Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΙΔΡΥΘΗΚΕΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ- ΣΤΟΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΚΟΥΣΗ

Το προσωρινό Συμβούλιο της Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης-Πυρασφάλειας-Αναδάσωσης με την επωνυμία "ΟΜΑΔΑ Α" καλεί τα μέλη του την Κυριακή 24-02-2013 και ώρα 14:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Συκούση για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1) Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής για την Γενική Συνέλευση και την Εκλογική Διαδικασία.
2) Γενική Συνέλευση-Απολογισμός Προσωρινού Συμβουλίου
3) Συμπλήρωση αιτήσεων και στοιχείων-Συμμετοχή σε τεστ Δεξιοτήτων και ερωτηματολογίου.
4) Κατάθεση υποψηφιοτήτων
5) Ομιλία Υποψηφίων
6) Έναρξη Εκλογικής Διαδικασίας
7) Λήξη Εκλογών
Τα άτομα που επιθυμούν να είναι υποψήφια θα πρέπει να γνωρίζουν το καταστατικό και να θέσουν υποψηφιότητα μόνο εάν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες από το καταστατικό γνώσεις.
Εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να εγγραφεί,αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και πριν την έναρξη της Εκλογικής Διαδικασίας και αφού πληρώσει την ετήσια εισφορά των 5 ευρώ.
Εκ του Προσωρινού Συμβουλίου
Ζενιώδης Σταμάτης,Σίμος Βασίλειος,Κούλα Ανδριώτου,Βασίλειος Ποδιάς, Δέσποινα Κύλη,Ανδριάνα Βαρή,Νικόλαος Μονιώδης.

NEΛ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΣε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 καλεί τους μετόχους της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΛ. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000.000,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 166.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές υπέρ των παλαιών μετόχων. 

Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πιστωτές μέχρι του ποσού 170.000.000,00 Ευρώ και αντίστοιχη κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων με την έκδοση μέχρι 566.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€ και με ισόποση της αύξησης διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της από 13-09-2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας. 

Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή θα υλοποιηθεί και οι σχετικές μετοχές θα διατεθούν εφ' όσον επικυρωθεί δικαστικώς η συμφωνία εξυγίανσης.

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2012 μέχρι 28.02.2013.

Θέμα 5ο: Έγκριση πενταετούς προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.2190/1920, διαθέσεως 25.545.960 νέων μετοχών της Εταιρείας (μέχρι το 10% συνολικά του Μετοχικού Κεφαλαίου) προς μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενούς της και προς εργαζομένους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€, με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έγκριση παροχής πιστώσεως προς τους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16α του ν.2190/1920 για την απόκτηση των άνω μετοχών.

Θέμα 6ο: Κατ' αρχήν έγκριση συγχωνεύσεων της Εταιρείας με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη διενέργεια των συγχωνεύσεων.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση και έγκριση από τους μετόχους της από 13-09-2012 συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της από 18.09.2012 αίτησης της εταιρείας για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 επ. του Ν. 3588/2007, της οποίας αναμένεται η απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα διενεργηθεί Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14.03.2013 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28.03.2013 και ώρα 10.00.


ΠΝΟ : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΠΝΟ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

"Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους ναυτεργάτες και ναυτεργάτισσες, που ενωμένοι με υψηλό αίσθημα ενότητας και ευθύνης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους απηύθυνε η ανώτατη συνδικαλιστική Οργάνωσή τους και έδωσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν, το δίκαιο αγώνα τους, που δεν αφορά μόνο την διεκδίκηση οικονομικών αιτημάτων, αλλά αφορά την ίδια την ύπαρξη και επιβίωση του Έλληνα ναυτικού και αυτής της ίδιας της ελληνικής ναυτιλίας. 

Η επταήμερη κινητοποίηση της Ομοσπονδίας που έληξε χθες τα μεσάνυχτα και στην οποία συμπαρατάχθηκαν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας, τους οποίους ευχαριστεί θερμά η ΠΝΟ, υπήρξε σκληρή και διεξήχθη κάτω από αντίξοες συνθήκες, από την πλευρά της Κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε τον ουσιαστικό διάλογο, και καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας προσέφυγε στην εύκολη λύση της πολιτικής επιστράτευσης και την χρησιμοποίηση ομάδων των ΜΑΤ, των Ειδικών Δυνάμεων και του Λιμενικού για να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων.

Η ΠΝΟ και οι Έλληνες ναυτεργάτες στο σύνολό τους καταδικάζουν τα γεγονότα αυτά και δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να αντιπαλέψουν σθεναρά τέτοιες πρακτικές, που έχουν αποδοκιμασθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

Η σημαία του αγώνα των ναυτεργατών δεν έχει υποσταλεί και συνεχίζεται με νέες πρωτοβουλίες και με την ανάπτυξη διαφόρων μορφών αγώνα προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική, που κατεδαφίζει και ισοπεδώνει κάθε έννοια δημοκρατίας. 

Το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των ναυτεργατών δεν αμφισβητήθηκε από κανένα, ούτε και από την ίδια την Κυβέρνηση, η οποία για τα κρίσιμα θέματα του πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ δεν βρήκε καμία απολύτως ουσιαστική δικαιολογία να αντιπαραθέσει.

Στα πλαίσια των παραπάνω, η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, που κύριο αίτημα έχει την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, η ΠΝΟ θα απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο και με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ στη Βουλή".

"ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ" ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί, σας καλούμε την Τετάρτη  13/02/2013 στις 12 το μεσημέρι στο Ομήρειο ΠΚΔΧ για συνέντευξη τύπου. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αλέκου Σακελλάριου, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο, θα παρουσιάσει τη χειμερινή περίοδο 2013 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο) και το καλοκαίρι στην υπόλοιπη Ελλάδα, το έργο του Αλέκου Σακελλάριου που ανεβαίνει για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ


Ενδιαφέρον Τούρκων επενδυτών για ελληνικές ακτοπλοϊκές
Του Ηλία Γ. Μπέλλου / capital.gr
Προχωρημένες διερευνητικές επαφές για ενδεχόμενη εξαγορά ελληνικών ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων αλλά και την δρομολόγηση νέων γραμμών από την Τουρκία προς το Αιγαίο φέρονται να πραγματοποιούν εδώ και καιρό Τούρκοι επιχειρηματίες.
Διαβλέποντας ευκαιρίες στο Αιγαίο -που αναδύονται από την κρίση που πλήττει την ελληνική ακτοπλοϊκή βιομηχανία- και έχοντας ανατάξει το ποιοτικό και ποσοτικό προφίλ του ακτοπλοϊκού τους στόλου με εντυπωσιακούς ρυθμούς οι Τούρκοι εφοπλιστές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τη δυνατότητα εισόδου τους στην ελληνική αγορά.
«Θέμα χρόνου»
Πολύ καλά ενημερωμένες πηγές από τον ελληνικό, μη εισηγμένο, ακτοπλοϊκό κλάδο αναφέρουν στο Capital.gr πως «είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν εξαγορές μικρότερων ελληνικών επιχειρήσεων, κίνηση που παρακάμπτει τους περιορισμούς που ισχύουν για τη δραστηριοποίηση ξένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο Αιγαίο». «Η προσοχή φαίνεται να είναι στραμμένη τουλάχιστον για την ώρα σε μεσαίες και μικρές, μονοβάπορες ελληνικές επιχειρήσεις και όχι στις μεγάλες εισηγμένες», προσθέτουν.
Ήδη όμως υπάρχουν διασυνδέσεις των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με την Τουρκία που εξυπηρετούν πέραν της εποχικής τουριστικής κίνησης και επιβατική κίνηση, εμπόριο και τον εφοδιασμό των τοπικών αγορών, αναφέρουν.
Απευθείας γραμμές;
Παράλληλα υπηρεσιακοί παράγοντες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με το αντικείμενο, αναφέρουν ότι είναι γνώστες των συζητήσεων για ύπαρξη δυνητικού ενδιαφέροντος περί ίδρυσης δύο γραμμών από την Τουρκία, η μία προς την Θεσσαλονίκη και η άλλη προς τον Πειραιά.
Πρόκειται αφενός για τη γραμμή Αϊβαλί (Κυδωνίες), Λέσβος, Θεσσαλονίκη και αφετέρου Σμύρνης, Τσεσμέ, Πειραιά. Οι δύο αυτές γραμμές είχαν αναφερθεί και προ έτους από την εφημερίδα Hürriyet σε δημοσίευμα που αποκάλυπτε την ύπαρξη υπομνήματος του τουρκικού υπουργείου μεταφορών (Turkish Transport, Maritime Affairs and Communications Ministry) προς ναυτιλιακά και εφοπλιστικά επιμελητήρια της γείτονος με το οποίο προτρέπονται οι επιχειρηματίες να εξετάσουν εξαγορές ελληνικών ακτοπλοϊκών και χαρακτηρίζεται το επενδυτικό περιβάλλον ως καλό.
Ήταν λίγο πριν το περυσινό καλοκαίρι όταν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνταν εκτιμήσεις του Γεράσιμου Αγούδημου για επενδυτικές ευκαιρίες στις υπερχρεωμένες ελληνικές ακτοπλοϊκές και στα πλοία τους των οποίων η αξία είχε υποδιπλασιαστεί.
Visa και 5 εδραιωμένα δρομολόγια
Σημειώνεται επίσης πως από καιρό η ελληνική κυβέρνηση έχει δεχτεί και αιτήματα από ελληνικά περιφερειακά επιμελήτρια για κατάργηση της visa με την Τουρκία ώστε να ενισχυθεί η ελληνική νησιωτική αγορά από Τούρκους επισκέπτες.
Ήδη πέντε ελληνικά λιμάνια στο Αιγαίο συνδέονται με την Τουρκία με τακτικά δρομολόγια. Η Μυτιλήνη είναι συνδεδεμένη ακτοπλοϊκώς με το Αϊβαλί, η Χίος με το Τσεσμέ, η Σάμος και η Κω με το Κουσάντασι και η Ρόδος με το Μπόντρουμ και τη Μαρμαρίς.
Πολιτική ανάπτυξης του στόλου
Η ανάδειξη της Τουρκίας ως ακτοπλοϊκής δύναμης έχει γίνει με μεθοδικότητα και σχεδιασμό τα τελευταία λίγα έτη και όπως πληροφορούν το Capital.gr ναυτιλιακοί παράγοντες έχει συνοδευτεί και με την ναυπήγηση μεγάλων σύγχρονων ακτοπλοϊκών σκαφών. Παράλληλα σύμφωνα με το Lloyd΄s List η τουρκική ακτοπλοΐα έχει γίνει επίκεντρο σημαντικών κρατικών ενισχύσεων από το 2011, ενώ στους σχεδιασμούς έχουν συμμετάσχει και ολλανδικά συμφέροντα.
Χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη
Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί πως στα τέλη Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε πως μπορεί να χρηματοδοτήσει με 33 εκατ. ευρώ εταιρικές οντότητες της Σμύρνης με στόχο την απόκτηση νέων οχηματαγωγών. Η EBRD έχει χρηματοδοτήσει συνολικά την Τουρκία με 2,6 δισ. ευρώ σε 76 business plan σε διάφορους τομείς.
Κρουαζιέρα
Προχωρημένες εμφανίζονται επίσης οι κινήσεις της Τουρκίας και στην αγορά της κρουαζιέρας. Η ανάπτυξη της στον κλάδο δεν είναι άγνωστη στους παροικούντες την Ακτή Μιαούλη. Το 2012 άλλωστε η  First Cruise One Corp, εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Ρέστη, βρήκε ναύλο για το κρουαζιερόπλοιό της Happy Dolphin στην τουρκική Etsur που το δούλεψε με home port την Σμύρνη, ενώ η Majestic International Cruises, συμφερόντων του ομίλου Κολλάκη, είχε ναυλώσει κρουαζιερόπλοιό της στην τουρκική Apex Tur.
lesvosnews.net

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ"


Οι θέσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το σχέδια Αθηνά
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως προκύπτει από την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας επαναβεβαιώνει & διατηρεί ακέραια:
  • την ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία του
  • το σύνολο των Πανεπιστημιακών μονάδων σε 6 νησιά του Αιγαίου
  • την υπάρχουσα ακαδημαϊκή του δομή-ταυτότητα σε επίπεδο Σχολών.
Το αποτελέσματα αυτά, στηρίχθηκαν στο υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό έργο που παράγει διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και στον εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο για την περιοχή αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζει στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. Στην αναγνώριση του έργου και της σημασίας του Ιδρύματος συνέβαλε αποφασιστικά τόσο η πολυετής  όσο και η συστηματική προσπάθεια της Πρυτανικής Αρχής και σύσσωμης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και όλων των φορέων και των κοινωνιών των νησιών του Αιγαίου να αναδείξουν τα πραγματικά και ουσιαστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν με ισχυρά επιχειρήματα την ανάγκη όχι μόνο της διατήρησης αλλά και της περαιτέρω ενίσχυσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα άλλο Πανεπιστήμιο στο οποίο να στοχοποιηθούν αβάσιμα (επί 4 χρόνια) σχεδόν το σύνολο των Τμημάτων του, έδρες των Σχολών του, αλλά και η ίδια η ύπαρξή του ως ενιαίο ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

ΠΛΟΗΓΟΙ : 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΣε 48ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία από τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου έως την 6.00 το πρωί της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου προχωράνε οι πλοηγοί εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο περίφημο νομοσχέδιο του ΥΝΑ, που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Οι πλοηγοί μάλιστα αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην είσοδο και στην έξοδο κρουαζιερόπλοιων και φορτηγών πλοίων από τα λιμάνια.

Η απόφαση λήφθηκε σε τακτική γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοηγών, όπου τέθηκαν τα εξής αιτήματα:

1) Απόσυρση των διατάξεων του σχεδίου νόμου «για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και λοιπές ρυθμίσεις» που αφορούν την Πλοηγική Υπηρεσία οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΑ άρθρα 48 έως 51 του νομοσχεδίου (Ανώνυμη εταιρία παροχής πλοηγικών υπηρεσιών –Πλοηγική ΑΕ). Και

2) Η έναρξη διαπραγματεύσεων με τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για την αναμόρφωση της Πλοηγικής Υπηρεσίας στη βάση των προτάσεων-πορίσματος της Επιτροπής του ΥΝΑ υπό τον ΓΓΛΛΠ κου Κων/νου Μουτζούρη, του ΝΕΕ και των ευρωπαϊκών προτύπων.

«Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας οι απεργιακές μας κινητοποιήσεις θα συνεχισθούν με πανελλαδικές σαρανταοκτάωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
e-nautilia.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, άρθρο 9, τα άτομα ΑμεΑ, που προσέρχονται σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας (ΝΠΔΔ, ΚΕΠ, ΟΤΑ Α & Β Βαθμού), πρέπει να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα κι αυτή η διάταξη αναρτάται σε ειδική πινακίδα και σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας.
Τα ΑμεΑ οφείλουν να επιδεικνύουν την κάρτα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που πιστοποιεί αυτή την ιδιότητα, προκειμένου να τύχουν αυτού του πλεονεκτήματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2013Αρ.Πρωτ./Ημερομηνί
α
7326/07/02/2013
 1 Επαναδημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου τ.κ Σιδηρούντας.                                                                                                                                                                                                        
 2 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων                                                                                                                                                                                                                      
 3 Αγωγή Δέσποινας Κίτσου και Μαρίας Πούπαλου κατά Δήμου Χίου-Ορισμός Δικηγόρου.                                                                                                                                                                                
 4 Αγωγή Μαρίας Βέκιου και Ιωάννη Κοταλακίδη κατά Δήμου Χίου-Ορισμός δικηγόρου.                                                                                                                                                                                
 5 Ανακοπή Ιακώβου Λορέντζου και Καλλιόπης Κατσάλα κατά Δήμου Χίου και κατά 196/2012
διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου Μον. Πρωτοδικείου Χίου και της από 09/01/2013
επιταγής προς εκτέλεση-Ορισμός δικηγόρου.                                              
 6 Ανακοπή Ιακώβου Λορέντζου και Καλλιόπης Κατσάλα κατά Δήμου Χίου και κατά 411/2012
διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου Ειρηνοδικείου Χίου και της από 08/01/2013 επιταγής
προς εκτέλεση-Ορισμός δικηγόρου.                                                  
 7 Ανακοπή Ιακώβου Λορέντζου κατά Δήμου Χίου και κατά 412/2012 διαταγή πληρωμής και
απόδοσης μισθίου  Ειρηνοδικείου Χίου και της από 08/01/2013 επιταγής προς εκτέλεση-Ορισμός
δικηγόρου.                                                                      
 8 Έφεση Μιχαήλ Γ.Λαβίδα και Καλλιόπης Κουτέπα κατά Δήμου Χίου και κατά της 55/2007
απόφασης Διοικητικού πρωτοδικείου Χίου-Ορισμός Δικηγόρου.                                                                                                                  
 9 Αγωγή Ιωάννη Δάγγινη, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά Δήμου Χίου
για αδικαιολόγητο πλουτισμό λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθών.                                                                                                      
10 Αγωγή Γεώργιου Καλβίνου του Χρήστου, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
κατά Δήμου Χίου για αδικαιολόγητο πλουτισμό λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθών.                                                                                        
11 Αγωγή Θεόδωρου Μπαντζού, Μαρκέλλας Κουτελάκη και Παναγιώτη Μπαντζού  κατά Δήμου
Χίου και του Λαμπρινού Γιαννακάκη-Ορισμός Δικηγόρου.                                                                                                                        
12 Καταγγελία για παράνομη κατάληψη δημοτικής οδού και δικαστικές ενέργειες. Παραίτηση
δικηγόρου-Ορισμός νέου.                                                                                                                                                  
13 Διάθεση πίστωσης για το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χίου.                                                                                                                                                                                                          
14 Γνωμοδότηση για την έγκριση του Απολογισμού έτους 2012 του Κληροδοτήματος Αφών Μαδιά.                                                                                                                                                                         15 Γνωμοδότηση για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2012 του Κληροδοτήματος Αφών Μαδιά.                                                                                                                                                                        
16 Γνωμοδότηση για την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2013 του Κληροδοτήματος Αφών
Μαδιά.                                                                                                                                                                    
17 Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης "Οριστική μελέτη αποχέτευσης όμβριων
στην περιοχή σχολείων Κλούβα Δήμου Χίου".                                                                                                                            
18 Έγκριση πίστωσης για τo έργο αυτεπιστασίας "Ανάπλαση και εξωραϊσμός δημοτικών κήπων και
παρτεριών"                                                                                                                                                          
19 Καθορισμός όρων Δημοπρασίας για την ενοικίαση χώρου για την δεματοποίηση και αποθήκευση
των ανακυκλώσιμων υλικών.                                                                                                                                            
20 Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου έτους 2012-2013.                                                                                                                                                                        
21 Ψήφιση πίστωσης δαπανών προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                                                      
22 Δέσμευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                                                
23 Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού Hotspot-UPS.                                                                                                                                                                                            
24 Ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων.                                                                                                                                                                          
25 Ψήφιση πίστωσης έργου: "Έργα Οδοποιίας Καρυών".                                                                                                                                                                                                              
26 Ψήφιση πίστωσης έργου: "Αποχετευτικά έργα Δήμου Ιωνίας"                                                                                                                                                                                                      
27 Ψήφιση πίστωσης του έργου: "Τοποθέτηση χορτοτάπητα και επισκευή παιδικής χαράς
Βολισσού".                                                                                                                                                                  
28 Ψήφιση πίστωσης του έργου: "Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης".                                                                                                                                                                              
29 Ψήφιση πίστωσης του έργου: "Επείγουσες Επισκευαστικές Εργασίες Πολυδύναμου Ιατρείου
Βολισσού".                                                                                                                                                              
30 Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης της αποστολής στοιχείων ιδιοκτητών οχημάτων από
το ΚΕΠΥΟ.                                                                                                                                                            
31 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων.                                                                                                                                                                                                  
32 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά.                                                                                                                                                                                  
33 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής ενότητας Καμποχώρων.                                                                                                                                                                                  
34 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκατάστασεων Γήπεδο Χωριού Ζυφιά.                                                                                                                                                                          
35 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Κατασκευή και βελτίωση Δικτύων Αποχέτευσης Δήμου
Καμποχώρων.                                                                                                                                                                      
36 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στην Αθήνα.                                                                                                                                                                                            
Κοιν.: Μ.Μ.Ε., Αντιδήμαρχοι, Δ/ντές Υπηρεσιών
Παρακαλούνται οι κκ Δημοτικοί  Σύμβουλοι, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι δεν
μπορούν να παρευρεθούν στην πιο πάνω συνεδρίασην να ειδοποιήσουν το αναπληρωματικό τους
μέλος να τους αντικαταστήσει.

MYTIΙΛΗΝΗ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΡΟ
Ως Κέντρο Υποδοχής και Προσωρινής Διαμονής Παράνομων Μεταναστών που αποβιβάζονται στη Λέσβο, θα λειτουργήσει το πρώην στρατόπεδο του 296 Τάγματος, στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας. Η απόφαση είναι οριστική και ήδη οι αρμόδιοι τρέχουν προκειμένου το Κέντρο να λειτουργήσει το δυνατόν γρηγορότερα, με την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών, οπότε και αναμένεται να αρχίσει η άφιξη στη Λέσβο παράνομων μεταναστών.
Εν τω μεταξύ, «πονοκέφαλο» προκαλεί στους αρμοδίους η λειτουργία στο πάνω τμήμα του στρατοπέδου οικιών για οικογένειες υπαξιωματικών. Ήδη ως «Στρατιωτικές Οικίες Υπαξιωματικών» (ΣΟΥ) λειτουργεί το πρώην διοικητήριο του Τάγματος, ενώ ακόμα και χθες συνεχιζόταν η μετατροπή του πρώην διοικητηρίου του 22ου Συντάγματος σε ΣΟΥ.
πηγη emprosnet.

H ΧΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ ..." ΔΙΚΟ ΤΗΣ ; - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HORECA

)

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου και το Επιμελητήριο Λέσβου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού» που υλοποιεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα συμμετάσχουν στην κορυφαία και απόλυτα εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση για ξενοδοχεία και μαζική εστίαση (hotels, restaurants και cafes) “8η HO.RE.CA. 2013” (8 – 11 Φεβρουαρίου 2013, εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Hall 4), προκειμένου να παρουσιάσουν το «Ελληνικό Πρωινό … στη Λέσβο». 

Η Λέσβος μετά την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση παρουσίασης του δικού της πρωινού, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2012 στη Μυτιλήνη, επιλέχθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ως μία εκ των 8 περιοχών, που θα εκπροσωπηθούν με δικό τους stand εντός του ενιαίου περιπτέρου του Ξ.Ε.Ε. στη HO.RE.CA., για να παρουσιάσουν τα επιμέρους τοπικά πρωινά. 

Οι άλλες επτά περιοχές, που στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν αναπτύξει το τοπικό σύμφωνο του δικού τους πρωινού και θα συμμετάσχουν μαζί με τη Λέσβο στη HO.RE.CA., είναι η Κως, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Νάξος, η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Χαλκιδική (λεπτομέρειες στο σχετικό site της “HO.RE.CA. 2013”)

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ
Με εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου αποκαθίσταται σταδιακά η πλήρης βατότητα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Κουρουνίων της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται άρση καταπτώσεων επί του οδοστρώματος και μετακίνηση των υλικών που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία.

ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ : ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες (6.2.2013) στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, στη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βενιάμης, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην ποντοπόρο ναυτιλία τον περασμένο χρόνο, καθώς και στα πεπραγμένα της Οργανώσεως του ελληνικού εφοπλισμού.
«Καλούμαι να κάνω απολογισμό των πεπραγμένων μιας χρονικής περιόδου που δικαιολογημένα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η κρισιμότερη στη σύγχρονη ιστορία τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών. Πράγματι το προηγούμενο έτος συνέχισε να αποτελεί εποχή διαρκούς ύφεσης για τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, οφειλόμενη κυρίως σε τρεις παραμέτρους. Ειδικότερα:
 Στην εξωγενή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η οποία έχει ως συνέπεια την ανάσχεση του διεθνούς εμπορίου και την επακόλουθη μείωση του θαλάσσιου μεταφορικού έργου.
Στην υπερπροσφορά της χωρητικότητας – η οποία δημιουργήθηκε υπό συνθήκες υπεραισιοδοξίας στη φάση της άνθησης του γνωστού σε όλους μας οικονομικού κύκλου- και έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική πτώση των ναύλων και την επακόλουθη μείωση της αξίας των πλοίων.
Στο σοβαρά  κλονισμένο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θεωρείται το πρώτο “θύμα” της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως και το οποίο αδυνατεί προς το παρόν να συνεργαστεί και να στηρίξει ως ένα βαθμό τον εφοπλισμό, δηλαδή δεν προσφέρεται να χρηματοδοτήσει είτε προγράμματα ανανέωσης στόλων – κομβικό σημείο για την ανταγωνιστικότητά μας – είτε κεφάλαια κίνησης των ναυτιλιακών εταιριών, ώστε να ξεπεράσουν το πρόβλημα της περιορισμένης ρευστότητας και να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και λειτουργικές.
Δεν έχω πρόθεση να εξωραΐσω την κατάσταση που βιώνουμε. Ως επιχειρηματίες όμως στο ναυτιλιακό στίβο, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στο επάγγελμά μας, ένα επάγγελμα χωρίς σύνορα, εκτεθειμένο σε πολλαπλές και συχνά απρόβλεπτες συγκυρίες αλλά και στον  παραδοσιακά κυκλικό
χαρακτήρα της ναυτιλίας με τις εναλλαγές περιόδου ύφεσης και ανάπτυξης. Εν τούτοις, η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες επανατοποθέτησης. Εξάλλου, ο Έλληνας πλοιοκτήτης χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, ευελιξία και επιχειρηματική διαίσθηση. Το στοίχημα είναι μεγάλο για τη νέα χρονιά αλλά είναι πρόωρο ακόμη να προβούμε σε ασφαλή εκτίμηση των ενδείξεων. Το βλέμμα μας παραμένει στραμμένο στις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως την Κίνα και την Ινδία, με την ευχή μιας γρήγορης ανάκαμψης του παγκόσμιου εμπορίου.
Μέσα λοιπόν στις ανακατατάξεις που συντελούνται γύρω μας στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο, έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι από το δυναμικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στο διεθνή στίβο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  με 3.428 πλοία (άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας περίπου 245 εκατομμυρίων dwt, από τα οποία 820 πλοία με χωρητικότητα 74 εκατομμύρια dwt, βρίσκονται στην ελληνική σημαία. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος εκπροσωπεί το 15,56% του παγκόσμιου στόλου, ελέγχοντας παράλληλα το 23,55 % και το 17,20 % του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και φορτηγών χύδην φορτίων αντιστοίχως. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν ένα πρόγραμμα συνεχούς ανανέωσης του στόλου τους, είτε μέσω των προγραμμάτων ναυπηγήσεων που σταδιακά ολοκληρώνονται, είτε μέσω αγορών μεταχειρισμένων αλλά ποιοτικών πλοίων νέας ηλικίας. Επιπλέον, η στροφή πολλών συναδέλφων μας προς τα εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου LNG, καθώς και πλοία κατάλληλα για τον διάπλου της Αρκτικής Οδού, αντανακλά πλήρως τις διεθνείς τάσεις και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Όμως αυτή τη φορά, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στα διεθνή οικονομικά δρώμενα της ναυτιλιακής αγοράς. Προτιμώ να επικεντρωθώ στις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και στο ρόλο που καλείται να παίξει η ναυτιλιακή μας οικογένεια το προσεχές κρίσιμο διάστημα για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.
Όλο το προηγούμενο έτος, οι κλυδωνισμοί της ελληνικής οικονομίας και το αδιέξοδο στο οποίο έφτασε αρκετές φορές, ταλαιπώρησαν ψυχολογικά το σύνολο του ελληνικού λαού. Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, οικονομική στενότητα, ανεργία, παράγοντες ανασταλτικοί για κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, για κάθε επιχειρηματικό όραμα. Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον, τα Ποσειδώνια του Ιουνίου 2012 ήταν πραγματικά μια ένεση αυτοπεποίθησης και εθνικής περηφάνιας. Για μια εβδομάδα η καρδιά της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας χτυπούσε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, της χώρας στην οποία την ίδια χρονική περίοδο η εθνική οικονομία της παρέπαιε, η αξιοπρέπειά της δεχόταν προσβολές και το μέλλον της στην Ευρωζώνη τελούσε υπό συνεχές καθεστώς αμφισβήτησης. Παρά ταύτα, η Έκθεση των Ποσειδωνίων έφερε για άλλη μια φορά στο διεθνές προσκήνιο την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή ναυτιλιακά τεκταινόμενα και την οικονομική διπλωματία που ασκεί, αφού κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταφορικής ικανότητας στη διακίνηση του διεθνούς εμπορίου.
Λίγο μετά τα Ποσειδώνια και τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, άρχισε ο αγώνας δρόμου της νέας κυβέρνησης για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας. Από την πρώτη στιγμή, η ναυτιλιακή μας οικογένεια, μέσω της Ενώσεώς μας, δήλωσε παρούσα στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού της χώρας για κάθε δυνατή συμβολή στις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επαναλάβω την πάγια συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, μία συμβολή που συχνά, επιμελώς και εσκεμμένα, υποτιμάται και σε καμία περίπτωση δεν προβάλλεται, τουλάχιστον εντός της πατρίδας μας.
Η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που κυκλοφόρησε τις πρώτες ημέρες του 2013, επαναλαμβάνει νούμερα και εκτιμήσεις γνωστές σε εμάς και στους εταίρους μας στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές.
Ειδικότερα:
·        6,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2009 προήλθε άμεσα ή έμμεσα από τελική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Η σημαντική σμίκρυνση του ΑΕΠ την τριετία 2009-2012 υποδηλώνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει αυξηθεί σημαντικά την περίοδο αυτή φθάνοντας περίπου στο 8%.
·        Η τελική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές δημιούργησε στο σύνολο, άμεσα και έμμεσα, 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ εγχώρια προστιθέμενη αξία το 2009.
·        Το έτος 2011 τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
·        Οι θαλάσσιες μεταφορές προσφέρουν άμεσα και έμμεσα απασχόληση σε περίπου 200.000 άτομα.
·        Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις της δυνητικής συμβολής της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.
Στα προαναφερόμενα εντυπωσιακά νούμερα, εγώ προσωπικά θα προτάξω τη στρατηγική και πολιτική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας για τη χώρα μας. Η ελληνική ναυτιλία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, την Κίνα ως σημαντικός εμπορικός εταίρος που διακινεί μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Το κύρος της, λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιείται από την ελληνική πολιτεία ως διαπραγματευτικό «όπλο» για την ανάπτυξη διακρατικών συμμαχιών, ιδιαίτερα τώρα που η εθνική οικονομία μας γίνεται αντικείμενο αμφισβήτησης.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην έντονη κριτική που ασκείται από μερίδα του ευρωπαϊκού τύπου κατά της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας με κατηγορίες για ανεπαρκή φορολόγηση των κερδών της και μη συνεισφορά της στην επίλυση του αδιεξόδου της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για υποκριτικά σχόλια, δεδομένου ότι ανάλογα φορολογικά καθεστώτα εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές και μη χώρες, όχι μόνο για την εθνική τους ναυτιλία, αλλά και για την προσέλκυση ξένων εφοπλιστικών επενδύσεων. Μήπως επιθυμούν να στερήσουν από την Ελλάδα την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή ναυτιλιακή κατάταξη;
Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ήδη ανακοινώσει στον Πρωθυπουργό ότι είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε περαιτέρω στην προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για αύξηση των φορολογικών της εσόδων. Προσφάτως, η κυβέρνηση στα πλαίσια του νέου φορολογικού νόμου που ψήφισε η Βουλή τον Ιανουάριο του 2013, επέβαλε για πρώτη φορά φορολογία στα πλοία με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, είμαστε σε ανοικτό, ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση, προκειμένου το σύνολο του ελληνικού εφοπλισμού να προβεί σε εθελοντική οικονομική συμβολή στο προσεχές τριετές κρίσιμο διάστημα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνεται ότι οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα με βάση τον σεβασμό του παγιωμένου θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας, η συνταγματική κατοχύρωση του οποίου αποδεικνύει ότι η ναυτιλία έχει ιστορικά κριθεί εθνικό ζωτικό κεφάλαιο, μη διαπραγματεύσιμο και λόγω τούτου, αναγκαίο να διαφυλαχθεί από διακυμάνσεις στη νομοθετική πρωτοβουλία της εκάστοτε κυβέρνησης.
Τέλος, η ΕΕΕ ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που αναπτύσσει αθόρυβα προκειμένου να σταθεί αρωγός στην πολυπληθή μερίδα των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από την οξύτατη οικονομική κρίση, σεβόμενη πλήρως την αξιοπρέπειά τους. Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισής σας στην πρόσκληση που σας απηύθυνα πριν ένα χρόνο για μια συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία ελπίζω ότι θα συνεχισθεί. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στην υποστήριξη της οικογένειας με έμφαση στα ανήλικα παιδιά, θύματα της οικονομικής δυσχέρειας, στους τομείς της σίτισης, της υγείας και σε άλλες μορφές επείγουσας παρέμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με την επιθυμία σας, θα συνδράμουμε τη ναυτική εκπαίδευση που θίγεται από την οικονομική στενότητα του δημοσίου. Όπως προείπα, είναι ένα έργο αθόρυβο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και δημόσια προβολή, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε για επικοινωνιακούς σκοπούς. Η εκμετάλλευση για ίδιο όφελος, της δυστυχίας και αδυναμίας χειμαζόμενων συμπολιτών μας, δεν συνάδει με το ήθος της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, η οποία ιστορικά έχει σταθεί σιωπηλός αρωγός, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, στην κοινωνία μας.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ σε μια θετικότατη εξέλιξη που είχαμε σε εθνικό επίπεδο: Στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2012 και μετά από δυόμιση χρόνια ερασιτεχνικών πειραματισμών που οδήγησαν σε σειρά αποτυχημένων διοικητικών σχημάτων, η ναυτιλία απέκτησε πάλι αυτόνομο και ανεξάρτητο Υπουργείο, στο οποίο υπάγεται το σύνολο του Λιμενικού Σώματος, επιστρέφοντας στο φυσικό του περιβάλλον και στο επιτελικό του έργο. Το γεγονός αυτό χαροποίησε ιδιαίτερα τη ναυτιλιακή μας κοινότητα, αφού αποδείχθηκε έμπρακτα η ορθότητα των θέσεών μας για την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτόνομου Υπουργείου. Θα αναρωτηθώ για άλλη μια φορά, γιατί πράγματι χρειαζόταν ο κυκεώνας των δυόμιση ετών για να επανέλθουμε στο ιστορικά δοκιμασμένο με επιτυχία μοντέλο διοίκησης της ναυτιλίας, το οποίο σε κάθε περίπτωση επλήγη, όχι ευτυχώς ανεπανόρθωτα, μετά  τις παλινωδίες που υπέστη.
Ελπίζω οι νομοθέτες και πολιτικοί της πατρίδας μας να νουθετήθηκαν από τα λάθη και τις αποτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος και να επιδείξουν το απαιτούμενο όραμα για την ορθή ανασυγκρότηση του Υπουργείου μας. Ο υπό συζήτηση Οργανισμός του νέου Υπουργείου και οι σχετικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου, περί ανασυγκρότησης αυτού, τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικών διαφωνιών και αντιπαραθέσεων, θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο τέλος, θα αναδείξουν ένα ευέλικτο, λειτουργικό και αποτελεσματικό διοικητικό φορέα, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και δυσλειτουργίες, στα πλαίσια του οποίου το Λιμενικό Σώμα θα έχει τον αρμόζοντα ρόλο και κύρος.
Εντέλει, οι πρωτοβουλίες του Υπουργού Ναυτιλίας για απλοποίηση της γραφειοκρατίας στη νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία, κινούνται κατ’ αρχήν προς τις σωστές κατευθύνσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξουν τα εχέγγυα, ώστε η εφαρμογή τους στην πράξη να μην δημιουργήσει δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω ανεπάρκειας των προαπαιτούμενων υποστηρικτικών μηχανισμών.
Ο τομέας της ναυτικής εκπαίδευσης και τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού συνέχισαν να απασχολούν σοβαρά την Ενωσή μας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.
Ειδικότερα, εντονότατο ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που επηρεάζουν την λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών, με την αδυναμία που εμφανίστηκε στη ναυτολόγηση των δοκίμων, πρωτοετών και δευτεροετών, των Ναυτικών Ακαδημιών για τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά τους ταξίδια. Ευτυχώς, η έκβαση στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε για το μέλλον των σπουδών ενός σημαντικού αριθμού δοκίμων ήταν θετικότατη. Άμεσα και χωρίς μακροσκελείς διαβουλεύσεις και άγονες αντιπαραθέσεις, εφοπλισμός και ναυτεργασία, με την καθοριστική συμβολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη, οδηγηθήκαμε σε μία συμφωνία-πλαίσιο για τη ρεαλιστική λύση του προβλήματος.
Κατ’ εξαίρεση για το 2012, συμφωνήθηκε με κανονιστική πράξη να επιτραπεί η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο των σπουδαστών που δεν είχαν πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό ταξίδι τους ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία τους.
Επιπλέον, για να μην έρθουμε πάλι αντιμέτωποι με ανάλογες δυσάρεστες καταστάσεις, συμφωνήθηκε σειρά μέτρων, από τα οποία θα ήθελα κατά προτεραιότητα να αναφερθώ στη θεσμοθέτηση υποχρέωσης σε όλα τα διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, για τη ναυτολόγηση ενός τουλάχιστον σπουδαστή ανά πλοίο. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μία ρεαλιστική, αλλά και δίκαιη λύση στο πρόβλημα ναυτολόγησης των δοκίμων. Είναι ηθική υποχρέωση όλων μας, ανεξαρτήτως σημαίας νηολόγησης των πλοίων μας, να συνδράμουμε στην διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην πατρίδα μας και στην παραγωγή αξιωματικών υψηλού επιπέδου. Επιπροσθέτως, μία σειρά βελτιώσεων στο υπάρχον σύστημα ναυτολόγησης των δοκίμων έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν μετά την περαιτέρω επεξεργασία τους (όπως είναι η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΝΑΤ, θέματα σχετικά με την επιδότηση του α’ εκπαιδευτικού ταξιδιού κ.α.).
Εξίσου θετική είναι η προτεινόμενη, στο υπό εξέταση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύσταση Γραφείου Σταδιοδρομίας το οποίο θα κατευθύνει τη ναυτολόγηση των δοκίμων στα πλοία των ναυτιλιακών μας εταιρειών.
Εν τέλει, θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη για αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και για υλοποίηση του συστήματος ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Δεδομένης της ανεπάρκειας των υφιστάμενων υποδομών των Ναυτικών Ακαδημιών μας να προσφέρουν περισσότερες θέσεις φοίτησης δοκίμων, η δημιουργία ιδιωτικών σχολών θα δώσει επαγγελματική διέξοδο σε αρκετούς νέους της πατρίδας μας σε μία εποχή όπου η ανεργία μαστίζει αδιακρίτως όλα τα επαγγέλματα της στεριάς.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικά τα ευρήματα της προαναφερόμενης πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ σχετικά με τη δυνητική συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τον ίδιο στόχο θα εξυπηρετήσει άμεσα η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό εξέταση πολυνομοσχέδιο για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας στην ποντοπόρο ναυτιλία και στον κλάδο των σκαφών αναψυχής, κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ  αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μέσω αυτών, η ναυτολόγηση ελληνικών κατώτερων πληρωμάτων θα είναι πλέον πρακτικά εφικτή με δεδομένες τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα στην παγκόσμια ναυτιλία. Η ανταγωνιστικότητα είναι η καθοριστική παράμετρος για να επιβιώσει το ελληνικό πλοίο στο διεθνή  στίβο της θάλασσας, και επομένως να συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα και μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Θα είναι πράγματι απογοητευτικό εάν μία τόσο ελπιδοφόρος προοπτική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη δίνη της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ανατραπεί στο βωμό των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, στερώντας από άνεργους συμπολίτες μας το δικαίωμα  για εργασία και δημιουργία.
Στη χρονιά που πέρασε, η Ένωσή μας συνέχισε δυναμικά το έργο της διεθνούς εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, παρακολουθώντας στενά τα ναυτιλιακά δρώμενα τόσο σε διεθνές όσο και σε κοινοτικό επίπεδο και παρεμβαίνοντας κατά περίπτωση, πάντοτε με τεκμηριωμένες θέσεις, υπέρ της εύρυθμης λειτουργίας της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Θα ήθελα να αναφερθώ με συντομία στα κυριότερα θέματα στα οποία  επικεντρωθήκαμε:
Το 2012, σε κοινοτικό επίπεδο, πρωταρχικό θέμα που μας απασχόλησε και συνεχίζει να μας απασχολεί είναι η διερεύνηση εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της χρονικής παράτασης και ανανέωσης των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές.
Στο θέμα αυτό, ο ευρωπαϊκός εφοπλισμός ακολουθεί κοινή συντονισμένη πολιτική υποστηρίζοντας ότι η βιωσιμότητα της κοινοτικής ναυτιλίας εξαρτάται από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του στόλου της έναντι των συνθηκών οξύτατου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει από τις ναυτιλίες τρίτων χωρών. Καθοριστική παράμετρος της ανταγωνιστικότητας είναι η παράταση της ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών.
Όμως ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης υπό εξέλιξη διαδικασίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε από την ίδια Γενική Διεύθυνση δύο διερευνητικές επιστολές, με τις οποίες ζητούνται διευκρινίσεις για το ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας καθώς και για σειρά συμπληρωματικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τη ναυτιλία, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα αυτών με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τις προαναφερθείσες Κατευθυντήριες Γραμμές. Σημειωτέον ότι ανάλογες επιστολές έχουν λάβει και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες της Ενώσεώς μας με τη συμβολή εξωτερικών νομικών συνεργατών, εξειδικευμένων σε θέματα φορολογικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού, ανέπτυξαν τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία υπέρ του ελληνικού φορολογικού συστήματος χωρητικότητας, το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρώτη εφάρμοσε η Ελλάδα, χρόνια πριν από την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ, και το οποίο αποτέλεσε τον εμπνευστή ανάλογων φορολογικών συστημάτων που υιοθέτησαν στην πορεία τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και αρκετά εκτός Ευρώπης.
Η επιχειρηματολογία μας παρεδόθη στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, οι οποίες συνεκτιμώντας τις θέσεις μας, προέβησαν στην επίσημη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προς το παρόν, βρισκόμαστε στο στάδιο αναμονής για την αξιολόγηση των απαντήσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θέλω να πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, έχοντας πλήρη συνείδηση της στρατηγικής, οικονομικής και πολιτικής σημασίας μιας εύρωστης κοινοτικής ναυτιλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουν να προασπίζουν την ανταγωνιστικότητα αυτής, χωρίς να ξεχνούν ότι χώρες χωρίς φιλική ναυτιλιακή πολιτική και όραμα σημαίνει στην πράξη, τελικά, χώρες χωρίς ναυτιλία.
Όσον αφορά τη μάστιγα της πειρατείας, το φαινόμενο δυστυχώς εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, εκτός του Ινδικού Ωκεανού όπου παρατηρείται κάποια ύφεση, όπως είναι η περιοχή του Κόλπου της Γουινέας και μάλιστα με βίαια περιστατικά ένοπλης ληστείας. Η διεθνής κοινότητα, αν και καλείται επιμόνως να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα, δεν έχει ακόμη αναπτύξει την αναγκαία και αποτελεσματική στρατηγική. Ευτυχώς πάντως, το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους η χώρα μας υιοθέτησε την αναγκαία νομοθεσία σύμφωνα με τα πρότυπα των σχετικών Οδηγιών του ΙΜΟ, βάσει της οποίας επιτρέπεται η χρήση προσοντούχων ιδιωτών ενόπλων φρουρών επί των πλοίων ελληνικής σημαίας. Όμως θα επαναλάβω ότι αυτό αποτελεί μόνο ένα επιπρόσθετο μέτρο αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους και όχι τη λύση στο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάδειξη των εμπορικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών διαστάσεων του προβλήματος στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, ώστε να υπάρξει συντονισμένη και αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου.
Στο θέμα της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη διεθνή ναυτιλία, οι υπό εξέλιξη διεθνείς διαπραγματεύσεις καρκινοβατούν  κυρίως λόγω πολιτικών διαφορών μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Όμως, ο κίνδυνος υπαγωγής της ναυτιλίας στο περιφερειακό ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (Emission Trading Scheme) απομακρύνεται, αφού με σημαντική μεταστροφή της πολιτικής της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να εγκαταλείπει την ιδέα αυτή, υποστηρίζοντας πλέον την αναγκαιότητα εύρεσης διεθνών λύσεων μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΜΟ. Θα χρειασθεί όμως επαγρύπνηση, διότι η επιδίωξη εναλλακτικής καθιέρωσης συστήματος παρακολούθησης, αναφορών και ελέγχου των εκπομπών των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικά ύδατα μπορεί να αποτελεί προπομπό λήψης μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται θετικές και αποτελούν πράγματι δικαίωση για τις μάχες που δώσαμε σε όλα τα επίπεδα  καθώς και παραδοχή της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας μας ότι η ναυτιλία ως διεθνής δραστηριότητα απαιτεί πάντοτε διεθνείς λύσεις.
Καταληκτικά, μεταξύ πληθώρας άλλων θεμάτων, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά και στα εξής:
-         Στην ενεργό συμμετοχή της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στις συντονισμένες παρεμβάσεις των οργανισμών της ναυτιλίας στον ΙΜΟ για την πρακτική αντιμετώπιση των δυσκολιών της μελλοντικής συμμόρφωσης των πλοίων με τη διεθνή σύμβαση για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος.
-         Στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για την εναρμόνιση της υπό υιοθέτηση κοινοτικής νομοθεσίας για την ανακύκλωση των πλοίων με την υπάρχουσα διεθνή σύμβαση του ΙΜΟ.
-         Στις συνεχείς πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για την εκλογίκευση του ιδιωτικού συστήματος vetting της RightShip με την κατάργηση των καταχρηστικών και εμπορικά αθέμιτων πρακτικών που ως τώρα ακολουθεί.
-         Στις καθοριστικές παρεμβάσεις μας σε θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των αλληλασφαλιστικών οργανισμών της ναυτιλίας, των P&I Clubs, με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση της θεμελιώδους αρχής λειτουργίας αυτών, της αρχής της αμοιβαιότητας.
Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επαναλάβω την πάγια πολιτική της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών να επιδιώκει συνεργασία με τις εθνικές εφοπλιστικές ενώσεις, ευρωπαϊκών αλλά και άλλων χωρών, με στόχο να σφυρηλατεί διεθνείς συμμαχίες για την προάσπιση και προώθηση των κοινών συμφερόντων της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, μέσω συντονισμένων χειρισμών και δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2012 η ΕΕΕ είχε την πρωτοβουλία διοργάνωσης στην Αθήνα συνάντησης κορυφής με τους Προέδρους ευρωπαϊκών εφοπλιστικών ενώσεων, καθώς και με την συμμετοχή του Αμερικανικού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Εφοπλιστών της Κορέας, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και γι’ αυτό προτιθέμεθα να την επαναλάβουμε.
Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχίσαμε την στενή συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς της ναυτιλίας, ICS, Intertanko, Intercargo και BIMCO, καθώς επίσης με τους νηογνώμονες και τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS). Ειδικότερα, όσον αφορά τη BIMCO, οι παρεμβάσεις μας, με τη συμβολή των Ελλήνων συναδέλφων εκπροσώπων μας, ήταν συνεχείς και μεθοδικές προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική φυσιογνωμία της ως οργανισμού υπέρ των συμφερόντων της πλοιοκτησίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία μας με την ECSA είναι απολύτως επιτυχημένη και παράλληλα, λόγω της ενισχυμένης νομοθετικής αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεχίζουμε την συστηματική ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών περί των θέσεών μας σε θέματα που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξίσου συστηματική και εποικοδομητική είναι η ανταλλαγή απόψεων με το γραφείο του Επιτρόπου Μεταφορών Kallas, όπου διαπιστώνουμε πλήρη ταύτιση με τις θέσεις μας σε πολλά θέματα μείζονος σημασίας.
Πριν ολοκληρώσω τον απολογισμό του περασμένου έτους, θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους μου στο Προεδρείο της Ενώσεως, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την καθοριστική συμβολή τους στο δύσκολο καθημερινό έργο της προάσπισης των θεμιτών συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας, που όλοι εσείς μας έχετε εμπιστευτεί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ενεργώντας πάντοτε υπεύθυνα, με αποκλειστικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Η δύσκολη χρονιά που πέρασε ήταν για εμάς μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα μέγιστα ακόμη και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, ένα δάχτυλο μόνο του δεν είναι τίποτα. Πέντε δάχτυλα ενωμένα, όμως, σχηματίζουν γροθιά.
Θέλω να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου στη Διεύθυνση της Ενώσεως και σε όλους τους συνεργάτες της που στηρίζουν με επαγγελματισμό και αφοσίωση το καθημερινό έργο της και ιδιαίτερα, στον Διευθυντή μας, Στράτο Ξυνό. Θερμές ευχαριστίες ακόμη στους συναδέλφους μας στην Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και στην HELMEPA  για την αρμονική συνεργασία μας και την αμέριστη υποστήριξή τους στο έργο μας. Ευχαριστώ επίσης το φίλο και συνάδελφό μας Λεωνίδα για τη φιλοξενία του σήμερα.
Εντέλει, νοιώθω την υποχρέωση να εξάρω τη συνέχιση της αρμονικής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των Ελλήνων ναυτικών μας, ακόμη και υπό τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η πατρίδα μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αρκετά θέματα μείζονος σημασίας για το μέλλον της ναυτιλίας μας όπως είναι η ναυτική εκπαίδευση και η παραγωγή προσοντούχων αξιωματικών, στα οποία ήδη έχω προαναφερθεί διεξοδικά, πλοιοκτησία και ναυτεργασία παρουσιάσθηκαν με κοινές θέσεις, μοιραζόμενες κοινά οράματα, με αποτέλεσμα να βρεθούν άμεσα λύσεις και να διευκολυνθεί η ελληνική πολιτεία στην υλοποίηση αυτών. Και είναι εμφανές ότι η συνέχιση της εποικοδομητικής αυτής συνεργασίας θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.
Όσο περήφανοι και αν νοιώθουμε ο καθένας ξεχωριστά για τις ατομικές μας επιχειρηματικές επιτυχίες στο χώρο της ναυτιλίας, πιστεύω ακράδαντα, και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, πως είμαστε εξίσου εθνικά υπερήφανοι επειδή ανήκουμε στη μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια, που κατά γενική παραδοχή, ακόμη και των ξένων ανταγωνιστών μας, έχει μεγαλουργήσει και έχει τα εχέγγυα να συνεχίσει να το κάνει, ακόμη και μέσα στις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.
Για το λόγο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την ανοδική πορεία και το μέλλον του κλάδου μας ως συνόλου. Αυτός πρέπει να είναι ο επιχειρηματικός, αλλά και ο εθνικός μας στόχος. Όλοι μαζί επομένως, αλλά και ο καθένας χωριστά, έχουμε την ευθύνη της συνέχισης της μεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης. Σε εμάς θα χρεωθεί ποια ναυτιλία θα παραδώσουμε στην διάδοχη γενιά μας.
Είναι μεγάλη η ευθύνη, αλλά και η πρόκληση. Η ιστορία όμως της Ενώσεώς μας έχει αποδείξει ότι η δύναμη της συλλογικότητας είναι το ουσιαστικότερο όπλο διαπραγμάτευσης των θεσμικών συμφερόντων της ναυτιλίας μας. Και στις τρέχουσες αντίξοες συγκυρίες, αυτό είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο. Η δυναμική συσπείρωσή μας στους κόλπους της Ενώσεώς μας θα αποτελέσει τον καλύτερο αρωγό στο δύσκολο έργο που επιτελεί».