Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΛΤΑ, ΕΛΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Με στόχο την καταπολέμηση της συνεχώς καλπάζουσας ανεργίας και την κάλυψη παροδικών και πάγιων αναγκών αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα νέες προσλήψεις σε ποικίλους οργανισμούς και για υποψηφίους από το σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Τέλη Μαίου λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί τέλη καλοκαιριού και ως εκ τούτου η διοίκηση των ΕΛΤΑ σκοπεύει να προχωρήσει στην πρόσληψη νέου προσωπικού. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Μέσα στο Μάιο επισης προσδοκάται να εκδοθεί η απόφαση πρόσληψης συμβασιούχων για συνολικά 120 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί και στα κοινωνικά κριτήρια. Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης.

Μετά την εβδομάδα του Πάσχα αναμένεται από το αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με (50) Ψυχολόγους, (50) Κοινωνικούς Λειτουργούς και (60) Μεταφραστές - Διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος 251 εργαζόμενοι με οκτάμηνη σύμβαση, ως εποχικό προσωπικό, πρόκειται να προσληφθούν για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως δασολόγοι, δασοπόνοι, δασεργάτες, κ.α., οι οποίοι θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

Εκτύπωση