή κλείνει την Παρασκευή 20/12/13.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, η ΕΚΠΟΙΖΩ  ζητά την συνδρομή του Προέδρου της Δημοκρατίας  και αιτείται συνάντηση μαζί του, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις αρνητικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη απελευθέρωσή των πλειστηριασμών, έστω και με προστασία της κύριας κατοικίας με κριτήρια, όπως φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση, βάσει των πληροφοριών από τα ΜΜΕ.
Αν τεθούν κριτήρια (εισόδημα, αντικειμενική αξία της κατοικίας κτλ) για την προστασία της κύριας κατοικίας, αυτό σημαίνει ότι:
-         Με δικαστική απόφαση θα πρέπει να αποτρέπεται ο πλειστηριασμός για την κύρια κατοικία διότι το δικαστήριο θα εξετάζει την ύπαρξη των κριτηρίων. Ο οφειλέτης  για να αποτρέψει το πρόγραμμα πλειστηριασμού θα πρέπει να καταβάλει σημαντικά ποσά (δικαστικά έξοδα, αμοιβή δικηγόρου κτλ),
-         Θα υπάρξει υπερφόρτωση των Δικαστηρίων από την προσφυγή δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων οφειλετών σε  αυτή, προκείμενου να αποφύγουν,  να καθυστερήσουν τους πλειστηριασμούς με τους τρόπους που ήδη ο νόμος προβλέπει
-         Θα αποκλειστούν πολλοί οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις  για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό πλαίσιο.
Στην ουσία, η θέσπιση κριτηρίων θα αφήσει εκτός προστασίας  τη συντριπτική πλειοψηφία                          των υπερχρεωμένων και θα ισούται στην πραγματικότητα με  απελευθέρωση των πλειστηριασμών.
   Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια λύση, η οποία θα υποχρεώσει τους ήδη εξαντλημένους δανειολήπτες σε νέα έξοδα αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε,

θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε μια δικαιοσύνη ήδη λυγισμένη από το βάρος των υποθέσεων που αδυνατεί να διεκπεραιώσει.
Επίσης εύλογα διερωτάται κάποιος γιατί δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη:
·         η μεγάλη πτώση της αξίας  όλων των ακινήτων όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των υπερχρεωμένων που θα επιφέρει ενδεχόμενη, έστω και εν μέρει, απελευθέρωση των πλειστηριασμών;
·         η αντίδραση σύσσωμης της κοινωνίας, των επιστημονικών, επαγγελματικών, κοινωνικών φορέων που υποστηρίζουν την παράταση των πλειστηριασμών;
·         Οι 138.000 υπογραφές που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει η ΕΚΠΟΙΖΩ με το σύνθημα ‘Λέμε ΟΧΙ’ στους πλειστηριασμούς είναι αμελητέος παράγων στις αποφάσεις των εκπροσώπων που εμείς στείλαμε στην Βουλή;
Είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει τεθεί  σε διαβούλευση η πρόταση της Κυβέρνησης, έστω και την ύστατη στιγμή, σε ένα θέμα μείζονος κοινωνικής σημασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για  εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ για μια ακόμα φορά, καλεί, όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις, να σκεφθούν προσεκτικά αν θα αποφασίσουν για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου ή για την ευημερία κάποιων εις βάρος των πολλών.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΑ

Τις δυνατότητες για την  καλύτερη αξιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανέπτυξε χθες σε ειδική εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Στέφανος Κομνηνός στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, παρουσία πλήθους μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία περνούν πλέον υποχρεωτικά όλες οι συμβάσεις του Δημοσίου για προμήθεια αγαθών, λήψη υπηρεσιών κ.λπ. αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισμών, καλύπτοντας ηλεκτρονικά και με χρήση ψηφιακής υπογραφής όλα τα στάδια που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ενώ  προσφέρει ακόμη και ηλεκτρονική διαβούλευση κατά την κατάρτιση των προκηρύξεων (σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

Από 1/1/14 όλοι οι φορείς του Δημοσίου θα καταχωρίζουν  υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, για κάθε δημόσια σύμβαση, τα στοιχεία που αφορούν: στο πρωτογενές αίτημα, στην έγκριση, στη  διακήρυξή, στη συμβασιοποίηση  και στις σχετικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για την υλοποίησή της. Ο  επιχειρηματικός κόσμος που παρακολούθησε την παρουσίαση, έδειξε έντονο ενδιαφέρον με τις καίριας σημασίας ερωτήσεις αλλά και εύλογες απορίες του, καθώς πρόκειται για ένα Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και διαφάνειας.

«Η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση με πολύ μεγάλα οφέλη για το κράτος, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των φορολογουμένων. Έστω και τώρα, η χώρα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένα βήμα μπροστά, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Με αυτόν τρόπο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα μπορούν να παρακολουθούν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας  τους και τα έσοδα των επιχειρήσεων τους», ανέφερε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης.


Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκπαιδευτούν  υπάλληλοι των Επιμελητηρίων, οι οποίοι με την σειρά τους θα παρέχουν χρήσιμες συμβουλές στους επιχειρηματίες μέλη τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς είναι η εξασφάλιση ψηφιακής υπογραφής. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ χαιρετίζει ως μια αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη το γεγονός ότι  μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη στις 7/12/13, έχει πραγματοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των επανασυνδέσεων των κομμένων ρευμάτων στα νοικοκυριά εκείνα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν.
Καλεί δε κάθε πολίτη που έχει πρόβλημα διακοπής ρεύματος να επικοινωνήσει με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων για άμεση επίλυσή του.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τονίζει ακόμη ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα το πρόβλημα και τις οποίες θα επαναφέρει στην Κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας, το οποίο προβλέπεται σε διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την καταρχήν συμφωνία. Καλεί την Κυβέρνηση να δεχθεί τις προτάσεις της ώστε η διαδικασία αυτή να αποτελέσει πρότυπο για τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος προσωπικού από τους Δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε Δήμους που έχουν ελλείψεις, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες που σήμερα υπάρχουν.
Απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών είναι το ζητούμενο, τονίζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ώστε να διασφαλίσουμε τους εργαζόμενους από μελλοντικές οριζόντιες πολιτικές που είναι άδικες για τους ίδιους και διαλύουν τις υπηρεσίες των Δήμων.
Τέλος, τονίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζει με τον ασφαλέστερο τρόπο την αποτυχία εφαρμογής της εθελούσιας κινητικότητας, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Σε ότι αφορά στην πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επιμένει στην πρότασή του για ένα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους δήμους, ύψους 2,5 δις ευρώ, την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης κα υλοποίησης των έργων και την υποστήριξή τους στην ωρίμανση των έργων.
Επίσης η ΚΕΔΕ διαπιστώνει ότι η πρόταση του ΥΠΑΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την επιχειρηματικότητα, αλλά δίνεται ελάχιστο βάρος στα κοινωνικά προγράμματα (αναφέρονται ρητά μόνο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί), σε μια περίοδο κοινωνικής κρίσης, που θα έπρεπε να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με όλα τα άλλα προγράμματα.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με το πρωθυπουργό, τον υπουργό Ανάπτυξης και τον αρμόδιο για θέματα περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ Γιοχάνες Χαν.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΝΙΚΗ
Την άμεση σύσταση και λειτουργία ενός φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη που θα εκπέμπει σε όλη την περιφέρεια ανεξάρτητο 24ωρο πρόγραμμα ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

«Έξι μήνες μετά την αιφνιδιαστική και ακαριαία κατάργηση της πρώην ΕΡΤ Α.Ε., που συνοδεύτηκε από εξαγγελίες για μια νέα, εξυγιασμένη, αναβαθμισμένη και πλήρως λειτουργούσα δημόσια ραδιοτηλεόραση, η ελληνική περιφέρεια,και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, με ό,τι διαχρονικά μεταφέρουν, εκφράζουν και συμβολίζουν, κυρίως η Θεσσαλονίκη τόσο στο ευρύτερο βαλκανικό προσκήνιο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και στους ανοιχτούς ορίζοντες του Οικουμενικού Ελληνισμού, παραμένουν, από την άποψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, «τυφλές και κωφάλαλες» τονίζεται στο ψήφισμα.

Ακολουθεί αναλυτικά το ψήφισμα της ΚΕΔΕ για τη Λειτουργία Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης με έδρα τη Θεσσαλονίκη - Φωνή στην Περιφέρεια:


Έξι μήνες μετά την αιφνιδιαστική και ακαριαία κατάργηση της πρώην ΕΡΤ Α.Ε., που συνοδεύτηκε από εξαγγελίες για μια νέα, εξυγιασμένη, αναβαθμισμένη και πλήρως λειτουργούσα δημόσια ραδιοτηλεόραση,η ελληνική περιφέρεια, και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, με ό,τι διαχρονικά μεταφέρουν, εκφράζουν και συμβολίζουν, κυρίως η Θεσσαλονίκη τόσο στο ευρύτερο βαλκανικό προσκήνιο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και στους ανοιχτούς ορίζοντες του Οικουμενικού Ελληνισμού, παραμένουν, από την άποψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, «τυφλές και κωφάλαλες».
Αντί ενός εθνικού φορέα που θα λειτουργεί ως αξιόπιστο αντίβαρο στην ιδιωτική ενημέρωση και θα αποτελεί τη φωνή της Ελλάδας, το σήμα της ελληνικής περιφέρειας, τον κόμβο του πολιτισμού, της παιδείας και των τεχνών, το μέσο επικοινωνίας της Ελλάδας με τον κόσμο και το μοχλό της ανάπτυξης, κυκλοφορούν σενάρια που θέτουν σύμπασα την περιφέρεια σε πλήρη αποκλεισμό, καταργώντας ή φιμώνοντας τη φωνή των τοπικών κοινωνιών και των φορέων μέσω των οποίων εκφράζονται καθημερινά σε όλα τα πεδία και επίπεδα του δημόσιου βίου και της δημιουργίας.
Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά, απομακρύνεται η προοπτική ενός ισχυρού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού πυλώνα στη βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που θα καλύπτει το σύνολο της περιφέρειας της χώρας και θα αναδεικνύει χωρίς επιλεκτικές αντιλήψεις και νοοτροπίες κάθε δράση και ιδέα του εθνικού περιφερειακού γίγνεσθαι.
Απέναντι σε όλα όσα κυοφορούνται σε κάποιους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, που έχουν κάθε λόγο να περιορίσουν και να ελέγξουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τονίζουμε την πλήρη αντίθεσή μας.
Διατρανώνουμε την απαίτησή μας για άμεση εγκατάλειψη κάθε τέτοιας σκέψης και σχεδίου διότι το επιβάλλουν λόγοι εθνικοί, δημοκρατίας, πολιτισμού, παιδείας, πλουραλιστικής έκφρασης και ανάπτυξης, που υπηρετείται μέσα από αρχές και πολιτικές αποκέντρωσης.

Με δεδομένο το κενό που αναδείχθηκε με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο στη διάρκεια των έξι προηγούμενων μηνών, η Κ.Ε.Δ.Ε. τονίζει την αδήριτη ανάγκη:
·                          Να συσταθεί και να λειτουργήσει άμεσα ένας φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη που θα εκπέμπει σε όλη την περιφέρεια ανεξάρτητο 24ωρο πρόγραμμα.
·                          Να είναι το κανάλι της περιφέρειας, όπως κι αν ονομαστεί, και να καλύπτει το σύνολο της χώρας.


·                          Ο φορέας αυτός πρέπει να αναβαθμισμένος, πλήρως και σωστά στελεχωμένος και εξοπλισμένος, ώστε να μπορεί να επιτελεί το ρόλο και την αποστολή του με τους ίδιους ανταγωνιστικούς όρους, και μάλιστα σε επίπεδο βαλκανικής ενδοχώρας.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της εξυγίανσης που απαιτείται κι επιβάλλεται, γιατί είναι γνωστή η παθογένεια που υπήρξε στη δημόσια τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια, και χάριν της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, είναι απολύτως αναγκαίο το κράτος να επιδιώξει την ισόρροπη κατανομή των εδρών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ του κέντρου, της Αθήνας, και της περιφέρειας.
Οι τοπικές κοινωνίες, όπως εκφράζονται μέσα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τους συλλόγους, έχουν λόγο, έχουν φωνή, έχουν άποψη και πρέπει να ακούγονται, όχι να φιμώνονται και να καταργούνται.
Η ελληνική περιφέρεια διαθέτει πλούσιο και ικανό τοπικό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα και δικαιούται και πρέπει να προβάλλεται και να αναδεικνύεται στο πλαίσιο ενός πλούσιου δημόσιου διαλόγου που θα υπηρετεί τον κοινό στόχο της πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, κάθε τέτοια προσπάθεια θα βρει σύσσωμη την αυτοδιοικητική οικογένεια σύμμαχο και συμπαραστάτη, ενώ κάθε αντίθετη θα είναι απαράδεκτη και δεν θα γίνει αποδεκτή.  


ΑΠΗΓΑΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ

Πειρατές επιτέθηκαν σε πετρελαιοφόρο, στα ανοιχτά της Νιγηρίας και απήγαγαν τον Ουκρανό καπετάνιο και έναν Έλληνα μηχανικό, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους του λιμενικού.
Το τάνκερ Mt Althea με 18μελες πλήρωμα και σημαία των νήσων Μάρσαλ, δέχθηκε επίθεση από 10 πειρατές. Η εταιρεία Medtankers Management, με έδρα τον Πειραιά, επιβεβαίωσε το συμβάν.
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την απελευθέρωσή τους» δήλωσε στέλεχος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι οι απαγωγείς δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμη μαζί τους για να ζητήσουν λύτρα και διευκρινίζοντας:
«Απήγαγαν τους δυο άντρες, αλλά δεν άγγιξαν το φορτίο, ούτε τραυμάτισαν κανένα».
Η επίθεση έγινε αργά την Δευτέρα, περίπου 35 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά της Νιγηρίας, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι ένοπλοι διέφυγαν με τους δυο ομήρους μέσα σε ταχύπλοο, προσθέτει η πηγή.
Την υπόθεση ερευνά το ναυτικό της Νιγηρίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιθέσεις στα ανοιχτά της αφρικανικής χώρας έχουν αυξηθεί κατά 1/3 φέτος, αφού η έλλειψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας στη δυτική ακτή της Αφρικής- σε αντίθεση με τις περιπτώσεις πλοίων που κινούνται στα ανοιχτά της Σομαλίας και γενικώς της ανατολικής ακτής- τα κάνει πιο εύκολους στόχους.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΤΑ : ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ


Πολιτικό μήνυμα προτίθενται να στείλουν οι πολίτες στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας “Interview” που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 401 ατόμων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά προσδίδουν στην ψήφο τους για τις δημοτικές εκλογές οι πολίτες.
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησε στο τέλος Οκτωβρίου η εταιρεία δημοσκοπήσεων “Interview”, τα ευρήματα της οποίας περιλαμβάνονται στο πολιτικό ημερολόγιο “Ατζέντα Θεσσαλονίκη 2014” του δημοσιογράφου της “Μ” Βαγγέλη Πλάκα. Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων των πολιτών για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 401 ατόμων, ηλικίας άνω των 18 ετών, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που περιλαμβάνονται στο πολιτικό ημερολόγιο “Ατζέντα Θεσσαλονίκη 2014” του δημοσιογράφου της “Μ” Βαγγέλη Πλάκα:
-Στο ερώτημα “Κατά την άποψή σας οι δημοτικές εκλογές στέλνουν μήνυμα στην εκάστοτε κυβέρνηση;” “ναι” απαντά το 72,6% έναντι 25,7% που απαντά “όχι”.
- Επίσης στο ερώτημα: “Κατά την άποψή σας η αναμέτρηση στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνει με πολιτικά/κομματικά ή με αυτοδιοικητικά κριτήρια;” το 60,7% απαντά με πολιτικά κριτήρια και μόλις το 29% θα προσέλθει στην κάλπη έχοντας κατά νου ότι θα εκλέξει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους.
- Στο ερώτημα “Θα επηρεάσει την επιλογή σας η κομματική προέλευση του υποψηφίου;” το 48,9% απαντά “ναι” και το 49,6% “όχι”. Διιστάμενες είναι οι απόψεις όσον αφορά το κομματικό χρίσμα. Ενδεικτικά στο ερώτημα “Θα επηρεάσει η κομματική στήριξη την επιλογή σας στις δημοτικές εκλογές;” “ναι” απαντά το 42,7% έναντι 52,2% που απαντά “όχι”. Παράλληλα το 39,6% δηλώνει ότι θα επέλεγε υποψήφιο από την κεντροδεξιά έναντι του 29,6% που θα επέλεγε υποψήφιο της κεντροαριστεράς.
Σημαντικό το πρόσωπο του υποψηφίου
Πάντως εκτός από το πολιτικό μήνυμα οι πολίτες αν και δεν έχουν ιδιαίτερα θετική άποψη για τους αιρετούς, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν (και) πρόσωπα:
- Συγκεκριμένα, στο ερώτημα “Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζετε στις δημοτικές εκλογές;” το 43,6% απαντά “το πρόσωπο”, 27,4% “το πρόγραμμα” και 23,9% “το κόμμα” στο οποίο πρόσκειται ο υποψήφιος και ο συνδυασμός.
Πάντως οι πολίτες δεν έχουν την καλύτερη γνώμη για τους αιρετούς:
- Απόδειξη οι απαντήσεις που δίνουν στο ερώτημα “Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης;”. Το 65% απαντά “η κακοδιαχείριση και η αδιαφάνεια”, ένα άλλο 16,2% αξιολογεί ως σοβαρό πρόβλημα “την έλλειψη πόρων και μέσων”, το 12% “την έλλειψη αποτελεσματικότητας από τις δημοτικές διοικήσεις” και το 5,1% “την απουσία αρμοδιοτήτων και αυτονομίας”.
- Όσον αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο δήμο τους, το 45,3% αξιολογεί ως σοβαρότερο την καθαριότητα και ακολουθούν η απουσία κοινωνικών δομών (32,5%), η έλλειψη χώρων στάθμευσης (30,8%), το κυκλοφοριακό (22,2%) και τα προβλήματα σχολικής στέγης (17,1%).

aftodioikisi.gr

TI ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014


Με το… αριστερό μπαίνει για μια ακόμη φορά, για χιλιάδες ασφαλισμένους και ανέργους η νέα χρονιά, οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά σε νέες –γνωστές παρ’ όλα αυτά– περικοπές. Πρόκειται για αλλαγές που προβλέπονται σε νόμους που πάνε πίσω και από το 2002, κορυφώνονται όμως με το Μνημόνιο. Οι αλλαγές αφορούν ακόμη και τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι πλέον, για να λάβουν το ΕΚΑΣ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 65 ετών, αλλά και τους ανέργους.
Αναλυτικά, οι αλλαγές είναι:
1. Μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης στο 2% για τον συντάξιμο χρόνο του 2013 και του 2014. Αφορά ασφαλισμένους στο Δημόσιο, στα «ευγενή ταμεία» (ΔΕΚΟ, Τράπεζες) και στον ΟΑΕΕ, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζονται τα δύο τελευταία έτη για το τελικό ύψος της σύνταξης.
2. Επίσης μειώνεται στο 73% το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης στο δημόσιο, για το διάστημα από 1.1.2008 και μετά, με βάση το νόμο Ρέππα από το 2002.
3. Μειώσεις έως 30% αναμένεται να προκληθούν στα εφάπαξ από 1.1.14, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος μαθηματικός τύπος, που θα αποτελεί στο εξής τη βάση υπολογισμού του συγκεκριμένου βοηθήματος με βάση ατομικές μερίδες.
4. Μειώσεις επικουρικές, αρχικά μέσα από τον νέο Κανονισμό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) που όπως έχει αποκαλύψει το Capital.gr έχει ήδη καταρτιστεί και αναμένεται να εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας.
5. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Με βάση το νόμο Λοβέρδου (ν.3863/2010) οι γυναίκες παλαιές ασφαλισμένες του ΙΚΑ (πριν από 1.1.93) κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2014 εάν έχουν 10.000 ένσημα και είναι 60 ετών και 6 μηνών, δηλαδή ένα εξάμηνο παραπάνω σε σχέση με το 2013. Επίσης, για εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα απαιτούνται για συνταξιοδότηση 10.500 ένσημα από τα οποία τα 7.500 πρέπει να είναι ΒΑΕ. Το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος για μειωμένη σύνταξη στο 59ο και 6 μήνες και για πλήρη στο 61ο και 9 μήνες. Αύξηση παρατηρείται και για τους ένστολους κατά ενάμιση έτος. Όσοι συμπληρώσουν το 2014 24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη όταν έχουν 30,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Για το 2013 το αντίστοιχο όριο είναι 29 έτη υπηρεσίας.
6. Αυξάνεται σε 7 έτη το 2014, από 6 που είναι για το 2013 το ανώτατο όριο των πλασματικών ετών  που μπορούν να αξιοποιηθούν για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Προσοχή. Το 2013 είναι ο τελευταίος χρόνος που ισχύει η εξαγορά πλασματικού χρόνου για συνταξιοδότηση με όρους 2010.
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες σύμφωνα με νόμο του 2008 που αναφέρεται όμως και ως μνημονιακή δέσμευση πλέον, πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα του ΙΚΑ δηλαδή στο 20%, όταν είναι σχεδόν διπλάσιες. Το μέτρο επηρεάζει ασφαλισμένους και συνταξιούχους που προέρχονται από τον ΗΣΑΠ, τον ΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, τον ΟΤΕ, την ΕΤΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Ασφαλιστική και την πρώην ΕΤΒΑ.
8. Αλλαγές δρομολογούνται στον ΟΑΕΕ, με στόχο την αύξηση των εσόδων. Εντός του 2014 αναμένεται να μεταφερθούν στα μητρώα του ΟΑΕΕ όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και μέχρι σήμερα ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ.
9. Επίσης, αναμένεται να εφαρμοστεί στον ΟΑΕΕ, από το νέο έτος η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών σε μηνιαία βάση, αντί για κάθε δίμηνο που ισχύει έως τώρα.
10. Το ΕΚΑΣ κόβεται για όσους είναι κάτω των 65 ετών. Εκτιμάται ότι το μέτρο αφορά περίπου 60.000 άτομα.
11. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στο επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται σε όσους εργάζονται εποχικά. Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο ορίζει πως το ανώτατο όριο ημερών επιδότησης σε βάθος τετραετίας. το 2014 είναι 400, από 450 που είναι το 2013. Αυτό σημαίνει ότι αν, εντός του 2014 συμπληρωθούν 400 ημέρες επιδότησης, ο άνεργος χάνει το επίδομα ανεργίας.
12. Ως αντίβαρο, θεσπίζεται επίδομα ανεργίας 200 ευρώ, σε μακροχρόνια ανέργους από 22 έως 66 ετών. Θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2014 σε μακροχρόνια ανέργους που έχουν εξαντλήσει την τακτική επιδότηση, εφόσον το ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ζευγαριού το εισοδηματικό πλαφόν είναι 12.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
13. Από τις αρχές του 2014, το Μνημόνιο προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  Ακόμη βέβαια δεν έχει υπογραφεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση.
14. Το Μνημόνιο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες, σταδιακά από το 2014 έως το 2016, ως συνέχεια της μείωσης κατά 1,1% με την κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ. Το υπουργείο δεν έχει ακόμη νομοθετήσει, η τρόικα πιέζει, όμως φαίνεται πως τελικά η όποια μείωση θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2014, όταν και θα διαφανεί η πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 455.567 ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ , 23 ΕΚΑΤΟΜ.ΕΥΡΩ

Αύριο Τετάρτη, καταβάλλεται σε 455.567 δικαιούχους αγρότες το υπόλοιπο ποσό, ύψους 23 εκατ. ευρώ, της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2013.
Το συνολικό ποσό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου για τη φετινή χρονιά ανήλθε στο ποσό των 160 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης, ο τρόπος επιστροφής του ειδικού φόρου αλλάζει από το 2014 και η μικτή επιτροπή των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών που έχει συσταθεί, επεξεργάζεται τις τελικές της προτάσεις για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας.
Σημειώνεται, ότι έως το τέλος της χρονιάς στους αγρότες θα δοθούν περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1 δισ. ευρώ αφορά στην εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης που χρονικά τοποθετείται πριν τα Χριστούγεννα.


ethnos.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ :ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 4.413 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Προσλήψεις 4.413 ανέργων από τον κλάδο της Πληροφορικής περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη για κοινωφελή 5μηνη εργασία σε δήμους και δημόσιους οργανισμούς δεκατριών περιφερειών της χώρας. Η κατανομή των θέσεων και ο αριθμός των ανέργων που θα προσληφθούν ανά περιφέρεια, δήμο ή άλλο δημόσιο φορέα- οργανισμό έχει οριστικοποιηθεί και η προκήρυξη βρίσκεται για τελική έγκριση στο ΑΣΕΠ.
  • Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε δήμους και φορείς των παρακάτω περιφερειών:
2.199 άτομα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
2.158 άτομα θα προσληφθούν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
56 προσλήψεις θα γίνουν στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
  • Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  2. μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  3. μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
  4. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  5. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  6. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

  • Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις της Πληροφορικής ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι τα εξής:
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές πεδίο (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.λπ.) ή πτυχίο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Τεχνολογική Εκπαίδευση: Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα σε τμήμα Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο (Εφαρμοσμένη Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής κ.λπ.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της χώρας μας ή ισότιμος τίτλος σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Πώς θα γίνει ο υπολογισμός των μορίων:


aftodioikisi.gr

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ependitika.gr
Επιτροπάκης & Συνεργάτες,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, 2013

65% επιδότηση για επενδύσεις στην Εμπορία και Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Δεκεμβρίου 17, 2013
Από 30 Δεκέμβρη 2013 με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού (ύψους 100 εκ. €) δέχεται προτάσεις το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Μέτρο 123Α που προκηρύχθηκε χθες, 16/12/2013.
Το Μέτρο 123Α αφορά  στην ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αβγών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Για την περιοχή μας (Βόρειο Αιγαίο) η επιδότηση ανέρχεται σε 65% για επενδύσεις μέχρι 1,5 εκ. € και κλιμακώνεται μέχρι 50% για μεγαλύτερους προϋπολογισμούς.

Σας περιμένουμε επίσης στα τηλέφωνα 22710 43856 και 6974415987 για να τα πούμε από κοντά.