Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟΟ Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Δημήτρης Μπαντιάς, θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, περιοδεία σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα, θα επισκεφθούν το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, τη Σύμη και τη Ρόδο και θα συναντηθούν με τους τοπικούς φορείς, τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ. που περιπολούν στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα μέτρα και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ«Σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του».
Το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Οκτωβρίου 2012 καλείται να εγκρίνει την πρόσθετη απόδοση πίστωσης στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, προκειμένου τα σωματεία να συνεχίσουν τις δράσεις τους.
   Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί  σύλλογοι θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα δράσης τους, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής.
   Παρακαλούμε το Δ.Σ. για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωσης: από τον Κ.Α. 00-6735 για τα πολιτιστικά σωματεία το ποσό των 4.500€  και από τον Κ.Α. 00-6734 για τα αθλητικά σωματεία το ποσό των 500€. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης είναι 5.000 ευρώ.

     ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                         ΠΟΣΟ
  1. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ                 500
ΣΥΝΟΛΟ                                                         500
     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                    ΠΟΣΟ
  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΤΩΝ                      1.000 
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ               500
  3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ              500
  4. ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΙΟΥ                                                     1.000 
  5. Φ.Ο.Β.                                                                  1.500
              ΣΥΝΟΛΟ                                                     4.500

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ
Στην κυριότητα του Δήμου Χίου ανήκει το ακίνητο των παλαιών σφαγείων  που βρίσκεται στην τ. Κοινότητα Καλαμωτής  του τ. Δήμου Μαστιχοχωρίων.  Το ακίνητο αυτό ζητά με αίτηση του το σωματείο πυρόσβεσης «Ώρα για δράση» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα των γραφείων του σωματείου, ως χώρος διαφύλαξης των οχημάτων και ως αποθηκευτικός  χώρος των υλικών που θα αποκτηθούν για την εκπλήρωση του σωματείου. Σχετική είναι αριθ. 20/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμωτής με την οποία το Τ.Σ. συναινεί στην παραχώρηση της χρήσης των σφαγείων στο ανωτέρω σωματείο χωρίς μίσθωμα για μία οκταετία με τον  όρο ότι σε ένα μέρος του ακινήτου θα έχει ελεύθερη πρόσβαση η Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής  για να αποθηκεύει διάφορα αντικείμενα της.